søndag 10. februar 2013

Nr. 547: En underlig drøm!

Nr. 547:

En underlig drøm!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, her et bilde av det flotte og ærverdige menighetslokale til Baptistene i Haugesund.Har hatt flere gode opplevelser med eldre troende i de siste årene. Blant annet nå når vi har bygget dette nye huset som jeg synes ble for dyrt. Så har Gud sendt en eldre Metodist til meg enn to-tre ganger som har sagt klart i fra til meg på bussen at dette med husprosjektet vårt vil gå kjempefint. Tross alt et hus til 7 Mill, er i drøyeste laget. Men denne eldre broderen har gitt meg oppmuntring og sagt klart i fra at dette er fra Herren, og alt er i hans hender og det vil gå godt. Noe det også har gjort, vi fikk taks på nesten 8 Mill slik at vi fikk helt ideelle låneforholdet, takket være Gud!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, og døde under et stevne på Seljord, for en herlig utgang på livet!

Da han komt til meg i drømmen var det flere ting jeg fikk oppleve, setter opp dette punktvis slik at det blir en bedre oversikt.

1.) Da han kom til meg så kjente jeg ham umiddelbart igjen, det var Emil. Men han var yngre og mer gyllenbrun i huden, som han bodde nå i Syden. Men det var Emil. Jeg måtte spørre siden han var yngre, er du Emil Lundervold sønn? Nei sa Emil og smilte, jeg er Emil og ikke hans sønn, han hadde et forklaret, herlighets legeme som var omtrent 35 år eller noe slikt der omkring.

2.) Så talte han til meg følgende: «Du skal føre retten frem til seier». Dette er et sitat i fra både Jesaja og Matteus. Gud har da en spesiell oppgave og gjerning for meg, som går ut på å fremme Guds ord og Guds gjerning på en spesiell måte. Gjengir det derfor her.

Matt. 12. 20. han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende tande, før han har ført retten frem til seier. Jesaja 42. 3. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke; på rette måte skal han føre retten ut til dem.

Nå tror jeg på ingen måte eller er Jesus som dette taler om. Men å ha noe av hans oppgave og gjerning. Ja, det er fullt mulig, vi er hans sendebud nå her i tiden.

3.) Men det er en betingelse, fikk jeg beskjed om. Du må aldri falle i synd, gjør du det så skal du og må du trekke deg. Dette var et ultimatum.

4.) Da spurte jeg hva han synes om predikant konferansen som var nå til Pinsebevegelsen? Da sa Emil som kom i fra Paradis og alle de hellige som har gått foran oss er: «DETTE HAR VI IKKE REGISTRERT HER HOS OSS!». Med andre ord, Pinsebevegelsen predikant konferanse var ikke registrert der oppe, tenk på det!

5.) Da spurte jeg videre om Statsstøtte, da svarte Emil: «Dette har aldri ført noe godt med seg, menigheten har alltid vært best da den har som den klarer seg akkurat!». Med andre ord, det er hva oss troende gir frivillig til Guds sak og Guds menighet som er alfa og omega.

6.) Men jeg var ikke helt fornøyd med det svaret om Pinsebevegelsen predikant konferanse, jeg måtte da se hva de var opptatt med i Paradis og da så jeg opp. Da fikk jeg se ingen navngitte personer, men jeg fikk se hva de fulgte med her på jorden. Da fikk jeg se at de akkurat som lente seg ut over og fulgte med Israel. Med andre ord, hva som foregår i Israel og med Jødene, det er noe av det sentrale hva de så i Paradis.

7.) Det var underlig slik de så i fra Paradis. Da så de ned på jorden som gjennom i et brunt filter, der de så kun det som var av betydning og de registrerte kun det som var åndelig. Underlig og herlig!

8.) Så hadde jeg nettopp sett på noen taler av Jimmy Swaggart der han hadde en serie på 11 taler om Kong David. Men for Emil var dette kun 1 tale da det var av de 11 talene til sammen kun 1 tale som var inspirert av Gud av 11 taler av Jimmy. Underlig, himmelen registrerte kun det som var inspirert av Herren.

9.) Igjen så var det dette med å ikke leve i synd. Jeg skrev så klart, og talte så klart at skulle jeg falle på noen som helst måte, da fikk jeg ikke lov å tale mer.

10.) Igjen fikk jeg beskjed at jeg var spesiell fordi jeg var 100 % overgitt Gud. Dette var helt, helt spesielt i denne tiden da stort sett alle går på akkord med Herren.

2 Krøn 16:9a For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham. 2 Krøn 1:1 Salomo, Davids sønn, blev en mektig konge; Herren hans Gud var med ham og lot ham bli overmåte stor.

Sluttkommentar: Gud sier: «Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham». Dette ble så klart og alvorlig for meg etter denne drømmen. Emil sto foran meg som lys levende og forklaret, men et budskap. Men det var noe som jeg også la merke til, at hans tenkning var ikke lenger jordisk og rettet imot det kjødelige. Men åndelig og rettet imot kun det som har verdi for Gud og utover dette livet! Og denne broderen fra Metodisten som jeg har møtt på bussen ved en to-tre anledninger som har oppmuntret meg på en spesiell måte, slik møter har betydning langt ut over hva en kan fatte og forstå.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 1. La kjærligheten til brødrene holdes levende! I fødselsgave mottar vi kjærlighet til hverandre som brødre og søstrer i Kristus. Den skal holdes ved like og aldri la noe komme inn å ødelegge for den. 1. Joh. b. 3. 14 Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker, er fremdeles i døden. Hvordan skal denne kjærligheten både være der og utvikle seg? Efes. 5. 21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!

2 Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Gjestfrihet er av stor betydning. At en både viser omsorg og får bryte sine egne meninger og synspunkter på andre er av uvurderlig betydning. Når vi tar oss av andre har vi uten å vite det også huset engler!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Herrens-kall-og-utvelgelse-av-forkynnere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-200-hvor-jeg-vil-hen-i-forkynnelsen.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-200-hvor-jeg-vil-hen-i-forkynnelsen.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-520-oppsummering-av-2012-og-veien.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-313-alt-med-smyrna-oslo-er-herlig-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-91-er-israel-og-jdene-et-utvalgt.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-91-er-israel-og-jdene-et-utvalgt.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-46-hvordan-kan-du-skrive-at.html http://blog.janchristensen.net/2011/02/sprsmal-57-hvorfor-heter-menigheten.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-21.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bibelkommentarerpaanett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare

Ingen kommentarer: