tirsdag 30. mai 2017

Nr. 1968: Når kristne aviser omtaler deg – og du får ikke svart tilbake, men de selv klager på at de kristne ikke blir hørt i dagens samfunn!

Nr. 1968:
Når kristne aviser omtaler deg – og du får ikke svart tilbake, men de selv klager på at de kristne ikke blir hørt i dagens samfunn!

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Bilde av Jan Hanvold fra jappetiden på 1980-tallet. Mannen var en kjeltring da, dømt og satt i fengsel. I dag, flinkere enn noen gang, evner å loppe kristenfolket i Norge for 100 Millioner hvert år.
 
Kommer Jesus snart igjen?

Ja, men kristenfolket hadde ikke kjent ham igjen når de kan godta en mann som Jan Hanvold som åpenbart er en ulv i fåreklær, eller en japp som «Apostel»!?

 

Kristenfolket har en standard for seg selv og en annen for andre.
De driver med doble standarder, som verdens barn også gjør.
Men her kunne troende vært et forbilde, det er de så absolutt ikke!

Vi som troende er mange ganger verre ikke bedre enn verdens barn, det forteller ikke så rent lite!

Alle mennesker søker et ideal – noe som de strekker seg ut og imot. Vi som troende ønsker å ligne Jesus, men han er dessverre stikk motsatt enn hva de fleste troende er. Spesielt lederne, hvorfor er det slik?

Jesus var regnet for å være en person av folket og til folket, selv om han var en Rabbuni, en lærer. Dagens kristne ledere tar seg friheter som ingen andre har, de kan skille og gifte seg og utnytte andre både økenomisk og på andre måter som de finner det for godt.
Blir de avslørt som Jan Hanvold ble i pengepredikanten så skal han lenge lete etter så god støtte å få blant noen som han får blant kristenfolket selv om mannen er åpenbart både korrupt og en kjeltring!

Jan Hanvold er både dømt og har sittet i fengsel for økenomisk utroskap. Han er i dag verre enn han var på 1980-tallet, men bare mer utspekulert og kynisk enn noen gang. Derfor gjør støtte fra kristenfolket så godt om verdens barn stort sett har avslørt ham for lenge siden.

Her fra bladet Kapital:

Fra mirakler til fengsel

De som fulgte iherdigst med i nyhetsbildet på 1980-tallet, husker kanskje predikant Jan Hanvold, drivkraft og åndelig leder i stiftelsen Ny Visjon i Drøbak.

Mirakelkonferansene hans var omstridte. Det samme var hans fokus på penger. Satsingen var endeløs, og Hanvold uttalte at de skulle "snu opp ned på Norge og Europa, økonomisk og moralsk."

Det eneste han snudde opp ned på, var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner kroner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.

Visjon Bibel Center - eller VBC Bibelen For Alle som det het da - ble også opprettet i 1989. Den gang dreide det seg stort sett om å gi bibler til Moskva. Siden har de bedrevet ulike former for mer eller mindre tvilsomme innsamlingsaksjoner.

Nå kaller de seg Visjon Norge Misjon, samler inn penger blant annet gjennom en fadderordning for fattige barn, og har 24 timers TV-sendinger i hele Norden. Menigheten bak selskapene kaller seg Power House.
(sitat slutt).

Nå har de forandret dette, og samler inn penger til fattige i Moldova og lar TV-seerne bli med på reise ditt og kristenfolket ikke bare åpner lommeboka for dette. Men kontoen og tror at Gud skal velsigne både de og Jan Hanvold, da de skal så inn og få tredve, femti og hundre ganger igjen beløpet. Snakk om kynisk manipulering, da ingen vil få en krone tilbake hverken fra Gud eller Jan Hanvold da han lever i hor som en kristen med å være gjengiftet som en troende!

Her er bladet kapital som skriver om dette, les selv her:

https://kapital.no/emagasin/janhanvold/#1

Her er en artikkel der jeg skriver om hvordan jeg er blitt utestengt blant de troende. Kunne ha skrevet bok om dette, men stopper her med denne artikkelen:Nr. 729:
Jeg er blitt stengt ute på samtlige debatt-forum i kristne sammenheng, kastet ut fra møtet etc. fordi jeg har holdt frem en ting; Guds eget ord!

En gang, det var i ca. 1985 kom jeg met et profetisk budskap om at vi var i ferd med å gå mer og mer inn i den tiden som Guds ord beskriver som Laodikea tiden. Det var på daværende Karmøy Kristne Senter og Leif Jacobsen beordret meg til å tie stilt og etterpå ble vi, jeg og to-tre andre jaget ut av møte. Av daværende Pastor Sten Sørensen, far til Sten Sørensen jr.

Denne artikkel er dedikert til de som prøvde å si i fra, men som ikke klarte å stå imot presse eller gav opp. Dessverre så er det mange som har sett mye, men å si i fra igjen og igjen. Og ikke gi opp, men holde sannheten og Guds ord frem år ut og år inn, det trengs det en dobbel del av Guds Ånd til og enda mer nåde.

Bilde av Nigeria fossen. En slik foss trenger vi alle å ha i vårt liv og hjerte for å holde ut inntil enden. Det sies om Smith Wiggelsworth sto ved fossen og gråt. Da ba han; slik i min sjel Gud!

Joh. e. 7. 37 Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 38 Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 39 Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.
Mitt møte med de kristne var egentlig veldig naivt, men hvor «godt» jeg hadde det!

Jeg har en bakgrunn der jeg ikke er vokst opp i et hjem med personlig troende foreldre, selv om nok begge trodde på Gud og ville at jeg skulle leve som en statskirkelig mann.

Så ble jeg frelst og født på nytt. Og jeg trodde at de kristne var verdens snilleste mennesker, men, men, det stemmer nok dessverre ikke!

Hva er det som gjør at det finnes så mange onde «kristne» som vil kontrollere og styre andre?

På mange måter er dagens kristendom veldig, veldig hyklerisk og ond. Med det mener jeg at en skal fremstå som veldig snill, tolerant, kjærlighetsfull og god. Men i virkeligheten så er de troende alt annet enn dette. De er motsatt, ja mange ganger mye dårligere enn verdens barn i det meste. Dette er dypt, dypt tragisk. Jeg er også forundres over at ingen reagerer på den måten hundrevis av kristne blir behandlet hvert år i sine egne menigheter. Har selv blitt utsatt for å bli løftet opp den ene øyeblikket for så etterpå å bli behandlet som en kriminell, utsatt for ryktespredning og skittkasting fra menighetens ledere. Min opplevelse er at jeg gjennom mange år som omreisende predikant har møtt mange rundt om kring som ikke blir brukt, som ikke blir tatt på alvor og som blir regelrett kuttet ned og psykisk mishandlet. Hvordan skal det bli forandring her? Selvfølgelig har jeg ikke det fylle og hele svaret her. Men vil gi ti (10) ting i stikkords format hvordan ting kan bli bedre.

1.) Skriften sier: Ef 4:25 Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!

Tal sannhet med dine medmennesker, alltid! Og bær ikke på hemmeligheter og skjulte synder, det vil bli din bane hvis du ikke gjør det opp og tar tak i dette.

2.) Ef 4:29 Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;

Som kristne skal vår tale være med mening, god og positiv.

3.) Sal 36:10 For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

Tal sannhet, og følg det lyset du har i dag, og du vil få mer lys i morgen. Selv kjernen for å utvikle seg på det åndelige område er å følge det lyset en har, og ikke bakke ut.

4.) Matt. 7. 12 Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

Å leve etter den gyldne regel har vært en leveregel gjennom hele livet.

5.) Matt. 5. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Det er når en blir tråkket på, at den vi er kommer frem.

6.) Åp 22:11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!

Å passe sitt eget liv, det er det som fører enn frem på det åndelige område.

7.) 1Kor 6:7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Å kunne og evne tåle urett, det er en kristen dyd.

8.) 1 Tess. 4. 2 I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. 3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; 4 at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære, 5 ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud.

Hva er Guds vilje? Det trenger vi ikke å lute på. Det er vår helliggjørelse. Og i vår helliggjørelse er kristen etikk som er bygget på Guds ord som er det aller, aller viktigste.

9.) Matt. 6. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! 34 Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

Synes dette verset er nydelig, og for et løfte. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt annet i tilgift! Bedre løfte enn dette finnes det ikke. Det lønner seg å tro på Gud synger vi, ja sier jeg.

10.) Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Vi skal ikke tillate synd i våre egne liv, det er aller viktigst. Men ikke i andres liv heller, derfor skal vi stille også andre til ansvar for deres synd. Vi må ikke ha overdreven respekt for andre, og ei heller se ned på noen. Men si sannheten til dem.

Sluttkommentar:

Kristen Norge vil fremstå som noe de ikke er, og nok aldri kommer til å bli heller uten en kolossal omveltning som da må skje. De vil fremstå prektige, snille og noen som «får» det til. Men sannheten er at de er i det store og det hele en gjeng med mennesker som lever akkurat motsatt en det en skulle. En har ikke sannhet hverken i lære, liv eller hjerte, derfor blir dagens kristendom patetisk, sløvende og likegyldig.

Dagens kristendom er ikke demokratisk eller styrt av Gud, men av kjødet til de som kaller seg kristne men ikke er det. Alt blir styrt av kjødet, som er det instrumentet som Satan virker i og gjennom. Dette har jeg gjennomskuet for mange, mange år siden. Dagens kristendom er dessverre gjennomsyret av vårt kjød, og ikke Guds ord og Guds Ånd!

Kunne ha skrevet enda mye mer, og mye mer omfattende. Men nevner kort hvordan jeg har blitt stengt ute får bloggen til de forskjellige avisene. Skriver også for deg som holder frem Guds ord og blir motarbeidet og blir skviset ut.

KS eller Korsets Seier begynte med moderering og hensikten var å stenge meg ute. De er så til de grader ute av kontroll, at dagens KS er bare en patetisk avis, dessverre. KS er og forblir en tragisk avis, som vekker forakt da det skal være en pinse avis og er mer liberal en Lutheranere og andre.

Dagen stengte meg ute fordi jeg holdt frem Guds ord. Det samme gjorde VL. Men jeg fikk «skryt» av VL, men mine innlegg og kommentarer er skapte slik forargelse og mostand. At de måtte stenge meg ute!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1962-pastor-og-narreapostel-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html

mandag 29. mai 2017

Nr. 1967: Eksklusivt intervju på den Himmelske blogg, med Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, i forkant av anken til Norges Høyesterett!

Nr. 1967:
Eksklusivt intervju på den Himmelske blogg, med Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, i forkant av anken til Norges Høyesterett!
 
Presisering da jeg skrev dette:

«Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. 

Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!»

Det jeg presiserer er ikke at de nødvendigvis er slik imot alle personer som jeg skriver. Men i mitt tilfelle har de vært det.
De visste hva de ville legge vekt på i dommen, eller burde har visst.
Jeg har nå i to rettsinstanser ikke fått et spørsmål eller gitt et tydelig svar på hva som er fakta om hva som er blitt skrevet og talt om meg, Torp og de impliserte i denne saken.

At det er mye, det stemmer nok da dette har foregått nærmest døgnkontinuerlig debattert nå i fire år, minst!

Motivet, hensikten, bakgrunn og mengden fra den andre siden har vært et ikke tema. Nå blir forhåpentligvis enten frikjennelse, eller en ny rettsrunde i Norsk Høyesterett, be om dette kjære venner!

Men gjennom Advokat Brynjar Meling sitt kjempegode ankeskriv er alt dette nå tatt med, at dommerne både i tingretten og lagmannsretten gjorde en slett jobb.
Slik burde det ikke være i Norge, men kristendomsforfølgelse foregår ikke bare i Egypt og andre steder. Men også her i vårt kjære Norge og Europa!

Bilde av Therese Johaug som har erfart noe av det samme som meg.
Hun har litt skyld, og får en veldig streng straff! 
Jeg har ingen skyld, og skal også få straff!
Likhetene finnes så absolutt, da hun nok har erfart noe av det samme som meg. Her er det mange «dommere» og lite nåde å få, selv om en har gjort sitt beste!
Saken min er egentlig langt viktigere, det er tros- og ytringsfrihetens kår her i Norge.
Vil den bli stående som i dag, eller satt 200 år tilbake til tiden før Hans Nielsen Hauge sto frem og vanlige mennesker fikk lov å mene og tro det som de var overbevist om? Eller skal den friheten innskrenkes?Den Himmelske blogg (fra nå DHB) spør Jan Kåre Christensen (fra nå JKC) følgende. Kan du fortelle noe ord om deg selv, kort?

JKC:
Er både Dansk statsborger og Norsk, men har bodd her i Norge mesteparten av mitt liv.
Elsker Guds ord, og anser meg for å være en bibeltroende kristen som tar alt Guds ord på alvor. Derfor også denne voldsomme motstanden.
Gift med Berit og tre barn. Har vanlig jobb og virker som forkynner og skribent på fritiden!

DHB: Nå har du vært igjennom to rettsaker. Først i Oslo tingrett, så i Borgarting lagmansrett. Saken er anket til Norsk Høyesterett. Men hvordan ser du på anmeldelsen som narreApostel Jan Aage Torp kom med?

JKC: Det var uten tvil en fiktiv anmeldelse av Jan Aage Torp. Har hatet meg og den Himmelske blogg for at vi forkynte imot gjengifte. Men han gikk til Manglerud politiet med en fiktiv anmeldelse der han fant noen ord jeg hadde skrevet som han mente var «krenkende og sjikanerende». Det som han selv har drevet med hele sitt voksne liv overfor andre.
Etter hans fiktive anmeldelse er 98 % av det jeg har skrevet om Torp, skrevet.
Med andre ord, det som de bruker imot meg nå, mengden.
Det er kommet etter Jan Aage Torps anmeldelse, derfor blir selve anmeldelsen et dobbelt bedrag. Den er konstruert, og det som ikke var med i den første anmeldelsen, mengden av hva jeg har skrevet. Det er det eneste de bruker imot meg for alt det er verd!
Han anmelder meg da han hater min forkynnelse om gjengifte. Samt, han vil ta meg for mengden. Selv om da han anmeldte meg var kun 2 % av hva jeg har skrevet om Torp, da skrevet. Hele saken imot meg er et komplott og fabrikkert.
 
Jan Aage Torp fremgangsmåte er pillråtten, dessverre har han evnet å narre andre også til å være med på hans løgner imot meg og den Himmelske blogg.
Men jeg tror at dette ville komme for dagen mer og mer, at Torps løgner og måte å gå frem på vil bli avslørt og sett ned på som direkte ondskapsfullt som det er!

DHB: Det var veldig, men hvordan har du opplevd dommerne i både Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett?

JKC: Jeg var nok altfor naiv og trodde at når en kom til en offentlig rett, så gikk alt rett for seg.
Men faktisk, her oppleves det som å bli dolket i ryggen av Norsk rettsvesen.
Både dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.

Det som har felt meg i to rettsinstanser, er ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det. Dette er fra dommen imot meg og den Himmelske blogg:
«Det er et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalls blogginnlegg der Torp er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som "psykopat" og "spedalsk". De tallrike blogginnleggene og omtalen av Torp har ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige Torp. Situasjonen har lite felles med den kjerneverdi som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet, jf Rt. 2012 side 536 avsnitt 38.»

Dette høres så riktig ut, men det hele er løgn og fordreining av sannheten på flere punkter.

1.)  Det som er skrevet om Torp, er 98 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Antall og mengde er noe som er kommet inn som et hovedpunkt fremfor noe annet etter hans fiktive anmeldelse. Med andre ord, Torp har anmeldt meg for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet uansett bare han klarer å få det til. Her passer inn det ordtaket «målet helliger midlet»!

2.)  At jeg har regner jeg de fire siste årene skrevet ca. 300 artikkler imot meg og den Himmelske blogg.

Jeg regner med over 20.000 meldinger imot meg også i samme periode, og over flere år. Det er klart at da blir det en stor mengde.

3.)  Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi - det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten!

4.)  Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!

DHB: Dette var veldig Jan Kåre, hva synes du om de kristne i denne kampen for det kristne ekteskapet? Støtte og spesielt de kristne avisene?

JKC: Hva skal jeg si? Jeg vet, merker det at det er flere troende som ber for meg og min familie enn noen gang i mitt liv. Samtidig, det er også en lunkenhet overfor meg, den kampen jeg står i og hva jeg ønsker å si og formidle. Som foruroliger og smerter meg!

Det er veldig få troende, hvis det er noen uansett hvilket kirkesamfunn, eller menighet som virkelig fronter i dag at de er imot gjengiftede forkynnere.

Samtidig, Korsets Seier, avisene Norge i dag, Dagen og Vårt Land har skrevet om denne saken. Men det er ikke noen aviser som har tatt et virkelig dybde intervju som her nå vi gjør på den Himmelske blogg. Der en også får frem min side av saken uten noe om og men! Der en prøver å belyse saken sett fra mitt ståsted, ikke alle andres!

DHB: Nå nærmer det seg en avgjørelse om dommen fra Borgarting lagmansrett enten står seg, du blir frikjent eller det blir en ny og siste rettsforhandling i Norsk Høyesterett. Derfor Jan Kåre, er det noe du angrer på i denne saken?

JKC: Når en går inn i en sak, eller hva det gjelder i livet. Så er man på et ståsted i livet, og handler ut i fra dette. Slik har jeg gjort i alle situasjoner i livet, slik også her.
Selvfølgelig er det ting som skulle vært annerledes, men der jeg var der, så handlet jeg i god tro.
Mitt møte med politiet og rettsvesen var i utgangspunktet godt, ganske så naivt og jeg trodde at alle var mye mer redelig og straight enn de var. Min erfaring er at politiet er rett og slett kristendomshatere når det kommer til stykke slikt de har behandlet meg. leser en om Hans Nielsen Hauge, hvordan politiet behandlet Jødene under 2. verdenskrig. Så er det faktisk på det samme lave nivået politiet har behandlet meg og min familie. Vi er fritt vilt for alle og enhver uten de trenger å tenke på konsekvensene da alle får lov å skrive og mene absolutt hva de vil om oss.
Samt, dommerne og rettsvesen er jeg veldig forundret over hvor udyktige og lite redelige de er. Faktisk det som ligger til grunn for hele denne saken, noe jeg ikke har vært klar over. Det er mengden av det jeg har skrevet, som har felt meg både i tingretten og lagmannsretten. Det har ikke vært gjenstand for drøftelser i det hele tatt. Det som er selve kjernen i denne saken sett på bakgrunn av dommene. Det er ikke debattert, bortsett fra da Jan Aage Torp kom opp og frem med et fantasitall i Oslo tingrett som ingen har sjekket om var sant eller ikke. Med andre ord, større uredelighet enn dette, er det ikke mulig å oppleve.

Dette skriver også min advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv så treffende og godt, se her:
«Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.»

Med andre ord, hvis ikke at hele saken blir forkastet p.g.a. feil lovanvendelse, og det ikke blir noen ny rettforhandling i Norsk Høyesterett. Så blir dette tidens justismord i Norge, noe jeg hverken tror eller håper det blir. Jeg vil ikke bli noen «martyr», jeg ønsker å bli frikjent da jeg aldri har gjort noen straffbar handling på noen områder i livet bortsett fra å ha kjørt noen kilometer over fartsgrensa noen ganger!

Meling bruker de sterkeste ordene det er mulig å bruke «overhodet ikke drøfter problemstillingen». Det som er selve kjernen blitt i saken, mengden av hva jeg har skrevet har ikke vært debattert et sekund hverken i tingretten eller lagmannsretten. Her treffer advokat Brynjar Meling spikeren på hode nok en gang!

DHB: Hvordan har du opplevd din advokat Brynjar Meling?

JKC: Da denne saken startet hadde jeg ikke utgangspunktet krav på advokat.
Men jeg skjønte fort at her hadde jeg ikke en nubbesjanse uten å ha en advokat med meg da politiet virkelig gikk inn for å ta meg. Jeg skjønte ikke politiets hat overfor meg og den Himmelske blogg at det var så grenseløst, men at jeg måtte ha en advokat skjønte jeg.
Tok kontakt med Brynjar Meling som søkte Oslo tingrett om å bli oppnevnt, noe som heldigvis han ble.
Da vi sto i retten i Oslo tingrett gjorde Brynjar Meling en glimrende jobb. Dessverre i lagmannsretten gikk det ikke like bra. Men det ankeskrivet som han kom med til Norsk Høyesterett, det er utsøkt. Det er jeg 120 % fornøyd med!
Der fikk han alle ting på «plass»! Så nå vet jeg at vi har fått sagt i fra også om både feil lovanvendelse og at saken ikke har vært drøftet på en skikkelig og god måte. Noe som egentlig Oslo politiet har skyld i da deres etterforskning og arbeidet har vært elendig og lagt opp for kun en ting, å få tatt meg og stå med Jan Aage Torp 120 %!

DHB: Helt til slutt, hva tror du utfallet blir og er det noe du vil si til dine troende venner som ligger deg på hjerte?

JKC: Jeg håper på et utfall, det er at Norsk Høyesterett frikjenner meg p.g.a. feil lovanvendelse brukt imot meg. Før det blir noen ny rettsak.
Da den loven de har brukt imot meg er den såkalt «telefonsjikane» loven. Der en oppsøker noen for å forstyrre deres fred, noe jeg aldri i nærheten har gjort.

Dernest, til alle våre trofaste venner. Som tror på bønn, be.
Bønn er vårt fremste redskap, vår store mulighet og vår forrett som troende.
Å be til Gud fader i Jesu navn. Noe større og viktigere enn dette finnes ikke, og det er vår forrett som Jesus troende kristne, derfor, be om frikjennelse!

Blir det ikke frikjennelse, så håper jeg på en ny rettsrunde i Norsk Høyesterett der jeg da blir frikjent!

Det står i skriften følgende: 1 Sam. 3. 1. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn, og Herrens ord var dyrt i de dager; av syner var der lite. 

Jeg har kun holdt frem at forkynnere og de med et ledende verv i menigheten skal ikke være skilt og gjengiftet som troende. Denne motstanden jeg har møtt, og unnfallenheten av andre troende beror på at Herrens ord blir dessverre lite påaktet, og etterfølgt nøye som Guds ord sier vi skal gjøre. Vi skal følge Herrens befalinger, og det nøye!

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

2011 overs: 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.


DHB: Takk for gode svar Jan Kåre, vi ønsker deg til lykke i Jesu navn og at du blir frikjent til slutt, om det skjer på den ene eller andre måten!

Relaterte linker:

lørdag 27. mai 2017

Nr. 1965: Bladet Kapital påpeker at det er brukt feil lovanvendelse imot meg, derfor taler mye for at det ikke blir noen anke, men full frikjennelse av Norsk Høyesterett!

Nr. 1965:
Bladet Kapital påpeker at det er brukt feil lovanvendelse imot meg, derfor taler mye for at det ikke blir noen anke, men full frikjennelse av Norsk Høyesterett!
Det er mye som taler for at det ikke blir noen sak i Høyesterett, da det er brukt feil lovanvendelse for å prøve å kneble meg og den Himmelske blogg.

Dette har Brynjar Meling påpekt, og andre advokater som advokat Jon Wessel Aas, som skriver at jeg ikke har gjort noe straffbart!

Her er faksmile fra bladet Kapital!

Narreapostel, horkarl og løgner Jan Aage Torp oppe til høyre biledkant.

 fredag 26. mai 2017

Nr. 1964: Et grenseløst hat!

Nr. 1964:
Et grenseløst hat!

Bilde av Norges styggeste og fremste nettroll, Torodd Fuglesteg som også har opprettet egen blogg og nettside for å prøve å sverte meg og min familie.

http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1728-torodd-fuglesteg-nsket-at-jeg.html

Hans utalte mål er å se meg dø, da har han utførte sitt oppdrag. At vedkommende blir oversett av politiet, viser bare at saken imot meg er kun en ting, et grenseløst hat imot meg og Gud!
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1440-hetsingen-imot-meg-og-den.html

Det samme hatet var i Farao da Israels barn skulle ut av Egypten, hvordan gikk det med han og hans hær? Vi leser om dette i Guds ord, dette er bare historien som gjentar seg.

2 Mosebok 14. Og Herren talte til Moses og sa:  2 Si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi-Hakirot, mellem Migdol og havet; midt imot Ba'al-Sefon, der skal I slå leir ved havet.  3 Farao vil da si om Israels barn: De farer vill i landet, ørkenen har lukket dem inne.  4 Og jeg vil forherde Faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil åpenbare min herlighet på Farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og de gjorde så.  5 Da det nu blev meldt kongen i Egypten at folket var flyktet, skiftet Farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: Hvorledes kunde vi gjøre dette og la Israel dra bort fra vår tjeneste?  6 Så lot han spenne for sin vogn og tok sitt hærfolk med sig.  7 Han tok seks hundre utvalgte vogner og alle de andre vogner i Egypten, og krigsmenn var det på dem alle.  8 For Herren forherdet Faraos, egypterkongens, hjerte, så han forfulgte Israels barn; men Israels barn drog ut med løftet hånd.  9 Så forfulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet, alle Faraos vogner og hestfolk og hele hans hær, ved Pi-Hakirot, foran Ba'al-Sefon. 10 Og Farao kom nærmere og nærmere, og da Israels barn så sig om, fikk de se egypterne komme settende efter dem; da kom det stor redsel over Israels barn, og de ropte til Herren. 11 Og de sa til Moses: Var det da ingen graver i Egypten siden du har ført oss hit for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypten? 12 Var det ikke det vi sa til dig i Egypten: La oss være i fred, vi vil tjene egypterne; det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen? 13 Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nu her og se Herrens frelse, som han vil sende eder idag! For som I ser egypterne idag, skal I aldri i evighet se dem mere. 14 Herren skal stride for eder, og I skal være stille. 15 Og Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til mig? Si til Israels barn at de skal bryte op! 16 Løft nu du op din stav og rekk ut din hånd over havet og skill det at, og Israels barn skal gå midt igjennem havet på det tørre. 17 Men jeg vil forherde egypternes hjerte, så de setter efter eder; og jeg vil åpenbare min herlighet på Farao og hele hans hær, på hans vogner og hestfolk. 18 Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpenbarer min herlighet på Farao, på hans vogner og hestfolk. 19 Og Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet sig og gikk bakefter dem; skystøtten, som var foran dem, flyttet sig og stilte sig bak dem, 20 så den kom imellem egypternes leir og Israels leir; på den ene side var den sky og mørke, og på den annen side lyste den op natten; og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. 21 Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes at. 22 Og Israels barn gikk midt igjennem havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 23 Og egypterne satte efter og fulgte dem til midt ut i havet, alle Faraos hester, hans vogner og hestfolk. 24 Men ved morgenvaktens tid skuet Herren fra ild- og skystøtten ned på egypternes leir, og han forvirret egypternes leir, 25 og han slo hjulene av deres vogner, så det blev tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne: La oss flykte for Israel; for Herren strider for dem imot egypterne. 26 Da sa Herren til Moses: Rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. 27 Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flyktet like mot det; og Herren styrtet egypterne midt ut i havet. 28 Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele Faraos hær, som var kommet efter dem ut i havet; det blev ikke en eneste tilbake av dem. 29 Men Israels barn gikk på det tørre midt igjennem havet, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side. 30 Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd, og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. 31 Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren; og de trodde på Herren og på hans tjener Moses.Fra minebibelkommentarer Titus 3.1. Du skal minne dem om å underordne seg under styremaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt.

Vi skal hele tiden kunne innrette oss som troende. Også overfor myndigheter som i mange henseende ikke tror på Gud og følger bibelens lære.

Hadde ikke det vært myndigheter hadde det vært anarki og langt, langt verre en det tom er med ugudelige myndigheter.

2 De må ikke snakke stygt om andre eller yppe strid, men være forsonlige og vise tålsomhet mot alle mennesker.

Igjen blir jeg henledet til Bergprekenen. Der Jesus egentlig sier det samme bare med andre ord.

Matt.5.9. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

Det er også viktig å gjøre som Jesus sier videre i v. 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.

Vi skal ikke yppe til strid men trekke oss unna og be.

3 For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi var kommet på avveier og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre.

Her er det en tilstand av mørke Paulus beskriver som kulminerer ut i å hate og hate hverandre. Når mørke får råde i Guds menighet så vil akkurat det samme skje i menigheten som ute i verden. Mørke fører de samme gjerningene med seg overalt.

Jeg hørte en Pastor sa til en annen Pastor; jeg skal knuse deg. Så lavt kan selv mennesker i menigheten komme og nevnte Pastor klarte det ved at den andre døde i overdose.
(sitat slutt).

Vi leser om menneske hvordan det er overfor hverandre i Titus og vers 3:
«ble hatet og hatet hverandre.»

Dessverre, dette hatet ser vi nå imot meg og den Himmelske blogg.
Der hva jeg har skrevet på nettet de siste årene er som barnemat overfor hva andre skriver daglig på nettet.
Men poltiet og påtalemakten gjør alt for å få meg domfelt, hvorfor?
Uten tvil er det fordi jeg holder frem Guds ord og virker som de vil tømme verden for den lille rest av åndelighet som er igjen ved å få meg domfelt?!

Nå først i Oslo tingrett, så i Borgarting lagmannsrett, før siste instans i Norsk Høyesterett.

Når vi vet at hva Jan Aage Torp har skrevet imot meg er langt kraftigere skyts enn hva jeg har rettet imot ham.
Da vet vi at det er helt uforståelig at de anlegger sak imot meg.
Hvorfor? Oslo politiet og påtalemakten vil tømme verden for den lille rest av åndelighet som er igjen og kristendom er temmelig åpenbart!!!!!!!!!!!

Når vi vet at Jan Aage Torps disipler har som mål at jeg skal dø, særlig lengre enn dette kan en vel ikke gå?
Da er hatet til Oslo politiet og påtalemakten som jeg skriver i overskriften: «Et grenseløst hat!»

Jeg prøver bare klart og enkelt å holde frem Guds ord om hva som er det kristne ekteksapet!

Hvorfor er det så få kristne som står opp for meg, som sier de er enig med meg i mitt bibelsyn?
De sier jeg er verbal stygg, men jeg er her den snilleste gutten i klassen.
Da blir det null troverdighet å si dette!
Hvorfor? Det er fordi at en ikke vil ha den siden av evangeliet som koster.

Joh. e. 6. 66 Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» 70 Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» 71 Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

Legg merke til at Jesus hadde gjort store underverk før dette som hadde begeistret mange tusener:

Joh. e. 6. 5 Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?»  6 Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.  7 Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.»  8 En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham:  9 «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10 Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11 Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12 Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13 De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.
    14 Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» 15 Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.

Jesus metter over 10.000 i ørkenen, da ville de gjøre ham til Konge. Men da han begynte å forkynne om etterfølgelse, sto han kun igjen med en promille av de samme menneskene. Med andre ord, det er historien som gjentar seg nå!

Det er alt for «tungt» i dag å hevde hva Guds ord sier om ekteksapet, selv om jeg kun har påpekt at det er forkynnere som ikke skal være skilt og gjengiftet!

Jeg er ingen sutrekopp. Jeg er ingen mobber, eller driver med sjikane eller hetsing.
Men jeg tar igjen med mennesker som er ufine. Derfor er kampen imot meg egentlig en kamp imot Gud og Guds ord!

Her vil poltiet og påtalemakten med hjelp fra en psykopat stoppe meg og den Himmelske blogg. Her står det bak et grenseløst hat imot Gud, meg og den Himmelske blogg!

Det som er også det nitriste er at så få troende er klar over hva som foregår, her er en uttalelsene fra Søkelys som jeg vil gjengir, som er en av de som virkelig har forestått hva som er i ferd med å skje:Sluttkommentar:

Hva er dette? Jeg holder bare frem hva som har vært «normen» blant de kristne i 2000 år, at ekteksapet er livslangt for troende. Og forkynnerne skal være et eksempel og mønster for hjorden!

1 Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden.

For det første, jeg holder kun frem hva Guds menighet eller Guds kirke har hevdet i 2000 år.
Dernest, er det ikke viktig å forsvare det som er annerledes? Her er det en enkel mann som har en enkel jobb, som driver en kristen blogg, som blir hatet av politiet, påtalemakten, Jan Aage Torp, Torodd Fuglesteg og andre med et grenseløst hat.
Bare fordi jeg skriver om skilsmisse og gjengifte, og dette vil en ha ryddet bort i fra nettet!

Dette er også å sette Norge tilbake til før den virkelige reformasjonen som kom med Hans Nielsen Hauge der den «vanlige» mann fikk lov å tale, preke og komme med det som Gud hadde lagt på hans hjerte!

Vi snakker om å bli ført 200 år tilbake i tid i et «Jaws»!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1960-nord-korea-og-norge-har-en-ting.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1424-debatt-innlegg-sendt-til-bla-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1423-det-er-kun-de-nedrige.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1389-politiet-pa-manglerud-og-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf

http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html