onsdag 1. januar 2020

Nr. 2635: Avsløre og finne ut av ting er veldig vanskelig ovenfor PBE i Oslo da de har så rotete, lite sammenhengende nettside, de er null behjelpelig med å hjelpe til for å finne ut av ting!


Nr. 2635:
Avsløre og finne ut av ting er veldig vanskelig ovenfor PBE i Oslo da de har så rotete, lite sammenhengende nettside, de er null behjelpelig med å hjelpe til for å finne ut av ting!
Marius Vamnes er den egentlige lederen over PBE her i Oslo da han er den øverste sjefen hos Fylkesmannen her i Oslo. Hans direktive og beslutninger står øverst og alle må innrette seg etter denne mannen som er som en motsats til hva en embetsmann skulle og burde ha vært.
Rettferdig, god og føyelig, mens Vamnes er urettferdig, ond og elsker å ta «middelklassen» og la de rike få viljen sin.
Han er den omvendte Robin Hood som tok fra de rike og gir til de fattige.
Vi leser om Robin Hood her, som er motsatsen til Martin Vamnes.
Robin Hood han har vært sett på som en som kjempet mot urettferdighet og hjalp de svake.
Martin Vamnes det stikk motsatte, som kjemper for urettferdigheten og vil at de rike skal få enda mer.
Mens vanlige folk og fattige skal bli fratatt selv det de har.
Illustrasjonsbilde av Robin Hood – motsatsen til Marius Vamnes som mener at det er allright at andre får utnytte tomtene sine 57 ganger mer enn vår.
Der andres eiendommer ser ut som byggeklosser, mens vår det stikk motsatte.Jeg får av og til spørsmål der jeg må vite ganske så mye om ting som PBE her i Oslo egentlig har gjort nesten utilgjengelig med å ha en så dårlig internettside på innsyn.
Internettsiden deres er bare sur, og det hadde vært greit hvis en kunne ha søkt på så enkle ting om huset en søker på gjelder småhusbebyggelse, årstall og om det er noen ulovligheter på eiendommen.
Ikke noe slikt finnes, dette må en finne ut av selv med egentlig å gå igjennom eiendom for eiendom. Dette er selvfølgelig egentlig en umulighet, men jeg har vil jeg nesten si med Guds hjelp funnet ut av ganske så mye.
Og det jeg har funnet ut av, vil ikke PBE svare på, ikke fylkesmannen, Sivilombudsmannen, ei heller i retten.
Sannheten er at på mange måter er det offentlige Norge på et slikt lavmål at ingen vil tro det før en selv kommer inn i slike saker som jeg nå har gjort!

Marius Vamnes er den egentlige lederen over PBE her i Oslo da han er den øverste sjefen hos Fylkesmannen her i Oslo.
Han er den omvendte Robin Hood som tok fra de rike og gir til de fattige.
Vi leser om Robin Hood her, som er motsatsen til Martin Vamnes.
Robin Hood han har vært sett på som en som kjempet mot urettferdighet og hjalp de svake.
Martin Vamnes det stikk motsatte, som kjemper for urettferdigheten og vil at de rike skal få enda mer. Mens vanlige folk og fattige skal bli fratatt selv det de har.
Hva gjorde han med Kjell Inge Røkke?

Det er den mannen som arbeider febrilsk og gjør alt det han kan for at vi skal rive trapp, mur og bod.
Se her for denne urettferdigheten:

Sluttkommentar:

Jeg unner og har ikke noe imot at Kjell Inge Røkke og eventuelt andre super-rikinger får lov å bygge det meste både i sin egen strandsone og på sin egen eiendom.
Her er det slik at vi ringte ned til PBE her i Oslo, se her:

Og fikk naboen til å skrive under, se her:

Vår «overtredelse» er minimal, men vi har fått pålegg om å rive alt. Som gir ingen mening selv om vår eiendom er mer «lovlig» nå enn da vi bygget.
Se her:Jeg skrev i overskriften følgende:
«Avsløre og finne ut av ting er veldig vanskelig ovenfor PBE i Oslo da de har så rotete, lite sammenhengende nettside, de er null behjelpelig med å hjelpe til for å finne ut av ting!»

Selve saken imot meg har egentlig avdekket et offentlig organ som ikke bare kan gjøre de mest graverende tingene.
Men det er ei heller noen som ser dem i «kortene» som avslører dem. Faktumet er dessverre at nesten hele apparatet beskytter hverandre.
Sivilombudsmannen beskytter PBE. Fylkesmannen beskytter PBE. Domstolene beskytter Fylkesmannen som er den egentlig øverst organ.
Pressen beskytter alt og alle med å ikke skrive om denne saken.
De skriver kun om saker de må skrive om.
Med andre ord, hele det offentlige Norge beskytter hverandre.
Det er «gutte-klubben» grei ovenfor hverandre.
Men «gutte-klubben» svært ugrei ovenfor andre!
At vår sak det vi både har ringt ned, naboene har skrevet under.
Andre naboer får bygge ut og utnytte tomten 57 ganger mer enn oss.
Vi har bygget muren ½ meter lengre inne enn den var før.
Bygg ingeniører har vært her og sett og sa med en gang at vi har fått veiledning åpenbart da alt det vi har bygget harmonerer med resten etc.
Alt taler til vår fordel – men til det offentlige sin bakdel.
Alt vi har bygget er til gunst for alle – rive det er det motsatte!
Marius Vamnes som er den øverste ansvarlig vil at milliardærene skal ha fortrinn foran oss andre. Det er også imot Norsk lov da vi blir diskriminert for å tilhøre den såkalte middelklassen.
Når vi har sagt ifra om disse skjevhetene. Blir vi enda tøffere behandlet, snakk om å være t korrupt og illeluktende offentlig etater her i Oslo og Norge!

Parolen her må bli at hvis en trenger dispensasjon etc. og det er minimalt. Da kan en forvente å ikke få.
Trenger en dispensasjon og en har bygget i faktisk flere omganger som både Kjell Inge Røkke har gjort og vår nabi i Stormyrveien 9 c. Så kan en forvente å få dispensasjon, dispensasjon gis kun hvis overskridelsene er store nok, og en søker om dette i minst to omganger som nevnte nabo har gjort og Røkke!

Ingen kommentarer: