fredag 8. mai 2020

Nr. 2713: Oslo Kommune skriver at vi er B innbyggere, derfor skal vi ikke likebehandles, dette er selvfølgelig mobbing, forskjellsbehandling og diskriminering!


Nr. 2713:
Oslo Kommune skriver at vi er B innbyggere, derfor skal vi ikke likebehandles, dette er selvfølgelig mobbing, forskjellsbehandling og diskriminering!

https://www.sokelys.com/?p=28981

Oslo kommune ved PBE sier klart ifra at andre som har bygget på «gammel» tomt, da hus.
Er det fritt frem for, om de har søkt og bygget i 1970, 2000 eller 2020.

Det er nettopp ferdig garasjer og annet lengre nede i Stormyrveien. Garasjer store som hus etc.
Andre har fått utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss, men de har den «rette» tomten. Da er alt lov ifølge PBE her i Oslo.
Dette er selvfølgelig mobbing, forskjellsbehandling og diskriminering!

Her er vår siste mail til PBE.

Saksnummer 202006740 og 201908605           Oslo 7/5-2020

og

Svar på mailen her:
Dato: 05.05.2020 Deres ref.:   Vår ref.: 202006740-3 Oppgis alltid ved
henvendelse Saksbeh.: Heike Knoll   Arkivkode: 536.1
      
Om garasjer og utkjørsel på eiendommene Stormyrveien 4 og 6

Plan- og bygningsetaten viser til deres henvendelse av 23. april 2020, hvor dere stiller spørsmål om garasje, utkjørsel og parkering for eiendommene Stormyrveien 4 og 6 i Oslo.

Begge garasjene er godkjent I følge våre arkiver er begge garasjene på de aktuelle eiendommene godkjent. For eiendommen Stormyrveien 4 ble garasjen godkjent i 1981 (saksnummer 198103165). For eiendommen Stormyrveien 6 ble garasje godkjent i 1977 (saksnummer 197702958). Da ble også garasjenes plassering godkjent. På 70 og 80 tallet var det ikke krav til å kunne snu på egen eiendom, dermed kunne man rykke bilen ut i veien for å kunne snu. Dagens krav til snuplass har ingen tilbakevirkende kraft. 
Dermed foreligger den ingen ulovlighet i sammenheng med garasje og utkjørsel.
Parkering i veien og avsperring av arealer i veien Når det gjelder parkering i veien, sette opp skilt og reservere arealer langs veien til privatbruk, er dette i de fleste tilfellene ikke ønsket eller tillatt. Men dette ligger utenfor Plan- og bygningsloven, og følges ikke opp fra oss i Plan- og bygningsetaten.
Her anbefaler vi å kontakte politiet, som har ansvar for plassering av skilt langs veiene.
Veimyndighet i Oslo kommune er Bymiljøetaten, som muligens også kan gi noen veiledning. Du kan eventuell sende en e-post til: postmottak@bym.oslo.kommune.no. 
Plan- og bygningsetaten Kundesenteret Kontorservice

Heike Knoll - saksbehandler
Kristoffer Smith-Meyer - for fungerende enhetsleder Jorid Norheim
(sitat slutt.)

Her berører dere sakens kjerne, at det egentlig er A og B innbyggere her i Oslo.

Her blir det skissert at det er A og B søkere.

Vi er da B søkere forstår vi?
Vi flyttet inn her i 2012 og siden da har naboen som bodde her fra før sendt flere mailer og annet til dere og klaget, fått medhold selv om alt det de har kommet med av påstander ikke har holdt mål. Det har vist seg å være motsatt enn det de har hevdet, men medhold har de fått og blir forsvart enda.

Med andre ord, det er umulig her å vinne frem.
Vi blir da åpenbart forskjellsbehandlet og diskriminert.
Når andre hus og eiendommer søker får de svar, og ja alltid selv om de søker om dispensasjon i flere omganger og søknad er så enkel det er mulig å få det til.
Opptil 57 ganger har de fått medhold i å utnytte tomten sin mer enn oss, selv om de søkte etter oss. Men hadde en «gammel» tomt.
Det er helt, helt uforståelig alt slikt går an.

De opptrer som” Konger” og skjeller oss ut, som de eier hele Stormyrveien.
Setter bilen sin på vår eiendom, og tar seg til rette, hvorfor?
De får medhold hos PBE for alt.
At vi skal gå til politiet kunne aldri falle oss inn.
De får medhold hos PBE, og tror de ejer snart hele Hellerudtoppen.
De som er ansvarlig for at det er blitt som det er blitt, er i våre øyne PBE.

Har så mye mer å si her, men å skrive til PBE er dødfødt.
Alt vi gjør, blir nedstemt.
Vi har en mur som vi har fått veiledning av Kaja Aubert Lange hos PBE å bygge, den ligger så bra til.
Andre murer og annet her i Stormyrveien er problematiske i våre øyne og andres.
Men her har PBE bestemt at 20 cm fra veibane er bedre enn en 1 meter.
At vi før hadde en bedriten skråning ned imot veibanen, i dag en pen mur som gjør at alt fungerer perfekt. Det skal rives, trappa skal rives, boden skal rives!

«Mot dårskapen kjemper selv gudene forgjeves».

Sluttkommentar:

At det er blitt som det er blitt, med naboer som skjeller oss ut for ingenting. Tar seg til rette og oppfører seg ufint. Tror de gjør det riktige, og skjønner ikke at oppfører seg som galninger. Dette har PBE det fulle og hele ansvaret for da de gir medhold til alle som har bygget her på Hellerudtoppen før oss.
Om de søkte i 1980, 2000 eller 2018, de får medhold og får lov til alt.
Mens vi som også bor på en eldre eiendom, men huset ble bygget i 2012, blir møtt på krasses mulig måte av PBE.
Dette har forplantet seg over også på naboer.
Når det har vist seg at alle argumenter imot oss om det er fra PBE eller naboer, at det ikke holder stikk.
Nabo Roar Telje anførte som sitt sterkeste argument når det gjaldt vår mur, at brøytebil ville ikke klare å brøyte i Stormyrveien.
Dette har vist seg kun å være skremsels propaganda, ingen plass i Oslo by som brøytebilen kjører så lett forbi som vår eiendom.
Når det gjaldt trapp ville de som gikk ned trappa bli påkjørt.
Dette er kun oppspinn, men at han selv og alle andre naboer må rygge rett ut i veibanen, som er egentlig livsfarlig.
Dette er allright for alle!
Her blir alt snudd på hode!
Ord strekker ikke til hvordan vi blir diskriminert og forskjellsbehandlet.
Det er regelrett makt- og myndighetsmisbruk imot oss av PBE og Fylkesmannen i Oslo, nå Oslo og Viken.

Slik ser vi på saken, at vi ikke får godkjent det vi har bygget, er rett og slett horribelt.
At vi på toppen av det hele skal rive, og gjør vi ikke det så får vi dagsbøter er så ille at ord ikke strekker til.

«Mot dårskapen kjemper selv gudene forgjeves».

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Siste mail til PBE, som viser bare hvordan naboer tar seg til rett når de t.o.m. parkerer egen bil på vår eiendom da vi tok oss den friheten å parkere vår bil i offentlig vei fremfor deres egen eiendom i Stormyrveien 6.

At det er blitt så rabiat her i Stormyrveien, gir vi PBE håndtering skylden for da de utelukkende har behandlet oss som B innbyggere, mens andre er A innbyggere.

Saksnummer     202006740 – Byggesak

Oslo 1/5. 2020

Når eier av huset i Stormyrveien 6 setter buk.
Og vi flyttet bukken, bilde av en av også kjegle de bruker i offentlig vei,

Da får de leieboeren sin til å parkere fremfor garasjen vår.
Når de leser dette regner jeg med at sperrebukk/kjegler blir fjernet?
Men hva med alt det andre, og at de bruker veien som sin egen og parkerer foran huset/garasjen vår.
Er dette greit, dere har hele veien trodd på alle disse naboen som har klaget grenseløst på oss.
Eneste som har tatt oss i forsvar, er Kaja Aubert Lange som ble tatt av saken vår.
Siden da har det vært problemer her i Stormyrveien.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Bukk plassert for å ha bil som det ikke er plass på egen grunn, da parkerer enn leietagers bil i offentlig vei. Stormyrveien.Leietagers bil parkert fremfor vår garasje, da vi parkerte på «deres» plass i offentlig vei, er dette lov?


Bruker vår eiendom til å parkere leietagers bil da de selv må rygge ut i offentlig vei.5 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor parkerte du i veien, for å sole deg i innkjørselen din? Ref tepper som ligger i garasjen?

Når det gjelder bukk, var det vel måten du kastet den opp i blomsterbedet som direkte provoserte naboene dine. Altså var du den som startet hele sirkuset den dagen....

Jan Kåre Christensen sa...

Du spør:
Hvorfor parkerte du i veien, for å sole deg i innkjørselen din? Ref tepper som ligger i garasjen?

Når det gjelder bukk, var det vel måten du kastet den opp i blomsterbedet som direkte provoserte naboene dine. Altså var du den som startet hele sirkuset den dagen....

Svar:
Jeg parkerte der for det den eneste ledige plassen så langt jeg husker.
Det har da ikke noe med om jeg soler meg eller ikke. Ingen har da lov å parkere bilen sin fremfor vår garasje, og vi som alle andre kan parkere bilen eller bilene vår i veien som er kommunal så mye vi vil. Som alle andre kan og gjør.
Ingen bukk som er kastet noe sted (bukk ble lagt på naboens eiendom uten noe skade, du fabler og røre noe veldig), men jeg ringte til politiet, og politiet ringte til leietageren antar jeg?
For bilen ble raskt flyttet etter jeg ringte til Onkel.
Her er det storm i et vannglass!
De som har startet det hele er naboene som har sendt mailer til PBE og de har siden da behandlet oss som 2. rangsborgere, og slik oppførsel av en offentlig etat er dypest sett kriminell!
Vi er som sagt helt uskyldige i denne konflikten, dypest sett er det PBE som er ansvarlig for det hele. Og det var lite smart av Roar Telje og de andre naboene å sende klage til PBE. Gjøre noe slik, det faller alltid tilbake på en selv!


Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, når du har meninger som bare er tøv. Så legger jeg de ikke ut så lenge du skriver som anonym.
Stå frem med fullt navn, så er takhøyden mye større 😋🤣😁😎😃

Jan Kåre Christensen sa...

Vil bar gi en kommentar angående jobben der du skriver følgende:
«Du har brutt interne retningslinjer på jobben.»

Jeg har ikke bryt en eneste intern regel, men ledelsen i Unibuss har sikkert bryt mange.
Det er fullt lov å høre på radio, og de kanalene en selv velger.
Hvis det hadde vært et problem, så skulle det vært en intern regel, det er det ikke.
Samt at de skulle vært med meg ut på bussen, og eventuelt veiledet meg.
Det har de ikke gjort.
Den saken er jeg veldig sikker på å vinne, spørsmål er egentlig om jeg får erstatning også for hvordan Unibuss har oppført seg.
Dette som alle andre saken jeg har hatt og har, så har jeg faktisk opptrådt slik en skal gjøre det.
Jeg rinte ned til PBE og fikk veiledning hvordan bygge muren. Fikk naboen til å skrive under på boden, hva er problemet her?
Ja, trenger ikke si det!

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, veldig glad for at politiet var på vår side her.
Da jeg ringte til politiet, så var ikke det lenge før bilen ble flyttet.
Er glad for at politiet her var på vår side imot våre iltre og sinte naboer!