tirsdag 4. februar 2020

Nr. 2663: Tilleggsopplysninger sendt diskrimineringsnemnda angående min sak med Unibuss!


Nr. 2663:
Tilleggsopplysninger sendt diskrimineringsnemnda angående min sak med Unibuss!
Det er advokat Josefine Werstad som har hjulpet meg med advokat bistand, om det er jeg som har gjort egentlig mesteparten av jobben.
Se her for mail sendt:
Sak 20/42                             Oslo 4/2. 2020

Hei!

Har sett på saken min og lest gjennom alt.

Saken er langt alvorligere enn jeg først tenkte da dette med mobbing, trakassering og nå diskriminering har forgått så lenge.

Siden de 2 siste tjenestepåtalene ligger det i sakens natur at disse tjenestepåtalene, at de skal slettes. Det krever jeg.

Den første var det i tjenestepåtalen at jeg hadde spilt religiøse/kristne radioprogrammer, som er full lovlig og ikke brudd på noen interne instrukser.
I den andre tjenestepåtalen var det utelukkende dette.
Dette er både trakassering, mobbing og diskriminering.

Ønsker derfor å få oppreisning av Unibuss ikke på 30.000, - kr. men på 50.000, - kr.

Det er en «elefant» her i denne saken, det er ledelsen i Unibuss.
Senest i dag på jobb kom en til meg og sa at slik skal det være på en buss der sjåføren hører på radio og det er ikke musestille. Det jeg gjør er godt likt av de aller fleste åpenbart.
At det er noen som ikke liker lyd og annet, det er ikke til å unngå i en storby som Oslo med så mange mennesker.
Med andre ord, Unibuss hindrer meg å gjøre jobben min og griper inn i min personlige sfære på en måte som er åpenbart diskriminerende og helt, helt unødvendig. Problemet er ledelsen i Unibuss, ikke noen andre.

Fra Store Norske leksikon:
Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.

Her ligger Unibuss langt, langt innforbi med å gi meg korreks gjennom flere tjenestepåtaler og mye annet gjennom årens løp som er trakassering, mobbing og diskriminering.
Alle andre får lov å spille de radiokanalene de selv ønsker og vil. At jeg skal bli nektet og få straff, er helt uhørt, forskjellsbehandling og diskriminering.
Tar med for ordens skyld at jeg aldri har spilt høy musikk eller hørt på noe annet på radioen enn de radiokanalene som har lovlig konsesjon her i Norge.
Da enten på DAB eller FM radio her i Oslo.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 OsloIngen kommentarer: