fredag 22. november 2019

Nr. 2611: Så er svaret sendt til Unibuss der min Advokat skriver klart og tydelig at jeg ikke har brutt noen retningslinjer med å høre på kristne Radio-programmer, derfor må tjenestepåtalen frafalles og makuleres!


Nr. 2611:
Så er svaret sendt til Unibuss der min Advokat skriver klart og tydelig at jeg ikke har brutt noen retningslinjer med å høre på kristne Radio-programmer, derfor må tjenestepåtalen frafalles og makuleres!
Bilde av brevet:

 


Unibuss AS
Postboks 210 Alnabru
0614 Oslo
                                                                                            
                                                                                            Oslo, 20.11.19

                                                                                            
Deres ref.:                               Vår ref.:                      Sak nr.:
                                                      JW:02132                  02132


VEDR. TJENESTEPÅTALE

Undertegnede representerer Jan Kåre Christensen gjennom hans medlemskap i Yrkestrafikkforbundet.

Christensen fikk en skriftlig tjenestepåtale den 11.11.19. Denne bestrides, og det bes om at den frafalles og makuleres.

Tjenestepåtalen bestrides på bakgrunn av at Christensen ikke har brutt noen retningslinjer. Det er videre uklart hva tjenestepåtalen pålegger Christensen å gjøre annerledes.

Christensen og tillitsvalgt Leif Arne Myhre oppgir at det er tillatt og akseptert at arbeidstaker får høre på musikk eller radio mens man kjører buss. Det er ikke tillatt å bruke høretelefoner. Det er ikke satt retningslinjer for hvor høyt man får høre på radio/musikk, eller om man er pålagt å slå av hvis en passasjer ber om det. Det er heller ingen retningslinjer for hva man har lov eller ikke lov til å høre på. 

Christensen oppgir at han ikke har hørt på noe høyere volum enn det som er vanlig. Klagene kan skyldes innholdet på radioprogrammet. Dersom det ikke er tillatt å høre på program med kristent innhold bes dette presisert.

Det kreves at advarselen trekkes, og erstattes med noen retningslinjer som gjelder for alle.

Vi ønsker også å påpeke at det er svært uheldig at det går så lang tid fra første klage til Christensen får beskjed om at det er kommet slik klage. Han har ikke hørt noe om disse klagene før han ble gitt tjenestepåtale for forholdene.

Deres snarlig tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen

Josefine Wærstad
Advokat
(Sitat slutt.)

Kort summert så dreier denne saken seg kun om en ting.

Skal det være lov å høre på kristne radioprogrammer når alle andre får lov å høre på sine programmer som de velger?

Må jeg, og eventuelt andre skrue av og ikke høre på kristen radio eller ikke!

Når det gjelder disse kundeklagene, så er de så på bærtur at jeg ikke orker nå å kommentere dette.

Her er dog kun en av to ting som bliver utfallet av denne saken.

Skal det være lov å høre på kristen radio eller ikke?

Når alle andre bussfører og andre får velge de kanalene de fritt vil, og mange spiller også langt høyere enn meg.
Hvis jeg ikke, og andre får selv velge de kanaler vi ønsker, så er det diskriminering og mobbing i fra arbeidsgiver. Da blir det slik at Unibuss setter seg åpenbart over Norsk lov. Vi har ingen interne regler heller for dette, det er åpenbart at her har Unibuss tatt seg til rette!

Sluttkommentar:

Synes her var det rett på sak, og det blir spennende og få se om det er lov og tillatt å høre fremdeles på kristne radioprogrammer eller ikke!
Har vi fri religionsfrihet eller ikke? Det blir spennende å se hva som videre skjer.
Jeg satser på at dette går til full seier i Jesu navn!

Ingen kommentarer: