mandag 16. august 2021

Nr. 2911: Sebastian Stakset, gjengiftet, skriften sier en forkynner skal være èn kvinnes mann, er han da skikket til å være forkynner?

 Nr. 2911:

Sebastian Stakset, gjengiftet, skriften sier en forkynner skal være èn kvinnes mann, er han da skikket til å være forkynner?

 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

 

Bilde av Sebastian Stakset.

Er det slik at forkynnere kan ha flere koner?

Bare de har en kone om gagen?

Eller skal skriften ord gjelde, alle bortsett fra de som har problemer på det seksuelle og moralske område?

At en skal være èn kvinnes mann (troskap livet ut)?

Dette er det bibelske, ekteskapet er en pakt der det er kun død som gjør at en kan gifte seg på nytt!

 


Første Timoteus 3,01-07:  Krav til menighetsforstandere

 

1 Dette er en troverdig uttalelse: Hvis noen vil strekke seg etter tjenesten som menighetsforstander, er det en god gjerning.

 

2 Men en menighetsforstander må være uklanderlig, han må være én kvinnes mann, være edruelig og sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og dyktig til å undervise.

 

3 Han må ikke ligge under for vin, ikke være voldsom, [ikke søke urett vinning] men ydmyk, ikke være trettekjær og heller ikke pengegrisk.

 

4 Han må fremstå som snill mot sin egen familie og ha barn som innordner seg under ham i all ærbødighet.

 

5 For hvis noen ikke vet hvordan han skal fremstå blant sin egen familie, hvordan kan han da ta seg av Gud menighet?

 

6 Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal bli innbilsk og falle inn under den samme dommen som Djevelen.

 

7 Og han må ha et godt vitnemål blant utenforstående, for at han ikke skal få dårlig rykte og falle i Djevelens snare.

 

Det står bl.a. at en forkynner skal ikke ha flere ekteskap bak seg.

Det står helt klart og uttrykkelig:

«Men en menighetsforstander må være uklanderlig, han må være én kvinnes mann»

 

En kvinne om gangen eller èn kvinnes mann.

 

Sebastian Stakset har hatt flere koner, hvem er den rette?

Han er i hvert fall ikke èn kvinnes mann når han er gjengiftet.

Med andre ord, la han forkynne Guds ord overalt. Er dette riktig?

 

Første korinter 7,10-11:  Om å gå fra hverandre

 

10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

 

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

 

Videre sier skriften følgende:

 

Rom. 7. 2 En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

 

3 Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

Tar med et siste skriftsted.

 

Lukas 16,18: Skilsmisse og hor

 

18 “Alle som forlater sin kvinne for å ta en annen til ekte, driver hor. Også alle som tar til ekte en som er forlatt av sin mann, driver hor.”

 

Her er skriften så klar som det er mulig.

Det er ikke lov å gifte seg på nytt som en troende.

Gjør vi det, så driver eller lever vi i hor, konstant.

 

I ytterste konsekvens. Så fører dette også oss til fortapelse.

Skriften sier:

 

Første korinter 6,09-11:  De skal ikke arve Guds rike

 

9 Vet dere ikke at ingen urettferdig skal arve Guds rike? Så bli ikke ført på avveier! Ingen horkarer eller avgudsdyrkere, og ingen som driver hor, ingen transvestitter, og ingen som driver utukt med menn eller lar seg bruke til utukt med menn, kan arve Guds rike.

 

10 Det skal heller ingen tyv eller en som er grisk, en drukkenbolt, en spotter eller en pengeutpresser.

 

11 Slik var noen av dere. Men dere ble renset, helliggjort og rettferdiggjort i Herren Jesu navn ved Guds ånd.

 

Skriften sier også følgende:

 

Jakob 3. 1 Brødre, ikke mange bør bli lærere, for vi vet at de skal få det strengere under dommen.

 

Skriften er veldig enhetlig og klar. Være gjengiftet som forkynner, bryter imot Guds standard.

Det finner vi også i GT. Der prestene ikke kunne gjøre ting som andre kunne. Standarden er høyere for forkynnere og de som skal stå i Guds navn og tale.

 

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

 

Sluttkommentar:

 

Skriften sier klart at Sebastian Stakset er diskvalifisert til å bli en forkynner.

Kristen kan han være, men ikke forkynner og Evangelist.

Kan komme med et vitnesbyrd, og synge eventuelt?

Han lever ikke i hor etter skriften, da dette skjedde før han ble frelst?

Men fremdeles, forkynner kan han ikke være og reise rundt som han gjør i dag!

 

Han har flere barn (to) fra første ekteskap, og et med siste dame som han også er «gift» med.

Selv i verden har slike forhold mye å si, bortsett fra i Guds menighet.

Der er det fritt frem for alt.

Men slik lærer ikke Guds ord, en forkynner skal ikke ha mange damer og ekteskap bak seg.

Det er kun en dame og en kvinne.

Skulle en gifte seg på nytt mens sin første hustru lever, så er en ikke èn kvinnes mann lengre. Men to eller flere!

Dette har null med mine meninger, dette er Guds ord!

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer: