lørdag 16. november 2019

Nr. 2608: Unibuss vil garantert tape denne kampen imot meg da de driver med diskriminering og kristendomsforfølgelse!


Nr. 2608:
Unibuss vil garantert tape denne kampen imot meg da de driver med diskriminering og kristendomsforfølgelse!Eneste som Unibuss kan pålegge oss etter hva min Advokat Josefine Wærstad sier, er lydnivået. 

Hvilke program vi velger å høre, da det er tillatt for alle å spille radioen som er installert i Unibuss sine busser. Med andre ord, de har ikke noen egne regler for dette, dermed driver di trakassering og diskriminering imot meg.
Gi meg tjenestepåtale for dette er også det «glade vanvidd» da de da setter seg over Norske lover og interne regler i bedriften som de ikke har etter hva også andre har sagt til meg slike som likestillings- og diskrimineringsombudet og arbeidstilsynet etc. De tar seg «friheter» for å drive egentlig med kristendomsforfølgelse!
Da blir det i Norge som i Kina, Du kan være en troende, men ikke ute i det offentlige rom. Da skal ikke noe som har med evangeliet, Jesus eller bibelen kommuniserer eller høres! Derfor er denne saken her så enormt viktig!
Illustrasjonsbilde, der en kan ikke pålegge meg å ikke høre på kristne sendinger, det er diskriminerende og kristendomsforfølgelse!
Eneste de kan beordre meg og alle andre til, er ikke å ha høy lyd på.

Hvilke programmer vi spiller, har ingen arbeidsgiver eller andre rett å pålegge oss.
Dette er jusen! Jeg har aldri spilt høy musikk eller annet!

Snakket med min Advokat Josefine Wærstad som er i ferd med å skrive en mail der hun vil si klart ifra at det eneste som Unibuss kan pålegge sine sjåfører er ikke hvilke radioprogrammer de vil høre på.
Der kommer de ingen vei.

Eneste de kan pålegge sine sjåfører og ansatte er lydstyrken – og den skal da være lik for alle!

Med andre ord, her har faktisk Unibuss tapt før de har «kommet» i gang med kampen.

Er glad for den Advokathjelpen jeg har fått, den ser ut som det lønner seg.

Her om diskriminering:

Direkte og indirekte diskriminering

Diskriminering kan være direkte og indirekte. Personer som til tross for sine kvalifikasjoner ikke får en jobb på grunn av alder, seksuell legning, hudfarge eller kjønn, står overfor direkte diskriminering. Denne type diskriminering vil som regel være ulovlig, selv om det er rom for snevre unntak. I praksis er det ofte vanskelig å bevise at det har foregått direkte diskriminering.

En tilsynelatende nøytral handling som setter for eksempel eldre, funksjonshemmede eller kvinner i en dårligere situasjon enn andre arbeidstakere, regnes som indirekte diskriminering. Et eksempel er når deltidsansatte får lavere timebetaling enn heltidsansatte for samme jobb hos samme arbeidsgiver. Siden majoriteten av deltidsansatte er kvinner, rammer dette langt flere kvinner enn menn, og må derfor anses som indirekte diskriminering av kvinner. Det er vanligvis lettere å bevise at det foreligger indirekte enn direkte diskriminering.

Sluttkommentar:

Vil avlutte med hva som er jusen her. Det er ingen interne regler eller i arbeidsmiljøloven, ingen plasser som pålegger enn ikke å spille de kanalene som jeg har gjort.
Jeg har kun spilt på vanlige kanaler, slike som P1 og P4, og noen andre.

Ellers så hører jeg på vanlig lydnivå på disse kristne kanaler også.

107.7 som er nå nærradio og FM nettet. En lovlig Norsk kanal med konsesjon.
Samt også Ptro, P7, Joh. 3. 16 og Visjon Norge der jeg hører bl.a. hvis det er noe om Israel spesielt.
Alle disse er lovlige med konsesjon, og jeg hører aldri på medbragt CD eller noe annet på min jobb.

At jeg har skrudd opp en sang eller noe som jeg spesielt ville få med meg, det kan ha skjedd?
Men i det store og det hele, hører jeg utmerket og trenger ikke spesiell høy lys!
Dette er åpenbart trakassering, diskriminering og mobbing p.g.a. min kristne tro, ikke noe annet!

Ingen kommentarer: