søndag 14. juni 2020

Nr. 2732: Tilleggsopplysninger sendt Arbeidstilsynet etter Unibuss sin gjentatte diskriminering, trakassering og mobbing!


Nr. 2732:
Tilleggsopplysninger sendt Arbeidstilsynet etter Unibuss sin gjentatte diskriminering, trakassering og mobbing!

Mobbere tror de er sterke, tøffe og er hevet over de som de mobbere.
Men sannheten, de er noen ynkelige tapere som alltid før eller siden står selv på taperens side.Foto Illustrasjon

Til arbeidstilsynet                                  Oslo 14/6-2020
Referansenummer 2020/1324

Jeg mener dere har plikt å følge opp saken min da Unibuss driver med direkte utilbørlig og uakseptabel oppførsel.
At saken er kommet opp til nemda hos Diskriminergsnemda har det gått fra vondt til verre!
At dere ikke er på saken, det er tjenesteforsømmelse!

Mvh
Jan Kåre Christensen

Her siste mail til min advokat.


Josefine!

PS!

Det er mange andre har jeg lagt merke til bare i de siste dagene som går i sandaler, joggesko etc.
Jeg har sågar spurt om dette, og da har jeg fått tilbakemelding at sorte sandaler med sorte sokker var «innenforbi». Dette blir å koke suppe på en spiker og viser bare at de er ute etter meg.
Har mer også å si her, men dette viser ledelsen. Var dette et problem, så skulle de tatt meg til side, og skriftlig påpekt dette.
På mange måter vitner dette om et ikke oppdatert regelverk, som de bruker imot meg.
Hvorfor? Når alle andre fører på sommertid bruker ikke skor, men sandaler og joggesko.
Jeg har nå sendt forslag om dette til fagforeningen, for at de skal kunne gå med skor som en liker best på sommeren. Om det er vanlige skor, sandaler eller joggesko.

De skriver flere ganger at jeg har fått muntlig korreks, dette stemmer ikke. Dette er fabrikkert.

Det er kun 2 små forhold som burde vært ugjort i det store og det hele. Parkering av buss i 2016 for å hente kaffe.
Og nå for noen mnd. siden da jeg fant i bussen et kort som en fører hadde glemt. Da skulle jeg være grei, og leverte kortet og parkerte feil kl. 6 på morgenen. Dette er «feil» som alle andre gjør, uten å få anmerkninger mange ganger. Men er enig, dette var ikke bra.

Sannheten er at jeg faktisk kjører med minimale klager, ingen uhell, ikke problemer i det store og det hele.
Alt er for det meste positivt og bra.
På kurs vi har hatt har jeg alltid vært av de som har kjørt best i forhold til alle barometer vi har hatt.
Om det er diesel besparing, unngå stopp uten å bremse kjørte jeg faktisk en hel rute som omtrent eneste uten å bruke brems. Alle var da imponert.
Jeg vet at alle påstander Bing og ledelsen er påstander som ikke er sanne, sannheten er stikk motsatt!

Mvh
Jan Kåre


Ingen kommentarer: