mandag 23. desember 2019

Nr. 2632: Pillråtne Plan- og bygningsetaten bruker nå namsmannen imot oss for at vi «frivillig» skal lystre deres onde og Djevelske pålegg som er helt, helt ville!


Nr. 2632:
Pillråtne Plan- og bygningsetaten bruker nå namsmannen imot oss for at vi «frivillig» skal lystre deres onde og Djevelske pålegg som er helt, helt ville!
Vi har blitt utsatt for et sykt og helt meningsløst makt- og myndighetsmisbruk av først og fremst Plan- og bygningsetaten her i Oslo.
Dessverre har også Fylkesmannen her i Oslo, Sivilombudsmannen og domstolene vært med på denne ondskapen og totalt hensynsløse adferden!

Nå skal vi kreves for penger, for å bøye oss. Det kommer aldri til å skje!

Her er korrespondanse mellom oss og namsmannen her i Oslo.

Vi sendte følgende mail.

Krav om betaling av tvangsmulkt Kreditor: Plan- og bygningsetaten - Tvangsmulkt Referanse: 2031043 Saksnr: 713266

Oslo 17/12-2019

Vi viser til vedtak om tvangsmulkt som ikke er betalt til forfall. Kravet er oversendt til oss for innfordring og vi gjør oppmerksom på at rettslig inndrivelse kan bli iverksatt hvis kravet ikke er betalt innen 14 dager.

Vi bestrider riktigheten og lovligheten av denne tvangsmulkt da disse som har vedtatte denne tvangsmulkten er ondskapsfulle og løgnaktige mennesker som driver med regelrett makt- og myndighetsmisbruk av verste, simpleste og styggeste sort!

Dere har latt dere bruke før å kreve oss for penger. Dette måtte dere betale tilbake. Dette gjaldt Nav innkreving i Kirkenes som drev også et ondskapsfullt spill imot oss for å kreve meg for penger som de ikke hadde rett og lov til.


Dessverre lar mange personer som sitter i den offentlige forvaltningen misbruke sine stillinger for å drive med ondskapsfulle og meningsløse ting imot landets innbyggere.

Vi ser dette ikke minst nå i Strasbourg i Frankrike i menneskerettighetsdomstolen der Norge taper sak etter sak for å ikke ha mangelfull kompetanse.

Men for å være onde og ikke oppføre seg sindig og godt.

Denne faktura og eventuelt fremtidige fakturaer kommer selvfølgelig vi aldri til å betale.
Går heller i fengsel enn å betale slike ting som det bare ligger en enorm ondskap bak.

Det som fylkesmannen, domstolene, Sivilombudsmannen og OBE har gjort imot oss er ikke noe annet en pur Djevelskap.

Guds ord sier klart hva som er hans oppgave som dessverre den statlige forvaltningen lar seg bruke til. Eller retter sagt, misbruker sin makt med nå å henvende seg til dere som dessverre vi har erfart før og til slutt fått pengene våre igjen.
Dette vil gjenta seg igjen, om det tar 1 mnd. 1 år eller 10 år, ondskap, uredelighet og bryte Norsk lov som PBE gjør ved å ikke gi oss dispensasjon som vi skal ha i vårt tilfelle.
Er ikke noe annet enn helt unødvendig og å misbruke sin makt!

Se her for artikler:Denne fakturaen bestrider vi:

Det er også underlig at faktura blir kun sendt til den ene av oss.
Vi er to som er ansvarlige for dette og som eier huset vårt her på Hellerudtoppen.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 95120660 eller 99598070

Dette svaret får vi:

Hei

Viser til ditt brev av 17.12.19.

Til orientering vil vi opplyse om at tvangsmulkt ilagt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5 er tvangsgrunnlag for utlegg, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d, og at vi derfor fortsetter innfordringen.
Med vennlig hilsen
Bente Nygaard
Førstekonsulent
902 87 381

Oslo kemnerkontor
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/kem
Kundesenter: 23 00 80 00


Informasjonen i denne e-posten med eventuelle vedlegg, er kun beregnet for rett mottaker og kan være omfattet av taushetsplikt. Hvis du har mottatt e-posten ved en feil, er all bruk av informasjonen, som videresending eller kopiering, forbudt og kan være straffbart. Vennligst meld tilbake til avsender straks hvis du ikke er riktig mottaker av e-posten.

Vårt svar:

Hei!

Dette har dere gjort før, og måtte betale tilbake. Til deres orientering.
Ugjerninger lønner seg aldri i lengden.


Ha en fortsatt fin dag!

Ord. 34 Rettferdighet ophøier et folk, men synden er folkenes vanære.

Det som NAV innkreving gjorde ovenfor oss, som PBE nå gjør ovenfor oss. Er ikke noe annet enn kriminelle og ondsinnede handlinger!

At dere vil fortsette innkrevingen vitner imot dere som en redelig og god instans!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

Hei igjen Bente Nygaard
Førstekonsulent                                                       Oslo 19/12-2019

Forje gang dere krevde penger av meg, og gikk til min arbeidsgiver.

Pengene som dere måtte betale tilbake.

Det samme kommer nok til å skje her.

Men husk, jeg er kun en ringe bussjåfør og min kone en ringe sekretær.

Håper dere ikke vil fortsette PBE ugjerninger. Men vil dere gjøre det, så ikke trekk halve lønna mi som dere gjorde forje gang.
Men max 2.000, - kr. Litt vett og forstand må dere da kunne bruke?

De vet PBE at de gjør en ugjerning, hvis de har litt samvittighet igjen.
De tar ikke med de 30.000, - kr som også er forfalt.

Mvh
Jan Kåre

Svar:

Oslo kemnerkontor, Kommunal inkasso, aksepterer at du betaler kr 2000 pr måned fra og med 30.01.2020.


Med vennlig hilsen
Iver Helmo
fagkonsulent
902 80 758

Oslo kemnerkontor
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/kem
Kundesenter: 23 00 80 00

Informasjonen i denne e-posten med eventuelle vedlegg, er kun beregnet for rett mottaker og kan være omfattet av taushetsplikt. Hvis du har mottatt e-posten ved en feil, er all bruk av informasjonen, som videresending eller kopiering, forbudt og kan være straffbart. Vennligst meld tilbake til avsender straks hvis du ikke er riktig mottaker av e-posten.

Vårt svar:

Hei Iver Helmo!

Oslo kemnerkontor, Kommunal inkasso, aksepterer at du betaler kr 2000 pr måned fra og med 30.01.2020.

Jeg nevnte 2000,- kr hvis dere begynner å trekke ovenfor min arbeidsgiver.

Hverken jeg eller min kone betaler en krone til PBE frivillig. De er onde mennesker som driver et ondt makkverk ovenfor oss.

De vil se så pene og pyntelige ut med såkalte lovlige vedtak.
Men de gjør så stor forskjell på oss og andre at det de holder på med er rett ut ondt og Djevelsk.

Helt unødvendig!

Vi går heller i fengsel enn å innrette oss etter PBE i Oslo.
For å gjøre så stor forskjell på folk, det godtar vi ikke overhode!

Mvh
Jan Kåre Christensen

Siden det har vi ikke hørt noe, kommer tilbake til eventuelle svar.

4 kommentarer:

Anonym sa...

God jul,Jan Kåre. Ønsker deg og dine en fredelig juletid.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, og i like måte!

Jehovas ambassadør sa...

Gjennom å be dem trekke deg 2000 i måneden har du u realiteten erkjent straffeskyld for ulovlig bygging.
Ellers lykke til med årets juleblot.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk og i like måte, men jeg/vi har aldri erkjent straffeskyld, tvert imot. Her er vårt siste svar som står nederst i artikkelen:

Vårt svar:

Hei Iver Helmo!

Oslo kemnerkontor, Kommunal inkasso, aksepterer at du betaler kr 2000 pr måned fra og med 30.01.2020.

Jeg nevnte 2000,- kr hvis dere begynner å trekke ovenfor min arbeidsgiver.

Hverken jeg eller min kone betaler en krone til PBE frivillig. De er onde mennesker som driver et ondt makkverk ovenfor oss.

De vil se så pene og pyntelige ut med såkalte lovlige vedtak.
Men de gjør så stor forskjell på oss og andre at det de holder på med er rett ut ondt og Djevelsk.

http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2584-det-er-en-hinsides.html

http://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

http://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2485-var-kamp-imot-pbe-her-i-oslo.html

http://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2486-i-denne-konflikten-mellom-oss.html

http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html


http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2594-nils-henrik-henningstad-prvde.html

Helt unødvendig!

Vi går heller i fengsel enn å innrette oss etter PBE i Oslo.
For å gjøre så stor forskjell på folk, det godtar vi ikke overhode!

Mvh
Jan Kåre Christensen