onsdag 7. juli 2021

Nr. 2898: Avisen Dagen påpeker kritikk verdige forhold, jeg sendte en mail som belyser at dette gjelder stort sett hele kristen Norge!

 Nr. 2898:

Avisen Dagen påpeker kritikk verdige forhold, jeg sendte en mail som belyser at dette gjelder stort sett hele kristen Norge!

 

https://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1521-sannhetens-ord-i-slemmestad.html

 

https://www.dagen.no/nyheter/ville-ikke-bekjenne-negative-tanker-brot-med-sannhetens-ord/

 

Sannhetens ord i Slemmestad som er dessverre bare en av mange, mange menigheter i Norge der ikke alt er på stell.

 

 

Bilde av Nils Emil Pettersen som igjen fryser ut mennesker som ikke er enig i hans liberale og ubibelske linje over gjengiftede som blir omfavnet, stikk i strid skriftens ord som sier at slik må gjøre opp sin brøde før de er velkomne i det kristne felleskapet.

 


Se her for mailer

Til Avisen Dagen

 

Hei Birgit Opheim!                        Oslo 7/7. 2021

 

Alle menigheter har noe av kontroll over seg.

 

Ønsker å komme med et innspill.

 

Har enn et ladet spørsmål om f.eks. Pastorens syn på gjengifte eller et annet «vanskelig» tema.

Da blir en utfryst fortere enn fortest i de aller fleste kristne sammenhenger innforbi frikirkelige i dagens Norge.

 

Jeg selv ble f.eks. fryst ut av Filadelfia Oslo da jeg mente at de tok imot Arne Bakken som nå er død av overdose.

Jeg mente det var galskap å slippe han på talerstolen, men Morgan Kornmo og David Østby forsvarte dette.

Jeg fikk ikke preke mer i Filadelfia, og var «spedalsk».

Han ble Pastor i Strømmen og det gikk som det gikk, jeg mener at Kornmo får bære hovedskylden for dette!

 

Dere gjør menigheten i Slemmestad stor urett med å ikke intervju slike personer som meg og andre som også opplever seg utfryst.

 

Dette er dessverre noe som er i mange frimenigheter.

 

Det er også en annen problemstilling dere ikke tar.

Det er at hvorfor snakker f.eks. ingen om gjengifte?

Fordi de som er gjengiftet er «fredet» i menigheten.

Jeg har tatt opp dette i en menighet som vi gikk inntil nylig her i Oslo, Love Life Church med Nils Emil Pettersen,

Han forsvarer indirekte gjengifte med å fryse ut og holde ut de som påpeker slike «ubehagelige» sannheter.

 

Utfrysning, utestengelse etc. er vanlig blant frikirkelige.

Der er alt «tillitt» basert.

Da er utfrysning, utestengelse etc. måten en driver menighet på.

Liker de deg, så er du inne i varmen, liker de deg ikke, så er du ute i «kulden!»

 

Har uendelig mye mer å si om denne saken.

Men Menigheten Sannhetens Ord er langt fra den eneste menigheten. Det er ifra landets største frimenighet Filadelfia Oslo og alle andre.

 

Åge Åleskjær sa da han var Pastor i Oslo Kristne Senter rett ut ifra talerstolen.

 

«Liker du deg ikke her i menigheten, så finn deg en annen menighet, derfor det er mange andre menigheter.»

 

Med andre ord, underordner du deg ikke meg, så kom deg bort!

 

Legger ved noe mail utveksling mellom meg og Pastoren i Love Life Church der han fryser meg ut fordi jeg er bl.a. imot gjengifte og er for redelighet.

Dette tror jeg faktisk tusener kunne ha fortalt lignede og enda sterkere historien enn meg?

Men de fleste orker ikke da de ikke klarer å få gjort noe med det, men all honnør til dere i Dagen som belyser dette!!!!!!!!!!!!!

 

Men skal dette gjøre innvirkning, trenger dere flere og annerledes historier.

Gjengi dette jeg skriver eller ta kontakt.

Dessverre er det nok alt for mange historier som aldri kommer frem, for det er mange som ikke orket kampen lengre!

 

Her nettsiden hans: https://www.facebook.com/LLCOslo/

 

Tar også med en kommentar jeg kan skrive under på:

 

Dan Sverre Nordstrand

 

Dessverre nok ikke den eneste menigheten som er lokket. Har vært kristen i snart 50 år, å vært innom diverse menigheter, også trosmenigheter, vill si at det er en del av disse som er veldig lokket, egen barnehage egen skole, ja, nærmiljøet å kulturen har de glemt. å bli godtatt i slike menigheter er også meget vanskelig, hvis du ikke har fin jobb god intekt, å lykkelig.... ikke klag på noe bare..

 

Bjørn S. Olsen

Birgit Øgaard Nå var vel selv Paulus nødt til å renske litt opp i sine menigheter og Gud selv taler til sine menigheter om omvendelse, oppvåkning, renselse og usunne trekk i Johannes åpenbaring. Med din argumentasjon så må vel sekter som Jehovas vitne være på rett vei, siden de blir forfulgt for det de opplever som for rettferdighetens navns skyld?

 

Veronica Sjødal

Birgit Øgaard At en kristen menighet får offentlig kritikk, er ikke et sunnhetstegn. Bibelen sier også at vi skal avsløre mørkets gjerninger, ikke tie. Det finnes en tid for å gå offentlig ut, og såvidt jeg vet har dette pågått lenge.

Paulus konfronterte forsåvidt Peter for hans hykleri i full offentlighet, OG han skriver om episoden til menigheten i Galatia senere.

En sunn menighet skal tåle offentlighetens søkelys.

 

Kenneth Lovgren

Birgit Øgaard Det er da merkelig det, at så fort en menighet får alvorlig kritikk, så drar de forfølgelseskortet med en eneste gang, samt at de er rimelig raske til å dømme andre medkristne og sette spørsmålstegn angående deres frelse! Spesielt dem som har varslet om hendelsen/hendelsene.

Dersom menigheten ikke tåler at saker og ting kommer frem i lyset, så burde de kanskje bytte navn på menigheten, og ikke hete Sannhetens ord!

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070

 

Minn 1 mail til Pettersen:

 

Hei Pastor Nils Emil Pettersen.

 

Kun noen spørsmål og litt refleksjoner.

 

1.)  Siden jeg har etterspurt, men ikke hørt ditt syn på diverse saker. Da spør jeg om du mener at en person som er skilt og gjengiftet som troende, kan forkynne/lære andre? Altså være Pastor, Evangelist eller lovsanger etc.

 

2.)  En person som er skilt som troende, mener du at Guds ord gir adgang til et nytt ekteskap?

 

3.)  Etter 40 år som en troende. Så undres jeg virkelig over troende. Hva mener du må til for å gjøre troende mer lik Jesus og bli hans etterfølgere/disipler?

 

4.)  Da Israel ble 70 år som selvstendig stat skulle jeg holde et 20 minutters innlegg om dette. Hadde forberedt dette, og da jeg kom på møte sa Anita som nå er gått ut av menigheten at du ikke ønsket dette. I påfølgende møte var det en fra Uganda som brukte 1 1/1 time. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke kunne fått 20 minutter om Israel? Slik jeg oppfatter dette så ønsket du da ikke at jeg skulle undervise?

 

5.)  Da Linda Graff Bergling var i Love Life Church var jeg skeptisk til dette besøket da hun er så langt jeg vet gjengiftet som en troende.

 

Jørn Andreassen sa til meg at jeg da tapte Guds velsignelse med slike holdninger, dette hadde du sagt. Hva mener du med det?

 

Ta den tiden du trenger, håper på mest mulige klare svar.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

 

Svar ifra Pettersen:

 

Om en person som er skilt og gjengiftet som troende kan forkynne/lære andre?

 

Det er for det første Gud som innsetter mennesker i tjeneste. Vi ser eksempler i Skandinavia på forkynnere som har giftet seg på nytt eller giftet seg med en fraskilt og virker/har virket sterkt i nådegaver, plantet menigheter, bibelskoler, drevet sjelesorgsarbeid med gode resultater/frukter, forkynt frelse og omvendelse til tusener av sjeler og som også har hatt en sterk hellighetsforkynnelse.  Jesus sa; på fruktene skal treet kjennes. Det er ingen tvil om at Gud kan bruke mennesker som har giftet seg på nytt. Guds nåde, hvor stor er den? I bibelen ser vi eksempler på ulike synder som ble begått av f.eks David og som ble tilgitt av Gud.

Jeg er ikke satt til å dømme noen. Men vi er ikke en menighet som oppmuntrer til skilsmisse eller gjengifte. Det går imot Guds ord så langt jeg kan se. Det er nok slik at mange tar det som synes mest lettvint for øyeblikket i stedet for å jobbe seg gjennom sine ekteskapsproblemer.

 

Noen mener at Guds ord gir adgang til nytt ekteskap for fraskilte. Her er det ulike tolkninger ute og går. Jeg personlig har ikke studert deres meninger og bibelreferanser slik at jeg kan ha en klar mening om temaet. Jeg personlig reserverer meg mot å vie fraskilte. Ser heller etter måter/muligheter for gjenopprettelse i ekteskap. Hvilke gjerninger som leder mennesker i fortapelse står beskrevet klart i Galaterbrevet 5:19-21.

For å få mere Kristuslikhet blant troende så må det nok forkynnes mere helliggjørelse. Så er resten et verk av Den Hellige Ånd.

 

Jeg har også lagt merke til at du er en ivrig blogger og at du i mange av dine innlegg slår hardt ned på mennesker som er gjengiftet. Vil bare understreke det jeg tidligere har nevnt at det ikke er vår jobb og dømme mennesker. Man kan skrive om problemene som er i Kristi kropp uten å henge ut enkelt personer. Da kan man få en mere saklig debatt om problemet/synden/svakhetene osv. Den måten du går frem på i disse sakene vekker mere antipatier enn forståelse for problemstillingen.

 Jeg vet ikke om jeg er sitert riktig av Jørn, men Jesus sa: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt.»  (Matteus 7:1-2)

Du sier at du hadde forberedt deg på et 20 min innlegg til et møte, men fikk ikke taletid.

Det er slik at jeg er pastor og har sammen med styret forberedt et innhold for møtene våre. Hvem som skal tale Guds ord den aktuelle dagen må i så fall avtales på forhånd. Jeg har avvist andre som kommer og forventer å få taletid hos oss for at ingen andre slipper dem til.

Her igjen er det Guds ords prinsipper som vi går etter. Man skal først vise trofasthet før man blir satt til tjeneste. Du har jo også fått lov til å vitne i andre anledninger på våre møter og er velkommen til å gjøre det igjen. Vi er for Israel og har hatt seminar om Israel tidligere og vil gjøre det igjen. Israel er et viktig tema. Vi ber for Israel og Velsigner Israel.

 

Håper dette er oppklarende for deg og beklager igjen at dette brevet fra deg kom bort i mengden.

 

MVH
Nils E Pettersen

 

Mitt svar til Nils Emil Pettersen som jeg ikke har fått svar på:

 

Hei Nils, takk for svar.

 

1.)  Jeg har ikke ment at jeg skal preke, det var bare når Israel ble 70 år, som var for meg en så markant begivenhet at dette ble ikke lagt vekt på i menigheten overhode bortsett fra en meget stor kake.

Jeg var forespurt av Wenche (hun som var leder før og sluttet), og plutselig ble det ikke noe. Har ikke noe problem med det, men synes det var leit at det ikke ble noe om Israel overhode, kun snakk om penger til Uganda.

 

Du skriver: «Man skal først vise trofasthet før man blir satt til tjeneste.»

 

Jeg var som sagt forespurt, på forhånd.

 

Det er ikke riktig det du skriver og trekker den konklusjonen at jeg ville preke for jeg ikke fikk preke andre steder.

Fikk vite det så langt jeg husker det 2 minutter før møte begynte at jeg ikke skulle tale om Israel. Talen varte vel 1 time og 20 minutter med tale ifra denne forkynneren fra Uganda. Tror det hadde bare vært bra at jeg hadde fått de 20 minuttene om Israel. Men det går helt greit, jeg ville nå aldri ha gjort det slik. Og jeg var spurt. Skjønner at du og Wencke ikke var samkjørte her.

Wencke ble på en måte presset da hun ikke hadde spurt deg på forhånd.

 

2.)  Jeg/vi ser dette annerledes enn deg her.

 

Her mener jeg Guds ord er meget klart.

De skal stå innforbi Jesus en dag og påberope seg å ha gjort det ene og det andre.

Men Jesus vil ikke vedkjenne seg de. Og det er kun forkynnere og de med lederansvar jeg har påpekt hva Guds ord sier om deres livsførsel.

 

 

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

 

 

3.)  Du skriver:

«I bibelen ser vi eksempler på ulike synder som ble begått av f.eks. David og som ble tilgitt av Gud.»

 

Du kan ikke sammenligne epler og bananer.

David levde i GT, vi lever i den nye pakt.

I GT var gjengifte ikke synd, men i NT er det synd.

 

Ja, jeg mener at gjengiftede forkynnere (da som troende) er med å dra forbannelse/synd inn i menigheten.

Slike skal en ikke engang spise i sammen med sier skriften.

Den åndelige dømmer alt, her synes jeg du er på feil side av Guds ord og svarer med å angripe meg for å være for hard!

 

1 Kor. 2. 15 Den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen.

 

Men greit, jeg takker for svar. Det var klargjørende!

 

Takk for svar!

 

Mvh

Jan Kåre

 

 

 

Ingen kommentarer: