torsdag 26. mars 2020

Nr. 2690: Diskriminergsnemda er usikker på om de vil gå videre med saken vår overfor plan- og bygningsetaten her i Oslo som vi klager på.


Nr. 2690:
Diskriminergsnemda er usikker på om de vil gå videre med saken vår overfor plan- og bygningsetaten her i Oslo som vi klager på.

Jeg skriver:
Jeg er Dansk, er det derfor vi blir slik neglisjert?
Vi er kristne, er det derfor vi blir slik diskriminert, mobbet og trakassert?
Vi kommer ikke fra Oslo, er innflyttere, er det derfor vi blir neglisjert og diskriminert?
De liker ikke trynet vårt, naboene har klaget på alt det vi har gjort etter de først skrev under?
Grunnen for vi blir diskriminert er ambivalent og ukjent for oss!
Bilde av det Danske flagget dannebrog.
Faksmile fra mail i fra Diskriminergsnemda, som dere må be om går videre med vår sak.

Ref hos Diskriminergsnemda 19/377             Oslo 29/3-2020
Ref hos Fylkesmannen i Oslo og Viken 2019/51982
Ref hos PBE i Oslo 201908605
       
Svar på forhåndsvarsel om henleggelse, klage på dette da dette blir helt feil at det ikke skal være en granskning og oppklaring av hva som egentlig har skjedd mellom Fam. Christensen og plan- og bygningsetaten her i Oslo by.

Vi opplever oss diskriminert, alle ting taler i vår retning!

Dere skriver mye godt og sant, men konklusjonen dere gir er etter vår vurdering ikke rett, den er forhastet og grunnløs.
Samt at det trengs en grundig gjennomgang av saken, da vi egentlig ikke skjønner hvorfor vi blir slik forskjellsbehandlet og diskriminert av PBE, og det offentlige!
Det virker og oppleves å være ambivalent og ukjent for oss!!!

Dette er en sak, der det offentlige helt neglisjerer oss, og behandler oss som 2. rangs borgere.

Jeg er Dansk, er det derfor vi blir slik neglisjert?
Vi er kristne, er det derfor vi blir slik diskriminert, mobbet og trakassert?
Vi kommer ikke fra Oslo, er innflyttere, er det derfor vi blir neglisjert og diskriminert?
De liker ikke trynet vårt, naboene har klaget på alt det vi har gjort etter de først skrev under?

Grunnen for vi blir diskriminert er ambivalent og ukjent for oss!

Vi er ikke sikre på årsaken at vi blir slik diskriminert, og blir utsatt for en slik behandling.
Den er som sagt ukjent, ambivalent og uforståelig!
Som sagt, det er ikke mulig for oss å finne dette ut da PBE svarer oss ikke.
Jo, de svarer oss i en forstand!!!!!!!!!!!

Når vi hevder noe, så får vi et svar i form av et pålegg som er enda strengere enn det vi klaget på!
Dette er direkte makt-, myndighetsmisbruk og diskriminering!

Grunnloven skal være demokratisk og bygge på menneskerettighetene.

Kan ikke se at det som PBE gjør, er en demokratisk og en rettferdig beslutning.
Samt at det er ikke å bygge på menneskerettighetene da de gir oss så saftige bøter at vi i realiteten må selge huset for å betale deres bøter.

Dette er diskriminerende, hatefullt, uforståelig og meningsløst.

Dette trengs det å bli gransket og en undersøkende virksomhet til!

Vi vet ikke hvorfor vi ikke blir hørt i det hele tatt. Mens naboer sender en liten søknad for kjøkkenbenken, og få alt godkjent.
Dette er diskriminering, samt urettferdig, forskjellsbehandling og virkelig diskriminerende.

Bare her på Hellerudtoppen som vi bor, har andre bygget samtidig med oss.
Deres eiendom ser ut som en stor byggekloss.
Der faktisk husene til flere er mindre enn annet de har bygget.
Dette er lov for PBE, men hos oss ser en ikke boden før en kommer opp på vår eiendom.
Dette er diskriminering av verste sort.

Boden vår som skal rives, som en ikke ser før en kommer opp på vår eiendom.
Andre får lov å bygge 57 ganger med å få dispensasjon å utnytte tomten.
Vi skal rive, og andre får ha hva de har bygget. Selv om deres eiendom er som en byggekloss, der alle dispensasjonsvedtak er ikke bare sprengt. Men de har også søkt dispensasjon flere ganger, og fått det innvilget.
Andre har mur rett over veien for oss mur som ligger helt inntil veibanen.
Mens vår mur ligger ½ meter lengre inne enn vår før sørpete skråning.
Vi skal rive, selv om før så du ut som en grisesti.
Nå er det flott, rent, pent og funksjonelt.
Dette er diskriminering og mobbing, grunnen for det vet vi ikke?

Derfor trengs det en undersøkende virksomhet til, som vi ønsker at diskriminergsnemda skal ta seg av. Som en ugildet part her!

Kan vi stole blindt på myndighetene og det offentlige?

Det tror vi ikke, selv om det meste fungerer veldig godt her i Norge.
Det er virkelig råtne epler i korgen også, alt er ikke på stell, lang derifra.

Vi ser det ikke minst nede i Strasbourg i Frankrike i menneskerettighetsdomstolen, der Norge er verstingene.
Jo, her trengs det virkelig en grundig og gjennomgående saksbehandling hvorfor vi blir slik diskriminert av PBE her i Oslo, men Fylkesmannen på slep!

Dere skriver følgende:
«Henleggelse innebærer at det etter en vurdering av saken fra nemndlederens side ikke er funnet tilstrekkelig grunnlag for videre behandling, slik at saken avsluttes uten ordinær behandling i nemnda.»

Slik vi ser dette, så er dette ikke hold i. Noe av grunnen for dette er at PBE og det offentlige ikke bare har åpenbart diskriminert oss, der vi blir behandlet som 2. rangs borgere. Der det er en lov for andre, en lov for oss.
Der andre får lov til det meste, vi skal tas for bagatellmessige forhold, og det på sterkest mulig måte.
Samt at det åpenbart er så mange andre kritikkverdige forhold inne i bildet.
Bl.a. saksbehandlingsfeil og annet som overskygger for diskrimineringen.
For å nevne kort noe som «finter» dere ut etter vår vurdering, var at PBE og naboer var veldig medgjørlige imot oss i begynnelsen.
Der nabo Roar Telje først skrev under, dernest snur han 180 grader rundt og legger oss for hat og driver en kampanje imot oss der han får naboer også til å skrive under.
PBE går på limpinnen og snur de også 180 grader rundt etter vår saksbehandler hadde veiledet oss å bygge mur uten vi trengte å søke da det sto mur der fra før.
Kaja Aubert Lange som var vår daværende saksbehandler, forsvarte også oss ovenfor vår nabo Roar Telje som skrev mailer til PBE for alle forhold han kunne finne å klandre oss for ovenfor PBE.

Gjennom dette at det er så mange lovbrudd, helt uforståelig og merkverdige tjenestefeil begått fra det offentlige sin side.
Så er egentlig diskrimineringen og forskjellsbehandlingen kun en del av alle lovbrudd, saksbehandlingsfeil og tjenesteforsømmelse som PBE og Fylkesmannen har drevet med.
Diskrimineringen er egentlig kun en av mange lovbrudd som det offentlige har gjort imot oss.
Dette virker nok forvirrende? Da alt blir så mer sammensatt og kompleks.

Det trengs virkelig en gjennomgang av saken der diskrimineringen av oss, går det helt fint å se som en egen sak i denne saken som egentlig går ut over rammen med diskrimineringen.
Lovbruddene og tjenestefeilen står egentlig i kø her!
Grunnen for vi blir diskriminert er ambivalent og ukjent for oss!
Det trengs en skikkelig behandling, gjennomgang og saken bør og må belyses!

Vi er ikke derfor enig å henlegge denne saken, men full gjennomgang.

Vår sak er vi langt innforbi det som omtaler i Norsk lov.

§ 7.Direkte forskjellsbehandling

Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

§ 8.Indirekte forskjellsbehandling

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Vi lever i en tillit basert samfunn sier selv Statsminister Erna Solberg.
Vi stolte på naboer og kommunen. Dette blir brukt imot oss for alt det er verd.
Dette er atter igjen overtramp, tjenesteforsømmelse og diskriminering!!!Se for linker som relaterer til her:
Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har du vurdert å kontakte danske myndigheter? Kanskje den danske ambassaden i Oslo vil reagere?

Jan Kåre Christensen sa...

Nei, vil heller flytte til Danmark, tross alt der blir jeg ikke forfulgt. Men jeg tror dette vil løse seg på en eller annen måte, be!