lørdag 15. februar 2020

Nr. 2671: Saken vår mellom oss og plan- og bygningsetaten er ytterlig utsatt i minst 3 mnd.!


Nr. 2671:
Saken vår mellom oss og plan- og bygningsetaten er ytterlig utsatt i minst 3 mnd.!

Fikk beskjed om at saken vår er utsatt i 3. mnd. og med ny saksbehandler.

Tone Eid seniorrådgiver.  

Be for henne at hun må få opp øynene for det makt- og myndighetsovergrepet vi er blitt utsatt for, og at hun evner og klarer å stå ved det!

Se her:


Her er vårt svar på dette:

Ref hos Fylkesmannen: 2020/1997                                       Oslo 15/2-2020
Ref hos PBE: 201908605 – Byggesak

Svar på Foreløpigmelding-Oslo-Gbnr143/104-Krokstien 2C-Klage avvisning søknad om støttemur, utvendig bod og trapp av 7.2.2020

Vil presisere at dette dreier seg om flere forhold

Vi har ikke fått svar på noen av de innvendinger og motspørsmål vi har hatt gjennom flere år. Aldri noen gang, eneste «svaret» har vært. Det er at vi har alltid fått et strengere, mer rigid og frekkere pålegg enn det vi klaget på.

Dernest at vi skulle få søke på nytt som denne saken også omhandler.

Det ble vi egentlig avskåret for da PBE forlangte det astronomiske av oss.

Andre som skal få godkjent sine arbeider står det i PBE sin veileder at de trenger kun noe som er «ansvarlige» søkere og som ser over arbeidet at det er utført på en slik måte at det ikke er noe problemer. Slik vi hadde det første gangen og som vår nabo i hus d er blitt forespeilet det.
Vi hadde Ferdigattest Byggesak AS Bjerregaards gate 1 A, 0172 Oslo ved Paal Erik Løvaas som søkte for godkjennelse av mur, trapp og bod. Som ble avslått med argumenter som var helt, helt hinsides. Da vi har imøtegått dem har PBE aldri svart på dette. Kun vist en nedlatende holdning og prøvd å straffe oss enda mye mer. Dessverre har hele det offentlige fra rettsvesenet, Sivilombudsmannen og Fylkesmannen vært med å støtte deres synspunkter.

Andre gang vi skulle søke om godkjennelse, Hva får vi da?
En lefse med punkter som er både urettferdige, meningsløse og uoppnåelige for å kunne søke.
Det er da ingen som vil gå god for et arbeid i ettertid? Ikke minst så mange år etterpå, det dreier seg nå om 6 – 7 år. At dette skal rives, og vi skal søke på nytt om en ny mur, bod og trapp er totalt meningsløst. Hva er det for? Kun for en ting, at PBE skal få «rett», og presse oss ned i dritten med makt.
Nå er det penger de bruker imot oss, og har krevd oss for ca. 60.000, - kr som da namsmannen inndriver om vi ikke betaler frivillig. Og dette er bare begynnelsen.

Det er rett og slett makt- og myndighetsmisbruk og tjenestefeil som ligger bak absolutt alt PBE gjør ovenfor oss. Av grunner vi ikke forstår!

Ellers ber vi dere lese igjennom alt, og komme med spørsmål.
Den dispensasjonen vi trenger er minimal, og det er dypt urettferdig og meningsløst at vi ikke har fått innvilget dispensasjon.
Det står meget klart at i slike tilfeller som oss, der det samlet sett er «det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.»

Hos oss er det faktisk kun positive ting, ikke noe negativt.

Videre står det om dispensasjon «må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»

Hos oss er det kun fordeler, eneste som kan sies er høyden. Men det utlignes med at muren vår ligger på en rett strekning, derfor har høyden ikke noe å si.
Dernest har naboene rundt oss høyere murer og annet.
Samt ved at vi har denne muren, så har vi fått et flatere og mye mer anvendelig uteterreng, som er meget positivt.
Tar med også at muren ligger ½ meter lengre inne enn hva vår skrånede tomt lå. Dette og 1000 andre ting som er til vår fordel, det vil ikke PBE svare på.
Jo, de «svarer» med alltid å gi oss et strengere pålegg enn før. Akkurat som her når vi skal eller skulle søke på nytt.
Vår forje søknad var megabra, og andre som har fått dispensasjon. Ikke noen har da søkte med en slik omfattende og god søknad, de får dispensasjon alle som en. Men vi får avslag. Når vi da skal søke på nytt, gjør de det så vanskelig at det blir som å vinne i lotto uten å spille, en umulighet.
Har selvfølgelig langt flere gode og andre eksempler også å komme med.
Og uhorvelig med mer negative argumenter å komme med overfor PBE som også åpenbart har gjore saksbehandlingsfeil gang på gang i vår sak.

Vi hadde en fagmann her, som sa følgende. John Richard Øen fra Eiker Husbygg kom her for en tid tilbake for å se på byggene våre.
Vi trengte en ansvarlig søker kanskje, da ringte vi han.
Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor gått alt hang i sammen.
Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning. Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.
Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene. Dette var ikke noe problem for han å forstå.
Jeg spurte da om han eventuelt ville ha vitnet i en rett om dette? Ikke noe problem sa han, han stilte mer enn gjerne opp.


Bare ta den tiden dere trenger, vi har ingen planer med å rive noe av det vi har bygget. Det er så fint det kan forblitt!

Krokstien 2 d


Vår nabo i Krokstien 2 d har også gått i «fella» til PBE. Der han ikke finner ut hva de skal gjøre, og PBE bare trådt ned en hel del paragrafer og vedlegg.

Slik vi ser det, så er det kun en normal, god og minnelig løsning både i denne saken og i vår sak.
La det stå det som er bygget, gi de dispensasjonene som trengs.
Begynne å rive og forandre gjør bare vondt verre, og er fordyrende, fordummende og uten mål, mening og hensikt.

Dette påpeker også vår nabo i hus D når han skriver til PBE:
«Vi har forståelse for at PBE ønsker at det søkes om tillatelse for muren, men vi har veldig vanskelig med å forstå rasjonalet bak PBEs beslutning om at de primært ønsker at muren blir tatt ned.
Rent bortsett fra at det tilfredstiller et regelverk, så er alle de praktiske konsekvensene negative, både for oss og for naboene.»

Men det er slik PBE og det offentlige har arbeidet IMOT OSS NÅ SIDEN 2014!

DET ER IKKE NOE ANNET ENN TARVELIG, SKAMMELIG OG UTEN MÅL, MENING OG HENSIKT DET SOM PBE PÅLEGGER OSS Å GJØRE.
RIVE ALT, OG FØRE ALT TILBAKE TIL SLIK DET VAR FØR.
HVORDAN VAR DET FØR? DA LÅ F.EKS. VÅR SKRÅNDE TOMT ½ LENGRE UTE IMOT VEIBANEN. FØRE DETTE TILBAKE OG HA ET TAU SOM VI HADDE ISDENFOR TRAPP ER SÅ BAK MÅL OG MENING SOM ALT PBE PÅLEGGER OSS Å HA DET!
RIVE KOMMER VI ALDRI TIL Å GJØRE, ENESTE ALTERNATIV ER AT VI FÅR HA DET SOM ER BYGGET, OG AT PBE BETALER OSS TORT OG SVIE OG FÅR ALT GODKJENNT!

Ellers er også denne saken sendt til diskrimineringsnemda, som vi håper skjønner at det vi er blitt utsatt for er forskjellsbehandling, maktmisbruk, trakassering, myndighetsmisbruk, heksejakt og diskriminering av oss!

Det er sak 19/377-3 hos diskrimineringsnemda.                                       

Og det som er et virkelig problem i her i Stormyrveien, det dritter og overser PBE totalt. Her blir alt snudd opp ned, arbeidet til PBE lider av stor inkompetanse og at de ikke engang gidder å komme her på befaring der en har sett på forholdene.
Vi har spurt de om å komme her siden 2014, for å komme på vår tomt og her oppe på Hellerudtoppen.
Eneste gang vi vet de har vært her, er på en skjult befaring der vi var på jobb!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Ingen kommentarer: