tirsdag 7. januar 2020

Nr. 2639: Nå skal Kemnerkontoret ta oss!


Nr. 2639:
Nå skal Kemnerkontoret ta oss!

Selv om vi har fått naboens underskrift Roar Telje at det var greit for han vi bygget.
Vi fikk også aksept av vår saksbehandler Kaja Aubert Lange at det var kjempefint og vi slapp å søke da det var en mur der fra før. 

Se bilde her fra da vi bygget de store steinene på flere tonn.
Her er mailen:

Oslo kommune Kemnerkontoret
Oslo kemnerkontor Kommunal inkasso Pb 4594 Nydalen 0404 Oslo
Besøksadresse:         Nydalsveien 24 (08.15 - 15.00)
Telefon:  23 00 80 00      Telefaks: 21 01 41 91
Bankkonto: 1315 01 01837 Org.nr.: 976819934 www.oslo.kommune.no
JAN KÅRE CHRISTENSEN KROKSTIEN 2 C
0672 OSLO OSLO, 06.01.20Inkassovarsel Kreditors navn: Plan- og bygningsetaten - Tvangsmulkt Referanse: 2031043   Saksnr: 713266  Dette kravet er oversendt pga. manglende betaling av fakturaen(e) nedenfor. Dersom kravet ikke blir betalt innen fjorten dager vil inkasso bli iverksatt. Dette kan medføre ytterligere omkostninger. Hvis kravet er betalt til kreditor, ber vi om at kopi av kvittering/kontoutskrift blir sendt oss innen betalingsfristen.
Fakturanr. Fakturadato Kravet gjelder Fakt. beløp Restbeløp Renter fra dato 33 51739374       45 28.08.19 Faktura tvangsmulkt 20000,00 20000,00 27.09.19
Hovedkrav kr 20000,00 Utenrettslige omkostninger kr 140,00 Forsinkelsesrente kr 512,54 Til sammen kr 20652,54 Beløpet betales til konto 1315 01 01837 innen 20.01.20
Kommunal inkasso, telefon: 23 00 80 00, e-post: kommunal.inkasso@kem.oslo.kommune.no
Betalingsinformasjon: Kontonummer: 1315 01 01837 Beløp å betale: 20652,54 KID: 5900000713266598 Betalingsfrist: 20.01.20
Betaling fra utlandet: BANK: DNB ASA, BIC: DNBANOKK, IBAN: NO39 1315 0101 83

Her er bildet av mailen.Sluttkommentar:

Det er ikke bare det at PBE lyver, og domstolene, Sivilombudsmannen og Fylkesmannen er med på dette.
Da er det ikke lett når hele den offentlige forvaltningen snur alt på hode!
Når det gode blir ondt, når sannhet blir løgn og lys blir mørke.
Slik er det dessverre det offentlige holder på, aldri om vi vil gi etter for løgn.
Tenk bare på at naboene får dispensasjon 57 ganger mer i utnyttelsesgrad enn oss.
Slik kan vi da ikke godta, for dette ligner mer på Nord Korea enn Kongo enn et fritt, demokratisk land.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Har selvfølgelig mye mer å si om denne saken. Men samtidig, når PBE og det offentlige har lagt seg på en løgn-linje der sannhet blir løgn, og løgn blir sannhet.
Samtidig når de har mulighetene å snakke, da husker enn ikke.
Hva skal en da gjøre? Overlate disse menneskene i Guds hender om de kaller seg dommere, senior rådgivere, saksbehandler, enhetsleder og alt mellom dette og alt annet. Når en lyver, ikke vil høre på den andres motforestillinger, lover møter, trekker dette. Kommer kun på skjulte befaringer og driver med kammaderi.
Alt er et urent og skittent spill kun for en mur, bod og trapp.
Da må en være styrt av mye gærnt.
At det går an sier nå jeg.
Da vi fikk en entreprenør her. Så sa med en gang at det vår åpenbart at jeg hadde fått veiledning.
At alt harmonerte slik, dette var ikke bygget på slump.
Det som er bygget på slump, da naboene må rykke rett ut i en enveiskjørt gate, det bryr en seg døyten om.
Naboens mur ligger 20 c, fra veibanen, dette er et problem med det dritter alle de offentlige instanser i!
Det er virkelig ille det som de driver på med!

1 kommentar:

Anonym sa...

Her er det bare å betale. Dersom du ikke bøyer deg for øvrigheten bærer den sverdet for å straffe. Selv om myndighetene her oppfører seg dårlig og burde være greiere, er du nødt til å tape kampen mot PBE og kemneren.