lørdag 23. mai 2020

Nr. 2721: Arbeidstilsynet har sak nr. 2020/13244 der de følger saken min selv, der saken min med Diskriminergsnemda er en annen sak!


Nr. 2721:
Arbeidstilsynet har sak nr. 2020/13244 der de følger saken min selv, der saken min med Diskriminergsnemda er en annen sak!

Det er to forskjellige saker som jeg nå har med Unibuss. En med Diskriminergsnemda der Unibuss nekter meg å spille radio med kristent innhold. Samt med Arbeidstilsynet, som jeg fikk et nytt brev fra som jeg har svart på.

Her er faksmile av brev fra Arbeidstilsynet.
Her er svaret mitt.

Svar Arbeidstilsynet                               Oslo 19/5-2020

Deres ref: 2020/13244                             Silje Toseth

Takk for svar med dato 12.05.2020

Her er det flere forhold som er utelatt, og som ikke er tatt med.

For all del, det er mye godt i Unibuss. Men samtidig er det en ledelse som ikke tåler og vil bli motsagt.
All kritikk blir behandlet som nærmest illojalitet og fornærmende.
Dette blir «straffet» på flere måter. Bl.a. gjennom tjenestepåtaler, videre forfremmelse blir en stengt ute i fra.
Og være i den «innerste» sirkel og «varmen» blir en boikottet og stengt ute i fra.
Dette er klart brudd med arbeidsmiljøloven på flere hold.

Bl.a. psykososialt arbeidsmiljø, som dere omtaler som brudd på arbeidsmiljøloven på deres egne hjemmesider.
Dette er egentlig det verste med en slik ledelse som en aldri kan vite hvordan en blir reagert på. Hvis en på en eller annen måte ikke oppfører som en «lydig» og «dressert» hund i møte med ledelsen i Unibuss. Så blir en enten oppfordret til å si opp, eller søke seg bort. Dette har jeg opplevd.

At dere på et slikt tynt grunnlag legger bort saken min som har vært innrapportert fra min side gjennom mange år.
Det er lite heldig og lite troverdig.

Nå har jeg en sak mellom meg og Unibuss som Diskriminergsnemda skal avgjøre.
Den hadde vel vært avgjort allerede hadde ikke det vært for de spesielle tidene vi lever i akkurat nå?
Skal sende til dere hva som skjer i saken.
Men her viser det vare hvor ille det er med ledelsen i Unibuss som gir meg flere tjenestepåtaler tatt rett ut i fra ingenting.
Det er så ille at ord ikke strekker til.

Dere skriver på deres hjemmeside som Unibuss bryter i møte med meg, og mange, mange andre:

Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø – også når det gjelder psykososialt

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor. Som for alle andre forhold, krever loven at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

PS. Til Arbeidstilsynet                  Ref: 2020/13244           Oslo 19/5.2020

Glemte å kommentere setning som dere skriver i deres brev av 12.05.2020
«Og at det foregår en prosess mellom deg og din arbeidsgiver (Unibuss), vil ikke Arbeidstilsynet følge opp henvendelsen din videre.»

Det å kalle det for en prosess, og derfor vil dere ikke følge opp saken.
Det er å snu det hele på hode, og la Unibuss bare ture fremover som de har holdt og holder på.

Jeg har prøvd å komme i dialog på en god og fornuftig måte med ledelsen og Per Christian Bing. Og andre, men ingen vil svare.

Jeg har spurt f.eks. om veiledning om bl.a. hvor høyt kan jeg høre på radio uten å få tjeneste påtale. De vil ikke svare, eneste de er påpasselige med. Det er å skape en frukt kultur der en aldri egentlig vet hva som er hva.

Nei, kalle det for dialog og en prosess, det er så langt ifra sannheten det er mulig å komme.
Det var fordi at det ikke var noen dialog og fornuftige samtale mellom meg og ledelsen i Unibuss at jeg henvendte meg til dere vel første gang i 2008, videre i 2016 og nå nylig til dere.
Samt til Diskriminergsnemda og fagforeningen min både med tillitsvalgte og advokat.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Ingen kommentarer: