mandag 15. april 2019

Nr. 2445: Selv om PBE her i Oslo vil komme oss i møte nå, så er vi blitt møtt med en urettferdig og meningsløs neglisjering som ikke er verdig en offentlig etat!


Nr. 2445:
Selv om PBE her i Oslo vil komme oss i møte nå, så er vi blitt møtt med en urettferdig og meningsløs neglisjering som ikke er verdig en offentlig etat!

Nå har jeg skrevet i andre artikler hvilken behandling vi har fått av det offentlige Norge.
Den har vært i mine øyne maksimal dårlig, urettferdig og vil gå så langt simpel og nedverdigende måte å bli behandlet og løyet på.
Nesten som mobbing å regne!

Men som en Jesus-troende, så har enn en enorm forrett på alle måter i slike vanskelige situasjoner som vi er kommet opp i, og er til dels oppe i enda da saken ikke er løst.
Om PBE har nå kommet oss i møte, så er det enda en vei å gå før løsningen er på plass.

Nevner to.

1.)  Det å be til Gud, og at andre troende ber med og for en er av enrom betydning. Det kan ikke overvurderes, den forrett og mulighet som bønn gir.

2.)  Vi er Jesu etterfølgere, og skal leve som han gjorde. Jesus ba for sine motstandere og de som ville og gjorde ham imot. De som også korsfestet ham og henrettet ham. Ja, ikke bare henrettet ham, de faktisk pinte, spottet og hudstrøk ham. Jesus ba og tilgav dem.

Lukas 23.34. Men Jesus sa: Fader, forlat dem! for de vet ikke hvad de gjør. Og de delte hans klær mellem sig og kastet lodd om dem.

Som Jesus troende er vil skyldige å leve som han levde i denne verden.

1 Joh.b. 2. 6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

Uansett hvor ille alt er, og hvor stor urett det er begått imot oss, så er vårt kall som troende å tilgi. Ikke akseptere og mene at dårlig oppførsel er bra, men tilgi de menneskene. Det er Guds ansvar eventuelt å ta igjen, og det er han alle mennesker en dag skal stå innforbi.

Rom. 12. 17 Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn! 18 Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker! 19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. 20 Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. 21 La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

I denne saken og andre saker som jeg har vært med i, slike som med Jan Aage Torp og denne saken. Så kan jeg ikke se at jeg kunne ha gjort ting så mye annerledes.
Nå skal vi søke PBE om å få tillatelse til ha stående det som vi har bygget og vi har fått muntlig tillatelse til å bygge. Faktumet er at jeg stolt over den meget gode byggesøknaden vi allerede har sendt. At den ikke ble tatt til følge og vi fikk godkjennelse er ikke til å forstå. Men her legger jeg ved noe av søknaden. Som for å vise at vi har gjort alt virkelig bra, at dette da ble blankt avvist er egentlig en skandale. Men jeg forventer ikke at noen skal noen gang komme å be oss om tilgivelse eller vi kommer til å få økenomisk kompensasjon for alt det vi har lagt ut. Men jeg tror Gud ser, og han lønner den han finner det for godt.

Vil også si en ting, at vi som troende står i en konflikt. Jeg har selv erfart dette at det er stor forskjell på å være en hedning i denne verden, og en brennende Jesus troende.
La meg nevne et eksempel som er veldig påfallende. Før jeg ble en troende kunne jeg gjøre ting som ble applaudert. Men så gjør en det samme som Jesus-troende, og da blir en motsagt. Hva er det? Det er Åndsmakter og Åndelige krefter som påvirker mennesker, som Guds ord taler om. Disse må vi være klar over.

Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 2. 1. 2. 1.  Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder.
Jesaja 59. 2.” Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så ikke hører dere.”
Misgjerninger = gale gjerninger som skiller oss fra Gud med en dyp kløft.
Synder = å bomme på målet med våre liv. Da forsvinner Gud for oss. Velsignelsen sier:” Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.” Men synden skjuler Guds ansikt så det ikke lyser over oss så vi kan få nåde.

2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

Paulus tar seg selv med:” Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre”. Ef.2,2-3. Det må bli et før og nå i et menneskes liv dersom de vil høre Kristus til. Det er ikke tale om å bli bedre enn andre, men å bli en kristen betinger et brudd med denne verdens syndige vesen, og en overgivelse til Kristus.” Det var før sin omvendelse at Paulus mente om seg selv at han var bedre enn alle andre. I Filipperbrevet skriver han:” Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener seg at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer.” Men etter sin omvendelse har tonen blitt en annen:” Vi har vår ros i Kristus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.” Ved denne klare Kristusbekjennelse kom han i motsetningsforhold til folket og til tidens religiøse ledere. Men etter møte med den oppstandne Jesus Kristus var det en umulighet for ham å forkynne noe annet evangelium enn det han hadde mottatt. Den Hellige Ånd hadde klart avslørt for Paulus hvem han var. ” Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv bor det ikke noen godt.” Han fastholder både for seg selv og for alle andre at eneste vei til frelse var å vende seg til Jesus Kristus for å ta imot den ufortjente nåde og tilgivelse fra ham. Han fikk selv oppleve den forfølgelse som han tidligere hadde satt i gang overfor de kristne. Men han som tidligere brente av hat mot de kristne, brenner nå av kjærlighet til både jøder og hedninger. ” Jeg har en stor sorg i hjertet. Noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.” Rom.9,3.
Det er ikke vanskelig å registre at de antikristelige krefter er virksomme i dag. Det går både på forkynnelse og former. De mest aktive til å forfølge kristne er nettopp de som mener om seg selv:” Jeg har riktig-nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn.” Når både ordførere, politikere, bispedømmerådet og media motarbeider en bispekandidat fordi han velger å stå på Skriftens ord, er de alle med på å avsløre det store skille det er mellom denne verden og Guds rike. Egentlig er dette bare naturlig skriver Paulus i Korinterbrevet:” Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.” ” Så snart motsetningsforholdet tages bort er det at være kristen vrøvel.”

3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.
   
Alle mennesker er ikke åndsnøytrale. Enten er vi påvirket av Gud eller Satan. Ved syndefallet så ble alle mennesker “solgt” til Satan. På Golgata ble alle mennesker “vunnet” tilbake til Gud.
(sitat slutt.)

Tegninger og linker:


4 kommentarer:

Anonym sa...

Er enig at han fabrikkerer en løgn med samtalen du hadde med Aubert Lange.
Men det er verre enn løgn, han mistro deg og skriver en annen versjon.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, denne Tingrettsdommer Edvard Os ikke bare lyver.
Han har ingen forutsetning til å skrive de påstander han kommer med.
Han har aldri overhørt samtalen mellom oss.
Samt han har ikke hørt Kaja Aubert versjon.

Anonym sa...

Ja, denne Tingrettsdommer Os har gjort deg en stor urett.
Sviktet sin dommergjerning, og løyet som PBE i Oslo, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og nå retten har gjort.
Men nevn enda mer konkret hva de har løyet med kanskje?

Jan Kåre Christensen sa...

Greit, da får jeg skrive en artikkel til, takk!