torsdag 19. desember 2019

Nr. 2628: At namsmannen har gått inn på min konto er ikke noe nytt for meg, ei heller at de pengene er blitt betalt tilbake, dette vil skje igjen hvis namsmannen stjeler penger, da det er de statlige og kommunale organer som er kriminelle og lovovertredere her!

Nr. 2628:
At namsmannen har gått inn på min konto er ikke noe nytt for meg, ei heller at de pengene er blitt betalt tilbake, dette vil skje igjen hvis namsmannen stjeler penger, da det er de statlige og kommunale organer som er kriminelle og lovovertredere her!

Fra nettstedet Søkelys: https://www.sokelys.com/?p=27183#comments

Forfølgelsen av Christensen er for de falske kristne på Søkelys det samme som “klimakrisen” er for globalistene. Kun et middel for å skjule falskheten bak deres eget religiøse ståsted. Sannheten er derfor at både kristenheten og globalistene er demoninspirerte som ikke tåler dagslyset. Hadde det ikke vært Christensen, hadde Søkelys like gjerne funnet opp en annen.
Da min far døde og vi fikk utbetalt for mye penger var dette en sak mellom staten og vår advokat. Da vi skulle tilbakebetale var det også en sak mellom vår advokat Harald Hetland og staten.
Hetland svarte ikke på henvendelsene fra staten, derfor var de så råtne, uærlige og kåte på å få noen tusenlapper av oss at de gikk imot både Norsk lov og vanlig anstendighet.
Slik er de statlige og kommunale etater da de vet at de aldri vil bli straffet og dømt noen ugjerninger de gjør.

Her er nettsiden til vår advokat Harlad Hetland som NAV innkrevning ikke ville innrette seg etter da han ikke svarte dem: 
Det er her mye av feilen med de statlige og kommunale organer er, at de aldri blir stilt til ansvar for sine ugjerninger. Trist, med det er det som er faktumet!

Noen år i slike fengsler for statlige og kommunale ansatte hadde vært den rette plassen for slike mennesker som behandler andre som de var ikke mennesker. 
Dette er mennesker som i bunn og grunn er kriminelle og skulle vært straffet for sine meningsløse og rigide ugjerninger.
I denne saken gjorde NAV mange brølere, for å korte ned til noen få punkter.

1.) Da Nav fant ut at det var betalt for mye penger ut, så var dødsboet oppe og avgjort. Den som da var ansvarlig for dette var vår Advokat Harald Hetland som vi betalte vel 100.000, - kr om ikke mer da han solgte også min Far sitt hus og tjente penger på absolutt alt.

2.) Da de krevde penger av meg, så var det ikke greit. Men at de krevde også penger av meg som min søster skulle betale. Det var så ugreit og kriminelt det er mulig å gjøre noe. Dette var rett og slett stjeling, da jeg ikke har noe med hennes liv og økonomi å gjøre.

3.) Da gikk NAV gjennom Namsfogden her i Oslo til min arbeidsgiver og hentet pengene som min søster skulle betale. Dette er ikke frekt, det er verre enn frekt og kriminelt. Dette er en form for «voldtekt» og ta seg til rette som overgår vel det meste?

4.) Til slutt fikk jeg pengene tilbake, og vant i NAV klageinstans på alle punkter, hallelujah! Det kommer til å skje igjen også nå overfor Plan- og Bygningsetaten her i Oslo.

Se for mer her:


Sluttkommentar:

Det som kommer til å skje her – som i alle andre saker med oss – det er at vi vil vinne til slutt.

Hvorfor det? Vi har gått rettskaffent, redelig og varsomt frem.
Hvordan har Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, domstolene og Plan- og bygningsetaten gått frem?
Helt forferdelig, de er som lømler og vandaler!
Det de gjør er som hærverk å regne, det vil aldri lønne seg i det lange løp.
Det er godhet, sannhet og rettferd som vil seire til slutt, Hallelujah!

Disse folkene er jo man tvers igjennom onde, farlige og eskalerer enhver sak de kommer inn i.

De er farlige, aldri under noen omstendigheter om vi bøyer oss for slike personer.
De behandler oss verre enn dur, trist at mennesker i statlige og kommunale organer kan holde på slik. Dessverre så virker det som det er slike lave undermennesker som rotter seg i sammen, og forsterker de psykopatiske og narsissistiske trekkene hos hverandre!

Guds ord sier vi skal være hode, ikke hale, og de kommer imot oss på èn vei. Men de må flykte på syv veier, dette er vår arvelodd som Jesus-troende!

5 Mosebok 28. 2 Og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, så sant du hører på Herrens, din Guds røst: 3 Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken!  4 Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe!  5 Velsignet være din kurv og ditt deigtrau!  6 Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang!  7 Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot dig, ligge under for dig; på én vei skal de dra ut mot dig, og på syv veier skal de flykte for dig.  8 Herren skal byde velsignelsen å være hos dig i dine lader og å følge dig i alt det du tar dig fore, og han skal velsigne dig i det land Herren din Gud gir dig.  9 Herren skal gjøre dig til et hellig folk for sig, som han har tilsvoret dig, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier. 10 Og alle folkene på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal reddes for dig. 11 Herren skal gi dig overflod på alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt fe og av frukten av din jord i det land som Herren tilsvor dine fedre å ville gi dig. 12 Herren skal lukke op for dig sitt rike forrådshus, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid og velsigne alt dine henders arbeid; og du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av nogen. 13 Herren skal gjøre dig til hode og ikke til hale; og du skal alltid være ovenpå og aldri være under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg idag byder dig å ta vare på og holde, 14 og såfremt du ikke viker av fra noget av de ord jeg legger frem for eder idag, hverken til høire eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem.

Salme 23. 4 Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.  5 Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.  6 Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Trist å lese at arven kom mellom din søster og deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Hei Anonym.
Forstår ikke hvor du leser at arven kom imellom meg og min søster?
Det var Nav som var kjempefrekke som trakk penger av min lønnskonto.
Men de måtte betale de tilbake!