søndag 31. januar 2016

Nr. 1364: Har vi fått islamittiske tilstander i Norge da det er straffbart å legge ut uskyldig satire bilde av en gris med vinger????????????????

Nr. 1364:
Har vi fått islamittiske tilstander i Norge da det er straffbart å legge ut uskyldig satire bilde av en gris med vinger????????????????

Her fra dommen i Oslo tingrett imot meg:
Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at "Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se "hellige" ut, men en gris er en gris!".

Dette er latterlig og så ille det kan forblitt at dette er tatt med i en seriøs dom i et fritt demokratisk land som det kan!

Bilde som er straffbart, he-he! 1 mnd. i fengsel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jeg har skrevet at politiet på Manglerud oppfører seg som de var i Nord Korea eller Saudi Arabia etter min vurdering. Men Tingretten er verre etter min mening da de sier det er straffbart å publisere dette bilde, ha-ha!

Torp har kommet med 10 ganger verre skyts imot meg.
Tar en med hans "allierte" hva de har kommet med. 

Så overgår de faktisk Torp 10 ganger. Så her blir det så horribelt det kan ha forblitt etter min vurdering dommen i Tingretten overfor meg! Dette er da verdens minst harmløse bilde.


Et satire bilde som hvis en blir støtt over dette, så er en som muslimene?
Om ikke enda verre? 

Under karikaturstriden for 10 år siden da de ble illsinte over grisebilde fra en fransk grillpartyfest som ble det bilde som gjorde muslimene mest oppildnet i kampen imot oss i vesten. 
Det samme gjentar seg nå her i Norge, he-he!
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html


http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html


http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html

lørdag 30. januar 2016

Nr. 1362: Vebjørn Selbekk setter seg over Jesus og apostelen Paulus ved sin dømming og tillegger meg ting som ikke er sanne og reelle!

Nr. 1362:
Vebjørn Selbekk setter seg over Jesus og apostelen Paulus ved sin dømming og tillegger meg ting som ikke er sanne og reelle!

Bilde av meg og min kone som har en «forestillingsverden» som er helt hinsides ifølge Jan Aage Torp og Vebjørn Selbekk.Selbekk skriver i avisen Dagen på lederplass lørdag 30. januar 2016 følgende:
«Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.»

Med andre ord, det er i min «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk.

Det har vært svært vanskelig og lærerikt å møte en person som «Pastor» Jan Aage Torp da han har brukt alle metoder som er mulig for å prøve å knekke meg og min familie. Enten selv eller gjennom «stråmenn» som har fått operer fritt under Torps og politiets beskyttelse.

Jeg er ikke advokat som, men også rent juridisk er denne dommen åpenbar feil da det står at jeg har overtrådt den private sfæren etc. noe som er også løgn. Men det har Jan Aage Torp og hans støttespillere og «lakeier» gjort, og det til gangs.

Jeg har aldri tatt kontakt med Torp, men han med meg.

Og hans støttespillere og «lakeier» har virkelig til gangs tatt kontakt med min sønn, min arbeidsgiver, med min kone både på hennes jobbmail og private mail. Hennes skole, arbeidsgivere og ledelsen. Truet, løyet og holdt på. Dette overser politiet totalt, det hele bilde er akkurat motsatt enn det politiet sier og fremstiller saken!

Jeg er underveis, og prøver å forbedre meg og gjøre ting rett. Men her har de benyttet seg av de aller skitneste triks som er, det er å kontakte og sette min familie ut av spill!

Det at min familie, også nå mine to døtre er offentlig nevnt med navn. Dette er virkelig skittent spill som drives imot meg!

At jeg har reagert? Kanskje også overreagert? Det vitner om at da har Torp allikevel lykkes med sin taktikk og skitne spill? Men aldri om jeg gir meg, om jeg ikke er fullkommen! Jeg må ha lov på egen blogg å skrive akkurat hva jeg tror og mener er rett og bibelsk uten at dette blir kriminalisert? Eller skal tros- og ytringsfriheten bli helt utradert og satt til side for at slike personer som Jan Aage Torp med sitt skitne spill skal få lov å holde på?

Vebjørn Selbekk setter seg over Jesus og apostelen Paulus ved sin dømming og tillegger meg ting som ikke er sanne og reelle skrev jeg i overskriften. Det er vitterlig bibelens lære at gjengifte er synd, hor og ekteskapsbrudd for troende. Eller har jeg dette bare i «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk, men ikke ifølge Guds ord! 
Ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid!

Tar med en artikkel (litt lengre nede) til slutt angående ekteskapet fra en «katolsk» nettsted som Torp mener at jeg og to sko er. Les selv, og vurder ut i fra Guds ord, det er ikke noe som er i min «forestillingsverden», men som stemmer med hva Jesus og apostelen Paulus forkynte og lærte. Og de forkynte og talte Guds ord!

Før var det straffbart å gifte seg på nytt og leve som lesbisk og homoseksuell.
Blant de kristne var gjengifte før helt utenkelig, og å være forkynner og være gjengift, helt utenkelig. I dag vil en ikke engang nevne det og ta det opp i forkynnelsen.
Hvor vil Guds menighet og verden ende? Det er vel ikke vanskelig å se og vite? Det som kjer i verden, og er tillatt i verden. Det går 5 – 10 – 15 år. Så er det samme standard blant de kristne, om ikke enda verre da de ikke vil vedkjenne sin miserable og ubibelske standard og liv.
Hvor skal grensene gå? Der Gud har satt dem for oss troende, åpner vi opp for noe mer, så setter vi døra på gløtt for Satan, synden, kjødet og verden. Og er døra først satt opp, et vindkast, så er døra full åpen blitt. Det er akkurat dette som har skjedd og som skjer. Hva er da de to store kardinal syndene for Guds menighet i dag når dette skrives i januar 2016?

1.) Gjengifte blant de troende.

2.) Tillatelse å gifte seg med en fraskilt.

Det heter at en må være to om det, derfor har den som også gifter seg med en fraskilt det samme ansvaret som den er fraskilt og som gifter seg på nytt!
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Tar med litt av en artikkel: "Et ekteskap - en gang" av Ruth Silje Johansen.

Å gifte seg på nytt

Rom 7:3: Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.
I Guds øyne vil gjengifte uten at ektefellen er død, forbli ett problem, da du fortsatt er din første ektefelles kone eller mann. Guds Ord beskriver dette som ekteskapsbrudd.
Mark.10:11-12: «Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd.
Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. Det vil si det som gjør at du lever i vedvarende synd er ditt seksuelle liv med din nye ektefelle.
Å skille seg vil du kunne få tilgivelse for. Å gifte deg på nytt vil du kunne få tilgivelse for, om du omvender deg og går ut av det. Men å leve seksuelt med det som i utgangspunktet ikke er din rettmessige ektefelle vil føre deg i vedvarende synd i mot Gud og din egen kropp. Hor er ikke synd som er utenfor legemet, men det er synd i mot din egen kropp.
1Kor 6:18 Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.
Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!
Hor

I det nye Testamentet beskrives hor med to ulike betydninger. På norsk sier Bibelen at synden som kunne oppløse ekteskapet, er hor. På norsk blir dette ordet gjerne oppfattet som seksuell aktivitet av en gift person. På gresk forteller Bibelen oss noe helt annet. Ordet som Jesus brukte for hor er Porneia, som oversettes utukt, seksuell aktivitet av en UGIFT person. Dette gjelder en person som aldri hadde vært gift. En person som giftet seg med en fraskilt kvinne, begår ikke Porneia, men Moicheia, som oversettes med utroskap, seksuell aktivitet av en gift person.
Om en ugift mann og en gift kvinne har samleie gjør mannen seg skyldig i Porneia, og kvinnen i Moicheia. Porneia og Moicheia er to vidt forskjellige handlinger.
Porneia, brukes som det vanlige ordet for utukt og løsaktighet, en person som ikke er gift, og aldri har vært gift. Moicheia, brukes om ekteskapsbrudd. Mark.10:11-12: Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd. (Moicheia) Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. (Moicheia)

Luk.16:18: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor (Moicheia)
Matt.5:32: «Men Jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia),er årsak til hun bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet(Moicheia).
Matt.19:9: Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia), og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet(Moicheia). (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som er så trist, er at synden vil alltid utvikle og forsere nye ting og nye sider.
Åpner en først opp for det som er synd og ikke rett, så kommer alt det andre også med. Det skal bli som bl.a. det var på Lots dager, der en tvang seg til den sexen en ville ha, og en bli alltid ustraffet. Alt var tillatt!

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom.  Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.
12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.
Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her. Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (sitat slutt).
Det er i sannhet mye negativt som foregår, og som ligger foran oss. Hvorfor? Fordi vi ikke tar et oppgjør med synden i vårt eget liv, og når andre også klapper oss på skuldrene og sier at dette ekteskapet er av Gud. Det forje var ikke det som jeg har hørt mang en gang i PinseKaresmatiske menigheter så trenger enn ikke lure på hvorfor utviklingen er så negativ og i samsvar med hva den Onde ønsker og vil. Men for oss troende, som går med Gud som Enok, hvordan skal vår vandring være?
Ordspr 4:18 Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.
Ordspr 31:25 Kraft og verdighet er hennes klædebon, og hun ler av den kommende tid.
Hvordan skal vår vandring være? «De rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag». Og hvilken fremtidstro har vi som sanne kristne som vandrer med Gud og i lyset med våre liv? «Hun ler av den kommende tid». Det er klart at det er mye som tar på, men det er mye som løfter og bærer også. En ting som bærer mer enn noe annet, er at alt det vi ser i dag, både positiv og negativt, alt dette har Gud talt om i sitt eget ord at slikt komme det til å være og skje, og da, hvordan skal vi som Jesus troende forholde oss? Rette opp både rygg, hjerte og vitnesbyrd, for dagen for å se og møte Jesus er da like rundt hjørnet.

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.


Relaterte linker:
http://www.vl.no/troogkirke/apen-kirkegruppe-galt-hvis-vi-homofile-skal-ta-ansvar-for-seksuallivet-til-alle-i-kirken/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ildsjoen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=satan http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-85-er-adventistene-en-sekt-hva-er-en.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=fokus-paa-naadeforkynnelsen http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-422-apostelen-peter-vis-vis.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-421-1-uke-i-roma.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-507-paulus-reise-til-spania.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvor-dro-de-tolv-apostler

Nr. 424: Sluttkommentar angående mine konfrontasjoner med Pastor og Apostel Jan Åge Torp. Han er nok Apostel, men ikke en ekte sådan! Gjengifte blant forkynnere er alltid, alltid, alltid innhyllet i en løgnens kultur!

Nr. 424:
Sluttkommentar angående mine konfrontasjoner med Pastor og Apostel Jan Åge Torp. Han er nok Apostel, men ikke en ekte sådan. Gjengifte blant forkynnere er alltid, alltid, alltid innhyllet i en løgnens kultur!

Matt 7. 24 Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; 25 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell. 26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand; 27 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!

Det er fire områder jeg har angrepet og påpekt at Torp ikke hoder mål. Sikker flere, men jeg har hele tiden prøvd på å være konkret og saklig selv om Torp har svinget fra lovord til nærmest forbannelse og neglisjering av meg.

Her er Torp i sammen med sin første og rette kone og i sammen med sin «nye» kone. De kan nok være gift i henhold til norske lover men ikke i henhold og i samsvar med Guds ord og hva det nye testamente lærer.
Pastor Jan Aage Torp

Det er følgende fire områder:

1.) Han er gjengiftet som troende og Pastor, lever da i hor.

2.) Falske profetier omgir han seg med. Minst 90 % prosent av de profetiene sagt til den mannen har ikke slått til og dermed viser det seg at det er en løgnens ånd som står bak, ikke Gud egen ånd!

3.) Han er manipulerende og går ikke frem med rene motiver og skal ha sympati eller så er en ikke god nok i hans øyne. Svinger fra en side til neste, fra lovord til fy ord.

4.) Da det også i hans tilfelle ikke ligger utroskap til grunn for skilsmisse etter hva han selv sier. Da er skriften tindrende klar at han enten skulle ha levd alene eller forlikt seg med sin første kone, ikke funnet seg en ny 20 år yngre. Dette er skammelig og da er han ikke et mønster for hjorden!

1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Her er Pastor Torp i sammen med sin første og dernest andre kone. Etter hva skriften lærer så lever han i hor nå da han egentlig ikke er «lovlig» skilt fra sin første kone. Og han i dag lever som fraskilt og hun som da er hans «2. kone» lever også i hor. Dette er hva skriften lærer ikke hva Jan Kåre Christensen mener, tror og synes! Hele tiden har Pastor Torp prøvd å snakket seg bort fra fakta, og ikke forholdt seg til hva dette dreier seg om, altså uenighet angående liv og lære, ikke om en er et godt medmenneske etc.

For meg fremstår vår uenighet ikke på det menneskelige planet da Torp er grei nok som person, men at vi er totalt uenige angående bibelsyn og etterfølgelse av dette. At Torp også da tillegger meg meninger og synspunkter jeg ikke har, er hele tiden for å avspore hva dette handler og dreier seg om.

Torp bygger sitt liv på sand

Det hjelper ingenting med store profetier eller annet når en ikke lever og lærer i samsvar med skriften, her går Torp fullstendig vill. Om Emanuel Minos har profetert ditt eller datt spiller ingen rolle hvis en ikke lever i samsvar med skriften i dag! Rettesnor for den troende om en er Apostel eller Pastor, det det nye testamente!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-420-pastor-torp-fjernet-alle-innlegg.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-417-falske-anklager-imot-meg-fra.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-405-en-kaffe-kopp-og-to-med-pastor.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-393-partnerbytte-i-norske.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-390-hvorfor-det-er-pakrevd-i-henhold.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-351-jan-age-torp-jan-hanvold-harald.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-346-fakta-om-gjenopprettelse-av.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

torsdag 28. januar 2016

Nr. 1359: I morgen skal jeg levere anken til lagmannsretten. Se på You Tube video der jeg forklarer at rettsaken mellom meg og Torp er fabrikkerte løgner og manipulering!

Nr. 1359:
I morgen skal jeg levere anken til lagmannsretten. Se på You Tube video der jeg forklarer at rettsaken mellom meg og Torp er fabrikkerte løgner og manipulering!

Det er veldig spennende og viktig at vi får anken igjennom til lagmannsretten.

Kjære trossøsken, be om dette.
Det er særs viktig eller så står vi foran Norges historien største justismord.
Jeg vet at jeg garantert er uskyldig og dette er Torp som har klart og evnet å manipulere og lure først politiet. Og nå Tingretten, selv om han var etter min mening ynkelig og særs dårlig i sin forklaring i tingretten!

Se her:
https://www.youtube.com/watch?v=pbmlFz3GAJ4


Evangelist og bibelærer Jan Kåre Christensen

mandag 25. januar 2016

Nr. 1356: 35 år i dag siden jeg kom til troen, gratulerer!

Nr. 1356:
35 år i dag siden jeg kom til troen, gratulerer!

Det har vært så hektisk i det siste, vi hadde 28 års bryllupsdag på fredag den 22. januar. Jeg ble frelst 25. januar 1981, så det er 35 år siden. Her er et vitnesbyrd jeg skrev for noen år siden.


Jeg vil komme med hvordan jeg opplevde frelsen og Jesus Kristus.

Jeg ble født i Danmark, Lemvig i 1964. Men vi bodde i Thyborøn der min Far vokste opp.

Vi flyttet til Skudeneshavn på Karmøy i 69 der min Mor kommer i fra.

Jeg ser tilbake på oppveksten som meget god.

Min store interesse etter hvert ble idrett og i særdeleshet fotball.

Slik jeg husker tilbake så hadde jeg det fortreffelig godt rent menneskelig sett. Livet smilte til meg og jeg smilte til livet.

Men så var det en fotballkamerat av meg som ble frelst og født på nytt. Jeg merket at det var skjedd en forandring med ham.

Ved en anledning etter han var blitt frelst fikk vi en samtale på tomannshånd. Da la han ut frelsens vei for meg. Da var det ingen vei tilbake.

Jeg ble med han på møter i de Frie Evangeliske forsamling Ebenezer. Etter 3 uker med jevnlig møtebesøk bøyde jeg hjerte og kne for Jesus og ble frelst og født på nytt.

Da var jeg 16 år, 25 januar 1981.

Vidunderlig, herlig og stort. Jeg ble et Guds barn ved troen på Jesus Kristus.

Siden har jeg fått oppleve både det ene og andre. Men det som skjedde når jeg var 16 år har holdt siden. Og jeg tror det vil holde både resten av livet, og i hele evigheten!

Frelsen er det beste, største og viktigste som har hendt meg.

Anbefales på det varmeste! Terningkast 7.


terning

Evangelist Jan Kåre Christensen
Oslo


lørdag 23. januar 2016

Nr. 1353: Alle som jeg har vært i kontakt med gir et samstemt vitnesbyrd at jeg blir frikjent. Enten nå i tingretten, men garantert i lagmannsretten!

Nr. 1353:
Alle som jeg har vært i kontakt med gir et samstemt vitnesbyrd at jeg blir frikjent. Enten nå i tingretten, men garantert i lagmannsretten!

Det hele koker nå ned til en ting, er det straffbart å såre Jan Aage Torps følelser og image? Hvis det er straffbart å såre hans image og følelser, da har jeg gjort noe straffbart. Hvis ikke, så er jeg en «fri» mann, Hallelujah!

Advokat Brynjar Meling sier det rett ut, at enten blir jeg 100 % frikjent nå. Men helt sikkert i lagmannsretten da de tingene som eventuelt kan lage problemer for en 100 % frifinnelse, de vil vi eventuelt få luket bort.

Samt at de tingene som politi advokaten hadde å komme med, alt dette skal vi dokumentere ikke stemmer i det hele tatt!

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas da han blir spurt i Vårt Land som egentlig frikjenner meg 100 %. Noe som også kommer helt sikkert til å skje nå på fredag den 29. januar da jeg får dommen. Alt annet vil bli og være en stor overraskelse enn frikjennelse 100 %.

Men skulle det ikke bli det, så blir det anke til lagmannsretten. Og skulle vi tape der, så blir det høyesterett. Og videre til Strasbourg, som jeg tror aldri vi vil trenge. Men gi meg? Aldri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Den kriminelle her er Jan Aage Torp, det får vi komme tilbake til.

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas i Vårt Land:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Brynjar Meling nevnte minst fem ting for jeg skulle bli frikjent. Det var dette:

1.)  Feil lovanvendelse, denne paragrafen har ikke noe med sjikane og dette som politiet hevder. 
     Wessel-Aas sier det samme i intervjuet, Wessel-Aas og Meling sier akkurat det samme!


2.)  Jan Aage Torp har selv gått mye, mye lengre enn Christensen i sine uttalelser med bl.a. å kalle ham for mange stygge og forferdelige ting. Samt på bloggen sin og på Søkelys (andre nettsteder også), har han fordømt Christensen på det mest groveste, og krenket Christensen.

3.)  Torp har oppmuntret nettrolene til å fortsette med hetsing av Christensen, når han selv har vært taus.

4.)  Torp har SELV OPPSØKTE MIN BLOGG SOM HAN KUNNE HOLDT SEG SELV UNNA MED ENKELT ALDRI KLIKKET SEG INN PÅ DEN! Det jeg har gjort, har ikke noe med overtredelse av § 390 a.
En kan ikke bruke en § som en selv vil, da er vi på samme nivå som Nord Korea eller Saudi Arabia.

5.)  Christensen har kun brukt bibelen, og Kanaan språket. Det er ikke straffbart, men lovlig.

6.)  Det sjette og siste punktet som jeg vil nevne, det kom advokaten til Torp med, politi advokaten som forandret seg nesten 180 grader under rettsaken. Fra å være kjempenegativ til meg, og bli kjempepositiv.

     Han, Dag Paulsen, politijuristen sa at Christensen har ikke skrevet noe ulovlig. Jeg har egentlig bare såret Torps følelser noe veldig da han selv har valgt å klikke seg inn på min blogg! Et klikk unna hadde Torp vørt fri sine såre følelser!

– Politiet bruker feil paragraf skriver Vårt Land.

Forsvarer Brynjar Meling nedla påstand om full frifinnelse. Han argumenterte for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.

– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.

– Torp er en offentlig person

Meling gjorde også et poeng av Torps pastorsnipp. Han mente at det var holdepunkter for at det var pastoren her som ble utsatt for kritikk, ikke Jan-Aage Torp.

– Han er en offentlig person og må tåle mer enn andre. Uttrykket «horkarl» er fra Bibelen. Torp må tåle at Bibelens uttrykk brukes om ham. Så kan man få lov til å synes at Christensen står for håpløse og sjikanøse holdninger.

Siden Torp også har søkt oppmerksomhet rundt saken og delt lenker på sosiale medier om den, er saken tatt ut av den private sfære som paragraf 390a dreier seg om.


– Christensens uttalelser rammes derfor ikke av den, sa Meling.

Kalt for Breivik-sympatisør


Forsvarer Meling brukte også tid på å spørre ut Torp hva han hadde kalt Christensen for. Torp innrømmet at han blant annet hadde kalt ham for en Anders Behring Breivik-sympatisør, noe Meling gjorde et poeng ut av i sluttprosedyren:


– Jeg er klar på hva jeg ville foretrukket å bli kalt for av horebukk eller Breivik-sympatisør.
Tar med til slutt en artikkel jeg har skrevet før rettsaken som er en innertier:

Nr. 1105:
Slik som jeg har gjort, å anmelde Jan Aage Torp for falske anklager da han åpenbart en falsk apostel, narsissistisk og manipulerende. Så var det en tvungen nødvendighet, som jeg gjorde som siste utvei!

Og den personen som skriver under psynonym navnet som har raljert med mailer og på blogger uten noen har stoppet vedkommende. Og det er sikkert også samme person som skriver under flere psynonym navn som Jens B Jensen som tyner også min og min kones arbeidsgivere, kolleger og på konas jobbmail!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har egentlig opp gjennom prenes løp etter jeg ble en troende og begynte å følge Guds ord nøye. Alltid opplevd motstand. Men samtidig, jeg tror jeg kan si at i det store og det hele har jeg vendt det andre kinnet til og oversett det aller meste!

Bilde av psykolog Jan Atle Andersen som har en undervisning som går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

 


Jeg er imot å anmelde mennesker da Guds ord fraråder dette, Gud skal «kjøre» vår sak og er alles dommer. Samtidig skal vi troende ha en indre justis der vi retter opp i slike ting. Da det som regel alltid er mer en åndelig konflikt enn hva en ser med det blotte øye. Men som nødtvunget kan man anmelde og hvis det er selvfølgelig noen veldig kriminelle handlinger etc.

Jeg har hørt så mye om meg, ikke minst i den senere tid av Jan Aage Torp og nettstedet Søkelys. Bl.a. at jeg er en Demon, falsk profet, trenger behandling, er evneveik, har aspargeser syndrom, vranglærer, nedrige blogger, lystløgner, snart dømt og sitter i fengsel, stalker, ser evneveik ut, trenger behandling, farlig, lider av en sinnslidelse, mangler empati, skyldig i økonomisk kriminalitet og så mye annet det vil ta for langt tid å nevne mer.

Hvordan reagerer jeg? Jeg prøver den enkelte utsagn, og spør meg, er det noe hold i det. Alt dette som her er nevnt er det ikke det, derfor lar jeg meg ikke prege av dette i det hele tatt!

Jeg har hørt på en psykolog Jan Atle Andersen som har veldig mye lærerikt å si oss.

Det som hans undervisning bl.a. går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

Jeg har hørt ham på P2 på radio programmet Ekko der han har sagt utrolig mye godt, og har lest litt om ham i ettertid. Her er noe av hva han har svart under et intervju:

- Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord, sier Andersen til bt.no i dag.

Hovedpoengene til Andersen er at mobbeofre lar seg krenke av mobberen.

For å redusere mobbing, må man tidlig lære barn å ta ansvar for seg selv og sine egne reaksjoner. Barn må også lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo, sier Andersen.

«Missing link»

- Jeg hadde forventet mye mer pepper enn jeg fikk for disse utspillene. Overraskende mange har gitt meg støtte, sier Andersen.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

- Noen mener min måte å tenke på er et slags «missing link» i mobbeproblematikken. Noen mener dette er måten å tenke på fremover, sier Andersen.

Men Andersen har også fått hard kritikk. En lærer ba Andersen være stille.

«Mobbing fører til angst, depresjon og selvmord. Det er en grunn til at voodoo virker. Bruk ordene dine til å oppmuntre, hjelpe, rose, veilede - eller vær stille»

- Noen av meldingene har vært fulle av skjellsord, gjerne fra personer som sier de har vært mobbeofre. De reagerer i affekt, og det er gjerne det som er problemet. De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv, sier Andersen.

- Hvilken tilbakemelding har du fått fra fagfolk?

- Der er det veldig liten støtte. Jeg er blitt anklaget for å si dette for å få PR rundt egen person. Jeg tenker heller at de snakker om seg selv, sier Andersen.

- Du har fått noen henvendelser fra mobbeofre som har fortalt sin historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?

- Jeg tenker at det har vært så forferdelig mange unødige tragedier. Jeg svarer de fleste av de som har henvendt seg, dersom det ikke er for mange skjellsord involvert. Min oppfatning er: Dersom jeg viser medynk med mobbeofferet, så sylter jeg dem inn i offerrollen. Dersom jeg sier de må finne veien ut av offerrollen, så opplever de det som krenkende, sier Andersen.

- Hva med dem som ikke er i stand til å reise seg ut av en eventuell offerrolle?

- Det beste vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar i eget liv, men det er lettere sagt enn gjort, sier Andersen.

- De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser, psykolog Jan Atle Andersen

Diskusjon med Bekkemellem


Lørdag var psykologen i radiodebatt med Karita Bekkemellem i forbindelse med utspillet sitt. Den forhenværende Arbeiderparti-ministeren har tidligere stått frem i media og fortalt hvordan hun ble mobbet av etablerte AP-kvinner da hun kom som ung 24-åring til Stortinget.

- Men Bekkemellem har en ganske sterk historie om hvordan hun skal ha blitt fryst ut av en ganske bisk kvinnegruppe i Arbeiderpartiet. Hva skulle hun ha gjort i en slik situasjon?

- Kort og godt ikke bry seg om det de sa. Folk har ansvar for sine egne følelser. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er riktig at de damene i Arbeiderpartiet nødvendigvis var så fæle som Karita vil ha det til. Fra min erfaring som konfliktrådgiver i arbeidslivet, har jeg aldri opplevd en situasjon med mange slemminger som går mot et uskyldig offer, sier Andersen.

- Som regel har en person som er i konflikt fått både ett og to og tre gule kort, før det røde kommer, sier psykologen.

Generelt mener Andersen at de aller fleste personer som blir kastet ut av et parti eller en arbeidsplass, har bidratt selv til situasjonen de har havnet i.

- Jeg tror ikke arbeidsplasser er fulle av psykopater. Når man får kollektive reaksjoner, så har man svært ofte bidratt selv, enten ved å opptre illojalt eller utfordret normene. Veldig ofte skyldes det hele mangel på sosial intelligens, sier psykologen.

Sjåvinistisk hersketeknikk

Selv sier Bekkemellem til BT at hun reagerte sterkt på psykolog Andersens opptreden i radioprogrammet.

- Jeg vil ha meg frabedt at jeg lot meg provosere. Han må tåle motargumenter til synet sitt. Å hevde at jeg åpenbart lot meg provosere er ikke noe annet en sjåvinistisk hersketeknikk, sier Bekkemellem.

- Det er helt greit at han uttaler seg om min bakgrunn, men jeg reagerer sterkt på signaleffekten i at en fra hans profesjon går ut og fremstiller det som om mobbeofre kan lastes for det de blir utsatt for, sier Bekkemellem.

Hun sier hun er blitt møtt med mange støtteerklæringer etter sitt radiomøte med psykologen.

- Facebook-veggen min er full av hilsener, sier hun.
- Gjør seg selv til et offer i livet

Andersen har også kommet med flere kommentarer om KrFs tidligere nestleder Inger Lise Hansen.

- Generelt tror jeg på at den som tar ansvar, styrker seg selv. Den som skylder på andre, svekker seg selv og gjør seg selv til et offer i livet. Etter 26 år som konfliktbehandler, har jeg fremdeles til gode å høre et menneske si «Jeg har rotet meg inn i en konflikt med noen på jobben. Jeg lurer på om jeg kan ha oppført meg dumt. Kanskje skal jeg gå og be noen om unnskyldning»

- Det er alltid «de andre» som har skylden, sier Andersen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

2 Kor. 6. 3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
    11 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12 Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13 Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.

Hva er det egentlig Apostelen Paulus sier her? Nøkkel setningen er i midten her:
«i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever!».

Som kristne, ikke minst som offentlige forkynnere må vi regne med at dette er «normalen». Å erfare ære og vanære, ikke alle vil like oss. Baktalt og hedret, Jesus fikk høre både hosianna og korsfest, slik vil det nok være for oss også!

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant. Det vil aldri bli «in» å være en sann forkynner av Ordet, motstanden vil mange ganger være størst fra de såkalt troende.

Vi er miskjent, men likevel anerkjent, Guds anerkjennelse og velbehag er mer dyrebar og viktigere enn menneskers ros og annerkjennelse.

Vi er døende, men se, vi lever! Vi dør bort i fra vårt eget, og denne verden. Til mer og mer blir vi frigjort, glade og levende. Det er smerten og gjennom smerten vi får erfare våre største seirer og hva som bor i oss blir åpenbart og det kommer frem!

Så la aldri hva andre mennesker syns og mener styre deg, eller meg. Men hva Guds ord sier, og hva som bor i våre hjerter, følge det og legg vinn på å ha en uskadd og ren samvittighet! Da vil vi vinne seier, ja, mer enn seier er Herrens ord og Herrens løfter til oss!

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.»

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           Vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://undervisning.janchristensen.net/

torsdag 21. januar 2016

Nr. 1351: Vebjørn Selbekk sjefredaktør og avisen Dagen lyver og forstår ikke hva denne saken dreier seg om det hele tatt! De er blinde som leder andre blinde!

Nr. 1351:
Vebjørn Selbekk sjefredaktør og avisen Dagen lyver og forstår ikke hva denne saken dreier seg om det hele tatt! De er blinde som leder andre blinde!

Det dette dreier seg om, er å har tros- og ytringsfrihet for å mene det en mener og tror! Uten å bli kalt nettroll!

Og muligheten til å kritisere og avsløre en slik lyssky virksomhet som det Torp bedriver, der han fint lopper mennesker for penger, tro, moral og alt annet!

Arneson skriver i Dagen:

Er flott ord dette "nettroll", veldig flott funnet opp slik at en kan klassifiser de som ikke er enig med en selv eller enig med den gruppe en tilhører. Med dette ordet kan en med god samvittighet hamre løs på de som ikke følger hovedstrømmen politisk, religiøst eller intellektuelt eller advarer mot farer som ikke alle ser.
Med det blir det tillatt og godtatt at en kan sitte på hver sin topp å rope det ordet mot hverandre istedet for uttrykk som "idiot", "rassist", " nasist" mørkemann" etc. etc.

(Med andre ord, Selbakk kaller meg for det samme som Torp kaller meg for og de to går i sammen.
Matt. 15. 14 La dem fare! de er blinde veiledere for blinde; men når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.)

Selbakk skriver at jeg er et nettroll – men et kristent sådant!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vi vet at troll er oftest både farlige og dumme. De holder til i utilgjengelig og uberørt natur, for eksempel i huler i fjellet, i skoger og hav.

Men dette er så fjernt fra meg som det er mulig. Jeg eller vi bor sikkert så godt til det er mulig å bo i Norges land? Samt at adressen min er åpen og tilgjengelig for alle.

Jeg ser både til Kongen og Holmenkollen fra takterrassen. Slik sett så jeg bor så sentralt det er nesten mulig å bo i dette vidstrakte landet? Det må være at Selbakk ikke er så stødig i Asbjørnsen og Mo eller Norske eventyr? Ikke vet jeg? Det han skriver er bare tøv og fjolleri om meg!

Theodor Kittelsens Trolltegninger har i høy grad preget vår oppfatning av hvordan troll ser ut. Han har blant annet gitt det hale. Her Trollet som grunner på hvor gammelt det er fra 1911.

Det ser ut som de forskjellige kristne avisene bytter på å skrive dritt og feil om meg, og de skjønner ikke hva dette dreier seg om!
Nå har avisen Vårt Land heldigvis begynte å skjønne og fatte ting, ikke minst p.g.a. at de har latt en del advokater som Brynjar Meling og Jon Wessel-Aas komme til ordet.

Det virkelige nettrollet er ikke meg, men Jan Aage Torp og alle hans støttespillere og som står på hans side i denne saken!

Brynjar Meling så det så treffende i retten. Dette sitatet er fra VL:

Forsvarer Meling brukte også tid på å spørre ut Torp hva han hadde kalt Christensen for. Torp innrømmet at han blant annet hadde kalt ham for en Anders Behring Breivik-sympatisør, noe Meling gjorde et poeng ut av i sluttprosedyren:

– Jeg er klar på hva jeg ville foretrukket å bli kalt for av horebukk eller Breivik-sympatisør.

Hva skriver da denne «ålen» Vebjørn Selbekk? Dette skriver han om meg:

Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.

Men så skriver Avisen Dagen dette:

Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»

Her blir alt snudd på hode, det er altså Torp som kaller meg for følgende:

«Anders Behring Breivik sympatisør».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Sluttkommentar:

Vebjørn Selbakk har svært liten troverdighet i mine øyne. Han har gått i fra den svært ekstreme skolen til Ulf Ekman – videre som redaktør for Magazinet. Ble redaktør og nå sjefsredaktør i avisen Dagen da han lot seg barnedøpe og har gått til «topps» og er nå øverste leder og styrer skuta. Da med å gå på kompromiss her og der, og han passer også da perfekt inn hos den falske profeten Jan Hanvold. Ja, egentlig hvor som helst.

Han kaller meg for stygge ting, men trekker ikke frem at det er Jan Aage Torp som virkelige bruker de stygge ordene. Og det var han som anmeldte meg og klarte å forlede politiet og som er en ekteskapsbryter!

Her blir alt snudd på hode, og jeg står for Guds ord. Det akter jeg å gjøre også i fortsettelsen. Her er det ingen forandring. At en blir kalt for så mye dritt, både av Selbakk og Torp, det virker som de har felles agenda?
Det er å stoppe meg og den Himmelske blogg?

Men det virker til mer enn prøver å stoppe meg og den Himmelske blogg, så virker det akkurat mot sin hensikt!

Vebjørn Selbakk, du tar feil og lyver, jeg er ikke noe nettroll. Jeg er et Gudsendt vitne som heldigvis i motsetning til Torp og andre, lever som jeg preker. Holder frem Guds ord, og slår aldri av litt her og der, for å passe inn!

Jesaja 5. 8 Ve eder som legger hus til hus og mark til mark, inntil det ikke er mere rum tilbake, så I blir boende alene i landet.

Men det er klart, kan enn ikke stoppe en person. Så snakker en nedsettende om en. Den siste person i Norge som er nettroll er meg, jeg står frem med navn, adresse og hele pakken. De virkelige nettrolene som har prøvd å knekke meg og min familie, de nevner han ikke med et ord.

Disse ordene som Selbekk her skriver, kommer han garantert til å måtte bitte i seg! Det er den lodd som Herrens tjenere har fått det, Amen og Hallelujah!

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1350-vart-land-sto-for-den-beste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1342-gleder-oss-til-rettsaken-20.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1348-i-mine-yne-sa-er-politiet-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1343-jan-aage-torp-skriver-akkurat.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1348-i-mine-yne-sa-er-politiet-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1347-manglerud-politiet-er-blitt.html