torsdag 9. april 2020

Nr. 2695: Unibuss får anledning å komme med et tilsvar – men problemet for de er at de har allerede gjort så mye imot Loven allerede at eneste de kan hvis de skal komme best ut av det er å beklage!


Nr. 2695:
Unibuss får anledning å komme med et tilsvar – men problemet for de er at de har allerede gjort så mye imot Loven allerede at eneste de kan hvis de skal komme best ut av det er å beklage!Fikk denne mailen i fra Diskriminergsnemda!Unibuss har mulighet å svare, men innen 28. april.

Det er viktig at slike saker kommer offentligheten til gode.
Da ikke andre blir like dårlige og skjevt behandlet som meg.

Dette taler lovverket klart om.

§ 13 a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse).

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:
3.        at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Her er alt allment kjent, og jeg har selv frasagt meg taushetsplikten, saken er min og den dreier seg utelukkende om meg som blir trakassert, kommer i miskreditt og diskriminert av ledelsen i Unibuss.

Jeg har lov å skrive om egen sak og bruke egne bilder som omhandler meg selv.

§ 104. Retten til eget bilde

Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når

a)                avbildningen har aktuell og allmenn interesse.

Legg merke til ordlyden: «har aktuell og allmenn interesse.»

Det er akkurat det saken mellom meg og Unibuss har.
De nekter meg egentlig å spille religiøse/kristne programmer, da jeg får tjenestepåtaler ved å spille på de programmene.

Jeg går ut fra at du ikke har skrevet under på noe taushetsløfte overfor din arbeidsgiver.
Jeg har ikke skrevet under på noe taushetsløfte, dette gjelder kun meg selv jeg tar frem i all hovedsak om jeg vet om flere andre som er blitt dårlig behandlet.

Jeg kan ikke se at det er å bryte noen taushetsplikt eller noe annet, når jeg primært skriver om min egen kamp.

Loven sier: Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gis når opplysningene er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.
Slik er det med saken her, den er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Da denne NRK kvinnen f.eks. ble nektet å bære kors på skjermen, var det en offentlig sak da det var en prinsipp sak. Slik er saken min også, en prinsipp sak.

Her er mail utvekslingen min mellom meg og Per Christian Bing som opprettholder tjenestepåtalen imot meg.
Men vil ikke svare på om det er lov å høre på kristen radio eller ikke.

Les selv:

Fra: Christensen, Jan Kåre
Sendt: onsdag 22. januar 2020 14:51
Til: Peric, Andreja
Emne: Sv: Brev sendt til Unibuss 20 november

Hei Andreja.

Det var sendt et svar til min advokat den 18 desember.
At jeg ikke fikk dette svaret før 1 mnd. etterpå var en glip og veldig dumt. Men skjedd er skjedd.

Spørsmål.

Da jeg fikk den tjenestepåtalen, kan jeg ikke se at jeg har bryt noen interne regler, det stemmer?

Har vi lov å spille de radiokanalene vi vil? Eller er det slik at noen radiokanaler er ikke lov å spille?

Leif Arne sa til meg at vi kunne spille de radiokanalene som vi ønsket, noe jeg alltid har gjort og gjør. Som alle andre bussførere også gjør det, eller er det ikke samme reglene for meg som for andre?

Det står i tjenestepåtalen at jeg skal bedre mitt arbeidsforhold. Kan ikke se hva jeg skal forbedre?
Hva er det jeg jeg skal forbedre? Det skjønner jeg ikke ut av dette.

Hører fra deg siden det var du som tross alt gav den tjenestepåtalen som er helt uforståelig for meg å forholde meg til uten oppklaringen.

Ha en fin dag videre!

Mvh
Jan Kåre

Svar:

Svar fra Unibuss vedrørende tjenestepåtale for å ha spilt kristen radio:

Emne: VS: vedr deres sak nr. 02132

Til informasjon.

Hilsen Leif-Arne

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bing, Per Christian
Sendt: onsdag 18. desember 2019 12:23
Til: josefine@ytf.no
Kopi: Myhre, Leif-Arne
Emne: vedr deres sak nr. 02132

Hei

Beklager sent svar, men dere hadde sendt brevet av 20.11.2019 til feil postadresse.

Unibuss vil ikke imøtekomme Deres krav om at advarselen trekkes, men brevet av 20.11.2019 blir arkivert i personalmappen til Jan Kåre Christensen.

Med vennlig hilsen

Per Christian Bing
Personalsjef
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Schweigaardsgate 16
0191 Oslo
www.unibuss.no

Telefon:    + 47 91519567
-----------------------------------------------------
Best på Buss – best sammen

Mitt svar:

Fra: Christensen, Jan Kåre
Sendt: onsdag 22. januar 2020 21:13
Til: Peric, Andreja
Emne: Sv: Brev sendt til Unibuss 20 november


Skriver enda en mail.

Sv: Brev sendt til Unibuss 20 november
Christensen, Jan Kåre
on. 22.01.2020 23:05
Som sagt, jeg kan ikke se at denne tjenestepåtalen er riktig da jeg ikke har bryte noen regler eller gjort noe annet klanderverdig.
Samt, i fremtiden vet jeg ikke hva jeg skal forholde meg til.
Er det lov å spille radio det en ønsker og vil?
Eller er enkelte radiostasjoner og programmer svartelistet?
Jeg bare spør!
Og ønsker å få et skriftlig svar da jeg ikke kan forholde meg til meninger og følelser.
Det svaret bør en vel kunne forvente å få?

Mvh
Jan Kåre

Svaret igjen:

Telefon: +47 93 24 00 48
facebook.com/Yrkestrafikkforbundet
twitter.com/YTF_Norge
Yrkestrafikkforbundet (YTF)
Lakkegata 19-23, pb. 9175 Grønland, 0134 Oslo Tlf. 40 60 37 00 Dir. 93 24 00 48

Denne meldingen er kun ment for adressaten og kan inneholde konfidensielle opplysninger. Hvis du ikke er riktig mottaker, vennligst informer avsender og slett meldingen umiddelbart


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bing, Per Christian <perchristian.bing@unibuss.no>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 12.23
Til: Josefine Wærstad <josefine@ytf.no>
Kopi: Myhre, Leif-Arne <leifarne.myhre@unibuss.no>
Emne: vedr deres sak nr. 02132


Hei

Beklager sent svar, men dere hadde sendt brevet av 20.11.2019 til feil postadresse.

Unibuss vil ikke imøtekomme Deres krav om at advarselen trekkes, men brevet  av 20.11.2019 blir arkivert i personalmappen til Jan Kåre Christensen.Med vennlig hilsen

Per Christian Bing
Personalsjef


Svaret vårt:

Det var ikke noe svar, kun at dette ble lagt i personalmappa. Det dårligste svar jeg noen gang har fått. Du kan få se det her, jeg ble ikke klokere av dette i det hele tatt.

Skriver enda en mail.

Sv: Brev sendt til Unibuss 20 november
Christensen, Jan Kåre
on. 22.01.2020 23:05
Som sagt, jeg kan ikke se at denne tjenestepåtalen er riktig da jeg ikke har bryte noen regler eller gjort noe annet klanderverdig.
Samt, i fremtiden vet jeg ikke hva jeg skal forholde meg til.
Er det lov å spille radio det en ønsker og vil?
Eller er enkelte radiostasjoner og programmer svartelistet?
Jeg bare spør!
Og ønsker å få et skriftlig svar da jeg ikke kan forholde meg til meninger og følelser.
Det svaret bør en vel kunne forvente å få?

Mvh
Jan Kåre

Svaret igjen:

Telefon: +47 93 24 00 48
facebook.com/Yrkestrafikkforbundet
twitter.com/YTF_Norge
Yrkestrafikkforbundet (YTF)
Lakkegata 19-23, pb. 9175 Grønland, 0134 Oslo Tlf. 40 60 37 00 Dir. 93 24 00 48

Denne meldingen er kun ment for adressaten og kan inneholde konfidensielle opplysninger. Hvis du ikke er riktig mottaker, vennligst informer avsender og slett meldingen umiddelbart


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bing, Per Christian <perchristian.bing@unibuss.no>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 12.23
Til: Josefine Wærstad <josefine@ytf.no>
Kopi: Myhre, Leif-Arne <leifarne.myhre@unibuss.no>
Emne: vedr deres sak nr. 02132


Hei

Beklager sent svar, men dere hadde sendt brevet av 20.11.2019 til feil postadresse.

Unibuss vil ikke imøtekomme Deres krav om at advarselen trekkes, men brevet  av 20.11.2019 blir arkivert i personalmappen til Jan Kåre Christensen.Med vennlig hilsen

Per Christian Bing
Personalsjef

Svaret vårt:

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Josefine Wærstad
Sendt: tirsdag 21. januar 2020 18:19
Til: Bing, Per Christian
Emne: SV: vedr deres sak nr. [Sak02132]

Viser til nedenstående.

Christensen ønsker fremdeles en avklaring av hvilke regler som gjelder fremover. Særlig hva som gjelder hvis det er passasjerer som ønsker at han skal skru av radioen eller bytte kanal.

Tilbakemelding kan gis direkte til Christensen, men han ønsker skriftlig tilbakemelding, så det er klart hva han skal forholde seg til.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Josefine Wærstad
Advokat

Svaret i fra Unibuss:Fra: Bing, Per Christian
Sendt: fredag 24. januar 2020 11:47
Til: Christensen, Jan Kåre
Kopi: Myhre, Leif-Arne ; Paulos, Miguel Saxgård
Emne: VS: vedr deres sak nr. [Sak02132]

Hei Jan Kåre

Under ligger et utklipp fra oppdatert førerhåndbok – se siste linje der radiobruken beskrives
Med vennlig hilsen

Per Christian Bing
Personalsjef
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Schweigaardsgate 16
0191 Oslo

Telefon:    + 47 91519567
-----------------------------------------------------
Best på Buss – best sammen


Svaret vårt:
Dette skal ligge i min personalmappe.

Vs: vedr deres sak nr. [Sak02132]
Christensen, Jan Kåre
lø. 25.01.2020 17:40
Fra: Christensen, Jan Kåre
Sendt: lørdag 25. januar 2020 15:50
Til: Bing, Per Christian
Kopi: Myhre, Leif-Arne ; Paulos, Miguel Saxgård
Emne: Sv: vedr deres sak nr. [Sak02132]

Per Christian

Siden dere ikke vil trekke tjenestepåtalen og ikke gi svar.

Så la denne kommunikasjonen mellom oss ligge i personalmappa mi, takk!

Forje tjenestepåtale var også oppdiktet, slik som denne.

Bare denne tjenestepåtalen er enda verre, da det er diskriminering å gi en slik tjenestepåtale da ingen instrukser eller noe annet har jeg bryt!

Mvh
Jan Kåre
Til: Bing, Per Christian
Kopi: Myhre, Leif-Arne ; Paulos, Miguel Saxgård
Emne: Sv: vedr deres sak nr. [Sak02132]

Hei Per Christian.

Dette var ikke noe svar med mening angående meg. Tåkelegging heter dette, fra min side har jeg aldri likt høy musikk å spille på det jevne. Sitte der med høy lyd 8 timer på en arbeidsdag er smertefullt.
Derfor har jeg aldri spilt eller spiller høy musikk!

Jeg har aldri spilt høyt og forstyrret noen.

Spørsmålet jeg har. Svar ja eller nei.

Har vi som bussjåfører lov å velge selv de kanalene vi ønsker å spille?

Er det noen restriksjoner i å ikke spille på noen programmer hvis en passasjer som f.eks. oppsøker bussjåførens sfære når han hører på og ber han skifte kanal!

Svar klart ja eller nei!

Det hele dreier seg kun om ting, har vi noen restriksjoner på å ikke spille noen programmer.

Dette med høy radio er vi enige i!

Mvh
Jan Kåre

Sluttkommentar:

Svaret fra Unibuss er så dårlig det kan forblitt at de vil ikke svare. Da er svaret max dårlig.
Men frekkheten kjenner som sagt ingen grenser!
Men opprettholder tjenestepåtalen og fortsette mobbe og diskriminere, det har de gjort.
Jo, det var åpenbart rett av meg å gå til Diskriminergsnemda. Så får vi håpe, be og tro at de gir meg medhold og 50.000, - kr i oppreisning.4 kommentarer:

Anonym sa...

Unibuss har alt på sitt tørre. Du har ingenting på det tørre. Unibuss er en stor arbeidsgiver med profesjonell administrasjon, inkludert personaladministrasjonen. Du, en enkel bussjåfør med nabals ånd som handler i narsissistisk affekt når arbeidsgiver påpeker et brudd på arbeidsreglementet, har selvsagt ingen sjangs mot din arbeidsgiver, som vet hva de snakker om og som selvsagt kjenner lovverk og sitt eget arbeidsreglement ut og inn. Sjekk opp ruta til nærmeste NAV-kontor, for du får snart oppsigelse slik som du henger arbeidsgiveren din til spott og spe i all offentlighet. Og ikke regn med å få rabatt på bussen som tidligere ansatt.

Ansgar Braut sa...

Er enig med Anonym her. Unibuss vil vinne frem og forholder seg til de klager de har fått på deg. I stedet for å skrike og bære deg som du gjør, burde du ydmyke deg og tilpasse deg det kundene ønsker. Kundene har alltid rett, og det er et uttrykk du bør lære deg.
Den inde nabals ånd lever i beste velgående her Jan Kåre.
Du har null sjans i havet til å vinne frem og ditt krav om 50 000 i erstatning viser at du er av samme ånd som Torp og Hanvold. Vil gjøre profitt på alt.
Du burde min sann slette alt du har skrevet om Unibuss som er den som gir deg mat på bordet og gjør at du kan betale renter og avdrag og løpende utgifter.
Du satser kanskje på sparken slik at namsfogden ikke får tvangstrekke deg av lønna?
Det kan virke slik. Sosialen neste stopp for deg

Jan Kåre Christensen sa...


Unibuss har ikke noe på det tørre.
De har opptrådt simpelt, ukorrekt og helt bak mål.
De har gitt meg tjenestepåtale der ingen interne instrukser er brut fra min side.
Ledelsen i Unibuss har gjort alle feil som det er mulig å gjøre, jeg har ikke gjort noen i denne saken.
De lyver og bygger denne tjenestepåtale utelukkende på ting som ikke er dokumentert. At jeg spiller høy kristen musikk!
Hjelper ikke med en stor administrasjon når en er tanketom som ledelsen her i Unibuss opptrer som de er med å gi meg en tjenestepåtale som de ikke kan forsvare og begrunne!
Men nå er det Diskriminergsnemda som skal avgjøre saken!Jan Kåre Christensen sa...

Ansgar Braut Unibuss har bryte Norsk lov.

Her er konklusjonen på mailen i fra min advokat. Les, lytt og lær.

Konklusjon

Etter dette anføres det at Christensen er diskriminert etter likestilling- og tilgjengelighetsloven §6.

Arbeidstilsynet er inne, vi får se hvordan det går når de har sagt sitt!

Kanskje tar jeg feil? Eller har jeg helt rett? De avgjør, ikke jeg eller Unibuss.