søndag 23. juni 2019

Nr. 2483: Av grunner som jeg ikke forstår ønsker PBE her i Oslo ved Kjell Henning Thon at når vår nabo Roar Telje har drevet med sin hat-kampanje imot oss skal også ligge på andre saker som overhode ikke berører disse sakene!


Nr. 2483:
Av grunner som jeg ikke forstår ønsker PBE her i Oslo ved Kjell Henning Thon at når vår nabo Roar Telje har drevet med sin hat-kampanje imot oss skal også ligge på andre saker som overhode ikke berører disse sakene!


Vår Nabo Roar Telje som har drevet en regelrett hat-kampanje imot, alt det han har skrevet har det visst seg i ettertid var løgn og fabrikkerte usannheter.
Det er åpenbart at hva vi anser som rett og normalt anser ikke alltid PBE her i Oslo det samme.
Må si at det er veldig frustrerende og en kjenner på en følelse av oppgitthet når de ønsker at saker som overhode ikke har noe med dem å gjøre skal ligge på saksnummer som har null med dette å gjøre.
De skulle ha ligget på vår sak, noe de ikke alltid gjør da de er feilplassert.

Roar Telje, vår nærmeste nabo og drevet en hat-kampanje imot alt det vi har gjort. Fått andre naboer med seg som han har fått til å skrive under på sine hat-kampanjer imot oss. Alle argumenter han har brukt har visst seg i ettertid aldri truffet. Selv ikke når vi bygget mur så ville ikke det være mulig for måkebilen å komme frem og legge snø i og rundt vår eiendom.
Dette har visst seg å være så feil og fabrikkert løgn det er mulig.

Men etterpå så gikk han til flere andre naboer og lagde en underskriftskampanje imot oss. Som han videresendte til Oslo kommune som en klage på hva vi hadde bygget.
De som ble med på hans hat-kampanje imot oss var Randi Lavik i Stormyrveien 4, og Ragnhild Skramstad i Stormyrveien 6, der ble ikke hennes mann med på denne hat-kampanjen mellom naboer. Som er totalt unyttig og stygg.

Her sitter de i hus som er verd minst 10 Millioner, god pensjon og har det ellers veldig så godt.

Hva gjør de med en gang de kan? Hygge seg og være glad over at de har god helse og ellers det meste på «stell» i livet? Nei, de går til frontalangrep på oss, og innrapporterer oss til PBE her i Oslo.

Ragnhild Skramstad i nr. 6, har f.eks. Stormyrveiens «mest» ulovlige mur som ligger 20 cm fra veibanen med et ulovlig skilt på sin eiendom som også Randi Lavik i Stormyrveien 4 har. De har laget garasjen sin slik at de må rygge mitt ut i Stormyrveien som også Roar Telje må.
Dette er så ulovlig og vanvittig at de vil nedsable oss vitner om ikke noe annet enn at her ser en ikke bjelken i sitt eget øye, kun flisen i vårt øye.
De skyter spurv med kanon, og dessverre har PBE her i Oslo vært med på dette og er med på dette.

Her er vår mail korrespondanse, som viser at de ikke ønsker å fjerne fra sakene våre de tingene som vi egentlig vil ha helt bort i fra nettet da alt det som er skrevet imot oss er egentlig ikke noe annet enn et hat og mobbe-kampanje.

Jeg skriver dette, og vi har også snakket på telefon, så det er egentlig mer opplysninger her å hente som jeg ikke kan dokumentere.

Jeg skriver:

Hei Kjell Henning Thon!                                                                    Oslo 7/6-2019


Takk for telefonsamtale. Jeg mener at alle disse mailene skal over til oss, det kan være flere. Men jeg nevner noen her.


Nr. 56
Nr. 57
Nr. 63
Nr. 64
Nr. 65
Nr. 67
Nr. 98 anklager oss for å blande seg inn i denne saken, fjern helst denne også.

Det ligger på hus Krokstien 2 d.
Men det burde ha vært på vårt hus.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Hei!

Her er det enda en som skal over på oss. Punkt, nr. 10.


Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Fikk dette svaret:

Hei!

Jeg har tatt en runde om dokumentene i saker i Krokstien 2 A-D med dokumentsenteret vårt, som er de som styrer arkiveringen av dokumenter.

Vi har kommet fram til at vi beholder dokumentene der de er, og er altså ikke helt enig med deg.

Vi tror at vi kommer til ulik konklusjon fordi vi ser ulikt på sakene. Du ser på sakene som knyttet til ulike personer, mens vi ser dokumentene som knyttet til ulike byggesaker.

For oss blir det derfor relevant å beholde dokumentene i 201011373-saken fordi de er kommentarer knyttet til lovligheten i saker knyttet til oppføringen av de fire boligene i 2010-sakene på eiendommen. Disse kunne kanskje vært knyttet til saksnummeret før (201011372), da det er dette som er bolig C, men da disse sakene inneholder referanser til hverandre og er tett knyttet sammen, samt at flere av disse dokumentene inneholder kommentarer til og svar på ulike elementer i samme sak, så velger vi å beholde de som de er.

Med vennlig hilsen

Kjell Henning Thon
seniorarkitekt, Ressurssenteret, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Jeg svarer dette, og har siden ikke hørt noen verdens ting.

Til Kjell Henning Thon                                                                       Oslo 17/6-2019

Du skriver dette:

Jeg har tatt en runde om dokumentene i saker i Krokstien 2 A-D med dokumentsenteret vårt, som er de som styrer arkiveringen av dokumenter.

Vi har kommet fram til at vi beholder dokumentene der de er, og er altså ikke helt enig med deg.

Vi tror at vi kommer til ulik konklusjon fordi vi ser ulikt på sakene. Du ser på sakene som knyttet til ulike personer, mens vi ser dokumentene som knyttet til ulike byggesaker.

For oss blir det derfor relevant å beholde dokumentene i 201011373-saken fordi de er kommentarer knyttet til lovligheten i saker knyttet til oppføringen av de fire boligene i 2010-sakene på eiendommen. Disse kunne kanskje vært knyttet til saksnummeret før (201011372), da det er dette som er bolig C, men da disse sakene inneholder referanser til hverandre og er tett knyttet sammen, samt at flere av disse dokumentene inneholder kommentarer til og svar på ulike elementer i samme sak, så velger vi å beholde de som de er.

Svar:

Dette du kommer med her er vi helt uenig i da vi mener at de mailene har ingen relevans til saken med nabo Peter Faarlund.
Mailene som vi har påpekt er utelukkende en nabo, Roar Telje som er harnisk og hatsk imot oss med egentlig alt det vi gjør.
Det være seg utleie, bygging av bod, trapp og mur.
Han nevner at det også vil by på problemer med brøyting, parkering etc. Alt har visst seg å være å rope «ulv, ulv!»
Ikke noe av hans argumentasjon har holdt stikk. At dette skal være viktig for denne saken virker veldig søkt!

Håper at du fjerner alt vi har påpekt og blir lagt over der det hører hjemme, på sakene våre.

Dette er ikke noen klage, bare påpeker gjennom denne mailen at vi håper at du innser at sakene som er omtalt ikke tilhører saken til Peter.
Men de tilhører oss, ingen andre. Da bør de ligge også i vår mappe, ingen andre steder.

Et siste spørsmål, angående når kommer denne saken til en avgjørelse? Dere setter datoer for tilbakemeldinger, men de blir ikke etterfulgt.
Vi har f.eks. etterfulgt alt hva PBE har kommet med av datoer, og det har virket slik at de har motarbeidet oss så sterkt de har kunnet. Det ser ut som det lønner seg ikke å være pliktoppfyllende overfor PBE?

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Fant enda mer, sendte denne også, har ikke fått noe svar, enda.

Fra: Jan Kåre Christensen
Sendt: torsdag 20. juni 2019 kl. 18:43
Til: Kjell Henning Thon
Emne: fjern også denne, den har ikke noe å gjøre her.


Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

2 kommentarer:

Anonym sa...

Er det andre saker mot deg du mener?....Saker som overhode ikke berører disse sakene.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er sikkert flere, jeg har ikke gått igjennom alt. Men her er det vel en 10 – 15 mailer eller dokumenter som er feilplassert.

Så mange mailer, og ingen gjør de noe med. Da orker ikke jeg lete etter flere.