mandag 31. desember 2012

Nr. 525: Kong David hadde valget mellom å stå imot og avvise fristelsen eller åpne opp for den og gi etter for den. Valget var Hans, ikke Guds!

Nr. 525:

Kong David hadde valget mellom å stå imot og avvise fristelsen eller åpne opp for den og gi etter for den. Valget var Hans,ikke Guds!

Kong David valgte selv å synde og følge sine egne kjødelige lyster selv om han viste bedre. Når vi velger synden fremfor Herren er det aldri noe galt med Herren, men oss. Her illustrasjonsfoto av Kong David og BatsebaJakob 1. 13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. 16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Gud frister ingen og alle som blir fristet lokkes og drages av sitt eget begjær og ego!

Satan dukker opp i 1 Krøn 21. 1. Men Satan stod op imot Israel og egget David til å telle Israel. Men at selve navnet dukker opp der for første gang betyr ikke nødvendigvis at ikke skikkelsen har dukket opp tidligere. Han går også under betegnelser som Slangen, Dragen, Djevelen etc. (og her vil jeg minne om at de fleste er nok enige i at Djevelen og Satan er én og samme - men vit at begrepet "djevelen" ikke dukker opp før i Matteus-evangeliet. Det betyr likevel ikke at ikke Djevelen opptrådte også i GT). Særlig med en mariologisk forståelse av arvesyndens historie er det lett å se sammenhengen mellom djevelen fra 1. Mosebok og djevelen fra Åpenbaringen. Det står skrevet: "Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham" (Åp 12, 1-2). Djevelen forførte hele verden ved å lokke de to første menneskene til synd, nemlig Adam og Eva. Dermed er vi alle besmittet av arvesynden (med noen få unntak), og djevelen har altså "forført hele verden". Dette er den klassiske historien fra 1. Mosebok hvor djevelen i slangeham lokker Eva til å spise av Livets tre, hvorpå hun igjen lokker Adam med seg.

Kong David hadde alle forutsetninger for å erfare et liv borte fra Synd

På mange måter levde Kong David i Guds spesielle velsignelse. Gud sier om ham at alt han ønsket og pekte på, fikk han. Gud sparte ikke på konfekten overfor ham. Snakk om å ha alle forutsetninger for å leve hellig og rent!

1 Sam. 12. 7 Da sa Natan til David: Du er mannen. Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet dig til konge over Israel, og jeg fridde dig ut av Sauls hånd, 8 og jeg gav dig din herres hus og din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels og Judas hus, og var det for lite, så vilde jeg ha gitt dig ennu mere, både det ene og det annet. 9 Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort hvad som er ondt i hans øine?

Det å få alt eller ingenting er aldri betingelser for å erfare seier over synd

Vi leser her om Kong David som falt dypt, virkelig dypt. Han drev hor og for å skjule sin egen synd, drepte han mannen til den kvinnen han drev hor med og dermed åpnet opp for synden og Satan på vidt gap i sitt liv.

2 Sam. 12. 9 Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort hvad som er ondt i hans øine? Hetitten Uria har du slått med sverdet; hans hustru har du tatt til hustru for dig selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. 10 Så skal nu sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet mig og tatt hetitten Urias hustru til hustru for dig selv. 11 Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke komme over dig fra ditt eget hus; jeg vil ta dine hustruer for dine øine og gi dem til en annen mann, og han skal ligge hos dine hustruer, så solen her er vidne til det. 12 For det du gjorde, gjorde du i lønndom, men jeg vil gjøre dette for hele Israels øine og midt på lyse dagen.

Det fantes ingen unnskyldning for Kong Davids synd!

Salmisten skriver følgende om et av Guds fremste paktsløfter: “Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper.” (Sal 89:31-35). Vi fryder oss når vi leser disse vidunderlige ordene fra den Nye Pakt. Gud lover å aldri ta bort sin miskunnhet fra oss, uansett hvor ille vi måtte svikte. Men mange troende hopper lett over den alvorlige advarselen i dette verset: Dersom vi forlater Guds lov og nekter å holde hans bud, så vil han hjemsøke våre overtredelser med sitt guddommelige ris. Det finnes ganske enkelt ingen måte man kan avsvekke disse ordene på. Gud sier oss rett ut: “Dersom du fortsetter i synd, så kommer jeg til å måtte ta meg av deg på en meget streng måte. Jeg vil gi deg nåde og tilgi deg. Men jeg må gjøre gjengjeld for din synd. Og du vil føle mine piskeslag på din rygg.”

Bibelen forteller at den som Herren elsker, tukter han. Vi ser denne sannheten levende illustrert i Davids liv. Tenk på hvordan Herren handlet med denne mannen, en trofast tjener som nøt glede av Herrens gunst. På et tidspunkt i livet sitt syndet David grusomt – rettferdiggjorde det og holdt det skjult i månedsvis. Tilslutt sa Gud: “Nok” – og sendte profeten Natan for å avsløre Davids synd. Natan brukte en analogi for å rive i stykker enhver unnskyldning David måtte ha, inntil kongen tilslutt innrømte: “Jeg har syndet – jeg er skyldig.” Men å ganske enkelt innrømme synd er ikke nok. Gud ikke bare avslørte David – han lot også sin guddommelige stav falle over sin tjeners rygg. Vi vet selvfølgelig at Herren alltid bruker sin stav i kjærlighet. Men Davids liv viser oss tydelig, at å føle Guds korrigerende stav ikke er noen liten sak. De slag som faller er smertelige og pinefulle. Og ofte faller ikke staven bare på oss, men også på våre kjære og de som står oss nær. Se på de direkte resultatene av Davids synd på dem som sto ham nær: Det uekte barnet han avlet med Batseba døde. Tusener av israelittiske soldater ble drept i strid. Han førte skandale over sin nasjon, og gjorde Israel til latter i fiendens øyne. Og som om dét ikke var nok av plager, gikk David gjennom en endeløs personlig smerte på grunn av sin synd: Han mistet Israels trone til sin opprørske sønn Absalom. Han ble jaget av Absaloms hær som et vilt dyr. Han måtte flykte ut i ødemarken fra sin sønn som han elsket så høyt. Og han gråt ubehersket da Absalom ble drept. David visste at alt dette kunne ha vært unngått. Hver opprørende begivenhet var en smertefull påminnelse om konsekvensene av hans synd. Han uttrykte sin uendelige smerte gjennom Salmene, og skrev at hans sjel var i stadige kvaler, at han var nedslått av forvirring, at hans leie var en seng full av tårer. Han ropte ut i smerte: “Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Og han gråt i frykt: “Gud ta ikke Din Hellige ånd fra meg!”. Guds overbevisnings stav førte David til randen av hans forstand. Og, som du snart vil få se, så førte det ham også til gravens rand.

Dersom du fortsetter i synd, så vil du erfare et stadig tap av fred og styrke.

David skrev: “Min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttært.” (Sal 31:11). Lik et hull i bensintanken på en bil, så vil din synd sakte tømme deg for alle ressurser. Din fred, glede og styrke vil bokstavelig dryppe bort, helt til det er fullstendig tomt. David bekjente: “…. det er ingen fred i mine ben for min synds skyld.” (Sal 38:4). Han sa: “All min styrke er borte på grunn av min synd. Min kropp har blitt svak på grunn av det jeg har gjort. Min synd gir meg ganske enkelt ikke lov til å hvile.” David erfarte Guds gjennomtrengende piler. Han skrev: “For dine piler har rammet meg og din hånd ligger tungt på meg.” (Sal 38:3). Atter måtte den kjære tjeneren bli opplært i frykt for Gud. Og en del av den smertefulle leksen han måtte lære var at han hadde mistet Guds fred. Nå ropte han ut: “Han har svekket min kraft ….” (Sal 102:24). Jeg kjenner kristne som lever et liv i den ytterste forvirring fordi de fortsetter å hengi seg til synd. Disse hule sjelene er alltid nedbrutte, svake, alltid kjempende, men kommer ikke av flekken. Jeg kjenner også pastorer som ikke kan sitte stille på grunn av sin synd. De er stadig på farten, jobber og kommer aldri inn i Herrens hvile. Det betyr ingenting hvem du er – dersom du gjemmer på en skjult synd, så vil du erfare stadige forstyrrelser i ditt liv, ditt hjem, din familie, ditt arbeide. Alt du rører ved vil komme i uorden. Du vil bli stadig mer hvileløs, forvirret, kastet omkring av endeløse bekymringer og frykt. Og all din fred og styrke vil bli tappet ut av deg. Men det er håp, bekjenn synden for Gud og mennesker og ikke minst deg selv og vend deg bort fra den og vær bevisst imot syndens hesslighet, så vil du oppleve at syndens grep slipper taket.

Trenger vi mer og større tid til forberedelser for å unngå å falle eller leve i synd?

Jeg vet at det er de som mener at Kong David ikke levde nok innviet forut før han syndet med Batseba

1 Sam. 11. 1. Året efter, ved den tid da kongene pleier å dra ut i krig, sendte David Joab avsted med sine tjenere og hele Israel, og de herjet Ammons barns land og kringsatte Rabba. Men David blev i Jerusalem. 2 Så hendte det en aften at David stod op fra sitt leie og gikk omkring på kongehusets tak; da fikk han fra taket se en kvinne som badet sig; og kvinnen var meget fager av utseende.

Vi trenger alle tid til å være alene med Gud og oss selv. Kong David også. Men han misbrukte denne tiden ved å se på datidens porno. Han ble «pornoavhengig». Hans hus lå høyere enn de andre der det meste foregikk på hustakene med hensyn til bading etc. Kong David benyttet dette til å studere andre damer da de badet nakne og det egget og hisset ham opp. Sannheten var at han var besmittet og inntatt av samme ånd og holdninger som de som ser og er avhengig av porno i dag.

Porno skaper avhengighet og det igjen åpner opp for synd og demonisk aktivitet i ditt og mitt sitt liv hvis vi åpner opp for det! Porno er en døråpner for alle andre synder, men det begynner med porno. Derfor avsky det som pesten!

Leser vi gjennom Jesus undervisning så forstår man at Jesus gikk lengre enn Moses ved bl.a. å si "Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte" Matt 5:27-28 Å begjære eller lyste på en annen kvinne en den du er gift med er feil. Fordi du åpner hjertedøren opp for synd og å bli plaget av demoner. Altså, frukten er til syvende og sist selvplaging. Det betyr dermed ikke at de fleste menn klarer å overvinne alle tanker, men det er heller ikke umulig. Det omhandler vel det som Jesus sier veien til livet er smalt, Matt 7:14. Det omhandler til syvende og sist hva som er bra for din egen sjel, og målet er alltid å leve ett helliggjort liv. Pornografi er satans store attraksjon i dag, for å vende menneskers sinn bort fra Gud. Det er rett og slett ondskap. Og vi bør prate om det, fordi narkotika og alkohol hører vi ofte om og får advarsler mot, men sjelden pornografi. Men det kan være like vanedannende og nesten umulig å bryte av om ikke Herren griper inn.

Jeg hørte en gang en historie om et lite sted i USA som forbød pornografisk utsalg (før internetts tid). Og kriminaliteten gikk ned med over 50 %. Jeg vet at vold og pornografi henger gjerne sammen. Noen ganger søker oppriktig kristne pornografi på nettet fordi de søker å trøste seg selv eller forsøke å fylle opp ett slags tomrom/smerte i livet sitt. Men som oftest utøker smerten, og man få gjerne problemer med relasjoner til mennesker som er viktige i ditt liv. Dessuten, om du driver med pornografi i det skjulte, er det godt mulig at dine egne barn, vil gjøre det samme. Åpner man hjemmet for ulike ånder av begjær, så får det også konsekvenser for flere. Se bare på frukten av Davids begjær.

Saken er hvordan blir man fri? Man prøver og prøver men blir ikke fri. Det er faktisk ikke alltid så enkelt som det ser ut.

Oftest er begjær som man ikke kan kutte ut, ånder, eller hva vi kaller demoner. De slavebinder deg. Man kan kaste ut demonen, i Jesu navn. Men som oftest, om du er bundet av dette, kan det være dypere ting som sitter i sjelen. Det kan være utilgivelse/bitterhet f.eks. mot sin far, eventuelt mot andre. Og da må man faktisk begynne der. Man må velsigne de man har snakket negativt om og tilgi alle som du mener har gjort noe dumt mot deg, eller autoritetspersoner (inkl foreldre) som kanskje har forgrepet seg på deg/eller utført vold mot deg. Det omhandler ikke følelsene dine, bare at man gjør det i tro. Gjerne velsign dem du ikke kan velsigne, 2-3 ganger pr dag, helt til de bitre følelsene forsvinner. Dessuten må man også elske seg selv. Man kan ikke elske sin neste uten å elske seg selv og tilgi seg selv. Så må man sette navn på de ulike typer av åndsmakter som binder deg, ved å søke Gud i bønn og faste. Man tar bare ned ett papir, og skriver ned de tankene Herren gir deg (lyst, bitterhet, mindreverdighet, forkastelse, selvforakt etc. etc....)

Så finn gjerne en broder (eventuelt søster om du er kvinne) og bekjenn dine synder, og da i Guds øyne, så finnes de ikke mer. Jesu blod er nok! Så må man faktisk drive ut demonene. Og man må ikke gi opp. Dette kan ofte være en drøy kamp. Demoner vil ofte ikke forlate deg (det er tross alt deres bosted) og ofte forsøker de å gjømme seg. Demoner kan lette trykket av lysten, og plutselig merker du for en stund at det er bra. Men så kommer du i Guds nærhet, og lysten blomstrer opp igjen. Demoner tåler ikke Guds nærhet, akkurat som de ikke gjorde det når Jesus dukket opp i synagogen, Markus 1:23 (men noen ganger holder det med å si: Jeg avsier deg ånd av lyst/begjær, og den forlater deg på flekken). Mange kristne, som kanskje aldri har overgitt seg til Herren på dypet, vil kanskje se pornografien som noe "naturlig". Men om du har Guds Hellige Ånd på innsiden, så vil det bli en kamp på dine dårlige valg, og hva som er de rette valgene, en kamp på det rene og det urene i ditt liv. Det er også mye av det Paulus skriver om i Romerbrevet 8 (les hele Romerbrevet) Derfor vil noen kristne synes det er helt ok med pornografi, men for en som er gudfryktig, vil han/henne føler at dette er galt. Og om man blander det urene med det rene, kan man få et psykisk sammenbrudd. Når bibelen snakker om troens kamp, så er mye av kampen det som skjer inni en selv. Mer enn ytre press. Når Gud har renset oss på innsiden, og bygd et dypt fundament på sitt Ord, vil heller ikke noe ytre press kunne rive deg over. Man står uansett "vær og vind". Fordi røttene henter næring fra den rene kilden, og alt ugresset er luket ut.

Sluttkommentar: Synd i alle former er og forblir farlig, destruktivt og negativt for en troende. Det gjelder å ta sine forhåndsregler og avsky synden i alle dets former som pesten. Hvis enn ikke det gjør så vil synden skape et skille mellom deg og den eneste sanne Gud og ham han utsendte Jesus Kristus. En vil tape samfunnet og det er ikke en gang frelst og alltid frelst. Frelse er noe vi trenger å oppleve stadigvekk og leve i frelsen!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-181-samson-gapte-over-for-mye.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-403-pornografi-i-alle-former-og.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=konsekvensen-av-kong-davids-synd http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/david_i_fare.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

søndag 30. desember 2012

Nr. 524: Den hellige ånd er blå!

Nr. 524:

Den hellige ånd er blå!

Da jeg for ca. 4 år siden ble ført x antall år tilbake i tid fikk jeg se alt fra begynnelsen før noe var til. Og før noe var til var det kun Fader der og Den hellige ånd som var og er en del av Gud. Den blåfargen som Den hellige ånd hadde har jeg prøvd å bruke på vår hjemmeside. Se her:

http://janchristensen.net/index.phpDen lille gutten Colton Burpo fikk se inn i himmelen. Da fikk han se mange ting: «Blant annet at Den hellige ånd er vanskelig å beskrive, annet enn at han er blå!».

Noen beskrivelser som Colton Burpo gir kommer her som et referat fra Avisen Dagen:

FAKTA OM «Himmelen er på or'ntli»: Originaltittel: «Heaven is for Real» (2010). Handler om knapt fire år gamle Colton Burpo, som i 2003 angivelig var tre minutter i himmelen. I USA er boken solgt i over seks millioner eksemplarer. Den norske oversettelsen er årets desidert mest solgte kristne bok i Norge i 2012. På andreplass kommer Bibel 2011 bokmål hardcover. I boken kan vi lese om at Colton fortalte foreldrene at han var utenfor kroppen under en operasjon for sprukken blindtarm. Han skildret nøyaktig hva foreldrene holdt på med akkurat da, i en annen del av sykehuset. Den lille gutten fortalte også om møtet med en søster – uten at moren noen gang hadde fortalt ham at hun hadde spontanabortert. Colton overrasket også foreldrene med detaljerte og nøyaktige beskrivelser av himmelen som stemte med Bibelen, selv om han ikke hadde lært å lese.

Her kommer også noe mer fra hva en debattant beskriver etter å ha lest boken:

Colton hevder at "Jesus var den eneste i himmelen som var kledd i lilla". Pappa Todd injiserer så at ifølge Bibelen er lilla kongefarge. Det er riktig at Jesus ble gitt en purpurkappe av Pilatus og at dette var et symbol på en jordisk konge hos romerne for å spottes, men vil Jesus fortsette med dette i Himmelen? Vi vet fra evangeliene at da Jesus ble forklaret for Peter, Jakob og Johannes ble Jesu klær "skinnende, aldeles hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre klær så hvite."

Men purpur eller lilla? Helgenglorien. Ifølge fire år gamle Colton hadde alle i Himmelen "et lys over sitt hode". Pappa Todd forklarer dette med Bibelens beretning om Stefanus som rett før sin død under forhøret av Sanhedrin fikk et "ansikt som en engels ansikt". Selv om henvisningen til hendelsen med Stefanus er fantasifull i beste fall, så bør man også kunne stille spørsmålet om de som er kommet til Himmelen går rundt med lys over sine hoder? (Todd erkjenner senere at han ikke kan huske at Colton sa dette, men utelater det allikevel ikke). Englesang på Jesu fang. Colton kan fortelle at englene sang for ham når han ankom Himmelen. "De sang for meg pappa, fordi jeg var så redd. Jeg følte meg bedre etterpå..jeg satt da på fanget til Jesus." En liten gutt er redd på fanget til Jesus, og bare englesang kan trøste ham? Vinger. Pappa Todd spør sønnen Colton en gang hvordan alle ser ut i Himmelen. "Alle har vinger", svarer han og forteller at de fleste ser ut som engler.

Det er ikke vanskelig å forstå at Colton ikke har så store bibelkunnskaper, men pastor Todd bør vel vite bedre. Ifølge Bibelen har ikke engler vinger - kun kjeruber. Hva skal himmelske vesener forresten med vinger? I herligjorte legemer? Hester. "Hei pappa, visste du at Jesus har en hest?" spør Colton en dag. "Han har en regnbuehest, og jeg fikk klappe den. Det var en masse farger." Forventer pappa og pastor Todd at vanlige kristne skal tro på slikt? (Så sent som i år fikk Norge besøk av den amerikanske forkynneren Robert Liardon som på 80-tallet også utga en bok - også utgitt på norsk - om sitt besøk i himmelen hvor han møtte ulike dyr. Min daværende pastor nektet boken solgt i menighetskiosken). Todd griper til fortellingen i Åpenbaringsboken hvor regnbuens farger er nevnt for å oppklare mysteriet.

Gabriel. Colton forteller at Jesus sitter på sin "pappas" høyre side, og på venstre side sitter erkeengelen Gabriel. Regnbuer. Colton er blitt fascinert av regnbuer. Han begynner å be om en egen regnbue i ettertid, og opplever at en regnbue viser seg på himmelen påfølgende dag. Igjen trer pappa Todd støttende til og refererer til Åpenbaringsboken: "Og han som satt der, var å se til liksom jaspis og sarder-sten, og det var en regnbue rundt omkring tronen.."

Her beskriver jeg om min opplevelse jeg hadde for ca. 4 år siden:

Men det er da viktig å tro rett. Jeg fikk en herlig opplevelse for 2 år siden som gjør at jeg for min del gjør meg enda mer sikker på at både treenighetslæren er feil og likeså Jesu only læren. Jesu alene læren er egentlig mer rett, men de som tror på den læren virker så harde imot andre, det liker jeg ikke.

Jeg underviste fra Johannes Åpenbaring og begynte å se på dette med treenigheten igjen. Da en lørdag morgen vel mars 2009 ble jeg først tilbake i Ånden for å si det slik. Før alt og fikk se at det var Faderen som var der helt alene med den Hellige Ånd. Da var den Hellige Ånd en del av ham selv, den klare forståelsen fikk jeg. Og Jesus var der da ikke, kun alene Faderen. Den tanken om tre Guder som fant hverandre ute i Space og ble til En Gud, er for meg vanskeligere å tro på en selv Big Bang. Det er og forblir nonsens og tøv. Slik jeg ser det, så er det på denne måten: Faderen er fra før tiden, Jesus er hans førstefødte og den som er hans høyre hånd og som regjerer, utfører og handler på Faderens vegne fult ut. Og som viste oss hvem Faderen er når han var her på jorden!

Den Hellige Ånd er Faderens Ånd og Sønnens Ånd som virker frem Guds vilje, er hans kraft og opprettholder av alt liv da han er tilstede over alt og ubegrenset som Gud selv!

Sluttkommentar: Opplevelser er viktige. Men det er Guds ord som er rettesnor for liv og lære. Desto fastere har vi det profetiske ors sier Apostelen Peter. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter (2 Pet. 1,19).

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tro-paa-en-gud-forvandler http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Historien-til-treenigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=arius-og-arianismen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ordet-var-engud-eller-av-guddomsart http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kristi-Guddommelighet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Verdens-Stoorste-Selvmotsigelse-og-kanskje-loogn http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-gud-en http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=who-do-you-say-that-he-is

lørdag 29. desember 2012

Nr. 523: Fortapelsen er en straff som er evig p.g.a. at den ikke kan bli omgjort!

Nr. 523:

Fortapelsen er en straff som er evig p.g.a. at den ikke kan bli omgjort!

Ildsjøen og alle som ender der vil bli tilintetgjort rett før Gud Fader gjør alle ting nye og alt ondt blir utryddet for alltid! Ildsjøen er et symbol utrykk for der vil Guds ild ramme alt og alle innforbi det område og de menneskene, falne engler, demoner, den falske profet, Antikrist og Satan selv som vil bli tilintetgjort ved Guds ild!Matt. 25. 46. «Og disse skal gå bort til evigvarende straff, men de rettferdige til evig liv.» (Bibelen AV 1611. Copyright: Morten Gjemlestad 2003)

2 Tess. 1. 9. «Disse skal bli straffet med evigvarende ødeleggelse fra Herrens nærvær og fra Hans makts herlighet.» (Bibelen AV 1611. Copyright: Morten Gjemlestad 2003)

Det er åpenbart at Guds ord ikke taler om en bokstavelig evig pine, men en pine som vil vare evig i den forstand at den dommen som rammer de som ikke aksepterer Kristus vil erfare at deres vantro og ulydighet hadde evige konsekvenser da deres forkastelse av Kristus påførte dem en evig adskillelse fra den eneste sanne Gud!

Evig fortapelse i Guds ord er å bli utslettet!

Som Ilden traff Sodoma og Gomarra vil Ilden igjen treffe de vantro og Satan med hans sammensvorne og da vil han for alltid bli fjernet ved Guds ild som er å bli tilintetgjort hvis en ikke er i lyset med sitt liv noe som det er åpenbart at Satan og de vantro ikke er!

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen!

En dag skal Gud skape en ny jord og nye himler der ikke noe urent eller urett skal være. Da er det innlysende at Satan og alle hans medsammensvorne er utradert, på hvilken måte? På samme måte som Sodoma og Gomorra ble det ved Guds ild. Når Ilden – Guds ild – traff de byene ble til tilintetgjort. Den samme endelikten er det for alle vantro og som ikke følger Lammet!

Judas skriver at «Sodoma og Gomorra og byene rundt dem» er «gitt som eksempel, og de lider under straffen i evig ild» (Jud. 7). Læren om et evig brennende helvete hvor syndere skal pines til evig tid, hører ikke hjemme i Bibelen. Denne ideen stammer fra gresk filosofi, og ble blandet inn i kristendommen lenge etter at de første misjonærer hadde dratt ut med evangeliet. Det var hovedsakelig i den romersk-katolske kirke at helveteslæren fant fotfeste, og opp gjennom århundrene har trusler om evig straff i helvete brakt sorg, frykt og lidelse til tusenvis av mennesker. Læren er blitt hevdet så lenge at mange i dag tror den virkelig har sitt opphav i Bibelen. Forståelig nok velger mange å ta avstand fra en slik Gud. Det er direkte makabert å ville pine mennesker med ild i evige tider, for ikke å snakke om å la de frelste og englene være vitne til det. Det ville gjøre himmelen til et sorgens sted. Men det er ikke sant. Bibelen gir ingen støtte til denne helveteslæren. I stedet fortelles vi om evigheten: «Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.» (Åp. 21,4). Sodoma, Gomorra og byene rundt dem skulle være et eksempel på «straffen i evig ild». Ingen flamme brenner der i dag. Alt som er igjen er aske. Det som kunne brennes, har brent opp. Ingenting er igjen, alt ble utslettet. Arven til dem som blir frelst, er evig liv i Guds rike. De ugudelige får ikke del i denne arven. De får ikke evig liv. I stedet vil de bli utslettet for alltid. «For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare en liten stund, så er ikke den ugudelige der mer. Sannelig, du skal se nøye etter stedet hans, men det finnes ikke mer. Men de ydmyke skal arve landet, og de skal glede seg stort i rik fred.» (Sal. 37,9-11).

Første gang nevnt i skriften hva syndens lønn er:

1 Mosebok 2. 15 Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den. 16 Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven; 17 men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Løfte er entydig og klart både det gamle og det nye testamente, døden venter de som ikke vil tro og er ulydige.

Første gang vi møter konsekvensen av å synde og leve et liv uten samfunn med Gud er at en da skal dø. Første gang vi møter en sannhet i Guds ord er av avgjørende betydning. Og de gangene vi møter den sannhet igjen er bare for å belyse den samme sannhet bare fra en annen side. Løfte er klart for menneske hvis de forkaster Kristus. Det er å dø bokstavelig talt, ikke med en gang. Men det er konsekvensen og resultat av å sette Gud utenforbi i sitt liv.

Her kommer en artikkel jeg skrev for et par år siden:

Hva innbefatter evig fortapelse?

Hva innbefatter det å gå fortapt? Skal menneskene brenne i et evig helvete og en fullkommen kjærlig og rettferdig Gud skal pine den i all evighet? Eller er dette en gammel Katolsk lære? Dette skal jeg her prøve å svare på. Det greske ordet AION blir ofte oversatt til EVIG. Men det betyr slettes ikke evig, men det betyr en tidsalder, en full periode. Her er for eks YOUNGS LITERAL TRANSLATION fin. Rev 20:10 and the Devil, who is leading them astray, was cast into the lake of fire and brimstone, where are the beast and the false prophet, and they shall be tormented day and night--to the ages of the ages. og djevelen, som leder dem villspor, ble kastet i sjøen av ild og svovel, der er dyret og den falske profeten, og de skal være Pines dag og natt--til alderne av tidene.

Den oversetter det greske ordet aion, aionos mye bedre enn f eks King James.

Og så dette med helvete. Om jeg og du kunne Hebraisk og Gresk til fingerspissene - og aldri hadde lest bibelen før, og aldri hadde blitt forsøplet med giftige prekener, så ville vi lest det gamle og det nye testamentet, uten å ha en liten IDE om et slikt forferdelig sted.

Helvetes teologien ble til som følge av den Katolske teologen Jerome, som allerede trodde på et brennende helvete etter døden for ikke troende (Denne ideen oppstod ca. 500 år etter Jesu død, og har røtter fra Egyptisk og Gresk hedensk filosofi om en eksistens etter døden i enten et slags himmelsk paradis eller et forferdelig sted med flammer og pinsler. I bibelen finner vi 4 ord som feilaktig er blitt oversatt til HELVETE av Jerome. Hans bibel, The Latin Vulgate, er utgangspunktet for de fleste moderne oversettelser i dag, og har medført at den feilaktige doktrinen om et evig helvete er ført videre. Det er odene Sheol (graven, som Job tryglet Gud om å sende ham til), Hades (graven på gresk) , Tartarus (et åndelig fengsel der en gruppe falne engler som forførte jordens kvinner før flommen er fengslet) og Gehenna. Jesus snakket om Gehenna, som er et fysisk sted i Jerusalem. Ironisk nok er Gehenna i dag en svært vakker hage i Jerusalem. Jerome oversatte alle disse fire ordene til INFERNUS - som betyr et inferno av flammer - HELVETE. Han har med andre ord gjort det Jesus sier vi ikke skal gjøre: nemlig ta ut noe, og legge noe til Guds ord. Når Jesus snakket om Gehenna siktet han til den fremtidige dommen i Ildsjøen. Dette er et meget interessant studie - men aldri har Jesus en gang antydet at Gehenna er et evig avstraffelsessted, der mennesker skal tortureres til evig tid.

Php 2:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth; Php 2:11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Php 2: 10 At på navnet Jesus hvert kne skal bøye, ting i himmelen, og ting i jorden, og ting under jorden, Php 2: 11 Og at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til ære for Gud Faderen. (Noen predikanter hevder at alle må bøye sine knær og bekjenne at Jesus er herre før de blir kastet i ildsjøen for å pines. En slik teori henger ikke på greip, fordi det gir absolutt ingen ære i det hele tatt til Gud. Det stiller Gud i så fall i samme klasse som Hitler, nei - det får egentlig Hitler til å fremstå som en god altergutt...)

I full harmoni med f.eks. 1Joh 4:14, Joh 4:41, KOL 1:19,20 - 1TIM4:10 osv osv. Måtte bare få med dette for å fullføre resonnementet. I Guds plan er det flere tidsaldre. Den eneste som er evig er den som begynner etter dommen og ildsjøen, nemlig Guds Rike på den Nye Jord med den Nye Himmel, der Gud selv skal være alt i alle på jorden. Det er en tidsalder som har en begynnelse, men ingen ende. Derfor blir det synonym ord her på evig som her i Matt. 28. 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» I grunnteksten står det inntil denne tidsalder. Slik blir også utslettelse prosessen av alle ugudelige; det vil ta en tidsalder! En begynnelse med en slutt. Slik er det med denne tidsalder vi er inni nå. Nådens og menighetens tidsalder som har vart i 2000 år.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-432-gud-fader-skal-aldri-pine-et.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-304-de-skal-si-herre-herre-men-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-286-vil-gud-tillate-alle-ugudelige.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-284-sprsmal-angaende-evig-fortapelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-89-hvor-i-bibelen-star-det-at-gud.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-27.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Oppgjeret-si-time-men-Herrens-tenarar-kan-gleda-seg http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=paradiset http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

tirsdag 25. desember 2012

Nr. 522: Pinse Karismatiske kristne har dårligere moral og selvinnsikt, men større selvbilde og tro på egen fortreffelighet enn andre troende!?

Nr. 522:

Pinse Karismatiske kristne har dårligere moral og selvinnsikt, men større selvbilde og tro på egen fortreffelighet enn andre troende!?

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.” 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

I dagens Pinse Karismatiske bevegelser så er alle typer mennesker blitt fostret frem. Fra de mest helhjertede og gode kristne, til direkte onde og falske profeter. Grunnen for dette er uten tvil at bibelundervisning med påfølgende menighetstukt er blitt erstattet med opplevelse kristendom. Det er her den Pinse Karismatiske store styrke og svakhet ligger at det er selve opplevelsen som er i sentrum, ikke Kristus og Guds ord. Her et illustrasjonsfoto med Todd Bentley som er en meget kjent forkynner innforbi den Pinse Karismatiske bevegelse som var gift med flere barn. Men som var utro med sin barnevakt under innflytelse av narkotika og alkohol som det må være åpenbart at han er avhengig av. Han er i dag gift på nytt med sin barnepike og virker fremdeles innforbi den Pinse Karismatiske gren av kristenheten. Jesus sa om slike at de som lever i lovløshet vil han ikke vedkjenne seg! Her er han sammen med sin 2. kone som ikke er hans kone Jessa Hasbrook Bentley som han lever i hor i sammen med etter hva Jesus og Apostelen Paulus underviste og lærer! Men vi finner mange slike forkynnere også her i Norge som er skilt og gjengiftet som troende som Jan Hanvold, Jan Åge Torp, Albert Ånensen, Ivar Helmersen, Asbjørn Skjortnes og mange flere.Dette er en skam!

Pinsebevegelsen startet som en protest bevegelse mot den etablerte kristendom som la vekt på det formelle, teologi og sakramenter!

Matt. 22. 29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Er Pinsevenner og karismatikere verre enn andre troende? Både ja og nei!

Det var en statistikk jeg leste for noen år tilbake der det var alle innforbi Trosbevegelsen som toppet statistikken med hensyn til skilsmisse og gjengifte over hele USA. Da innforbi alle samfunnslag. Det forteller meg at da har en totalt mislykket i det nye livet i sammen med Jesus. Guds ord taler om at troende som blir skilt skal enten forlike seg eller leve enslig.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Jesus gikk om enda lengre da den som endog giftet seg med en fraskilt drev hor og da levde i synd!

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

I Norge er det minst like ekstrem som i USA med hensyn til skilsmisse og gjengifte. Men i den Romersk Katolske Kirka og alle andre Kirker og menigheter er det nok minst like ekstremt og «syndig», men mer diskre og i skjul!

Innforbi den Romersk Katolske Kirka som har et sølibat løfte som Guds ord sier er demonisk:

1 Tim 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 3 b som forbyder å gifte sig.

Den Romersk Katolske Kirka er demonisk som nekter folk å gifte seg!

Pedofiliskandalene som har rammet den katolske kirke nylig har fulgt den Katolske Kirka i 1700 år gjennom hele dens historie da Gud har selv sagt i sitt eget ord at enhver skal gifte seg og ikke brenne av begjær i bl.a. 1. Kor. 7.

Pinsevenner Karismatiske er som motsatsen da de lever og handler som verden, mange ganger verre! Enn lager sin «egen» teologi med å tro på en triadegud som skal pine og plage alle som ikke mener og tror som dem. Men samtidig florer synd i alle menigheter!

Alle menigheter er dessverre frafalne i større eller mindre grad i liv og lære!

Jeg skrev en artikkel for noen år siden som traff spikeren på hode da jeg utla at egentlig er alle menigheter, kirker og kirkesamfunn for sekter å regne da ingen lever opp til den Apostoliske standarden hverken i liv eller lære! Her er noe utdrag fra den artikkelen:

Forskjellige kristne sekter, hvem er de?

Hva er en sekt og hvem er de? Forskjellige kristne sekter, hvem er de? For meg er en sekt som ikke legger vekt på den hele og fulle sannheten. Men forkorter den og legger noe til selv. Ordet sekt kommer fra det latinske ”sectus” som betyr delt. Det beslektede ordet sektor betyr: ”en del av helheten”. I forskjellige NT versjoner oversettes det greske ordet ”hairesis” med ”sekt” eller ”parti”. ”Hairesis” innebærer en gruppe som har en forkjærlighet for en spesiell del/sektor/utvalg av sannheten. Men en sekt kan også være en gruppe som perverterer sannheten. Det var akkurat dette Jesus advarte imot å gjøre. Bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er. 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt! Når vi tar utgangspunktet i det, så er faktisk alle kristne menigheter en sekt! Jeg har til gode å oppleve et eneste kristent felleskap eller menighet som bygger på Guds ord. Det er bare deler av Guds ord, samtidig legger de alltid noe til. Derfor må vi anse at alle kristne menigheter, bevegelser og kirkesamfunn er en kristen sekt! David fikk se noe i Ånden og ut i fra det så bygget hans sønn Salomo templet. Slik har jeg også i ungdommen fått sett noe i ungdommen som gjør at jeg må klassifisere alle kristne menigheter som kristne sekter. Vi leser om herlige menigheter i blant de første kristne. Som menigheten i Jerusalem, Antiokia og Efesus. Det er en slik herlig menighet som må være vårt alles mål. Jeg skriver om dette her: Det å forkynne hele Guds råd til frelse har vært min lidenskap siden ungdommen. Og ikke legge noe til i skriften eller trekke noe i fra også. Her faller alle menigheter igjennom, men vi tror at Gud vil oppreise menigheter og forkynnere som i sannhet forkynner hele Guds råd til frelse og holder ingenting igjen eller legger noe til. Her en kort oversikt over alle kristne sekter: Den Katolske kirka: Skjærsilden. Den katolske kirken lærer ikke om helvete som et reelt alternativ. Dit kommer man bare hvis man har fryktelig lyst. Ellers får man muligheten til å gjennomgå det de kaller "skjærsilden" Før var dette i bokstavelig betydning en ild, men hvis du hadde penger kunne du kjøpe deg fri fra den. Nå er også dette byttet ut med en slags abstrakt "rensende tilstand". Det sies lite om hvordan det foregår der, men det skal visst ikke være så fryktelig ille. Læren om skjærsilden er i hovedsak basert på to skriftsteder i Bibelen. Det ene er Matt 12:32. Her snakker Jesus om den utilgivelige synd, som ikke kan tilgis verken i denne verden (eller "tidsalder" i noen oversettelser) eller den kommende. Herfra trekker de den konklusjonen at det ellers er fullt mulig å bli tilgitt synd i den kommende verden. Dette vil jeg påstå er å lese vel mye inn i dette verset. Spesielt i lys av andre skriftsteder som Matt 25:10-13 og Luk 13:23-25, som gir klart uttrykk for at du har én sjanse. Etter det gis det ingen mulighet. Jesu blod renser fra all synd (1Joh 1:7). Det er vår frelsesvei. Om du tar imot dette, så blir du fullkomment renset. Om ikke, så finnes det ikke noe annet som kan rense deg. Det andre skriftstedet som brukes for å forsvare læren om skjærsilden er 1Kor 3:15. Her står det om at den enkeltes "åndelige byggverk" skal prøves med ild, men selv om det ikke består skal man selv bli frelst, men da "som gjennom ild". Dette bibelverset forteller oss om hvordan vår frelse ikke er avhengig av vår prestasjoner og vårt "byggverk", men av at vi har tatt imot Jesus Kristus som vår herre og frelser. Så om vårt byggverk faller sammen, så er det surt, og kommer nok til å svi på det menneskelige plan, men vår frelse er ikke avhengig av det. I tillegg kan det være verdt å merke seg at Paulus her snakker om noe som skal skje "på den ytterste dag" mens den katolske lære sier at skjærsilden inntreffer rett etter døden. Om ditt høyre øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. Matt 5:29 Dermed kan vi vel konkludere med at skjærsild-tilhengere har lite å vise til i Guds Ord. Spesielt når resten av Bibelen sier noe annet. Ifølge Bibelen er helvete en meget reell mulighet, som man gang på gang blir advart mot. For eksempel Matt 5:29, Matt 7:13, osv. Helgener. Den Katolske Kirke har helgener. Og de ber dem om forbønn. Men hva er egentlig en helgen? Jo det er et vanlig menneske som etter sin død har blitt kanonisert av Vatikanet. Et helt vanlig menneske, som kanskje har levd et liv mer i tråd med den katolske lære enn de fleste andre, men det er også alt. Å forsøke å kommunisere med de døde er per definisjon åndemaning, noe Bibelen flere steder fordømmer på det sterkeste. Jeg kjenner ikke til noen bibelsk begrunnelse for skikken med helgendyrkelse. «Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen.» (Matt 23:9). Ordet "pave" betyr "far". Paven er en annen ting den katolske kirke har som ikke har noen rot i Bibelen. Den katolske tradisjon tilsier at paven er arvtaker etter disippelen Simon Peter. Om ham sier Jesus at "på denne klippe vil jeg bygge min menighet" (Matt 16:18). Peter ble også en sentral skikkelse under opprettelsen av den første menigheten. En av pavens titler er "Kristi stedfortreder". En oppgave som visselig ble gitt til den Hellige Ånd (Se f.eks. Joh 14:25-26) Tro eller gjerninger? Dette er kanskje den aller mest alvorlige feilen i den katolske læren. Bibelen sier vi er frelst ved tro (Mark 16:16, Joh 3:16, Rom 10:9, osv.) Den Katolske Kirke lærer derimot at gjerningene er veien til frelse. Du må skrifte så og så ofte, du må bli salvet med den siste olje før du dør, osv. Det gjør katolisismen til en gjerningsreligion. Du må utføre religiøse handlinger for å få frelse. (eller altså da for å unngå skjærsilden, som egentlig ikke er så ille uansett.) Men det må også nevnes at Bibelen setter en sammenheng mellom tro og gjerninger. Troen på Gud vil, hvis den er ekte, automatisk føre med seg visse handlinger. Ikke religiøse handlinger, men gode gjerninger, evangelisering osv. Den lutherske Kirka Er et sted mellom den Katolske kirka og frimenighetene. De lærer at barna\spebarnet er Satans barn gjennom arvesynden og skal og må bli døpt for å bli et Guds barn. Dette er selvfølgelig en løgn. De er en folkekirke som Guds ord advarer imot da rettferdige og ugudelige ikke skal stå i sammen. De er selvfølgelig mer utdannet Prestene i den Lutherske Kirka en frimenigheten som gjør at de tross alt ikke er så fremmed for Guds ord som de aller fleste frimenigheter er. Forskjellige frie menigheter Her kan jeg nevne Baptister, frie Venner (mange ikke venner er det der også), Metodistene, Misjons kirken, Maranta etc. Alle disse har til felles at de ligger noe imellom Pinsebevegelsen og den Lutherske Kirka. De tror på den ubibelske treenighetslæren, et evig brennende helvete der Gud skal plage og pine menneskene i all evighet som er en gammel middelalder lære som egentlig er i fra det gamle Egypt og Hellas. De døper i tre titler ikke i Jesu navn som de første kristne. Alle de retninger er en kristen sekt! Messias troende Dette er en avart av sann kristen tro som Guds ord advarer imot. Vi skal ikke tilbake til loven, sabbaten og jødiske forskrifter. Men samtidig har jeg stor forståelse for dem da menigheten eller kirken har sviktet Herren på alle punkter så ettertrykkelig. De lærer rett om Guddommen: Jahve og Jeshuas felles ånd, Den hellige ånd, er Bibelens uttrykk for Jahves og Jeshuas nærvær. Men feil om det kristne livet og troen: Jahves Torah, hans sabbat og hans høytider er for alle bibel- og Jeshuatroende mennesker og skal ikke erstattes av menneskelagde dager og tradisjoner. Dette stemmer ikke da vi i NT og den Nye pakt ikke skal følge Jødiske høytider og loven. Den er vi død fra og lever våre liv for Gud, og ham alene! Den Pinse\karismatiske bevegelse Matt. 23. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. PB og TB kan tilsynelatende se veldig bibelske ut, Det gjorde også Fariseerne, og Jesus roste dem for å lære rett i mange ting. Slik er det også med PB og TB, det er mer en kristen sekt en de aller fleste er klar over. De mangler substans, innhold og sammenheng i sin tro og lære. En kan sammenligne det med å ha en rett oppskrifta, men pga manglende erfaring og utdannelse er kokken uskikket og farlig. Det hjelper ikke med å ha mye rett lære, når det ikke virker mot sin hensikt. Vi vet at det er mulig å løpe 100 m på 10 sek, men for å oppnå det så ligger det mye trening bak. Det er akkurat det som er PB og TB store dilemma. De tror på en stor Gud, men for å få del i det han har, så mangler en forståelse, ønske og vilje til å gå på den vei som det koster for å få del i hans velsignelser, det gjør det til å bli en kristen sekt, og ikke en sann kristen bevegelse. Dette kunne jeg ha skrevet mye om, men det er mangel på den substans, forståelse og ønske for å komme inn på Herrens vei med sine liv og menigheter. Tar vi med at det er mye vrang lære, spesielt i TB, så forstår vi at dette er også en kristen sekt når vi sammenligner bevegelsen og menighetene med Guds ord. De tror også videre på den falske treenighetslæren, et evig brennende helvete der Gud skal pine alle i all evighet. Samtidig er gjengifte og løssluppen moral med rockemusikk til ungdommen spesielt vanlig. Det forsterker bare at PB og TB er en kristen sekt, i hvert fall her i Norge og de nordiske land. Samtidig er det mye dobbeltmoral og manipulering veldig utbredt som kommer av et lavt kunnskapsnivå, både på det åndelige og profane plan. Ser noe forbedring, men det er en bunnlinjen i den pinse\karismatiske bevegelse som er opplevelse kristendom. Som alltid er og forblir en avsporing. Det er Guds ord som skal være en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Så kommer opplevelsen som nr. 2 men det skal alltid sjekkes opp imot Guds ord. Og har en “store” åndelige opplevelser trenger det ikke være tegn på et hellig liv, men det motsatte. Moses opplevde sitt største under når han var ulydig, ved å slå på klippen. Og vannet strømmet ut allikevel! Jesus ONLY\Nardus Norskstiftet pinseretning som blant annet fornekter treenigheten og døper sine tilhengere i Jesu navn alene. Bevegelsen som ble stiftet av "apostelen" Torkild Terkelsen tidlig på 1980 tallet teller i dag i underkant av 300 medlemmer fordelt på 5-6 lokale forsamlinger samt et par mindre husgrupper. Terkelsen som opprinnelig hadde bakgrunn fra pinsebevegelsen brøt med denne etter å ha antatt sitt ikke trinitarisk syn på guddommen. Utover å fornekte treenighetslæren dyrker Nardus det såkalte predestinasjonsdogmet (forutbestemmelse) og man hevder at den katolske kirke er Babylon den store skjøge i Johannes Åpenbaring. Videre hevder Nardus at de protestantiske kirkesamfunn og organisasjoner er "skjøgens døtre." Nardusbevegelsen som selv ynder å fremstå som pinlig hellige er i følge tidligere medlemmer sterkt preget av urenhet og liberale holdninger til gjengifte, sex før ekteskapet og alkohol. Imidlertid blir både bruk av tobakk og moderne kristen musikk fordømt av sekten. I de senere år har bevegelsen opplevd betydelig avskalling og en rekke kjente Nardusnavn har enten forlatt sekten frivillig eller og blitt utstøtt. Brunstad Christian Center (Smiths venner) Norsk stiftet sekt som har fått internasjonal utbredelse. Sekten som har lokale menigheter i en rekke byer ble stiftet av Johan O Smith i år 1900. Sekten som internasjonalt teller ca. 30 000 medlemmer har 6000 medlemmer i Norge. Sektens kjennetegn er tungetale, høylytt skriking og en "ropende forkynnelse". Sektens vekst skyldes i første rekke det at medlemmene får mange barn. Bevegelsen oppfatter seg som de eneste sanne. Sekten omtaler andre kirkesamfunn som "skjøgesekter!" Jehovas vitner Rikets sal Internasjonal sekt med lokaler i nesten alle norske byer. Er kanskje den mest kjente sekten i Norge. I Norge teller vitnene om lag 15000 medlemmer hvor ca. 10 000 anser seg for å være aktive. Sektens medlemmer nekter å delta i borgerlige plikter som valg og militærtjeneste. Sektens medlemmer feirer heller ikke jul eller andre høytider og de nekter å motta blod overføring. Avhoppere fra sekten hevder at det blir bedrevet knallhard justis innad og at tidligere medlemmer og utstøtte blir behandlet som om de var rammet av pest. Sekten omtaler andre kristne som "svineklassen" Jehovas vitner ble stiftet av Charles Taze Russel og sekten har utgitt sin egen oversettelse av Bibelen, den såkalte "Nye verdens oversettelsen." Sekten driver et utstrakt vervingsarbeid i hele verden og er svært aktive med å spre sitt religiøse budskap. Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige. (Mormonerne) Internasjonal storsekt stiftet av Joseph Smith jr. i 1830 da han publiserte Mormons bok som sidestilles med Bibelen, Sekten som har sin hovedbase i Salt Lake City USA driver et omfattende misjonsarbeide i hele verden. Sekten sender årlig ut tusener av unge velkledde amerikanere som formidler budskapet fra engelen Mormoni til verdens mennesker. Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige er en av de største treenighets fornektende kirkesamfunnet som eksisterer. Bevegelsen teller flere millioner medlemmer og tror både på Bibelen og Mormons bok. I Norge teller bevegelsen som er lett synlige med sine unge amerikanske og dresskledde misjonærer mer enn 4000 medlemmer. Adventistene\ Syvendedags Adventistenes Syvendedags Adventistenes fortvilte argumentering for å holde på deler av Mose lov som en forordning for kristne i dag, så ser man bare hvordan de vikler seg selv inn i den mest dåraktige selvmotsigelse av sannhetens ord, som vi fikk ved Paulus. Selv etter at Paulus brukte så mye krefter og så mye lære på å overbevise den troende at vi er frelst utenfor loven, så punkt-argumenterer adventistene. Sabbatsbudet som hevdes av dem, er beviselig skjaltet ut. Det samme er forskrifter om høytider og mat.

Kristenheten i det store og hele er som bortskjemte unger som tror de vet ting bedre enn Gud Fader selv!

Uten å vite deg, og være klar over det. Så ser vi i dag en kristenhet som oppfører seg som bortgjemte unger, der en ikke vil innrette seg etter Guds ord i liv og lære. Og fruktene blir deretter!

Løsningen er alltid Guds ord, der finner vi kilden til alt.

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 5 O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter! 6 Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. 7 Jeg vil prise dig i hjertets opriktighet når jeg lærer din rettferdighets lover å kjenne. 8 Dine forskrifter vil jeg holde; du må ikke rent forlate mig! 9 Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

Smyrna Oslo er et alternativ, er du interessert? Ta kontakt kjære venn!

Liker du det vi skriver? Støtt oss i forbønn og økonomisk:

Her kan du/dere støtte oss økonomisk: Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller Kontonummer i Posten for bibeloversettelse-prosjektet:1204 33 59280

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-513-de-slumret-alle-inn.html

søndag 23. desember 2012

Nr. 521: Den nye Biskopen i Agder gifter ikke fraskilte, men utelater å begrunne hvorfor. Har en sagt A, så må en også si B!

Nr. 521:

Den nye Biskopen i Agder gifter ikke fraskilte, men utelater å begrunne hvorfor. Har en sagt A, så må en også si B!

Nyheten om at nyutnevnte biskop Stein Reinertsen ikke vil vie fraskilte har vakt bestyrtelse, sinne og harde ord. Aftenposten formidler reaksjoner fra politikere: - Milde himmel! Jeg er veldig overrasket, er Helga Pedersens umiddelbare reaksjon. Aps parlamentariske leder sier det er «viktig at Kirken utøver klokskap når den utnevner nye ledere, og at de nye biskopene som utnevnes, representerer det mangfold som finnes blant kirkens medlemmer.» Hennes kollega i Sp, Lars Peder Brekk, karakteriserer det som trist at det fortsatt er slike holdninger i bispekollegiet. Han advarer Kirken mot å bli så smal at dens posisjon som folkekirke trues. SV-statsråd Kristin Halvorsen mener biskopen legger «sten til byrden for mennesker som møter kjærligheten på nytt og ønsker å dele resten av livet sammen» og råder ham til å lese Paulus med litt mer romslighet.

Apostelen Paulus underviste og lærte at troende mennesker som ble skilt skulle enten forlike seg eller leve enslig. Jesus lærte det samme, og gikk enda lengre da han underviste og lærte at det også å gifte seg med en fraskilt er å drive hor! Illustrasjonsbilde av den hellige Apostel Paulus som vi ikke må forkaste hans ord og undervisning da han var satt av Gud til å fullføre Guds ord til oss hedningekristne!1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Biskopen er i motsetning til dessverre alt for mange frikirkelige Pastorer og forkynnere på sikker evangelisk mark!

Leste på Verdidebatten på Vårt Land sine sider der en Bore forteller om utviklingen i den Norske kristenhet fra å holde fast på Jesu og Paulus undervisning på dette punktet. Har åpnet egentlig opp for ny-teologi, liberal teologi og synd. Ved å tillatte gjengifte, ikke minst gjengifte forkynnere er mer alvorlig enn noe annet.

Bore: «Jeg husker godt at man lå 50-tallet kjente navnene på de ytterst få prestene som var skilt. Og helt frem til 70-årene kunne det være vanskelig for en skilt og gjengift prest å inneha et embete. I dag er spørsmålet stort sett udramatisk. For noen år siden ble biskop Per Oskar Kjølås skilt og giftet seg igjen – uten særlige reaksjoner. Når skilsmisse inntrer i nærmeste familie, har vi også sett hvordan teologer endrer standpunkt Flere prester har gjennom årene nektet å vie fraskilte, og har argumentert med at Jesus og Paulus forbyr gjengifte. Andre prester har forsøkt å skille mellom den skyldige og uskyldige part, og har vært villige til å vie den uskyldige part. Stadig flere finner det vanskelig – for ikke å si umulig – å felle en slik dom».

Hvordan kan f.eks. Finn Jarle Sele i avisen Norge i dag forsvare Biskopen da han er helt åpen for den gjengiftetde Jan Hanvold?

Jeg hørte på Radio Norges debatt program fredag 19. desember der Finn Jarle Sele støttet den nye biskopen i Agder, Stein Reinertsen i hans praksis av å ikke vie fraskilte. Men hvordan kan da Sele samtidig samarbeide og godta andre skilte og gjengiftetde? Det er for meg en gåte og da driver enn et dobbelt spill. Jeg godtar ikke gjengifte, langt mindre at forkynnere er gjengiftet som troende. Og de samarbeider jeg ikke med, men advarer imot da de fører synd, dom og frafall inn i Guds menighet som Akan, Ananias, Saffira og mange andre har gjort før dem.

Takk til Pastor Jan Åge Torp som beskyldte meg for å stå i ledertog med To sko!

Det er underlig med beskyldninger, men faktisk Pastor Jan Åge Torp beskyldte meg for å stå i ledertog med bevegelsen To sko og den Romersk Katolske Kirke da jeg ikke godtar gjengifte av troende. Og er 100 % imot at fraskilte og gjengiftetde skal inneha et embete eller tjeneste i Guds menighet. Jeg har aldri vært Romersk Katolsk eller hatt noe med to sko å gjøre. Men etter hva Torp har opplyst meg om med sine beskyldninger så har begge nevnte mye godt og rett å si hva Det nye Testamente lærer om skilsmisse og gjengifte.

Dette beskylder Torp meg for som er 100 % løgn, falske beskyldninger og tatt ut av hans urene og perverse sinn: «Jeg oppdaget nylig bloggen til Jan-Kåre Christensen, en pinsepredikant som kjører matebusser i nærheten av vår bolig på Søndre Nordstrand i Oslo. Hans buss-kjøring setter jeg pris på. Verre er det nok med hans skriblerier, der Espen Ottosen opphøyes, og der han kaller Emanuel Minos, Jan Hanvold & meg for “ulver i fåreklær”, “døråpner for demoner”, og han erklærer spedalskhet som med Kong Ussia… Jeg godtar ikke denne type omtale av meg selv, og heller ikke av andre. Vi bør alle samarbeide om å sette en standard for respektfull og akseptabel omtale, uavhengig av meninger. Jeg smiler ikke av forbannelser, men la meg røpe at jeg mister ikke nattesøvn heller. Det kan være nyttig å kjenne tankegrumset som utspiller seg i miljøet som jeg har avdekket i dette blogginnlegget. På sin nettside har Christensen lagt ut en link til en tekst fra “To Sko”, en gruppe på norsk jord som arbeider for gjenopprettelse av ekteskap – hvilket i prinsippet er bra – men som parallelt arbeider ved bønn og info for istykkerriving av ekteskap der den ene eller begge er gjengiftet. Dette er i noen grad et romersk-katolsk syn, men egentlig mye, mye verre, fordi i “To Sko” arbeider man målrettet med “bønner” som er intet mindre enn forbannelser. Christensen har lagt ut på sin side en tekst som er oversatt til norsk av lederen i denne gruppen. Linken inneholder bare en bitte liten del av tankene i “To Sko”, som jeg kjenner svært godt fra det virkelige liv».

Siden Pastor, eller for å bruke den riktige benevnelsen om ham. Den falske Apostel Jan Åge Torp har sagt at jeg står i ledertog med både den ene og den andre så ønsker jeg å ta inn noe av hva som står på hjemmesiden til to sko. Les og studer selv og sammenlign det med skriften, vær som de i Berøa.


Ap.gj. 17. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Her kommer noe utdrag for hva To sko skriver på sine hjemmesider som i motsetning til Agder Biskop Reinertsen også begrunner hvorfor de er imot gjengifte. Det vil aldri kunne gå at Guds menighet åpner opp for gjengifte av troende da det er imot hva Apostelen Paulus og hva Jesus selv lærte og underviste om.

Ingenting annet enn sannheten! ”Nothing but he truth” Covenant keepers Canada –autumn 2007 Volum 10, no 3 Denne våren var jeg i Waterloo på en ekteskapskonferanse arrangert av NAME Canada. Leo Godzich, som alltid har fin innsikt, delte det følgende. «En av de største tragediene i verden i dag er at menneskene glemmer at i hvert eneste menneske er det et uttrykk av Gud. Det betyr at hvert menneske uttrykker noe helt spesielt av Gud som bare kan uttrykkes gjennom det enkelte menneske. Du kan spørre de kristne hvorfor de er mot abort og de fleste vil si fordi de er imot mord og det er en god grunn, men ikke den viktigste grunnen. Den viktigste grunnen til at vi skulle være mot abort, er at det bildet av Gud som den personen skulle gi uttrykk for fikk ikke komme til uttrykk!” Verdiene av ekteskapet får et nytt innhold ved å tenke slik! Leo’s ord ga meg en åpenbaring. Selv hvor tragisk det er at et lite menneske blir drept, er dog den største tragedien at Guds bilde ble ødelagt. Satan angriper mennesker for å ramme Gud og hans rike. Ved at menneske blir drept så visker Satan ut det bildet av Gud som skulle komme til uttrykk gjennom dette mennesket. Han ødelegger Guds hensikt som nettopp det mennesket skulle uttrykke og utfylle. Ser du at dette handler mer om Gud enn om mennesker? Vi er så selvopptatte at vi ser bare at abort handler om mennesker. Det rører ved følelsene fordi det kunne ha vært oss. Vi er såret og skuffet fordi det kunne ha vært noen vi elsker. Vi ser på abort fra vår menneskelige side, fysisk heller enn å se abort fra et evighets- og et Guds synspunkt. Med det samme begynte jeg å sammenligne dette med ekteskap og skilsmisse. Satan angriper og ødelegger ekteskap p.g.a. det de representerer. Men hvor mange mennsker ser egentlig de virkelig guddommelige verdiene i et ekteskap? Mens jeg enda var sammen med min kone så tenkte jeg på ekteskapets verdi som viktig p.g.a. vår egen lykke. Ut over det var det noe som var innstiftet av Gud for å hegne om familien. Mitt perspektiv på ekteskapet har utvidet seg etter at jeg ble skilt. Jeg så på ekteskapet som et sted der jeg skulle trenes til å tjene endre, til å ha intimitet, offer ,trygghet og også mye mer. Alt dette er rett, men Gud lærte meg mer. Jeg oppdaget at ekteskapet er et bilde på Gud, et bilde på den oppofrende evige kjærligheten som Jesus har for hver enkelt av oss. Leo’s illustrasjon vekket dette igjen til live i meg. Hva viser vi verden når vi viser den en skilsmissestatistikk på over 50 %? Hva sier vi om Jesus ved dette? Når vi står i tro for våre ektefeller og våre familier så gjelder det mer enn vår egen lykke og glede !Vi tror det gjelder mer enn hva som er rett og galt og våre kjæres frelse. Selv om vi aldri får se gjenopprettelse av våre familier, så viser vi verden Jesu ufortjente kjærlighet til sin brud! Overgivelsen til Guds vilje er det viktigste i vårt paktsforhold med Faderen, på samme måte som Jesu død viser Faderens paktsforhold med oss. Vårt familiekompass. Hvor tok vi feil av veien i denne saken? De fleste har byttet bort evig gudsfrykt med humanisme. Humanismen er blitt gud for svært mange i vår kultur selv om humanistene ikke ser seg selv som religiøse. Vår falne natur innbiller seg selv at JEG vet hva som er rett og galt, jeg kan selv finne ut av min bestemmelse. Roten til denne holdningen er stolthet. Denne stoltheten viste seg første gang i Edens hage. Satan som er løgnens og stolthetens far fortalte Eva at hun visste best og Adam fulgte Evas råd. Da dette skjedde mistet humanismens moralske pass helt retningen. Kompassnålen peker alltid mot nord. Uansett hvor man er i verden kan man orientere seg etter kompassnålen fordi den alltid, overalt på kloden peker mot nord. Dette gjør At reisende får hjelp til å finne sitt bestemmelsessted. Sannheten er vårt evige kompass som viser oss retningen og hjelper oss å finne vårt bestemmelsessted. Sannheten er det evige perspektivet som vi skulle leve vår liv i tråd med. Sannheten vil alltid peke i en retning, nemlig mot Gud. Hvis vi slår opp/søker i leksikonet :”Encarta” så er Gud det første ordet som dukker opp når man søker opp ordet sannhet. Det er en flott påminnelse om hva sannhet er og hvor vi finner den. Sannheten handler om Gud! Humanismens kompassnål vil derimot alltid peke mot mennesket selv; ekteskapet skal dekke MINE behov og gjøre MEG lykkelig! Sannheten forteller oss at ekteskapet er en pakt som gjenspeiler Guds kjærlighet til hvert enkelt menneske. Et kristent menneskes liv vil alltid peke på Gud og hans evige sannhet, komme ditt rike, må Gud få ære ,må Guds vilje skje her og nå Gud vet best han er Herre, han er min eneste resurs. Det er interessant å legge merke til at det er et punkt hvor kompassnålen kommer ut av fokus. Det er på nordpolen, ved målet. Når vi ankommer nordpolen vil ikke kompasset være til hjelp .På samme måte med Gud. Når vi er kommet til himmelen trenger vi ikke Guds ledelse lenger da er vi jo sammen med ham, da er vi ett med ham i hans perfekte sannhet. Men før vi kommer til himmelen er sannheten kompassnålen som skal lede oss så vi ikke går oss vill. En grunn å bygge på. Etter denne undervisningen av Leo har jeg brukt mye tid på å tenke gjennom hva det vil si at sannheten skal lede oss i våre liv og også hva det vil si for oss som står i tro for våre ekteskap. Urokkelig kom til meg. Noe er urokkelig når det er sikkert, solid og uforanderlig. Det er sannheten som vi må bygge våre ekteskap på. Jesus snakker om det i Matt.7,24-27: ”Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, hen blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, Og det falt, og fallet var stort.” Dette fundamentet ;Jesu ord og eksempler, de vil aldri forandres. De står fast til evig tid! Dette kan vi være sikre på fordi Jesus sa: ”Men han som har sendt meg er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden.”Joh.8,26. Vi vet at det Gud sier er sannhet” Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre.” 4 Mos.23,19. Våre omstendigheter går ofte mot det som står i Ordet. Datoen for betalingen er kommet og Gud har ikke sørget for pengene. Min ektefeller sier at han/hun ikke kommer tilbake selv om Gud har talt om at det skal skje. Vi kan nevne flere ting, listen kan bli lang. Hva gjør jeg når omstendighetene sier noe annet enn Ordet? Valget Når vi står foran slike omstendigheter som motsier Ordet da må vi gjøre våre valg. Disse valgene vil utfordre sjelen vår, følelsene våre og vårt intellekt. Våre øyne og ører sier oss at det er umulig. Følelsene våre roper at det er for hardt for oss. Vi kommer fort til den konklusjon at det vil aldri komme til å skje. Og igjen er vi blitt menneskesentrert og humanistisk og lytter til våre menneskelige råd. I stolthet roper våre sjeler ut at vi vet best! Og vårt humanistiske kompass får oss helt ut av retning. Eller så kan vi velge å tro Guds sannhet som er åpenbart og talt til oss, og gå i lydighet på tross av det vi ser, føler eller tenker. Dette er troens vesen. ”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.” Hebr.11,1. Hvilke bygningsmann vil du være? En som bygger et vakkert hus på sand som ser fint ut, føles behagelig og som alle rundt deg sier vil bli stående? Eller er du av dem som vil bygge en bygning på fjellgrunn, en bygning som blir stående og ikke faller om stormen kommer? Søk sannheten, strekk deg etter den og be Gud åpenbare den for deg. Be Gud gi deg et evig og guddommelig perspektiv over ditt liv og ditt ekteskap. Tilslutt skal vi se at Jesus gir et vidunderlig løfte til de som søker sannheten. Det leser vi i Joh.8,31: ”Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i Sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.” Tro meg, friheten er god.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-279-forholdet-mellom-hustru-og-mann.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-511-ekteskapet.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-405-en-kaffe-kopp-og-to-med-pastor.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-510-jan-hanvold-er-selve-prototypen.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Nr. 520: Oppsummering av 2012 og veien videre!

Nr. 520:

Oppsummering av 2012 og veien videre!

2012 har vært et gledens år med blant annet nytt hus på Hellerudtoppen og Guds velsignelse over livet, familien og tjenesten med Herren! For oss har det nye huset vært som en bauta for oss da vi er kommet til ro for å bo der Herren ville ha oss fra ungdommen av. Dette er en lang historie, men Gud er og forblir god. Her er huset rett før innflytning.1 Sam 7:12 Og Samuel tok en sten og satte den imellem Mispa og Sen; denne sten kalte han Eben-Eser og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.

Ser nå tilbake på et liv i Guds trofasthet, omsorg og nåde. Faktisk på alle plan og felter i livet. Og jeg ble frelst på Ebeneser 25. Januar 1981 så da blir det 32 år siden jeg kom til tro, jeg har alltid trodd på Gud. Men det var da jeg tok en beslutning og ble gjenfødt til et levende Guds barn ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Nytt hus

Vi flyttet inn i det nye huset november 2012 og vi trives allerede meget godt, be for oss, familien og tjenesten. Vi trenger all den forbønn vi kan få, og ingenting er mer dyrebart og verdifullt enn at en blir bedt for.

Kristen Norge sover fremdeles dessverre!

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, Alt, ja absolutt alt vil komme for dagen. Vi tror at noe ikke blir registrert, men det gjør det i den himmelske computer. På hvilken måte vet jeg ikke. Men når alt kommer frem i Guds lys blir det avslørt! 14 og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Åndelig søvn og åndelig død ligger nær opp til hverandre. Det er veldig mye som vil trekke en ned som en troende og en står hard presset til. Det er kun ved å være fylt av Gud selv at en vil seire. 15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, Vi har veldig lett for å gjøre oss til venn med mørke. Det er vel knapt noen familie i dette landet som ikke er berørt av skilsmisse forbannelsen og mange andre negative ting. Men det er Guds ord som er vår rettesnor om det sviktes selv i vår nære omgangskrets og familie.

Det er denne søvnen som brer mer og mer om seg. Jeg har bl.a. skrevet imot Pastor Jan Kåre Hanvold på Visjon Norge. Jeg fatter ikke, forstår ikke og undres virkelig over hvordan flere og flere i kristen Norge kan godta en slik mega kjeltring og bedrager. Hvor dypt på en da ikke sove på det åndelige område. Han står for alt det som Satan står for og ikke for hva Gud står for. Han er skilt og gjengiftet som troende tre ganger, herlighetsteolog på sin hals, driver med penge manipulering og lever ut et kjødelig liv på stort sett alle områder i sitt liv. Hvor går grensene for Guds folk? Eller er det ikke noen grenser lengre mot verden og kjødet? Det skal ikke veldig mye kunnskap og kjennskap til Guds ord og Kristus for å avsløre Hanvold. Og klarer enn ikke å avsløre ham, klarer enn da overhode å avsløre noen andre falske profeter? Det må være Todd Bentley som er på det samme åndelige primitive og kjødelige nivået som Hanvold som også er nyskilt og gjengiftet med sin tidligere barnepike.

Kaller Gud oss til å være A 4 mennesker?

1 Tim. 3. 15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Både ja og nei. Gud har satt klare rammer for våre liv, det gjelder alle troende, ikke minst forkynnere og de som skal lære andre som er et mønster for hjorden og Jakob ikke mange skal bli lærere for enn skal da bli hardere dømt.

Gjengifte blant forkynnere, Pastorer og Prester er som en kreftsvulst!

Vi må forstå bibelens tankegang for å forstå Gud rett. Han lærer og underviser oss der om hva han mener, hvilke planer han har for våre liv og hva han forventer og krever av vårt liv. Jeg har sett gjennom årens løp i den Pinse Karismatiske bevegelse der profetier, meninger og alt annet enn Guds ord og den lære som vi der finner er avgjørende for oss. Guds ord taler om å gi akt på læren, og seg selv! Her gir enn ikke akt på seg selv men andre og Guds ord raderer og bortforklarer enn. Da til sin og andres undergang, tragisk men dessverre sant i en alt for stor grad.

Ekteskapet er i Guds øyne et bilde på Kristus og menigheten

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den Kjærlighetslivet som utleves i mellom ektefellene har altså sitt mønster i kjærligheten som Kristus utviser i sin frelsesgjerning overfor kirken. Men hvis Kristi tjenende omsorg for kirken, hans brud, skal være forbildet for den jordiske legemlighet i kjønnsrelasjonen, betyr det at forholdet mellom kjønnene er noe mer enn en slags autonom “verdslig ordning” i skapelsen. Ved å parallellføre forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet med forholdet mellom Kristus og kirken i frelsen, gir Paulus den jordisk-legemlige kjærligheten mellom ektefellene en kristologisk begrunnelse. Frelsesrelasjonen mellom Kristus og kirken er forbildet for samlivet i ekteskapet, men mønsteret gjelder også omvendt – ekteskapet mellom mann og kvinne skal være et avbilde på forholdet mellom Kristus og kirken. 26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. TIT 3,5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd. Hele kristenlivet er en fremtredende prosess, som vil vare livet ut og helt sikker et godt stykke inn i evigheten! Men en dag skal vi stå allikevel fremfor Gud og være Jesu Kristi brud, selv om Gud har et stykke arbeid å gjøre i og gjennom oss. 27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være. Målet er at vi skal stå fram uten flekk eller rynke eller noe slik, dvs uten feil. Hva er flekk, lyte og feil for en kristen? Det er synd og urenheter. Bibelen snakker om Jesus som kommer igjen, som en brudgom som henter sin brud til bryllupsfesten. Når vår brudgom kommer, skal vi stå fram som helliggjorte kristne. Det er nå vi er i en slik forberedelses-periode før himmelens bryllupsfest. Da er det viktig at vi bruker denne tiden til å gjøre oss klar. Filipperne 1:9-10 sier: "Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag." Vi skal stå rene og uten feil på Kristi dag. Kolosserbrevet 1:22 sier også noe lignende: "Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg." Dette går altså igjen hele tiden. Du er ment å gå gjennom en prosess, som heter helliggjørelse. Målet for denne helliggjørelsen er at du skal stå fram uten synd og urett. 28 På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Når Jesus ofret alt for menigheten, kaller Gud mannen til å ta hans eksempel. Å elske hustruen sin er å elske seg selv. Kjærligheten er universets sterkeste og viktigste kraft. Høys. 8. 6 Sett meg som segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. 29 Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvert om gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Som Kristus ga seg for kirken, slik skal mannen gi seg for sin kone. Ekte kjærlighet handler om å gi, ikke å få. Det skal være sentralt for mannen å dekke sin kones behov. I det gamle testamentet brukes også ekteskapet som et bilde på forholdet mellom Gud og Hans folk. På samme måte som i det nye testamentet som vist ovenfor. Et eksempel på dette følger under: Jesaja 54. 4 – 5 Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret. Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære. For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Israels Hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud. Formålet med ekteskapet blir da å hjelpe hverandre med å komme til himmelen, og å vise ikke kristne hvordan forholdet mellom Kristus og menighet er.

Menigheten Smyrna Oslo står og faller med at Guds folk forkaster treenighetslæren!

2 Mosebok 20. 1 Da talte Gud alle disse ord og sa: 2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig. 4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Vi har drevet på med Smyrna siden sommeren 2009, altså i 3 ½ år. Jeg eller vi har ikke være overdrevet opptatt med en sannhet i fra Guds ord. Den sannheten jeg har kanskje påpekt sterkest i forhold til andre er om ekteskapet at det er innstiftet av Gud og skal være hellig of for troende lærer skriften klart at det er kun ved død dette opphører. Og skulle en bli skilt skal en enten leve alene eller forlike seg, et nytt ekteskap eller gifte seg med en fraskilt er for kristne og troende mennesker synd og hor!

Men de tilbakemeldingen jeg får er krystall klare, det er mitt «nye» syn på Gud som er avgjørende hva andre troende mener, tror og tenker angående synet på treenighetslæren.

Jeg har som sagt ikke gått innfor å promotere enn eller flere bibelsk sannheter, men forkynne hele Guds råd til frelse som Apostelen Paulus gjorde det.

Ap.gj. 20. 20 hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Troen på èn Gud hører med til den kristne grunnvoll derfor angriper Satan denne så sterkt gjennom blant annet å tro på en triadegud som er totalt fremmed for bibelens lære.

Hebr. 6. 1. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.

Barnelærdommen for de første kristne var å tro på èn Gud, ikke en såkalt kristen triadegud. Også det første budet er det å tro på èn Gud, den eneste sanne Gud som Gud taler om som det aller viktigste.

Jeg må nødtvunget legge om min undervisning!

At jeg tar opp dette med treenigheten kanskje noe for ofte kommer ikke av bare hva jeg ønsker og vil? Men det er på det ankepunktet vi i Smyrna Oslo og gjennom min undervisning blir konfrontert, angrepet og boikottet av gang etter gang, derfor!

Det har ikke rablet for meg, men jeg må forholde meg til realiteter og hvor ankepunktet er imot min undervisning.

Som sagt, så er jeg ikke selv overdrevet opptatt med troen på `en Gud, hvem som er den eneste sanne Gud er som det eneste avgjørende. Men etter å ha drevet Smyrna Oslo og nettsidene våre de siste 3-4 årene forteller det meg at jeg er nødt, om enn nødtvunget imot de forholdsvis tunge og harde beskyldninger jeg får imot meg. Men skriften er veldig klar på og hva de første kristne trodde og lærte, at det er kun og alene Gud Fader og ingen andre som er den eneste sanne Gud og han har en Sønn som er hans enbåren.

1 Kor. 8. 4b. og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Jeg kommer fremover til å konsentrere meg mer om to ting.

1.) Begynne med bibelkommentarene mine igjen og fullføre det.

2.) Imøtegå og forklare at det er kun og alene Gud Fader og ingen andre som er den eneste sanne Gud og han har en Sønn, Jesus Kristus. Og de har en felles Ånd omtalt i skriften som bl.a. Den hellige ånd, du Ånd, Guds ånd, Jesu Kristi ånd etc.

Undervisning om troen på èn Gud vil stå sentralt fremover!

Be for meg og min tjeneste og underving. Støtt oss også økonomisk, Gud vil lønne deg rikelig tilbake. Slik jeg erfarer det nå, så trenger jeg dine forbønner og økonomiske støtte for å være til hjelp, velsignelse og veiledning for mange kjøre medvandrer i troen på den eneste sanne Gud og hans Sønn Jesus Kristus.

Her kan du/dere støtte oss økonomisk:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller Kontonummer i Posten for bibeloversettelse-prosjektet:1204 33 59280

Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index.php

søndag 16. desember 2012

Nr. 518: Hillsong er og forblir en gedigen bløff!

Nr. 518:
Hillsong er og forblir en gedigen bløff!

Lettkledde damer, med tettsittende klær som fremstår mer som et sexobjekt enn noen som synger til Herrens ære representerer Hillsong og den pinsekarismatiske lovsang som ikke er noe annet enn en gedigen forførelse fra ende til annen! Dette gjelder heldigvis ikke alle, men alt for mange og Hillsong er dessverre en toneangivende retning som leder inn i det okkulte.


Lovsang er herlig og lovsang sømmer seg for de hellige

Salme 150. 1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

Kvinnene skal være tildekket under gudstjenesten lærer skriften!

1. Kor.11. 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. 4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. 6 Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. 13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Paulus underviser om tildekkelse eller beskyttelse. Den aller mest utbredte forklaringen her går ut på at Paulus snakker til tempelskjøger. Men det utrolige er at han ikke nevner dem med et eneste ord. Dernest så er dette tidsbestemt. Det blir ikke nevnt med et ord eller en setning heller. Tvert imot sier han i v.2. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Dette forkynte og underviste Paulus overalt han kom da det er Guds bud, også i dag. Det er utrolig hvordan Satan og kjødet manipulerer og bedrar mennesker. Hvorfor skal kvinnen tildekke seg når hun ber eller profeterer? Pga Forstanderen, mannen eller Gud? Skriften gir svar. V. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Eller som det også står i enkelte oversettelser; undergivenhetstegn. Eller; beskytende myndighet over sitt hode eller gir henne sin egen autoritet. Den beste oversettelsen; noe som alle engler legger merke til og gleder seg over. Bedre en Living oversettelse kan det ikke sies. Det er et tegn at hun er nr. 2, ikke nr. 1 som mannen er. Dette går tilbake til skapelsen, at hun er skapt som nr. 2. Englene er skapt alle som nr. 1. Derfor skal en i respekt overfor englene når kvinnen deltar i møter med bønn, forkynnelse og annet, være tildekket. Hvis det er enkelte kvinner som ikke ser dette eller ikke ønsker å følge Guds ord. Disse skal en ikke stride med i menigheten sier Paulus. De går glipp av noe. Vi står i en åndskamp som vi skal seire i sier Paulus i Efes.6. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Da må vi følge Guds ord også her for å vinne en hel og full seier. Som den nå avdøde Profet Joel Barsjø sa det; hadde jeg vært kvinne hadde jeg hatt 3 hatter. Hvorfor er tildekkelse påkrevd? Av englenes ”manglende” forståelse at vi mennesker er todelt; mann og kvinne. Som et tegn på dette for englene så skal mannen ikke være tildekt men kvinnen. Da under våre møtesamlinger og spesielt når hun deltar. Vanskeligere er det ikke. Det gjelder bare å lese som det står og handle som Jakob sier det i sitt brev flere ganger. Jakob 2.22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene. 26. For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Vi må bare konstatere at de aller, aller fleste kristne i Norge har en død tro, eller skal en heller si en er blitt villedet i troen. Norge er blitt et åndelig pygmeer land. Derfor er det så viktig at en ikke ser på de troende i Norge. De er villedet i det store og hele, men til en ting. Til Guds ord og skriften alene!

Lovsang og det å tilbe Herren Gud er herlig. Men som alt annet så kan det bli misbrukt og Satan etteraper dette. Er en på en verdslig konsert så er faktisk mye av sangen på indikerte og direkte en hyllest til Satan og hva han står for. Kan nevne grupper som kommer inn under denne kategorien. Ikke minst slike hevy og såkalte tung metall rocke grupper. Men hva så med såkalt kristen lovsang?

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte!

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte, er det fra den levende Gud det som de holder på med? Han er også herlighetsteolog med alt det fører med seg. Om de kommer fra Australia, er det da alt tillatt? Skjønner ikke meg på det lavmålet den Norske kristenhet beveger seg som åpner opp for dette mer og mer. Herlighetsteolog en gang. Alltid herlighetsteolog. Det er ikke lett å få forandret en mann som har hatt fremgang med det han har gjort!

Damer som synger til Herrens ære eller som sexobjekter?

Jeg har sett Hillsong på tv og youtube og lignende grupper, der en ser ikke minst damer hvordan de framstår i bekledning eller mangel på sådan, så er det ikke Herren de promoterer, heller seg selv. Hvor skorter det hen, med undervisning om fremtreden i Guds hus. Ta f.eks. Tabernacle Church i Brooklyn, i det koret har alle sangerne kapper som står framme på plattformen og synger. Det virker både pent, sømmelig og ordentlig og til Guds ære. Skriften taler også om at en kvinne som stiller seg fram skal være tildekket i Guds hus. Den løssluppenheten vi ser i dag, passer perfekt for alle som vil leve i løssluppenheten med nye ekteskap og nye forhold, den nye trenden i kristenheten er at eldre predikanter skiller seg fra sine koner som de har barn med og finner seg en langt yngre dame for å utfolde seg som en ungdom med henne. Hva er det for lavmål de kristne bøyer seg så gladelig for i dag. Men dessverre etteraper lederne i kristenheten verdens målestokk og levesett og det brer fort om seg når tom ledere som Minos og andre stilltiende går god for dette. Skulle en være så uheldig å stille spørsmål om dette, får en høre at en er uten nåde og kjærlighet og mye annet sprøyt.

Pinsekarismatikerne – liker de ikke god musikk???

Det er mye resurser, vi ser andre innenfor kristenheten som frembærer meget god musikk, mens når en kommer innforbi pinsekarismatiske godtar de alt. Man går fra å være normal til å bli helt unormal. Innforbi andre deler av kristenheten er det normale forhold der en liker det som er pent, edelt og godt for øre å høre på. Hva er dette for lureri de pinsekarismatiske ledere lurer folk til å skulle godta? Hva er det som gjør at en blir dummere og rarere etter enn blir pinsevenn enn det en var før? Frelsen løfter enn opp. Hva ser en her? Lavmålet blir det normale, stikk i strid med skriften som taler om å løfte menneske opp, ikke minst de troende!

Hillsong blir akseptert fordi det «bevarer» ungdommen?

Det er utrolig at det meste blir godtatt bare det får ungdom til å «tro» på Jesus. Det er de som sier at målet helliger midlet, er det ikke det vi ser? Eller er det den nye trenden vi ser at eldre menn liker yngre damer noe vi ser mer og mer i kristne sammenhenger. Det er flere såkalte kristne som i den senere tid har skilt seg fra sin kone som en hadde et hjem og barn med for å gifte seg med ei som er langt yngre enn seg selv. Slike forkynnere som skulle fått et spark bak og kjeppjaget fra Guds menighet, ikke annerkjennelse og blitt sett opp til.

Lovsang eller stemning? Lovsang eller Satan som virker?

Når de mottok Ånden på Pinsefestens dag, satt de. En var i vatter med Gud, seg selv og omgivelsene. I dag er det noe merkelig enn ser, det er at det ekstreme vinner mer og mer terreng og anseelse. Og hvis noen skjelver er det noe veldig, men veldig ofte hvis noen skjelver når de blir bedt for er det Satan og demoene som virker og Gud og hans Ånd som virker i en person som en åndelig brytekamp. Jakob kjempet med Gud fordi han hadde vært så gjenstridig og ikke blitt ydmyket før, ikke fordi han hadde ydmyket seg før. Det var herlig, men da en ikke egentlig skjønner hva som er hva i den åndelige verden, blir enn også bedratt, forført og villedet. Hillsong ser ut for meg representerer ikke noe annet enn en gedigen bløff på det åndelige område! Og det vinner terreng da den åndelig standarden er så lav, og de kjødelige elementene så sterke innforbi storparten av kristenheten i den vestlige verden.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betydningen-av-aa-vaere-tildekket http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse-og-ytre