søndag 6. oktober 2019

Nr. 2572: Atter en klage sendt til PBE Oslo!


Nr. 2572:
Atter en klage sendt til PBE Oslo!

Her er vår klage:

Saksnummer 201908605 – Byggesak klage på avslag.
Oslo 6/10-2019

Deres ref: 201908605-11

Hei!Svarer på deres mail av dato: 01.10.2019 med det som dere begrunner for et avslag om vår søknad om å få beholde mur, trapp og bod. Som mangelfull, da avtalen vår etter møte 11 april var aldri omsøkning, som hele mailen handler om.
Vi har kun vært interessert og kommunisert klart og tydelig noe helt annet.
At dere nekter fremdeles å komme på befaring og ha et nytt møte virker også for oss helt uforståelig som alt annet dere her gjør med å fabrikkere ting som lett kan ordnes.
Her er det egentlig et «storm i et vannglass», og knapt nok det!

Det er ingen plasser i Oslo by som det fungerer bedre enn hos oss med hensyn til trapp, bod og mur.

Trappa ligger på vår eiendom, der en går ned og fra på vår egen eiendom.
Muren er ideell, der en ligger lengre inne enn vår skrånede sørpete tomt vi hadde før. Samt vi har et flatere uteareal og mer oversiktlig.
Boden er så liten at den ser en ikke før en kommer opp på vår eiendom. Samt at vi får ha ting stående tørt og innelåst. Det er kjempebra og til gunst for alle, at slikt har blitt kritisert er av kun en grunn, at noen åpenbart ikke vil oss vel!
At vi skulle fått dispensasjon for våre bygg, som har kun minimale overskridelser. Og som oppfyller kriteriene for dispensasjon mange ganger. Er for oss både helt uforståelig, og urimelig
Det er ikke noe annet enn en form for avstraffelse og uvilje for det offentlige!

F.eks. kan muren også reduseres hvis den såkalt skal lengre inn da den ligger skrånet inn, problemer som dere fremlegger viser seg at alltid kan ordnes eller så er de oppkonstruerte.
Vi fikk bl.a. klage fra nabo Roar Telje som dere trodde på at brøytebilen ville ikke komme frem da muren vårt var et problem (i hans klage mail til dere). Faktumet er at i hele Oslo by er det ingen plass det er så lett for brøytebilen å kjøre.
Sannheten er alltid motsatt enn som dere fremlegger eller hevder som «sannhet». Som også her der nabo sin anklager har visst seg å ha null hold i seg, som også deres pålegg og annet har.
Faktumet er at alla anklager som er blitt før imot oss, har det aldri vært noen form for virkelig sannhet i seg.

Den mailen dere sendte var det stort sett svar uten relevant betydning for saken som vitner om at dere skjønner eller ikke vil skjønne hva dette dreier seg om.
Det er ikke vi som driver med såkalte ulovligheter, men dere!
Vi har aldri nevnt å omsøke noe eller stilt oss positiv til dette.

Kun sagt nei til dette alltid, og dette er noe som hele mailen dreier seg om. Helt uforståelig å skrive om omsøkning som ikke er relevant for denne saken.

Vi som avslører manglende duelighet hos PBE og det offentlige Norge straffes med avslag, dagbøter og gjøres alt for om mulig å knekke oss er temmelig åpenbart. Det offentlige Norge opptrer ala lignende det gamle DDR, om enn ikke verre!

Dere holder oss egentlig for narr.

Da vi hadde et oppløftende møte for første gang 11 april, så ble vi forespeilet og lovnad om å søke. Så får vi et møtereferat som plutselig er en omskrivning av et positivt møte.
Så enda en dritt mail og denne mailen som er egentlig å si at å søke er håpløst for oss. Vi er «merket» og får nei på alt det andre får ja på. Det er en slik forskjellsbehandling og et inderlig ondt ønske fra PBE å straffe oss så hardt det er mulig for det offentlig å gjøre.
Dette er ikke bare direkte ondskap, men tjenestefeil, makt- og myndighet overgrep av en type som ligner på det gamle DDR og andre totalitære regimer!
På toppen av det hele krever dere nå penger for «byggesak til behandling!»
Dere har egentlig ikke gjort noe annet en løyet, forandret mening og prøvd å gjøre ting mest mulig vanskelig.
Vi skulle få søke, så får vi høre at nå skal vi ikke rive lengre, men omsøke. Hvorfor skal vi omsøke? Åpenbart fordi det å rive viste seg ikke helt å stemme.
Muren ligger lengre inne enn hvis vi skal rive den og før den tilbake til hvordan den var før.
Før lå vår skrånede tomt 70 cm fra veien, muren ligger 1 meter fra veien.
Med andre ord, vår mur er langt mer «lovlig» enn vår skrånede tomt.
Her ser vi bare hvordan deres løgner og fabrikert pålegg overhode ikke passer inn hverken i kart eller terreng.
Dere oppfører dere som noen bøller.
Bøllene misbruker også sin makt når de blir avslørt, akkurat som PBE her i Oslo. Snakk om være bøller og misbruke makt!

Bl.a. er muren vår som sagt trukket 20 – 30 cm lengre inn enn hva vår såkalte skråning ned imot veien var.
Som naboen vår har som er såkalt ulovlig, som viser at vår mur er til gunst.
Da skal det eventuelt gis dispensasjon, for dere mener åpenbart at vi skal omsøke for å prøve komme ut av dette at muren vår er 1 meter fra veibanen som er «bedre» enn 70 cm!

I alle skriv og i det eneste møte vi har hatt, sa vi klart i fra at vi er kun interessert i en ting.
Det er ikke å omsøke noe (det er aldri nevnt fra vår side eller vært å våre villeste tanker), men søke og få en ordning å få beholde det vi har bygget.

Noe vi også har gjort en gang før, og den søknaden anser vi som mer enn god nok da dere har godtatt søknaden vår før. Nå skal en helt masse nye ting legges på, som er kun for å sette korsfot og gjøre ting fordyrende for oss for siden å få avslag. Dere har holdt oss for narr før, og dette legger dere åpenbart opp til igjen! Søke om noe dere ikke ønsker, vil bare være å få nok et nei i fra dere selv om deres nei kun bygges på deres vrangtolkning av loven som dere forvalter slik at alt skal brukes imot oss. Mens andre i tilsvarende situasjon som oss og langt dårligere, får både ja og dispensasjoner både en og to ganger.

Av alle relevante ting i denne saken svarer dere ikke på noe som helst, vi anser derfor for dette vedtaket som mangelfullt, fordreid og omsøkning har aldri vært aktuelt, og derfor egentlig ugyldig.

Dere skriver som viser hvilken forakt dere har for oss når dere ikke vil svare på våre spørsmål:
«I dine brev til oss kommer du med en del utsagn som vi ikke ser noen hensikt å kommentere.»

Det skulle stått i deres brev, da det er to som skriver dette, Berit N og Jan Kåre Christensen. Ikke dine, hvem av oss gjelder det?

Det er egentlig en hel familie dere prøver å knekke med å misbruke makta deres imot oss, for alt dere skriver og gjør er åpenbart fabrikkert, løgn og fordreininger av lov og virkelighet!

Nabo over på andre siden av veien der en parkerer bilder han et problem mur som ligger kun 20 cm fra veibanen. Den er åpenbart ulovlig, vår mur som er til gunst for alle og som er bygget oppå en gammel mur. Har vi også fått klar beskjed fra dere, dog muntlig. Ikke er søknadspliktig.
Dere snakker konstant med to – tre og fire «tunger» for å legge all skylden over på oss.
Det som dere holder på med er egentlig ansvarsfraskrivelse og makt- og myndighetsovergrep! Konstant får vi skylden for alt, alt hele tiden, dere er det som har laget disse vanskelighetene, ingen andre!

Feilen i vår sak ligger hos dere, ikke hos oss. Derfor er det åpenbart at når dere påstår at vi driver med ulovligheter, så er det oppkonstruert og fabrikert fra PBE sin side, ikke fra vår side.

Det er underlig at trappa tar så stor plass når dere skriver, den har dere aldri brydd dere om før. Selv første gang vi søkte, ble dette ikke viet noen plass bortsett fra at alt skulle rives. Trappa var her ikke nevnt.

Når det gjelder boden har vi skrevet og sagt ingen plasser at den skal redusere res eller noe. Dere har gitt pålegg om å rive den, at vi skal omsøke boden og muren er noe som vi har avvist fra dag en.
At dere bruker så mye kalorier på dette i deres mail er for oss helt hinsides og uforståelig som alt annet dere holder på med.
Nevn en plass at vi har nevnt eller hatt et ønske om å omsøke den, det finnes ikke.

Som alt annet dere kommer med, er deres argumenter ikke noen form dialog, men en monolog som forandres seg alt etter som det passer seg for deres løgner og annet som dere til enhver tid fabrikkerer av hva som er reelt og viktig.

Skrivet minner mer om slik en leser om i gamle DDR og andre totalitære stater der en overser alle punkter og paragrafer som kommer oss til gunst. Men overdriver andre mindre viktige paragrafer og lover for om mulig å knekke oss. Men her er det så åpenbart at PBE er på ville veier da de bl.a. vil at vi skal fjerne en mur som er til gunst for alle.
Det er ikke en eneste negativt med noe av det vi har bygget, da skal det gis dispensasjon. Det sier LOVEN!!!!!!!!!!

Vi leser klart om dette i lovverket.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

1.)   Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

2.)   Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

1.)  Når f.eks. muren vår blir mer «lovlig» nå enn hva som det var før med en skrånende tomt og sørpete som lå en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1meter fra veibanen. Så er det faktisk slik at det er den skrånede tomten som er mest «ulovlig!».

2.)  Det er kun fordeler med det vi har bygget. Da ligger våre prosjekter milevis innforbi å gi oss dispensasjon, da skal det gis dispensasjon.

At ingen vil gi oss dette, viser bare hvilken ondskap og urettferdighet som ligger bak den kampen dere har kjørt imot oss som er helt, helt hinsides all rettferdighet og anstendighet av det offentlige å gjøre!

Det er også viktig og rett å prøve å svare på spørsmål, men dere skriver følgende: «En ansvarlig søker er i seg selv et krav jf. plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1, når du søker om det du ønsker å få godkjent, men vil ikke nødvendigvis gi deg en tillatelse.»

Her ser vi bare at dere gjøre dere mer og mer vanskelig og setter stadigvek nye krav. Vi har søkt en gang før, og den gikk igjennom. Nå setter dere andre såkalte umulige krav at vi også skal ha bilder av muren da vi bygget den som en forutsetning.
Dere er egentlig som Stasi i tidligere Øst-Tyskland slik de opererte overfor sine innbyggere. Gjorde ting i praksis umulig når de ønsket det. Men for andre er det meste tillatt da dere operer med minst to sett lover. Der andre får dispensasjon for opptil 57 ganger mer i utnyttelsesgrad enn oss. Si at det er to forskjellige lovverk er også skivebom. En overskridelse er en overskridelse. Kjører du Lada eller Mercedes for fort, så vanker samme boten. Her motsier dere igjen lovverket.

Når nabo skriver til dere at brøytebil ikke kommer frem p.g.a. vår mur, så lagger dere kvalme overfor oss selv om det har visst seg at dette er så langt bort i fra sannheten og virkeligheten det er mulig å komme. I Oslo by er faktisk vår mur til mest gunst også for brøytebilen på vinter da han ser bedre muren enn den skrånede kanten som lå atskill meg ut i veibanen enn vår gode mur. Samt at nå har han også mange meter også å hive snø inn på vår eiendom da naboens mur over på den andre siden ligger nesten ute i veibanen. Den skulle vært fjernet for lenge siden da den er virkelig til heft for trafikken hele året da det er der vi parkerer bilene og slikt må vi parkere bilene ute i veibanen 1 meter mer enn egentlig tillatt.
Der det åpenbart er ulovligheter overser PBE bevist, da en er ekstrem raus ovenfor alle. Men ovenfor oss er en ekstrem vanskelig, selv om det vi har bygget er det faktisk ikke noe negativt med, kun positivt!

Måten dere skriver på oppleves fra vår side også som trusler, ikke noe ønske om dialog og komme oss i møte.

Kan ikke se at vi har gjort noe galt i denne saken. Vi ringte bl.a. ned til PBE og snakket med vår daværende saksbehandler som forklarte oss at vi fint kunne bygge mur oppå gammel mur uten å søke.
Bare muren ikke var over 2 meter slik at den ikke ble høyere enn naboens, noe vi har gjort. Men med et gjerde på 1 meter som naboene også har, det var greit.
Muren vår faller seg helt inn i terrenget og er bare til gunst for alle.
Den er mer lovlig enn hva vår skråning var før, noe som dere overhode ikke er villig å kommentere.
Men bare dosere ut fabrikert vanskeligheter som ikke er reelle. Møte oss for å prate har dere avvist gang på gang, likså befaring på eiendommen vår.

Dere fremstår for oss som en gjeng med løgnaktige og uredelige mennesker.
At vi skal innrette oss etter dere, det oppleves som uriktig og nedverdigende.
Tross alt fremstår dere som meget lave og små mennesker som prøver å hevde dere med å gi totalt uriktige og urettferdige pålegg i hytt og pine overfor oss.
Mens andre får lov å gjøre det meste. Selv å ha murer og annet som er åpenbart ulovlig. 20 cm fra veibanen er greit, det er lovlig.
60 – 70 meter fra veibanen er også greit, men ikke 1 meter.
Vi har konkrete eksempler på dette som dere overhode ikke svarer på, vi får ikke svar engang på dette engang.

Måten dere tolker lov og forskrifter på er åpenbart helt feil og rigid.
Der dere lar alt annet passere stort sett, og hos oss overser dere hva som teller til vår fordel og hva som åpenbart er rett og riktig.
Her er det overhode ikke likhet for regler og forordninger.
Samt når dere har veiledet oss, dog muntlig. Dette vil dere overhode ikke svare på, det er så urimelig det kan forblitt.
Dere står til stryk i alt dere gjøre, bare dosere ut noe vrøvl atter og atter igjen.
Slik som her har vi aldri vært interessert å omsøke noe, eller forandre på noe.
Dere har gitt oss pålegg om tilbakeføring, så bruker dere nesten all spalteplass til å egentlig å omsøke da deres første pålegg om tilbakeføring viser bare galskapen i deres pålegg.
Da vår mur nå er mer lovlig enn den var før.
Nå ligger vår mur 1 meter fra veibanen, før lå den 70 cm.
Dere møter dere selv i døra å absolutt alt dere holder på med, da dere åpenbart er en gjeng med uredelige og udyktige mennesker, virkelig små og lave mennesker slik dere holder på med. Ligner slik på hvordan de offentlige holder på mer i et diktatur, enn et demokrati som Norge skal være!

Vi er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs da vi egentlig kun har gjort alt rett, og det lille som ikke var som det skulle med noen kvm2 for mye utnyttet tomten skulle det ha for lenge siden gitt dispensasjon for. Muren er bygget 100 % etter veiledning fra PBE og vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange. I ettertid så har det visst seg at det som ikke skulle ha vært som det skulle med muren. Er en så kraftig overdrivelse fra PBE at en blir kvalm av den behandling vi har fått som vitner om en etat som overhode evnet å skille fra virkelig lovovertredelser til der dispensasjon er riktig etter loven å gi.
Til der dispensasjon løser saken på en minnelig og god måte, til beste for alle parter.

Tar bare med et bilde som viser at vår mur ligger nå lengre inne enn før, og hos oss etter vi bygget mur er det ikke sørpete og grisete som det var før.
Med andre ord, det vi har bygget er til gunst for alle og derfor skal det gis dispensasjon.
Samt at hvis det vi har bygget ble godkjent før, og nå ligger muren lengre inne. Hvordan kan det da sies at den skal rives? I bakvendt og i mørke kan slikt gå an.
Men i realiteten har dere ikke hold i et eneste av deres pålegg.
Derfor anser vi de som ugyldige og oppkonstruerte!

Bilde som viser klart at vår mur ligger lengre inn enn hva den gjorde før. At den nå er «plutselig» ulovlig mens den var lovlig før da skråning vår lå lengre ute i veibanen virker for oss helt uforståelig.
Vi alle vet at 2 + 2 = 4
Men hos PBE her i Oslo er dette enten 3 eller 5, alt etter som det passer inn i deres løgner og fabrikkerte usannheter. I sannhet møter vi små mennesker her som innbiller seg at vi skal tro at sannheten er ikke noe annet enn hva vi mener. Selv om det hver gang viser at vi har rett og de tar feil.
Eneste de nå står igjen med er å bruke sin råe makt og forelgg imot oss for å prøve å knekke oss som familie.
Dette er ikke noe annet enn et makt- og myndighetsovergrep! Er klar over at vi er sjanseløse overfor dere, da dere har makt.
Men alt dere bruker imot oss er fundamentert på løgn og påståtte lovovertredelser som ikke er riktige og har det virkelighetsbilde som vi har!
Derfor våre motsigelser og motstand imot å innrette oss etter dette som dere påstår er ulovligheter.
Vi anser det som dere i PBE, dessverre forsvart av andre offentlige instanser som ulovlige, løgnaktige og mørke pålegg.

Selve kulturen i PBE virker for oss til å være råtten, det lukter av den.
Der de innbiller seg at de alltid gjør det rette, selv her i vår sak der det stinker av løgn og uredelighet!

Har sikkert lest igjennom flere hundre saker angående ulovligheter. Der er PBE ganske så redelig og rause i det store og det hele.
Men i vår sak der det er snakk om kun minimale overskridelser og alt det vi har bygget er til gunst for absolutt alle. Ikke til hindring eller sjenanse for noen, kun faktisk bare positivt og hensiktsmessig mur, trapp og bod.
Greit, vi trenger dispensasjon rent lovmessig, men den er minimal og da blir alt bedre for oss og ingen lider av dette.
Dette skal straffes som om det er plassert en bombe i mur, trapp og bod. Det er helt ute av alle proposisjoner det som PBE gjør.
At vi hadde fått en liten bot for å ha ikke vært nøye nok, og så dispensasjon og få beholdt det vi har bygget hadde vært en minnelig ordning.
Men her oppfører PBE som om vi levde i gamle DDR og det som verre er!
At vi protesterer imot dette burde PBE tatt innover seg. Men hva gjør dere? Bruker al makt dere har for å prøve å ramme oss hardest mulig.
Hva er dette? Uten tvil er det ikke noe annen enn tjenestefeil med at dere har veiledet oss å bygge mur. Samt alt annet er bygget i god tro, til det beste for alle!
Vi får all skyld for dette, + litt til.
Det må da være mulig å oppføre seg sivilisert, være litt raus overfor oss også? Eller skal en bare kjøre på for om mulig å knekke oss som familie?
Her virker stoltheten, arroganse og æren så stor for PBE og det offentlige Norge, at alt er tillatt!
Vi bestrider absolutt alt dere gjør som ulovlig og forskjellsbehandling!

Vi som avslører manglende duelighet hos PBE og det offentlige Norge straffes med avslag, dagbøter og gjøres alt for om mulig å knekke oss er temmelig åpenbart. Det offentlige Norge opptrer ala lignende det gamle DDR, om enn ikke verre!

Vil også minne atter igjen om at vi ble veiledet av Kaja Aubert Lange hvordan bygge muren, samt at vi slapp å søke da det sto mur der fra før.
Med dette som bakgrunn, burde dere ha vist en helt annet mildhet og forståelse for oss og vår sak.
Når ikke noe av det vi har bygget er til heft for en eneste person hverken i Stormyrveien eller Oslo.
Da burde og skulle det ha for lenge siden ha blitt gitt og innvilget dispensasjon.

Muren vår står lengre enn på vår eiendom enn nærmeste naboer etc.
Da å påstå at den ligger i veigrunn etc. og andre ikke gjør det, er faktisk å fabrikkere et problem som ikke er reelt.
På det nivået er PBE her i Oslo, og etterkomme slike krav og pålegg fra en kommunal aktør som konstant lyver, det er selvfølgelig ikke aktuelt.
For det er åpenbart tjenestefeil og tjenesteforsømmelse som PBE holder på med ovenfor oss, ikke noe verdig og skikkelig arbeid og veiledning!
De som driver med såkalte ulovligheter er ikke vi, men PBE da å vårt tilfelle er det helt rigid at det ikke gis dispensasjon for det vi har bygget.
Andre får for langt større og mer graverende forhold, men PBE har være vrange og urimelige ovenfor oss.
Selv om vi er blitt veiledet av dere, dog muntlig!

En stor honnør og takk til Kaja Aubert Lange.

I ettertid har det vist seg at vår tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange har nesten vært som et geni å regne i sin veiledning til oss. Takk egentlig til henne og PBE.
Hadde en hatt et mesterskap i å bygge hensiktsmessig, og at det skal falle inn i terrenget og i samsvar med annen bebyggelse uten å stikke seg ut. Så hadde vår mur vunnet den prisen er temmelig åpenbart.
Den er på 11 meter og det er 5 meter vel å som det er et bed å hive snø innpå.
På sommeren er det grønt og fint, på vinteren kan en hive snø inn der selv om det er nå som regel mindre og mindre snø her i Oslo selv på Hellerudtoppen.
Den er lavere enn naboens på den andre side. Ligger atskillig lengre inne fra veibanen enn både hva vår skrånede tomt gjorde og naboens. Den gjør at vi har også er flatere og bedre uteområde og får mer grønt som også våre ansvarlige søkere Ferdigattest AS påpekte, og med dette motsier egentlig de vedtakene og påleggene vi har fått.

Dette skriver Ferdigattest AS i vår forje søknad som gikk igjennom, og som er mer enn god nok da. Dette tar vi med til slutt, vil også benytte anledning at dere skal lese igjennom de 2 skrivene fra Ferdigattest som ble sendt i forbindelse med forje søknad. De inneholder mer enn god nok informasjon til at søknad hadde blitt godkjent hvis vi hadde blitt behandlet likt med andre borgere i Oslo. Dere er stort sett rause og rimelige, men imot oss er der alt annet enn dette.
Vi skal tas, og det på strengeste måte med avslag, pålegg, bøter og alt annet. Skjønner ikke dere enorme hat og uvilje imot oss!
Der må da prøve å gå litt i dere selv, og heller innkalle oss til et nytt møte og befaring.
Vi er ikke redde for å møte så små mennesker som dere åpenbart fremstår til å være!

Mht. uteoppholdsareal: 

PBE har i sitt vedtak vedrørende bod vektlagt uteoppholdsarealene. Tiltakshaver opplever denne argumentasjon i noen grad å være motstridende da etaten i fm. bod vektlegger utearealet mye, mens man i fm. forbedringen av utearealet knyttet til muren ikke tillegger dette nevneverdig vekt. Vi forstår etaten mht. at bod i noen grad beslaglegger areal avsatt til uteopphold, jf. gitte tillatelser til boliger. Vi forstår også at etaten har lagt til grunn at skrånende terreng (inntil 1:3) anses som brukbart (uteoppholdsarealene mot vest dersom man ikke etablerer mur). Mht. avsatt uteareal så vil vi påpeke at grunnet endrete bestemmelser mht. beregning av uteoppholdsareal, så har faktisk utearealene til boligen regneteknisk økt, jf. gitte tillatelse til bolig, selv etter etablert bod. Før anså ikke PBE arealer i fm. takterrasse å være «brukbare», mens iht. endrete bestemmelser så gjør de det. Således oppfylles krav til uteareal uavhengig av om boden etableres eller ikke. Mht. utearealene mot vest så vil vi igjen påpeke at flate arealer gir bedre muligheter for variert uteopphold enn skrånete arealer. Det bes i denne anledning om at kommunen ser hen til nabotomtene, og de fleste tomter nedover Stormyrveien (hvor trapping av terreng er forholdsvis utbredt) i sin klagesaksvurdering. Det framstår opplagt at det ikke bare er tiltakshaver som har hatt et ønske om å flate ut det kuperte terrenget med et ønske om flatt uteområde. 

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo


Se vedlegg her i denne mailen.
Slik var vår skrånde tomt før, nå ligger den 30 cm lengre inne. Dette er ulovelig, men at den lå 30 cm lengre ute før, det er lovlig. Forstå det den som vil!Bilde der naboens mur er «lovlig» med kun 20 cm fra veibanen, dette er så ille det kan forblitt. Denne skulle selvfølgelig vært fjernet, men ikke vår som PBE har gitt pålegg om. Når en ikke har minstestandard i rettferdighet og likhet for loven, så kan en bli så rar og mørk som PBE her i Oslo opptrer og er på.

Naboens mur i Stormyrveien 5, rett over vår pene og mur som er 1 meter fra veibanen, ikke til sjenanse eller hindring for noen.

20 cm fra veibanenNaboen litt lengre borte i gata får lov å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, forstå dette at vi skal rive vår bod som trenger kun none kvm2 dispensasjon er helt, helt hinsides all rettferdighet og likhet for lovverket.

Dette skriver våre ansvarlige søkere, Ferdigattest AS.

«Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.»

Tomten har en utnyttelsesgrad på 25 %, vår på 24 %. Det er nesten helt likt.
De har utnyttet tomten på 61.3 %, mens vi har utnyttet den til 24,64 %.

De overskriver da det hele med 61.3 % - 25 % som blir 36.3 %.

Vi har en overskridelse på 0.64 %. I Realiteten etter nye opplysninger mindre enn halvparten av dette.    

Når det gjelder både høyde og utforming på mur så er den bygget i samråd med PBE. Da vi fikk fortalt gjennom flere telefonsamtaler at vi slapp å søke bare vi bygget en mur under 2 meter og 2 meter fra veibanen som vi har gjort.
PBE har prøvd seg i ettertid å få oss til å rive bl.a. med å sammenligne med andre saker. Men i andre saker har bl.a. brannvesenet og andre anbefalte og krevd rivning. Hos oss er det motsatt, der mur er til gunst for alle og den er trukket lengre inn også enn hva vår skråning var før som PBE vil at vi skal føre alt tilbake til. Slik argumentasjon er hinsides all fornuft og rettferdighet.

Med andre ord har naboene som bygget i samme tidsperiode som oss og noe senere en overskridelse på 56,72 som blir tilnærmelsesvis 57. med andre ord, naboen har en utnyttelsesgrad på tomten som er 57 ganger større og mer enn oss, bygget i samme periode.
Vi er positive til at PBE er virkelig raus her overfor andre, slike som våre naboer på Hellerudtoppen og i Stormyrveien.
Men at en til de grader skal være vanskelig ovenfor oss, det fatter vi ikke.
Dette må være Norges- og Verdens-Rekord i forskjellsbehandling.
Akkurat som i gamle DDR der staten og myndigheten sjaltet og valtet akkurat som plan og bygningsetaten her i Oslo gjør.
At Sivilombudsmannen, Fylkesammen og domstolen har støtet denne galskapen og forskjellsbehandlingen bare viser at vi har rett, så altfor rett!

Stormyrveien 9 c


Ingen kommentarer: