tirsdag 17. desember 2019

Nr. 2627: PBE prøver nå å bruke Namsmannen imot oss som det offentlige har gjort før, men måtte betale alt tilbake!


Nr. 2627:
PBE prøver nå å bruke Namsmannen imot oss som det offentlige har gjort før, men måtte betale alt tilbake!

Her mailen vi har sendt:

Krav om betaling av tvangsmulkt Kreditor: Plan- og bygningsetaten - Tvangsmulkt Referanse: 2031043 Saksnr: 713266

Oslo 17/12-2019

Vi viser til vedtak om tvangsmulkt som ikke er betalt til forfall. Kravet er oversendt til oss for innfordring og vi gjør oppmerksom på at rettslig inndrivelse kan bli iverksatt hvis kravet ikke er betalt innen 14 dager.

Vi bestrider riktigheten og lovligheten av denne tvangsmulkt da disse som har vedtatte denne tvangsmulkten er ondskapsfulle og løgnaktige mennesker som driver med regelrett makt- og myndighetsmisbruk av verste, simpleste og styggeste sort!

Dere har latt dere bruke før å kreve oss for penger. Dette måtte dere betale tilbake. Dette gjaldt Nav innkreving i Kirkenes som drev også et ondskapsfullt spill imot oss for å kreve meg for penger som de ikke hadde rett og lov til.


Dessverre lar mange personer som sitter i den offentlige forvaltningen misbruke sine stillinger for å drive med ondskapsfulle og meningsløse ting imot landets innbyggere.

Vi ser dette ikke minst nå i Strasbourg i Frankrike i menneskerettighetsdomstolen der Norge taper sak etter sak for å ikke ha mangelfull kompetanse.

Men for å være onde og ikke oppføre seg sindig og godt.

Denne faktura og eventuelt fremtidige fakturaer kommer selvfølgelig vi aldri til å betale.
Går heller i fengsel enn å betale slike ting som det bare ligger en enorm ondskap bak.

Det som fylkesmannen, domstolene, Sivilombudsmannen og OBE har gjort imot oss er ikke noe annet en pur Djevelskap.

Guds ord sier klart hva som er hans oppgave som dessverre den statlige forvaltningen lar seg bruke til. Eller retter sagt, misbruker sin makt med nå å henvende seg til dere som dessverre vi har erfart før og til slutt fått pengene våre igjen.
Dette vil gjenta seg igjen, om det tar 1 mnd. 1 år eller 10 år, ondskap, uredelighet og bryte Norsk lov som PBE gjør ved å ikke gi oss dispensasjon som vi skal ha i vårt tilfelle.
Er ikke noe annet enn helt unødvendig og å misbruke sin makt!

Se her for artikler:Denne fakturaen bestrider vi:
Det er også underlig at faktura blir kun sendt til den ene av oss.
Vi er to som er ansvarlige for dette og som eier huset vårt her på Hellerudtoppen.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 95120660 eller 99598070

8 kommentarer:

JS sa...

Det er trist at en sta og firkanta saksbehandler skal få ødelegge livene til folk bare fordi man skal ri igjennom prinsipper som plutselig er blitt så voldsomt viktige. Det skulle så lite til fra byggestarten sin side for å løst dette på en rettferdig og pragmatisk måte. Men ne, her skal man plutselig kjøre en beinhard prinsippsak og tilbakestille pent opparbeidet tomt til en steinrøys med uklare grenser og jord utover i veien. Hvis det er noe som burde vært revet så er det kravet du fikk på hvitt ark. Det er direkte frekt og arrogant av PBE å ikke innrømme noen saksbehandlingsfeil.

Jan Kåre Christensen sa...

Helt enig.
Det som skal rives her, er ikke noe av hva vi har bygget.
Men de vedtak og feilaktige faktura etc. Sendt ut av PBE og det offentlige 😁

Anonym sa...

Problemet er at de ikke setter deg i fengsel for dette Jan Kåre.
De trekker deg bare i lønn eller ytelser fra NAV.
Dette er en varslet katastofe. Alle viste den ville komme, så du kan like godt betale.
Dersom du får medhold hos fylkesmannen vil du få pengene igjen.

Jan Kåre Christensen sa...

Betale? Aldri!!!!!!!!!!!!!

Anonym sa...

Du kommer til å måtte betale og i tillegg rive alt du har bygd opp.
Både biskoper, bibellærere, evangelister og alle andre må følge loven.
Du må rive............................

Jan Kåre Christensen sa...

Nei, i Jesu navn skal mur, bod og trapp stå urørt!

Ikke 1 kr. skal vi betale, men heller få.

Matt. 16. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Anonym sa...

Du skriver du har fått penger tidligere for noe du har betalt inn?.
Hvilken sak var det da?.
Byggesak det også?.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg skriver om dette her: http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

I denne saken gjorde NAV mange brølere, for å korte ned til noen få punkter.

1.) Da Nav fant ut at det var betalt for mye penger ut, så var dødsboet oppe og avgjort. Den som da var ansvarlig for dette var vår Advokat Harald Hetland som vi betalte vel 100.000, - kr om ikke mer da han solgte også min Far sitt hus og tjente penger på absolutt alt.

2.) Da de krevde penger av meg, så var det ikke greit. Men at de krevde også penger av meg som min søster skulle betale. Det var så ugreit og kriminelt det er mulig å gjøre noe. Dette var rett og slett stjeling, da jeg ikke har noe med hennes liv og økonomi å gjøre.

3.) Da gikk NAV gjennom Namsfogden her i Oslo til min arbeidsgiver og hentet pengene som min søster skulle betale. Dette er ikke frekt, det er verre enn frekt og kriminelt. Dette er en form for «voldtekt» og ta seg til rette som overgår vel det meste?

4.) Til slutt fikk jeg pengene tilbake, og vant i NAV klageinstans på alle punkter, hallelujah! Det kommer til å skje igjen også nå overfor Plan- og Bygningsetaten her i Oslo. De har også gjort like mange og flere grove feil som jeg her vil nevne kort: