tirsdag 12. november 2019

Nr. 2606: Likestillings- og diskrimineringsombudet gir meg fullt medhold at det er jeg som skal vernes, og at de som mener noe annet som Ruter/Unibuss og andre har misforstått og mistolket Norsk lov!


Nr. 2606:
Likestillings- og diskrimineringsombudet gir meg fullt medhold at det er jeg som skal vernes, og at de som mener noe annet som Ruter/Unibuss og andre har misforstått og mistolket Norsk lov!
Skjermdump av nettsiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 


Dette skrev jeg:
Hei Ragnar Lie

Takk for telefonsamtale. Send svarene her, jk.chris@online.no

Jeg har kun spilt på vanlige kanaler, slike som P1 og P4, og noen andre.
Ellers så hører jeg på vanlig lydnivå på disse kristne kanaler også.

107.7 som er nå nærradio og FN nettet. En lovlig Norsk kanal. Samt også Ptro, P7, Joh. 3. 16 og Visjon Norge der jeg hører bl.a. hvis det er noe om Israel spesielt. Alle disse er lovlige med konsesjon, og jeg hører aldri på medbragt CD eller noe annet på min jobb.
At jeg har skrudd opp en sang eller noe som jeg spesielt ville få med meg, det kan ha skjedd.
Men i det store og det hele, hører jeg utmerket og trenger ikke spesiell høy musikk!
Dette er åpenbart trakassering og mobbing p.g.a. min kristne tro, ikke noe annet!

Vet det høres voldsomt ut, men det er det også!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 995980

Dette svaret får jeg:

Hei!

Vennlig hilsen,

Ragnar Lie
seniorrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet | Equality and Anti-Discrimination Ombud

Mariboesgt. 13, 4 etg. N-0183 Oslo (besøk), Postboks 8048 Dep, N-0031 Oslo, Norway
www.ldo.no

Sluttkommentar:

I realiteten gir nå alle meg medhold.
Dette er jeg meget glad for, takk og lov og pris for det.

Jeg har ikke bryte noen interne regler eller arbeidsmiljøloven.
Derfor er dette også en sak for likestillings- og diskrimineringsombudet åpenbart.

De skriver så klart og riktig:
Som sagt så kan det du beskriver være diskriminering på grunn av religion etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6.
Dersom det ikke finnes retningslinjer for spilling av musikk/radio hos arbeidsgiver kan det være at du har blitt dårligere behandlet enn andre, fordi du velger kanaler med kristent innhold.

Ingen kommentarer: