lørdag 7. desember 2019

Nr. 2621: Jeg vet ikke hvordan det går med tjenestepåtalen imot meg for å ha spilt kristne programmer på radio på lik linje med alle andre programmer på eteren!


Nr. 2621:
Jeg vet ikke hvordan det går med tjenestepåtalen imot meg for å ha spilt kristne programmer på radio på lik linje med alle andre programmer på eteren!

Som skrevet før på den Himmelske blogg så har jeg blitt diskriminert og utsatt for en form for kristendomsforfølgelse da jeg har fått en tjenestepåtale for å ha spilt kristne programmer på radioen.
Jeg vet ikke hvor saken står, selv om det nå har gått noen uker siden denne famøse hendelsen skjedde.


Omtalt på disse artiklene her:

https://www.sokelys.com/?p=26958

https://www.sokelys.com/?p=26868#comments
https://www.sokelys.com/?p=26795
http://blog.janchristensen.net/2019/11/nr-2609-saken-mellom-meg-og-unibuss-er.html
http://blog.janchristensen.net/2019/11/nr-2604-mobbing-og-hetsing-av-bussfrer.html


Jeg vet ikke hvor saken står og hva som kommer til å skje.
Men jeg tror vi har en meget god sak å vinne frem med da vi i Norge har lover, regler og kutyme for å tillatte kristne radiogrammer på lik linje med andre programmer.

1000 år med kristendommen i Norge har satt sine spor, dette kan hverken Unibuss eller noen andre viske ut.
Er glad for det regelverket og de lovene vi har i dette landet. Selv om det er de som hever seg over dem – som Unibuss her etter min mening,

Denne saken er meget viktig slik jeg ser det, da å bli nektet å høre på radioprogrammer med kristent innhold er en inngripen i alt hva jeg ER OG STÅR FOR!

Be om kun dette, at Unibuss trekker tjenestepåtalen og med dette blir det fullt lovlig for meg og andre å høre på kristne radioprogrammer uten frykt for represalier og tjenestepåtaler av den grunn.
Dette har vi Guds ord og løfter for å gjøre kjære brødre og søstre i troen på den Herre Jesus Kristus.

Matt. 18. 18 Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen. 19 Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen

1 Joh. b. 5. 14 Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss; 15 og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om.

Fra minebibelkommentarer Markus evangeliet 11. 20 Tidlig neste morgen gikk de forbi fikentreet og fikk se at det var visnet fra roten av.

Når Jesus utalte forbannelsen over fikentreet så skjedde det med en gang at det døde. Men først dagen etterpå var det synlig, da var bladene visnet.

21 Peter husket det som hadde hendt, og sa til Jesus: «Rabbi, se! Fikentreet som du forbannet, er visnet.»

Peter og disiplene var forundret. Ikke minst da de først nå fikk se at fikentreet var dødt og var i ferd med å visne. Vi leser mange plasser i Guds ord at det inder livet dør gjerne før bekjennelsen dør. F. eks i åpenb 2 om menigheten i Efesus.

2. Skriv til engelen for menigheten i Efesos:

Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull: 2 Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 3 Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett.

4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

22 Men Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud!

Jesus svarte dem når de fikk se underet; ha tro til Gud. I grunnteksten står det;

ha Guds tro. Det er Gud som har tro, vi må bare få hans tro.

23 Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, så skal det også gå slik.

Å forklare troen fullt ut er en umulighet. Paulus sier i 2.Kor. 4. 13 Det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og vi taler, fordi vi har den samme troens Ånd.

Dette må være noe av den beste forklaringen.

24 Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.

Tror vi så skjer det. Tror vi ikke og er fullt av tvil og det ikke er Guds vilje skjer det ikke. Men gjennom å tro som Gud vil alt være mulig. Disiplene opplevde denne dimensjonen til fylle etter pinsefestens dag etter de var blitt døpt i Jesu navn med fyll nedykkelse og i fyll neddykkelse i Ånden!
(Sitat slutt.)


Selvfølgelig kommer jeg tilbake på den Himmelske blogg hvordan saken videre går og ender!Dette går til full seier i Jesu navn er jeg overbevist om!


Her er tjenestepåtalen jeg fikk.Her er svaret vårt fra min Advokat i YTF her i Oslo som Unibuss ikke har enda gitt respons til og svart på.


Ingen kommentarer: