mandag 15. juni 2020

Nr. 2733: Oslo kemnerkontor utsetter krav imot oss etter Fylkesmannen er ferdig med sin behandling av saken, Hallelujah!

Nr. 2733:
Oslo kemnerkontor utsetter krav imot oss etter Fylkesmannen er ferdig med sin behandling av saken, Hallelujah!
Det har vært kamp og strid i de siste årene noe veldig. Men å holde kemneren borte har jeg klart.
Slik også nå, vi har mange krav imot oss.
Bl.a. dette.


Hei!

Vi har videresendt din klage til Plan- og bygningsetaten for videre besvarelse.

Vi stiller saken i bero til tilbakemelding er mottatt.


Med vennlig hilsen
Anita O. Berget
førstekonsulent
+47 90142048

Oslo kemnerkontor
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/kem
Kundesenter: 23 00 80 00

cid:image001.png@01D58E32.FDCAE820

Informasjonen i denne e-posten med eventuelle vedlegg, er kun beregnet for rett mottaker og kan være omfattet av taushetsplikt. Hvis du har mottatt e-posten ved en feil, er all bruk av informasjonen, som videresending eller kopiering, forbudt og kan være straffbart. Vennligst meld tilbake til avsender straks hvis du ikke er riktig mottaker av e-posten.


Fra: Jan Kåre Christensen <jk.chris@online.no>
Sendt: torsdag 6. februar 2020 20:47
Til: Kommunal inkasso <kommunal.inkasso@kem.oslo.kommune.no>
Emne: Referanse: 2031043 Saksnr: 719836

Bestrider på det sterkeste PBE faktura for ikke utført arbeid da vi ble lovet oppfølgingsmøter og veiledning videre i vår søknadsprosess for å få godkjent mur, trapp og bod.
Sak 201908605 - Byggesak
Oslo 6/2-2020

Betalingsoppfordring Kreditors navn: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Referanse: 2031043 Saksnr: 719836

Dere har sendt denne regningen her, for et arbeid som ikke er utført!Vil minne dere på da vi hadde planleggingsmøte for videre søknad om å bygge, så lovet dere oss det meste.

1.)  Målet var å få til en godkjennelse.

2.)  Det skulle være veiledningsmøter og alt det vi trengte til for at dette skulle lykkes. Hørt på lydfilene fra møte som viser at vi taler sant, men dere løgn, løgn og atter løgn!

3.)  Vi sa klart ifra at vi var kun interessert å søke om at det som vi har bygget skal bli stående som det er. Ikke noe omsøkning eller tilbakeføring.

4.)  Hvis vi skal f.eks. tilbakeføre, så blir det mer ulovlig enn det er i dag. Dere har gitt pålegg som er løgnaktige akkurat som dere er.

5.)  Dere driver kun med renkespill, løgn og kjeltringstrekker.

6.)  Kan ikke se at denne faktura er reel da dere har ikke oppfylt noe av det som ble lovet i møte den 11.4.2019

7.)  Muren som dere påstår ligger i veigrunn holder ikke mål i deres argumenter. Muren skråner lett inn, hogge litt av muren byr da ikke på vanskeligheter. Det lar seg lett gjøre.

8.)  At muren er 185 cm viser bare at vi taler sant og dere løgn. Vi fikk klarsignal at vi kunne bygge mur oppå gammel mur bare den ikke var over 2 meter.

9.)  Eneste dere er ute er å lage kvalm, og sette korsfot på oss.

10.)                     Vi har nå tatt kontakt med Oslo politikerne for å prøve å fjerne dere dra deres stillinger, for eneste dere holder på med er å lyve, fabrikkere problemer og lage kvalm.

11.)                     Konstaterer at dere mener at vår mur skal rives for den ligger ute i veibanen, 18 cm enkelte steder. Hvorfor svarer dere ikke på at hvis dette er tilfelle. Hvorfor var vår mur lovlig før og naboens skrånede tomt som er kun ½ meter fra veibanen, dette er godkjent av dere. Med andre ord, det er så full av løgn av jeg vil gjøre alt jeg kan for at dere skal bli avsatt i fra deres stillinger.

12.)                     Det er stygt og ondt alltid legge all skyld på oss uansett hva det er!


Hør her selv på møte vi hadde den 11.4.Sluttkommentar:

Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført.
Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført som lovet.
Hva står vi igjen med da?
Plan- og bygningsetaten fremstår atter igjen som vi finner i det gamle DDR.
De statlige hadde en standard, der løgn, manipulering og regide og ufornuftige pålegg ble gitt over en lav sko.
Byr det på problemer, så leger en skylden alltid over på andre enn seg selv!
Nei, vi kommer ikke til å betale en krone uansett hvor mange fakturer dere sender eller innrette oss etter noe pålegg dere gir. Dere er full av løgn og ondskap, slik mennesker akter vi ikke å innrette oss etter om de kaller seg for saksbehandler, enhetsledere eller hva dere nå kaller dere for.
Vi er redelige, nøktern og husker hva som er blitt sagt og skrevet!
Dere vrir på alt etter som det passer, og når noe ikke passer inn videre. Så enten er dere tause, lyver eller legger all skyld over på oss.
Kvalme og uredelighet er PBE varemerke, det stinker av dere og det suger også!

NB. Dette er ikke bare Jan Kåre Christensen som er avsender, men også Berit Christensen. Vi er to som ser deres galskap og må forholde oss til deres løgner, kjeltringer er akkurat som dere. Fakturerer for arbeid ikke gjort!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Bilder som dokumenterer det vi skriver: Her ser dere, et sørpehull uten like. Langt ut imot veien. Til det nivå vil PBE at vi skal føre vår eiendom tilbake.
Jo, her er det en gjeng med løgnere, mørkemenn og mørkekvinner!
Stakkars, hvilke lave og arrogante mennesker, håper dere blir fjernet fra deres stillinger snarest mulig, for en slik slett og dårlig jobb dere gjør er ikke verdig!
Denne muren skal rives, det er gale-Mathias de lux.Fikk denne mailen ifra Kemnerkontoret at alt nå, endelig, beror til saken er avgjort hos Fylkesmannen.

 
Saksnummer 735242

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2020/1997 
Saksnummer hos Diskrimineringsnemda: 19/377                              

Saken er hos Fylkesmannen, skulle vært avgjort 6 april. Ikke avgjort enda.
NB! Plan- og bygningsetaten oppfører seg som vi bor i Nord Korea!
Det suger og er ekkelt! Samtidig helt, helt unødvendig, mørkt og rigid.

Bestrider lovlighet, rettferdighet og troverdigheten med denne tvangsutleggelse som barbarisk, sadistisk og utenfor all sunn menneskelig tankegang!

Vi har bygget en mur under veiledning av saksbehandler Kaja Aubert Lange under PBE her i Oslo som var vår daværende saksbehandler.
Men er nok blitt tvunget av de andre i PBE å si at hun ikke husker dette, noe som hun åpenbart gjør.

Muren er perfekt, ikke til hindring for noen. Den ligger i en rett strekning og ligger ½ meter lengre inne enn vår skrånede sørpete tomt gjorde.

Dette PBE holder på med nå er kun et hat, mobbe, trakassering og diskrimineringskampanje imot oss i deres ville raseri!

Vi bestrider lovligheten, rettferdigheten og troverdigheten med dette tvangsutleggelse som kun barbarisk, sadistisk og utenfor all sunn menneskelig tankegang!

Sadistisk!

Fra GoMentor:
Sadisme er et begrep med flere betydninger. Den klassiske definisjonen på en sadist er et menneske som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre mennesker eller å påføre dem smerte.
Det kan være seksuelt motivert eller ha andre motiver som for eksempel demonstrasjon av makt. (sitat slutt.)

I vårt tilfelle er det ikke seksuelt motivert, men demonstrasjon av makt

Dette er en perfekt beskrivelse hvordan vi erfarer flere personer i det offentlige. For å nevne noen personer konkret ved navn, så nevner vi som oppfører seg på den måten ovenfor oss, uten at noen stopper dem.
Det er Marius Vamnes hos Fylkesmannen, hos PBE i Oslo for å nevne noen som oppfører seg på denne måten.

Tommy Monge, Lena Catrine Amdal, Nils-Henrik Henningstad og enkelte andre som har behandlet oss på en måte som ingen andre nok erfarer så mye av.
Da de er ute etter å lage kvalme for oss, som de på en eller annen måte gjør alt for at vi må rive. Selv om vi har den minste form for dispensasjon som tenkes kan. Mens andre får lov til det meste.

Legg merke til ordlyden her «Den klassiske definisjonen på en sadist er et menneske som opplever lyst eller tilfredsstillelse ved å ydmyke eller undertrykke andre mennesker eller å påføre dem smerte.»

Dette er en perfekt beskrivelse på disse menneskene, som overhode ikke vil hverken høre, langt mindre høre på våre motforestillinger og opplevelse av saken.
Men nærmest i blindt raseri og forlystelse trer ned det ene pålegget og vedtaket etter det andre.
Uansett hvor hardt og urettferdig det rammer oss!
Nå vil de ha dere med på «lag» for å ramme oss da vi overhode ikke har kunne være med å føye oss etter slike pålegg og vedtak de har kommet med som har vært totalt meningsløse, rigide og urettferdige.

Vi har også i ettertid søkt om dispensasjon selv om det er PBE som har veiledet oss i å bygge denne muren.
Vi sendte inn en fantastisk god søknad med profesjonelle søkere der alt ble spesifisert og tegnet.
Selv da fikk vi avslag selv om grunner og dispensasjon var overoppfylt.
Og de cm som muren de påstår ligger for langt ute imot veibanen, kunne vi med letthet hugge av da muren ligger skrånet inn innover.

Vi fikk istand et møte i fjor 11 april der de lover oss veiledning fremover.
Etter det møte så nekter de å møte oss og bare er like vrange, onde og sadistiske som de har vært før.
Vi får en ny saksbehandler som er den verste de kunne finne, Tommy Monge. Slik holder de på, og nå er egentlig all kontakt brutt da PBE nekter å møte oss. De vil ikke engang komme på befaring, møte får vi ikke med dem etc.

Dere har et selvstendig ansvar om dere vil bli medskyldig i det offentlige barbariske og helt hensynsfulle ferd og ugjerninger imot oss, eller nekte!

Alle mennesker må svare for selvstendige valg både her i tiden og senere.
Tenk, jeg kjører buss. Hvis min arbeidsgiver hadde sagt at jeg skulle dradd over til Sverige, fullt opp bussen med 100 kasser øl, 100 kasser sprit og 100 kasser sigaretter. Jeg hadde hamstret, kjørt over grensen og blitt stoppet i tollen og måtte gjøre rede for dette som bussen var lastet med.
Jeg hadde sagt at arbeidsgiver og mine overordnede påla meg dette.
Hva hadde skjedd? Hadde jeg gått fri? Selvfølgelig ikke!
Slik også med dere!

Her holder PBE å drive et hatsk og sadistisk spill imot oss.
De prøver nå å få også dere med på «laget».
Det er selvfølgelig full mulig å innbille seg at dere gjør jobben deres.
Det gjør dere først hvis dere nekter, og begynne å etterforske disse menneskeben og PBE først og fremst.
Her er det mange lover som er bryt, ikke minst tjenestefeil, saksbehandlingsfeil, makt- myndighetsmisbruk.
Samt mobbing, trakassering og diskriminering.

For slik oppførsel og måte å behandle lovlydige borgere på er fullstendig uakseptabelt og hinsides!


Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 99598070

Svar ifra Kemnerkontoret:

 
Hei,

Viser til din henvendelse vedrørende sak 735242.

Dette er tvangsgrunnlag for utlegg i henhold til plan- og bygningsloven § 32-5, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 annet ledd, bokstav d. Dette innebærer at innfordringen ikke berostilles selv om det er innsigelser mot kravet. Vi kan sikre kravet ved å begjære utlegg, men vil berostille saken etter at kravet er sikret i påvente av klagebehandlingen hos fylkesmannen.

Med vennlig hilsen
Bettina Ellingsen
1. konsulent
+47 950 06 542

Oslo kemnerkontor
Kommunal inkasso
oslo.kommune.no/kem
Kundesenter: 23 00 80 00

 


Sluttkommentar:

Be om følgende.

1.)  Vi får beholde mur uberørt.

2.)  Vi får beholde bod uberørt.

3.)  Vi får beholde trap uberørt.

Eller at Guds vilje og vei skjer med Fam. Jan Kåre Christensen. Amen!

Ingen kommentarer: