onsdag 22. mai 2019

Nr. 2469: Hver gang vi har vært i klammeri med det «offentlige» Norge har vi opptrådt redelig og godt, det kan ikke sies om dem!


Nr. 2469:
Hver gang vi har vært i klammeri med det «offentlige» Norge har vi opptrådt redelig og godt, det kan ikke sies om dem!

Vi har vært i klammeri med en del myndigheter, etater og andre offentlige institusjoner.
Alt er egentlig noe uforståelig da både jeg og min kone 100 % ærlige og redelige i vår ferd.
Hvorfor skjer dette da allikevel? Slik vi ser det, så er det åndsmakter som trigger diverse mennesker. Skriften sier dette i Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.
Den Ånd som er virksom i vantroens barn er ikke noe annet enn Satan og hans demoner, som får mennesker til å gjøre slike ting som er uten mål og mening.




Selv om det tilsynelatende ser ut som ikke vi har vunnet frem alltid med våre argumenter, så er det at myndighetene og de offentlige etatene vi har hatt med å gjøre har «utlignet» det hele med diverse utspekulerte og uærlige knep etc.
De har manipulert, løyet, neglisjert våre argumenter og (mis)brukt makta si til sin fordel og vår bakdel. Lovet og løyet har faktisk vært som en rød tråd med vår erfaring med det offentlige. Det fungerer rett og slett ikke tilfredsstillende og slik det skal gjøres rett og slett etter vår oppfatning i en ganske så stor utstrekning.

Jeg tør påstå av vår erfaring med det offentlige at vår moral, troverdighet og alt annet overgår hva vi har erfart i det offentlige Norge mange ganger. Derfor er det egentlig ikke demokratiet og «reglene» som er problemet, men menneskene!

La meg kort nevne noe få ting i fra noen av de sakene vi har vært med på.

Når jeg ser på alle de anklagene vi har fått imot oss av de offentlige myndigheter, så er lista blitt lang nå. For å nevne noen. Eller der vi/jeg har vært i klammeri med myndigheten p.g.a. myndighetenes maktmisbruk og åpenbare feilvurderinger!

1.)  Rundt 1990 så stormet Oslo politiet leiligheten vår og trengte seg inn der jeg sto naken etter å ha dusjet. Kona mi åpnet opp døra, og de trengte seg inn med voldsom makt og fratok passet mitt, det Norske. Jeg er både Dansk og Norsk statsborger, har dobbelt statsborgerskap. Deres påstand om at jeg var såkalt ulovlig innvandrer var ikke noe annet enn løgn! Passet ble fratatt og jeg skulle få deg igjen, noe jeg aldri fikk. Da lå politistasjonen på Økern, den som ligger i dag på Stovner, snakk om kjeltring streker fra politiet her i Oslo.

2.)  I 2004 hentet BV ungene våre da vi var på jobb, jeg og min kone. Grunnløse påstander og bare Djevelskap fra BV, alle påstander var løgn og overdrivelser fra begynnelse til slutt.

3.)  Rundt 2014 anmeldte Jan Aage Torp meg med en fiktiv anmeldelse da han hatet meg for å forkynne imot gjengifte. Han hadde som mål å få meg 2 år i fengsel og sikkert få tak i mest mulig penger da han krevde økenomisk oppreisning. Selve saken og rettsaken var ikke noe annet enn et mål fra politiet og domstolene å få domfelt meg. Det klarte de med løgn og bedrag. Det jeg ble dømt for var hverken i siktelsen eller debattert i retten, dette var et justismord.

4.)  Min Far døde i januar 2013 og ved en glipp ble det utbetalt litt for mye penger. Dette var noe som vår Advokat Harald Hetland skulle ha ordnet opp i. Dette ble ikke gjort, og NAV gikk rett til min arbeidsgiver og hentet penger på vegne av min søster som ikke hadde tilbakebetalt pengene. Dette var ikke noe annet enn et simpelt tyveri av NAV. Jeg vant frem på alle punkter etter mye skrive arbeid. Men aldri en eneste unnskyldning fra myndighetene selv om de stjal penger som var mine, og ikke noen andres!

5.)  Vi har fått pålegg om å rive mur, trapp og bod. Selv om vi har bygget dette bl.a. med og fått veiledning av kommunen til hvordan bygge alt. Det vi har bygget er meget pent, men skal ligge noen cm lengre ut i veibanen enn tillatt. Selv om alle i tilsvarende situasjon som oss får dispensasjon. Uretten imot oss er horribel da bl.a. nabo har fått dispensasjon 57 ganger med hensyn til utnyttelsesgraden på tomten. Det er en standard for oss, og en helt annen standard for alle andre. Dette forteller om trakassering, mobbing og utfrysning! Ille hva den Norske stat gjør og ingen reagerer. Men alt er på tross av dette, under Guds varetekt og kontroll.

1.)  Da Oslo politiet stormet leiligheten vår på Vestli som vi bodde da, lovet de at jeg skulle få igjen passet mitt. Først skulle de bare undersøke om de fant noen feil, noe de ikke gjorde. Selv om de hadde lovet meg passet tilbake, fikk jeg det ikke og måtte dermed få Dansk pass. Det vitner om at uærlighet og løgn er noe som dessverre er en gjenganger i stat, politi og den offenlige etat.

2.)  Da vi ble fratatt barna våre mens vi var på jobb i 2004 etter at BV hadde foretatt et fullstendig horribelt og feilaktig straks vedtak imot meg og min kone. Så ville ungene hjem til oss, og vår sønn kom hjem. Vi tok han da med til min Far og dette visste ikke politiet eller BV noe om. De fikk da panikk da de ville prøve å sette ungene opp imot oss, råttent som det var. Da ringte lensmannsbetjent Jarle Utne-Reitan at de kun skulle se at alt sto bra til, og vi skulle ha sønnen vår. Det første de gjorde når de kom, var å bryte løfte og ta han med tilbake til det usle BV. Løgn er noe som dessverre er en gjenganger i stat, politi og de offenlige etater.

3.)  Hele denne prosessen med Jan Aage Torp var løgn på løgn. Han hatet meg og den Himmelske blogg da vi påpekte hans horeri med at han var gjengiftet der Torp åpenbart var den som hadde skyld i sitt eget ekteskapsbrudd. Hva gjorde Torp da? Fikk politiet og domstolene imot meg, som var en smal sak åpenbart da kristendomshatet førte frem her som det alltid gjør det! Har selvfølgelig tusen ting til å nevne, men se for mer her:


4.)  Da min Far døde og vi fikk ved en misforståelse utbetalt for mye penger som skulle betales tilbake gjorde jeg det selvfølgelig. Men jeg skulle da ikke betale tilbake for min søster. Dette var en frekkhet uten like av NAV og den offentlige da de gikk inn på min lønnskonto gjennom Namsfogden her i Oslo og behandlet meg som en kriminell. Selv om jeg hadde betalt tilbake de pengene de skulle ha. Jeg vant over dem på alle punkter, og fikk pengene tilbake. De hadde hverken lov eller rett til å gjøre noe slikt.
5.)  Det siste som vi nå holder på med er at PBE her i Oslo, altså Oslo kommune har gitt pålegg om å rive mur, trapp og bod. Dette er ikke en situasjon vi har valgt selv, men som vi er kommet opp i p.g.a. PBE sin håndtering av saken. Har mange eksempler på hvordan de lyver, herjer og manipulerer. Tar med et av sikkert hundre andre eksempler.

Vi skriver dette til PBE at andre har fått dispensasjon med hensyn til mur, bod og trapp.

Så svarer PBE dette ved Nils-Henrik Henningstad.

Plan- og bygningsetaten ønsker å belyse at problemstillingen med plassering av en ulovlig mur på veigrunn ikke er en unik situasjon i Krokstien 2 C. Til eksempel er det i sak 201806484, 201815270, samt i ulovlighetssak 201717539 i Tamburveien 10 også vært oppført en mur på regulert veigrunn. Denne lar seg heller ikke godkjenne, og vil også måtte fjernes igjennom oppfølging i ulovlighetssaken.

Vi svarer dette:
Dere sammenlignet vår eiendom med den i Tamburveien 10. Her kjører det rutebuss forbi huset vårt 2 ganger i timen og vi har aldri hørt en lyd om at det var noe problem. Ikke brøytebil eller noe annet. Mens i Tamburveien 10 er det totalt annerledes. De har fått påpekning av offentlige myndigheter. Da skjønner vi at det er et problem å bygge «ulovlig». Men hos oss, det skjønner vi virkelig ikke. Se her for hva Brann og redningsetaten sier om eiendommen i Tamburinveien.



Det står også om nevnte eiendom følgende: «BYM har vært på befaring i Tamburveien 10 og bemerker følgende: Støttemuren er satt opp 1,0-1,3 meter fra tidligere gjerde mot vei, som da også gjør at muren går over eiendomsgrensen flere meter langs veien ned mot hjørnet. Veien er blitt tilsvarende smalere og asfalt er skåret av og lagt på innsiden av muren for øyeblikket. Det er ikke god sikt eller plass til større kjøretøy inn på.»

Hos oss er alt stikk motsatt, at de får problemer er forståelig da det også er dårlig sikt og de har tatt seg til rette. Vi har overhode ikke tatt oss til rette, vi ringte ned til Kaja Aubert Lange hos PBE her i Oslo, og fikk klar og god veiledning. Vi bygget som anbefalt og etter veiledning, og det vi har bygget er fantastisk bra og ingen har dårlig sikt her eller noe annet da faktisk veibanen er blitt større og bredere etter vi bygget vår mur. Sammenligne dette som dere gjør i mailen deres, er for oss like uforståelig som alt annet dere har gjort og gjør i denne saken!


 Sluttkommentar:

Jeg kunne ha skrevet bøker om dette, men det er en del ting jeg har lært her.
Å forvente å få rettferdighet i denne verden, det er bare å glemme. Det aller beste er å prøve å legge alt bak seg, og gå videre med Herren. Det er Gud i sin tid som skal dømme disse menneskene, ikke jeg eller noen andre. Dommen tilhører Herren.

Rom. 12. 19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

tirsdag 21. mai 2019

Nr. 2468: Det er ikke søkt om mur i Stormyrveien de siste 100 år da vi bygget, at PBE ikke vil kommentere dette viser bare at de ikke har noen saklige og seriøse argumenter imot oss!


Nr. 2468:
Det er ikke søkt om mur i Stormyrveien de siste 100 år da vi bygget, at PBE ikke vil kommentere dette viser bare at de ikke har noen saklige og seriøse argumenter imot oss!

Bildet fra ville Vesten, slik var «reglene» her på Hellerudtoppen da vi bygget. Derfor har nabo rett over veien nærmest muren sitt i veibanen. Dette er helt fint mener PBE her i Oslo. Mens vi som har den langt i fra veibane skal rive, snakk om være ondsinnet og forskjellsbehandle mennesker.



Dette skriver Ferdigattest AS i søknad på vegne av oss til Plan- og bygningsetaten her i Oslo:

«Det er for øvrig ikke alle murene i området som ble etablert før småhusplanen ble gjeldende. Flere av murene i området ser ut til å ha blitt etablert etter 2006. Av saksinnsyn kan vi ikke se at det er registrert noen saker i Stormyrveien som angår eksplisitt murer de seneste 100 år. 
Vi antar at enkelte murer er vurdert i fm. annen bebyggelse, men konstaterer at det uansett kan se ut til at tiltakshaver har rett i at flere av murene ikke har vært gjenstand for en realitetsvurdering.
Mht. naturlig overgang mot vei påpekes det at de færreste tomtene i området har naturlig overgang til vei. På de fleste tomtene langs Stormyrveien er det etablert murer og eller skjæringer i en eller annen form. Flere av disse har tilsvarende størrelse som aktuell mur.»

Her blir det påpekt at det ikke er søkt om mur her i Stormyrveien de siste 100 årene, at de da oppfører seg slikt overfor oss som søkte med profesjonell hjelp vitner om en sjofel og narsissistisk væremåte.

Dette påpeker også Ferdigattest AS her:
«Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette som uproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.

Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil.»

Her sier Ferdigattest AS at å laste meg/oss for dette og kreve det revet er å gå langt, langt over strekken. Det er tross alt snakk om noen få kvm2 dispensasjon vi trenger. Når andre får det som bygger svært mye mer omfattende enn oss. Da
Vi har undersøkt saken, så ser det ut som om PBE gikk igjennom «alle» husene her og det var først i 2016 de begynte med å pålegge alle å sende inn skriftlig søknad. Før det, var det «fritt frem» og ville Vesten her i Stormyrveien.

Det som Plan- og Bygningsetaten har gjort imot oss er egentlig tjenestefeil, manipulering, maktmisbruk og myndighetsmisbruk!

La meg gi noe små eksempler, tar med bare noen få «snille» eksempler da en ikke kan klage heller i det uendelige. Jeg gjør som Guds ord oppfordrer oss til. Legge det gamle bak og strekke oss ut etter det som ligger foran.

1.)  Da de begynte å herje med oss allerede i 2014 så var jeg helt «fersk» og skjønte ikke så mye. Det som de da holdt på med oss var at boden lå for nærmed veien. Dette var bare tull, noe de burde og skulle sett med en gang som profesjonelle. Huset vårt ligger nærmere veien enn boden, ergo har dette ikke noen betydning. Dette er tjenestefeil og manipulering de holdt på med overfor oss. Dette ble også en sak som endte hos Fylkesammen, trist men sant.

2.)  Vi har bedt de komme på befaring slik at de kan se alt rundt her personlig i øyensyn, men dette vil de ikke. Kun skjulte befaringer når vi er på jobben.

3.)  Når de har argumentert og skrevet vedtak og annet. Så har de stort sett vært slike som aldri har vært på svar fra oss, men de skriver rett ut i været hva de mener og som vi skal ta hensyn til.

4.)  Da de påpekte at vi skulle ha søkt om mur, trapp og bod. Så innvisiterte vi en god del penger og fikk levert en kjempesøknad. Hva gjør de da? Tvert avviser den. Det er så frekt og manipulerende det de gjør, at ord ikke strekker til!

Sluttkommentar:

Det som er med saken vår er at det er ikke noen sak egentlig. Det lille vi har «overtrådt» av såkalte ulovligheter er så minimale at det er som en storm i et vannglass det som PBE her i Oslo holder på med.
De må ta hensyn til at her på Hellerudtoppen var det ville Vesten før vi bygget, alt var lov.
Naboen rett over veien har vel en mur som er så klin opp i veibanen at jeg har aldri sett det «verre»!

Nå har naboen i Krokstien bygget ny mur, de gjør nå akkurat det samme. Ingen reaksjon da fra PBE.

Dette er fra nabo bak oss i Krokstien 3 som bygget denne muren for 1 år siden. Den ligger i en sving, 25 cm fra veibanen. Jo, det var ikke bare før det var ville Vesten her i utkant Oslo, men også nå.
Men på en merkelig måte får alle andre lover å gjøre alt de vil, og mye mer.
Vi skal rive selv om vi har bygget ikke er til hinder eller sjenanse for noen, men de som legger muren 20 – 25 cm fra veibanen er åpenbart det!!!!      

Muren er ca. 25 cm fra veibanen, mens vår er 1 meter og har fått pålegg om å rive den!
          

søndag 19. mai 2019

Nr. 2467: Det er selvfølgelig et stort mørke både over og i mennesker som tror de gjør «det rette» når de kan tillatte seg selv å gjøre slike ting som PBE her i Oslo gjør!


Nr. 2467:
Det er selvfølgelig et stort mørke både over og i mennesker som tror de gjør «det rette» når de kan tillatte seg selv å gjøre slike ting som PBE her i Oslo gjør!

Adolf Hitler var en tysk nazistisk politiker og diktator. Han ble utnevnt til rikskansler i 1933 og var statssjef i årene 1934–1945.
Hitler ble enig med den tidligere rikskansler Franz von Papen om at nasjonalsosialistene og de tysk-nasjonale skulle inngå et regjeringssamarbeid. 30. januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler.
Resten er historie – om en ond historie. Hitler og PBE er begge «lovlige» myndighetspersoner. Selvfølgelig dreper ikke menneskene i PBE, men nå skal de begynne å kreve penger av oss bare p.g.a. vi ikke vil følge deres ordrer, akkurat som Nazistene holdt på. De begynte i det lille, men endte i det totalitære. 

Jo, den som tror blindt på demokrati og mener at «demokrati» alltid har «rett», er nok på ville veier.
Det er først når Jesus kommer og oppretter sitt tusenårige fredsrike at det vil bli fullkommen rettferdighet. Før det vil vi kun se bruddstykker av rettferdighet!
I saken imot oss er det ren ondskap som ligger bak våre pålegg. Hvorfor kan jeg si det så dramatisk?
Når vi får muntlig lovnad om å bygge flere ganger en enkel mur som ikke skiller seg ut på noen som helst måte. En bod som nabo rett borti får dispensasjon på å utnytte utnyttelsesgraden på tomten 57 ganger mer enn oss. De får lov å ha sitt stående, og vi rive vårt. Dette er ikke noe annet enn et falsum som er bitt initiert av mørke og løgnaktige krefter i PBE her Oslo sine hoder og hjerter. Som de har satt ut i sine rigide vedtak, dessverre forsvart av Sivilombudsmannen, Fylkesammen og Norske domstoler. Tro blindt på demokrati at det alltid gjør «rett», er egentlig en forførelse og villeding!
Vil også si at alt er bygget på vår eiendom, gi slike pålegg som dette er så imot demokrati og vanlige rettsfølelse at det vitner om at dette er egentlig ikke demokrati, men diktaturet!



Joh.e. 16. 2b det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.

Vi mennesker er åndelig og moralske vesener på en helt annen måte enn dyra. Men hva er det fremste med dyrene i forhold til oss mennesker?
Det er at i dyreverden er det den sterkeste som råder og regjerer.
Blant oss mennesker er det helt andre ting som er viktige og som betyr noe. Ikke minst å gjøre det som er moralsk rett og godt.

De fremste til å gjøre det som er rett og godt bør og skal være de mennesker som jobber og er innforbi det offentlige – myndighetene, Skriften sier følgende.

Rom. 13. For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; 4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.

Det var det «offisielle» Rom som i Roma bl.a. i Colosseum og andre steder utførte de mest barbariske og grufulle avretninger, barbari og kamper til forlystelser i alle mulige varianter for å se kamp, blod, død og atter mer grufulle gjerninger.

Det var det «offentlige» Tyskland med en lovlig og demokratisk valgt folkeleder og åpenbart totalt forskrudd Adolf Hitler som drepte ikke bare 6 Millioner Jøder. Men var ansvarlig for 2 Verdenskrig med sine barbariske og grufulle ugjerninger der en regner med at det døde flere mennesker i denne grufulle krigen som det var mennesker i Tyskland da krigen startet.
Uansett, det å blindt tro på de offentlige myndigheter er mye, mye verre enn å tro på mye annet.
Selvfølgelig må vi ta våre vurderinger og ikke godta alt hvis det viser seg at det som myndigheten holder på med er av det onde, og ikke av det gode!

Det er forskjell på å stjele 1000,- kr og 1 Million, men det er tyveri begge deler.

PBE her i Oslo har selvfølgelig ikke gått så langt som Nazi Tyskland gjorde, men det er allikevel de samme onde prinsippene som ligger til grunn her.
Det er «lovlig» offentlige organer som tar seg til rette. Tror de kan og oppfører seg som andre mennesker er dritt og kjører over dem.
Her er faktisk de ganske så like, og vil ikke høre på andre mennesker sine argumenter, men bare kjører på!

Jeg tror det er rett, bibelsks og sunt demokratisk de vi gjør, akkurat som alle andre som har stått opp imot urett, forskjellbehandling og annet. Jeg tenker bl.a. på Martin Luther King jr. som sto opp for de svare, som var blitt undertrykt og forskjellsbehandlet i USA gjennom flere hundre år.

Da han sto opp og frem var det med en veldig motstand, og det var faktisk ikke bare han som sto opp imot den uretten og forferdelige behandlingen de mørkhudede eller svarte hadde fått i USA gjennom så lang tid!

Jeg/vi kjemper en legitim demokratisk kamp eller prosess da jeg/vi mener at både vi og Norges befolkning blir ført bak lyset med en stat eller kommunale etater som opptrer arrogant!
Som vi i blind lydighet blir tvunget til å følge selv om det går imot all sunn fornuft og demokratiske og sunne prinsipper.


1.)  Forskjellsbehandlet.

Jeg har lest igjennom drøssevis med andre mennesker som har gjort noe «ulovlig». Samtlige som har en så liten grad av overtredelse og som søker PBE på en god og seriøs måte har fått innvilget dispensasjon. At vi ikke får er virkelig forskjellsbehandling.

2.)  Urettferdig behandlet.

Når bl.a. nesten nærmeste nabo bygger «ulovlig» samtidig med oss, og får dispensasjon 57 ganger i større utstrekning enn oss. Da blir vi virkelig urettferdig behandlet! Vi har ikke spurt om å havne i denne posisjonen. Men realitetene er slik. Vi er 120 % uskyldige i denne saken, men PBE er 1000 % skyldige p.g.a. deres onde handlinger overfor oss med å overhode oppfører seg slik de har gjort nå faktisk gjennom flere år! Det er kun onde mennesker som holder på slikt, ingen som ønsker og arbeider for det beste for andre.

3.)  Vi har ikke gjort noe som bryter med hva andre har gjort.

Andre bare noen menter i fra der vi bor har f.eks. lenge mur, høyere mur og ligger mye mer ut i veibanen enn vår mur. At vi da skal måtte rive alt, er etter vår oppfatting Norges historiens større og verste «ulovlighet sak» ikke fra vår side. Men fra Plan- og Bygningsetatens side her i Oslo.

Sluttkommentar:

Det er først når Jesus kommer igjen og oppretter sitt fredsrike at det vil være fullkommen rettferdighet. Demokrati som vi har i den vestlige verden er langt ifra fullkomment. Men det er det vi må forholde oss til.
Adolf Hitler ble lovlig vagt, det viser bare demokratiets svakhet at det er makta som rår.
Her ser vi at PBE lyver, driver med maktmisbruk, forskjellsbehandlet, urettferdig behandlet og har ikke gjort noe som bryter med hva andre har gjort.
Hva kan en da gjøre? Vi har prøvd å fremme dette innforbi Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene her i Norge. Der en beskytter hverandre, lyver, fordreier sannheten og det meste er lagt ut for om mulig å trykke oss ned.
Hva vi kommer med av argumenter blir ikke trodd. Hva skal en da gjøre?
De vil nå ha oss til å fjerne disse nydelige tingene vi har bygget.
Selvfølgelig vil vi ikke dette, det er selvfølgelig bare mørke som vil noe slikt.

Det er også underlig at den som avgjorde saken vår hos Fylkesammen Marius Vamnes som representerte Fylkesmannen i Oslo, bestemte at vi skal rive mur, trapp og bod på vår eiendom.
Men han godkjente alt som Kjell Inge Røkke har bygget om det var tusen ganger mer «overskridelser» enn våre!

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2399-var-klage-til-fylkesmannen-med.html

https://blog.janchristensen.net/2019/03/nr-2419-marius-vamnes-som-representerte.html
Dette er demokrati! Ikke noe annet enn et falsum og en bløff! Sannheten er det ikke, men løgn!