fredag 11. oktober 2013

Nr. 697: ÅND ER ALDRI NEVNT I SKRIFTEN SOM EGEN PERSON MED EGET NAVN, kun med egenskaper. Ergo, å gjøre Ånd til egen person er å tale imot Guds egen formulering og hans uttrykksmåte!

Nr. 697:

ÅND ER ALDRI NEVNT I SKRIFTEN SOM EGEN PERSON MED EGET NAVN, kun med egenskaper. Ergo, å gjøre Ånd til egen person er å tale imot Guds egen formulering og hans uttrykksmåte!

Age Samuelsen synger: «Hva kan vel jeg for det». Jeg kan ei heller noe for at treenighetslæren er ingen bibelsk og nytestamentlige lære med å tro på tre likeverdige Guder etc. Og jeg kan ei heller hindre noen fra å tro på denne feilaktige lære. Men for den som vil vite mer, studer på bloggen og hjemmesiden vår. Og lurer du på noe? Skriv her på bloggen eller send inn spørsmål til oss.Begynner vi å studere på hvordan treenighetslæren ble utformet så får en hageslep og skjønner bare ved dette at dette er ingen sann kristen lære. Den kom ut som en motsats til den første kristnes tro på at det var Israels og Jødenes Gud de første kristne trodde på. Og at en først ville ha Maria inn som en tredje person i Guddommen, men det ble for kontroversielt og en da formulerte det slik at det ble Den hellige ånd istedenfor Maria. Snakk om å tro på en fabel ved å tro på tre likeverdige Guder i en felles Guddom.

1.) Guds Ånd er aldri nevnt med eget navn. Ergo, å gjøre da Den hellige ånd til en egen Gud og egen person er å legge noe til som skriften advarer oss imot å gjøre. Vi legger ting til og trekke noe i fra som er veldig alvorlig å gjøre ut i fra Guds ord. Treenighetslæren fører til fall.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er.

19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt!

2.) Mennesket Ånd er aldri som Guds Ånd nevnt med eget navn. Ergo, å gjøre da menneskets egen Ånd til en egen person er å legge noe til som skriften advarer oss imot å gjøre. Vi legger ting til og trekke noe i fra som er veldig alvorlig å gjøre ut i fra Guds ord. Heldigvis, her gjør de aller fleste ikke feil da en ser at mennesket er en todelt skapning med et ytre og et indre menneske.

3.) Satan eller Antikrist Ånd er aldri som Guds Ånd eller menneskets Ånd nevnt med eget navn. Ergo, da kan vi aldri gjøre Ånd til en egen person. Hvis vi det gjør, så bryter vi med hvordan bibelen omtaler Ånd. Jeg kunne tatt mange eksempler med du finner disse eksemplene og mye mer i andre artikler jeg har skrevet på bloggen eller hjemmesiden vår. Det er bare å begynne å lese.

4.) Englene blir benevnt som Ånder, tjenende Ånder. Men er en engel to personer eller en? Selvfølgelig èn. Da f.eks. å gjøre Den hellige ånd til en egen person som hverken har eget navn eller på noen som helst måte i skriften blir fremstilt som en egen person er å bryte fullstendig med både bibelens grammatikk og Norsk grammatikk. Den som det gjør, tolker både skrift og alt annet feil. Bibelens skal forståes bokstavelig om ikke noe annet indikere rer for noe annet.

5.) Kong David omtalte og mange andre av bibelens menn og kvinner Den hellige Ånd som Guds Ånd og på den måten gjorde Den hellige ånd til en del av Gud, men aldri som en egen person.

Salme 51. 13 Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig!

Legg merke til at Kong David etter sitt fall og da han ba om tilgivelse sa at Gud ikke måtte ta SIN ÅND I FRA HAM. Dette er så enkelt og klart det kan få blitt, Den hellige ånd er en del av Gud selv, men aldri en egen person.

6.) Jeg spør meg selv hvorfor en holder fremdeles fast ved treenighetslæren? Eneste svaret jeg kan gi her er at arroganse og tradisjon som holder igjen. Ved siden av det så koster det for mye å slippe denne vranglæren da omkostningene virker for store? Enn kan miste både titel, ære, makt og mye annet!

7.) Å tro på tre likeverdige Guder er også brudd imot det første og andre budet.

2. Mosebok 20. 1. Da talte Gud alle disse ord og sa: 2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig. 4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig.

Vi skal ikke ha andre Guder foruten den eneste sanne Gud Faderen. Jesus selv kalte Faderen for min Gud og min Far etc. Jesus levde, trodde og anerkjente kun Gud Fader som den eneste sanne Gud, aldri hverken seg selv eller Guds Ånd som den eneste sanne Gud, kun og alene Gud Fader. Vi skal ikke gjøre oss utskåret Gudebilder, det gjør vi ved å få til at det er ekstra Guder i Guddommen etc. Det er i enkelte tilfeller rett å nevne Jesus, Englene og oss mennesker som Guder, men aldri som den eneste sanne Gud. Det er kun og alene Gud Fader som er.

Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

8.) De første kristne trodde ikke på en triade-Gud eller tre likeverdige Guder. Hvor finner vi det i deres skrifter i det nye testamente? Ikke en plass, men tvert imot. Vi kan bare se på den «trosartikkelen» de hadde om Gud:

1 Kor. 8. 4b. t det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

9.) Treenighetslæren hindrer og forleder muslimer til å ikke tro. De tror på den eneste sanne Gud, men veien der tar de feil. Det er ikke Muhammed, men Jesus. Ved å gjøre Jesus til den eneste sanne Gud etc. så forleder vi muslimer til å forkaste bibelens Jesus. Og hva sa Jesus?

10.) Israelitter eller troende Jøder om de kun tror på GT, eller Messianske Jøder som også tror på NT og Jesus. Der er veldig mange som forkaster treenighetslæren da jeg har snakket med flere. Gjør det ikke noe inntrykk? Det er tross alt de som har gitt oss bibelen og hva vi tror på. Mange av dem ser på oss kristne som avgudsdyrkere, vranglærere etc.

Sluttkommentar:

Hva kan vel jeg for det synger Åge Samuelsen. Jeg kan ei heller noe for at treenighetslæren er ingen bibelsk og nytestamentlige lære med å tro på tre likeverdige Guder etc. Og jeg kan ei heller hindre noen fra å tro på denne feilaktige lære. Men for den som vil vite mer, studer på bloggen og hjemmesiden vår. Og lurer du på noe? Skriv her på bloggen eller send inn spørsmål til oss.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-204-jesus-sier-han-og-faderen-kommer.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-206-jesus-only-lren-er-ogsa-vranglre.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-212-jesus-den-hellige-and-gud-fader.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-214-guddommen.html http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

Ingen kommentarer: