torsdag 28. november 2019

Nr. 2614: Selv min kone Berit Nyland Christensen tar til motmæle imot plan- og bygningsetatens onde, spekulative, kontrollerende, urettferdige og lite imøtekommende behandling av oss!


Nr. 2614:
Selv min kone Berit Nyland Christensen tar til motmæle imot plan- og bygningsetatens onde, spekulative, kontrollerende, urettferdige og lite imøtekommende behandling av oss!
Slik vi er blitt møtt av den kommunale- og fylkesforvaltningen i denne saken. Så er det som å lese om det gamle DDR med Stasi. Der hvis en opponerer blir en desto strengere straffet. Slik har PBE vært imot oss.
Måten vi er møt av det offentlige er under pari. De har slik vi ser det opptrådt så ukorrekt og urettferdig det er mulig.
Det er egentlig en form for spekulativt der en lever i en form for fantasi. Der alle andre er «kjeltringer», men at de selv er den største er de ikke selv var for. Jesus sa det så treffende i Bergprekenen.

Matt. 7. 1. Døm ikke, forat I ikke skal dømmes! for med den samme dom som I dømmer med, skal I dømmes, 2 og med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.  3 Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?  4 Eller hvorledes kan du si til din bror: La mig dra splinten ut av ditt øie? og se, det er en bjelke i ditt eget øie!  5 Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!Selv min kone har sendt nå brev til PBE for deres onde, spekulative, kontrollerende, urettferdige og lite imøtekommende behandling av oss.

Er glad for å ha en slik kone, her er hennes to mail til PBE.

Saksnummer 201610333, 201609223, 201510929 og 201908605
Byggesak PBE her i Oslo                                19/11-2019

Hei!

Vil bare komme med noen få bemerkninger.

1.) Ser at ved flere dokumenter så står min manns navn og mitt som underskrifter. Men så står det kun min manns navn som ansvarlig på deres nettsider. Som alt annet dere har holdt på med i denne saken er dette fabrikert og forfalskning dere får frem med dette.

2.) Alle dokumenter og saker har jeg samme ansvaret som min mann, om det er jeg eller han som skriver mailene og dokumentene. En må skrive, og det er selvfølgelig et samarbeid.

3.) Dere har ved dette og flere andre forhold separert oss på en måte som egentlig er imot all kutyme, anstendighet, og som er falsk forklaring for de som leser deres sider på nettet og løgn.

 
4.) Vil presisere så sterkt jeg kan, at av alle vedtak og pålegg dere har kommet med, så er de såpass mangelfulle at det er svært vanskelig å forholde seg seriøst til dem da dere nesten aldri svarer på våre spørsmål og innsigelser. Hvis dere gjør det, så er det fordi at dere tror dere tjenere på det. Men når vi igjen svarer og setter dere på plass. Så får vi som alltid i neste omgang et pålegg som er enda vanskeligere enn forje. Dette er en form for straff som er så ille at ord ikke strekker til.

 
5.) Vi ser nå at hele rettsapparatet og den offentlige forvaltningen blir filleristet ved såpass mange saker. Er det ikke på tide at dere tar noe innover dere og opptrer fremover ydmykt? Langt klokere og viser en behandling av oss har vært inntil nå?

 
6.) Det som dere pålegger oss, det er uforholdsmessige ute av alle proporsjoner.  Det er greit at vi ser ulikt på enkelte ting, men å være så firkantede og vanskelig som dere har vært ovenfor oss i denne saken. Slik skulle ingen få lovt å holde på! Pålegge oss å rive og føre alt tilbake til slik eiendommen vår var før vi bygget. Det er helt hinsides å mene noe slikt. Det har vi dokumentert mer enn nok andre plasser, derfor gjentar jeg ikke dette mer nå.

 
7.) Om vi sender eller logger inn fra min manns eller min konto eller mail, så er det underskriften som er det som er gyldig.

 
8.) Det er for meg helt uforståelig at dere kan tillatte dere et slikt lavmål og vi som er de uprofesjonelle, må påpeke slike selvfølgeligheter.

 
9.) Jeg sender dette dokumentet med kun min underskrift, for at dere skal gå inn i hvert dokument å rette opp dere mitt navn og min manns navn står. Det skal stå i sammen, ikke bare mitt eller hans navn når vi begge to har skrevet under.

 
10.)                  Det som er trist med dere, er når vi har påpekt gang etter gang at dere har opptrådt ukorrekt imot oss. Så blir vi straffet med enda hardere pålegg. Det så vi ikke minst når vi skulle få søke på nytt. Dette var et stort skuespill fra deres side. Vi skulle da gi inn med en langt mer omfattende søknad en forje gang som var faktisk så omfattende at du finner ingen som har søkt om bod har søkt med så mange faktorer. Så skulle vi få søke enda en gang. Da var faktorene umulige å etterkomme. Dere faktisk i våre øyne som kjeltringer å regne!

 
11.)                  Nå er det på tide at vi setter en stek over hele denne saken. Dere gir oss den minimale dispensasjonen som vi trenger, og alt blir godkjent uten noe om og men.

 
12.)                  At dere har valgt denne måten å være på er bare trist, men får håpe at det er mulig på tross av alt, at saken kan og vil få en minnelig og god ordning at alt blir nå godkjent?  Vi er ikke ut etter noen form for hevn, men rettferdighet. At andre nærmest skriver en kladd og får dispensasjon gang etter gang. Mens vi ikke skal tilgodesees på noen som helt måte. Det er ikke noe annet enn dypt urettferdig og forskjellbehandling som ikke burde forekomme!

 
13.)                  Vil til slutt få sagt at vår holdning alltid vil være å gjøre det rette, selv om dere har valgt å være det motsatte. Men nå burde tiden være inne for å innse at det er fremdeles mulig å komme til en ordning som er rett.
Tross alt, mur trapp og bod står fremdeles og er bare til gunst og fordel for alle! Det er ikke noe heft med det vi har bygget, bare operative fordeler. Da skal det gis dispensasjon.
Fordelene er langt flere ulempen, det er ingen ulemper!

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket
  • om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
Hos oss er det faktisk 100 % og 0 % ulemper, slå den!!!!!!!!!!!

Mvh
Berit Nyland Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Krokstien 2 C - Oppføring av bod, trapp og mur
Saksnummer 201908605 – Byggesak

Fikk brev fra dere 1.10. 2019

Dere har et ønske at vi skal redusere muren og boden.
Men vi vil tilbakeføre til slik det var før da.
Men da vil vår eiendom ligge ½ meter lengre ute enn vår mur ligger i dag.
Det er da mer «lovlig» å ha muren som i dag. Penere og renere vil det da også være, tror det er ikke rett å høre på dere som overhode ikke vil kommentere dette.
Dette er en ansvarsfraskrivelse av dimensjoner som gjør at PBE troverdighet er lik null.

Svar på dette hvorfor dere ikke vil svare på hvorfor vi nå har en mer lovlig mur enn vi hadde før og vi skal rive denne muren. Det er så hinsides all fornuft og rettferdighet det er mulig å komme det som dere holder på med og vi kommer selvfølgelig aldri til å innrette oss etter deres rigide og løgnaktige pålegg.

Vi har et hus på en «gammel» tomt der det er i dag 4 hus i et gammelt boligfelt.
Dette må dere ta hensyn også til. Det blir helt feil at andre får lov til å få dispensasjon opptil 57 ganger mer enn oss. På samme boligfelt og bygger samtid som oss. De søker også i flere omganger og får dispensasjon hver gang.

Vi skal nå ha inn profesjonelle søkere etc. som ikke vil ta på seg oppdraget engang.

Andre sitter hjemme på «kjøkkenbenken» og skriver søknad og får dispensasjon.
Vi blir pålagt en umulig oppgave.
Det som dere holder på med er ikke noe annet en ondskap og helt unødvendig å holde på slik!

Eneste rette er at vi får den dispensasjon vi trenger som er minimal. Alt annet er dypt urettferdig og unødvendig!

Mvh
Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Ingen kommentarer: