tirsdag 3. mars 2020

Nr. 2679: PBE gjør sitt ytterste i sin ondskap for å prøve å knekke oss!


Nr. 2679:
PBE gjør sitt ytterste i sin ondskap for å prøve å knekke oss!

Vi fikk pålegg om å betale, dette svarte vi:

PBE ref: 201908605 og 201510929  
Ref. hos Fylkesmannen 2020/1997 og 2019/51982
Ref Diskrimineringsnemda: 19/377

Vårt pålegg er ikke etterkommet og du må betale tvangsmulkt - vedtak om tvangsmulkt - nye frister for å etterkomme kommunens pålegg - tvangsmulktsplan - Krokstien 2 c
Mail av Oslo 28.02.2020 fra PBE med ref: 201510929-71

Vi har lest om samme måte ikke å realitetsbehandle ting i Nord-Korea, Konge, tidligere DDR og andre diktator stater.

Der holder de på akkurat som PBE her i Oslo. Ikke forholder seg hverken til fakta, realiteter, innvendinger, sammenligner andre forhold etc. Det er som de lever i et diktatur der de opptrer som det er en styreform som en må karakteriseres ved ekstrem grad av maktkonsentrasjon hos PBE, og svært liten grad av frihet for oss som blir behandlet som om vi var kriminelle, 2. rangsborgere og uten noen form for troverdighet og et mobbeoffer for PBE.

En bare trer noe ned over hodene på oss, og sier slik er det.
Hvis en ikke innretter seg, så skal en straffes.
Slik blir vi behandlet!

Selv enkle spørsmål får vi ikke svar på, slik som hvordan kan naboer som bygger samtidig med oss få lov til absolutt alt?

Vi trenger kun en minimal dispensasjon som har ingen reell innvirkning for noen. Boden f.eks. sees ikke engang før en kommer opp på vår eiendom, trappa står på vår eiendom og muren ligger ½ meter lengre inne fra veibanen enn vår forut skrånede tomt som vi hadde som egentlig var et stort sørpehull. Til der skal vi føre alt tilbake, dette er egentlig det glade vanvidd!

Andre naboer bygger samtidig som oss, og får lov å utnytte tomten som opptil 57 ganger mer enn oss slik at deres eiendom ser ut som en byggekloss.
Vi har en mur som vi har fått råd og veiledning hos dere hvordan bygge. Og den ligger nesten 1 meter enn naboens over på den andre siden fra asfaltert veibane.
Samt at den ligger ca. ½ meter lengre inne enn vår skrånede tomt.

Høyden på vår mur har ingen negativ innvirkning for noen, da den ligger på en rett strekning etc.

Med andre ord, hos oss er det ingen hindring for å gi dispensasjon som det åpenbart finnes hos andre, som allikevel får det.

At dere velger nå å legge frem dette her:

Vi vedtar med dette nye tvangsmulkter som vil forfalle på fristene beskrevet nedenfor. For å unngå å måtte betale tvangsmulktene, må du følge pålegget om fjerning av støttemuren og terrengendringen. Forfalte tvangsmulkter vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.
En tvangsmulkt på kr 60 000 vil forfalle den 01.09.2020
En tvangsmulkt på kr 80 000 vil forfalle den 01.12.2020                                            En tvangsmulkt på kr 100 000 vil forfalle den 01.02.2021
For å unngå å måtte betale de nye tvangsmulktene må du følge pålegget innen ovennevnte frister. Forfalte tvangsmulkter vil bli innkrevd uten ytterligere varsel. Vi opplyser samtidig om at vi vil kunne vedta nye og større tvangsmulkter dersom du ikke følger pålegget innen fristene.
(Sitat slutt.)

Vår sak er aldri blitt vurdert – realitetsbehandlet – bortsett fra at dere kun sier hva vi skal gjøre.

Ingen innvender, noe til vår fordel og vurdering ut i fra hva som er mest hensiktsmessig er fulgt i vår sak.

Vi anser alle pålegg og vedtak som ugyldige og maktesløse, de er døde!

Det offentlige behandler oss sterkt diskriminerende, urettferdig, neglisjerende, urettferdig, ond og ikke på en nøytral og demokratisk måte når en helt bevist ikke vil svare på våre innvendinger. Prøver ikke å løse konflikten, men bare trer nye og mer vanskelige vedtak og pålegg over oss.

Når en ser på hvordan det offentlige, faktisk alle omtrent beskytter hverandre imot oss.
Ingen vil gå inn i saken, og vektlegge våre argumenter og det som er til vår fordel.
Når PBE skriver usant, ikke realitetsbehandler våre søknader. Dette blir forsvart av domstolene, fylkesmannen, sivilombudsmannen og selv forvaltningen her i Norge (https://www.regjeringen.no/contentassets/c2a8fa9ea27147268dcc178db9bc82d8/dag2_gladvisnes.pdf)

Slik urettferdig, diskriminerende, mobbete og «på tryne» behandling nekter vi å godta! 
At pålegg og vedtak blir gitt ut i fra de argumenter som ikke har vært tilstede i denne saken(e) her, blir det ikke sivil ulydighet sett fra vår side.
Men en offentlig forvaltning som ikke gjør en jobb som de er satt til å gjøre.
Her lar en bare et hat, prinsipper og rigide vedtak velle frem.

Alle sunne og demokratiske prinsipper er «kastet» over bord fra det offentlige, kun for at vi skal måtte rive mur, trapp og bod.
Hvis ikke, så er det «million-regning» som venter.
Er dette verdig Norge? Nei, det som det offentlige holder på med er åpenbart straffbart og tjenestefeil.

§ 171. Tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.
§ 172. Grovt uaktsom tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.

Vår opplevelse er at her er det ute av alle profesjoner at vi ikke skal få dispensasjon når vi kun trenger en minimal dispensasjon.
Mens andre, får dispensasjon opptil 57 ganger større utstrekning enn oss.
Andre har murer liggende nesten ute i veibanen, mens vår mur ligger lengre inne vår skrånede tomt lå før vi bygget mur som var godkjent.
Når vi påpeker og spør etter svar og hvorfor en kan gjøre slike store forskjeller. Så får vi ikke svar.
Når vi blir skrevet til av PBE at andre også må rive som bl.a. Tamburveien 6, og vi påpeker at å sammenligne vår eiendom med denne eiendommen. Det er en umulighet, da bl.a. brann og redningsetaten ikke kan godt deres mur. Mens vår mur er perfekt, og vi får ikke svar av PBE, kun sterkere vedtak som går imot oss.Vi opplever dette som en Hat-kampanje imot oss fra det offentlige, spesielt fra Plan- og bygningsetaten.
Men dessverre, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene har ikke evnet og villet stoppe denne hetsen og mobbingen.

La oss ta kun noen få eksempler, om eksemplene er mange.

1.)  Vi fikk plutselig lagt ut på PBE sine hjemmesider en PDF-fil av en artikkel fra vår blogg, «den Himmelske blogg».
Vi hadde sendt ned et Word Document. Da vi ringte ned fikk vi det fortalt at de måtte ha en PDF-fil og det måtte de hente i fra bloggen vår. Da vi svarte at en kan lage en PDF-fil like lett fra et Word Document som ifra en blogg, fikk vi ikke svar. Etterpå dette ble selvfølgelig dette forandret, men uten en unnskyldning. Eneste vi fikk til svar var at telefon henvendelser ble ikke besvart i fra oss, kun skriftlige henvendelser. Dette er også tjenestefeil da saksbehandler har betalt og pålagt telefon tid. Her atter igjen ser vi det hate og overstyringen som vi erfarer fra det offentlige, her ved vår saksbehandler Tommy Monge som det oser av.

Her igjen opplever vi at Oslo kommune misbruker makten sin, skremmende!
Det er ikke lett å være myggen når landets største kommune slår etter deg med all makten den har. Her blir det ovenfor ikke vist noen form for smidighet eller likhetsbehandling. Går en inn å ser på de som har fått 57 ganger mer lov å utnytte tomten sin enn oss. Så kommer det frem at de har søkt samtidig med oss og etter oss da alt ble ferdig der i 2018. vi ble ferdige med vårt i 2014. også av selve søknaden er det av det «lette» slaget, sikkert skrevet fort og hastig? Mens vår søknad var med ansvarlige søkere, Ferdigattest AS og med tegninger, bilder og lang tekst. Snakk om å gjøre forskjell på folk, trakassere, mobbe og diskriminere. Alt fordi en selv stinker av hat og mindreverdighetskomplekser åpenbart. Ingen som er i vater med seg selv og som gjør en god og skikkelig jobb, henter ting fra en blogg og legger det ut som en PDF-fil og lyver om det når en blir stilt til ansvar for dette. Og på toppen nekter enn ned å ringe, selv om det er en del av jobben å svare på telefon henvendelser.

2.)  Som regel gjennom denne tiden vi har holdt på med Plan- og byggningsetaten her i Oslo, har det vært som å tale til en vegg. Kun sitt eget ekko en har hørt, vi er i det store og det hele blitt totalt neglisjert, oversett og ikke blitt hørt.
Den ene gangen vi fikk et svar var da vi fikk en midlertidig saksbehandler i vel 2 mnd. som svarte på vår henvendelse. Det var at vi var de eneste som måtte rive hvis noe var såkalt ulovlig. Da fikk vi fremlagt en eiendom som hadde en mur som måtte rives. Da vi gikk inn i saken så vi at sammenligningen mellom vår mur og den var som natt og dag. Da vi påpekte dette, hørte vi aldri mer noe som helst. Dette er selvfølgelig tjenestefeil og straffbart etter Norsk lov.

3.)  Våre naboer med Roar Telje i Stormyrveien 5 i spissen skrev til PBE skremselsbrev, som har vist kun å være løgn og fabrikert skremselspropaganda med seg. Dette trodde og satte PBE sin litt til etter Kaja Aubert Lange ble fjernet som vår saksbehandler. Roar Telje fremstilte det som en umulighet for brøytebilen å kunne brøyte skikkelig i Stormyrveien p.g.a. vår mur. Faktumet er at muren vår har gjort det langt bedre å brøyte, kjøre og ferdes i Stormyrveien før den ble satt opp. Med andre ord, her er det grunner nok bare i dette punktet til at en skal gis dispensasjon etter Norsk lov.

4.)  Vi har ønsket befaring, samtale og dialog. Det har vært en umulighet å få til med PBE, som kun ønsker å mobbe, tie i hjel argumenter, provosere, spille et spill av hersk og knep, opptre med vedtak, gi bøter, diskriminere, forskjellsbehandle, opptre uryddig og til slutt gi skylden på oss for alle sine egne feil og feilskjær. Med andre ord, dette er typisk egotripper og manipulatorens væremåte. Til slutt så må vi nevne at en har en standard på oss, en på alle andre. Hvis andre gjør feil, trenger dispensasjon også flere ganger, så får de det. Trenger vi dispensasjon, om den er minimal. Vi skal tas for alt det er verd. Det er så uryddig og lite rett væremåte at det er som en føler at en bor i et diktatur, ikke et fritt og demokratisk land.

Det står i regelverket følgende: «konstruktiv dialog mellom aktører og kommune vil kunne bidra til dette.» Kan ikke se at PBE har vært interessert i dette, kun et ønske har en som nå er verre enn noen gang. Det er å få oss ned i dritten hvis vi ikke følger de totalt urettferdige, meningsløse og rigide pålegg som de har gitt oss. Der en egentlig også ikke vet hva som er hva. En dag er boden ulovlig, neste dag ikke. Muren har vi bygget etter veiledning av PBE, men den er nå ulovlig. Når vi påpeker at muren ligger ½ meter lengre inne enn vår skrånede tomt, så svarer en ikke på dette. Bortsett fra Marius Vamnes hos Fylkesmannen som mente at vi kunne i det minste rive muren slik at en fikk bragt det i orden. Når vi sa dette, så presterte han å svare at det er muren som er ulovlig, ikke den skrånede tomten som vi hadde før. Da vi sa at muren er «mer» lovlig enn den skrånede tomten, da kunne han ikke svare. Her passer det ordtaket inn, «mot dårskapen kjemper selv gudene forgjeves».

5.)  Vi har mange eksempler, men får komme med et siste som er egentlig det mest vesentlige. Da vi tenkte på å bygge mur, så var det ikke noe vi reflekterte så grundig over med å søke. Da vi hadde bygget mur før der vi har bod uten å søke. Men i denne saken ringte vi til vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange og fikk klar og god veiledning. At det har vist seg i ettertid at hun ikke husker, virker veldig merkverdig for oss da hun virket som ei oppadgående og ei dame med klar husk. Bl.a. kunne hun gi en beskrivelse over hvordan det så ut her i og rundt huset.


Vi fikk klar beskjed om at det ikke trengtes å søke hvis vi bygget innforbi de målene hun gav oss, noe vi har gjort. I ettertid har det vist seg at dette var perfekt.


Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Noen linker til opplysning om denne saken:

Her er mailen fra PBE der de krever mer penger:

Se her for PBE egne sider om saken:

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hva sier Diskrimineringsnemda?

Jan Kåre Christensen sa...

Har ikke hørt noe enda!

Anonym sa...

Fy faen i helvete for en inkompentent dust du er. Klarer ikke se lengre enn din egen stygge nese.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver: Fy faen i helvete for en inkompentent dust du er. Klarer ikke se lengre enn din egen stygge nese.

Du må da forklare hva som er inkompetent og hvorfor jeg ikke ser lengre enn nesen.