onsdag 4. mars 2020

Nr. 2680: Fylkesmannen i Oslo og Viken prøver å løpe fra sitt ansvar!


Nr. 2680:
Fylkesmannen i Oslo og Viken prøver å løpe fra sitt ansvar!

Vi svarer følgende:

Til Fylkesmannen i Oslo og Viken                             Oslo 4/3-2020
Deres ref. 2019/51982       

Deres skriver:

Svar på krav om oppreisning - Oslo - 143/104 - Krokstien 2 C

Vi viser til ditt brev av 20. februar 2020 hvor du krever kr 500 000,- i oppreisning av Fylkesmannen i Oslo og Viken for det du mener er diskriminering, mobbing, trakassering og myndighetsmisbruk. Du mener dette har skjedd i forbindelse med vår behandling av klagesaker om avslag på søknad om oppføring av støttemur og bod, samt i klagesak om ileggelse av tvangsmulkt.

Oppreisning er en erstatningsform som gis i tilfeller hvor det ikke er lidt et økonomisk tap. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å tilkjenne deg oppreisning i forbindelse med behandlingen av byggesakene i Krokstien 2 C.
(sitat slutt.)

Dere er det øverste organ, står også over plan- og bygningsetaten her i Oslo.

De har som dere skriver drevet og driver med diskriminering, mobbing, trakassering og myndighetsmisbruk.

Dere har ikke stoppet dem, eller stått opp for oss. Tvert imot forsvart dem i alle deres svar til oss. PBE har prøvd å usynliggjøre oss, latterliggjøre oss, fordømme oss uansett hva vi gjør +++ mange andre ting.
Dere har ikke gått imot dette, men forsvart dette.

Det er ikke riktig at dette ikke har kostet oss penger, det har det.
Samt mye unødvendig tid har gått til spille.
Men det er det utilbørlige presset vi er blitt utsatt for gjennom flere år som vi søker oppreisning for!

I vårt tilfelle blir selv menneskerettighetene bryt gjentatte ganger.

Det siste som PBE har funnet på, er å gi oss så saftige bøter som gjør at vi egentlig må gå fra gård og grunn.

Dette er helt spinnvilt og brudd på menneskerettighetene da vi ikke har gjort noen noe urett eller en straffbar handling. Men blir behandlet som vi er det. 

Her står ikke våre overtredelser såkalte i forhold til straff som vi får, dette er dere med på å forsvare og aksepterer. Derfor står dere under sammen ansvar som plan- og bygningsetaten.

§ 93.

Ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff.
Ingen skal haldast i slaveri eller tvangsarbeid.
Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskeleg eller nedverdigande behandling.

§ 96.

Ingen kan dømmast utan etter lov eller straffast utan etter dom.
Alle har rett til å bli rekna som uskuldige til skuld er prova etter lova.
Ingen kan dømmast til å avstå fast eigedom eller heile eiga si om ikkje verdiane er nytta til eller er utbyte frå ei strafflagd handling.

§ 97.

Inga lov må gjevast tilbakeverkande kraft.
(sitat slutt.)

Selv nå når vi skulle søke på nytt, så brøt PBE loven da de ikke lot oss søke på samme måte som vi skulle ha søkt i 2014 da vi var ferdig med det vi hadde bygget.
Men de la på så mye, at det var umulig for oss å søke.

Dette har dere vært med å understøtte, og forsvart.
Denne galskapen og lovbrudd er dere ansvarlige for på lik linje med PBE her i Oslo. Ordtaket sier som passer på dere: «heleren er like skyldig som stjeleren».

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Mailen dere sendte som vi svarer på:Ingen kommentarer: