onsdag 27. februar 2013

Nr. 563: Profetien som ikke ble oppfylt - Rodney Howard-Brownes 2006-profeti om Visjon Norge!

Nr. 563:
Profetien som ikke ble oppfylt - Rodney Howard-Brownes 2006-profeti om Visjon Norge!

Av Sigmund Voll Ådnøy

Artikkelforfatteren hevder at det er uoppfylte profetier gitt av Rodney Howard-Browne angående Visjon Norge. Les artikkel selv, gjør dine refleksjoner og ta dine valg om du vil stole på dette eller forkaste det. Skriften sier: 5 Mos 18:20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. Bilde av Rodney Howard-Browne som Pastor Jan Hanvold har satt meget høyt på tross av at Rodney Howard-Browne forkynner imot gjengifte.Tar Rodney Howard-Browne munnen litt for full, og har han kanskje en litt for høy stjerne hos enkelte? (Innlegg først publisert på Vårt Lands debattforum Verdidebatt (http://www.verdidebatt.no/siggysportif/). Innlegget er redigert.) Når: 16.03.2006

Hvor: Hos "Församlingen Arken" og pastorpar Gunnar og Linda Bergling. i Sverige. Hva: Møte TV-overført av Visjon Norge. Predikanten Rodney Howard-Browne – Visjon Norges største nålevende forbilde – går bort til Jan Hanvold, tar ham i hånda og "profeterer" dette:

"What the Lord's doing with you is only the beginning. You'll have a television station in every country of Europe, in the language of the people. Get ready! You haven't seen anything yet. It's not according to what you have. It's according to what He has for you. And the time you stop is when He'll stop. 'But if you step with me,' sayeth the Lord, 'I'll do it. I'll give you a station in every nation that you set your foot. I'll put it in your hand supernaturally. And many will look at you and say, 'how was this done?' And you'll raise your hands and say, 'oh! Look what the Lord has done. For the Lord has done great things.' So rejoice and be glad. Don't worry about the money. It'll all come. I'll bring donkeys in. I'll bring camels in, carrying the provision. The [hørte ikke dette ordet klart] will come in,' sayeth the Lord, 'so be bold and be glad, for all this shall happen within the next five years.' Hallelujah!"

- Rodney Howard-Browne 16.03.2006, hos "Församlingen Arken" (pastorpar Gunnar og Linda Bergling). Min utheving. M.a.o. sa predikanten - og det angivelig på Guds vegne - at Jan Hanvold kom til å ha en TV-stasjon i hvert eneste europeisk land og i hvert land for øvrig hvor han satte sin fot, innen 16.03.2011. Har dette skjedd? Nei. Det ble ikke profetert at Hanvold og TV Visjon Norge skulle nå ut til alle land i Europa og alle land hvor Hanvold satte sine føtter. Det ble faktisk profetert at han kom til å ha en TV-kanal i alle disse landene innen medio mars i fjor. Jeg håper ingen behøver å få det mer inn med teskje enn dette.

Det får stå for Howard-Brownes regning, og det er Howard-Browne som gjennom (bl.a.) dette viser seg som en bedrager og som falsk. Om noen mener at han ikke gjør det, må de vel begrunne det med at "Hanvold ikke har vandret nok med Gud" eller at han eller andre ikke har gjort det de må for at profetien skal bli oppfylt. Det blir litt urimelig å tenke sånn, både overfor Hanvold, Gud, Bibelen og logisk tenkning. En ekte profeti skal vel stort sett bli oppfylt ganske uavhengig hvorvidt ”mottakeren” feiler litt her og der?

Tenk imidlertid over at denne profetien naturligvis var noe Hanvold forholdt seg til, og at Howard-Browne, som nevnt, har vært et stort forbilde for Hanvold m.fl. i kanalen. En TV-kanal med så stor ballast og løgnaktig påvirkning fra en slik predikant er ikke en kanal som har livets rett.

Howard-Browne selv skrev en personlig melding til meg på Twitter etter at jeg ”twitret” åpent til ham og konfronterte ham med den feilslåtte profetien. Han mente at det var mye jeg ikke visste, og det så ut for at han bl.a. mente at Hanvold ikke hadde gjort ting slik han burde. Og/eller så tydet det på at han mente at enkelte andre ting ikke var bra hos kanalen. Det er nå litt lenge siden sist Howard-Browne var i Norge eller i åpenlys kontakt med Visjon Norge. Kanskje har det skjedd noe mellom dem, men det blir kanskje ufruktbart å spekulere mye i dette. Spørsmålet kan likevel godt stilles. Uansett er det slik at både Howard-Brownes profeti og andre sprell, og Hanvolds Howard-Browne- og Hagin-holdninger, for å nevne noe, hver for seg er grunn nok til å holde seg langt unna begge. Slik er det med mange karismatikere og ”trosbevegere” – enkelte kan ha valgt sunn avstandstagen til andre villbasser i den karismatiske leiren, men de er selv fortsatt ekstreme villbasser og falske forkynnere. Det at en karismatisk predikant tar avstand fra en annen karismatisk predikant (eller slutter å pleie kontakten) betyr ikke automatisk at den ene er kommet på helt rett vei og nå er til å stole på.

Jeg har noen ganger tenkt på disse ordene ifm. dette: ”et rike som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående”. Det karismatiske kongeriket av luksuspredikanter og kredittkortgivere kan ikke bestå for alltid. Det smuldrer kanskje mer og mer opp innvendig takket være konflikter som like mye kan dreie seg om prestisje og pengeinteresser som om hva som er sunt og rett teologisk og helsemessig.

Like fullt vil det kanskje ”alltid” eksistere maktmennesker og løgnere av karismatisk art rundt omkring, så det er kanskje best å ikke tro at ting går over. Det fins også ulike typer karismatikere. Noen er mer ydmyke enn andre, og ”bare” blinde. Andre tar munnen mer full og ser ut for å lide av grandiose tanker om seg selv som ”den som sørger for at Guds verk får skje”.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-347-visjon-norge-oppfordrer-gi-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-510-jan-hanvold-er-selve-prototypen.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-537-et-svar-til-mr-teaching-apostle.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

lørdag 23. februar 2013

Nr. 549: Skriftsteder som er tilpasset og feil oversatt for det skal stemme med treenighetslæren!

Nr. 549:

Skriftsteder som er tilpasset og feil oversatt for det skal stemme med treenighetslæren!

Treenighetslæren er ingen sann kristen lære da hverken de hellige i GT eller NT trodde på en Triadegud, men at det var kun èn Gud i ordets rette forstand, Faderen. Det er dypest sett fra den Katolske Kirke og da kristendommen med statsreligion og en blanding av kristendom, hedensk tro og hellenistisk tro og tenkning som «overtok» den kristne tro. Reformasjonen har prøvd å rette opp på dette, men det er dessverre mange sider av Guds ord som enda ikke er kommet på sin rette plass blant flertallet av bekjennende kristne, et av dem er treenighetslæren. Men det er gledelig å se at når Jøder blir frelst så forkaster de i det store og det hele den tradisjonelle treenighetslæren til fordel for troen på èn Gud; Faderen. Illustrasjonsbilde fra Athen der den hellenistiske tro har sin opprinnelse fra og som treenighetslæren stammer og har sinn opprinnelse. Interpretatio graeca er et latinsk begrep for en felles tendens hos antikkens greske forfattere til å sette likhetstegn med utenlandske guddommer med medlemmer av deres egen gudeverden. Eksempelvis refererte Herodot til antikkens egyptiske guder Amon, Osiris og Ptah som henholdsvis «Zevs», «Dionysos» og «Hefaistos». Her finner vi også treenighetslæren opprinnelse.Stemmer Titus 2.13?

Tit 2:13 mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

Sammenligner vi «søster-vers» så får vi problemer da Jesus aldri blir nevnt som Gud her, f.eks.:

Matt 24:30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Matt 24:44 Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. Matt 26:64 Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, jeg sier eder: Fra nu av skal I se Menneskesønnen sitte ved kraftens høire hånd og komme i himmelens skyer.

Vi legger merke til at det er Faderen som får den fremtredende plass som Gud, mens Jesus er den som skal åpenbare seg.

La oss se på grunnteksten på Titus 2. 13:

prosdechomenoi προσδεχόμενοι awaiting tēn τὴν the Art-AFS makarian μακαρίαν blessed Adj-AFS elpida ἐλπίδα hope, N-AFS kai καὶ and Conj epiphaneian ἐπιφάνειαν appearing N-AFS tēs τῆς of the Art-GFS doxēs δόξης glory N-GFS tou τοῦ of the Art-GMS megalou μεγάλου great Adj-GMS theou θεοῦ God N-GMS kai καὶ and Conj sōtēros σωτῆρος Savior N-GMS hēmōn ἡμῶν of us, PPro-G1P Christou Χριστοῦ ⇔ Christ N-GMS Iēsou Ἰησοῦ Jesus;

Vi ser her at verset er totalt feil oversatt, Jesus blir ikke omtalt som Gud i det hele tatt.

Arne Jordly har oversatt dette verset meget godt: 13 Imens holder vi ut i det velsignede håpet om den herlighet som skal bli åpenbart for oss av vår store Gud og av vår Redningsmann Jesus Kristus.

Vi kan også oversette det slik: Imens holder vi ut i det velsignede håpet som Gud ønsker å åpenbare og som Jesus skal vise oss ved Faderens herlighet.

Det er flere forfalskninger, her er et eksempel: 1. Tim 3,16: "Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium: Gud åpenbart i kjød."

Det er et ord som treenighetslærene bruker for alt det er verd i tide og utide fra 1. Tim. 3. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

La oss prøve å se på dette verset i alle fasonger og bryte det helt ned, det vil hjelpe oss å forstå dette på rett måte.

1.) Dette at gud ble menneske er av underordnet betydning da det er ikke nevnt andre steder en her. Det at Kristus eller Messias kom i og med Jesus Kristus er selve den sentrale og bærende lære, tanke og hva Guds ord fremholder som viktig og sentralt!

2.) Hva sier grunnteksten her på Gresk? I grunnteksten er det brukt om “Gud” her: “eusebeias” som er oversatt med fra gresk til engelsk med: “godliness”. Som igjen betyr følgende oversatt til Norsk: “gudsfrykt”. Da kan vi gå til den engelske utgaven og mange andre utgaver for å få dette inn i sin sammenheng. Da til den engelske utgaven som er oversatt følgende: (New International Version) “16Beyond all question, the mystery of godliness is great”. Og King James: “16And without controversy great is the mystery of godliness”. Og den Norske 1930: Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet”.

Konklusjon: Hva sier Guds ord egentlig? At det var en fra Gud som ble sendt som var ikke han selv, men ham lik som ble sendt. Det er den virkelige sannheten. Dette var noe Faderen alene bestemte, dikterte, ønsket og krevde. At en skulle dø i vårt sted som var fullkommen etter hans begreper og etter hans definisjoner på det! Bruke dette skriftstedet at Gud ble menneske er som å koke supe på en spiker eller å tro på julenissen for å si det rett ut. Det er kun en som er den eneste sanne Gud: Faderen. Han har kun en enbåren sønn; Jesus Kristus. De har en felles ånd som er tilstede over alt (Salme 139) og som virker på deres vegne (Joh. e. 14 – 17). Det er; den hellige ånd. Den hellige ånd er aldri i skriften nevnt med eget navn da det aldri har vært eller kommer til å bli en egen person da ånden utgår i fra Gud Fader og hans Sønn. Og de har også makt og myndighet til å kreve og hente den tilbake!

Hva mer skal vi si? Bygg aldri en lær eller synspunkter på feilaktige oversettelser eller et skriftsted, men på summen av Guds ord. Studier på grunnteksten, andre bibeloversettelser skal stemme med hverandre og helheten av Guds ord. Da vil du gå midt på veien og på en farbar vei, lykke til videre kjære venn og medvandrer!

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8

Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen,. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag. Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år. Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske? La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus!

Sluttreplikk: Her har vi gått igjennom et lite studie på noen skriftsteder som er helt feilaktig oversatt bare for at det skal stemme med en menneskelaget lære at Guds ord taler om en triadegud med Faderen, Sønnen og den hellige ånd som tre likeverdige Guder. Men det gjør ikke Guds ord, det er kun en som er den eneste sanne Gud; Faderen og ingen andre!

Joh. e. 17. 3a og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud,

Relarte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-246-den-hellige-and-er-feil.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-114-kristus-kommet-i-kjd-hva-menes.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-navnloese-person http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-nikenske-trosbekjennelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gud-er-to-enig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-hellige-aand-er-guds-virksomme-kraft-pr-biblens-definisjon

tirsdag 19. februar 2013

Nr. 552: Avisen Dagen og andre forsvarer og tillater ekstreme mennesker å komme til ordet bare de taler varmt og godt om Israel, dette er veldig uheldig for alle som vil stå opp for Israel!

Nr. 552:

Avisen Dagen og andre forsvarer og tillater ekstreme mennesker å komme til ordet bare de taler varmt og godt om Israel, dette er veldig uheldig for alle som vil stå opp for Israel!

Gud trenger ingen som forsvarer ham eller hans folk dypest sett, men det er ikke dermed at vi skal sitte med hode i fanget. Men allikevel, det finnes en balanse som Avisen Dagen og andre har forlatt når de gang på gang lar ekstreme, sarkastiske og til dels ufine meninger stå på trykk gang etter gang. Sjefsredaktør Vebjørn Selbekk som ikke er sitt redaktør ansvar bevisst nok, og som er ansvarlig for det som han lar gjentatte ganger stå på trykk enten i Avisen Dagen eller på Dagens nettside. Her bilde av to super-ekstreme herremenn Mads Gilbert og Erik FosseHvis en taler varmt om Israel er det meste lov ellers for enkelte, som også kaller seg troende!

Israel har sin plass, sin sentrale plass. Me ta f.eks. Israel kanalen på Visjon Norge, hva gjør den? Den sprer også propaganda for Satans kanskje fremste representant her i Norge såkalte Pastor Jan Hanvold som er en falsk profet, hva hjelper det da å tale varmt om Israel. Og de er også på hans kanal, Visjon Norge. Det er latterlig, fordummende og forførisk det som Israel kanalen holder på med når de taler varmt og Israel men samtidig går i tospann med Jan Hanvold.

Avisen Dagen tar aldri et oppgjør med dette, hvorfor?

Vi må lære oss alltid å skille mellom snør og bart, mellom godt og ondt mellom hvit og svart, mellom ekte og falskt og hva som er hva uansett i hvilket landskap en beveger seg, også om en er Israel venn eller Sionist. Jeg er for Israel, men jeg hater den falske kristendommen som f.eks. Jan Hanvold og det karismatiske representerer. Vi må og skal skille fra hverandre hva som er hva.

Det som skårer mest for avisen Dagen er Israel stoff, derfor tar en ikke et oppgjør med dette? Det ser slik ut. Ser av de som også skriver som debattører på deres nettside er veldig mange Israel venner som går alt for langt i sine uttalelser gang på gang. Men blir de slettet eller bedt om å ta seg en pause? Det ser ikke slik ut, derfor er Dagen og redaksjonen der unnfallende overfor slike og det er feigt og lite modent og voksent.

Jeg elsker og forsvarer Israel, men jeg vil også tale godt om andre så langt som det er mulig.

Skriften taler om i Hebreerbrevet 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Her svikter avisen Dagen og mange andre.

Vi skal legge vinn på helliggjørelse noe de ikke gjør når de f.eks. kan tillatte Hanvold og likesinnede. Og vi skal så langt som mulig søke fred og ikke være unødvendig provoserende imot andre, selv de vi er dypt uenig i.

Det er flere grunner for at vi ikke skal provosere unødvendig.

1.) De vi skal nå som er radikale f.eks. imot Israel er kanskje på letting etter sannheten, men har søkt på feil sted. Derfor er mange ganger deres Israel-hat et skrik om hjelp. Tenker på Mads Gilbert og Erik Fosse f.eks. som må ha det veldig vondt med seg selv med et så nedlatende syn på Israel som tross alt er et fritt, velfungerende og demokratisk land i motsetning til dessverre de aller fleste Arabiske nasjoner og stater der Islam står i høysete.

2.) Guds ord sier vi skal jage etter fred med andre, ingen skal ha noe å utsette på oss unødvendig. Tenker på enkelte på Dagens blogg som Helen34 (synonymnavn) og andre som har et hat imot alle som ikke er radikale nok for Israel og imot alle andre. For meg er hun og likesinnede i samme grøfta som Mads Gilbert og Erik Fosse, bare i motsatt grøft. Det er den massive fiendtligheten mot alle som ikke taler Israels sak, og Fosse og Gilbert og likesinnede er i motsatt ende, de tåler ikke et varmt og godt ord om Israel og de som står opp for Israel. Det er ekstreme mennesker på begge sider, om i Midt-Østen og Israel er det Araberne som står for volds spiral med sine terrorist aksjoner og bomber imot Israel, der tar jeg i det store og det hele Israels parti.

3.) Sannheten vil alltid seire til slutt, derfor kan vi senke skuldrene og ha tro til Gud at han ser vår sak, også angående Israel.

4.) Som troende så står vårt «forsvar» av Israel alltid «under» det å peke på forsoningen. Israels sak er viktig, men frelsen i Kristus er viktigere og det er viktigere at vi ser alt i lys av evangeliet. Derfor er det dobbelt moral å forsvare Israel og samtidig samarbeide med falske profeter som Jan Hanvold.

5.) Vi vet hvem som skal seire til slutt, det er Guds menighet og Israel. Vi kjenner slutten fra begynnelsen da vi har åpenbarings kunnskap om dette gjennom bibelen.

Det er noe som er viktig, som ligger på mitt hjerte. Det er at vi som troende, og som nasjon må lære å bruke et ord og utrykk som jeg liker veldig godt. Det er vår jøde-kristne arv.

Hva er dette? Har skrevet om dette før, gjengir det på nytt her, og vil avslutte denne artikkelen med dette. Helt sikker noe for avisen Dagen og andre å skrive om: Jødiske-kristen arven: Fra Wikipedia: Jødisk-kristne (i britisk engelsk, jødisk-kristne) er brukt i USA siden 1940-tallet for å henvise til standarder for etikk er felles med jødedommen og kristendommen. Begrepet brukes også i en historisk mening å referere til sammenhengene mellom forløperen til kristendommen og jødedommen (sitat slutt).

Lær deg dette utrykket: Judeo-Christian.

Dette er såpass viktig og lite forstått her i Norge at vi bygger på en jødisk-kristen forståelse av dypes sett det meste. Derfor legger jeg ut den engelsk oversettelsen oversatt med Googles hjelp fra Wikipedia, les det selv om det er noen oversettelse feil:

Historie av begrepet:

Den tidligste bruken av begrepet "jødisk-kristen" i sin historiske betydning datoer til 1829 i misjonær tidsskriftet Joseph Wolff, og før det som «jødisk kristen" i et brev fra Alexander M'Caul datert 17 oktober 1821. den tidligere vises i diskusjoner teorier om fremveksten av kristendommen, og begge er brukt med en annen følelse enn den vanlig i dag. "Jødisk-kristne" her referert til jødiske konvertitter til kristendommen. Begrepet "jødisk-kristen" hadde blitt brukt i denne forstand så tidlig som 1785 i Richard Watson essay "The Undervisning og vitnesbyrd fra Den hellige ånd", og "jødisk-kristen" (som et adjektiv) så tidlig som 1644 i William Rathband er en Briefe Fortelling av en kirke kurs. "jødisk-kristen" brukes i 1841 til å bety en kombinasjon av jødiske og kristne tro, og med 1877 til å bety en felles jødisk-kristen kultur, som brukes i uttrykket "den jødisk-kristne karakter tradisjoner". Tidlig tysk bruk av begrepet judenchristlich ("jødisk-kristen"), i en desidert negativ forstand, kan bli funnet på slutten skrifter Friedrich Nietzsche, som understreket det han så som forsømte aspekter av kontinuitet mellom den jødiske verden visning og at kristendommen. Uttrykket vises i Antikrist, utgitt i 1895 og skrevet flere år tidligere, en fyldigere utvikling av Nietzsches argument kan bli funnet i et tidligere verk, på Genealogy of Morality. Begrepet "jødisk-kristne" vinner ikke popularitet før etter Holocaust i Europa. Reagerer mot anti-semittisme av Nazi-Tyskland, søkte europeiske og amerikanske kommentatorer å redefinere jødedommen som en integrert del av historien til The West. Begrepet har siden blitt brukt som en del av det amerikanske sivile religion siden 1940-tallet for å referere til standarder for religiøse etikk sies å bli holdt i felles av jødedom og kristendom, for eksempel de ti bud eller store budet.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-91-er-israel-og-jdene-et-utvalgt.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-37-hvilket-parti-br-en-stemme-frp.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-158-sv-og-andre-forsvarer-terror.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-192-usa-verdens-nest-viktigste-land.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gaar-isreael-vennene-antikrist-aerende http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Loosningen-paa-konflikten-i-Israel

mandag 18. februar 2013

Nr. 562: Forkynner Ivar Helmersen på Kanal 10 og Gospel Channel har falt dypere enn selv alkoholikere og narkomane, var før Norges mest radikale forkynner, i dag lever han i hor, er fremdeles forkynner!

Nr. 562:
Forkynner Ivar Helmersen på Kanal 10 og Gospel Channel har falt dypere enn selv alkoholikere og narkomane, var før Norges mest radikale forkynner, i dag lever han i hor, er fremdeles forkynner!


Her bilde av Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal på Sørlandet, han er opprinnelig fra Reine i Lofoten. Gift på nytt, mens første kona lever, alt som en kristen og forkynner.


Før Norges mest radikale forkynner, i dag helt liberal, ikke minst med sitt eget liv.

Jesus var mest harnisk på Fariseerne og de skriftlærde, hvorfor? For de tilpasset budskapet alltid slik at de selv gikk fri. Her passer Helmersen utmerket inn. Han forkynte før at selv de ikke troende hvis de ble frelst så skulle de om mulig skilles da deres andre ekteskap ikke var gyldig. Strengere enn Guds ord slik jeg ser det. Det er hva en gjør som en troende som en skal stilles til ansvar for.

Bibelærer Ivar Helmersen en mega hykler!

En hykler er: person som er falsk, skinnhellig person. Når Helmersen før han blir skilt advarer imot gjengifte, selv for ikke troende. Og i hvert fall for troende. Blir selv skilt, setter seg på første flyet til Thailand, henter opp ei ny dame. «Gifter» seg og stifter ny famille. Gir ut bok/hefte der han NÅ forsvarer GJENGIFTE! FOR EN HYKLER OG SKINNHELLIG PERSON.

Omtalen av ham på Kanal 10 er følgende: «Tabernaklet er et undervisningsserie, hvor Ivar Helmersen gir deg et dybdeblikk i Guds ord. Programmene sendes hver mandag klokken 21:30.»

Dybdeblikk på Guds ord sier klart at en forkynner, tilsynsmann og lærer skal være èn kvinnes mann. Helmersen og alle andre som er gjengiftet som troende er ikke det. Hvilket dybdeblikk får man da? Jeg beklager å si det, det er selvfølgelig trist. Men Guds ord sier klart at gjengifte for en forkynner og tilsynsmann er helt imot skriften. Og Helmersen har ei heller under noen omstendigheter lov og rett å gifte seg på nytt da skriften sier at han enten skal leve enslig eller forlike seg med sin hustru (første og rette kone).

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Helmersen er en vranglærer verre enn de fleste som tilpasser Guds ord alt etter det livet han fører til enhver tid!

Guds menighet følger dessverre ikke med i timen. Helmersen advarte før imot det livet han i dag lever. Da er det null troverdig å ha ham på møter, på Gospel Channel eller Kanal 10. Dybdeblikket er med andre ord ikke rettet mot enn selv, men mot alle andre? For et åndelig virvar og Babylon.

En hykler som Helmersen, jeg blir skamfull

Da jeg var ny på veien og gikk med Herren på midten og slutten av 1980 tallet så hadde jeg flere samtaler med Ivar Helmersen og Evangelist Bjørn Hagen som også er skilt i dag. De underviste meg som tross alt var ung og til dels ny på veien. Begge to sto fast på hva Guds ord sa, at gjengifte er imot Guds ord og selv det å gifte seg med en gjengift er å drive hor. Alt dette var bra!

Men når en selv blir prøvd, hva da?

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Helmersen skal ha dybdeblikk ned i Guds ord, mens han selv i prøvelsen tid velger den letteste vei og kjødets vei, snakk om dobbel moral!

Dobbelt moralen mester Ivar Helmersen har nå bibeltime burde annonseringen vært, ikke noe dybdeblikk i Guds ord.

Helmersen og dessverre alt for mange kristne fremheve visse idealer, men ikke leve opp til dem. Tragisk, nå er alt snart tillat men skriften har talt om dette:

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Det er et åndelig eventyr det Helmersen holder på med som vil føre både ham selv og se som hører og følger ham rett til fortapelse er jeg redd for. Det er å spille åndelig sett Russisk rulett både med sitt eget og andres liv.

Hva med de som ble advart av Predikant Helmersen før, men han selv lever slik i dag mot det han talte om var synd? De må han virkelig stå ansvarlig overfor. Hva gjør han? Fortsetter som ikke noe har skjedd og han har fri adgang innforbi mange troendes leirer og menigheter. Snakk om å leve i et bedrag, et kjempe selv bedrag!

Skrev en artikkel for noen år siden om enten å betale prisen, eller så trekke seg (http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver). Vi må beregne omkostningene med å gå med Gud, eller så får vi la hver. Valget er ditt og mitt. Vi alle står overfor å ta opp vårt kors å følge Herren og innrette våre liv etter Guds ord. Og ikke gjøre som Helmersen har gjort, innrettet sitt liv etter kjødet, og dernest totalt forandre læren sin. Alt for det skal passe med å få leve ut et horeliv! Homoseksuelle og andre er nesten bedre enn Helmersen og likesinnede. De har en mening, den står de på. Helmersen hadde en mening, den sto han på. Så bytter det imot, en ny dame inn i senga. Da også en ny lære og et nytt bibel syn. Men det er ingen hindring i dag, det er bare å stå på videre. «Gud er med!». Selvfølgelig er ikke Gud med, dette er et hykleri, dobbelt moral og alt annet som er av kjødet og Satan! Har selv sagt til Helmersen at hvis han ikke omvender seg skal og bør han trekke seg fra alt som har med forkynner gjerningen. Slik at han ikke bare selv har de åndsmaktene av sex og dobbelt moral i sitt eget liv, men overfører det videre og besmitter enda mer hele kristenheten med dette røret sitt!

En forkynner og bibellærer som Ivar Helmersen er et mønster for hjorden – et forbilde. Hvis han skiller seg, drar til Thailand med fly. Gifter seg og forkynner og underviser igjen. Da burde hele menigheten gjøre det samme, han er et mønster for hjorden, eller? Ser en ikke bedraget i dette er jeg redd for at toget er gått!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-pinse-karismatiske-kristne-har.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-441-evangelist-og-bibellrer-ivar.html http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Du-er-funnet-og-veiet-at-du-er-for-lett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

søndag 17. februar 2013

Nr. 561: Romerikskirken (tidligere Oslo Kristne Senter) er en kirke eller menighet som står for Satan, og ikke Gud!

Nr. 561:

Romerikskirken (tidligere Oslo Kristne Senter) er en kirke eller menighet som står for Satan, og ikke Gud!

Hørte Pastor Åge Åleskjær på radioen forleden dag i programmet Ekko der han hevder som han gjorde på 80-tallet at Gud vil at vi skal være rike ikke bare i den kommende verden, men også i denne verden. Jeg sier det med en gang ved åpningen av denne artikkel at ÅÅ er og forblir en person som ikke går med Gud men Satan med en slik lære. Gud er med, men han er med oss like mye om vi er rike eller fattige i denne verden, vår lønn og alt er først og fremst en velsignelse som venter. 1 Pet 1:4 til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder,1Tim 5:15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan. 1Tim 1:20 blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte.

Pastor Åge Åleskjær og Romerikskirken snakker aldri om det som er ubehagelig og støttende for det «moderne» menneske, de avslører seg ikke bar ved det de sier. Men også ved det de ikke taler om.

Herlighetsteologien lever blant karismatikerne i dag like godt som på 80-tallet, de er og forblir de falske profetene i tiden, disse skal vi omvende oss i fra sier skriften.

Tørk av fliret ditt Pastor Åge Åleskjær, du og andre såkalte trosforkynnere er ansvarlige for at sikker millioner av troende er blitt ført vill. Og sitter i dag mange med et kristenliv som er som en ruin. Gud har aldri lovet oss utelukkende økonomisk fremgang på denne jorden, om han velsigner oss!

ÅÅ smiler og er manipulerende, hans lære er demoners lære og forførende ånder som står bak (1. Tim. 4. 1 flg.). Det han sa på Ekko og har sagt før at tegnet på Guds velsignelse er materielle velsignelse er og forblir noe som er omskiftende og det å love og forkynne dette er en kraftig villfarelse slik de gjør det bl.a. på Romerikskirken og Pastor Åge Åleskjær.

Hva er det som er så feil og ubibelsk? Det er to ting jeg vil ha fokuset på:

1.) Trosforkynnerne slik som Pastor Åge Åleskjær, Pastor Jan Hanvold og andre trosforkynnere beriker seg selv ved å være forkynnere med masse vranglære.

2.) Å love, og å forkynne at det er en såkalt kristen lære å bli rik, velsignet og leve i økonomisk overflod er ingen kristen og bibelsk lære. Ei heller bli rik for å gi det bort og for å «så». Alt dette er og forblir ubibelsk

Dette er ikke noe nytt jeg fører frem, men regn aldri den karismatiske/trosforkynnelsen med Pastor Åge Åleskjær og Romerikskirken for en sann kristen menighet eller forkynnelse, aldri! Jeg tror på både materiell velsignelse og helbredelse, men overhode ikke på den måten som Pastor Åge Åleskjær formidler det og beriker seg på det!

Utdrag fra boka Geir Harald Johannessen Vekkelse eller villfarelse?:

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

Sluttkommentar: Pastor ÅÅ blander Guds ord, Kenneth Hagins lære og med hva som «selger» slik at det er en falsk profets forkynnelse det han holder på med.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-522-den-gammel-testamentelige-og-den.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-461-renger-guds-menighet-strre.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-449-peter-ljunggren-skilt-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-356-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html

Nr. 556: Hvorfor er så mange oppriktig og hengivne troende imot å tilbe og be til Den hellige ånd?

Nr. 556:

Hvorfor er så mange oppriktig og hengivne troende imot å tilbe og be til Den hellige ånd?


Personlig så tror jeg sannheten ligger alltid dypt nede i hjerte på en troende da vi alle er født ved sannhetens ord. Derfor vil vi bare vi kjenner etter reagere rett, min erfaring er at troende mennesker dypest sett verger seg for å be eller tilbe Den hellige ånd. Grunnen for det er rett og slett at bibelen lærer det ikke, det er en ubibelsk og usunn handling. Men å tilbe den eneste sanne Gud, er og forblir herlig i all evighet, evighet evigheters! Å tilbe Gud er ikke bare en tjeneste, men det er selve nerven i kristenlivet, livet med GudVi er alle født ved sannhetens ord

Jak 1:18 Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Gud vil alltid lede oss, selv om vi ikke forstår alt der og da

Joh. e. 16. 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Gud selv ved sin Ånd vil lede oss, derfor er det helt bibelsk riktig, sunt og etter hva Guds ord lærer at troende i det store og det hele vegrer seg, ja også tar avstand fra å be til Den Hellige ånd som en ber til Jesus og Gud fader. Dypest sett så skal all vår bønn, takk og lovprisning være til Gud fader, der er ham som er livet kilde, opphav og fullender.

Her noen ti (10) sider og betraktninger for jeg tror at troende ikke vil be eller tilbe Den hellige ånd. Selv om en tror på en ubibelsk treenighetslære!

1.) En er født ved sannhetens ord som ikke taler om dette å tilbe eller be til Den hellige ånd i skriften.

Jeg tror, jeg vet at selv med en «feil» teologi og lære så vil et sant Guds barn kjenne hva som er hva da skriften sier:

Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, Joh 10:16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde. Joh 10:3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Joh 8:47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. Joh 10:4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst; Joh 14:24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig. Joh 15:10 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. Joh 12:26 Om nogen er min tjener, han følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være; om nogen er min tjener, ham skal Faderen ære. Joh 16:13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. Joh 3:8 Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden. Joh 6:45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig. Joh 10:14 Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine,

Derfor vil enhver sann troende reagere på å be eller tilbe Den hellige ånd da dette er ingen bibelsk forordnet måte å be eller tilbe på.

2.) Skriften sier vi skal tilbe Gud, ingen andre.

Joh 4:23 men den time kommer, og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha.

Dypest sett, så skal all vår bønn og tilbedelse være rettet mot den eneste sanne Gud Faderen, ingen andre. Da er vi på sikker og bibelsk grunn, er det ikke der vi alle vil være? Der ønsker jeg å være, og helt sikker du også!

3.) Å tilbe eller be til Den hellige ånd er meningsløst da Ånden ikke er en egen person eller Gud.

Det vil aldri lede noen steder, i hvert fall ikke til Gud å tilbe en person som ikke eksisterer. Ånden er ikke Gud eller en egen person, men en del av Gud Fader. Derfor f.eks. å skille min Ånd fra meg som en egen person er nonsens. Slik blir det også med Gud, og for den sak også med Satan og Antikrist. En Ånd er alltid knyttet opp til en fysisk person og står aldri frem som en egen person. Derfor blir å be og tilbe Ånden også meningsløst og nonsens.

4.) Skriften sier at vi skal be til Gud i Jesu navn. Aldri til Den hellige ånd.

Joh 14:13 og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Joh 16:23 Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn. Joh 20:31 men disse er skrevet forat I skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og forat I ved troen skal ha liv i hans navn.

Det er gjennom og ved Jesus vi kan nærme oss Gud. Derfor er min klare oppfordring, gjør det som skriften lærer, viser og anbefaler. Be til Gud Fader i Jesu navn og tilbe Gud i Ånd og Sannhet!

5.) Det er svermeri å be eller tilbe Den hellige ånd.

Svermeri er drømmeri, fantasteri sier Bokmålsordboka. Derfor det å be eller tilbe en ikke eksiterende person er virkelig drømmeri og å fantasere.

6.) Det er okkult å be eller tilbe Den hellige ånd.

Dette har jeg skrevet to artikler om. Les selv her: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-293-hvorfor-det-er-okkult-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-294-tilbedelse-av-den-hellige-and.html

7.) Det følger ikke Guds nærvær med å be eller tilbe Den hellige ånd.

Dette har jeg i sannhet erfart. Det å be eller tilbe Den hellige ånd skaper et oppkok av følelser og mye annet rart, men aldri Gud nærvær med seg, da Gud åpenbarer seg alltid i samsvar med sitt eget ord. Ikke utenforbi sitt eget ord.

8.) Den hellige ånd er en navnløs person, hvem ber enn da egentlig til eller ber til?

Den hellige ånd er aldri noen plasser nevnt noen plasser i skriften med eget navn, hvorfor? Det sier seg selv, han er ikke en egen person, men en del av Gud likesom vår Ånd er en del av oss.

9.) Det er de mest ekstreme og forførte troende som ber og tilber Den hellige ånd.

Hørte på radioen nettopp her i Oslo på 107.7 der «menigheten» Guds ord hadde overføring med Bjørn Kristoffersen og andre. Der sang de Spirit tror jeg par hundre ganger. Men hvilken menighet er det? Sikker Norges mest ekstreme og rare menighet, langt utenforbi allfarvei på det åndelige område og er dypest sett ingen kristen menighet men en blanding av New Age, okkultisme og kristendom. Det er de mest ekstreme som ber og tilber Den hellige ånd.

10.) Den Katolske kirka ber og tilber Den hellige ånd og Jomfru Maria som begge deler er imot skriften og villfarelse.

Vi vet at det var i og med Den Katolske Kirka at den ubibelske treenighetslæren kom inn blant de troende. Nå er sannelig også Jomfru Maria kommet inn der og Katolikkene ber også til henne ikke bare Den hellige ånd. Villfarelse og atter villfarelse, skriften lærer ikke noe om dette i det hele tatt!

Sluttkommentar: Hvorfor ikke å kutte ut treenighetslæren? Og slutte å be og tilbe Den hellige ånd? Heller å tilbe Gud og Lammet?

Skriften er klar, be og tilbe Gud og ham alene. Og Lammet! Vi leser i Åpenbaringsboken at det er Gud Fader som er i sentrum fremfor noen andre, og hans Elskede Sønn Jesus Kristus. La derfor også dette være i sentrum for oss, la oss etterfølge og leve etter det. Alt annet enn dette anbefaler ikke skriften kjære venn! Jeg vet at det er de som tror på den ubibelske treenighetslæren men som er imot å tilbe Den hellige ånd. En får glede som over det en kan, det aller beste er å forkaste hele treenighetslæren slik at alt kommer på rett plass. Da jeg gikk på skolen ble jeg lært ikke bare til å regne rett, men også å sette opp regne stykke riktig. Det er godt når både regne stykket blir satt opp rett ved å forkaste treenighetslæren. Og resultat blir riktig, at en tilber Gud Fader og Lammet, ingen andre.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-183-er-den-hellige-and-en-person.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-58stemmer-treenighetslren-med.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-533-etter-jeg-forkastet.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-402-hvordan-be-eller-tilbe-rett-hva.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-277-treenighetslren-er-en-gedigen.html

Nr. 560: Personlig vitnesbyrd om frelsen og livet videre med Herren!

Nr. 560:

Personlig vitnesbyrd om frelsen og livet videre med Herren!

Livet med Gud, er tross alt rikt, godt og herlig, det var gjennom Ludvik Karlsen og Evangelisenteret Anonym som har skrevet denne artikkel ble frelst og født på nytt, herlig, stort og vidunderlighttp://blog.janchristensen.net/2012/11/530-evangelist-og-grunnlegger-av.html

Først litt om Evangelisenteret. De gjør mye bra for rusmisbrukere. Men hva med andre mennesker? Bare noen tanker... Jeg vet at Ludvig Karlsen hadde til dels en ganske stor oppryddings jobb til tider...for det var nemlig ikke mer enn at folk var ferdig rehabilitert ,så var de rundt og skulle forkynne.

Det merkes at Ludvig ikke lenger er blant oss....og jobben hans er ubemannet i dagens kristne Norge. Det popper opp evangelister /predikanter i øst og vest, sør og nord, bare her i Norge. Vi skal sannelig være våkne i denne tiden vi lever i......men uhyggelig at mange sover. Det var en mye verre tilstand enn hva jeg forstod.

Mannen min ble frelst 5 år før meg. Etter å ha sett livet mange kristne sier seg å leve, så ville jeg rett og slett ikke ha det. Det er mange som lever som de lyster.....og har heller omvendt seg etter frelsen.

Det var ingen lett tid....men en tid som jeg ble "opprørsk" mot mannen min. Jeg skulle stadig ut med jobben, han likte ikke at jeg gjorde det, men jeg gjorde det allikevel. Det skjedde omtrent hver gang at det ikke var så hyggelig å gå ut likevel...jeg forstod ikke hvorfor, men jeg fikk rede på at mannen satt hjemme og ba for meg, lovpriste Herren. hehe, det fungerte det ;)

Da jeg kom til byen og der traff jeg en tidligere venn, jeg spurte om han hadde drukket alkohol og han sa nei...ble litt paff, men så sa han at han var blitt kristen...Tusen tanker gikk rundt i hodet mitt og jeg tenkte så så : "ikke du også". Jeg flyktet jo på en måte bort fra alle kristne, jeg orket det bare ikke.

Vi ble enige om å gå på et møte Evangelisenteret hadde i byen dagen etter, ingen av oss har vært rusmisbrukere og jeg tenkte som så at, ok, om du også går dit kan vel jeg og mannen også. Jeg hadde en plan, ville gå opp langs veggen, så minst mulig folk skulle se meg....men det ble et bra møte, og etter et par uker fikk jeg i grunnen litt sjokk.... Der var jeg, på først siden i» Ennå er det håp" og jeg forstod da at det ikke nyttet å gjemme seg for Herren eller prøve lure Han:) Jeg sa selv ja til Jesus i 98, på Evangelisenteret på Østerbo. Og fikk et bedre liv, ikke det at alt har vært problemfritt....nei, men jeg anbefaler heller ikke andre prøve i seg selv...det går mye fortere nedover enn noen annen gang, uten Jesus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Har noen nære familie medlemmer som heller har vært med på å skyve andre lenger bort fra Herren....med livet de levde...For var det sånn man skulle holde på å samtidig være kristen ,så ville jeg ikke ha det, jeg og mange med. Der alt var lov for så å "misbruke" nåden etterpå. Dem var gift og skilt, nye forhold....fester....der alkoholen flyter i bakgrunnen på bilder de deler....Og de har sine støttespillere uansett om livet de lever er aldri så galt. Men at så mange kristne er samlet rundt f.eks. en person med ca 5000 Facebook venner, er helt vanvittig. Kjente kristne mennesker bare oppfordrer til "galskap/synd " videre.....og det kan jo virkelig virkes som om en del tenker at det er god reklame....men all reklamer er slettes ikke god reklame. Det er heller avskyelig.... For om man da tenker menighet, så er det en ganske så stor en. Mange kristne forkynner en helt omvendt av hva som er realiteten. Er de syke sier de seg å være friske, selv om andre kan til tider høre at det ikke stemmer. Husker jeg stilte noen spørsmål da mamma døde...hvorfor, 49 år ? De kristne rundt meg sa da at hun var blitt helbredet....men det var jo ikke sant. Og når jeg spurte om hvorfor? Var svaret at hun muligens ikke ville leve lenger......

Hadde kristne sluttet å leke med "synden", så hadde troende sluppet mye vanskeligheter....og man tuller ikke med åndskrefter. Idag tenker jeg på kristne som stadig også er i konflikter, særlig på sosiale medier som Facebook, men også i det virkelige livet. Men er det egentlig så rart når dem poster om sine forhold og sine ekteskap, samt skilsmisser? Og alkoholen flyter i bakgrunnen på bildene de deler...? Og en sa til meg, "Vi er et brev lest av alle". Og det er jammen så sant. I over 1 år har jeg fulgt med på kristne som stadig er i opprør over såkalte rykter og baktalelser...men å advare er ikke å baksnakke.. og det er aldri populært å si i ifra.

Det finnes faktisk mennesker man bør holde seg unna, selv om de sier at de er kristne, for hvem kan ikke si det? Dette blir litt vanskelig å forklare, men jeg skal prøve.

I flere ti år har jeg kjent til kristne som forsvart ekteskapsbrudd, uansett grunn....ikke hor, men alt mulig annet. Og de finner hverandre og danner sine egne husmøter. De sier alltid at alt er den andre part sin skyld, dette blir gjort så de selv skal være fri til å finne seg en ny...gang på gang.

Jeg og min ektefelle var utsatt for det selv for ca 20 år siden. Vi kjempet og vant, men det kostet oss virkelig mye. Det var en vond og vanskelig tid. Jeg var foreldreløs og hadde ikke søsken, også kunne nær familie av meg gjøre sånn... Jeg var bitter en stund...men det ødela bare for meg selv. Så jeg valgte bort bitterheten, men ville ikke ha de her nær inn på mitt liv, samme om det var såkalt familie. For de fører ikke med seg noe godt. Man trenger da virkelig ikke ha folk nært innpå seg som ikke vil en noe bra? Og det har hendt de her får med seg yngre mennesker, helst nyfrelste eller de som ikke har så stor nettverk eller noen menighet å gå i. Og det er endel av dette jeg har sett på FB.

Dette ekteparet ble frelst samtidig....og etterhvert startet den en ektefellen å gå bak ryggen på den andre, mange som ble involvert, skadelidende og hadde det vondt og vanskelig. Samtidig sa de at dette nye var fra Gud......

Flere, inklusiv meg selv ble bare opprørske mot Jesus og Gud. Ingen ville høre på de her, nettopp fordi de aldri erkjente og omvendte seg. De fortsatte å jobbe svart, de var opprørske mot staten og legene....de var opprørske mot andre menigheter...skulle helst på plattformen selv, for bare de forstod ordet rett!! Nektet å innordne seg under Norges lover og regler....og de gjorde ingenting galt sa de...men hva med livet de levde? Ingen ville ha det...og hvertfall ikke høre om Jesus fra de her...og det var "bare" Aage Samuelsen som var deres "forbilde"....så for min del tok det lang tid før jeg klarte å høre på han sine sanger.....

Min mann ble som jeg har fortalt tidligere frelst ca 5 år før meg... Da ble han oppfordret av de her til å gå ifra meg og påstod vi ikke hadde funnet hverandre i tro. La meg tilføye at jeg og mannen traff hverandre i edru tilstand og det var kjærlighet ved første blikk ♥

Flere ganger trosset vi bare og tenke gå på besøk der osv. Hver gang vi gjorde det, ble vi syke i mange dager etterpå. Det var ingen tilfeldighet. Et par ganger holdt vi på å krasje med bilen opp der, motsatt bil kom over i feil kjørefelt, men det gikk bra den gangen. En annen gang gikk det ikke så bra. Bare vi nærmet oss huset, kunne vi kjenne enorme krefter som ikke var bra, men vi skjønte det ikke helt, trodde det bare var oss.

Vi måtte snu flere ganger å kjøre hjem, fordi vi begynte krangel jo nærmere vi kom de. Den dag idag er det som det hviler en "forbannelse" rundt de og det de foretar seg går istykker. Etter noen år fikk vi se en tydelig rød tråd gjennom disse hendelsene. At vi fikk advarsler og MÅTTE lære, ta det på alvor. Og vi ble etterhvert veldige bevist på å bare holde avstand der og det var nødvendig. Disse menneskene har stått still med Herren i mangfoldige år,,,, alt de foretar seg går istykker. Det som er skremmende er at begynner folk å komme på disse møtene de har hos hverandre, så har de garantert fått ekteskapsproblemer selv og skilt seg alle sammen!! Det er som en forbannelse over de....ektepar som har vært gift i 30 år har gått fra hverandre....!

Jeg har sett kristne på FB som har vært godt gift og plutselig har de fått store problemer....om man da sjekker såkalte vennelister til de ,så har de noen av de jeg snakker om som gode venner. Det slår ikke feil og er skummelt, derfor har jeg ønsket av hele hjerte få kristne til å forstå dette alvoret... Regner med de fleste av oss virkelig ikke trenger flere problemer enn vi har. Tilfeldig vil noen si....neppe!! Og man burde velge sine venner med omhu, også på sosiale medier? Neida, isteden så kjører de på og holder seg unne dem som har advart de.... ..og de som advarer blir ofte "svar skyldig".

Dessuten er det kristne som står som skilt, separert, enker, enkemenn, på FB....men lever sammen med et menneske allikevel, men det skal ties om. ...Også skal vi IKKE advare og snakke om det? Bare overse det? Kristne må aldri glemme at Facebook ligger i verden og hvem som styrer verden. Det vil aldri starte en vekkelse på Facebook, men vi får garantert høre om den der.

Kunne bare kristne tatt avstand, vist at dette er ikke greit.....Neida, isteden så påståes det at vi og andre er misunnelige, surpomper, lite tolerante, baktalende, har lite å gjøre, stå på videre, ikke byr deg/oss., lite overbærende., hvorfor ikke baktale baktalende? Svarer sarkastisk mot andre....og alle andre ord som er negative. Ja, bibelen blir plukket fra hverandre på en måte og satt sammen slik som passer bedre inn hos andre. Rart hvordan enkelte husker utdrag og glemmer at summen av Guds ord er sannhet.

Kristne skulle blitt glade for å bli advart....Det er ikke alle vi skal ha i vår innerste krets.. Istedet går det bare en liten stund så er dem på vennelistene på FB igjen....også de som har tydelig sett ALT selv og sagt ifra rett ut....alt er glemt....de er tilbake med sine oppmuntringer og at det er alle andre det er noe galt med. Helt opplagt så tror jeg mange sliter med lystene sine, både menn og kvinner. Derfor overser de faresignalene endel gir på FB, som kristne skulle stått sammen om og vist at dette finnes ikke greit, tatt avstand. Andre burde faktisk forstå at når mennesker først åpner hjerte, sitt så koster det virkelig mye å gjøre det.

Jeg håper virkelig ikke noen av mine søsken eller andre opplever det vi har gjort, hadde jeg bare tatt det på alvor den gang, hadde vi sluppet mye vondt. Ikke er vi uvenner med de her....man trenger ikke det....hilser når vi sees, men det er alt og det er faktisk best sånn, ikke bare for oss ,men for alle andre også.

Jeg ønsker alt det beste for alle, av hele hjerte ♥ Kjenner dere "skurring", ta det på alvor og seriøst... Ikke ignorer det. Må Herren velsigne dere alle ♥

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-482-leder-for-evangelisenteret-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-342.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-558-dette-opplevde-vi-rundt.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-559-himmelekspressen-pa-vei-imot.html

fredag 15. februar 2013

Nr. 551: Ser Gud gjennom «fingrene» med synd og uoppgjorte synder?!

Nr. 551:

Ser Gud gjennom «fingrene» med synd og uoppgjorte synder?!

Rom. 11. 9 Og David sier: La deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem! 10 la deres øine bli formørket, så de ikke ser, og bøi alltid deres rygg! 11 Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet; 12 men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde! 13 For til eder taler jeg, I hedninger! Så sant som jeg er hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, 14 om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem. 15 For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hvad annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? 16 Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også, og er roten hellig, da er grenene det også. 17 Om nu allikevel nogen av grenene blev avbrutt, og du som var en vill oljekvist, blev innpodet iblandt dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, 18 da ros dig ikke mot grenene! men hvis du roser dig, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig. 19 Du vil da si: Grenene blev avbrutt forat jeg skulde bli innpodet. 20 Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt! 21 for sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare dig. 22 Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget. 23 Men hine skal også bli innpodet, såfremt de ikke holder ved i sin vantro; for Gud er mektig til å innpode dem igjen. 24 For blev du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til.

Evangelist Jimmy Swaggart gjorde grove bommerter i livet sitt, synd. Men han omvendte seg og fikk begynne på nytt igjen, herlig! Men smerten og fornedrelsen må han bære resten av livet, synden har konsekvenser selv om Gud tilgir og reiser opp igjen. Men det var en tilgivende kone som var «hemmeligheten», her har vi alle noe å lære. Her bilde av Frances SwaggartIsrael – et forbilde for oss på godt og vondt!

Innledningen her er hentet i Romerbrevet der Apostelen Paulus inngående gjennom tre kapitler, kap. 9-11 går gjennom Israels utvelgelse, fall og senere oppreisning. Men dette er også skrevet oss til lærdom og som forbilder for oss.

1 Kor. 10. 6 Men disse ting skjedde som forbilleder for oss, forat ikke vi skal ha lyst til det onde, likesom de hadde lyst til det.

Israel ble avskåret for at vi som hedninge kristne skulle få del i nåden. At Israel som nasjon var ulydig fikk konsekvenser, men Herrens nåde og miskunn har stått og står alltid ved lag. Men for en troende i dag så er det ikke en gang frelst, alltid frelst! Vi må bli bevart og leve i frelsen, eller så mister vi det vi har fått. Slik var det med Israel, slik er det med oss.

Gud hadde ikke behag i de fleste som gikk ut av Egypten av Israels barn da de var ULYDIGE OG VANTRO, DET SAMME GJELDER I DAG FOR ALLE GUDS BARN!

1 Kor. 10. 1. For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennem havet 2 og blev alle døpt til Moses i skyen og i havet, 3 og de åt alle den samme åndelige mat 4 og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus; 5 allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem; for de blev slått ned i ørkenen.

Vi leser i vers 5: «ALLIKVEL HADDE GUD IKKE BEHAG I DE FLESTE AV DEM!

Vi regner med at det var kanskje 2.5 Mill. mennesker som gikk ut av Egypten, halvparten av Norges befolkning. Men vi leser at det var kun to stykker som gikk inn i løfteslandet, det var Josva og Kaleb.

4 Mos 26:65 For Herren hadde sagt at de skulde dø i ørkenen. Og det var ingen tilbake av dem uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn.

Dette er skrevet oss til lærdom, og rettledning. Den som tror han står, se til at han ikke faller taler skriften om. Men hvor går grensene? Det er her vi må bli klar over, da dessverre alle troende før eller siden vil både falle og gjøre synd, men det er når «normal» tilstanden blir å leve i synd at frelsen står på spill, det er her grensen går. Gjør vi synd og bekjenner det, da renser og fjerner Jesu blod det «omgående» for oss da vi som troende lever i en stadig renselse.

1 Joh. b. 1. 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Det er også en talsmann vi har innforbi Faderen som går god for oss, alltid!

1 Joh. b. 2. 1. Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2b og han er en soning for våre synder,

Fem viktige sider ved synd som vi må ta itu med og ikke la oss bli dominert av for å bli bevart i frelsen og nå Det Nye Jerusalem en den og få del i slutt frelsen!

1.) Ikke leve i uoppgjorte synder. Rom. 2.17b Setter din lit til loven og roser dig av Gud 18 og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, idet du lærer av loven, 19 og trøster dig til å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke, 20 en opdrager for dårer, en lærer for umyndige, da du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven: 21 du som altså lærer en annen, lærer du ikke dig selv? du som preker at en ikke skal stjele, stjeler du? 22 du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer? 23 Du som roser dig av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven!

Det er noe, kanskje mer enn noe annet som forskrekker med både over de kristne og ikke kristne i dagens Norge. Det er at ingenting lengre heter synd, men det taler ikke Guds ord om. Vi leser om i GT om nidingen i Israel. 2Sam 3:33 Og kongen kvad denne klagesang over Abner: Skulde da Abner dø som en niding dør? Nei, men vi alle står i fare her. F.eks. er en gjengiftet som troende hjelper det overhode ingenting å bekjenne dette som synd, ikke for Gud. Da må en gå ut av det forholdet og enten leve enslig eller forlike seg med sin første og ekte hustru, dette lærer skriften. 1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

2.) Ikke leve i skjulte synder. 1. Tim. 5. 24 Noen menneskers synder er klart synlige, og de går foran dem til dom. Men andre menneskers synder følger senere.

Jeg tenker på mange ting her, f.eks. penge unndragelser, skatteunndragelser etc. og ikke minst seksuelle synder som utroskap, porno etc. alt dette er skjulte synder som den troende lett kan havne oppe i hvis enn ikke tar seg selv i vare og er bevist sine egne handlinger.

3.) Ikke tro at vår rettferdighet er fortjent. Rom. 3. 22 det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; 23 alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

Når Bibelen sier at vi mennesker må "rettferdiggjøres", betyr det to ting: Vi er ikke rettferdige i utgangspunktet, og vi klarer ikke selv å gjøre oss rettferdige. Med andre ord er det slik at noen må ordne denne rettferdigheten for oss. Vi tar det første først: Bibelen nevner en rekke ganger at intet menneske står rettferdig overfor Gud (bl.a. Rom. 3: 19). Ordet "rettferdig" betyr egentlig "i samsvar med loven" (bare se etter i bokmålsordboka) og vi mennesker lever dessverre på ingen måte i samsvar med Guds bud; ingen av oss vil for eksempel kunne klare å leve helt og holdent etter de ti budene i 2. Mosebok 20, eller for den saks skyld det "dobbelte kjærlighetsbudet" i Matteus 22: 36–40 ("Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand" og "Du skal elske din neste som deg selv"). Selv om vi forsøker aldri så mye å gjøre gode gjerninger for å "nå opp til" den standarden Gud har satt, så klarer vi det bare ikke. Det er ganske enkelt ikke stoff i oss mennesker til den slags (et uttrykk Bibelen bruker om akkurat dette, er at ingen mennesker kan bli rettferdiggjort ved å gjøre lovgjerninger, Romerbrevet 3: 20). Så intet menneske klarer i seg selv å leve opp til de kravene Gud stiller. Eller som Bibelen sier: Intet menneske klarer å holde loven. Det vil si: Det var ett menneske som klarte å leve et liv som var helt i tråd med de kravene Gud stiller, og dette mennesket var Jesus. Han levde et liv som var syndfritt, alle de 33 årene han levde på jorden og han kunne stå rettferdig overfor Gud. Og her er det rettferdiggjørelsen kommer inn: Jesus ordnet det slik at han valgte å dø for vår synd og derved tok han den straffen vi fortjente, på seg (for synd og overtredelse krever straff). Ved at Jesus gjorde dette, har vi fått alt det som Gud krever av oss for å kunne godta oss: Vi tilregnes rettferdighet og fraregnes vår synd. Og da kan vi stå rettferdige for Gud. Slik sett kan vi si at vi får noe som vi på ingen måte har gjort oss fortjent til (nemlig nåde og evig liv) ved at Jesus får det som han ikke fortjener (våre synder). Kolosserbrevet 2 (vers 14) sier det slik: "Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset."

4.) Aldri tro at sakramenter, menighet, kirke eller gode gjerninger frelser. Efes. 2. 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 2 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Nåde betyr ”en gledelig overraskelse” og ”ufortjent velvilje.” Fordi frelsen er en gave, er den gratis. Man betaler ikke for en gave! En gave kan være kostbar, men det er den som gir gaven som har betalt for den. Vår frelse var så dyr at den kostet Jesus livet, men for oss er det gratis. Det eneste vi skal gjøre, er å ta imot gaven! Det tragiske er at mennesker går fortapt selv om synderegningen er betalt. Noen må fortelle dem om frelsens gave så de kan ta imot! Selv om all synd er sonet, må mennesket bli født på ny for å komme til himmelen. Derfor står det så flott: ”Alle dem som tok imot Ham, dem gav Han retten til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. Og disse er født…. av Gud!” (Joh 1:12-13) Gaven er gratis, frelsen er ferdig og syndene er sonet. Men når man tar imot denne gaven, skjer et under som heter å bli født på ny! Det skjer også av bare nåde. ”De er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, MEN AV GUD.” (Joh 1:13) Den nye fødsel er ikke av oss selv, den er av Gud! Men denne nye fødsel gir oss del i guddommelig natur og blir starten på et helt nytt liv. ”Det gamle er borte, se alt er blitt nytt!” 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Skriften lærer oss klart at vi er frelst (rettferdiggjort) ved tro på Kristus og hva han har gjort på korset. Tro alene kan frelse oss. Men vi kan ikke stanse her uten å ta for oss hva Jakob sier i Jak 2:24: ”Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro.” Det er ingen motsigelse i det. Alt du trenger å gjøre er å se på konteksten. Jakob 2 har 26 vers: Versene 1-7 instruerer oss om ikke å favorisere. Versene 8-13 er kommentarer til Loven. Versene 14-26 er om forholdet mellom gjerninger og tro. Jakob begynner denne seksjonen ved å bruke eksemplet med en som sier at han har tro, men ingen gjerning. ”Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?” (Jak 2:24) Jakob snakker altså om en død tro, en tro som ikke er annet enn en muntlig erklæring, en offentlig tilståelse hva man tenker og ikke noe som kommer fra hjertet. Den er tom for liv og handling. Han begynner med det negative og viser hva en tom tro er (versene 15-17, ord uten gjerning). Så fortsetter han med å vise at denne slags tro ikke er forskjellig fra troen til demoner (v. 19) Til slutt gir han eksempel på levende tro som har ord som følges av handlinger. Gjerninger følger sann tro som et resultat av troen. Jakob viser at Abraham og Rahab er eksempler på mennesker som viser sin tro ved gjerninger. Kort sagt: Jakob undersøker to sorter tro: én som leder til gode gjerninger og én som ikke gjør det. En er sann og den andre er falsk. En er død og den andre levende, derfor: “.. tro er til ingen nytte uten gjerningene?” Men han motsier ikke versene ovenfor som sier at frelse/rettferdiggjøring er ved tro alene. Legg også merke til at Jakob siterer de samme versene som Paulus siterer i Rom 4:3 blandt en mengde vers om handler om rettferdiggjøring ved tro. Jakob 2:23 sier:” Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig,” Om Jakob hadde forsøkt å lære en doktrine som stod i motsetning til de andre forfatterne av NT ville han ikke ha brukt Abraham som eksempel. Derfor kan vi se at rettferdiggjøring er ved tro alene, og at Jakob snakket om falsk tro, ikke ekte tro når han sier vi er ikke rettferdiggjort ved tro alene.

5.) Det er det personlige Gudslivet som til syvende og sist avgjør om en når frem enn dag, aldri noe ytre. 2. Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt! 18 Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, 19 fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.

Dette er en av bibelen største og herligste sannheter bare vi forstå dette rett. Det er gjennom det nye livet og den nye skapningen i Kristus vi vinner seier. Vi vil aldri på noen måte hverken klare, evne eller ville følge Gud eller hans lover. Men det er gjennom troen på Jesus Kristus og Gud vi har seier. Da er den nye skapningen som vi blir den dagen vi blir frelst som gjør alt dette mulig, uten det, ingen seier. Ved den, stadigvek seier, fest og glede. Alt er gjennom det nye livet i Kristus Jesus, at vi har stadigvek seier. Minster vi fokuset, mister vi seieren. Har vi fokuset, tar oss selv i vare, så synder vi ikke og har alltid seier! Alt fordi vi er blitt og er en ny skapning i Kristus Jesus!

Sluttkommentar: Har nå gått igjennom en del av hva Guds ord taler om dette emne. Er det noe mer som ligger deg på hjerte kjære venn? Ta kontakt enten på SMS eller Mail: Vi har mange spørsmål som vi ønsker å få svar på! Nå kan du få oppleve himmelen på forskudd, du kan sende inn dine åndelige relaterte spørsmål her: Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Personlig er jeg overbevist at vi vil få se i Det nye Jerusalem dem vi ikke forventet å se der og de vi forventet å se der er ikke der. Hvorfor? En levde ikke som en lærte, en levde i uoppgjorte synder!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=korset-i-vaare-liv http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://blog.janchristensen.net/

onsdag 13. februar 2013

¨Nr. 548: Det eksisterer ikke noen tredje person i en felles Gud da skriften lærer at Den hellige ånd ikke er en person, ergo er han en del av Gud

Nr. 548:

Det eksisterer ikke noen tredje person i en felles Gud da skriften lærer at Den hellige ånd ikke er en person, ergo er han en del av Gud.

1 Kor. 2. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud.

Skriften gir et entydig vitnesbyrd at Den hellige ånd ikke er en egenperson men en del av Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus da Den hellige ånd alltid er omtalt som Guds og Jesu Kristi ånd. Vi vil møte to personer i Guds tronesal som vil være over alle andre. Det er Faderen som den eneste sanne Gud, og hans sønn Jesus Kristus som døde og sto opp igjen. Det er kun og alene Gud Fader, ingen andre som er den eneste sanne Gud. Ingen over, ingen ved siden, ingen under når det gjelder den tittel og stilling som den eneste sanne Gud. Bilde av Gud Fader i det sixtinske kapell, Michelangelo (ca. 1512)Vi møter Ånd i forbindelse med personer, Satan og Gud. Men aldri blir en Ånd nevnt som en egen person, selv om Ånd også blir tilegnet personlige egenskaper og med personlig pronomen.

Guds Ånd vet hva som bor i Gud og er som et speilbilde av Gud. Satans Ånd vet hva som bor i Satan og er som et speilbilde av Satan. Menneskets Ånd vet hva som bor i en person og er som et speilbilde av den personen. Det står f.eks. at Daniel hadde en høy ånd, hvem er hvem? Det er Daniel som er en person, men en Ånd som Gud. Antikrist Ånd vet hva som bor i både ham og Satan da deres Ånd er «felles» som Guds og Jesus Ånd er det.

Abels blod taler, men er det da en ekstra person? Selvfølgelig ikke!

"til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod." (Hebreerne 12:24)

Jesu blod og Abels blod taler!

Hva menes med dette? Det er biledelig tale slik er det også når det f.eks. står at Den hellige ånd som taler. Det er Gud som taler. Og når noen synder imot Den hellige ånd, så synder de imot Gud. Se f.eks. på Ananias og Saffira.

Ap.gj. 5. 3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren? 4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud. 5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det; 6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham. 7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd. 8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris. 9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut

De løy for Den hellige ånd, da løy de for Gud, det er sak samme. Å friste Herren er å gå bak ryggen på personer som innehar et embete i menigheten. Det er slike trekk vi finner som gjør at det er umulig å tro på en tredje Gudeperson kalt Den Hellige ånd.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-540-bibelvers-som-er-tilpasset-for.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-hellige-aand-er-guds-virksomme-kraft-pr-biblens-definisjon http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

søndag 10. februar 2013

Nr. 547: En underlig drøm!

Nr. 547:

En underlig drøm!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, her et bilde av det flotte og ærverdige menighetslokale til Baptistene i Haugesund.Har hatt flere gode opplevelser med eldre troende i de siste årene. Blant annet nå når vi har bygget dette nye huset som jeg synes ble for dyrt. Så har Gud sendt en eldre Metodist til meg enn to-tre ganger som har sagt klart i fra til meg på bussen at dette med husprosjektet vårt vil gå kjempefint. Tross alt et hus til 7 Mill, er i drøyeste laget. Men denne eldre broderen har gitt meg oppmuntring og sagt klart i fra at dette er fra Herren, og alt er i hans hender og det vil gå godt. Noe det også har gjort, vi fikk taks på nesten 8 Mill slik at vi fikk helt ideelle låneforholdet, takket være Gud!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, og døde under et stevne på Seljord, for en herlig utgang på livet!

Da han komt til meg i drømmen var det flere ting jeg fikk oppleve, setter opp dette punktvis slik at det blir en bedre oversikt.

1.) Da han kom til meg så kjente jeg ham umiddelbart igjen, det var Emil. Men han var yngre og mer gyllenbrun i huden, som han bodde nå i Syden. Men det var Emil. Jeg måtte spørre siden han var yngre, er du Emil Lundervold sønn? Nei sa Emil og smilte, jeg er Emil og ikke hans sønn, han hadde et forklaret, herlighets legeme som var omtrent 35 år eller noe slikt der omkring.

2.) Så talte han til meg følgende: «Du skal føre retten frem til seier». Dette er et sitat i fra både Jesaja og Matteus. Gud har da en spesiell oppgave og gjerning for meg, som går ut på å fremme Guds ord og Guds gjerning på en spesiell måte. Gjengir det derfor her.

Matt. 12. 20. han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende tande, før han har ført retten frem til seier. Jesaja 42. 3. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke; på rette måte skal han føre retten ut til dem.

Nå tror jeg på ingen måte eller er Jesus som dette taler om. Men å ha noe av hans oppgave og gjerning. Ja, det er fullt mulig, vi er hans sendebud nå her i tiden.

3.) Men det er en betingelse, fikk jeg beskjed om. Du må aldri falle i synd, gjør du det så skal du og må du trekke deg. Dette var et ultimatum.

4.) Da spurte jeg hva han synes om predikant konferansen som var nå til Pinsebevegelsen? Da sa Emil som kom i fra Paradis og alle de hellige som har gått foran oss er: «DETTE HAR VI IKKE REGISTRERT HER HOS OSS!». Med andre ord, Pinsebevegelsen predikant konferanse var ikke registrert der oppe, tenk på det!

5.) Da spurte jeg videre om Statsstøtte, da svarte Emil: «Dette har aldri ført noe godt med seg, menigheten har alltid vært best da den har som den klarer seg akkurat!». Med andre ord, det er hva oss troende gir frivillig til Guds sak og Guds menighet som er alfa og omega.

6.) Men jeg var ikke helt fornøyd med det svaret om Pinsebevegelsen predikant konferanse, jeg måtte da se hva de var opptatt med i Paradis og da så jeg opp. Da fikk jeg se ingen navngitte personer, men jeg fikk se hva de fulgte med her på jorden. Da fikk jeg se at de akkurat som lente seg ut over og fulgte med Israel. Med andre ord, hva som foregår i Israel og med Jødene, det er noe av det sentrale hva de så i Paradis.

7.) Det var underlig slik de så i fra Paradis. Da så de ned på jorden som gjennom i et brunt filter, der de så kun det som var av betydning og de registrerte kun det som var åndelig. Underlig og herlig!

8.) Så hadde jeg nettopp sett på noen taler av Jimmy Swaggart der han hadde en serie på 11 taler om Kong David. Men for Emil var dette kun 1 tale da det var av de 11 talene til sammen kun 1 tale som var inspirert av Gud av 11 taler av Jimmy. Underlig, himmelen registrerte kun det som var inspirert av Herren.

9.) Igjen så var det dette med å ikke leve i synd. Jeg skrev så klart, og talte så klart at skulle jeg falle på noen som helst måte, da fikk jeg ikke lov å tale mer.

10.) Igjen fikk jeg beskjed at jeg var spesiell fordi jeg var 100 % overgitt Gud. Dette var helt, helt spesielt i denne tiden da stort sett alle går på akkord med Herren.

2 Krøn 16:9a For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham. 2 Krøn 1:1 Salomo, Davids sønn, blev en mektig konge; Herren hans Gud var med ham og lot ham bli overmåte stor.

Sluttkommentar: Gud sier: «Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham». Dette ble så klart og alvorlig for meg etter denne drømmen. Emil sto foran meg som lys levende og forklaret, men et budskap. Men det var noe som jeg også la merke til, at hans tenkning var ikke lenger jordisk og rettet imot det kjødelige. Men åndelig og rettet imot kun det som har verdi for Gud og utover dette livet! Og denne broderen fra Metodisten som jeg har møtt på bussen ved en to-tre anledninger som har oppmuntret meg på en spesiell måte, slik møter har betydning langt ut over hva en kan fatte og forstå.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 1. La kjærligheten til brødrene holdes levende! I fødselsgave mottar vi kjærlighet til hverandre som brødre og søstrer i Kristus. Den skal holdes ved like og aldri la noe komme inn å ødelegge for den. 1. Joh. b. 3. 14 Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker, er fremdeles i døden. Hvordan skal denne kjærligheten både være der og utvikle seg? Efes. 5. 21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!

2 Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Gjestfrihet er av stor betydning. At en både viser omsorg og får bryte sine egne meninger og synspunkter på andre er av uvurderlig betydning. Når vi tar oss av andre har vi uten å vite det også huset engler!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Herrens-kall-og-utvelgelse-av-forkynnere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-200-hvor-jeg-vil-hen-i-forkynnelsen.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-200-hvor-jeg-vil-hen-i-forkynnelsen.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-520-oppsummering-av-2012-og-veien.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-313-alt-med-smyrna-oslo-er-herlig-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-91-er-israel-og-jdene-et-utvalgt.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-91-er-israel-og-jdene-et-utvalgt.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-46-hvordan-kan-du-skrive-at.html http://blog.janchristensen.net/2011/02/sprsmal-57-hvorfor-heter-menigheten.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-21.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bibelkommentarerpaanett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare