tirsdag 28. januar 2020

Nr. 2659: Vi trekker klagen til Fylkesmannen da Marius Vamnes sa at vi kunne skrive en mail med spørsmål som han nå prøver å vri seg unna!


Nr. 2659:
Vi trekker klagen til Fylkesmannen da Marius Vamnes sa at vi kunne skrive en mail med spørsmål som han nå prøver å vri seg unna!


Se først denne artikkelen slik at du forstår bakgrunnen til denne vår anklager og våre standpunkt at vi trekker klagen.


Melding om forsinket saksbehandling - Oslo - 143/104 - Krokstien 2 C tvangsmulkt - støttemur bod

Deres ref: 2019/51982

Svar:                                                        Oslo 28/1-2020


De offentlige etater fremstår som sterkt dysfunksjonelle og uhyrlige uredelige.

Dere skriver følgende:
Vi presiserer at denne klagesaken gjelder klage over Oslo kommunes innkreving av tvangsmulkt i brev av 19. august 2019 i sak med kommunens ref. 201510929

Hvis det ikke gjelder det vi har skrevet før, at vi overhode ikke har fått svar på noen av de svarene som vi har etterspurt før.
Så er det da atter et løgnvedtak dere kommer med som bebudet her.
Da trekker vi klagen og anser at dere utelukkende er kun interessert å bruke, eller rettere sagt misbruke deres makt ovenfor oss!
Av mail vi sendte bl.a. 12/12-19 etter telefonsamsamtale med Marius Vamnes 9/12 så ble vi enige at jeg kunne få skrive en mail med spørsmål og diverse betraktinger. Dette skal dere så bort ifra nå, pillråttent og løftebrudd!
Vi etterspør klare svare i forje mailer nevnt som vi ikke trenger å gjenta her.

Det som den offentlige etat holder på med ovenfor oss er ikke noe annet enn kriminell virksomhet! Det er en form for mafiavirksomhet for å bringe oss til taushet og lydighet under den offentlige forvaltning som utelukkende er bygget på løgn, maktmisbruk, uredelig og ikke svare på spørsmål (selv når vi er lovet svar.)

Men kun vedta pålegg og vedtak som er fabrikert og er derfor bygget på løgn og forskjellsbehandling.

Der andre får lov til alt, men når vi trenger en minimal dispensasjon. Så misbruker enn loven imot oss da vi skal ha dispensasjon etter loven.

Vi er ikke i nærheten av å innrette oss etter noen vedtak eller påligg gitt fra PBE da vi anser de som ugyldige, fabrikkerte og så stor forskjellsbehandling at slik er det ikke lov eller rett å holde på etter forvaltningsloven (saksbehandlingsregler) og alle andre lover!

Legger også ved hvordan PBE opptrer der vi sender et Word Document og saksbehandler er inne og henter (kopierer) ting på bloggen som vi driver. Legger ut det istedenfor det vi har sendt.
Vi ringer han opp, og da sier han at han måtte gjøre det da han måtte konvertere det til en PDF-fil.
Her lyver han, og om en har et Word Document så er det enkelt å konvertere det til en PDF-fil. Det er uansett 120 % uredelig, uforståelig og viser at vi har med kriminelle mennesker som ikke evner og tåler motsigelser.
De krever kun full underkastelse og lydighet.
Etterpå slenger han på rører da han opplever at han fabrikkerer løgner, og blir avslørt. Ikke lett for manipulerende mennesker å komme til kort når de eller alltid får det som de vil.
Slike saksbehandlere skal vi innrette oss etter?
Aldri livet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Her er mail sendt til PBE der vi klager på saksbehandler Tommy Monge, men ingen beklagelse har vi fått.Saksnummer           201908605 – Byggesak                            Oslo 23/1-2020
Til Jon Erik Reite Bang

Vi har en saksbehandler i vår sak som heter Tommy Monge.

Han opptrer uprofesjonelt, er aggressiv og kleiser på telefonen når han blir oppringt.
Er ufin, usaklig og svarer ikke på relevante spørsmål.

Når vi sender Word dokumenter legger han det ikke ut, men er inne på vår blogg og henter ut ting derifra og legger det ut.
Se her for eksempel:Er dette en god og rett fremgangsmåte?

Videre legger han ut kun navn av den ene av oss, selv når vi er to om denne saken. Ekteparet Berit og Jan Kåre Christensen.
Videre legger han ikke alltid ut hele navn heller, men f.eks. Berit N Christensen, det blir Berit Nyland.
Slik er ufint og feil.

Berit N og Jan Kåre Christensen


Ingen kommentarer: