fredag 13. mars 2020

Nr. 2682: Vi bestrider alt PBE gjør, da det er pur ondskap!


Nr. 2682:
Vi bestrider alt PBE gjør, da det er pur ondskap!

Bestrider faktura 51746920                                 Oslo 13/3-2020
Til Oslo kommune
Økonomi og regnskapsenheten

Dere sender faktura og kaller det for tvangsmulkt.

Det er løgn! Dere har gitt oss tillatelse til å bygge den muren.
Muren er perfekt, ikke til hindring for noen.
Det er kun direkte tyrannskap og ondskap som ligger til grunn for hva dere holder på med.
Det er uverdig, simpelt og helt, helt unødvendig å oppføre seg på denne måten av voksne mennesker.
Dere vil med disse påleggene ruinerer oss og få oss på gata.
Det er også brudd på menneskerettigheten å holde på slikt!

Alle skal ha rett å bo i egen bolig, ikke drives der i fra med falske pålegg fra PBE. Dette er menneskerettighetsbrudd, da disse påleggene i realiteten driver oss fra gård og grunn. Slike bøter er ikke noe annet enn dette, bøtenene står ikke i samsvar til våre såkalte ulovligheter.

Imøteser at dere stryker alle fakturer, godkjenner det vi har bygget.
Samt at dere vedkjenner deres brøde, for før eller siden skal dere også stå ansvarlig for slike ugjerninger og famøse pålegg som er kun ondskap, urettferdighet og diskriminering som ligger bak.

Det er handlingene til feige personer det vi opplever.
Vi har argumentert for så mye, ikke noe er blitt besvart.
Selv enkle ting, da er en feig, feig, feig og atter feig.

Selv diktatorer er ikke så feige, lumpne og korrupte som Oslo kommune og de ansatte der er. Samt Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene.
Diktatorer er stygg imot alt og alle, mens dere er stygge og urettferdige først og fremst imot oss, de svakeste og letteste som dere kan ramme!

Måten som PBE og det offentlige herjer og holder på med oss, der en gir oss nå så høye bøter.
Der en i realiteten presser oss enten til å gjøre som dere har gitt oss pålegg om, eller gå fra huset.
Det er både menneskerettighetsbrudd, simpelt, ondt og despotisk!

Fylkesmannen omgjorde pålegget til ikke lengre gjelde trapp og bod.
Kun muren som er bygget under kyndig veiledning av PBE, der en gav oss klare krav, føringer og unntak om ikke søke da vi bygget oppå gammel mur.

Da burde en skjønne at saken har fått en ny utvikling, og behandlet alt på nytt! 
Gitt oss den dispensasjonen som vi trenger, som er kun minimalt, og ikke til anstøt for noen. 
Det er helt uforståelig det som dere driver på med, simpelt, ondt, diktatorisk og umenneskelig!


Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 OsloSe her for mer dokumentasjon hva vi mener:


Denne regning er ikke noe annet enn for å drive oss ut av vårt eget hjem. Dere rammer en hel familie, dette er pur ondskap og brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
Men der er Norge også verstingene i Europa, ingen som har så mange domfellelser i Strasbourg i Frankrike i forhold til pr. innbyggere. 
Verre enn Tyrkia, Polen, Litauen, Albania og alle andre. 
Norge er verstingen i Europa! Vi er flaue og skamfulle på Norges vegne!


Ingen kommentarer: