søndag 21. juni 2020

Nr. 2735: Først har Unibuss mobbet, trakassert og diskriminert meg, etterpå får jeg en ny tjenestepåtale som hevnakt!!!

Nr. 2735:
Først har Unibuss mobbet, trakassert og diskriminert meg, etterpå får jeg en ny tjenestepåtale som hevnakt!!!


Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske, særlig gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold.


Det er underlig når en først trakasserer, mobber og jeg får nå saken opp til vurdering hos Diskriminergsnemda.
Samt at arbeidstilsynet er også inne i saken.
Ledelsen i Unibuss mener de gjør alt det rette.
Jeg mener det motsatte.
Dette måtte da være kjempefint å kunne samtale og diskutere, men det vil ikke ledelsen i Unibuss.
Dette er trist, og helt uforståelig.

En bør da stå opp for sine meninger, standpunkter og kunne høre på motargumenter uten hverken bli sur eller slik som Unibuss.
Enten bagatelliserer enn det, eller vil ikke debattere det, dette er umoden og lite tillitsvekkende og skapende!

Så får jeg en ny tjenestepåtale som en hevnakt for at jeg gikk til Diskriminergsnemda, ikke bra!
Hvor skal dette ende?

Siste mail til Diskriminergsnemda kommer her:

 
Til diskrimineringsnemda                 Oslo 21/6 -2020

Sak 20/42

Hei Laila Pedersen Kaland!

Fikk det som var et utkast til forberedelse til avgjørelse i nemda 25. august noe jeg ser virkelig frem til.

Skal ikke skryte av dere, men dere kommer med meget gode spørsmål.
De svarene som Unibuss kommer med, fint om jeg hadde fått dem.

Dere spør:
 


Dette er kjempeinteressant og kjemperelevant, håper det svaret som Unibuss avleverer her er mulig å få?

Sender med en tjenestepåtale fra 2008 dere jeg tror Unibuss var bedre enn i dag?

Da sa bl.a. instruksen dette: