torsdag 31. oktober 2013

Nr. 707: Apostelen, Pastor og Evangelist i Calvary Chapel i Costa Mesa, California, Chuck Smith død. 25. juni 1927 - 3. oktober 2013, fred over hans minne!

Nr. 707:

Apostelen, Pastor og Evangelist i Calvary Chapel i Costa Mesa, California, Chuck Smith død. 25. juni 1927 - 3. oktober 2013, fred over hans minne!

Har prøvd å «avslutte» bloggen min for en periode, men har fått inn en del spørsmål i det siste som jeg har svart og holder på å svare på. Dernest så har det skjedd en del ting som dessverre så få andre har skrevet om og satt fokus på. Bl.a. at Apostelen, Pastor og Evangelisten i Calvary Chapel i Costa Mesa, California, Chuck Smith døde 3. oktober 2013. Bilde av Charles Ward Smith som var hans egentlige navn, Chuck var et klengenavn som ble «hans» navn. Her bilde fra en dåpshandling slik jeg vil huske Chuck Smith, mannen som også var en sann Hyrde og en åndelig Far. Evangelist og bibellærere, Apostel og en sann disippel av Jesus!Fra Wikipedia oversatt fra engelsk til norsk ved hjelp av Google:

Smiths kone, Kay, regissert kvinnenes tjeneste ved Calvary Chapel Costa Mesa i mange år. Smiths fire barn for tiden arbeider eller har arbeidet i departementet. Den 27. desember 2009, i de tidlige morgentimer, Smith fikk et mindre slag i sitt hjem og ble umiddelbart innlagt på sykehus. Han ble så pass bra at han kom tilbake til tjenesten, for en stund.

Chuck Smith annonsert under Nyttårsdagen 2012 tjeneste som han hadde lungekreft. I juni 2013 Smiths leger oppgradert hans lungekreft fra trinn tre til nivå fire. Smith døde i søvne rundt 3:00 natt til 3. oktober 2013, i sitt hjem i Newport Beach, California (sitat slutt).

Mitt møte med Pastor Chuck var først midten av 80-tallet ved en bok, og flere bøker har vi også av ham. Ellers så fikk jeg tak i en del taler av hans systematiske bibelundervisning som gjorde meg storlig begeistret og samtidig ansporet meg til å gjøre det samme.

I dag ligger mange taler ute på nette av ham og du kan laste dem ned på I Phone og høre dem bl.a. gjennom din egen mobiltelefon. Her er mulighetene mange.

Chuck Smith en nestor og sann Apostel er borte

Her hva skrev om Chuck Smith for en tid tilbake:

Chuck Smith er Pastor i Calvary Chapel og et forbilde i å undervise i systematisk fra Guds ord

Apgj 20:27 For jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

”Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som PÅ RETT MÅTE UTDELER SANNHETENS ORD.” (2. Tim 2.15)

Systematisk og helhetlig bibelundervisning er undervurdert!

Helt siden jeg gikk på Smyrna Bibelinstitutt (nå Kraft-skolen) har jeg vært grepet og begeistret over systematisk og helhetlig bibelundervisning. Noe av det første jeg gjorde i min første bibel var å skrive av fra bibeloversikten til Poul Madsen som vi har på vår hjemmeside i min egen bibel der hver bok det som var hoved budskapet førte jeg inn.

Hvordan jeg har lest Guds ord har også påvirket meg og hatt stor innflytelse!

Jeg har alltid lest Guds ord på følgende måte etter jeg ble døpt i Den hellige ånd og Ild. Leste alltid hele bøker og avsnitt i Guds ord. Eller leste bibelen fra perm og til perm. Har lest f. eks. gjennom Det gamle Testamente en gang og det Nye testamente tre ganger. Samuelsbøkene og andre avsnitt i Guds ord har jeg lest oftere enn mange andre plasser i Guds ord. Men det har alltid vært en helhetlig bibellesning og studie jeg har gjort.

Det er ved helhetlig bibelundervisning at jeg fikk se at Gud ikke er treenig men èn, at bibelen lærer utslettelse av de ugudelige og ikke at Gud Fader skal pine menneskene i all evighet!

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

For meg er helhetlig, systematisk og strukturert bibelundervisning er kanskje forkynnelsens største og viktigste mangelvare i dag. For de første kristne og Apostlene var det ikke det. De forkynte HELE GUDS RÅD TIL FRELSE!

Jesus underviste gjennom hele bibelen

Lukas 24. 27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Paulus underviste gjennom hele bibelen

Ap.gj. 28. 23 Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som gjorde Pastor Chuck Smith så spesiell, var den kombinasjonen han hadde mellom den grundige og helhetlig bibelundervisningen. Men samtidig hans engasjement for det ufrelste. Smith brukte mye av sin tid på korstog på strendene i California og han utførte mange dåpshandlinger i Stillehavet. Chuck’s uformelle stil gjorde at hans forkynnelse appellerte til unge “hippier” og det er lite stykke av 1970 tallets Jesus bevegelse som nå har lagt ned vandringsstaven.

Sal 116:15 Kostelig i Herrens øine er hans frommes død.

Pastor Chuck Smith hadde en lang sykdomsperiode før han døde, dette var nok for å rense og istandsette ham for himmelen?! Slik trodde de gamle kristne det. Hadde før kontakt med en gammel profet, Joel Barsjø. Han mente at en lang sykdomsperiode før en døde, var en måte Gud gjorde oss «skikket» for himmelen. Uansett, Pastor Chuck Smith har gitt meg utrolig mye, og av alt det som ligger ute på nette av ham og eller en kan få tak i. Så vil hans undervisning være til velsignelse for mange i lang tid fremover!

Relaterte linker: http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

tirsdag 29. oktober 2013

Nr. 706: Hvorfor faller de fleste kristne forkynnere i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler?

Nr. 706:

Hvorfor faller de fleste kristne forkynnere i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler?

Hei og hallo Jan Kåre!

Har et spørsmål til deg, når de aller fleste kristne forkynnere enten faller i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler, så står du fast år ut og år inn ser det ut som? Har du en forklaring eller mening om dette? Takk for svar.

Randi

Bilde av meg Jan Kåre Christensen, Evangelist og bibellærerAlt er Guds nåde!

Har aldri og kommer sikker aldri til å se på meg selv som en spesiell hellig person mer enn andre. Men ved Guds nåde, så er det sant det du skriver at jeg er blitt bevart i troen. Ikke minst når en ser hvordan andre har falt og sviktet. Hvorfor? Det kan jeg ikke gi er fullgodt svar på, men noen stikkord og tanker om dette kan jeg gi deg Randi og dere andre som leser dette.

1.) Frykten for Herren, det vil komme en lønningsdag eller oppgjørets time.

Jeg har faktisk alltid trodd på Gud, og at det kommer en lønningsdag eller en skal stå til regnskap for det en har gjort her nede på jorden. Guds ord taler om dette flere plasser:

Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol.

For oss troende er vi ikke fritatt fra dette, Guds ord taler om Kristi domstol for oss:

2. Kor. 5. 10 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

På det grunnlaget har jeg alltid bestrebet meg til å få mest mulig uttelling, der Gud ikke har noe å utsette på meg og mitt liv.

2. Joh. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Jeg tror så sant jeg ikke viker av fra veien, men holder meg til Guds og Jesu bud, fortsatt. Vil jeg få full lønn, det ansporer meg og tenner noe i meg til å leve mest mulig overgitt Gud Fader og den Herre Jesu Kristi vilje!

2.) Jeg oppdaget veldig fort at standarden for mitt liv måtte kunne være Guds ord, ikke andre mennesker eller andre troende.

Sal 119:105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Har alltid og kommer fortsatt til å leve etter en ting; Guds ord, og Guds ord alene!

3.) Gleden i Gud og over å trives med å vandre med Herren og leve som en troende er av største betydning.

Neh 8:10 Så sa han til dem: Gå nu og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver derav til dem for hvem intet er tillaget, for dagen er helliget vår Herre, og sørg ikke, for glede i Herren er eders styrke!

Jeg har nå vært en troende – personlig kristen i trettitre år – så lenge med så mye motstand – spesielt av de navnkristne hadde jeg aldri klart uten av gleden i Herren var min styrke. Og det å kunne glede seg i frelsen og over hva frelsen innbefatter både i fortid, nåtid og ikke minst fremtid. Det har vært for meg kanskje den største grunn for min standhaftighet i liv og lære gjennom alle de årene jeg har vandret med Herren.

Rom. 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Alt det vi går igjennom som troende – mye som meg eller eventuelt lite. Og det er de som har også gitt sitt eget liv og blitt lemlestet, alt uansett er som ingenting å regnes eller måles opp imot hva som ligger foran oss med et kommende bryllup i himmelen. Et tusenårig fredsrike med Jesus på tronen i Jerusalem i Israel og en evighet der Gud fader skal være alt i alle ved sin Ånd og vi skal være Konger i all evighet! Fremtiden for oss troende er slik at den ikke kan bli bedre, bare vi holder ut inntil enden og får del i slutt-frelsen!

4.) Men om jeg ikke vet noe med meg selv som ikke tåler lyset, så er Gud Fader og den Herren Jesus Kristus min og alles endelig dommer eller bedømmer av oss som troende, bare vi holder ut og får del i slutt-frelsen.

1 Kor. 4. 2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro. 3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren. 5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Jeg vet ingenting med meg selv som ikke tåler lyset fra Gud, men det som er det aller viktigste for meg og alle andre troende som vil bli funnet verdige den dagen og som vil ha full lønn. Det er som Apostelen Paulus skriver: «det av husholdere at de må finnes tro». Det er derfor jeg taler så sterkt imot gjengifte blant de troende da dette bryter med Jesu bud, treenighetslæren med tre likeverdige Guder er egentlig gammel Egyptisk og hellenistisk Gudelære etc. Slik kunne jeg ha fortsatt. Men det aller viktigste er at jeg selv i hverdagen følger Guds ord tilrettevisninger og lever i Jesu liv og lære der jeg er til enhver tid.

Sluttkommentar:

Randi, du spurte: «Har et spørsmål til deg, når de aller fleste kristne forkynnere enten faller i ubibelsk lære eller u-moral, eller begge deler, så står du fast år ut og år inn ser det ut som? Har du en forklaring eller mening om dette?».

Jeg har ikke det fulle og hele svaret. Men før jeg ble frelst så var jeg veldig målbevisst og ofret alt for å nå min mål og det jeg hadde satt meg som mål, ikke minst innen idrett og fotball. Etter jeg ble frelst så ble veldig mye av dette «overført» til det nye livet med Jesus, ikke minst etter jeg ble døpt i Den hellige ånd og ild. Her tror jeg kristen Norge har utrolig mye å lære av meg, der vil jeg si at jeg er et forbilde for hele kristen Norge. Jeg kunne f.eks. aldri godtatt av meg selv å gifte meg med ei fraskilt dame. Dette er direkte imot Jesu bud, og mange andre eksempler.

Vi synger i en sang: «Sett deg for et hellig mål, Kristus klart bekjenn! Stå i rekken fast som stål og kjemp som Daniels menn. Våg å stå som Daniel, våg alene stå! Gi som han et hellig løfte, fram med Jesus gå!».

La derfor aldri de såkalte troende i Norge hva de tror, mener og aksepterer være rettesnor for våre liv. Det kan og vil ende i villfarelse og katastrofe. Men la Guds ord – og fremfor alt det nye testamente være vår rettesnor for alt hva vi tror, mener og lever etter. Det er det for meg, la det også bli for deg, og vi vil en dag få igjen for hva som vi gjorde for Gud og den Herre Jesus Kristus. Vil en leve som gjengift og fremdeles være «kristen» (noe en ikke er) så er det bare å bli pinsevenn, der godtar de alt innen gjengifte stort sett. Vil en leve som lesbisk eller homoseksuell, men være en troende, da er det bare å bli Lutheraner. Statskirka godtar dette og skal også få liturgi for dette på lengre sikt da 2/3 partene av Biskopene går inn for det. Villfarelsen er stor her i Norge, det er som vi leser hva Apostelen Paulus skriver skulle komme, og som er nå kommet, også til Norge:

2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr (les godtagelse av synd og ubibelsk lære).

La Apostelen Paulus ord lyde i våre hjerter, sinn og liv: «For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt».

Oppgjørets time kommer for alle mennesker, også de troende, her er ingen fritatt eller unntatt. Vi er alle inkludert og vil måtte så «skolerett» for hvordan vi brukte våre liv som troende. Jeg for min del elsker Jesus, hvordan viser enn det? Jesus selv sa det:

Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Nå skal jeg ikke utlegge hva det vil si å ha mine bud og holde dem hva det innbefatter. Men det er gjennom våre liv og vårt vitnesbyrd som vil vise seg hvem vi elsker og tjener. Jeg for min del med mitt hus vil si som Josva til slutt, og jeg lar det bli avslutnings-ordet her:

Jos 24:15 Men synes I ikke om å tjene Herren, så velg idag hvem I vil tjene, enten de guder eders fedre dyrket på hin side elven, eller amorittenes guder, i hvis land I bor! Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

fredag 25. oktober 2013

Nr. 705: Hvor får Smyrna Oslo og vi midler og støtte i fra for å drive det arbeidet og den tjenesten vi innehar?

Nr. 705:

Hvor får Smyrna Oslo og vi midler og støtte i fra for å drive det arbeidet og den tjenesten vi innehar?

Hallo!

Jeg ser du skriver om å støtte dere, men hvor får dere penger for å gjøre et slikt arbeid som dere gjør på nette og i menigheten?

Jorunn

Menigheten Smyrna og hva vi har brukt av midler på nette er stort sett til nå brukt av midler som jeg og min kone har frembragt ved å gå i full jobb, dette er jeg stolt og glad over å kunne si at vi ikke har beriket oss på andre eller slå av på Guds ord for å tekkes andre. I dag er det en utbredt forkynnelse der en tar seg lærere i hopetall og forkynner det som klør i øret. Jeg og min kone forkynner og lever som de første kristne i motsetning til kristenheten for øvrig ser det ut som?! Støtt derfor denne Apostoliske og bibelske virksomheten venner!

Når vi også tenker på den mengden av stoff vi har på blogg og hjemmeside, og vi har kun holdt på i fire år. Så oppleves dette som overveldende og overnaturlig når en vet at både jeg og min kone Berit har gått og går i full jobb! Er ikke flau eller skamfull over å si at vi lever som vi preker og preker som vi lever, hallelujah og all ære til Gud og Lammet!

Bilde at Jan Kåre og Berit N ChristensenHei Jorunn!

Du spør hvor vi får midler og penger i fra skjønner jeg! Skal svare deg.

Det er stort sett fra å gå på arbeid og ta av våre egne midler vi har drevet Smyrna Oslo og nettstedene på. Men vi trenger virkelig din støtte og hjelp videre skal arbeidet utvikle seg og bli bedre.

Det er en lov som kom i 1969 som heter: «Om trudomssamfunn og ymist anna». Der frimenigheter kan søke støtte hos stat og kommune. Vi har ikke gjort det og kommer ikke til å gjøre det heller regner jeg med. Men basere rer virksomheten kun på en ting: «Frivillige gaver».

Jorun vi har drevet på nå i godt fire år, og å bygge opp å gjøre så mye som vi har gjort, ikke minst på nette har kostet oss en del penger. Men skal vi videreutvikle og komme videre for å si det slik, så er det veldig kjærkomment og nødvendig med midler.

Jeg skjønner ikke helt troende mennesker så lettlurte de er å støtte enkelte virksomheter.

Apostelen Paulus sier: 1 Kor. 13. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Det hjelper ingenting å støtte en virksomhet der de ikke lærer og lever rett. Da lever en i et selvbedrag, det er de og den virksomheten der en forkynner og lever rett som en skal støtte og Gud vil lønne tilbake den gangen vi skal stå innforbi ham med våre liv ved Kristi domstol og vi vil få full lønn.

Hvem er stor i Guds rike og Guds menighet?

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Det er den som lever rett og lærer rett som er «stor» i Guds rike og Guds menighet, den som ikke lever rett og forkynner rett, er liten og uverdig for Gud.

Jeg skrev dette i en kommentar: Kjør debatt!

Siden du ønsker at alt skal være offentlig, og vite alt. Så skal jeg si deg hvor mye penger vi ca. har fått på Smyrna Oslo. Det er ca. 10.000,- kr. Og tar du med at vi har hatt utlegg på ca. 150.000,- kr. Så vet du hvor mye vi har gått i minus, men vi har ikke gått i minus.

Skriften sier: Ordspr 10:22 Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noget til.

Vi har betalt Web-master som har hjulpet oss å bygge opp hjemmesiden og bloggen, det har vært to stykker som har hjulpet meg. Vi har leiet lokale, kjøpt noen bøker på nette etc.

Tar vi med alle de timene jeg har brukt, da blir regnestykket helt annerledes, har ikke tatt betalt for noe av hva jeg har gjort, alt har vært og er på frivillig basis!

Mvh Jan K Christensen

Har også skrevet artikler om dette med statsstøtte, her er noe: Nr. 547:

En underlig drøm!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, her et bilde av det flotte og ærverdige menighetslokale til Baptistene i Haugesund.Har hatt flere gode opplevelser med eldre troende i de siste årene. Blant annet nå når vi har bygget dette nye huset som jeg synes ble for dyrt. Så har Gud sendt en eldre Metodist til meg enn to-tre ganger som har sagt klart i fra til meg på bussen at dette med husprosjektet vårt vil gå kjempefint. Tross alt et hus til 7 Mill, er i drøyeste laget. Men denne eldre broderen har gitt meg oppmuntring og sagt klart i fra at dette er fra Herren, og alt er i hans hender og det vil gå godt. Noe det også har gjort, vi fikk taks på nesten 8 Mill slik at vi fikk helt ideelle låneforholdet, takket være Gud!

Emil Lundervold kom til meg i en drøm natt til 9. februar, han tilhørte Maranta og Baptistmenigheten i Haugesund, og døde under et stevne på Seljord, for en herlig utgang på livet!

Da han komt til meg i drømmen var det flere ting jeg fikk oppleve, setter opp dette punktvis slik at det blir en bedre oversikt.

1.) Da han kom til meg så kjente jeg ham umiddelbart igjen, det var Emil. Men han var yngre og mer gyllenbrun i huden, som han bodde nå i Syden. Men det var Emil. Jeg måtte spørre siden han var yngre, er du Emil Lundervold sønn? Nei sa Emil og smilte, jeg er Emil og ikke hans sønn, han hadde et forklaret, herlighets legeme som var omtrent 35 år eller noe slikt der omkring.

2.) Så talte han til meg følgende: «Du skal føre retten frem til seier». Dette er et sitat i fra både Jesaja og Matteus. Gud har da en spesiell oppgave og gjerning for meg, som går ut på å fremme Guds ord og Guds gjerning på en spesiell måte. Gjengir det derfor her.

Matt. 12. 20. han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende tande, før han har ført retten frem til seier. Jesaja 42. 3. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke; på rette måte skal han føre retten ut til dem.

Nå tror jeg på ingen måte eller er Jesus som dette taler om. Men å ha noe av hans oppgave og gjerning. Ja, det er fullt mulig, vi er hans sendebud nå her i tiden.

3.) Men det er en betingelse, fikk jeg beskjed om. Du må aldri falle i synd, gjør du det så skal du og må du trekke deg. Dette var et ultimatum.

4.) Da spurte jeg hva han synes om predikant konferansen som var nå til Pinsebevegelsen? Da sa Emil som kom i fra Paradis og alle de hellige som har gått foran oss er: «DETTE HAR VI IKKE REGISTRERT HER HOS OSS!». Med andre ord, Pinsebevegelsen predikant konferanse var ikke registrert der oppe, tenk på det!

5.) Da spurte jeg videre om Statsstøtte, da svarte Emil: «Dette har aldri ført noe godt med seg, menigheten har alltid vært best da den har som den klarer seg akkurat!». Med andre ord, det er hva oss troende gir frivillig til Guds sak og Guds menighet som er alfa og omega.

6.) Men jeg var ikke helt fornøyd med det svaret om Pinsebevegelsen predikant konferanse, jeg måtte da se hva de var opptatt med i Paradis og da så jeg opp. Da fikk jeg se ingen navngitte personer, men jeg fikk se hva de fulgte med her på jorden. Da fikk jeg se at de akkurat som lente seg ut over og fulgte med Israel. Med andre ord, hva som foregår i Israel og med Jødene, det er noe av det sentrale hva de så i Paradis.

7.) Det var underlig slik de så i fra Paradis. Da så de ned på jorden som gjennom i et brunt filter, der de så kun det som var av betydning og de registrerte kun det som var åndelig. Underlig og herlig!

8.) Så hadde jeg nettopp sett på noen taler av Jimmy Swaggart der han hadde en serie på 11 taler om Kong David. Men for Emil var dette kun 1 tale da det var av de 11 talene til sammen kun 1 tale som var inspirert av Gud av 11 taler av Jimmy. Underlig, himmelen registrerte kun det som var inspirert av Herren.

9.) Igjen så var det dette med å ikke leve i synd. Jeg skrev så klart, og talte så klart at skulle jeg falle på noen som helst måte, da fikk jeg ikke lov å tale mer.

10.) Igjen fikk jeg beskjed at jeg var spesiell fordi jeg var 100 % overgitt Gud. Dette var helt, helt spesielt i denne tiden da stort sett alle går på akkord med Herren.

2 Krøn 16:9a For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham. 2 Krøn 1:1 Salomo, Davids sønn, blev en mektig konge; Herren hans Gud var med ham og lot ham bli overmåte stor.

Vi trenger fremdeles din støtte, håper ellers Jorunn og dere andre at dere har fått svar på at menigheten Smyrna og min tjeneste blir støtte av mennesker som har tro på vår virksomhet og ved at jeg og min kone har dekket utgiftene stort sett ved å gå i arbeid som Apostelen Paulus også gjorde det.

1 Tess. 2. 9 I minnes jo, brødre, vårt strev og vår møie: under arbeid natt og dag, for ikke å falle nogen av eder til byrde, forkynte vi Guds evangelium for eder. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende, 11 likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte 12 og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

Apostelen Paulus jobbet med kroppen for å livnære seg selv og andre veldig ofte. Men så står det også at den som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet, derfor er jeg også frimodig og spør etter din støtte og hjelp, kjære venner.

1 Kor 9:14 Så har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.

1 Kor 9:18 Hvad er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner evangeliet, gjør det for intet, så jeg ikke gjør bruk av min rett i evangeliet.

1 Kor 9:16 For om jeg forkynner evangeliet, er det ikke noget å rose mig av; det er en nødvendighet som påligger mig; for ve mig om jeg ikke forkynner evangeliet!

Andre tier eller forsvarer i dag det meste og har en forkynnelse som klør i øret. Men hva har jeg og Smyrna og Oslo? Vi legger vinn på å gjøre det samme som Apostelen Paulus som jeg har som et av mange forbilder. Skal menigheten bli og være det som Gud har ment og tenkt? Da må vi tilbake til den Apostoliske og profetiske linje der hele Guds råd til frelse, forløsning og gjennopprettelse blir forkynt og holdt frem!

http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd til frelse.

Og det er et ord som har ringt for meg igjen og igjen ved skrivelse av denne artikkelen.

Sak 4:10 For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.

Vi må aldri måle ting opp i hvor lite eller stort det er, men hva som blir forkynt, og ikke minst, levd. Når andre forkynnere skiller og gifter seg igjen både en og flere ganger og tillatter seg det meste, så har jeg gjennom alle år gått på arbeid, tjent Gud på fritiden og hatt samme kone. Ha meg som forbilde sa Paulus, det samme kan jeg også si.

Hva mer er det å si? Vil du/dere at menigheten Smyrna Oslo og min tjeneste skal fortsette og utvikle seg? Da er det viktig og nødvendig å bli med. Ved å komme på møtene, forbønn og støtte oss/meg økonomisk:

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

torsdag 24. oktober 2013

Nr. 704: Døde Gud eller et fullkomment menneske på Golgata? Hva sier bibelen?!

Nr. 704:

Døde Gud eller et fullkomment menneske på Golgata? Hva sier bibelen?!

Hei!

Dette er mitt andre spørsmål: Døde Gud på Golgata eller gjorde han det ikke?

Bård

Du spør følgende: «døde Gud på Golgata eller gjorde han det ikke?».

Skjønner at du er interessert i dette, men for å forklare noe av bakgrunnen for at denne problemstillingen dukker opp så er den relatert til en gammel vranglære som kom for fullt med den katolske kirka og de kirkemøtene de hadde i de kommende hundre årene der en forlot den bibelske troen og den sunne lære i det aller meste, og nye lærer som ikke er bibelske kom frem. En av de lærene som da vokste frem var den såkalte treenighetslæren der en forkastet det første budet:2. Mosebok 20. 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Hvem er denne Guden? Det er den eneste sanne Gud som Jesus selv sa, ikke ham selv eller en svevende Ånd.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Jesaja sa dette:

Jes 46:9 Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen, at jeg er Gud, og at det er ingen som jeg,

Jes 43:10 I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, forat I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme.

Dette er kun Gud Fader det tales om, ingen andre Bård.

Apostelen Paulus sier også at det er kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud som har udødelighet, og dermed kan vi slå fast at det ikke var Gud som døde på Golgata, men menneske Jesus Kristus.

1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Jesus selv sa på Golgata at min Gud hvorfor har du forlatt meg:

Matt 27:46 Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?

Etter oppstandelsen så sa Jesus at han gikk til sin Gud og Far:

Joh 20:17 Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Jesus fikk et legeme av Gud Fader som ble formet i Marias mage, uten hun hadde vært med en mann og fått sæd i seg som er den vanlige fødsel, men Gud selv la noe av seg selv i Marias mage derfor skulle også Jesus være hellig. Dette er det nærmest vi kan si at Gud døde på Golgata, men det var ikke Gud som døde, men det eneste fullkomne, hellige menneske som har gått på denne jorden; menneske Kristus Jesus!

Luk 1:35 Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

Spørsmålet var: Døde Gud eller et fullkomment menneske på Golgata?

La oss ha det klinkende klart, det var ikke den eneste sanne Gud som døde på Golgata da han er den eneste med udødelighet, men menneske Jesus Kristus Bård og dere andre som leser dette.

1 Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:

Laodikea lå i Lykosdalen, ikke langt fra det vakre kalkberget Pamukkale og ruinbyen Hierapolis (de dødes by). Dette er i nærheten av dagens moderne by Denizli, som er spesielt kjent for tekstilproduksjon av bomull. Ved foten av fjellene i det fjerne som kan sees fra høyden Pamukkale ligger på, lå det gamle Kolosse. Videre så presenterer Jesus seg som Amen, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Han er det eneste 100 % sannferdige trofaste vitne. Videre så er han opphavet til Guds skaperverk eller som det står i den engelske oversettelsen; the beginning of the creation of God. På norsk; begynnelsen på Guds skapelse. Med andre ord Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er Sønn, ikke Far. Men allikevel er han som sin Far. Det er to syn gjeldene blant de aller fleste kristne som er like ubibelske angående Gud eller Guddommen. Den ene læren som i utgangspunkter er hellenistisk og Katolsk er tre likeverdige Guder i en Gud. Den andre er at det er tre titler på en Gud. Men dette lærte ikke de første kristne og bibelen.

1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. Av alle kirkesamfunn og menigheter er faktisk den kristne sekten Jehovas Vitner nærmest Guds ord på dette punktet. Her fra hva de lærer: Jehovas vitner mener at Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes Frelser. Han var skapt av Faderen og er atskilt fra ham. De går derfor imot læren om treenigheten (Gud, Jesus og den Hellige Ånd i ett og samme vesen). Jehovas vitner tror isteden at Jesus er underordnet Gud. Den Hellige Ånd regnes ikke for å være en person, men Guds virksomme kraft eller energi. Vitnene skriver derfor «den hellige ånd» med små bokstaver. Tilføyer at i grunnteksten står det: Hellig Ånd. Med det menes at det er en Ånd som er Hellig. Ikke en egen ”gudeperson”, men Guds og Kristi Ånd. Vi må ikke se det som underlig at JV er nærmest sannheten her, men heller ydmykt bøye oss for Guds ord. Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen.

1.) At jeg er der.

2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.

3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Her ligger mye visdom og innsikt. Alle ser vi stykkevis og delt selv om Guds Ord er klart! Mika sier det samme i kap 5 og v. 1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.

Og treenighetslæren er selvmotsiggende og ubibelsk. La meg ta et eksempel. 1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Her blir det nevnt at Antikristens Ånd er i verden men ikke Antikrist. Slik er det også med Jesus. Hans Ånd – den Hellige Ånd – er i verden, men han personlig sitter ved Faderens høyre hånd. Med andre ord så er både Antikristens Ånd i verden og Jesu Kristis Ånd likeså. Men hvorfor gjør en forsjel på Antikrist og Jesus? Plutselig får en det til at hans egen Ånd er en egen fantasi Guds person. Hvor har en dette i fra, selv blant evangeliske kristne? Egentlig er treenighetslæren en gammel Egyptisk og Hellenistisk. Viderført som en Katolsk lære fra ca. 390 e.kr. Men at en vil holde fast på dette kan ikke jeg gjøre noe med, bare å holde frem Guds ord. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Her en artikkel jeg skrev om dette emne for noen år siden, ville sikker brukt noen ord og vendinger annerledes i dag, men les, vi er alle underveis:

Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?

1. Tim. 1. 17 Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen. Gud kan ikke dø, han er uforgjengelig og er fra evighet til evighet. Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud. Gud er den samme fra evighet til evighet. Men Jesus døde og med det så kommer vi i en meget sterk problemstilling om Jesus var Gud eller han ble det. Og n ar han hadde gitt avkall på dette?

Hva lærer Guds ord?

Det er kun Faderen som er fra evighet og han er den enste sanne Gud, ingen andre – eller skal vi tro på Jesus only og treenighetslæren så kommer vi i en meget sterk konfliktsituasjon. Puslespillet vil ikke gå opp. Jesus alene lærer kort fortalt i GT var Gud Faderen, så ble Gud Jesus og opphørte med å være Gud ved oppstandelsen og himmelfarten. Da er Gud den Hellige Ånd. Det er Gud som operer i forskjellige funksjoner og det var Gud som døde på korset! Treenighetslæreren hevder at Gud er treenighet fra evighet til evighet. Det er tre Guder som er like i ære, makt og herligherlighet. Jesus var Gud fra evighet og er det til evighet. Den Hellige Ånd er Gud fra evighet til evighet og Faderen likeså. At en får tre Guder til å bli en Gud er også ganske suspekt og en matematisk umulighet. Når Jesus døde på Golgata døde Gud da Jesus hele tiden er og var Gud etter treenighetslærene syn og lære. Men når vi studerer historien så har treenighetslærene mange ganger omskrevet bibelen for at det skal stemme. Eller en kommer med den katolske frase at det er et mysterium eller dette bare må en tro. Ufattelig hva noen kan få seg til å mene. Gud har gitt oss forstand og vett for vi skal bruke det og ikke avskrive det. Når det ikke strekker til. Så skal vi tro. Men her blir det motsatt, avskriv forstanden og bare “tro”, treenighetslæren er et mysterium. Men det er motsatt, mysterium ble åpenbart i Kristus og ved hans komme. 1. Tim 3. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet. I grunnteksten og etter hva mange bibelgranskere mener så skulle det stått Kristus her som sikter til at Kristus ble menneske. Derfor skal dette verset skrives slik: 1. Tim 3. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Kristus som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet. Da må vi begynne å forstå at Jesus som var i Guds skikkelse ble menneske fylt ut og tom sto lavere enn englene i sitt jordelivs dager. Jesus var ikke Gud når han gikk på jorden, men fikk sin stilling tilbake etter oppstandelsen. Derfor sier Tomas etter oppstandelsen. Joh.e. 20. 26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende!» 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas. Derfor var også Jesus avhengig av å fullføre sitt eget frelsesverk eller så hadde han også selv gått fortapt. Med det mener jeg at Gud satset 100 % på Jesus og hadde han sviktet så hadde hele menneskeheten gått fortapt, han selv inklusivt. Så mye sto på spill når Jesus kom. Alt eller ingenting! Hvit eller dobbelt! Men fordi han vant seier så kjøpte han menneskeslekten tilbake til Gud. Det er lov å si et høyt hallelujah og stoppe opp og prise Herren selv nå!

Hvem døde på Golgata?

Gud? Nei men menneskesønnen Jesus Kristus. Og menneske Kristus Jesus som var av kjøtt og blod som meg og deg og som var 100 % avhengig av den Hellige Ånd som alle andre troende også er. Det sier skriften ved flere anledninger. Matt. 26. 1. Da Jesus hadde talt alle disse ord, sa han til disiplene: 2 «Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet.»

Når ble Jesus Gud igjen? Skriften er klar.

Rom 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde. Hadde Jesus ikke mistet sin tittel og stilling så hadde det aldri vært behov for å si at Jesus er innsatt og fått stillingen igjen? Selvfølgelig ikke. Jeg er Far men jeg har ikke alltid vært det men det har alltid ligget en latent Far i meg. Men når jeg fikk min førstefødte datter ble jeg Far. Eller for å si det på en annen måte. Det er de personene som blir gjeninnsatt i sin stilling etter å ha fått sparken eller blitt oppsagt på uriktig grunnlag. Slik var det også med Jesus biledelig talt. Etter oppstandelsen fikk han alt tilbake + mye, mye mer! Etter oppstandelsen ble han Lammet som var slaktet, ble Gud igjen og alle som aksepterer hans frelsesverk blir Guds barn og skal bli ham selv lik. Slik er det egentlig med Jesus, Jesus har latent alltid vært Gud men det var først etter at han hadde fullført frelsesverket og sto opp fra de døde at han fullt ut ble Gud. Dette er noe omskrevet med menneskelig ord slik at en skal kunne gripe tak i hvor mye det kostet Faderen å gi slipp på Jesus og hvor mye det kostet Jesus å stå kampen og lidelsen ut. Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Dette er selvfølgelig en forenkling og ikke hele bildet av dette store og mektige tema. Men Jesus døde på korset som menneske og forlatt av alle, selv Gud Fader. Matt. 27. 45 Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time. 46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?

Ikke Gud for han kan ikke dø, men mennesket Jesus Kristus. Jesus ble 100 % menneske og etter sin soningsdød ble han opphøyet. Fil 2. 6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. 7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse Og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; 8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Jesus var i Guds skikkelse men gav avkall på det for å frelse oss. Han var Gud men tok sjansen på å bli et menneske for å frelse og forløse oss for tid og evighet. Etter dette fikk han sin posisjon og stilling tilbake men da i et enda større omfang og grader enn før. Derfor skal også Jesus æres og tilbedes etter sin oppstandelse, også som Gud. Men først og fremst som vår frelser, forløser og Herre! I evigheten lang skal vi synge Guds og Lammets nye sang. Det var ikke forgjeves forløsningsverket. Uten denne forsmedelsen og smerten ingen frelse, forløsning og lovsang evigheten lang!

Åpenb. 15. De har Guds harper i hendene 3 og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. 4 Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. Til mer jeg leser så dokumenteres det at både Jesus only læren og treenighetslæren er feil og ubibelsk lære. Disse lærene går ikke i hop med bibelens budskap. Det er kun en som er fra evighet til evighet, Faderen og han har kun en eneste Sønn som er ham helt lik og har vist oss hvem han er, Jesus Kristus.

Bibelkommentarene fra janchristensen.net Hebreerbrevet 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Nå ved Sønnen. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ved ham har ham skapt verden som gjør Jesus på samme nivå som Gud men allikevel er han ikke som Faderen som er opphavet til alt. Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alle ting, og alt består ved ham. Faderen gjør ingenting uten ved og gjennom Sønnen. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Kol.1. 18 han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.

Jesus er både den største og fremste. Han er den første som er gått ut av Faderen. Som Faderen skapte og den eneste som er lik ham. Han utstråler Faderen som han er uten at det er i bruddstykker. Slik som det var med Profeten og alle andre mennesker. Kol.1. 17a Han er før alle ting. Når han ble menneske sonet han vår synd og deretter satte seg ved Faderens høyre hånd! Men Jesus gav avkall på alt for å bli deg og meg lik og døde i vårt sted som et sonoffer, og som er menneske som oss av kjøtt og blod. Derfor når de stak ham i siden etter hans død så bekreftet det også at det ikke var Gud som døde på Golgata men Menneskesønnen. Joh.e. 19. 34 Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 35 Og den som har sett det, han har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, så også dere skal tro. Dette er selvfølgelig vanskelig undervisning men allikevel nødvendig. Jesus var et menneske som oss og var avhengig av den Hellige Ånd og gjorde aldri noe ut fra sin Guddomsmakt men alt han gjorde han ledet av den Hellige Ånd. Derfor måtte han søke Gud som vi trenger og bli lært av ham og i Gud ble han sterk og vant seier.

Bibelkommentarene fra janchristensen.net Hebreerbrevet: 5. 7 Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. I Getsemane hage ser vi hvor undergivende Jesus var Faderens vilje. Faderen hadde selv bestemt at Jesus hans egen Sønn skulle dø for hele menneskeslektens synd! Men for Jesus – som menneske – var det en kamp å gjennomføre det. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Jesus var den første Faderen skapte og som den enste er ham selv lik. Men allikevel måtte og han stilte seg villig. Først for å behage Faderen, dernest for å lide og dø for oss. Dette hadde Gud Fader selv bestemt. 9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; Men kampen, forsmedelsen og alt som var kampfullt tok slutt på korset. Etter korset fulgte opphøyelsen som gikk i to avdelinger. Oppstandelsen og himmelfarten. Gjennom alt dette har han tilveiebrakt en fullkommen frelse for alle. Vi leser det gang på gang i Guds ord, Jesus ble menneske og var ikke lengre i Faderens favn.

Bibelkommentarene fra janchristensen.net Hebreerbrevet: 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg; Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss. Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham. Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. 8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.

9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen. Når det gjelder forskjellige syn på Gud og Guddommen så tror jeg at det er ikke alltid et avgjørende frelses spørsmål. Men for å ha en sunn og rett åndelig utvikling har det mye å si. Slik jeg ser det så er Jesus only nærmere sannheten en treenigheten men de begge har ikke den rette forståelsen av Guds ord da Gud her blir delt opp eller det blir en Gud i mange funksjoner og roller. Og det blir at Gud selv døde på korset som egentlig er blasfemi og djevelen som hadde overtaket! Vi leser i Joh.e 3. 16 kjent som den lille bibel at Jesus er Guds enbårne sønn. Men i original skriftene så har det etter alle solemerkene stått Guds eneste Sønn. Og i Joh.e 17. 3 står det om Faderen og Sønnen følgende: 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Det er det samme som står her om Faderen som av Sønnen; den eneste. Vi leser mange plasser i Guds ord at Jesus var 100 % menneske og da var han like avhengig av den Hellige Ånd som vi er; 100 %. 1. Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne, 7 og for det er jeg satt til herold og apostel. Dette er sant, jeg lyver ikke. Jeg er en lærer for folkeslagene i tro og sannhet. Dette å forkynne at Jesus i sitt jordliv var et sant menneske og ikke Gud som tilveiebragte frelse forteller Paulus at dette var et vesentlig element i hans budskap. Legg merke til ordlyden og hvor sterkt Paulus kommenterer dette; én Gud, Faderen og et menneske; Jesus Kristus. Her må vi si at både Jesus only og treenighetslærene som hevder at Gud døde på korset er helt ute på tyttebær tur i forhold til Guds ord. Det er ikke hold i det som blir hevdet og forkynt! Det var mennesket Jesus Kristus som bar vår synd, sykdom og straff på seg og han ble forlatt av alle, selv Gud Fader forlot ham og han ble gjort til synd i vårt sted. Det at han ble gjort til synd indikerer at Jesus døde ikke som Gud men som et menneske (Gud kan ikke tåle synd og Gud kan ikke dø). Det er kun en som er den eneste sanne Gud som er Gud fra evighet til evighet; Faderen. Jesus gav avkall på dette (å være i Guds skikkelse) for å bli deg og meg lik. Jeg vil ikke la tradisjoner og menneske meninger være det avgjørende, men hva sier Guds ord om dette. Vi til avslutning ta med fra janchristensen.net

Bibelkommentarene Hebreerbrevet. 2. 13 Videre: Jeg vil sette min lit til ham. Og enda et sted: Se, her er jeg og de barn Gud har gitt meg. At dette omhandler Jesus er det ikke tvil om. Han skammer seg ikke over å kalle oss brødre. Gud har satt sin litt til Jesus derfor kan og vil han stole også på oss! 14 Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, Jesus ble menneske og ikke en engel. Uten at han hadde blitt som en av oss så hadde ikke han vært i stand til å frelse og fri oss ut fra synd, trelldom og døden som er vår siste fiende som Jesus også beseiret. 1. Kor. 15. 54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er opp slukt, seieren vunnet 15 og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv. Alle som har gått forut både de som levde da og vi som lever i dag er frelsen inkludert. Om vi skal se døden og ikke får oppleve opprykkelsen er frelsen akkurat like stor, herlig og sikker. 16 Det er jo ikke engler han tar seg av; men han tar seg av Abrahams ætt. Her har vi det igjen, det er ikke englene som er Guds siktemål men oss mennesker. Og velsignelsen ligger innfor rekkevidde kun gjennom å få del i samme tro som Abraham hadde og da blir vi også en del av hans ætt. Gal. 3. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. 17 Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Gjennom at Jesus ikke forble å kun være hos Gud og være som ham i hans likhet. Men ble et menneske og kjente alt som oss. Så bla han vår fullkomne øversteprest. 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Jesus sto kampen og lidelsen ut, og han har fullt ut forståelse av å være menneske. Men han står ikke på avstand og mener vi kan og skal klare kampen alene. Han vil hjelpe og komme oss til unnsetning ved sin Ånd som vil styrke, veilede, trøste og komplettere oss!

Har ikke tenkt å skrive så mye på bloggen fremover da jeg har bestemt meg for å ta en pause. Men får jeg inn noen gode og relaterte spørsmål, så svarer jeg. Og med de prosjektene vi har foran oss med hensyn til å få lagt ut bibelkommentarer og taler, så trenger vi din støtte og hjelp. Først og fremst forbønn, men også økonomisk er du hjertelig velkommen med å bidra.

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Nr. 703: Min tro!

Nr. 703:

Min tro!

Hei!

Jeg ser du skriver utrolig mye, også veldig mye imot de kristne. Men hva er din tro? Hvorfor kaller du deg kristen når du skriver stort sett imot de kristne? Det kan for meg virke veldig selvmotsiggende, eller har du et svar?

Bård

Hei Bård!

Hadde ikke tenkt å skrive så mye på bloggen Bård, men får jeg noen spennede spørsmål, slik du kommer med. Så skal jeg prøve å svare, hadde tenkt meg et opphold med skrivingen for en stund, og skrive bibelkommentarer, legge ut taler og annet.

Det er kun Jesus som kan føre oss til Gud, ingen andre. Men det er utrolig mye rart blant de kristne. Men den kristne troen er fullkommen og sann da Jesus er troens begynnelse (opphavsmann) og fullender. Alt er betinget av ham. Derfor har det ingen betydning at de kristne ikke lever slik de burde og skulle for min tro, og for å bekjenne meg som en kristen da min tro er på Jesus. Han er fullkommen og ren. Derfor er troen min det, slik han er det!

Bilde av Jesus, slik han kanskje så ut?Fra mine bibelkommentarer Hebreerbevet 12. 1. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,

Denne skyen av vitnet er alle som har gått forut oss og som har stått ut løpet og kampen. De heier oss frem i dag slik at vi også skal nå målet; sluttfrelsen.

Da skal vi legger av det som tynger, det kan være mye som også ikke er direkte er synd. Og synden vil 100 % sikker ødelegge for oss på troens vei. Holde ut taler om at kristenlivet er mer som et maraton løp å regne, enn et 100 m løp!

2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.

Vi har lest om mange troshelter men de er alle mennesker med begrensninger og feil og mangler som oss alle. Eneste som vi hele tiden i alle deler kan ha som forbilde i alle ting er Herren Jesus. Jesus tålte lidelse siden ved Guds livet deretter kom opphøyelsen. Slik er han et forbilde og eksempel for oss alle.

Med blikket fester på Jesus er også bevarende i kristenlivet, mennesker skuffer og svikter. Også en selv gjør det dessverre enkelte ganger.

2. Tim. 2. 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Tenk på ham sier artikkel forfatteren. Det er sunt og rett å tenke på Jesus. Og vi skal også la hans ord bo rikelig iblant oss. Vi blir trette og kan gå lei. Da skal vi la fokuset være Kristus og ikke oss selv. Motstand må vi regne med. Og bli motløs også, da er løsningen på dette som alle andre områder i kristenlivet.

Jesus og ha blikket og tanken kretset rundt ham.

1. Kor. 1. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet. (sitat slutt).

Hva er essensen i den kristne tro? At Jan Hanvold er en mega kjeltring, og skiller og gifter seg som han selv lyster? Og kristen Norge enten stilltiende eller åpent forsvarer dette? Er det at det opp gjennom årene er komme tusenvis av falske profetier fra falske kristne som pinse/karismatikerne er? Ingenting av dette har noe med å gjøre for om jeg er en troende eller ikke.

Vi må ikke underslå heller at de kristne har i de siste tredve årene skremt flere bort i fra Jesus og evangeliet enn de har ført mennesker til Jesus og evangeliet.

Jeg har selv erfart hvor vondt det er å bli sviktet og virkelig oppleve at de en trodde på og hadde tillitt til var ikke det de gav seg ut for å være. Trist, vondt og leit er dette. Og det kan føles så vondt at en vil gi opp troene og på andre måter gå bort i fra Jesus og evangeliet. Men da må og bør en stoppe opp og se hva egentlig den kristne troen er, ikke minst kjernen av den kristne troen. Da blir alt helt annerledes da den kristne troen egentlig er en person, det er Jesus Kristus Guds egen sønn!

Her er essensen for Apostelen Paulus og vår kristne tro:

1 Kor. 15. 3 For jeg overgav eder blandt de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, 4 og at han blev begravet, 5 og at han opstod på den tredje dag efter skriftene, 6 og at han blev sett av Kefas, derefter av de tolv.

Hva er det som gjør oss til kristne? Og hva er den kristne troen?

Selvfølgelig er ikke Jan Hanvold og andre kristne da han ikke lever som en kristen, la oss ha det klart. Ei heller er de aler fleste pinse/karismatiske kristne sanne kristne da de tror mer på falske profetier enn på Kristus og hans ord.

Det som er essensen og som er viktig, er ikke noe med oss, i oss eller med andre mennesker, men med og kun alene Kristus. Derfor sier Apostelen Paulus så herlig:

1 Kor. 1. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Kristus er blitt alt for oss, også det vi ikke kunne bli og det vi trengte å bli. Han er alt for oss, innforbi Gud. Hvordan få del i dette? Det er ved å tro på ham og hva han gjorde for oss ved sin død og oppstandelse!

Vi kan kritisere, bebreide og bli skuffet over de som bekjenner seg som troende, og veldig ofte – med rette. Og det er trist, forvirrende og ødeleggende at det er slik. Men vi kan ikke bebreide eller bli skuffet over Kristus – han er fullkommen i alle deler og Gud Fader aksepterte alt ved ham. Derfor er min tro kun basert på hva Gud gjorde for meg i Kristus – ikke noe annet!

Hvem er Jesus? Det har jeg mitt syn på, men at han sonet synden min på Golgata og sto opp igjen, det er kun det som frelser og gjør meg rettferdig. Vi kan ha et «feil» eller «rett» syn på Kristus når det gjelder hva han gjorde som menneske, hans opphav og at han skal regjere her på jorden i 1000 år. Men det frelser ikke, kun hva han gjorde for oss på Golgata. Derfor er min tro egentlig en ting; Kristus. Han er blitt sier Apostelen Paulus «Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning».

Vi kan velge om vi vil tro på Jesus fullkomne offer på Golgata eller alle de kristnes mangler og feil, hva velger du? Jeg har valgt det første: «Jesus fullkomne offer på Golgata».

Sluttkommentar:

Har ikke tenkt å skrive så mye på bloggen fremover da jeg har bestemt meg for å ta en pause. Men får jeg inn noen gode og relaterte spørsmål, så svarer jeg. Og med de prosjektene vi har foran oss med hensyn til å få lagt ut bibelkommentarer og taler, så trenger vi din støtte og hjelp. Først og fremst forbønn, men også økonomisk er du hjertelig velkommen med å bidra.

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

mandag 21. oktober 2013

Nr. 702: PS! En siste hilsen for denne gang, vi trenger som troende å komme i sammen i mindre enheter i dag – som de første kristne!

Nr. 702:

PS! En siste hilsen for denne gang, vi trenger som troende å komme i sammen i mindre enheter i dag – som de første kristne!

En gammel klokke med pendel på, det er her utrykket pendelsvingenes lov kommer i fraPendelsvingenes lov – den gjør seg alltid gjeldende! Hva er pendelsvingenes lov?

Dette er et gammelt utrykk. Vi vet hvis pendelen svinges opp imot høyre kommer den i nesten samme fart imot venstre. Slik at hvis den dras veldig opp til høyre som kommer den kraftig opp på andre siden igjen. Og kommer den svakt opp til høyre, så kommer den svak tilbake. Med andre ord, det blir en form for motvekt hvis ting blir for ytterlig gående, så blir det også for ytterlig gående til motsatt side igjen.

I dag skal kristenheten underordne seg ledere og forkynnere som har sviktet totalt, dette skaper en form for mot-reaksjon.

Nå i uka som har gikk så ville åtte av tolv biskoper at homoseksuelle eller «rompiser» skulle få gifte seg med egen liturgi i kirka. Også da lesbiske, tar vi med at ellers snart hele den protestantiske kristen Norge godtar gjengifte blant troende, også blant forkynnere og Hyrder. Så må vi bare konstatere at det er helsvart på det åndelige område her i Norge. Norge er et åndelig u-land blitt.

Fremfor alt, det er lederne og hyrdene som har sviktet!

Her gjør pendelsvingens-lov seg gjeldende. Jeg er for møter også i større forsamlinger, men nå svikter menigheten og kirkene slik til gangs. For å beskytte seg selv og selv være under Guds herredømme, så tror jeg at små enheter er på sin plass. Ikke minst i denne tiden. Og det var slik på mange måter kristenheten startet, ut i fra små enheter gjerne knyttet til hjemmene der en levde ut det kristne livet i hverdagen med de menneskene som en også tilba Gud og delte Guds ord i sammen med.

Frafallet er så stort, for å beskytte seg selv imot dette og samtidig ha noen som en deler det åndelige felleskapet med. Så er bibelgrupper eller små enheter der en kommer gjerne i sammen med andre utenforbi «kontroll» av andre (de store kirkesamfunnene etc.) rette veien å gå i dag?!

Vi i Smyrna Oslo ønsker å være et alternativ til hva kristenheten står for i det store og det hele.

Jeg mener at kristen Norge har sviktet på de aller fleste punkter om ikke på alle punkter. Hva er da løsningen? Å gå inn for å prøve å forandre dette? Det har jeg prøvd med stort sett dårlige erfaringer da det er såpass mange maktmennesker og andre som kontrollere og styrer, at dette er meget vanskelig og krevende. Da er små eller mindre enheter der en kommer i sammen løsningen. Jeg skrev: «Og det var slik på mange måter kristenheten startet, ut i fra små enheter gjerne knyttet til hjemmene der en levde ut det kristne livet i hverdagen med de menneskene som en også tilba Gud i sammen med».

Når vekkelsen brøt frem på Pinsefestens dag, ble de små enheter i hjemmene selve nøkkelen. Og vi leser videre utover i Apostelgjerningene og også i brevene til Paulus og de andre Apostlene. Så var hjemmene og de mindre enheter veldig sentrale. Tror vi er i ferd med å vende tilbake der igjen i mange henseende. Ikke fordi at det er en mer «rett» møteform, men fordi at kristen Norge ikke lengre følger Kristus, ikke minst lederskapet. Da må det være en «løsning» for de som vil følge Lammet hvor det går. Da er jeg mer og mer overbevist at de mindre enheter, og de menneskene som en har med i hverdagen. At det er rett, sunt og godt av en kommer i sammen for å tilbe Gud og dele Guds ord.

Jeg og min kone vi ber i sammen hver dag, dette er avgjørende for alt. Og vi i Smyrna Oslo har to møter i uka hjemme hos oss. Tirsdag kl. 19.00 er det bønn og bibelesing. Og Søndag kl. 18.00 er det noenlunde det samme igjen, men da har vi også noen ganger hatt bevertning. og en kopp te eller kaffe. Du er velkommen å komme kjære venn, vi har et åpent hjem og et åpent hus for de som vil dele Guds ord og tilbe den eneste sanne Gud Faderen og dele samfunn med oss og våre Herre og frelser Jesus Kristus.

Ved siden av dette så har jeg en hel del prosjekter (som du også kan støtte her: Kontonummer i Posten: 0535 06 05845), som gjør at for meg er det Jesus og Guds ord hele uka igjennom, all ære til Gud og Lammet!

Ønsker du å være med på noe av dette? Ta kontakt med oss eller meg. Ser det slik at Smyrna Oslo og min tjeneste er en Oase mitt ute i den åndelige ørkenen som det er i kristen Norge i dag, og der utviklingen nok ikke vil bli bedre, men heller verre!

Når Jesus nevner bønn og det å komme i sammen så sier han: «når to eller tre kommer i sammen», med andre ord. For Jesus var de mindre enheten like viktige og betydningsfylle som de store, og der mange kom i sammen. Det avgjørende var å komme i sammen i hans navn.

Videre sier Jesus: «det to eller tre av dere blir enige å be om, skal det vederfares (eller gis) dere!».

Form er dette noe av de skjønneste, herligste og største ord utalt under himmelen. Jesus la inn sine mest betydningsfylle og største ting til et minimum av mennesker som skulle være enige. Det var to eller tre som ble enige om å ha et eller flere bønneemner. Og de skulle få det de ba om i hans navn da han hadde fått all makt og autoritet av sin Far. For å være på vår side og gi oss det vårt hjerte og sjel lengter og trenger for å være overvinnere og sanne kristne i denne mørke og vanskelige verden!

Sluttkommentar:

Dette var et lite PS! Har bestemt meg for å ta et lengre opphold med blogg skrivingen hvis ikke noe spesielt dukker opp. Vil nå bl.a. begynne å skrive bibelkommentarer igjen. Og prøve å legge ut en del undervisning med tale, da på forskjellige måter som vi allerede har liggende ute, men videreutvikle og gi ut enda mer.

Samtidig har vi møter her i Smyrna Oslo, og du/dere er hjertelig velkomne. Se mer her: http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Har fremdeles mye på hjerte, men kommer tilbake senere på blogg. Og vil som sagt meddele meg også på andre måter i tiden som ligger foran hvis Herren drøyer og vi får leve!

Tar med til slutt med noe fra Wikipedia om husmenigheter:

Husmenighet brukes om et kristent fellesskap som samles i hjemmet til noen i fellesskapet. De som samles i en husmenighet, er gjerne en håndfull venner og familiemedlemmer.

Begrepet skriver seg helt fra tekster i Det nye testamente, der det snakkes om «menigheten i ditt hus».

Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos’ hus. 2. Paulus' andre brev til Timoteus 4,19.

Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles hjemme hos henne. Paulus' brev til kolosserne 4,15

Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Apostlenes gjerninger 2,46.

En husmenighet er ikke det samme som husgrupper, bibelgrupper eller cellegrupper som er underlagt en større menighet. Med husmenighet menes som regel en gruppe som er selvstendig, uten direkte tilknytning til en større menighet. Men bruken av disse begrepene brukes noe om hverandre.

Den første husmenigheten er beskrevet i Apostlenes gjerninger 1:13., hvor Jesu disipler møttes på en sal i et hus. De neste tre hundre årene var det mest vanlige at de kristne møttes i hjemmene. I mange tilfeller var de nødt til dette fordi offentlig forfølgelse av kristne ikke tillot bygging av egne gudstjenestesteder. En av de tidlige kirkefedrene; Klemens av Alexandria (150-215), skrev om tilbedelse i et hus. Et privathus som ble funnet under arkeologiske utgravinger i Dura-Eropos i Irak i 1930-årene, hadde vært et kristent samlingssted i 232, og hadde et eget rom med dåpsbasseng.

De første kristne hadde ingen kirker. Man regner med at de første kirkene i Vestkirken ble bygd i det 4. århundre. Fram til da var de kristnes samlinger hovedsakelig i hjemmene, etterhvert i hjemmene til mer velstående troende, eller i særlige lokale tilknyttet disse hjem.

Selv om kirkebygninger etter hvert ble den vanlige møteplassen for kristne, ser det ut til at det hele tiden også har eksistert husmenigheter. Skrifter fra 1500-tallet forteller om husmenigheter. Opp gjennom tidene har det vært mange forskjellige kristne grupperinger som har holdt gudstjenester i hjemmene, ofte som en følge av undertrykkelse fra statskirken eller myndighetene.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-701-hva-blir-neste-arbeidsomrade-for.html

onsdag 16. oktober 2013

Nr. 701: Hva blir neste arbeidsområde for Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen?!

Nr. 701:

Hva blir neste arbeidsområde for Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen?!

Etter jeg skrev i forje innlegg http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-700-vi-er-alle-guds-medarbeidere.html at jeg ville ta en pause med blogg skrivingen, så har jeg fått tilbakemelding og spørsmål om hva som ligger på programmet fremover. Her er kort noe som jeg ønsker å gjøre, men skal vi lykkes, er vi avhengig at du/dere står med. Ingen klarer alt, men med Herrens hjelp kan vi klare og formå så utrolig mye mer – når vi står i sammen! Bilde av Jan Kåre Christensen, bloggens redaktørHar ingen planer å legge ned bloggen, bare slutte å skrive for en tid. Har siden vi åpnet bloggen skrevet ca. 700 innlegg. Det er formidabelt spør du meg i løpet av tre år og når jeg går i full jobb. Hjemmesiden har vi holdt på med i fire år og blogg i tre år, deler vi på dager så har vi/ jeg produsert over fire i uka eller mer enn et innlegg annen hver dag. Slik tempo er umenneskelig og bare av den grunn oppleves det riktig å dempe seg. Men vi kommer tilbake, også med skrivingen.

Bibelkommentarene

Dette var en av hovedhensiktene med å begynne på nette. Jeg har alltid vært opptatt med å disippel-gjøre og trene Guds barn i å bli utrustet og istandsatt til all god gjerning.

2 Tim. 2. 2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!

Jeg har nå lyst å skrive bibelkommentaren på Johannes evangeliet først, dernest på 1 og 2 Timoteus brev.

Har også en plan videre å gjøre ferdig bibelkommentarer for Apostelgjerningene, Daniels bok og bibelens bøker. Alt står og faller på å ha tid og anledning, inspirasjonen i Hjerte er der, hallelujah!

Har skrevet bibelkommentarene til:

Markus evangeliet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Evangeliet-etter-Markus

Paulus' brev til galaterne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-galaterne

Paulus' brev til efeserne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-efeserne

Paulus' brev til filipperne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-over-Filipenser%20brevet

Paulus' brev til kolosserne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-kolossener-brevet

Paulus' brev til Titus http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-brevet-til-titus

Paulus' brev til Filemon http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-over-brevet-til-Filemon

Hebreerbrevet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

Judas brev http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-Judas-brev

Johannes Åpenbaring http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ellers så ligger alle bøkene ute med bibelkommentarer på engelsk. Men det er noe som ligger på hjemmesiden vår som jeg synes er meget stort, det er:

Bibeloversikt over samtlige bøker i bibelen laget av den kjente Danske bibellærer Poul Madsen og jeg har fått lov av hans sønn til å ha dette ute på nett – gratis og tilgjengelig for alle!

Du går bare inn på bibelkommentarer og der kommer det øverst på siden opp trykk på denne og bibeloversikten kommer frem for den og den boken. Værsågod – alt er gratis og fritt tilgjengelig.

Vil videreutvikle også den forkynnelsen vi har på siden vår, men akkurat nå trenger vi å få inn mer midler og eventuelt en ny Web-master da min Web-master nå ikke fungerer slik jeg ønsker det. Og da står ting stiller, uten en god Web-master så kommer en ikke videre på nette.

Har ellers mye på programmet, men vil avvente og se ting noe an. Det er ikke meningen at en skal jobbe seg halvt eller helt i hjel. Har kommet ut med så mye av det som Gud har vist meg, at begynner Guds folk å etterfølge og tro det, så blir det en kjempestor omveltning og en sann vekkelse! Men arbeider med mer tale i både den ene og andre formen. Ønsker også å ha en studering i Guds ord program med et panel der flere kan få ytre seg. Mulighetene er mange, bare vi evner og får nåde til å gå inn i de oppgavene og tjenesten Gud har for oss!

Sluttkommentar:

Be for oss, støtt opp om møtene som vi har. Og vi trenger også økonomisk støtte og hjelp hvis du/dere kjenner for det.

Her om våre møter: http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

Hvis du vil støtte oss økonomisk:

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 http://janchristensen.net/

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

søndag 13. oktober 2013

Nr. 700: Vi er alle Guds medarbeidere – derfor trenger vi din støtte i forbønn, økonomisk og at du stiller opp på møtene våre!

Nr. 700:

Vi er alle Guds medarbeidere – derfor trenger vi din støtte i forbønn, økonomisk og at du stiller opp på møtene våre!

Smyrna Oslo er en unik menighet både i Oslo og Norge. Her er Evangelist og bibellærere Jan Kåre Christensen avbildet sammen med sin Elskede kone BeritVi er alle Guds medarbeidere og skal stå i sammen med et felles mål, oppgave og tjeneste

1 Kor. 3. 6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst; 7 derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. 8 Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. 9 For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Vi har tjente Gud og dere dag og natt nå i fire år, selv om jeg har gått i full jobb.

Ap.gj. 20. 20 hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, 21 idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd til frelse.

Skal dette fortsette og utvikle seg? Da trenger vi din og deres støtte.

Jeg ønsker og vil fullføre min tjeneste, da trenger vi din støtte ved at du blir med i virksomheten. At du ber for oss og støtter oss økonomisk. Her er vår konto i posten:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vi har fått til utrolig mye i løpet av de fire årene vi har holdt på, men skal dette fortsette og utvikle seg. Så opplever jeg at vi er nå kommet til en skillevei der vi trenger støttepartnere som står med. Eller så må vi ta det litt med ro og la ting også få bero og jeg trenger å leve også et sosialt liv, ikke bruke all min fritid på blogg og hjemmeside. Jeg går tross alt i full jobb. Vil du bli med? Og liker du det vi gjør og ser verdien av det? Da er det fullt mulig å støtte oss på flere måter som allerede nevnt. Men jeg gjentar vår kontonummer slik at du kan støtte oss også økonomisk:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Hva vi har fått til, noe av det.

Synes på de fire årene vi har nå holdt på med Smyrna Oslo, hjemmesiden og bloggene har vi fått til veldig mye. Og mye av det vi har fått til, er egentlig i begynner fasen. For å nevne noe:

Bibelkommentarer over samtlige bøker i bibelen ligger ute på nette med egen bibeloversikt over hver bok i bibelen: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

Bøker og linker: http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Mange artikler både på blogg og hjemmeside: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/

Bibelundervisning både ved tale og video: http://janchristensen.net/index2.php?side=video

+ mye mer. Dette er noe av hva som vi har fått til og vil utvikle, men da trenger vi hjelp og støtte i fortsettelsen.

Jeg går i full jobb, har familie, hus og alt annet. Mens de som er i fulltids tjeneste, som regel gjemmer seg bak sin egen kontor pult og er nesten umulige å nåes. Men hva med oss og meg? Alle som skriver på blogg eller mail prøver jeg å svare så godt det lar seg gjøre, selv om de ikke hjelper og støtter oss. Er dette rett spør jeg meg selv?! Det som er riktig og vi trenger hjelp til med er at du som har tro for og står med oss i arbeidet og tjenesten vår, støtter oss på alle måter og alle områder som de har mulighet og kjenner for det!

Har du tro på arbeidet og tjenesten vår? Da trenger vi din hjelp og støtte for å komme videre på veien og inn i en rikere tjeneste og gjerning for Herren.

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

La det bli alvor og ta oss seriøst og ta seriøst at det å støtte vranglærere er å støtte Satan.

Vi står i en Åndskamp – der Satan «bruker» de som ikke står for Gud og hans ord. Men Herren bruker de som går redelig frem og står for ham og hans ord. Men vi lever ikke i en åndelig sfære og svever høyt under himmelen på en blå sky. Nei, vi lever på denne jorden og Gud har gjort det slik at vi alle er avhengig av hverandre for å lykkes og vi alle er hans medarbeidere. Men vi har et ansvar hvem vi støtter og vi må støtte de som lever og preker rett. For de skal kalle store i Guds rike og i Guds menighet.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Gud taler om den som deler ut de åndelige rikdommene skal få støtte med de naturlige rikdommene. Her har en et ansvar om å la de som forkynner Guds ord å få støtte og ikke bli oversett og skal «klare» seg selv.

2 Kor. 9. 6 Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser. 7 Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver. 8 Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning, 9 som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid. 10 Og han som gir såmannen såkorn og brød til å ete, han skal og gi eder utsæd og øke den og gi vekst til fruktene av eders rettferdighet, 11 idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

Gi det du setter deg fore i ditt hjerte sier skriften.

Skal Guds verk gå videre både i denne generasjonen og til den kommende gererasjon hvis Herren drøyer, så må en være sitt ansvar bevist og støtte, hjelpe og be for de/dem som forkynner Guds ord.

Har du tro på Smyrna Oslo og den tjenesten og gjerning Herren har gitt meg?

Da vil jeg også si, utvikle og forbedre det vi har gjort og gjør. Da trenger vi alles forbønn og økonomisk hjelp. Her er vår kontonummer:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Sluttkommentar:

Andre tier eller forsvarer i dag det meste og har en forkynnelse som klør i øret. Men hva har jeg og Smyrna og Oslo? Vi legger vinn på å gjøre det samme som Apostelen Paulus som jeg har som et av mange forbilder. Skal menigheten bli og være det som Gud har ment og tenkt? Da må vi tilbake til den Apostoliske og profetiske linje der hele Guds råd til frelse, forløsning og gjennopprettelse blir forkynt og holdt frem!

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd til frelse.

Og det er et ord som har ringt for meg igjen og igjen ved skrivelse av denne artikkelen:

Sak 4:10 For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.

Vi må aldri måle ting opp i hvor lite eller stort det er, men hva som blir forkynt, og ikke minst, levd. Når andre forkynnere skiller og gifter seg igjen både en og flere ganger og tillatter seg det meste, så har jeg gjennom alle år gått på arbeid, tjent Gud på fritiden og hatt samme kone. Ha meg som forbilde sa Paulus, det samme kan jeg også si. http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html

Hva mer er det å si? Vil du/dere at menigheten Smyrna Oslo og min tjeneste skal fortsette og utvikle seg? Da er det viktig og nødvendig å bli med. Ved å komme på møtene, forbønn og støtte oss/meg økonomisk:

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

lørdag 12. oktober 2013

Nr. 699: Min tjeneste og hva vi står for i Smyrna Oslo har mye til felles med profeten Jeremias da vi tjener Gud i en oppløsning og frafallstid for Guds menighet!

Nr. 699:
Min tjeneste og hva vi står for i Smyrna Oslo har mye til felles med profeten Jeremias da vi tjener Gud i en oppløsning og frafallstid for Guds menighet!

Her et bilde av meg Jan Kåre Christensen som forkynner hele Guds råd til frelse
Jeremias oppdrag og tjeneste

Jeremias 1. 1. Ord av Jeremias, Hilkias' sønn, en av prestene i Anatot i Benjamins land. 2 Herrens ord kom til ham i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda, i det trettende år av hans regjering, 3 og siden i de dager da Jojakim, Josias' sønn, var konge i Juda, inntil enden av Judas konge Sedekias', Josias' sønns ellevte år, da Jerusalems innbyggere blev bortført i den femte måned. 4 Herrens ord kom til mig, og det lød så: 5 Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene. 6 Men jeg sa: Akk, Herre, Herre! Se, jeg forstår ikke å tale; for jeg er ung. 7 Da sa Herren til mig: Si ikke: Jeg er ung! Men til alle dem jeg sender dig til, skal du gå, og alt det jeg byder dig, skal du tale. 8 Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde dig, sier Herren. 9 Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til mig: Se, jeg legger mine ord i din munn. 10 Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. 11 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Hvad ser du, Jeremias? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne tre. / 12 Da sa Herren til mig: Du har sett rett; for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. 13 Og Herrens ord kom til mig annen gang: Hvad ser du? Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. 14 Og Herren sa til mig: Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere. 15 For se, jeg kaller på alle folkestammer i rikene mot nord, sier Herren, og de skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter og mot alle dets murer rundt omkring og mot alle Judas byer. 16 Og jeg vil avsi mine dommer over dem for all deres ondskaps skyld, fordi de forlot mig og brente røkelse for andre guder og tilbad sine henders verk. 17 Men du skal omgjorde dine lender og stå op og tale til dem alt det jeg byder dig; vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre dig redd for dem! 18 Og se, jeg gjør dig idag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot det hele land, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. 19 Og de skal stride mot dig, men ikke få overhånd over dig; for jeg er med dig, sier Herren, og vil redde dig.

Hva var Jeremias gjerning og oppgave? Den var todelt. Den første delen var:

1.) Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned.

Den andre delen var:

2.) Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å til å bygge og til å plante.

Opplever at jeg selv har mye av det samme. Derfor står det i Guds ord:

Rom. 12. 3 For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. 4 For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. 6 Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, 7 eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen, 8 eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

Jeg får tilbakemeldinger at jeg kun skal fokusere om frelse og det som alle kan forenes om. Men min tjeneste er ikke bare rettet mot de ikke troende, men også mot de troende at de skal som det står i Efeserbrevet 4. 14 forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, 15 men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, 16 av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.

Eller om en er lærer, på lærdommen!

Jeg har fått et kall og har en utrustning til ikke bare tale til de ikke troende, men også de troende. Selv om jeg erfarer som Jeremias at budskap ikke alltid blir tålt og likt, så er det det som er nødvendig, rett og riktig. Jeremias første del var følgende: «Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å rykke op og rive ned, til å ødelegge og bryte ned». Vi leser at det var å rive, rykke opp, ødelegge og bryte ned. Når det var gjort, så kom del to: «Se, jeg setter dig idag over folkene og over rikene til å til å bygge og til å plante». Da kommer den positive og oppløftende siden når alt ligger til rette for det. Derfor må en se min tjeneste, oppgave og gjerning todelt. Først den avslørende, refsende og som avslører. Dernest så kommer den som bygger opp, vederkveger og styrker de troende.

Skal menigheten bli det som Gud hadde ment er det like viktig å få ryddet bort allt som er ubibelsk og som ikke tåler å bli prøvet av Gud. Som det som oppbygger og vederkveger. Det er balanse, fremfor alt, sunn balanse.

Hvorfor jeg har tatt opp slike kontrovsielle sider ved Guds ord!

Selvfølgelig kunne jeg gjort som Evangelist Emanuel Minos og alle andre og bare føyd under teppet alt som er vanskelig og vært enig med den jeg sist snakket med og vært kjempepopulær blant de troende. Men er dette rett? Og må en bli som alle andre for å bli akseptert og godtatt? Det tror jeg så vist ikke, jeg vil stå for det som Gud har vist meg og åpenbart for meg siden ungdommen. Ikke legge noe til eller trekke fra, men holde frem Guds ord og gjøre som Apostelen Paulus gjorde:

Ap.gj. 20. 26 Derfor vidner jeg for eder på denne dag at jeg er ren for alles blod; 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Apostelen Paulus forkynnte hele Guds råd til frelse, og holdt ikke noe tilbake. Dette har vært mitt mål og «goal» siden ungdommen, å holde frem alt som har betydning, er bibelsk og rett.

Som sagt, det er til tider fristende og jeg får også tilbakemeldinger av ca. 70-80 % som skriver til oss at jeg skal bli som alle andre. Da skal fremgang og aksepten komme. Men det er derfor Gud har salvet, utrustet og gitt meg den tjenesten for å ikke være som alle andre som profeten Jeremias.

Jer 15:17 Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet; grepet av din hånd har jeg sittet ensom; for du fylte mig med harme.

Vet ikke om jeg alltid kan si det så sterkt som Jeremias, men at vi Smyrna Oslo ikke er med på den utviklingen som er innforbi kristenheten der nikolaittenes lære.

Tar med som en kort innføring hva nikolaittenes lære er:

Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. Bileams lære gikk nettopp ut på dette at når det ikke gikk å forbanne Israel, så gav han rådet til at man heller forførte dem med avgudsdyrkelse og hor.

Nikolaittene mente at ”kjødets urenhet ikke påvirket sjelens renhet.” (The deeds of the flesh do not affect the purity of the soul, and consequently have no bearing on salvation.) De tolket Guds nåde som en tillatelse til å være likeglade med syndige vaner. Deres lære forfektet at syndige tanker, mentalitet, handlinger og liv, (altså aktiv synd), ikke påvirket frelsen. Evangeliet, mente de, tilbød en teknisk, teologisk og ”åndelig” frelse, hvor Gud erklærte mennesker rettferdige, uten å gjøre noe i eller med dem. De hevdet videre at denne ”Guds handling” utenfor mennesket, ikke behøvde å vise seg i liv og vandel. På den måten ble lovens krav satt ut av spill for de som var frelst. De mente også at denne frelsen var kontraktsbundet fra Guds side, slik at den aldri kunne brytes.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten.

15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.

Menigheten i Efesus hadde avslørt nikolaittenes gjerninger. Menigheten her hadde både godtatt, legemilitert og det hadde blitt en lære som bibelen omtaler som surdeig ut av dette. Her henviser Jesus til Bileams lære som det samme som

Nikolaittenes lære. Bileam velsignet Israel men samtidig forledet ham dem til synd. Han fikk de unge menn til å drive hor med de midianittene unge piker og samtidig i seansen tilba de deres avguder. Vi ser at liv og lære skal være i overensstemmelse skal Gud velsigne. (sitat slutt).

Hvor står menigheten i dag, da i særdeleshet pinse/karismatiske felleskap og menigheter som vi tross alt er kommet ut av?

Vi leser i 2. Tim. 4. 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Vi leser om at i endetiden – vår tid – skal en ikke tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr!

Det er i denne tiden og under disse forholdene Smyrna Oslo og jeg er satt til å være som en motvekt imot dette frafallet og forførelsen som sprer mer og mer om seg. Derfor må min tjeneste og det budskapet Gud har gitt meg sees i forhold til den kolossale utglidingen og de rådende forholdene det er innforbi Guds menighet blitt.

Sluttkommentar:

Nå hverken ønsker eller prøver jeg å kopiere Jeremias. Men når en leser Jeremias bok og Klagesangene, så finner en utrolig mye likt og som passer overens. Jeremias tjeneste Gud trofast og med oppriktighet i en frafalls og fornedrelse tid for Guds menighet – akkurat som vi i dag.

Men Gud er med og hører på bønn og har lovet å svare oss når vi søker ham av hele vårt hjerte.

Jer 29:13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Når en har slike herlige ord og løfter, på tross av frafallet og forførelsen som er tiden. Det gjør meg frimodig og til en overvinner. Det er ikke måte på hvor herlig Guds ord er og det kommer imot oss:

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten.

Hver er det Gud har gitt oss? «har gitt oss de største og dyreste løfter».

Det å være frelst og født på nytt i denne verden, der er å ha fått dette, og tygg på det: «har gitt oss de største og dyreste løfter».

Det er ikke noe som kan sammenlignes med det å være frelst og bevart i denne verden for Kristus. Derfor er det også med stor frimodighet, glede og begeistring jeg fremdeles holder frem Guds ord. Ønsker å gjøre også i fortsettingen det som Apostelen Paulus sa til sin medarbeider og venn Timoteus: «Forkynn orde om det passer eller ikke (det står det i grunnteksten), overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Jeg ønsker og vil fullføre min tjeneste, da trenger vi din støtte ved at du blir med i virksomheten. At du ber for oss og støtter oss økonomisk. Her er vår konto i posten:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-514-endelig-i-nytt-hus-pa-hellerud.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-676-du-er-langt-mer-betydningsfull.html http://blog.janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index.php http://www.youtube.com/user/smyrnaoslo http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-raad-til-frelse