tirsdag 4. februar 2020

Nr. 2664: Tilleggsopplysninger sendt diskrimineringsnemnda angående vår sak med PBE her i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Viken!


Nr. 2664:
Tilleggsopplysninger sendt diskrimineringsnemnda angående vår sak med PBE her i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Viken!

Det er advokat Knut Howlid som har hjulpet meg med advokat bistand, om det er jeg som har gjort egentlig mesteparten av jobben.
Se her for mail sendt:sak 19/377-3                                                                          Oslo 4/2-2020

Utfyllende beskrivelse av forskjellsbehandling og diskriminering.

Fra Store Norske leksikon:
Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.

Det er en stor «elefant» her i rommet, det er PBE og Fylkesmannen i Oslo og Viken som understøtter PBE her i Oslo uansett.
Selv om de både driver med forskjellsbehandling, trakasserer og med diskriminering ovenfor Fam. Christensen.

Bare her i Stormyrveien som vi bor, så er det de tre naboene som har angitt oss til PBE. Det er naboene i Stormyrveien 3, 4 og 5.
De har eiendommer som er åpenbart «problemeiendommer».
Dette bryr PBE seg ikke om.
Som takk for de har kommet med påstander uten hold og substans, blir de «premiert» med at alt hva de har bygget og gjort.
Det blir akseptert, selv om det er trafikkfarlig. Det er disse som har bryte loven.


Vi har en saksbehandler hos Fylkesmannen, Marius Vamnes, som også behandlet Kjell Inge Røkke avslag om dispensasjon fra kommunen.
Som tross alt bygget et gedigent byggverk med såkalt dispensasjoner i en utstrekning vi bare kan drømme om.
Han fikk dispensasjon ikke bare en gang, men to ganger. Avslag hos kommunen. Men medhold hos fylkesmannen som står over alle, også kommunens forvaltning.

Naboen vår i Stormyrveien 9 c fikk også dispensasjon hos Oslo Kommune ved PBE. Ikke bare en gang, men to ganger, og de bygget faktisk også etter oss der alt var ferdig hos dem i 2018, hos oss i 2014. Det er disse som har bryte loven.

Det er ikke så lett å finne frem på hjemme sidene til PBE for de har ikke noe system, det er gjengs også med alt de holder på med.

Eneste som er sikkert, vi som trenger den minste dispensasjon og har de beste boforholdene da muren ligger på en rett stekning og boden er ikke synlig før en kommer opp på vår eiendom. Trappa vår ligger nå 100 % inne på vår eiendom.

Ingen er en egen øy, alle må ta hensyn til hverandre!

Da er det så underlig at vi blir slik forskjellsbehandlet og kommer i slik diskreditt? Helt, helt uforståelig og meningsløst.
Man kan ikke behandle mennesker så skjevt som dette.

At Fylkesmannen ved Marius Vamnes og de som jobber der, driver med å stadfeste PBE rigide og urettferdige vedtak er for oss helt uforståelig og meningsløst!
Vi har ikke noe imot at Kjell Inge Røkke og andre får lov å gjøre som de vil på egen eiendom og grunn. Hans dispensasjon motsetter vi oss ikke.

Muren vår ligger ut imot veien, men i Tormods vei 16 ligger også muren ut imot veien. Det var ikke noe problem. Dette har vi vist til og mange andre tilsvarende eiendommer som har fått dispensasjon og godkjennelse.
Naboen vår i Krokstien 2 d har også en mye lengre mur enn oss, og den er bygget samtidig med oss. Vi flyttet inn her i november 2012 som nabo i Krokstien 2 d gjorde.
De får dispensasjon, og vi ikke. Dette er også forskjellsbehandling og diskriminering!
Slik kunne vi ha fortsatt!

Det er helt, helt uforståelig og meningsløst slik som PBE og Fylkesmannen i Oslo og Viken holder på overfor oss.

Som sagt, ingen mennesker eller eiendommer er som en egen øy og skal behandles ulikt.
Alle skal få like god, ikke dårlig behandling.
Vi får en dårlig behandling, andre en god behandling.
Det viser bare hvor primitivt og stygg den behandlingen vi har fått er.

Derfor er det slik om å gjøre for oss, at vi blir sammenlignet opp imot andre. Der vi skal ha samme behandling som andre.
Ikke bedre – ikke dårligere, men lik!

Alle instanser og personer har null respekt for oss, og det siste var at vi skulle få komme med noen bemerkninger. Få svar på dette, og hva skjer?
Vi blir avskåret og får til svar at eneste som en plutselig kun vil behandle, om det er lovlig å gi oss bøter for å ikke innrette oss etter PBE urettferdige og sterkt diskriminerende pålegg og vedtak.
Dette forteller bare atter igjen det vi har påpekt hele veien. At det eneste målet til PBE og Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Det er å ramme oss, slik at vi skal bli tvunget til å måtte innrette oss etter pålegg som er både urettferdige, meningsløse og diskriminerende!
Saken vår er egentlig ikke behandlet, det er en overkjøres de lux!
Rett og slett tjenestefeil, makt-, myndighetsmisbruk, urettferdig behandling, trakassering, mobbing og diskriminering av oss!


Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

Ingen kommentarer: