søndag 22. mars 2020

Nr. 2687: Plan- og bygningsetaten prøver nå å få Namsmannen til å tvinge oss i kne!


Nr. 2687:
Plan- og bygningsetaten prøver nå å få Namsmannen til å tvinge oss i kne!

Sendte denne mailen.

Den forteller at PBE nå forlyster seg over å bruke sin makt ovenfor oss, da har de kommet langt.
Ikke bra av en offentlig etat å misbruke sin makt slik. 

Dette er ikke noe annet enn trakassering, diskriminering, mobbing, makt- og myndighetsmisbruk av styggeste sort.

 IllustrasjonsbildeTil Oslo Kemnerkontor                                                    Oslo 22/3-2020
Saksnummer 713266

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2020/1997 
Saksnummer hos Diskrimineringsnemda: 19/377                              

Bestrider lovlighet, rettferdighet og troverdigheten med denne tvangsutleggelse som barbarisk, sadistisk og utenfor all sunn menneskelig tankegang!

Vi har bygget en mur under veiledning av saksbehandler Kaja Aubert Lange under PBE her i Oslo som var vår daværende saksbehandler.
Men er nok blitt tvunget av de andre i PBE å si at hun ikke husker dette, noe som hun åpenbart gjør.

Muren er perfekt, ikke til hindring for noen. Den ligger i en rett strekning og ligger ½ meter lengre inne enn vår skrånede sørpete tomt gjorde.

Dette PBE holder på med nå er kun et hat, mobbe, trakassering og diskrimineringskampanje imot oss i deres ville raseri!

Vi bestrider lovligheten, rettferdigheten og troverdigheten med dette tvangsutleggelse som kun barbarisk, sadistisk og utenfor all sunn menneskelig tankegang!

Sadistisk!

Fra GoMentor:
Sadisme er et begrep med flere betydninger. Den klassiske definisjonen på en sadist er et menneske som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre mennesker eller å påføre dem smerte.
Det kan være seksuelt motivert eller ha andre motiver som for eksempel demonstrasjon av makt. (sitat slutt.)

I vårt tilfelle er det ikke seksuelt motivert, men demonstrasjon av makt

Dette er en perfekt beskrivelse hvordan vi erfarer flere personer i det offentlige. For å nevne noen personer konkret ved navn, så nevner vi som oppfører seg på den måten ovenfor oss, uten at noen stopper dem.
Det er Marius Vamnes hos Fylkesmannen, hos PBE i Oslo for å nevne noen som oppfører seg på denne måten.

Tommy Monge, Lena Catrine Amdal, Nils-Henrik Henningstad og enkelte andre som har behandlet oss på en måte som ingen andre nok erfarer så mye av.
Da de er ute etter å lage kvalme for oss, som de på en eller annen måte gjør alt for at vi må rive. Selv om vi har den minste form for dispensasjon som tenkes kan. Mens andre får lov til det meste.

Legg merke til ordlyden her «Den klassiske definisjonen på en sadist er et menneske som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre mennesker eller å påføre dem smerte.»

Dette er en perfekt beskrivelse på disse menneskene, som overhode ikke vil hverken høre, langt mindre høre på våre motforestillinger og opplevelse av saken.
Men nærmest i blindt raseri og forlystelse trer ned det ene pålegget og vedtaket etter det andre.
Uansett hvor hardt og urettferdig det rammer oss!
Nå vil de ha dere med på «lag» for å ramme oss da vi overhode ikke har kunne være med å føye oss etter slike pålegg og vedtak de har kommet med som har vært totalt meningsløse, rigide og urettferdige.

Vi har også i ettertid søkt om dispensasjon selv om det er PBE som har veiledet oss i å bygge denne muren.
Vi sendte inn en fantastisk god søknad med profesjonelle søkere der alt ble spesifisert og tegnet.
Selv da fikk vi avslag selv om grunner og dispensasjon var overoppfylt.
Og de cm som muren de påstår ligger for langt ute imot veibanen, kunne vi med letthet hugge av da muren ligger skrånet inn innover.

Vi fikk istand et møte i fjor 11 april der de lover oss veiledning fremover.
Etter det møte så nekter de å møte oss og bare er like vrange, onde og sadistiske som de har vært før.
Vi får en ny saksbehandler som er den verste de kunne finne, Tommy Monge. Slik holder de på, og nå er egentlig all kontakt brutt da PBE nekter å møte oss. De vil ikke engang komme på befaring, møte får vi ikke med dem etc.

Dere har et selvstendig ansvar om dere vil bli medskyldig i det offentlige barbariske og helt hensynsfulle ferd og ugjerninger imot oss, eller nekte!

Alle mennesker må svare for selvstendige valg både her i tiden og senere.
Tenk, jeg kjører buss. Hvis min arbeidsgiver hadde sagt at jeg skulle dradd over til Sverige, fullt opp bussen med 100 kasser øl, 100 kasser sprit og 100 kasser sigaretter. Jeg hadde hamstret, kjørt over grensen og blitt stoppet i tollen og måtte gjøre rede for dette som bussen var lastet med.
Jeg hadde sagt at arbeidsgiver og mine overordnede påla meg dette.
Hva hadde skjedd? Hadde jeg gått fri? Selvfølgelig ikke!
Slik også med dere!

Her holder PBE å drive et hatsk og sadistisk spill imot oss.
De prøver nå å få også dere med på «laget».
Det er selvfølgelig full mulig å innbille seg at dere gjør jobben deres.
Det gjør dere først hvis dere nekter, og begynne å etterforske disse menneskeben og PBE først og fremst.
Her er det mange lover som er bryt, ikke minst tjenestefeil, saksbehandlingsfeil, makt- myndighetsmisbruk.
Samt mobbing, trakassering og diskriminering.

For slik oppførsel og måte å behandle lovlydige borgere på er fullstendig uakseptabelt og hinsides!


Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 99598070


4 kommentarer:

JS sa...


Lar du virkelig tullingene i Plan og bygg ødelegge livet ditt? Lar du de ta bilen, lønna og TVen din?
Jeg hadde revet muren og laget et skikkelig rot med jord og leire utover halve veibanen. Så kunne de fått det som de ville. Så hadde jeg fraskrevet meg alt ansvar for skråningen.
Makan til stahet fra Plan og bygg har jeg aldri sett.

Jan Kåre Christensen sa...

JS
La oss se, og vente!
Er enig med deg, men nå er både jeg og min kone veldig tålmodige.
Takk for støte!


Anonym sa...

Det er en kjensgjerning at vi trenger flere murer. Uten murer blir ingenting holdt på sin rette plass. Dette er de fleste tenkende personer klar over. Alle snakker da også om hvor perfekt og fantastisk muren din er. Dette vil imidlertid ikke MSM si noe om. Hvorfor ikke mon tro...

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, dette er 10.000 kroner spørsmålet, muren vår er til gevinst. Den ligger 1/2 meter lengre inne enn vår før skråning. Det er horribelt at de ikke vil svare oss engang. Kan du forstå dette? Ikke vi!