mandag 10. februar 2020

Nr. 2668: Korreksjon sendt diskrimineringsnemda angående vår sak imot PBE og fylkesmannen i Oslo og Viken, og krav om oppreisning!


Nr. 2668:
Korreksjon sendt diskrimineringsnemda angående vår sak imot PBE og fylkesmannen i Oslo og Viken, og krav om oppreisning!


Sendte denne mailen til involverte offentlige instanser.
Diskriminering og trakassering av det offentlige som vi blir utsatt for, er ikke noe nytt. Dette har pågått i mange land, og dessverre pågår det enda.
Det offentlige i Norge fremstår som de levde i det ville vesten, ikke noen bånd på seg.
Dette er ikke de ansatte i PBE her i Oslo, kun et illustrasjonsbilde

Mail sendt:

Korreksjon i sak 19/377-3                                          Oslo 10/2-2020

Jeg skrev følgende i mail av Oslo 4/2-2020

Muren vår ligger ut imot veien, men i Tormods vei 16 ligger også muren ut imot veien. Det var ikke noe problem. Dette har vi vist til og mange andre tilsvarende eiendommer som har fått dispensasjon og godkjennelse.

Naboen vår i Krokstien 2 d har også en mye lengre mur enn oss, og den er bygget samtidig med oss. Vi flyttet inn her i november 2012 som nabo i Krokstien 2 d gjorde.
De får dispensasjon, og vi ikke. Dette er også forskjellsbehandling og diskriminering!
Slik kunne vi ha fortsatt!
(sitat slutt.)

Det er enda verre enn det først var da PBE følger med hva som jeg skriver på den Himmelske blogg og gjør avgjørelser deretter.
Dette er også utidig av en offentlig forvaltning, det er egentlig uhørt.

Nabo fikk først godkjennelse, men det var en kladd de la ut som de trakk tilbake.
Dette er også på et slikt lavmål at skal en kommentere og forklare alt, så må en bruke spalteplass.
Det som jeg fokuserer på ovenfor dere, er den diskrimineringen og forskjellsbehandlingen PBE og Fylkesammen gjør ovenfor oss.
En lov for andre, en lov for oss.
En form for veiledningen ovenfor andre, en ovenfor oss.
Andre har fått tillatelse til det meste, vi trenger kun en minimal dispensasjon da vi er blitt veiledet av PBE å bygge som vi har gjort.

Nå skal også vår nabo til «pers», men allikevel gjør de stor, stor forskjell på oss.

Vi kommer til å få avslag uansett da de har kun et mål for øye, å ta oss.
De har et ondt øye til oss, og ønsker derfor å gjøre forskjell og diskriminere oss uansett.

La meg kort forklare, og jeg prøver kun å ta med noen små viktige detaljer slik at det ikke skal bli for mye.
                                                                 
Nå når vår nabo i Krokstien 2 d skal søke om dispensasjon for å ha bygget såkalt ulovlig. Så får han kun dette pålegget for muren, se her:


«Den kontrollerende vil foreta en kontroll etter at arbeidene er avsluttet, ikke en løpende kontroll.»

Det vil si å få en fagmann som skal komme for å se på arbeidet at det ser allright ut.

Vi fikk en fagmann på besøk og han sa følgende:

John Richard Øen fra Eiker Husbygg kom her for en tid tilbake for å se på byggene våre.
Vi trengte en ansvarlig søker kanskje, da ringte vi han.
Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor gått alt hang i sammen.
Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning. Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.
Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene. Dette var ikke noe problem for han å forstå.
Jeg spurte da om han eventuelt ville ha vitnet i en rett om dette? Ikke noe problem sa han, han stilte mer enn gjerne opp.


De krever også at andre ikke bare skal kontrollere vårt arbeid, men gå god for dette.
Dette er så urimelig det kan forblitt. Det er noe ingen vil, derfor pålegger PBE oss dette. Det viser bare hvilke ondehensikter de har, der de gjør det umulig for oss å få til en ny søknad.
Det som viser seg, er at vår gamle søknad var mer enn god nok.
Det er nok ikke blitt sendt en slik søknad med så mye dokumentasjon noen gang for en bod, trapp og bod til PBE.
Dette ligger nå 4 – 5 år tilbake i tid. Samt det vi bygget, var i 2013 og 2014.
De krever oss for det umulige, drar dette ut og gjør forskjell på oss og andre. Det er rett og slett heksejakt og diskriminering imot Fam. Jan Kåre og Berit Christensen.
Andre naboer har masse ulovligheter, som også er et problem. Dette bryr PBE døyten i. bare de kan få has på oss. Atter trakassering og diskriminering.

Har mye mer å si her, men får avslutte her. Legger kun ved noen linker til slutt.
Ha en fortsatt fin, fin dag!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 99598070

Ingen kommentarer: