lørdag 31. august 2019

Nr. 2548: Utfyllende kommentar til Fylkesammen angående klagesaken vår!


Nr. 2548:
Utfyllende kommentar til Fylkesammen angående klagesaken vår!Kjente jeg måtte sende en utfyllende mail til Fylkesmannen med noe som ikke kom godt nok frem med forje mail da muntlige avtaler er like bindene som skriftlige etter Norsk lov.


Foto: Jan Kåre Christensen del bildet gratis.


Her er mailen vi sendte:

Saksnummer 201510929                                                        Oslo 31/8-2019
Til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ønsker kom med et kort tillegg for å utfylle forje mail av 24.08.2019

Vi lever i et tillitt basert samfunn, som bl.a. vår Statsminister Erna Solberg sa:
«Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»
 
Fra dette står plan- og bygg, samt Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Norske domstoler i enkelte tilfeller så langt i fra dette som mulig. Ikke minst i saken vår. Der en helt overser dette faktum at slik som vi, er vant med å stole på andre mennesker, like mye muntlig som skriftlig. Noe som bl.a. også står i Kong Kristian den femtes lov der muntlige avtaler er like bindende som skriftlige:
Kong Kristian den femtes lov.

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.
I Cap. Om Contracter og Forpligter.
1 Art.En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.
2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.
(sitat slutt.)

Det er snakk om minimale overskridelse forhold, der en også har fått veiledning av PBE, dog muntlig.
Hvordan alt skal bygget etc., samt en liten bod er bygget i god tro.

Erna Solberg som tross alt er sår Statsminister ønsker et samfunn som hun beskriver på følgende måte:

«Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»
 
Ja, dette bør dere virkelige tenke over, for slikt som den offentlige forvaltningen holder på med oss er dessverre akkurat motsatt.

Er enig at regler, lover og paragrafer skal følges, men også den regelen om dispensasjon skal følges. Ikke bare alle andre paragrafer, tross alt er vi mennesker og i enkelte tilfeller skjer det at en ikke til fulle klarer, evner eller overser å følge de gjeldene regler, paragrafer og annet.
Da bør og skal en se med velvilje, og gi dispensasjon.
Ikke minst i vårt tilfelle der det er snakk om så minimale overtredelser som ikke berører noen i negativ grad. Tvert imot, det er til gunst for absolutt alle!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

7 kommentarer:

JS sa...

Alt virker plutselig så stusselig og meningsløst...kjøre buss hver dag resten av livet og gi hver eneste krone til staten som aldri kommer til å gi seg. Jeg vil forsiktig påstår at staten er mer glad i penger enn i den enkelte borger i dette land. Hvis du ikke gir deg er jeg redd du kommer til å gå personlig konkurs.

Jan Kåre Christensen sa...

Slapp av, dette går veldig bra – til slutt!

Jeg har kun benyttet meg av våre demokratiske rettigheter, innerst inne vet ALLE AT JEG HAR RETT!

Så får vi se utfallet av saken!


Jan Kåre Christensen sa...

Legge seg ut med offentlige myndigheter er som Davids kamp imot Goliat.
Er klar over at det offentlige har ressurser som vi overhode ikke har. Men hvem vant til slutt? Noen sjanser må vi ta, og så får vi se til slutt, hvem «vinner», David eller Goliat.
Det er ikke noe problem for den offentlig etat å innrømme egne feil, og det tror de hadde tjent stort på i denne saken!

JS sa...

En ting er sikkert, og det er at du er flink til å kjempe for det du tror på. Og så har PBE opptrådt både uryddig, arrogant og lite samarbeidsvillige i denne saken. Det blir i slike strengt regulerte områder urimelig hvis man ikke evner å inngå kompromisser for å løse slike fastlåste byggesaker. Byggverkene som du i god tro har reist gjør ikke en flue fortred. Likevel kjører de bare på med bøter samtidig som de ber deg søke om tillatelse og rive samtidig. Rotete byråkrati og surrete saksbehandlere alle som en.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, men nå blir det spennende å se hva både Fylkesmannen sier, samt PBE sier.
Vi kan håpe på at de innser at de har tatt feil, og vært urimelige!?

Saken/e er ikke avgjort, enda!

Anonym sa...

Sakene er avgjort og ble det i tingretten. Akkurat nå drømmer du og håper at du skal kunne snakke deg ut av situasjonen. Problemet er at PBE ikke lytter til deg eller leser hva du skriver. De har fattet sin avgjørelse, fått den bekreftet av andre offentlige instanser og fått det godkjent i retten.
Her er det bare å finne frem hakke og spade og begynne jobben med å rive og tilbakeføre.
Du må slutte å drømme Jan Kåre.
Det som skjer er Guds vilje.
Gud er rasende fordi du bryter Hans ord og bud.
Du politianmelder brødre i troen, du gjør som du vil og er en stabukk som nekter å bøye deg.
Det er derfor Gud har innsatt øvringheten, slik at de kan belønne det gode og tukte og straffe den onde adferd.

Ta og riv og slett like godt hele din demoniske blogg

Jan Kåre Christensen sa...

Nå tror jeg på Gud og Jesus, da går dette til seier før eller siden da jeg står for sannheten.
Det du kommer med her er ikke noe annet enn et oppgulp!

Når du sier den Himmelske blogg er en demonisk blogg har du nok satt deg selv under Guds tukt, vent og se!!!!!!!!!