torsdag 23. januar 2020

Nr. 2655: Fagforeningen sier klart ifra at en har lov å spille radio – og de kanalene som en selv ønsker det!


Nr. 2655:
Fagforeningen sier klart ifra at en har lov å spille radio – og de kanalene som en selv ønsker det!

Hvordan står saken mellom meg og Unibuss som mener det kvalifiserer til tjenestepåtale som de opprettholder hvis en hører på kristen radio eller sang som eventuelt også noen passasjerer reagerer på!

Illustrasjonsbilde av en buss som det ikke skal være lov å høre på kristne radiosendinger selv om det er sendt ut lovlig.Her er mail korrespondanse mellom min Advokat Josefine Westad og personalsjef Per Christian Bing som ikke har svart på vår henvendelse enda.

Svar fra Unibuss:

Svar fra Unibuss vedrørende tjenestepåtale for å ha spilt kristen radio:

Emne: VS: vedr deres sak nr. 02132
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bing, Per Christian
Sendt: onsdag 18. desember 2019 12:23
Til: josefine@ytf.no
Kopi: Myhre, Leif-Arne
Emne: vedr deres sak nr. 02132

Hei

Beklager sent svar, men dere hadde sendt brevet av 20.11.2019 til feil postadresse.

Unibuss vil ikke imøtekomme Deres krav om at advarselen trekkes, men brevet av 20.11.2019 blir arkivert i personalmappen til Jan Kåre Christensen.

Med vennlig hilsen

Per Christian Bing
Personalsjef
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Schweigaardsgate 16
0191 Oslo
www.unibuss.no
-----------------------------------------------------
Best på Buss – best sammen

Svar fra min advokat:


Christensen ønsker fremdeles en avklaring av hvilke regler som gjelder fremover. Særlig hva som gjelder hvis det er passasjerer som ønsker at han skal skru av radioen eller bytte kanal.

Tilbakemelding kan gis direkte til Christensen, men han ønsker skriftlig tilbakemelding, så det er klart hva han skal forholde seg til.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Josefine Wærstad
Advokat
_____________________________________________________
www.ytf.no
facebook.com/Yrkestrafikkforbundet
twitter.com/YTF_Norge
Yrkestrafikkforbundet (YTF)
Lakkegata 19-23, pb. 9175 Grønland, 0134 Oslo

Sluttkommentar:

Be for saken, ikke minst at tros- og ytringsfriheten blir satt under enda større press.
Til slutt blir det i Norge som det er i dagens Kina, nesten umulig å være en kristen.

Her er korrespondanse mellom meg og min advokat som jeg legger ut da den korrespondanse ikke inneholder noen form for sensitive opplysninger.

Hei Josefine.

Leste igjennom svaret fra Per Kristian.
Det var ikke noe svar. Ikke noe svarte han på.

Det er viktig å få vite om det er lov å høre på de radiostasjonene en selv ønsker eller om Unibuss har noen føringer.

Tjenestepåtalen imot meg er egentlig slik jeg ser det en form for trakassering og ihvertfall diskriminering.

Mener at vi bør gå til likestilling og diskrimineringsombudet med denne saken uansett hvis de ikke trekker tjenestepåtalen!

Denne saken betyr veldig mye for meg, da den egentlig angriper meg som person og den jeg er.

Hører fra deg!

Legger ved dette som jeg fikk fra likestilling og diskrimineringsombudet:

Dette skrev jeg:
Hei Ragnar Lie

Takk for telefonsamtale. Send svarene her, jk.chris@online.no

Jeg har kun spilt på vanlige kanaler, slike som P1 og P4, og noen andre.
Ellers så hører jeg på vanlig lydnivå på disse kristne kanaler også.

107.7 som er nå nærradio og FN nettet. En lovlig Norsk kanal. Samt også Ptro, P7, Joh. 3. 16 og Visjon Norge der jeg hører bl.a. hvis det er noe om Israel spesielt. Alle disse er lovlige med konsesjon, og jeg hører aldri på medbragt CD eller noe annet på min jobb.
At jeg har skrudd opp en sang eller noe som jeg spesielt ville få med meg, det kan ha skjedd.
Men i det store og det hele, hører jeg utmerket og trenger ikke spesiell høy musikk!
Dette er åpenbart trakassering og mobbing p.g.a. min kristne tro, ikke noe annet!

Vet det høres voldsomt ut, men det er det også!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 995980

Dette svaret får jeg:

Hei!
Som sagt så kan det du beskriver være diskriminering på grunn av religion etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Dersom det ikke finnes retningslinjer for spilling av musikk/radio hos arbeidsgiver kan det være at du har blitt dårligere behandlet enn andre, fordi du velger kanaler med kristent innhold. Dette er imidlertid en problemstilling som du må ta opp med fagforeningen din. Fagforeningen må gjerne ringe hit for å få veiledning om diskrimineringsregelverket.

Vennlig hilsen,

Ragnar Lie
seniorrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet | Equality and Anti-Discrimination Ombud

Mariboesgt. 13, 4 etg. N-0183 Oslo (besøk), Postboks 8048 Dep, N-0031 Oslo, Norway
www.ldo.no

Mvh
Jan Kåre

Ingen kommentarer: