torsdag 1. august 2019

Nr. 2516: Klage til Plan- og bygningsetaten i Oslo, på saksbehandlingsfeil og på selve prosessen som har være mangelfull, styrt og for mange saksbehandlere inn da vår første saksbehandler ble tatt av saken!


Nr. 2516:
Klage til Plan- og bygningsetaten i Oslo, på saksbehandlingsfeil og på selve prosessen som har være mangelfull, styrt og for mange saksbehandlere inn da vår første saksbehandler ble tatt av saken!

Bilde av naboens mur som er total ulovlig, til hinder for trafikken og åpenbart må rives. Den skal stå, men vår mur som ligger 1 meter fra veibanen og som er bare et scoop, den skal rives. PBE fremstår dessverre som lite profesjonelle og realitetsorientert i sin argumentasjon og planlegging. Ikke rart at vi må betale skatt her i Norge selv om vi har Milliarder på bok gjennom oljefondet.

 

Vår flotte mur som er egentlig stridens kjerne nr. 1 som naboer, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Kommune og diverese andre vil at vi skal rive. selv om den ligger 1 meter fra veibanen og i forhold til før. ligger den 20 cm lengre inne. Samt at for offentlige etater ved trappa vår er vår eiendom langt lettere å komme til i en nødsituasjon. boden sees ikke før en kommer på vår eiendom da den er bygget skjermet og er såpass liten. Det er ikke til å forså PBE nærmest brutale fremferd imot oss og våre lille bygningsmasse som de vil slikt til livs!Klage på saksbehandlingsfeil og på selve prosessen som har være mangelfull, styrt og for mange saksbehandlere inn da vår første saksbehandler ble tatt av saken. Siden da har selve prosessen vært mørk, mangelfull og overstyrende. Samt at dette har blitt trukket ut ikke bare dager, uker og mnd. Men flere år som er en slik sak der dispensasjon og veiledning burde blitt gitt for flere år siden, ikke den motarbeidelse og fabrikkerte problemer som ikke eksisterer i og rundt vår eiendom da alt det som er bygget er ikke til sjenanse eller hinder for noen, bare til gunst for oss og alle andre!
Samt at de naboklagene som er kommet, har visse seg å være noe som overhode ikke holder, da brøytebil og rutebuss aldri har blitt hindret av vår mur som har vært det «store» klageemne!

Hei!

Vi har nå hatt saker med Plan- og bygningsetaten i over 5 år, og sakene er ikke enda løst og kommet til en konklusjon.

Ønsker å klage på flere forhold angående plan- og bygningsetaten. For å nevne noe.

1.)  Vil ikke komme på befaring når vi ber dem om å komme.

2.)  De prøver ikke å veilede, men skape konflikt, for dernest trykke ned. Med andre ord, de står for maktmisbruk.

3.)  Hvis de får et motsvar som de ikke liker, så svarer de ikke.

4.)  De gjør forskjell på innbyggere her i Oslo.

5.)  Eneste som de er «flinke» til er å være «regelryttere» for å bruke eller misbruge regler imot, ikke for oss overhode.

6.)  De er ikke interessert å dempe konflikter, men forsterke dem.

7.)  De virker til å våre forutinntatt, bestemt seg for hvem de holder med. F.eks. hvis naboer har klaget som i vår sak, så er det en «problemsak» og da kan de få seg til å gjøre enkelte vedtak som er bygget på total feil grunnlag.

8.)  Reglene som de skal følge som de påstår, står ikke i forhold til den toppagrafi og natur vi har i Norge og her i Oslo. F.eks. som de påstår i vår sak at alle murer skal kun være ½ meter høye med det landskapet vi har her i Oslo (småhusbebyggelse regelverket), da må mye bli mye vanskeligere enn det trenger å være.

9.)  De gangene de svarer, så er det for å prøve å manipulere oss til å godta vedtak som er helt hinsides og som vi aldri har kunnet godta.

10.)                     Når vi etterspør svar, svarer de som regel aldri. Hvis de svarer, så er det for å tåkelegge. Det er svært vanskelig å føre en god dialog, da PBE egentlig fører enn monolog ovenfor oss og imot oss stort sett.

11.)                     Lista med ting å klage på, er egentlig mye lengre. Men her er det mer enn nok av stoff og ting å gripe tak i og arbeide med for å forbedre og forandre Plan- og bygningsetaten her i Oslo. For vi har opplevd de som alt andre enn profesjonelle og samarbeidsvillige.

Kort beskrivelse av de punktene og argumentene som vi klager på.

1.)  Da denne farsen mellom oss og PBE startet, ville vi ha PBE på befaring. Vi sendte minst 1 mail, og nevnte det også i telefon. Ingen respons. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.
Eksempel på mail for å dokumentere våre påstander:2.)  Her er eksemplene mange, men det er ikke tvil om at PBE har overhode ikke klart å veilede, det vitner bare selve prosessen om at det nå har gått 5 år, og sakene er fremdeles ikke over. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

3.)  Hver gang vi setter PBE fast i eksempler, så svarer de ikke. F.eks. har nabo rett over veien en mur som er farlig og åpenbart ulovlig og setter trafikken i stampe da muren er kun 20 cm fra veibanen. Samt at veien her i Stormyrveien er enveiskjørt og det er på den siden vi parkerer bilene. Hva gjør PBE når vi nevner noe som de egentlig ikke kan eller vil svare på for at de virkelig må gjøre noe? Her må de selvfølgelig pålegge rivning, og ikke hos oss der alt fungerer perfekt. Da svarer de ikke, snakk om å være uprofesjonelle og uredelige i jobben sin.

De svarer ikke på våre spørsmål i det store og det hele. Når de svarer bruker de enkelte ganger stor spalteplass, men da er det ikke for å komme med en god og presis redegjørelse. Men for å dosere inn hva en mener, det oppleves som PBE kan en ting. Det er å kjøre en monolog, ikke dialog.

Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

4.)  Her har vi kun en liten minimal overskridelse. Vår overskridelse er ikke til hinder for noen, men har bare gjort at alt er blitt bedre i forhold til alt. Selv veibanen er blitt 20 cm bredere og den er også renere etter vi bygget mur. Boden ser en ikke og trappen går nå fra og til på vår eiendom. Dette skal rives, mens andre som har selv i vårt eget nabolag overskredet alt minst 57 ganger mer enn oss med hensyn til utnyttelses graden på tomten.

De får ha alt sitt stående og vi skal rive. Dette er så stor forskjellsbehandling at ord ikke strekker til. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

5.)  Regler kan PBE, ikke minst å misbruke dem. Hele saken imot oss beviser det. Er det noen sak i Oslo by der dispensasjon burde og skulle gis, var det vår eiendom. Andre får dispensasjon for omtrent for hva som helst, selv om overskridelsene er store. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

6.)  Da vi hadde vår første og beste saksbehandler, Kaja Aubert Lange fungerte alt fint og hun gav oss lov til å bygge oppå gammel mur uten å søke. Da vår nærmeste hatefulle nabo Roar Telje sendte mailer inn til dere, så kom hun med avdempende svar. Så ble hun tatt av saken, siden da har alt bare egentlig vært mørkt!

Her dokumentasjon på hvordan og hvor bra Kaja Aubert Lange parerte vår hatefulle nabo Telje:7.)  Da vi hadde Kaja Aubert Lange som vår saksbehandler fungerte alt 100 %. Men så fikk vi nye saksbehandlere som tok parti imot oss, siden da har det vært den svarte natta i vår sak. Nå 5 år etterpå er vi enda ikke kommet i mål med vår sak. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

8.)  Vi respekterer regler og lover. Men etter denne saken lurer vi virkelig hvor profesjonelle PBE er som gir regler for i dette fjellandet Norge at vi ikke skal ha murer høyere enn ½ meter. Bare i vår gate er det murer på over 5 meter, og sikkert høyere enn det. Landskapet har da ikke forandret seg selv om reglene forandres. Her burde og skulle en både hat andre regler og gitt langt mer dispensasjon.

Ikke minst med tanke på at her i Norge og i Oslo trenge enn murer i alle variasjoner og fasonger p.g.a. landskapet. Gjøre dette til nærmest kriminelt som i vår sak, er virkelig ille. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

9.)  F.eks. så fikk jeg et svar av Nils-Henrik Henningstad at det var flere andre som måtte rive mur etc. Jeg gikk inn på de sakene som han kom med, og da var brann- og redningsetaten og andre etater inne for å pålegge rivning. Jeg påpekte dette og sa for oss var det også en fordel for brann- og ambulanse, samt andre etater slik vi har bygget. Fikk jeg da noe svar? Aldri, slik er PBE, bare full av fjusk og mangel på god folkeskikk å svare på ting.

10.)                     Vi har f.eks. etterspurt om hvordan de kunne gi oss et muntlig tilsagn til å bygge mur. Så forandrer de på dette. Men i realiteten så ha vi bygget en perfekt mur, men den skal visstnok ligge 18 cm for langt ute i veibanen.

I praksis har det ikke noe å si da muren ligger 1 m fra veibanen. Men de gjør dette til en umulighet, som er ikke noe annet enn oppkonstruert å tillegge dette en så sterk mening. Med andre ord, PBE minner oss om hvordan en kommunisert for 100 år siden, ikke i dag der en hører på andres mening og svarer. Her svarer enn ikke, men legger kun sine egne meninger inn som «svar». Umulig å forholde seg til slike personer som oppleves som alt annet enn profesjonelle og grundige i jobben.

11.)                     Har mange flere eksempler å komme med. Siste er at jeg har nå vært i kontakt med en Kjell Henning Thon som har en sak med vår nabo. Der våre saker ligger inne på vår nabos sak. Jeg ønsker å ha fjernet våre saker, men han vil ikke fjerne dem. Jeg har kontaktet hans overordnede som skal være Nils-Henrik Henningstad. Har ikke fått svar der fra han angående dette. Nitrist er det bare å si om PBE, og vi hadde virkelig fortjent også en «billighetserstatning» for det som vi er blitt utsatt for er ikke noe annet enn et kommunalt overgrep.

Hører fra dere, og her er sakene våre som det er bare lese seg igjennom og er det spørsmål dere har, er det bare å ta kontakt.


Mvh
Berit Nyland Christensen og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 99598070Ingen kommentarer: