tirsdag 25. februar 2020

Nr. 2675: Hele det offentlige forsvarer plan- og bygningsetatens «dirty tricks» eller skitne triks imot Fam. Christensen!


Nr. 2675:
Hele det offentlige forsvarer plan- og bygningsetatens «dirty tricks» eller skitne triks imot Fam. Christensen!

Arroganse, skitne triks, makt- myndighetsmisbruk og inkompetanse er vår erfaring er PBE «varemerke!» Samt, hele det offentlige er med på dette.

Når PBE sammenligner vår mur med murer som er til hinder for trafikken, brøytebil og utrykningskjøretøyer som nabo Roar Telje hevdet. F.eks. i Tamburveien 10 og andre steder i Oslo.
Det viser seg at det er stikk motsatt med oss, der det er til fordel for brøytebil, trafikk og utrykningskjøretøyer.
De vil ikke kommentere dette. Da viser det seg at hele den offentlige etat og nabo Roar Telje er med på et skittent spill imot oss.
Det hevdet at brøytebil ikke kom frem etc. Det viser seg at dette har vært århundrets løgn.
Går enn inn i saken i Tamburinveien 10 så har den slående mange eksempler lik vår sak, men da i motsatt fortegn.
Nabo ovenfor oss i Stormyrveien 6 har nesten identisk mur som de i Tamburinveien 10.
Dette har jeg påpekt. Men PBE og ingen i den offentlige etat vil svare meg for dette. Det viser bare hvilken råttenskap det er hos PBE.


Bilde av såkalt ulovlig mur i Tamburveien 10. Den skal rives.


Stormyrveien 6, som er like ille. Den skal ikke rives.Vår mur som er bare fantastisk, den skal rives. Det er ikke noe annet enn ille det som det offentlige holder på med. Her er ikke likhet for loven.
Det som er bra, skal rives. Det som er dårlig, vil det offentlige skal rives her på Hellerudtoppen.
Vår Søknaden skal således behandles ut fra rettstilstanden på vedtakstidspunktet heter det. Men de behandler vår søknad på verst tenkelig måte, det viser bare hvilket råttent spill det er imot oss!

Dishonest activities intended to harm someone you are competing against
Oversatt:
Uærlige aktiviteter som er ment å skade noen du konkurrerer mot eller har en sak som utkjempes.

Her har jeg mange, mange eksempler. Men skal prøve å begrense meg og kun ta noen få eksempler.

1.)  Sist avslag i fra Fylkesmannen vi fikk, er ikke noe annet enn et skriv fullt av «dirty tricks» eller skitne triks imot Fam. Christensen!

La meg prøve å forklare på en enkel og sannferdig måte.

Når en i et vedtak kun tar med sluttsatsen utformet av det offentlige, som her stort sett har vært våre motstandere. Da i hovedsak av PBE her i Oslo, men også domstolene og Fylkesmannen, og ikke tar med våre kraftige innsigelser.
Våre kraftige innsigelser har både vært i forkant og etterkant, de har vært massive og konstante.


a.)   Fylkesmannen kan ikke se at det er holdepunkter for at kommunen har forsømt sin veiledningsplikt i denne saken. Hva gjelder anførselen om at det er gitt muntlig tillatelse til å oppføre støttemuren over telefon viser vi til vår behandling av denne anførselen i vårt vedtak av 10. april 2018 med referanse 2017/31746, og til Oslo tingretts dom av 21. desember 2018. 
(stat slutt.)

Når det gjelder dette, så har vi protestert, sagt ifra og ikke forholdt til noe annet enn vår versjon av saken. At vi har fått aksepten, veiledning og klarhet i både å bygge mur uten å søke. Vi trengte ikke å søke og nå i ettertid så viser det seg at den muren som er nå bygget, er ikke til sjenanse for et menneske her i på Hellerudtoppen. Den er perfekt, passer perfekt inn i terrenget og står i stil til huset vårt.

Det blir virkelige å komme med «dirty tricks» eller skitne triks når vår versjon ikke blir hørt elle lagt overhode vekt på. Ikke minst når vi vet at vi husker alt, men vår saksbehandler ikke husker noe som helst.
Dette er selvfølgelig løgn, her blir egentlig da Kaja Aubert Lange løgn som hele den offentlig setter sin litt til.
b.)  Les her hvordan en av vår mange saksbehandler prøvde å lure meg. Jeg skriver og imøtegår Nils Henrik Henningstad som sammenligner vår eiendom med problem eiendommer som åpenbart må rive. Der ville brann etaten og andre etater at muren skulle rives. Hos oss er det motsatt. Når jeg avslørte Nils Henrik Henningstad som en manipulator, ble det ikke noe svar tilbake. Les for mer her: http://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2594-nils-henrik-henningstad-prvde.html

c.)   Reglene i pbl. Kapittel 32 om ulovlighetsoppfølging setter klare rammer for hvordan ulovlighetsoppfølging skal gjennomføres, blant annet gjennom formkrav, krav til at den det gjelder skal få uttale seg og regler om frister og forholdsmessighet. Når disse kravene er oppfylt kan vi ikke se at det innebærer maktmisbruk fra kommunens side å følge opp ulovligheter. Vi viser til at kommunen har en plikt til å følge opp ulovlige forhold etter pbl. § 32-1 første ledd.
(sitat slutt.)

Vi har fått utalt oss. Men det er også det eneste. Da vi har talt for døve ører, og uansett hvor mange ganger vi har imøtegått det offentlige. Det være seg PBE, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen eller domstolene. Så sier de, «Vi hører deg!»
Så driter de fullstendig i alle våre argumenter, og bare kjører sitt eget løp!
Sluttkommentar:

Kommentar fra nettstedet Søkelys her:
23/02/2020, kl. 22:43 sa Z:

Er faktisk litt enig med Christensen. Hadde dette vært en person som var innafor sirkelen til eliten, hadde han fått en symbolsk bot og fått la muren stå. Sunn fornuft finnes ikke hos myndighetene. Der er det eksempelets makt for maktens skyld. Er i utgangspunktet enig at man skal følge lover og regler, men det er lov å bruke sunn fornuft. Det er stor forskjellsbehandling i slike saker rundt om i landet.
(sitat slutt.)


Her er vi blitt villedet av PBE, med hensyn til bygging av muren. Samt, i ettertid viser det seg at muren reagerer ingen negativt på som er ærlige imot seg selv.

De anklagene som vår nabo har kommet med, Roar Telje. Har vist seg å være latterlige og ikke noe hold i.
Brøytebilen ville ikke komme frem etc. Samt at muren er ruvende er så feil det er mulig å si.
Da burde han ha lagt vekt på andre her i Stormyrveien som har bygget, som har eiendommer som er laget slik. Der muren er til hindring for trafikken og ligger mye lengre inn imot veien enn vår eiendom gjør det.

Her er det noen som gjør et nummer egentlig ut av ingenting!

Når PBE sammenligner vår mur med murer som er til hinder for trafikken, brøytebil og utrykningskjøretøyer som nabo Roar Telje hevdet. F.eks. i Tamburveien 10 og andre steder i Oslo.
Det viser seg at det er stikk motsatt med oss, der det er til fordel for brøytebil, trafikk og utrykningskjøretøyer.
De vil ikke kommentere dette. Da viser det seg at hele den offentlige etat og nabo Roar Telje er med på et skittent spill imot oss.
Det hevdet at brøytebil ikke kom frem etc. Det viser seg at dette har vært århundrets løgn.
Går enn inn i saken i Tamburinveien 10 så har den slående mange eksempler lik vår sak, men da i motsatt fortegn.
Nabo ovenfor oss i Stormyrveien 6 har nesten identisk mur som de i Tamburinveien 10.
Dette har jeg påpekt. Men PBE og ingen i den offentlige etat vil svare meg for dette. Det viser bare hvilken råttenskap det er hos PBE.

Ingen kommentarer: