lørdag 14. desember 2019

Nr. 2625: En må innse også at den konflikten vi står i med bl.a. Fylkesmannen, Plan og bygningsetaten er mennesker som lever som Guds ord sier «den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren!»


Nr. 2625:
En må innse også at den konflikten vi står i med bl.a. Fylkesmannen, Plan og bygningsetaten er mennesker som lever som Guds ord sier «den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren!»


Tilfeldigvis kom jeg over dette på nettet. Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. 

Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke. Dette igjen bruker PBE imot oss, dette er ikke noe annet enn pur ondskap i fra det offentlige imot oss.
  


Joh. Åpenb. 22. 11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!

Marius Vamnes fremstår som gjennom korrupt når han mener det er greit at naboen får lov å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, og at dette er en god og rettferdig behandling. Dette er selvfølgelig ondskap og intet annet å mene og hevde slike ting.

Nå når denne saken er i ferd med å komme til veis ende i den forstand at den vurderingen som Fylkesmannen ved Marius Vamnes vil være det vedtaket som vil være det endelige sett fra myndighetenes sin side.
Så vil det ikke nødvendigvis være det endelige, da vi vil på ingen som helst måte innrette oss etter et avslag.
Hvorfor?
Jeg anser ikke dette som sivil ulydighet, da vi er blitt og blir utsatt for et makt- og myndighetsmisbruk. Da ifra Plan- og bygningsetaten her i Oslo. Samt fra domstolene, Sivilombudsmannen og nå sist Fylkesmannen.

Dette er ikke noe annet enn et kommunalt, statlig gjennom domstolene. Samt nå gjennom Fylkesmannen, et overgrep imot oss der vi kun har fått aller nådigst lov og utale oss.

Etterpå så blir vi «straffet» med enda nye pålegg som gjør videre arbeid til en umulighet!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tenk, vi ringte ned og fikk veiledning hvordan vi skulle bygge.
Det er det ikke noe tvil om når en ser hva og hvordan vi har bygget at alt stemmer med hva som er bygget fra før.
Så søker vi, i ettertid da PBE forlanger dette.
Avslag helt ute av det blå. Det vi trenger er en minimal dispensasjon, andre får det t.o.m. i vårt boområde der deres eiendommer ser ut som noen byggeklosser. Hos oss så ser en f.eks. ikke boden før en kommer opp på vår eiendom.
Det er tusen andre argumentasjoner å ta med som jeg ikke orker nå å nevne,

Når en gjør slik forskjell på folk, så ligger det ondskap bak åpenbart. Det er også å forvolde oss urett.

Men vi kan ikke nekte mennesker å være urettferdige, men det er trist at ingen som sier ifra og støtter oss i det offentlige rom.

Sluttkommentar:


Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom.  Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå.
Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her.
Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
(sitat slutt.)

Med andre ord, disse menneskene som er så forblindet med å være regleryttere at de hverken ser sin egen dårskap, dumhet og ondskap.
Så er det hva skriften sier «La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.»

Når vi har bygget en mur som er lengre inne enn hva vår skrånede tomt var før. Samt at naboen har fått dispensasjon 57 ganger i utstrekning enn oss. +++ mange flere momenter som jeg ikke ser noen hensikt å ramse opp da alt taler om den store uretten vi er utsatt for.
Dette er mennesker som lever og vandrer i mørke, forblindet av åpenbart hat og urett. Dessverre er det svært liten sannsynlighet at de vil forandre seg da de er som Apostelen Paulus sier det.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 4. 17 Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet,

Guds ord stiller det ugjenfødte og kjødelige menneske veldig lavt. Derfor blir vi oppfordret til å leve helt motsatt. Dessverre så preger verden mange ganger menigheten en menigheten preger verden. Gud vil at vi skal sette spor etter oss.

18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham.

”For denne verdens gud (Satan) har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde.” (2. Korinter 4:4)
”Alt er rent for den rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene.”
Sjelen og sinnet er derfor en kampplass! Og det er jeg og du som avgjør hvem som skal vinne!
”Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.”     (Jesaja 55:7-9)
Som vi ser, er det en stor kontrast mellom den ugudeliges tanker og Guds tanker. Den ugudelige skal forlate sine tanker og veier, og få del i Guds tanker, planer og veier. Dette taler om en totalforvandling av tankelivet.
”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)
Ordet forvandle (gresk: metamorphosis) taler om en totalforvandling. Det taler også om å være annerledes enn det alle andre er.
(sitat slutt.)

Disse mennesker er åpenbart styrt av krefter som er negative, mørke og i ytterste konsekvens er de formørket og forherdet i sine hjerter og sinn.
Eneste jeg vet, er at vi som troende – når vi holder fast ved Guds ord og løfter – samt holder oss til Kristus. Så vil vi seire og ingenting vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Ingen kommentarer: