lørdag 1. februar 2020

Nr. 2662: Tips sendt bl.a. Resett, Document, TV2 hjelper deg og enkelte andre medier!


Nr. 2662:
Tips sendt bl.a. Resett, Document, TV2 hjelper deg og enkelte andre medier!

Synes nå at det er på høy tid at denne saken blir omtalt i media når Tommy Monge bildet ikke vil legge ut våre dokumenter. Men går inn på den Himmelske blogg og legger dette ut på PBE sine hjemmesider.

Det Monge gjør er så hinsides vilt at ord ikke strekker til.


Dette er sendt:

Skal ikke pressen dekke når de statlige organer prøver å knekke landets innbyggere, for at de selv har sviktet å utføre det en er satt til?

Oslo 30/1-2020

Den fjerde statsmakt (mediene) svikter i hvert fall oss, da ingen ønsker å skrive og få frem hvilke overgrep vi er blitt og blir utsatt for!


Hvor skal en begynne? Og fortsette?

Siste er at jeg ble lovet å komme med spørsmål som ikke er besvart, at dette skal jeg ikke få komme med.


Da ovenfor Fylkesmannen.
Videre samtidig går vår saksbehandler i Oslo kommune inn på min personlige blogg, og legger ut det han vil og ønsker derifra på PBE side her i Oslo.
Det er så ille at en tror ikke det er sant.


At naboer får dispensasjon opptil 57 ganger i å utnytte tomten for å bygge slik at deres eiendommer ser ut som en stor byggekloss, det gjør ikke noe for PBE. De vil ikke svare på dette!


For alla andre er alt tillatt her på Hellerudtoppen. For oss, ikke noe!

At dere ikke i media fanger opp dette, all den uretten myndigheten begår imot sin egen befolkning. Det er ille det!

Tenk bare på at Norge er blitt verstingen i Europa på brudd på menneskerettigheter nede i Strasbourg i Frankrike.


Jo, dette går igjennom der de nå arbeider alt de kan for å sette oss på gata med at de skal gå inn på våre kontoer og hente penger til deres rigide og onde tvangsmulkter.
Da vi ikke vil eller kan innrette oss etter deres rigide og meningsløse pålegg.

Saken vår er selvfølgelig ikke verdens undergang, men kan bli veldig vanskelig for oss da de nå skal begynne å hente penger fra vår lønnskonto gjennom namsmannen.
Men når myndigheten gjør alt for å få satt deg på gata med familien.
For egentlig ingenting, da det var de som veiledet oss til å bygge det vi gjorde.
At vi nå skal måte rive, er både absurd og rett og slett ondt at myndighetene, å pålegge oss dette.


Norge er blitt en versting på menneskerettighetsbrudd, domstolene svikter. Dette gjelder ikke bare BV og NAV skandalen. Selv innkjøp av varer og tjenester klarer en ikke å følge loven.
Den som tror ikke dette gjelder hele offentlig sektor, må nok tro feil.
Norge er blitt som Kina. Lager et glansbilde av seg selv, men i realiteten fungerer den offentlige sektor for å terge, ødelegge og prøve å nesten ta livet av vanlige lovlydige borgere hvis en kommer i veien for det offentlige.
En blir som et nummer i rekken.
Nå skal de drive inn penger og går inn på vår lønnskonto for å hente penger! For å prøve å knekke oss!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 995980702 kommentarer:

Birgir sa...

Hadde du skrevet uten ukvems ord, hadde mye utartet seg annerledes.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk Birgir, nevn de plassene som ikke er bra.