torsdag 2. mai 2019

Nr, 2459: Vårt tilsvar til PBE her i Oslo som mener at vi skal ikke forholde oss til fakta i saken at vi har fått tillatelse til å bygge mur som de gir pålegg om å rive!


Nr, 2459:
Vårt tilsvar til PBE her i Oslo som mener at vi skal ikke forholde oss til fakta i saken at vi har fått tillatelse til å bygge mur som de gir pålegg om å rive!

Kona mi, Berit Christensen fikk et ord fra Herren som stadfester hva jeg har opplevd i denne saken. Det er at vi skal være stille, og Herren skal stride for oss.
Det er de som ikke tror at offentlige myndigheter ikke kan lyve, gjøre feil og annet som er negativt.


2. Mosebok 14. 14. Herren skal stride for eder, og I skal være stille.

Tenk bare på Bill Clinton, han løy under ed at han aldri, aldri hadde hatt sex med Monica Lewinsky der de hadde gjort det motsatt.
Selv inne på hans kontor og i hans hjem hadde de holdt på.
Slik er det også her, vi er blitt lovet at vi skulle få bygge mur på vår egen eiendom. Vi gjorde det, da kan ikke PBE komme å si noe annet i ettertid
Be fremdeles for oss og saken, at PBE tar til fornuft slik at vi får beholde de pene og praktiske tingene vi har bygget og som har stått oppe nå i over 5 år.Her er vårt svar:

Se fra You Tube:
Anmodning om utsatt frist - Krokstien 2 C                                 Oslo 3/5-19


Spørsmål!

1.)  Nils-Henrik Henningstad lovet vi skulle ha et møte i forkant av ny søknad, får vi det?

2.)  Hvor mye ligger da trappa ute i veibanen som dere påstår?

Andre ting nedover i Stormyrveien om det er både murer, trapper og andre ting ligger da mye mer ute i veibanen.
Derfor vil vi vite hvor mye det dreier seg om, hvor mye trappa vår ligger i veibanen.

3.)  Vi trodde at etter avtale skulle vi få en ny saksbehandler, som skulle se på saken og vi skulle få tilbakemeldinger i fra. Dette er ikke blitt gjort, det er atter igjen løftebrudd i fra deres side.

4.)  Lena Catrine Amdal og Astrid Myhra er så aggressive og driver igjen med maktmisbruk overfor oss. Vi ser dette som sagt helt annerledes enn Lena Catrine Amdal og Astrid Myhra, da vi har fått ved flere anledninger tilsagn å bygge muren av vår tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange. Som den er bygget, om enn muntlig. Samt at boden vår er det så «liten» overskridelse med hensyn til utnyttelsesgraden på tomten, at det er mer flisespikkeri fra deres side enn relevant avslag. Derfor håper vi på en helt annen og bedre tone i fra Lena Catrine Amdal og Astrid Myhra enn hva som har forekommet inntil nå!
Truing som de holder på med virker bare som enda mer maktmisbruk ifra PBE som er blitt gjort overfor oss nå i flere år! Vi blir egentlig bare mere ergerlige at en offentlig etat her i Norge oppfører seg på nivå med ledere i Nord Korea og Saudi Arabia som dere nå har gjort over flere år.
NB! Aubert Lange opptrådte meget godt og ryddig, vi ønsker henne tilbake på saken. Saksbehandlerne vi har fått i etterkant, har ikke vært redelige og saklige. Ovenfra ned, det har det nå vært over lang tid.
Vi ønsker å ha Nils-Henrik Henningstad eller Aubert Lange på saken, eneste personene i PBE som vi har tillit til. I hvert fall ikke de som er inne i saken nå (med slik de oppfører seg og er på), ellers så ser vi som hele saken som nesten håpløs med å få til en ordning der begge parter kan leve med og være fornøyd med. Hvis dere ikke ønsker å prøve å knekke oss som familie som dere nå legger opp til.

5.)  Vi klager på fristen for avslaget, at den skal være til hele saken er ferdig behandlet.

6.)  Eneste som vi er enig med dere i, er at trappen skal justeres.

Derfor trenger vi eksakt hvor mye den skal tas inn. Selv om andre nedover Stormyrveien ligger mer i veibanen enn trappa vår, så mener vi det er rimelig at vi drar den inn max ½ meter.

7.)  Det er dere som har laget problemer med å først gi oss lov til å bygge muren, uten at vi fikk beskjed om noe annet. At dere nå går så hardt til verks imot oss, det er urimelig og maktovergrep.

8.)  Håper på en dialog med dere, ikke mer overstyring. Møte vi hadde den 11.4 var meget godt, at dere velger å sende en slik «skremselsmail» har ingen innvirkning på oss, da dere lyver, herjer, overstyrer og bare driver med syk manipulering og løgner. Det har vi fått mer enn nok av fra PBE og det offenlige etatene ellers. Håper på en forandring av dere! Det er sterke ord, og dere kan selvfølgelig hvis dere ønsker det å overstyre oss. Gi oss dagbøter etc. Eller er det vilje og ønske fra deres side å ha en dialog, ikke skjulte befaringer og stygge mailer?

9.)  Imøtekommer svar, vi mener det eneste rimelige er at trappa justeres max en ½ meter, samt at mur og bod står som det står, det er ikke noe heft med dette. Dere bare er ute etter å lage bråk og vise makt, eller misbruke makta deres! Truing og skremselspropaganda dere holder på med, det er dødfødt overfor oss. Det har dere prøvd med å flere år, og ikke noe har dette ført frem med. Vi har fått klar lovnad å bygge muren, at dere helt overser fakta her og kjører på. Det er dødfødt overfor, men dere kan selvfølgelig bruke makt (misbruke) overfor oss. Det er vi klar over, men da blir vi bare mer steile og enda mindre samarbeidsvillige overfor slikt misbruk av makt. Det kan dere se langt etter vår «goodwill».
Da blir det kun konfrontasjoner som vi holder på med nå! Eneste møte den 11.4 var oppløftende, men mailen vi fikk (dato 29.4) i ettertid var verre enn noen av alt det andre dere før har skrevet.

10.)                     Dere skriver at muren ligger i veibanen etc. Da må mange andre murer og andre gjøre det samme og som må rives? Det er murer langs Stormyrveien som ligger 20 cm fra veibanen etc. Det er murer som også ligger mindre enn 20 cm fra veibanen, bl.a. i Stormyrveien 7.

Da vi snakket med Kaja Aubert Lange spurte jeg henne hvis muren ligger 1 meter fra veibanen er det tilstrekkelig, noe hun svarte ja på. At dere nå atter igjen ikke har forstått at vi ikke forholder oss til vedtak og annet som dere kommer med i ettertid, da vi har fått muntlig tillatelse til å bygge muren. Det forholder vi oss til, alt annet er ikke relevant og skal ikke tas avgjørende hensyn til.

11.)                     Dere prøver atter igjen å se bort ifra fakta og sannheten, at vi har fått tillatelse til å bygge muren, og den er ikke til sjenanse for noen eller utmerker seg på noen som helst måte. Den kommer til å bli stående, og vi kommer ikke til å forholde oss til det som dere pålegger oss før vi har hatt en dialog og snakket i sammen som lovet på møte den 11.4.19 med Lena Catrine Amdal og Nils-Henrik Henningstad.

12.)                     Synes dere, spesielt Catrine Amdal og Astrid Myhra er uskikket for å ha med oss å gjøre da her er den en ovenfra ned holdning. Derfor ønsker vi andre saksbehandlere. Helst Nils-Henrik Henningstad og Kaja Aubert Lange.

13.)                     Når det gjelder muren, så forholder vi oss ikke til noe annet enn hva Kaja Aubert Lange har fortalt oss, alt annet er ikke relevant og har noe med saken vår å gjøre. Dette understreker vi, så lenge dere ikke er villig å ha møte og vi får sende en ny søknad både på mur, trapp og mur.

14.)                     Imøteser et svar som står i «stil» til det møte vi hadde den 11.4. der dere sa at dere ønsker å komme oss i møte og få en løsning på denne saken. Ikke den hatefulle mailen fra 29.04.2019 undertegnet av Catrine Amdal og Astrid Myhra. De ønsker vi ikke ha noe med å gjøre fremover om mulig, da de skaper kun konflikter med sine vedtak og mailer.

Men vi er klar over at dere kan gjøre hva dere vil, men hvis det skal bli en minnelig løsning, så trengs det dialog.

15.)                     Vil også presisere at Kaja Aubert Lange har stått på vår side hele veien da hun var kontakt og saksbenalder, i motsetning til de andre kverulantene vi fikk senere som bare har laget kvalme og misforståelser.

16.)                     Da nabo Roar Telje kverulerte angående utleie parerte fru Lange han fint. Se her for mail av 20.11.2013:
17.)                     Muren står viss 18 cm for langt ute. I Stormyrveien og andre steder står mange murer lengre ute i veibanen. Trafikken og alt annet går smertefritt forbi her, dere bare prøver å lage at vi har gjort så mye «ulovligheter» som er overdrivelse til de grader. Vi bygget muren som avtalt med Kaja Aubert Lange, og den er lavere enn naboens over på den andre siden (i stormyrveien 4 og 6) og står mye lengre inne også enn naboens over på andre siden som har en mur som er 20 cm fra veibanen, vår er 1 meter, det er perfekt. Dere skriver følgende: «Støttemuren står delvis inn i regulert veigrunn og har en utforming som ikke under noen omstendighet kan godkjennes slik den står i dag.»

Hvis dette er tilfelle, da blir det helt urimelig og forskjellsbehandle oss slik da vår mur ligger betydelig lengre fra veibanen enn mange andres. Samt 18 cm er egentlig i praksis helt ubetydelig da det er 1 meter til asfaltert veibane, langt mer enn hos mange andre.
Fru Aubert sa klart til oss i 2013 at 1 meter fra veibane var mer enn nok. At dere forandrer slikt på meninger og annet, får dere ta på deres «kappe»!
Det som dere holder på med å «skremme» er som å pisse i Nordsjøen og mene at det blir oversvømmelse, det er helt satt ut av alle proporsjoner og virkelighetsforståelse deres argumentasjon og meninger. De er helt, helt hinsides virkeligheten. Faktumet er at 18 cm her på et gammelt byggefelt der «alt» var tillatt før når det er flere murer som er 20 cm fra veibanen er som å si at en dråpe i havet forandrer havstanderen. Deres argumentasjon med de såkalte «ulovlige» 18 cm er kun noe som har noe å si hvis en ønsker å ramme oss. Ikke noe når en skal legge realitetene til grunn, for vår mur er faktisk den muren bussen og alle andre kjøretøy kjører «lettest» forbi da den er rett hele veien, ikke er i en bue. Har selv kjørt forbi her som bussjåfør, så jeg vet hva jeg snakker om.


Se bilde.


18.)                     Ferdigattest AS skriver følgende i søknaden at med hensyn til mur og alt annet har fungert fint, og de 18 cm er som en dråpe i havet. Det har absolutt ikke noen innvirkning på trafikk eller noe, og det er også akkurat motsatt enn dere hevder og dikter opp skremselspropaganda. Etter vi bygget muren er alt mye, mye bedre og før lå også fyllmassen lengre ut imot veibanen enn hva den ligger nå.

Prøver å skremme, knekke oss, og at vi skal forholde oss til regide og fabrikkerte usannheter. Vedtektene dere kommer med bygger ikke på faktum, men dere «presser» de 18 cm til å bli noe astronomisk «farlig» og uløstbart.
Som sagt, de 18 cm er egentlig «ingenting» når det er 1 meter til veibane fra muren, før muren var det 80 cm. Med andre ord, muren har kun hatt en positiv innvirkning i forhold også til veibanen, som alt annet! Å rive den er ikke noe alternativ da deres påstander ikke bygger på faktum og sannheten.

Ferdigattest Byggesak AS, Pb 9385 Grønland, 0135 Oslo skriver ved Paal Løvaas:

«Vedrørende at muren har stått i flere år og er ulovlig bygget: I denne anledning henvises til punkter tidligere i brevet. Det erkjennes at muren er ulovlig oppført iht. gjeldende krav, og muren i tråd med normal praksis sendes derfor søknad i etterkant.

Vedrørende plassert mur over tidligere mur: I følge tiltakshaver er muren plassert direkte over en tidligere lav mur og gjerde. Da det er vanskelig å eksakt angi dette, så er det vanskelig å anslå hvorvidt dette er 100% korrekt på millimeteren. Vi konstaterer imidlertid at det tidligere har stått et gjerde og en lavere mur i fm. de aktuelle arealene. Denne kommer fram på vedlagt fotodokumentasjon.

Vedørende murens høyde: Murens høyde varierer. Det er ikke korrekt at muren på det laveste er 1,75 m. Det er imidlertid korrekt at det ved en feil ble skrevet at muren på det høyeste var 1,5 m i varselet. Dette ble på alle varslene korrigert med penn til riktig høyde, og anses med det avklart. Vi forstår faktisk ikke helt hva nabo ønsker å oppnå med denne anførsel. Høyde kommer for øvrig klart fram av både tegning og kart.

Vedrørende muren har negativ konsekvens for veitrafikk og vedlikehold: Mht. dette punkt synes det for øvrig nødvendig å påpeke at det er noe påfallende at nabo i Stormyrveien 4, 5 og 6 har skrevet under på disse anførslene. Det er i denne anledning viktig å presisere at tiltakshaver i dette aktuelle prosjektet på ingen måte ønsker å angi sine naboer slik han opplever at enkelte har gjort i denne sak, som følge av at han har misforstått regelverket og oppført mur/ bod. Men når alle de tre naboene Stormyrveien 4, 5 og 6 selv har murer som alle ligger inntil eller innenfor regulert veigrense, så blir det vanskelig å ikke nevne dette. Når det i tillegg er flere andre murer i området med tilsvarende plassering, så må det sies å være en etablert praksis i det aktuelle området med murer inntil – og faktisk også ut i – regulert veigrense. I fm. både Stormyrveien 4 og 6 ligger også murene helt ut til asfaltert veibane. I Stormyrveien 5 ligger en garasje og mur med tilnærmet tilsvarende plassering i ft. veibanen som det tiltak som nå omsøkes. Vi kan vanskelig se at muren i Krokstien 2c i vesentlig grad påvirker veibanen betydelig mer enn disse tiltak. At 2 nabo(er) har en sammenhengende avkjørsel på over 20 m, og at ingen av de 3 naboene har snumulighet på egen grunn, anses for øvrig å bidra betydelig mer negativt mht. trafikale forhold enn den rette muren langs veien som det her søkes om. Men som nevnt – det er ikke tiltakshavers anliggende å henge seg opp i nabos forhold. Man ønsker kun å få bragt i orden egen situasjon. Mht. dette punkt er det for øvrig opplagt at muren som ligger helt ut i veibanen i noen grad påvirker veitekniske hensyn. Etter en samlet vurdering anses imidlertid muren ikke å berøre veitekniske hensyn negativt i vesentlig grad. Mht. veitrafikken påvirkes denne i begrenset grad da sikten etc. på det rette strekket i liten grad endres. Det vises i denne forbindelse til tidligere redegjørelse. Mht. vedlikehold så påpekes det at asfaltkant fortsatt ligger med tilstrekkelig avstand til mur, og at det er en veiskulder i det aktuelle området, slik at man kan lagre noe snø her. For øvrig er det et betydelig areal der muren går inn til terreng hvor det de seneste år har blitt lagret snø. Tiltakshaver har aldri opplevd dette som vanskelig.  Så vidt vi forstår har heller ikke Bymiljøetaten de senere år registrert en eneste klage eller hendelse, verken mht. at de aktuelle arealene er trafikkfarlige eller vedlikeholdsproblemer. Vi konstaterer at muren har stått i lang tid uten at veimyndigheten i kommunen – som forvalter og vedlikeholder veien – ikke har registrert noen problemer, verken mht. bruk eller drift.»

Bilde av mur i Stormyrveien 5 og 7 som ligger 20 – 25 cm fra veibanen. Med andre ord, at dette ikke berører veibanen men muren vår er så latterlig og stygt fra PBE side at vi ikke får godkjent muren vår at dette må være århundrets «hviteste», om ikke «svartististe» løgn, da selvfølgelig 25 cm er mindre enn 1 meter. Uansett årstall den er satt opp.

Når Lena Catrine Amdal og Astrid Myhra skriver følgende:

«Støttemuren står delvis inn i regulert veigrunn og har en utforming som ikke under noen omstendighet kan godkjennes slik den står i dag.»

Så er det det så selvmotsigende når selv våre nærmeste naboer har mur som er både høyere enn vår, ligger atskillig mer ut mot veibanen enn vår mur. Samt at etter vi bygget muren, ble vår fyllmasse trukket inn 20 cm fra hva den var før. Vi har rett og slett Stormyrveien «beste» mur, da opp imot alle andre. De skal stå, selv om vi har fått villedning hvordan sette den opp. Argumentasjonen til Lena Catrine Amdal og Astrid Myhra faller i «fisk». Eneste grunn for at en slik argumentasjon kan gå igjennom, er ikke fordi det er sant eller troverdig. Fagmessig eller reelt er det ikke, det er fordi de har makt som de bruker imot oss for alt det er verd, av grunner som vi ikke forstår eller blir kloke på!
Dette som her utvises fra PBE, ikke minst den siste hatefulle mailen oser det tjenestefeil på tjenestefeil i!
 


19.)                     Når andre i vårt nabolag (og ellers over hele Oslo by) som bygger samtidig med oss får dispensasjon for langt, langt større og mer kompliserte forhold. Opptil 57 ganger og mer enn oss angående utnyttelsesgrad (bl.a. Stormyrveien 9 c). Da vitner det om at dere ønsker å gjøre alt mest mulig vanskelig for oss. Da blir det atter igjen forskjellsbehandling, og atter igjen veilederplikten deres står til stryk. Det er skinn argumentasjon dere holder på med overfor oss, ikke rot i virkeligheten og fornuftige og gode løsninger!

20.)                     Leser av så pass mange såkalte ulovlighetssaker vi har gått igjennom her i Oslo er tonen som dere bruker er så medgjørlig og grei.
Bare overfor nærmeste nabo i 2 d som også har en såkalt ulovlighetssak er dere bare greit, snille og medgjørlige. Selv om de på langt nær har vært så pliktoppfyllende og imøtekommende overfor dere som vi har vært. Har vi gjort dere noe vondt? Det ser ut som at dere har et meget ondt øye overfor oss, av grunner som vi ikke vet!
Skjønner ikke hvorfor dere er stikk motsatt overfor oss, slik vi ser det så driver dere med forskjellsbehandling og da blir det også disse vanskeligheten som vi her nå ser. Vi har tross alt fått tillatelse og veiledning av dere hvordan muren skulle bygges og overskridelsen angående boden er så minimal. At vi da skal behandles så dårlig og urettferdig vitner om forskjellsbehandling og et ønske om å være vanskelig? Hvorfor behandler dere oss så dårlig? Det er ikke en eneste grunn for det, vi har da ikke vært vanskelig eller oppført oss dårlige på noen som helst måte. Dere er ute etter å ødelegge for oss og la dette koste «skjorta» for oss. For dyrt har hele saken blitt, og med deres nye pålegg blir alt enda dyrere. Dette tar dere ikke hensyn til heller på dette område at saken for oss er blitt unødvendig dyr, tidskrevende og omstendelig!

21.)                     Vi har prøvd hele tiden å komme dere i møte og etterleve hva dere har ønsket og krevd.

Da søkte vi også om bod og mur gjennom Ferdigattest AS. Selv om vi hadde fått tilsagn å bygge muren. Selv dette hjalp ikke.

22.)                     Vi har prøvd å komme i ordning med alt, også trapp. Den har dere overhode ikke nevnt før vi tok den opp på møte den 11.4. Hva gjør dere da? Kjører på med hardeste skyts at den skal rives selv om den har stått oppe nå i vel 6 år og aldri vært til hinder eller skapt vanskeligheter for noen. Selv ikke bussen som går forbi her 2 ganger minst i timen gjennom hele dagen. Det var vi som nevnte trappen, at dere nå overdriver «problemet» med den vitner bare om hvilket mørke der er i. Vi ønsket å komme til klarhet med trappa, den har dere aldri nevnt før vi gjorde det på møte den 11.4. da vi ønsket at alle sakene våre skulle det bli godkjente saker.

23.)                     Vi anser oss som de «mest» redelige og «profesjonelle» i denne saken. Å etterkomme krav av mennesker som lover noe en dag, og trekker det neste dag. Det ønsker vi ikke, uten at en dialog har funnet sted. Dere har «makt», men den makten misbruker dere. Og det til gangs! På møte den 11.4 sa dere at det var leit at vi hadde opplevd dere som vanskelige, da vi hadde et godt møte med dere som vi ikke har hatt siden Kaja Aubert Lange var vår saksbehandler. Så kommer neste mail som før, full av truing og maktmisbruk. Ingen forbedring, bare alt til like ille som det har vært før, om ikke enda verre!

24.)                     At dere nå begynner å true med dagbøter og skal følge opp som ulovlighetssaker etc. Vitner og forteller bare at dere prøver å psyke oss ut og skremme oss til å adlyde ordrer som er helt ville. Vi har fått lov å bygge muren og dere har veiledet oss. Samt at overskridelsene på utnyttelsesgraden på boden er så ubetydelig. At her er det kun en ting som er riktig, at en er fornuftig og bruker paragrafen om dispensasjon. Det er derfor den er gitt, for å brukes i mindre overskridelses forhold. Boden vår er også meget pen og er kun synlig inne på vår eiendom. Samt at huset vårt ligger lengre ned imot veien, derfor vil ikke det være noen hindring heller med den angående avstand til vei som var det «store» problemet første gang vi søkte om at boden skulle bli stående, og ikke rives som dere nå har vedtatt og ønsker.

Hvis ikke så skal vi trues, tvinges og får dagbøter for å skremmes og tvinges til å rive mur, bod og trapp. For oss hviler det et stort mørke over PBE i Oslo, som gjør at her er det ondskapen som råder!
Trist at det er slik, men det er anda mulighet til å fatte et annet sinn, og ta til fornuft og komme oss i møte med dialog!

25.)                     Vil presisere at alt det vi har bygget et ikke noe som er til hinder, sjenanse eller til hindring for noen. Det er ikke noe som «utmerker» seg som er høyere, større eller noe annet enn hva som ellers er her i Stormyrveien. At dette skal være en «monster» av mur som dere har påstått etc. Er så langt fra virkeligheten det er mulig å komme, selv naboen over på andre siden har høyere mur enn oss og den ligger også mye mer ut i veibanen enn vår. Alt som er bygget, bør og skal fint kunne godkjennes uten noen vesentlige forandringer hvis en ønsker å legge «godviljen» til og komme oss i møte!

26.)                     Muren ligger visstnok 18 cm for langt ute, men 1 meter fra veibanen. Murer bygget etter oss bare her i Stormyrveien ligger likt. At dette skal være det «store» problemet med hensyn til at den ligger for langt ute og må rives. Er argumentasjon med nivå at det er en katastrofe å pisse i Nordsjøen, det kan bli oversvømmelse. Argumentasjonen som dere holder på med er kun for å ramme oss, overhode ikke løsningsorientert!

27.)                     Klager i fra nabo er også oppkonstruert. Vi har bygget alt på vår egen eiendom, de har selv både det ene og det andre som er «likt» med hva vi har bygget. Her er det argumentasjon som overhode ikke holder «vann». Dette er kun «skinnargumentasjon!»

28.)                     Dere mener at vi skulle hatt kjennskap til småhusbebyggelse etc. Da vi ble veiledet og fru Lange gav oss anbefaling hvordan muren skulle bygget. Så ble småhusbebyggelse overhode ikke nevnt. At dette nå dras inn igjen og igjen er irrelevant da dette er noe som aldri er blitt nevnt før fru Lange ble tatt av saken. Det er fru Langes veiledning som skal ligge til grunn for alt som skal gjøres i denne saken, det har vi hevdet fra dag en selv om dere har ikke ønsket å forholde dere til fakta og sannheten!

29.)                     Ønsker en dialog og et møte, som starter med en befaring her på vår eiendom! Slik at en kan ved øyensyn, kan se at alt som er bygget er egentlig i den skjønneste orden.

30.)                     At vi har fått slike forskjellige råd, at en dag er alt allright. Som fru Lange skrev om dette i mail at det med oss var kun mindre forhold. At det nå er «uoverkommelig» er narsissistisk. Samt at den dobbeltkommunikasjonen er som har laget problemene, som dere har komet med.

Dette skriver Ferdigattest AS i vår søknad angående den veiledningen, eller villedningen vi har fått:
«Kommunens veiledningsplikt:  
Det vises til forvaltningslovens § 11. Dersom det fra veiledende myndighet ikke har blitt kommunisert tilstrekkelig klart og tydelig at tiltakene utløser søknadsplikt og dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, så bør dette også tillegges vekt i en helhetsvurdering ved allerede gjennomførte tiltak. Tiltakshaver må kunne ha tillitt til at man kan følge de råd man søker hos aktuell myndighet. Dette følger for så vidt naturlig av forvaltningsloven. I denne anledning påpekes at ansvarlig søker kun har fått beskrevet den muntlige kommunikasjonen mellom kommune og tiltakshaver fra tiltakshavers side. Vi konstaterer at kommunen har unnlatt å kommentere dette i sitt vedtak.»

31.)                     Kaja Aubert Lange var veldig grei og forståelsesfull, og veiledet oss i tråd med vanlig praksis her på Hellerudtoppen. Her var det «fritt frem» for alt. At vi nå skal rive er bare fordi at PBE driver med et «dobbelt-spill.» Noe lovlig en dag, ingenting lovlig neste dag. Dette påpekte også våre ansvarlige søkere Ferdigattest AS: 
     
      "Det er for øvrig ikke alle murene i området som ble etablert før småhusplanen ble gjeldende. Flere av murene i området ser ut til å ha blitt etablert etter 2006. Av saksinnsyn kan vi ikke se at det er registrert noen saker i Stormyrveien som angår eksplisitt murer de seneste 100 år.»

Ser en igjennom hva som har skjedd her på Hellerudtoppen og spesielt i Stormyrveien. Så ser det ut som «alt» var tillatt her før 2016, da hadde PBE en «rassia». Etterpå da, skal alle tas? Bortsett fra oss, som er en «gammel» sak som en «sammenligner» med «standarden» som en legger til grunn for våre saker selv om vi fikk veiledning da «alt var tillatt» her på Hellerudtoppen. Håpløst å forholde seg til slike mennesker som forandrer mening alt ettersom.

32.)                     Vet det er blitt mye negativt, men vår virkelighetsforståelse er så totalt annerledes enn det som kommer frem i PBE sine vedtak og pålegg til sine tider. Det er de i PBE som virker «normale» og greie. Men i neste omgang er dere stikke motsatt. Vi hadde et oppløftende og konstruktivt møte for første gang siden fru Aubert Lange var saksbehandler. Så får vi igjen en mail som og nye vedtak med trusler. Greit, dere har makta, men den makta misbruker dere da vi har fått tilsagn til å bygge muren av fru Lange ved flere anledninger, og bodens overskridelser er av minimal karakter. Makta dere har, den misbruker dere overfor oss, det hele minner meg om den «store» gutten som vet han er sterkest, og bruker makta på å trykke ned.

Det er en form for mobbing når det hele er snakk om en så stor forskjellsbehandling dere legger for dagen overfor oss i denne saken!

33.)                     Det er noe som heter måtehold, anstendighet og likhet for alle.
Slik vi ser det, etter ha lest igjennom sikkert flere hundre såkalte ulovlighetssaker her i Oslo. Det er at i det store og det hele er PBE ganske så greie og medgjørlige overfor de aller fleste.

Men overfor oss, er de stikk motsatte. Her er det full angrep og alt med oss blir forstørret slik at 18 cm blir en så stor overskridelse at det er umulig at dette kan gå bra. Selv om bussen kjører forbi her 2 ganger i timen, og alt har gått bra nå i over 5 år. Argumentasjonen til PBE er så stygg, at maktmisbruk er det eneste rette å si her. Men vi ønsker en løsning på saken selv om vi har fått en elendig behandling, derfor ønsker vi en dialog og et møte med befaring her på eiendommen vår! Hvis det er vilje til å komme oss i møte og få en løsning!

Bilde av muren vår, legg merke til at før gikk det en bratt og farlig kant ned. Samt at før lå fyllmassen 20 cm lengre ute enn den nå gjør. Utenom dette er det nå singel nedfor muren, før var det sørpete og vann som ble liggende.
Alt er mye, mye bedre nå, rive dette blir helt feil da muren er bygget i henhold til tidligere avtale med vår daværende saksbehandler, Fru Lange.
Se den massen som ligger der bortenfor vår mur, er slik det var hos oss før og enda «større» da vårt hus ligger høyere opp. Etter muren kom, så er det rensligere, tomten er bedre utnyttet og skille mellom vei og vår eiendom er perfekt!Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo


13 kommentarer:

Anonym sa...

En tapt sak. Håper du kommer ut av det uten å måtte rive annet enn muren. Boden og trappa bør du få beholde.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk.
Kan ikke se en grunn for å fjerne muren.
Alt skal være som det er, bortsett fra litt justering på trappa 😃😁😊😆😎🤠

Anonym sa...

Kan du ikke se noen grunn til å fjerne muren ? Den står på kommunen sin eiendom. Ikke din. Vet du som bibellærer ikke hva bibelen sier om å stjele ? Hint hint... les de ti bud.

Jan Kåre Christensen sa...

Tøv, andre murer bare i Stormyrveien ligger 20 og 25 cm fra asfalten.
Vpr ligger 1 meter, største pølsevevet jeg har hørt som PBE kommer med.

Anonym sa...

Selv om andre stjeler Jan Kåre, blir det jo ikke lovlig for deg å bryte Guds bud?
Eller du står kanskje over Gud selv?
Nå har du hetset Jan Aage Torp i mange år fordi han er gift to ganger, mens du selv bryter budet som forbyr deg å stjele?

Jan Kåre Christensen sa...

Det er da likhet for loven i Norge.
Når andre får disposisjon for langt verre forhold og ikke vi, da er det forskjell behandling.
Er det rett?

Birgir Hermansen sa...

Ja Jan Kåre, det er likhet for loven i Norge. Det er også likhet for loven for Guds folk. Les hva Jesus sier om love. Se hva Paulus skriver om å leve livet slik det sømmer seg. Ta dette ordet på alvor: For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.
Galaterne 5:13

Jan Kåre Christensen sa...

Godt å høre, da alle andre i tilsvarende situasjon har fått disposisjon.
Så skal vi også få det, riktig 😆😊😁😃😀

Birgir Hermansen sa...

Men du gir ikke Guds Ord rett, når du går imot myndigheten slik du gjør. Du forakter Guds lov, og du bryter Guds lov. Det du holder på med, er helt og holdent kjødelig.

Jan Kåre Christensen sa...

Tvertimot!
Staten og kommunen nærmest forfølger, trakassere og tvinger meg og min familie til å bruke store ressurser og penger på å kjempe en kamp som er helt, helt unødvendig.
Vi skulle fått godkjent trapp, bod og mur for lenge siden.
Andre i tilsvarende situasjon som oss har fått disposisjon.
At vi ikke får det er urettferdig, ondt og virkelig kjødelig 😀😃😁😊😆

Birgir Hermansen sa...

Bibelen sier motsatt av deg.
"Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Rom 13:2

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Bibelen sier motsatt av deg.
"Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Rom 13:2

Her lyver kommunen, gjør forskjell og helt bevist unndrar seg sannheten, da har en lov og plikt å si ifra!

Anonym sa...

Du er tom for bibelske argumenter, akkurat som Torp mangler bibelske argumenter for å forsvare at han lever i opprør mot Gud ved å være en horebukk.
Dere begge ligger tynt an