lørdag 30. mai 2020

Nr. 2725: Unibuss med personalsjef Per Christian Bing sier han ikke vil høre på Diskriminergsnemda, da han vet bedre!

Nr. 2725:
Unibuss med personalsjef Per Christian Bing sier han ikke vil høre på Diskriminergsnemda, da han vet bedre!


Fikk kona mi til å lese igjennom den kundeklagen.
Jeg ba henne si hva hun synes, er den troverdig?

Hun sa med en gang at den var iscenesatt og løgn at det var høyt.

Det er 2 m mellom oss og vi hadde en samtale.
Da mellom meg og kunden.

Hvis lyden hadde vært høy, kunne vi aldri ha kommunisere da radioen hadde gjort det umulig.
Men for lyden var moderat, så kunne vi prate.

Det viser at jeg snakker sant.
Mens kunden fabrikkerer en røverhistorie.

Per Christian Bing er atter tatt i løgn, ikke troverdig det han holder på med.
Fint med kloke damer 😁😁😁😁
Se selv, jeg har radioen 30 cm fra øret, og 20 cm i fra hodet.
Kunden som jeg snakket med sto 2 meter ifra.
Hadde jeg hatt på høy lyd, hadde det vært umulig å snakke i sammen.
Med andre ord, klagen er en løgn og fabrikert.

Denne her var en skikkelig kverulant. Jeg faktisk byttet kanal, men han hadde bestemt seg.
Jeg spurte han høflig om det var innholdet han reagerte på, men frekk som han var, svarte han ikke.
Etter 2 holdeplasser gikk han av, slike personer fester Unibuss med Per Christian Bing sin lit til.
Ikke troverdig i det hele tatt!
Møte med ledelsen i Unibuss, de vurderer oppsigelse da det er kommet inn en ny fabrikert kundeklage på at jeg hadde på et program på radioen om Israel og palestinerne.

Med andre ord, det er fritt frem nå for muslimer og andre å kritisere oss kristen, og vi får fyken.

Personal sjef Per Christian Bing og andre i ledelsen sa at de ville ikke etterkomme noe fra Diskriminergsnemda. de gir blaffen og kjører sitt eget løp.

Så får vi se hvor dette ender, jeg står på mitt. Så får de som støtter muslimene holde på med sitt. Når jeg overtar bussen ette mange andre, så har f.eks. Muslimene sin gjalla musikk på mye høyere enn meg. 

Det er vanskelig å stå opp for Jesus og evangeliet i dag, nå de egentlig nekter enn å høre på egen radio som alle andre får lov til å høre på!

Det jeg opplever er trakassering, mobbing og diskriminering av arbeidsgiver som lar mobberne og kverulantene gjennom Ruters klagesystem vinne frem,
De tar parti imot meg.

Se her for side hos Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/trakassering/

Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting.

Trakassering kan både være enkelthendelser og hendelser som skjer gjentatte ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering. Hvis de negative og krenkende handlingene derimot skjer systematisk og gjentas over tid, vil det heller dreie seg om mobbing, som er en form for trakassering.

Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) krever at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden. I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd. Det er arbeidsgivers plikt å forebygge dette.

Sluttkommentar:

Jeg får drøssevis med positive, oppmuntrende og gode tilbakemeldinger.
Er overbevist om at jeg gjør jobben min som bussfører forbilledlig.
Men det er noen som misliker Jesus og det gode og lyse.
Men dessverre, det er noen få som klarer å skape så mye negativt at det er helt utrolig!
Men kona mi avslørte vedkommende som løgner, at Per Cristian Bing og ledelsen velger å tro på løgnen fremfor sannheten. Det er dessverre ikke noe nytt, men det fører aldri frem!


4 kommentarer:

Torodd Fuglesteg sa...

Ha ha. Du faar det akkurat slik som du ønsker. Du oppfører deg som en idiot. Du faar det som du vil. Din arbeidsgiver burde ha sparket deg da vaar kjære broder Ansgar Braut tok kontakt med dem om din onde sjikane av uskyldige
Naa faar du igjen fordi du har svindlet til deg penger gjennom aa utgi deg for aa være kristen og ha en seriøs virksomhet.
Vi vet alle at det er svindel og bedrag.
Du bør slutte aa lyve om dine arbeidsgivere.
Slik du holder paa er det i deres rett å sparke deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Du er like latterlig som Per Christian Bing som mener jeg kan høre på høy musikk, Samtidig prate flere meter unna!
Latterlig ha-ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Torodd Fuglesteg sa...

For ordens skyld, jeg har ikke skrevet innlegget over. Jeg vil helst ikke blande meg inn i noe som er ditt private anliggende, Jan Kåre. Ha en riktig fin sommer.

Jan Kåre Christensen sa...

Torodd ha en riktig fin sommer du også!