lørdag 12. februar 2011

Spørsmål 55:Var ikke Jesus Gud?

Spørsmål 55:

Var ikke Jesus Gud når han gikk på jorda i 33 1\2 år? Jeg er blitt lært opp til å tro at han var 100 % Gud som Faderen og også 100 % menneske. Hva er riktig?

Trygve

Svar:
Faderen er den eneste sanne Gud, og den eneste som en kan si er GUD fullt ut. Og som en kan si dette om: Faderen er: Ufødt, ubevegelig, uforanderlig, uforgjengelig, uten begynnelse, uten ende, udødelig og fullkommen.

Jesus “mangler” her elementer og har dypest sett fått alt det han har av Faderen da han er Sønn.
Vi leser i Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.
Her er Faderen omtalt som den eneste sanne Gud.
Jesus var 100 % menneske på jorden.

1. Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne.

Jesus var pr. bibelens definisjon ikke Gud men menneske her på jorden, han la av seg sin Guddoms prakt.

Fil. 2. 6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. 7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; 8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Men pga at Jesus var Messias så talte han på Guds vegne ikke 99 % som Profetene og Kongene. Men som “Gud” da han var *Guds sendebud 100 %.

Jesu ble anklaget for det som var sant om ham.

Joh. e. 18. 33 Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus fram for seg og sa: «Er du jødenes konge?» 34 Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det?» 35 «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» 36 Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» 37 «Så er du da konge?» sa Pilatus. «Du sier det,» sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» 38 «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. 39 Men det er jo vanlig at jeg gir dere en mann fri til påske. Vil dere at jeg skal frigi jødenes konge?» 40 Da ropte de igjen: «Ikke ham, men Barabbas!» Men Barabbas var en røver.

Vi møter også Jesus som ble forklaret for disiplene (Matt. 17) at da fikk han “tilbake” eller den herligheten han skulle få “igjen” etter oppstandelsen. Jesus tilgav synd på vegne av Gud, da han viste ved den handlingen at han selv var det fullkomne offer. Men det viser på ingen måte at han var Gud her på jorden, eller skal vi tillegge egne og tradisjonens meninger for at det skal stemme med en teologi og en lære? Er redd for det gjør en veldig ofte og det er ikke å anbefale!

Hvis Jesus var Gud når han var på jorden reises minst 2 store spørsmål som en må få klarhet i.

1.) Hvis Jesus var Gud, så hadde han ikke blitt fristet da Gud ikke fristes av noen sier skriften.

Jakob 1. 13 Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Hebr. 2. 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes.

2.) Når Jesus døde på Golgata var han 0 % Gud og 100 % menneske. Hvis han døde på Golgata som Gud døde Gud. Men Gud kan ikke dø lærer skriften.

2. Tim. 1. 16 den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

Det er noe som jeg kommer i konflikt med mer og mer når jeg driver med bibelstudie. Det er at veldig mange nyanser og “små” ting i skriften må være feil og dårlig oversatt. Selv om de som har oversatt bibelen har gjort en fenomenal jobb og gjort så godt de har kunnet må mange ting og nyanser være lukket bort og misforstått. Det må vi også ta med i betraktning når vi driver med bibelstudium.

Det kommer for dårlig frem i den Norske bibelen. Men vi forstår at vi har å gjøre med 2 personer når vi leser fra v. 12 og tom v. 16 her. Jesus som bekjente den gode bekjennelsen fremfor Pilatus. Og Faderen som er den eneste med udødelighet da han er den eneste sanne Gud fra evighet til evighet leser vi også i Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.

Hvordan kunne da Jesus være Gud når han var på jorden? Vi finner i skriften at Jesus er omtalt som Gud i sin preeksistens og etter sin oppstandelse. Når han var på jorden var han Menneskesønnen.

Omtalt i sin preeksistens: Joh. e. 1. 1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Etter oppstandelsen: Joh. e. 20. 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas.

Dette med å lære og slå fast som et “dogme” at Jesus er 100 % Gud og 100 % mennesker er både ubibelsk og det drar Jesu frelsesverket ned.
Jesus måtte lide og dø som et menneske og han måtte utstå alle kampene med de samme midlene som vi har. Bønn og ha Åndens hjelp. Dette kulminerte i Getsemane hage da han svettet blod for den indre kampen han hadde. Hadde han da vært Gud, så hadde han vært fritatt fra dette. Men her var Jesus 100 % menneske og 0 % Gud. Jeg misliker denne læren da det gjør en så stor urett mot min frelser og Herre, Jesus Kristus!
Lukas 22. 39 Så gikk han ut og tok veien til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte ham. 40 Da han kom dit, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme i fristelse!» 41 Han gikk fra dem, så langt som et steinkast, og falt på kne og bad: 42 «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.» 43 Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. 44 Og han kom i dødsangst og bad enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. 45 Da han reiste seg etter bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. 46 «Hvordan kan dere sove?» sa han. «Reis dere, og be om at dere ikke må komme i fristelse!»

Her ser vi at en Gud kan da ikke svette blod? Det kan kun et menneske. Hvorfor denne feilaktige lære og fornedrede syn på Jesus? Det kommer av den ubibelske treenighetslæren som er som et Sataniske teppe som ligger over menigheten. 1700 år med den ubibelske treenighets lære skulle vært mer enn nok. Det er når en tar feil i en ting, så forplanter dette seg gjerne!
Jesus er sønn og er dermed ikke 100 % lik sin Fader, derfor sier Jesus også at Faderen er større en meg i Joh. e. 10. 29. Jesus gjorde alt etter Faderens vilje. Og Faderens vilje var at han skulle dø i vårt sted som et menneske, men allikevel. Jesus var uten synd, derfor ble han gjort til synd for oss og Faderen kunne ikke ha kontakt med ham på Golgata da han var et menneske 100 % som døde i vårt sted som et stedfortredende offer og menneske! Jesus ble “Gud” igjen etter oppstandelsen lærer skriften. Da må vi også lære det samme.

Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.

Ingen kommentarer: