fredag 29. april 2016

Nr. 1475: Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen – en profet ala Mika i vår tid! Jeg profeterte allerede i 2007 at Ulf Ekman ville bli katolikk! Del 1

Nr. 1475:
Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen – en profet ala Mika i vår tid!
Jeg profeterte allerede i 2007 at Ulf Ekman ville bli katolikk! Del 1
Dette er skrevet i 2007 på kristenblogg.no:

59. Det er underlig å høre enkelte her. Selvfølgelig er alle sannheter skjult tilstede. Jeg har bare påpekt når Ulf Ekman og andre karismatikere vender tilbake til den Katolske Kirka, så kommer de hjem igjen. Til skjøgekirken!

At pinsevennene, som ikke er pinsevenner i ordet rette forstand, nå tillater at tom Katolikker skal tale på 100-års markeringen, så vitner det for meg om en ting, profetordet går i oppfyllelse, som vi bl.a. finner i åpenbaringsboka 17-18.

Det er klart at Hanvold sier mye bra, men at Leif og 90 % av alle forsvarer han i tykt og tynt her, forteller meg om at det er livsfarlig å ta med syndere på kristne møter i Norge hvis det er den åndelige standarden.

Jan Kåre
Kommentar #27275, skrevet av jan | 28. juli 2007 kl. 10:56
(sitat slutt).

Bilde av Ulf Ekman som i 2014 ble katolikk. Jeg hadde allerede i 2007 profetert dette under sterk motstand, men som «vanlig»! Jan Kåre Christensen som holder frem Guds ord tok ikke feil, men hadde rett og dette var ikke noen overraskelse eller til å undres over!2 Kongebok 22. Nu holdt de sig rolig i tre år; det var ikke nogen krig mellem Syria og Israel.  2 Men i det tredje år hendte det at Josafat, Judas konge, drog ned til Israels konge.  3 Da sa Israels konge til sine tjenere: Vet I ikke at Ramot i Gilead hører oss til? Og vi sitter stille og tar det ikke fra kongen i Syria!  4 Og han sa til Josafat: Vil du dra med mig i krig til Ramot i Gilead? Josafat svarte Israels konge: Som du, så jeg, som ditt folk, så mitt folk, som dine hester, så mine hester.  5 Og Josafat sa fremdeles til Israels konge: Søk dog først å få vite hvad Herren sier!  6 Da kalte Israels konge profetene sammen; det var omkring fire hundre mann; og han spurte dem: Skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarte: Dra op! Herren vil gi det i kongens hånd.  7 Men Josafat sa: Er her ikke nogen annen Herrens profet, så vi kunde spørre Herren til råds gjennem ham?  8 Israels konge svarte Josafat: Der er ennu en mann gjennem hvem vi kan spørre Herren til råds, men jeg hater ham fordi han ikke spår godt om mig, men bare ondt, det er Mika, Jimlas sønn. Josafat sa: Kongen skulde ikke si så!  9 Da kalte Israels konge på en av hoffolkene og sa: Skynd dig og hent Mika, Jimlas sønn! 10 Imens satt Israels konge og Josafat, Judas konge, i kongelig skrud, hver på sin trone, på en treskeplass ved inngangen til Samarias port; og alle profetene stod foran dem og fremsa sine spådommer. 11 Og Sedekias, Kena'anas sønn, gjorde sig horn av jern og sa: Så sier Herren: Med disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem. 12 Og alle profetene spådde likedan og sa: Dra op til Ramot i Gilead! Så skal du ha lykke med dig, og Herren skal gi det i kongens hånd. 13 Og budet som var gått for å tilkalle Mika, sa til ham: Profetene spår med en munn godt for kongen; la nu også dine ord stemme overens med deres og spå godt! 14 Mika svarte: Så sant Herren lever: Hvad Herren sier til mig, det vil jeg tale. 15 Da han nu kom til kongen, sa kongen til ham: Mika! Skal vi dra i krig til Ramot i Gilead, eller skal vi la det være? Han svarte: Dra op! Så skal du ha lykke med dig, og Herren skal gi det i kongens hånd. 16 Men kongen sa til ham: Hvor mange ganger skal jeg besverge dig at du ikke skal tale annet til mig enn sannhet i Herrens navn? 17 Da sa han: Jeg så hele Israel spredt utover fjellene likesom en fårehjord som ikke har hyrde; og Herren sa: Disse har ingen herre; la dem vende tilbake i fred, hver til sitt hus! 18 Da sa Israels konge til Josafat: Var det ikke det jeg sa til dig: Han spår ikke godt om mig, men bare ondt? 19 Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå omkring ham på hans høire og venstre side. 20 Og Herren sa: Hvem vil overtale Akab til å dra op til Ramot i Gilead, så han faller der? Og den ene sa så og den annen så. 21 Da gikk ånden frem og stilte sig for Herrens åsyn og sa: Jeg skal overtale ham. Herren spurte ham: Hvorledes? /  22 Han svarte: Jeg vil gå avsted og være en løgnens ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren: Ja, du skal overtale ham, og det skal også lykkes dig; gå avsted og gjør så! 23 Se, nu har Herren lagt en løgnens ånd i alle disse dine profeters munn, men Herren har varslet ulykke for dig. 24 Da trådte Sedekias, Kena'anas sønn, frem og slo Mika på kinnet og sa: På hvilken vei er Herrens Ånd gått over fra mig for å tale med dig? 25 Mika svarte: Det skal du få se den dag du flykter fra kammer til kammer for å skjule dig. 26 Da sa Israels konge: Ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesønnen Joas 27 og si: Så sier kongen: Sett ham i fangehuset og la ham leve på fangekost til jeg kommer uskadd hjem igjen! 28 Mika sa: Kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennem mig. Og han sa: Hør dette, I folk alle sammen! 29 Så drog Israels konge og Judas konge Josafat op til Ramot i Gilead. 30 Og Israels konge sa til Josafat: Jeg vil forklæ mig og så gå i striden; men ta du dine vanlige klær på! Så forklædde Israels konge sig og gikk i striden. 31 Men kongen i Syria hadde befalt sine to og tretti vogn-høvedsmenn: I skal ikke stride mot nogen, hverken liten eller stor, bare mot Israels konge. 32 Da nu vogn-høvedsmennene så Josafat, sa de: Dette er sikkert Israels konge. Og de vendte sig dit for å stride mot ham. Da satte Josafat i et høit rop. 33 Og da vogn-høvedsmennene så at det ikke var Israels konge, vendte de sig fra ham igjen. 34 Men en mann spente sin bue og skjøt på lykke og fromme og traff Israels konge mellem brynjeskjørtet og brynjen. Da sa han til sin vognstyrer: Vend om og før mig ut av hæren! Jeg er såret. 35 Men striden blev stadig hårdere den dag, og kongen blev holdt opreist i vognen mot syrerne; men om aftenen døde han, og blodet av såret fløt ned i vognen. 36 Og ved solens nedgang gikk der det rop gjennem leiren: Hver mann hjem til sin by og sitt land! 37 Således døde kongen og blev ført til Samaria, og de begravde kongen i Samaria. 38 Og da de skylte vognen i dammen ved Samaria, slikket hundene hans blod, mens skjøgene badet sig der, efter det ord som Herren hadde talt. 39 Hvad som ellers er å fortelle om Akab, om alt det han gjorde, og om det elfenbenshus han bygget, og om alle de byer han bygget, det er opskrevet i Israels kongers krønike. 40 Og Akab la sig til hvile hos sine fedre, og hans sønn Akasja blev konge i hans sted.

Dette er fortellingen om den ene mot alle! Egentlig Davids kamp imot Goliat!

Det er to profeter i GT med samme navn. Det er Mika, kortform av hebr. Mikajahu, 'hvem er som Jahve?', vanlig navn i Det gamle testamente. Best kjent er profeten Mika, sønn av Jimla, som talte mot kong Akab (1 Kong 22) og profeten Mika fra Moresjet. Vi skal se på førstnevnte profet her i fra 1 Kongebok.

Legg merke til at både jeg og Mika ble kraftig motsagt, og det var den ene mot «røkla». Hva skjedde? Den ene fikk og hadde rett, mens mengden og alle de andre tok feil. Slik før, slik i dag!

Her er noe annet hva jeg skrev for snart 10 år siden, som forteller meg at jeg er avhengig kun og alene Herren. For å høre fra Gud, og bli veiledet av ham.

Det var fire hundre falske profeter, men kun en som var sann. Tror du/dere at det er så veldig stor forskjell i dag fra før? Skriften sier følgende:

Predikeren 3. 15 Hvad der er, det var allerede før, og hvad der skal bli, det har også vært før; Gud søker frem igjen det forgangne.

Her er noen sitater av meg som er skrevet da for 9 år siden eller der omkring. Og jeg sa allerede da at Ekman ville bli katolikk, og møte stor motstand. Alt hva jeg har skrevet og talt har skjedd ned til omtrent hver millimeter. Hva andre pinsevenner og karismatikere har skrevet og talt, så har alt skjedd stikk motsatt i det store og det hele!

Se her for sitater av meg for 9 år siden:

Dette er det største sprøyte jeg har lest. Selvfølgelig er det pinsevenner som har tatt del i dette.
Men de første som fikk del i den karismatiske “fornyelse” var ikke pinsevenner, men Katolikker og Lutheranere!
At pinsevenner og andre venner har hengt seg på, forandrer ikke på at det er ingen “vekkelsesbevegelse” som har frembrakt så mye vranglære og lite bibelsk substans som den karismatiske “fornyelsen”!
Kommentar #26436, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 5:49

Selvfølgelig så har det og det kommer sikker til å skje positive ting innforbi de karismatiske forgreininger.
Hadde det ikke vært noe posetivt så hadde ingen trodd på forførelsen. Det var ingen som gjorde så mye “godt” som
Hitler. Og det er vel ingen som gjør så mye “godt” som Hamas.
Men gå til LÆREN innforbi det karismatiske, og det er her den store svakheten og forførelsen ligger.
Jan Kåre
Kommentar #26443, skrevet av jan | 19. juli 2007 kl. 9:23

15. Til Anonym
Hva lærer de i de karismatiske kretser?
Den største “feilen” der i forholdt til pinsevekkelsen, Lutherske, Baptist og andre evangeliske menigheter, er at i de karismatiske menigheter settes menneske i sentrum, og ikke Kristus. Det ser en ikke minst her på bloggen at de som er åpen for det karismatiske mangler enhver form for ydmykhet og tålsomhet. Med andre ord, de har ikke et personlig forhold til Kristus.

Kommentar #26475, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 18:42
16. Hva som er ubibelsk i forkynnelse og lære vil ta flere bøker å skrive. En forandrer på læren og forkynnelsen litt her og der for det skal passe inn hos de fleste (Jesaja 5).
Kommentar #26477, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 18:44

21. Til Anonym
Jeg har lagt ut mange linker som omhandler den karismatiske “fornyelse”, du får se på dem.
Når det gjelder andre pinsemenigheter, så er det mest i den vestlige verden at er besmittet av denne forførelsen, i andre land, går det selvfølgelig ikke ann å forkynne at hvis du tror på Gud så kan og skal en bli styrtrik. Hvis en ikke blir det, så er en vantro i følge Hagin, Copeland, Åleskjær og andre karismatikere.
Med andre ord, den karismatiske “fornyelse” står så langt i fra Evangeliske trossamfunn som det går ann å komme.
Det er kun et stort frafall innforbi de evangeliske menigheter som kan og har åpnet opp for den “karismatiske” fornyelsen.
Håper dette har vært oppklarende anonym, hvis ikke så får du ta kontakt på mail!
Jan Kåre
Kommentar #26490, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 19:30

22. Til anonym
Når det gjelder overfor den Katolske Kirka, så er de helt åpen for dette og samarbeider med slike uten å advare imot dette, hvis de advarer mot noen, så er det mot dem som forkynner Ordet!
Kommentar #26492, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 19:32

23. Til Anonym
Jeg kan si med et par ord hva som er den store kardinalforførelsen innforbi den karismatiske “fornyelse”.
Det er menneske i sentrum og ikke Kristus. Det går igjen og igjen. Derfor, vend deg bort i fra slike og søk Herren og søk samfunn med evangelisk troende mennesker!
1. Joh. 4.1-2:” Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud”.
Jeg har prøvd den karismatiske “fornyelsen” på Guds ord og hva Ånden vitner i min ånd.
Men det er de som ikke vil høre uansett hva enn kommer med, men det er mangel på ydmykhet som gjør at en blir ført vill!
Jan Kåre
Kommentar #26494, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 19:45

29. Til Arild
Som “religiøse” mennesker så er vi enige om mange ting. Jeg er enig med muslimer og andre også om mange ting. Slik som tro på en åndelig realitet, tro på Gud og etiske normer. Men vi er da ikke søsken i troen for det med muslimer? Nei, sann enhet kan vi bare ha på Ordets grunn (Joh.e. 17).
Jan Kåre
Kommentar #26503, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:06

32. Til Jone
Pinsevekkkelsen har stilnet her i den vestlige verden, men går frem med stormskritt i den 3. verden, Hallelujah.
Men aldri bland den karismatiske “fornyelsen” i sammen med pinsevekkelsen, det er 2 forskjellige ting!
At pinsevenner i dag godtar det meste er nok mer av bekvemmelighetshensyn, en har gitt opp Herren og godtar alt!
Men det er himmelvid forskjell på 1. generasjonspinsevenner og som i dag, der det er 3. og 4. generasjonspinsevenner.
Men så har en da slike som meg som er 1. generasjonspinsevenn, vi har samme ånd og forkynnelse som 1. generasjons pinsevenner vet du!

Når jeg har forkynt, så har folk kommet og sakt at jeg har samme ånd og forkynnelse som Barratt hadde, er ikke det stort?
Kommentar #26511, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:21

1.    Til Arild
Takk for gode ord. Men jeg er ikke enig med deg!
Broderhilsen
Jan Kåre
Kommentar #26512, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:26
2.    “Evangelist” / Jan Kåre skrev:
4.    Til Arild
Jeg har nok blitt advart på fra “høyeste” hold i pinsebevegelsen av de såkalt ledende brødrene, så du har nok helt rett i det. Men så har de mistet Salvelsen også.
Du får gjøre som Ulf Ekman, Aril Edvardsen og mange andre gjør, plei det nære å forholde med Katolikkene, det er der “alle” skal tilbake til, “moderkirken”!
Kommentar #26517, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:39

9.    Til Arild
Jeg tror ikke på å pleie kontakter med katolikkene og la dem tale som de skal gjøre når pinsebevegelsen skal feire at det er 100 år siden pinsevekkelsen, som de har forlatt, kom til Norge og Europa.
Jan Kåre
Kommentar #26530, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:57

10. Til Anonym
Vet de hva de gjorde en gang med meg og noen andre på et Kristen Senter møte.
De skrek til oss i tunger og sverget og jaget oss ut i fra møte da vi sa at forkynnelsen til Leif Jakobsen var feil!
Dette var så langt tilbake som i 1985. Så dette er en forførelse som har pågått lenge.
Kommentar #26533, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 21:00

74. Til Jone
Hør talen min.
Hanvold er en vanhellig som Esau. slik ser jeg det!
Jan Kåre
Kommentar #26700, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 6:34

75. Som Jannes og Jambres (2.Tim. 3).
Når Den Hellige Ånd gjennom Paulus skulle beskrive endetiden, så legger vi merke til at fornektelse av under, tegn, tro og det som har med Gud ikke skulle være det store trekke, heller tvertimot!
Når vi leser menighetens historie, så var det først og fremst gjennom pinsevekkkelsen at tegn, under og kraftige virkninger ble annerkjent og trodd innforbi Guds menighet, men da gjennom sterk motstand.
Nå, godt 100 år er dette almen anerkjent.
Men akkurat som Jannes og Jambres etterlignet Moses, så har den karismatiske “fornyelse” etterlignet pinsevekkelsen, men da uten at korset og etterfølgelse blir etterlevd i den utstrekning som det var i begynnelsen av pinsevekkelsen.
Det står om de i Bergprekenen som skal si Herre, Herre, de har gjort tegn og under og trodd på Gud, men Herren har aldri kjent seg ved dem.
For meg så fremstår den karismatiske “fornyelsen” med Aril Edvardsen, Åge Åleskjær, Ulf Ekman, Jan Hanvold og mange flere som synonyme på dette. At flere av de skal tale under pinsebevegelsen 100 års markering taler nok sitt tydelige om at vi er kommet langt inn i endetiden, rett før Jesus skal hente bruden hjem og Antikrist og den Falske Profet skal stå frem!
Men Herrens sanne vitner ser humbugen og advarer i mot dette, noen vil tro, andre vil ikke forstå og vil få samme dom som de ufrelste, men da enda værre, de har også villedet andre. Jesus sa om slike at det var bedre at de hadde hengt en kvernestein rundt sin hals og druknet seg, meget sterke ord, så sterke ord at jeg ville aldri brukt dem hvis de ikke hadde stått i bibelen!
Kommentar #26705, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 11:58

76. Til Arild Holta
Siden du serverer usannheter som andre gjør her at jeg ikke følger med, så er det fordi du ikke vil høre på den talen der jeg underviser om dette med gjengifte og skilsmisse, hør den så kan vi ha en videre samtale\diskusjon, hvis du er interessert?
Jan Kåre
Kommentar #26707, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 12:01

77. Til Bjørn Arve Rosland
Jeg tror ikke på en middelvei som du taler om på det åndelige område, den vil aldri føre frem. Det er kun en vei som fører frem, og det er korsveien!
Og etterpå det kommer velsignelsen, den riktige velsignelsen!
Jan Kåre
Kommentar #26708, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 12:04

78.Til Arild og Jone
Ta kontakt igjen når dere har hørt talen min om skilsmisse og gjengifte.
Der tar jeg frem fra Guds ord at det er imot Herrens tillatelige vilje at en som skal være en Herrens tjener ikke kan være gjengiftet som frelst!
Jan Kåre
Kommentar #26713, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 14:08

79. Siden du ikke mente jeg dokumenterte det godt nok at Hanvold og likesinnede har diskvalifisert seg selv for å være Hyrde uansett hva han lærer og ikke lærer. Begrunnelsen for det som du etterlyste, så har jeg kun for deg da og alle andre som vil ta seg tid til å høre, lagt ut en tale der jeg ut i fra Guds ord viser at den som er gjengiftet som frelst har diskvalifisert seg selv for å ha et embete i Guds menighet!
Du finner talen her: Evangelist
#23804
Kommentar #26715, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 15:24

75. Som Jannes og Jambres (2.Tim. 3).

Når Den Hellige Ånd gjennom Paulus skulle beskrive endetiden, så legger vi merke til at fornektelse av under, tegn, tro og det som har med Gud ikke skulle være det store trekke, heller tvertimot!

Når vi leser menighetens historie, så var det først og fremst gjennom pinsevekkkelsen at tegn, under og kraftige virkninger ble annerkjent og trodd innforbi Guds menighet, men da gjennom sterk motstand.
Nå, godt 100 år er dette almen anerkjent.
Men akkurat som Jannes og Jambres etterlignet Moses, så har den karismatiske “fornyelse” etterlignet pinsevekkkelsen, men da uten at korset og etterfølgelse blir etterlevd i den utstrekning som det var i begynnelsen av pinsevekkkelsen.
Det står om de i Bergprekenen som skal si Herre, Herre, de har gjort tegn og under og trodd på Gud, men Herren har aldri kjent seg ved dem.
For meg så fremstår den karismatiske “fornyelsen” med Aril Edvardsen, Åge Åleskjær, Ulf Ekman, Jan Hanvold og mange flere som synonyme på dette. At flere av de skal tale under pinsebevegelsen 100 års markering taler nok sitt tydelige om at vi er kommet langt inn i endetiden, rett før Jesus skal hente bruden hjem og Antikrist og den Falske Profet skal stå frem!
Men Herrens sanne vitner ser humbugen og advarer i mot dette, noen vil tro, andre vil ikke forstå og vil få samme dom som de ufrelste, men da enda værre, de har også villedet andre. Jesus sa om slike at det var bedre at de hadde hengt en kvernestein rundt sin hals og druknet seg, meget sterke ord, så sterke ord at jeg ville aldri brukt dem hvis de ikke hadde stått i bibelen!
Kommentar #26705, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 11:58

82. Til Arild
Til Arild
Jeg mener at du og alle andre viser hvor mye interessert dere er i Guds ord når dere ikke vil høre den talen som jeg underviser om dette! Men alle har selvfølgelig sin frie vilje.
Jeg tror ikke på enhet uten på Ordets grunn!
Når det gjelder karismatikere og pinsevenner, ikke de som er i dag i Norge, men de som startet pinsevekkkelsen, så er det noe som er av stor forskjell.
De “gamle” og noen i dag taler om etterfølgelse av Kristus.
For meg så fremstår det som totalt ukjent for de fleste karismatikere dette med etterfølgelse, det har Jan Hanvold til gangs vist med sine mange ekteskap.
Jeg betviler ikke at de tror på Gud, tegn, under og mirakler.
Men etterfølgelse og ta opp sitt kors hver dag for å følge Kristus fremstår for meg som totalt fremmed for karismatikerne.
Da vender vi tilbake til det Paulus sa:” de har gudfryktighetens skinn”. Men andre ord, de er værre stilt en ufrelste, det viser de ved sitt liv og usunne lære!
Jan Kåre
Kommentar #26735, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 20:53

83. Til Arild
Det var da ikke meningen at du måtte høre den undervisningen som jeg hadde om dette, men da hadde du mye mer forstått hva jeg mener og diskusjonene\samtalen hadde blitt mer utfyllende.
Jan Kåre
Kommentar #26737, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 20:57

84. Til Arild
Dine defensjoner på ting mener jeg er totalt bort i natta. Du mener det å ta Guds ord på alvor er en kjødelig handling, slik forstår jeg deg, da er en kommet på et nivå som de som vil ha homosekuelle i Kirka. Men du ser det som “åndelig” det som jeg ser på som sjelelig og forførisk. Vi må godta at vi ser forskjellig på ting. Men Gud velsigne deg broder.
Jan Kåre
Kommentar #26739, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 21:02

85. Demonisk inspirert (1.Tim.4.1).
Den “nye” nådeforkynnelsen til Åge Åleskjær er direkte demonisk inspirert, akkurat som “Jesus only”, Jehovas Vitners lære om de 144000, Katolske Kirka om at de er den eneste “rette” kirka og mange andre ubibelske læresetninger. At Åge Åleskjær er fullblods karismatiker viser vel bare atter enn gang hva som står bak den karismatiske forkynnelsen, ikke Gud, men hans motsetning Satan!
Jan Kåre
Kommentar #26742, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 21:13

88. Til Jone
Ja, det er klart jeg vet det. ÅÅ har engang trodd på bibelen i fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboka.
Skal en følge hans undervisning nå så kan en fjerne det meste i Guds ord. Det eneste en står igjen med er noen brev av Paulus og Apostelgjerningene, samtidig så forvansker han dette også da det er kun det som ÅÅ sier gjelder, og da på den måten som han har fått “åpenbaring” over det.
Med andre ord, det er demonisk inspirert forkynnelse da en fjerner Guds ord og legger til også ting som en ikke finner dekning for i Guds ord!
Siden det er andre her på bloggen som ikke er interessert i å lese ting som en advarer og forsvarer, jeg har lest den boka til ÅÅ fullstendig frihet!
Jan Kåre
Kommentar #26751, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 22:38

89. Til anonym
Det er godt du er enig med meg. Jeg vet at det jeg holder frem er bibelen klare ord.
Jeg tror på Åndens virkninger, men uten etterfølgelse og at en holder frem at det er kun korsveien som fører frem så er det et bedrag å legge vekt på Guds kjærlighet og Guds nåde!
Som Jannes og Jambres stod Gud imot ved å etterligne Moses, slik står karismatikerne Gud i mot i dag. Det er meget alvorlig, det fører mennesker i fortapelsen og ikke til himmelen hvis vi ikke forkynner;” det er kun korsveien som fører frem”.
Kommentar #26753, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 22:46

106.                Til Anonym
Jeg har prøvd å forklare at det er Janes og Jambres vei det som karismatikerne og dessverre en del andre går på. Vi hadde ikke vist hvem Jannes og Jambres var hadde ikke DHÅ hadde gjennom Paulus tatt opp disse navnene og personene som var oldtidens motstandere av Guds sannhet. Vi finner dette i 2. Timoteus brev 3.8:” Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen”.
Kommentar #26780, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:21

107.                Det var av stor viktighet at troende mennesker skulle ha en klar forståelse av dette, hva slags motstand det i virkeligheten var, som disse trolmænn gjorde, og for å ha en rett forståelse må vi da gå inn i Ordet.
La oss ta med 2.Tim 3.1-9:” Men du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg i fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. de er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to nevnte.”
Kommentar #26781, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:36

108.                Det er særlig alvorlig ved naturen av denne motstand overfor sannheten. Måten hvorledes Jannes og Jambres stod Moses imot var simpelheten den, at det så vidt det var mulig, etterlignet alt det han gjorde. Vi finner ikke det at de beskyldte Moses for at han handlet under en ond innflytelse, men snarer det at de prøvde å oppheve Moses innflytelse ved å etterligne ham. Med andre ord, det var like bra alt i sammen.
Fra alt dette kan vi dra en alvorlig lærdom, at den mest Sataniske motstand imot Guds vitnesbyrd her i verden kommer i fra dem som har gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft i livet. Noe vi ser på fruktene av livet til de menneskene som er med i de karismatiske sammenheng, og som pinsebevegelsen i Norge har åpnet som opp for.
Kommentar #26782, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:44

109.                Det er når alt blir så likt at de gjør samme ting som hverandre at den største forførelsen kommer, som Jannes og Jambres som stod Moses imot ved å etterligne ham, det er den vanskeligste forførelsen å avsløre.
Hvor er det nødvendig å forstå dette!
Hvor er det viktigst å huske på , at likesom Jannes og Jambres stod imot Moses, således står disse verdslige, egenkjærlig og forlyst nytelse menneskene sannheten imot.
Det er ikke plass for korset i de kristnes liv mange ganger i dag, det ser en ved at akkurat de samme trekka som er i verden er det i *Guds menighet.
Gjengifte av forkynnere fremstår for meg som det mest alvorlige av dem alle negative trekka!
Jan Kåre
Kommentar #26783, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:52

110.                Hva forteller den enkle historien? Pinsevekkkelsen kom med forkynnelse og erfaring av Åndens virkninger, som hadde vært et ukjent erfaring for selv mange sunne evangeliske kristne som Lutheranerne, metodister, baptister, frelsermenn og mange andre. Pinsevekkkelsen var et Guds frembrudd.
I begynnelsen møtte pinsevekkkelsen sterk motstand. Men akkurat som Jannes og Jambres stod Gud og sannheten imot med å etterligne Moses, slik har den karismatiske “fornyelsen” stått pinsevekkkelsen og Gud imot. Dette er en meget viktig lærdom å forstå, eller så kan en bli værre stilt enn selv ikke troende er.
Jan Kåre
Kommentar #26784, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:57

111.                Konklusjon
Slik jeg ser det, så har slike karismatikere som Aril Edvardsen, Kjell Haltorp, Jan Hanvold, Åge Åleskjær, Oase-bevegelsen tildels (ikke så sterkt som trosbevegelsen, men elementene er der), Ulf Ekman og andre karismatikere stått sannheten imot på samme måten som Jannes og Jambres stod Gud og Moses imot, ved å etterligne Moses og hva Gud har gjort gjennom pinsevekkkelsen, men ikke ved å gå på den samme vei og ha den samme forkynnelsen, så har de blitt forførere istedenfor veiledere!
Jan Kåre
Kommentar #26785, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 9:02

112.                Ved at du stiller opp der disse forkynnerne forkynner, så er du med å legitimere for dette.
Men de som forkynner Ordet i dag må mange ganger ta seg en profan jobb eller sliter som fulltidsforkynner mange ganger, så viser også Guds folk at de ikke er sitt ansvarsbevisst. Det er så viktig at en boikotter og vender seg i fra disse som skriften sier, og en støtter dem som forkynner Ordet og de som holder frem sannheten!
Jeg anser det som helt avgjørende for at Gud skal komme til i dette landet, at de som har et kall og en tjeneste fra Herren, blir holdt høyt i ære. Men de som ikke holder frem Guds ord, blir tilsidesatt, det er akkurat det Paulus også sier;” de skal ikke ha mer fremgang”. (2.Tim.3.9).
Kommentar #26787, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 9:09

116.                For meg så fremstår dette med etterfølgelse som totalt ukjent for de fleste troende.
Jeg har fått et unisont stempel mot meg fordi at jeg har påpekt hva Guds ord sier om ting.
Men de som slår av litt her og der, blir godtatt over alt.
Er det vekkelse eller tilbake gang i dag? Eller er åndelig “tomt” i menighetene rundt omkring. Eller Guds nærvær?
Jeg tror kun på en ting, at en forkynner Ordet og lever derefter.
Til olec
Evner ikke en Pastor å leve etter det han preker, som Hanvold og andre, la de bli søppeltømmere eller hva som helst annet, bare ikke forkynner!
Jan Kåre
Kommentar #26793, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 11:34

124. 2. Kor. 11. 13-15:” For disse er falske Apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi Apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger”.
Gjennom hele kirkehistorien så har Satan alltid først prøvd å stoppe Guds ver gjennom motstand, virker ikke det, så er det “samarbeid”. Det har han til gangs lyktes nå gjennom det felleskristne og karismatiske arbeide.
Kommentar #26803, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 12:26

125.                Til anonym
Jeg synes du skriver meget saklig, åndelig og godt!
Deres endelikt som ikke lever som Guds ord lærer, men tror på Gud, er ildsjøen!
Det er derfor det er så viktig å ikke la seg bedra, men være åndelig edru.
Jeg har opplevd utallige velsignelser, tegn og under, men det frelser hverken meg eller andre.
Men kun Jesus og at jeg tar opp mitt kors hver dag og følger ham; det er kun korsveien som fører frem, Hallelujah!
Kommentar #26804, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 12:31

18. Til Jone
Men for dem skal enden svare til deres gjerninger står det i 2. Kor. 11 som jeg har sitert.
Det er ikke alltid det som er av mennesker eller Satan at det er lite, heller tvert imot. Både den Katolske Kirka, muslimer og mange andre er da store bevegelser, men åndelig falske.
Jeg tror det som står i 2. Kor 11 at Hanvold, jeg og alle andre skal stå innfor Gud, og da skal vi alle svare for våre liv.
Men jeg ville ikke for all verdens penger vært i Hanvolds sine sko og stått innfor den Levende Gud og ha levd et slikt liv som ham.
Jan Kåre
Kommentar #26843, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 22:36

21. Til Leif
Jeg vet en ting, du har ikke forståelse for åndelige ting når du kan uttale deg som du gjør.
Enhver skal svare for alt hva han har forkynt og lært.
Jeg ville ikke for alt i denne verden forkynt så mye vranglære for så mange som Edvardsen har gjort, da skulle jeg ønsket meg døden heller enn å ha forkynt\lært det Edvardsen har gjort.
Men heldigvis, jeg slipper det.
Jan Kåre
Kommentar #26849, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 22:58

22. Til Jone
Jeg har egentlig svart for det du spør om før. Men du kan få et siste skriftsted fra meg.
Det står i 1. Kor. 9.27:” Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig “.
Her taler Paulus om noe som hverken Hanvold og mange andre ikke lever etter slik jeg ser det. Man kan be med mennesker til frelse i hopetall og oppleve helbredes og alt annet, men allikevel gå fortapt hvis en ikke selv undertvinger sitt legeme. Det kan en trykt si med Hanvold at han ikke har undertvunget sitt legeme, om han kanskje har opplevd gode ting med Herren!
Jan Kåre
Kommentar #26850, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 23:05

23. Til Jone
Legg deg på kne og be til Gud i Jesu navn og les bibelen i stillhet, og du vil oppleve store, herlige og mektige ting, også å få klarhet over alt som gjelder ditt liv og du vil bli til stor velsignelse også for andre selv om en også vil oppleve stor motstand både i den naturlige og i den åndelige verden. Men alt går til seier i Jesu navn allikevel!
Jan Kåre
Kommentar #26851, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 23:16

30. Leif kommer igjen med en avledningsskriftsted. Der er klart det er bra at mennesker forkynner Kristus, selv om motivene enkelte ganger ikke stemmer alltid. Jeg opplever også enkelte ganger at jeg kommer til kort.
Men det er IKKE dette handler om. Dette handler om de som står sannheten imot som trollmennene Janes og Jambres stod Gud og Moses imot ved å etterligne hva Gud gjorde gjennom Moses.
Der passer mye av det karismatiske “fornyelsen” inn med Hanvold, Edvardsen og alle andre karismatikere. Og nå har stort sett pinsebevegelsen blitt like frafallen som det karismatiske!
Jeg har blitt løyet på, motarbeidet, fryset ut, neglisjert, forbannet, de har prøvd å smigret med meg, de har oppmuntrer, de har fortalt at jeg er en stor Guds mann og mye annet.
Men så lenge ikke læren innforbi det karismatiske forandres og de går i seg selv, så blir det for meg et stort bedrag den karismatiske “fornyelsen”.
Jan Kåre
Kommentar #26860, skrevet av Evangelist | 23. juli 2007 kl. 0:29

37. Tilleggskommentar
For å ikke alltid bare bruke kanaans-språk, så kan jeg bruke et bilde fra sportens verden.
Vi vet at i sporten så gjelder det å bli nr. 1, det er noe alle kjemper om å bli.
Men nå viser det seg at flere av de som har vunnet gull og blitt nr. 1 har brukt ulovelige midler for å vinne, de har dopet seg, slik at det er ikke bare trening og ferdigheter som ligger til grunn, men de har brukt ulovelige midler for å bli nr. 1 og vinne gull.
Slik blir det også på det åndelige livet. Jeg har ingen problemer med å tro at mange av de som er med i karismatiske og pinsemenigheter og andre menigheter har opplevd ting med Gud.
Men når det er oppblandet med “ulovelige” ting ut i fra Guds ord, da blir det falskt og ikke ekte.
Hva er de “ulovelige” tinga? Det er alt som ikke stemmer med Guds ord og med Den Hellige Ånd.
Mye kan også være bra, men det blir feil når en baserer sitt liv og sin tjeneste på det.
La meg ta et eksempel. Noe av det nye er lederseminar, men det gjør verden mye bedre enn de kristne. Jeg har jobbet på en av de mest “suksessrike” bedriftene i Norge i 10 år og de hadde mye bedre lederseminar enn det lederskolen med Aril Svartdahl tilbyr, men lettlurte og sjelelige kristne er et lett bytte for slike kurs.
Nei, vi må tilbake til de gode gamle veien, til de gamle stier som Profeten Jeremias skriver. Vi må tilbake til Ordet og vitnesbyrde sier Jesaja, de første kristne la vekt på Ordet og bønnen, det er der muligheten for virkelig åndelig fremgang ligger i Guds menighet, ikke noe annet!
At de “moderne” kristne velger en annen vei, det må spesielt Hyrdene i Guds menighet ta på sin kappe (Esekiel 34), men jeg tror Gud på tross av alt frafall reiser opp et nytt folk der en vil se akkurat de samme kjennetegnene som de første kristne. Hvorfor ble de første kristne kalt kristne? Fordi deres liv og tjeneste lignet på den Kristus de forkynte, tilbake der ønsker jeg alltid å være!
Jan Kåre
Kommentar #26892, skrevet av Evangelist | 23. juli 2007 kl. 13:31

40. Til anonym
Når du er her på bloggen, på møter eller leser kristne aviser, så må du være på vakt i dag. Satan går ikke alltid rundt som en brølende løve, men også som en listig slange.
Les selv og vurder, dette er hentet her fra bloggen:
Zevs var universets skaper og herre, og Paulus hadde ingen problemer med å jamstille Zevs med Israels Gud når han besøkte Aten.
Dette er en av Satans mange løgner i dag, ingen kan sidestilles med vår Gud, han er Gud over alle guder!
Jan Kåre
Kommentar #26900, skrevet av Evangelist | 23. juli 2007 kl. 17:19

59. Det er underlig å høre enkelte her. Selvfølgelig er alle sannheter skjult tilstede. Jeg har bare påpekt når Ulf Ekman og andre karismatikere vender tilbake til den Katolske Kirka, så kommer de hjem igjen. Til skjøgekirken!
At pinsevennene, som ikke er pinsevenner i ordet rette forstand, nå tillater at tom Katolikker skal tale på 100-års markeringen, så vitner det for meg om en ting, profetordet går i oppfyllelse, som vi bl.a. finer i åpenbaringsboka 17-18.
Det er klart at Hanvold sier mye bra, men at Leif og 90 % av alle forsvarer han i tykt og tynt her, forteller meg om at det er livsfarlig å ta med syndere på kristne møter i Norge hvis det er den åndelige standarden.
Jan Kåre
Kommentar #27275, skrevet av jan | 28. juli 2007 kl. 10:56
2.    Til Leif
Jeg tror uansett hvilken ord og begreper at den Katolske Kirka er en frafallen kirke som skal spille en avgjørende rolle i endetiden som er mye mer besnærende enn muslimer og andre religioner.
Samarbeid med den Katolske Kirka vil i lengden bare før enn ting med seg, at det er den som vil påvirke oss mer enn vi som evangeliske kristne vil påvirke dem.
Gå ut i fra henne i mitt folk er et skriftsted som er passende å bruke.
At det er karismatikere som er de første til å samarbeide med den Katolske Kirka forundrer ikke meg når man egentlig vet at det er kristne grupperinger begge to som egentlig i lære står langt i fra hva jeg vil si Guds ord lærer og hva de protestantiske kirker og menigheter har stått for, noe mange ikke står for lengre er en annen sak
Men for en gang skyld, respekter at jeg ikke tror på samarbeid med den -Katolske Kirka, så får du og likesinnede gjøre ellers hva du vil. At du gjentatte ganger har forsvart de mest ekstreme forkynnerne kan ikke jeg for.
Jan Kåre
Kommentar #27310, skrevet av jan | 29. juli 2007 kl. 9:06

Til Bjørn Arne Rosland
Jeg synes du stikker av med halen mellom bena etter du har kommentert enkelte ting.
Jeg går i full jobb og mange ganger så har jeg ikke hatt tid til å svare enkelte her og at det blir en eller anen skrivefeil pga tidsnød synes jeg du skulle vært for god til å kommentere.
At mange av de karismatiske forkynnerne så lett anerkjenne Katolikkene burde i det minste vært et tankekors. For meg så er jeg overbevist om at det er den Katolske Kirka som vil spille den ledende rolle på det åndelige område når Antikrist og den Falske Profet kommer frem, ikke muslimene eller andre. Bare det burde vært grunn nok for å ikke samarbeide med en slik frafallen Kirke. At noen henger seg opp i slike uvesentligheter om det er skjøgekirken eller ei betyr ingen ting. Den Katolske Kirka tror ikke på frelse i Kristus, men i sakramentene og i selve Kirka. Videre så har de utallige ubibelske læresetninger og ser på seg selv som den eneste sanne kirka i verden.
Og når vi tar med at de har drept et sted mellom 50-100 millioner gjenfødte kristne burde det være grunn nok for å aldri samarbeide med den frafalne kirka. Men nå skal åndssløve pinsevenner ha en Katolsk Biskop til å tale under pinsebevegelsens markering i Oslo Spektrum i September og de samarbeider ellers med den Katolske Kirka, ikke forstår jeg det!
Jan Kåre
Kommentar #27391, skrevet av Evangelist | 30. juli 2007 kl. 8:58

Hva er vranglære i de karismatiske menighetene?

1.) Det som ikke blir forkynt, der helliggjørelse i bibelsk termologi er omtrent utelatt. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. En merker når en er på karismatiske møter at det er støy og ikke bønnenånd og nådensånd som er rådende.
2.) Når Ulf Ekman forkynte på 80-tallet at Jesus sonet synden i dødsriket, noe han fornekter i dag. Når slike personer som Ekman lyver, snakker usant og fordreier sannheten akkurat som han selv vil og folk vil tro løgnen fremfor sannheten, da er det ikke lett.
3.) Ubibelsk ledermodel. Bibelen nevner eldste i flertallsform, i karismatiske menigheter er det en leder på topp og et lederråd som han kan avsette og innsette akkurat som han selv ønsker det.
4.) Hvis en har den “rette” troen så er en alltid frisk, lykkelig, rik, da har en den “rette” troen, dette er okkult.
5.) I trosmenigheter og karismatiske menigheter er den en utpreget Demonisk virksomhet der forkynneren kan skrike, puste, plystre, klappe i hendene og få “menigheten” til å falle og han styrer og manipulerer “menigheten” akkurat som han selv vil.
6.) Gjentatte ganger har jeg lest og også personlig hørt at en blitt straffet hvis en går imot “Guds Salvede”. Altså lederne og forkynnerne i de karismatiske menighetene og konferansene som de har et utall av da aktivitetsnivået er på topp, da DHÅ Salvelse er fraværende.
7.) Det er utallige ubibelske og mangelfull bibelforståelse innforbi karismatiske menigheter, skal en samle alt dette, så hadde det blitt bøker ut av dette.
8.) I karismatiske menigheter kan man gifte seg om igjen utallige ganger, leve i synd og gjøre det meste bare man er enig med lederen som kan være skilt og gift opptil flere ganger selv.
9.) I karismatiske menigheter er det en utpreget “elite” tenkning som er totalt fremmed for det alminnelige prestedømme som NT legger slik vekt på.
10.) I karismatiske menigheter er det er utall ubibelske læresetninger der forsoningen er selvfølgelig det aller værste der en tror at Jesus ikke sonet synden på Golgata, det er som Åge Åleskjær sa, Golgata er et tilbakelagt stadium!
Her kunne jeg holdt på 7 dager til og ha skrevet minst 5 bøker om dette. Men vi får gjøre som Guds ord sier; disse skal du vende deg i fra!
Jan Kåre
Kommentar #27512, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 23:21

Sluttkommentar:
Kommer tilbake til mer i del 2. Artikkelen ble mye lengre enn jeg hadde trodd enn denne ville bli da jeg begynte med den!
Relaterte linker: 

onsdag 27. april 2016

Nr. 1474: Fra kristenblogg.no: Karismatikerne kommer fra pinsevennene! Del 2

Nr. 1474:
Fra kristenblogg.no: Karismatikerne kommer fra pinsevennene! Del 2

Så søk på dette og fra rundt 2006-07 og ut over da var jeg mest aktiv.Bilde av min avdøde bibelskolerektor Arvid Myreng på Smyrna Bibelinstitutt ved Tønsberg i Re Kommune. Denne mannen og hans systematiske bibelundervisning gav meg veldig mye, som jeg har bygget videre på i livet og tjenesten for Herren!
Nå heter skolen kraft skolen, eller slik det står på deres hjemmeside:

Kraftskolen SBI er en sammensmelting av Stiftelsen Smyrna Bibelinstitutt og Kraftskolen.


1.    Jan “evangelist” Kåre skrev:
“Innforbi de kristne menigheter er det uludighet mot Guds ord som er den største fallgruben, og akuratt det har den karismatiske “fornyelse” fått oss bort i fra…”

Den karismatiske bevegelse er kun at kristne fra foskjellige sammenhang har oppdaget at
1. kristne er ett, uavhengig av kirkesamfunnsgrenser.
2. At Åndens dåp er for alle som er frelst.

Det har altså kommet et tillegg, til hva de mente tidligere. Altså framgang.

Jan Kåre har til gode å bevise vranglæren som er typisk for den karismatiske bevegelse. I den karismatiske bevegelse finnes det nemlig ikke lærespørsmål utover de punktene jeg har nevnt. De i den karismatiske bevegelse, har lære etter sine kirkesamfunn og tradisjoner. Slik det også er utenfor den karismatiske vekkelse.

Problemstillingen er altså veldig enkel. Men det er gjerne fellesnevneren som er vanskelig å finne for mange som lar følelsene løpe løpsk. Det virker være vanskeligere for mange mennesker å forenkle i motsetning til å forvanske.

Elia/Johannes oppgave var å forenkle - “gjøre Herrens veier rette.” (Fritt sit.)

Det tror jeg er en viktig oppgave for oss kristne.

Kommentar #27488, skrevet av Arild Holta | 31. juli 2007 kl. 17:38

2.    Til Arild

Jeg synes du er vanskelig, jeg har gitt deg uttallige opplysninger både selv og innternettsider, les dem og du vil se at karismatikerne bygger på opplevelser men ikke på Guds ord og skriften alene!

Kommentar #27496, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 18:56

3.    Til Arild Holta

Du nevner ar karismatitikerne tror på Den Hellig Ånd. Det er akuratt det jeg har hevdet hele tiden.

Men den karismatiske bevegelse er forsjellig fra plass til plass, men det er allikevel noen fellelnevnere.

La meg ta noen.
Når Kenneth Hagin ikke tror på forsoningen i vanlig bibelsk og protestantisk tenkning, men han sonet synden i dødsriket, så ser en at “alle” karismatikere som Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Aril Edvardsen og mange andre alltid forsvarer Keneth Hagin uansett om han ikke har et bibelsk syn på det aller viktigste i Guds ord, forsoningen.

Opplevelsefeleskap ikke Åndens samfunn. Innforbi det karismatiske så dyrker enn opplevelse, men når våre opplevelser går utaforbi Guds ord, så er opplevelsen viktigere enn Guds ord. Det har jeg hørt mange karismatikere si gjenntatte ganger.

Men det er en grunn for at pinsebevegelsen og mange andre godtar nå karismatikernerne, det er fordi at det har skjedd et stort fall i Ånden, der enn har åpnet seg opp for villfarelse, enn er ikke så nøie lengre som enn var før, det er mer bekvemeligt for kjødet og den menneskelige natur!

Kommentar #27498, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 20:12

4.    “Jan Kåre har til gode å bevise vranglæren som er typisk for den karismatiske bevegelse”

Jan Kåre klarer aldri å bevise dette. Men for Jan Kåre er det godt nok å påstå at de er vranglærere, hvis han finner noe å henge fingeren på hos noen som regner seg som karismatiker. På denne bloggen har han til de grader avslørt seg hvor lite han forstår av Guds ord. Likefullt er jeg overbevist om at han er en ærlig fyr.

Ikke overraskende godkjenner han nå kun Reinhard Bonnke som taler til pinsevennenes storstevne.

Kommentar #27509, skrevet av LeGu | 31. juli 2007 kl. 22:27

5.    Hva er vranglære i de karismatiske menighetene?

1.) Det som ikke blir forkynnt, der helliggjørelse i bibelsk termologi er omtrent utelatt. Uten heliggjørelse skal ingen se Herren. En merker når en er på karismatiske møter at det er støy og ikke bønnenånd og nådensånd som er rådende.

2.) Når Ulf Ekman forkynnte på 80-tallet at Jesus sonet synden i dødsriket, noe han fornekter i dag. Når slike personer som Ekman lyver, snakker usannt og fordreier sannheten akuratt som han selv vil og folk vil tro løgnen fremfor sannheten, da er det ikke lett.

3.) Ubibelsk ledermodel. Bibelen nevner eldste i flertallsform, i karismatiske menigheter er det en leder på topp og et lederråd som han kan avsette og innsette akuratt som han selv ønsker det.

4.) Hvis en har den “rette” troen så er en alltid frisk, lykkelig, rik, da har en den “rette” troen, dette er okkullt.

5.) I trosmenigheter og karismatiske menigheter er den en utpreget Demonisk virksomhet der forkynneren kan skrike, pyste, plystre, klappe i hendene og få “menigheten” til å falle og han styrer og manipulerer “menigheten” akuratt som han selv vil.

6.) Gjenntatte ganger har jeg lest og også personlig hørt at en blirt straffet hvis en går imot “Guds Salvede”. Altså lederne og forkynnerne i de karismatiske menighetene og konferansene som de har et uttall av da aktivitesnivået er på topp, da DHÅ Salvelse er fraværende.

7.) Det er uttallige ubibelske og mangelfull bibelforståelse innforbi karismatiske mengheter, skal en sammle alt dette, så hadde det blitt bøker ut av dette.

8.) I karismatiske menigheter kan man gifte seg om igjen uttallige ganger, leve i synd og gjøre det meste bare man er enig med lederen som kan være skilt og gift opptil flere ganger selv.

9.) I karismatiske menigheter er det en utpreget “elite” tenkning som er totalt fremmed for det allminelige prestedømme som NT legger slik vekt på.

10.) I karismatiske mengheter er det er uttall ubibelske læresetninger der forsoningen er selvfølgelig det aller værste der en tror at Jesus ikke sonet synden på Golgata, det er som Åge Åleskjær sa, Golgata er et tilbakelagt stadium!

Her kunne jeg holdt på 7 dager til og ha skrevet minst 5 bøker om dette. Men vi får gjøre som Guds ord sier; disse skal du vende deg i fra!

Jan Kåre

Kommentar #27512, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 23:211.    Jan “evangelist” Kåre skrev:
“Innforbi de kristne menigheter er det uludighet mot Guds ord som er den største fallgruben, og akuratt det har den karismatiske “fornyelse” fått oss bort i fra…”


Den karismatiske bevegelse er kun at kristne fra foskjellige sammenhang har oppdaget at
1. kristne er ett, uavhengig av kirkesamfunnsgrenser.
2. At Åndens dåp er for alle som er frelst.

Det har altså kommet et tillegg, til hva de mente tidligere. Altså framgang.

Jan Kåre har til gode å bevise vranglæren som er typisk for den karismatiske bevegelse. I den karismatiske bevegelse finnes det nemlig ikke lærespørsmål utover de punktene jeg har nevnt. De i den karismatiske bevegelse, har lære etter sine kirkesamfunn og tradisjoner. Slik det også er utenfor den karismatiske vekkelse.

Problemstillingen er altså veldig enkel. Men det er gjerne fellesnevneren som er vanskelig å finne for mange som lar følelsene løpe løpsk. Det virker være vanskeligere for mange mennesker å forenkle i motsetning til å forvanske.

Elia/Johannes oppgave var å forenkle - “gjøre Herrens veier rette.” (Fritt sit.)

Det tror jeg er en viktig oppgave for oss kristne.

Kommentar #27488, skrevet av Arild Holta | 31. juli 2007 kl. 17:38

2.    Til Arild

Jeg synes du er vanskelig, jeg har gitt deg uttallige opplysninger både selv og innternettsider, les dem og du vil se at karismatikerne bygger på opplevelser men ikke på Guds ord og skriften alene!

Kommentar #27496, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 18:56

3.    Til Arild Holta

Du nevner ar karismatitikerne tror på Den Hellig Ånd. Det er akuratt det jeg har hevdet hele tiden.

Men den karismatiske bevegelse er forsjellig fra plass til plass, men det er allikevel noen fellelnevnere.

La meg ta noen.
Når Kenneth Hagin ikke tror på forsoningen i vanlig bibelsk og protestantisk tenkning, men han sonet synden i dødsriket, så ser en at “alle” karismatikere som Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Aril Edvardsen og mange andre alltid forsvarer Keneth Hagin uansett om han ikke har et bibelsk syn på det aller viktigste i Guds ord, forsoningen.

Opplevelsefeleskap ikke Åndens samfunn. Innforbi det karismatiske så dyrker enn opplevelse, men når våre opplevelser går utaforbi Guds ord, så er opplevelsen viktigere enn Guds ord. Det har jeg hørt mange karismatikere si gjenntatte ganger.

Men det er en grunn for at pinsebevegelsen og mange andre godtar nå karismatikernerne, det er fordi at det har skjedd et stort fall i Ånden, der enn har åpnet seg opp for villfarelse, enn er ikke så nøie lengre som enn var før, det er mer bekvemeligt for kjødet og den menneskelige natur!

Kommentar #27498, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 20:12

4.    “Jan Kåre har til gode å bevise vranglæren som er typisk for den karismatiske bevegelse”

Jan Kåre klarer aldri å bevise dette. Men for Jan Kåre er det godt nok å påstå at de er vranglærere, hvis han finner noe å henge fingeren på hos noen som regner seg som karismatiker. På denne bloggen har han til de grader avslørt seg hvor lite han forstår av Guds ord. Likefullt er jeg overbevist om at han er en ærlig fyr.

Ikke overraskende godkjenner han nå kun Reinhard Bonnke som taler til pinsevennenes storstevne.

Kommentar #27509, skrevet av LeGu | 31. juli 2007 kl. 22:27

5.    Hva er vranglære i de karismatiske menighetene?

1.) Det som ikke blir forkynnt, der helliggjørelse i bibelsk termologi er omtrent utelatt. Uten heliggjørelse skal ingen se Herren. En merker når en er på karismatiske møter at det er støy og ikke bønnenånd og nådensånd som er rådende.

2.) Når Ulf Ekman forkynnte på 80-tallet at Jesus sonet synden i dødsriket, noe han fornekter i dag. Når slike personer som Ekman lyver, snakker usannt og fordreier sannheten akuratt som han selv vil og folk vil tro løgnen fremfor sannheten, da er det ikke lett.

3.) Ubibelsk ledermodel. Bibelen nevner eldste i flertallsform, i karismatiske menigheter er det en leder på topp og et lederråd som han kan avsette og innsette akuratt som han selv ønsker det.

4.) Hvis en har den “rette” troen så er en alltid frisk, lykkelig, rik, da har en den “rette” troen, dette er okkullt.

5.) I trosmenigheter og karismatiske menigheter er den en utpreget Demonisk virksomhet der forkynneren kan skrike, pyste, plystre, klappe i hendene og få “menigheten” til å falle og han styrer og manipulerer “menigheten” akuratt som han selv vil.

6.) Gjenntatte ganger har jeg lest og også personlig hørt at en blirt straffet hvis en går imot “Guds Salvede”. Altså lederne og forkynnerne i de karismatiske menighetene og konferansene som de har et uttall av da aktivitesnivået er på topp, da DHÅ Salvelse er fraværende.

7.) Det er uttallige ubibelske og mangelfull bibelforståelse innforbi karismatiske mengheter, skal en sammle alt dette, så hadde det blitt bøker ut av dette.

8.) I karismatiske menigheter kan man gifte seg om igjen uttallige ganger, leve i synd og gjøre det meste bare man er enig med lederen som kan være skilt og gift opptil flere ganger selv.

9.) I karismatiske menigheter er det en utpreget “elite” tenkning som er totalt fremmed for det allminelige prestedømme som NT legger slik vekt på.

10.) I karismatiske mengheter er det er uttall ubibelske læresetninger der forsoningen er selvfølgelig det aller værste der en tror at Jesus ikke sonet synden på Golgata, det er som Åge Åleskjær sa, Golgata er et tilbakelagt stadium!

Her kunne jeg holdt på 7 dager til og ha skrevet minst 5 bøker om dette. Men vi får gjøre som Guds ord sier; disse skal du vende deg i fra!

Jan Kåre

Kommentar #27512, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 23:21

6.    Det hadde ikke skadet Jan Kåre om du hadde skrevet at Ulf Ekman har tatt klart avstand fra JDS læren. Det gjorde han for flere år siden…

Kommentar #27523, skrevet av LeGu | 01. august 2007 kl. 0:27

7.    Jan Kåre / “evangelist” skrev:
“Men den karismatiske bevegelse er forsjellig fra plass til plass, men det er allikevel noen fellelnevnere.

La meg ta noen.
Når Kenneth Hagin ikke tror på forsoningen i vanlig bibelsk og protestantisk tenkning, men han sonet synden i dødsriket, så ser en at “alle” karismatikere som Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Aril Edvardsen og mange andre alltid forsvarer Keneth Hagin uansett om han ikke har et bibelsk syn på det aller viktigste i Guds ord, forsoningen.” (Sitat slutt)

Benny Hinn gikk tidligere imot dette og fikk en del reaksjoner fra Trosbevegelsen for dette. Ulf Ekman sa det var bibelvers som talte for begge syn.

De har altså ikke bare forsvart Kenneth E Hagin.

Jeg begynner å bli trett av alt våset du serverer. Du som andre må kunne kreve av deg selv å vite litt om- og forstå det du skriver bastant om. Er det for mye å forvente at det er fakta du kommer med?

Jeg er ytringsfrihetsaktivist. Men det som er bevisligen galt, skal man ikke prakke på andre mennesker. Slikt er å lure folk.

Kommentar #27530, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 1:15

8.    Om “evangelist” sine punkter:

1. Det forkynnes helliggjørelse i en mengde sammenhang i den karismatiske bevegelsen. Ikke minst i trosbevegelsen som du plasserer i samme bås.

2. Dette er for irrasjonelt. Ikke er heller det representativt for den karismatiske bevegelse. De mener jo alt etter hvilken kirkesamfunn de tilhører.

3. Når det gjelder ledermodell, så varierer den med hvilken sammenhan man er i. Lutherske karismatikere har ikke samme meninger som den såkalte trosbevegelsen.

4. Dette med tro, varierer med sammenhangen man er i. Det du kom med var en fordreid utgave av trosbevegelsen.

5. At det er demonisk i andre sammenhenger, er en påstand, ikke dokumentasjon.

6. Dette var jo også bare tøvete påstander.

7. Samler man det man er uenig i i en menda andre sammenhang og menigheter, så blir det mye. Men jeg undrer over hvorfor du tror at du har dokumentert noe med påstanden!

8. Dette er en fordreid påstand og til nød halvsannhet.

9. Angående “elite-tenkning” så varierer jo dette i forskjellige sammenhanger. Du sikter sikkert til det som er kalt den “apostoliske bevegelse” og lignende. Men selv i disse sammenhanger, varierer jo dette stort. Fra husmenighetstenkning til enorme konferanser.

10. Du gjenntar et tidligere punkt. Så legger du til en totalt fordreid påstand fra Åge Ålekjær.

Alt du har bevist, er at du ikke holder deg til virkligheten. Verken til hva folk sier og mener, eller til bibelvers som motsier det du mener.

Kommentar #27531, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 1:35

9.    Det er rart at ingen ser galskapen i det karismatiske. Åge Åleskjær har startet en menighet der han har gått tilbake på omtrent alt han har lært før og ført inn en ny vranglære som han kaller for nådeforkunnelsen.

Men man kan få tak i bøker og alt annet som omhandler JDS-læren. åndelig krigføring og alt annet, for et sammensurium!

Kommentar #27541, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 7:04

10.Slik jeg ser det, så er det en forførelse i fra Satan den karismatiske “fornyelsen”.

Selvfølgelig så skjer det gode ting der også. Men allikevel så har det resultert i at mange ikke tar Guds ord på alvor lengre, selvmord, splittelser, frafall, mennesker har mistet troen på Gud, økenomisk ruin og mange, mange andre ting.

Og så langt jeg vet det, Ulf Ekman har ikke gått tilbake på JDS-læren.

Jan Kåre

Kommentar #27548, skrevet av jan | 01. august 2007 kl. 10:32

11.“Og så langt jeg vet det, Ulf Ekman har ikke gått tilbake på JDS-læren.”

Nei, og her er vi ved kjernen av problemet. Fordi du er så uvitende, så skriver du som en løs kanon med usanne beskyldninger i hytt og pine. Du rører ved flere av Guds salvede helt uten grunn, og du skal en gang stå til ansvar for all den galskapen du har servert bl.a. på denne bloggen.

Kommentar #27551, skrevet av LeGu | 01. august 2007 kl. 10:47

12.Til Leif

Vilmannen Ulf Ekmann i Sverige ble innterjuvet i Dagen, Bergen , da løy han og sa at han aldri hadde forkynnt denne vranglæren, det er du og likesinnede som er uvitende.

Kommentar #27552, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:29


1.    Jan “evangelist” Kåre skrev:
“Innforbi de kristne menigheter er det uludighet mot Guds ord som er den største fallgruben, og akuratt det har den karismatiske “fornyelse” fått oss bort i fra…”


Den karismatiske bevegelse er kun at kristne fra foskjellige sammenhang har oppdaget at
1. kristne er ett, uavhengig av kirkesamfunnsgrenser.
2. At Åndens dåp er for alle som er frelst.


Det har altså kommet et tillegg, til hva de mente tidligere. Altså framgang.


Jan Kåre har til gode å bevise vranglæren som er typisk for den karismatiske bevegelse. I den karismatiske bevegelse finnes det nemlig ikke lærespørsmål utover de punktene jeg har nevnt. De i den karismatiske bevegelse, har lære etter sine kirkesamfunn og tradisjoner. Slik det også er utenfor den karismatiske vekkelse.


Problemstillingen er altså veldig enkel. Men det er gjerne fellesnevneren som er vanskelig å finne for mange som lar følelsene løpe løpsk. Det virker være vanskeligere for mange mennesker å forenkle i motsetning til å forvanske.

Elia/Johannes oppgave var å forenkle - “gjøre Herrens veier rette.” (Fritt sit.)

Det tror jeg er en viktig oppgave for oss kristne.

Kommentar #27488, skrevet av Arild Holta | 31. juli 2007 kl. 17:38

2.    Til Arild

Jeg synes du er vanskelig, jeg har gitt deg uttallige opplysninger både selv og innternettsider, les dem og du vil se at karismatikerne bygger på opplevelser men ikke på Guds ord og skriften alene!

Kommentar #27496, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 18:56

3.    Til Arild Holta

Du nevner ar karismatitikerne tror på Den Hellig Ånd. Det er akuratt det jeg har hevdet hele tiden.

Men den karismatiske bevegelse er forsjellig fra plass til plass, men det er allikevel noen fellelnevnere.

La meg ta noen.
Når Kenneth Hagin ikke tror på forsoningen i vanlig bibelsk og protestantisk tenkning, men han sonet synden i dødsriket, så ser en at “alle” karismatikere som Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Aril Edvardsen og mange andre alltid forsvarer Keneth Hagin uansett om han ikke har et bibelsk syn på det aller viktigste i Guds ord, forsoningen.

Opplevelsefeleskap ikke Åndens samfunn. Innforbi det karismatiske så dyrker enn opplevelse, men når våre opplevelser går utaforbi Guds ord, så er opplevelsen viktigere enn Guds ord. Det har jeg hørt mange karismatikere si gjenntatte ganger.

Men det er en grunn for at pinsebevegelsen og mange andre godtar nå karismatikernerne, det er fordi at det har skjedd et stort fall i Ånden, der enn har åpnet seg opp for villfarelse, enn er ikke så nøie lengre som enn var før, det er mer bekvemeligt for kjødet og den menneskelige natur!

Kommentar #27498, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 20:12

4.    “Jan Kåre har til gode å bevise vranglæren som er typisk for den karismatiske bevegelse”

Jan Kåre klarer aldri å bevise dette. Men for Jan Kåre er det godt nok å påstå at de er vranglærere, hvis han finner noe å henge fingeren på hos noen som regner seg som karismatiker. På denne bloggen har han til de grader avslørt seg hvor lite han forstår av Guds ord. Likefullt er jeg overbevist om at han er en ærlig fyr.

Ikke overraskende godkjenner han nå kun Reinhard Bonnke som taler til pinsevennenes storstevne.

Kommentar #27509, skrevet av LeGu | 31. juli 2007 kl. 22:27

5.    Hva er vranglære i de karismatiske menighetene?

1.) Det som ikke blir forkynnt, der helliggjørelse i bibelsk termologi er omtrent utelatt. Uten heliggjørelse skal ingen se Herren. En merker når en er på karismatiske møter at det er støy og ikke bønnenånd og nådensånd som er rådende.

2.) Når Ulf Ekman forkynnte på 80-tallet at Jesus sonet synden i dødsriket, noe han fornekter i dag. Når slike personer som Ekman lyver, snakker usannt og fordreier sannheten akuratt som han selv vil og folk vil tro løgnen fremfor sannheten, da er det ikke lett.

3.) Ubibelsk ledermodel. Bibelen nevner eldste i flertallsform, i karismatiske menigheter er det en leder på topp og et lederråd som han kan avsette og innsette akuratt som han selv ønsker det.

4.) Hvis en har den “rette” troen så er en alltid frisk, lykkelig, rik, da har en den “rette” troen, dette er okkullt.

5.) I trosmenigheter og karismatiske menigheter er den en utpreget Demonisk virksomhet der forkynneren kan skrike, pyste, plystre, klappe i hendene og få “menigheten” til å falle og han styrer og manipulerer “menigheten” akuratt som han selv vil.

6.) Gjenntatte ganger har jeg lest og også personlig hørt at en blirt straffet hvis en går imot “Guds Salvede”. Altså lederne og forkynnerne i de karismatiske menighetene og konferansene som de har et uttall av da aktivitesnivået er på topp, da DHÅ Salvelse er fraværende.

7.) Det er uttallige ubibelske og mangelfull bibelforståelse innforbi karismatiske mengheter, skal en sammle alt dette, så hadde det blitt bøker ut av dette.

8.) I karismatiske menigheter kan man gifte seg om igjen uttallige ganger, leve i synd og gjøre det meste bare man er enig med lederen som kan være skilt og gift opptil flere ganger selv.

9.) I karismatiske menigheter er det en utpreget “elite” tenkning som er totalt fremmed for det allminelige prestedømme som NT legger slik vekt på.

10.) I karismatiske mengheter er det er uttall ubibelske læresetninger der forsoningen er selvfølgelig det aller værste der en tror at Jesus ikke sonet synden på Golgata, det er som Åge Åleskjær sa, Golgata er et tilbakelagt stadium!

Her kunne jeg holdt på 7 dager til og ha skrevet minst 5 bøker om dette. Men vi får gjøre som Guds ord sier; disse skal du vende deg i fra!

Jan Kåre

Kommentar #27512, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 23:21

6.    Det hadde ikke skadet Jan Kåre om du hadde skrevet at Ulf Ekman har tatt klart avstand fra JDS læren. Det gjorde han for flere år siden…

Kommentar #27523, skrevet av LeGu | 01. august 2007 kl. 0:27

7.    Jan Kåre / “evangelist” skrev:
“Men den karismatiske bevegelse er forsjellig fra plass til plass, men det er allikevel noen fellelnevnere.

La meg ta noen.
Når Kenneth Hagin ikke tror på forsoningen i vanlig bibelsk og protestantisk tenkning, men han sonet synden i dødsriket, så ser en at “alle” karismatikere som Ulf Ekman, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Aril Edvardsen og mange andre alltid forsvarer Keneth Hagin uansett om han ikke har et bibelsk syn på det aller viktigste i Guds ord, forsoningen.” (Sitat slutt)

Benny Hinn gikk tidligere imot dette og fikk en del reaksjoner fra Trosbevegelsen for dette. Ulf Ekman sa det var bibelvers som talte for begge syn.

De har altså ikke bare forsvart Kenneth E Hagin.

Jeg begynner å bli trett av alt våset du serverer. Du som andre må kunne kreve av deg selv å vite litt om- og forstå det du skriver bastant om. Er det for mye å forvente at det er fakta du kommer med?

Jeg er ytringsfrihetsaktivist. Men det som er bevisligen galt, skal man ikke prakke på andre mennesker. Slikt er å lure folk.

Kommentar #27530, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 1:15

8.    Om “evangelist” sine punkter:

1. Det forkynnes helliggjørelse i en mengde sammenhang i den karismatiske bevegelsen. Ikke minst i trosbevegelsen som du plasserer i samme bås.

2. Dette er for irrasjonelt. Ikke er heller det representativt for den karismatiske bevegelse. De mener jo alt etter hvilken kirkesamfunn de tilhører.

3. Når det gjelder ledermodell, så varierer den med hvilken sammenhan man er i. Lutherske karismatikere har ikke samme meninger som den såkalte trosbevegelsen.

4. Dette med tro, varierer med sammenhangen man er i. Det du kom med var en fordreid utgave av trosbevegelsen.

5. At det er demonisk i andre sammenhenger, er en påstand, ikke dokumentasjon.

6. Dette var jo også bare tøvete påstander.

7. Samler man det man er uenig i i en menda andre sammenhang og menigheter, så blir det mye. Men jeg undrer over hvorfor du tror at du har dokumentert noe med påstanden!

8. Dette er en fordreid påstand og til nød halvsannhet.

9. Angående “elite-tenkning” så varierer jo dette i forskjellige sammenhanger. Du sikter sikkert til det som er kalt den “apostoliske bevegelse” og lignende. Men selv i disse sammenhanger, varierer jo dette stort. Fra husmenighetstenkning til enorme konferanser.

10. Du gjenntar et tidligere punkt. Så legger du til en totalt fordreid påstand fra Åge Ålekjær.

Alt du har bevist, er at du ikke holder deg til virkligheten. Verken til hva folk sier og mener, eller til bibelvers som motsier det du mener.

Kommentar #27531, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 1:35

1.    Til Leif


Vilmannen Ulf Ekmann i Sverige ble innterjuvet i Dagen, Bergen , da løy han og sa at han aldri hadde forkynnt denne vranglæren, det er du og likesinnede som er uvitende.


Kommentar #27552, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:29


2.    Til Arild

Jeg må si at du virker her litt arrogant og uviten, mangel på kunnskap går mitt folk til grunne sier Hosea.

Det motsvare du gir er det lite og ingenting hold i, slik ser jeg det!

Veldig teoretiske og ikke sanne og troverdige.

Kommentar #27553, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:33
 

1.    Hvem er Guds Salvede?
Det er de som forkynner Guds ord og lever derefter, ingen andre!
Jesus sa at de som lever etter som de preker, og preker rett, skal kalles stor i Guds rike, ingen andre.
Jeg tror at Ulf Ekman og likesinnede er mer eller mindre styrt av Satan når de ikke forkynner Guds ord rett!
Kommentar #27554, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:36
2.    Evangelist skrev:
“Åge Åleskjær har startet en menighet der han har gått tilbake på omtrent alt han har lært før”
Dette er feil. Bytt “omtrent alt” med “noe”.
Det er bra Paulus og bibelforfatterne ikke var like upresis som deg. Da hadde vi ikke hatt Bibelen.
At du kaller meg uviten, er tøvete. Og kun en av dine standarduttalelser, når du får motstand. Når du likte det jeg skrev, har du sagt det motsatte, flere ganger.
“Villmannen Ulf Ekman” (liker analogien med villoksen i GT) har hevdet at det finnes vers til støtte for begge måter å forstå det på. Tenk om du kunne få et så helhetlig syn, at du så ting fra flere synsvinkler. I stedet for å lage en karikatur av meningene til de som er uenige med deg. Og i stedet for “å slå ihjel” de bibelversene som taler for en annen synsvinkel.
Kommentar #27566, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 14:45
3.    Sit: “Hvem er Guds Salvede?
Det er de som forkynner Guds ord og lever derefter, ingen andre!”
Hmm, det avskriver vel deg sammen med alle oss andre.
Bruk like mye tid på å kritisere deg selv, som du kritiserer andre. Det er sunnere med selvkritikk enn bare kritikk.
Kommentar #27567, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 14:54
4.    Til Arild Holta
Du har lest mye, men når det gjelder kunnskap og kjenneskap på det åndelig område, så ligger du nok langt bakefter. Det virker som du ikke forstår hva som foregår i den åndelig verden, derfor skjønner du ikke at det er en åndskamp.
Selvfølgelig har ikke Åge Åleskjær gått tilbake på alt i ordets rette forstand hvis du leser det jeg skriver som en 4-åring, men du er da en voksen mann? Men hvis du skal ha det som en 4-åring, mye har han gått tilbake på og han har “innført” en ny reformasjon som er rett i fra Demonisk påvirkning i hans mørke hjerte og sinn!
Klarer enn dette kan jeg vel ikke si det?
Kommentar #27579, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 18:46
5.    Til Leif
Vi får slutte dette med å si at vi er utrolig uenige i det meste!
Men det er vel ikke bare jeg som skal stå innforbi Gud med mitt liv? Det gjelder deg med dine negative utspill mot meg som stort sett er grunnløse. Men de som både lever i mot Guds ord og preker etter sitt eget hode, forsvarer du! Ja, slik kan man se det når man er forblindet, slik ser jeg det og da mener jeg også å ha Guds Ånd!
Jan Kåre
Kommentar #27580, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 18:51
6.    Viser du deg motløs på trengselens dag er din kraft ringe sier Salamo.
Man kan lese i det uendelige i Guds ord, bøker og høre uendelige med taler. Men når man kommer opp i uventetede og vanskelige situasjoner i livet, da viser vi vår sanne karakter.
Når en mann som Arild Holta sier gang på gang at han ikke har klart å taklet vanskelige situasjoner, men har lest og hørt utallige bøker og taler, men sier rett ut at han ikke takler ting. Da må vi forstå at det er uendelig forsjell på kunnskap og kjennskap. Det er viktig med kunnskap, men det er kjenneskapet til Jesus og det åndelige livet som er det avgjørende. Det er her stort sett hele kristen-Norge svikter og også i den vestlige verden. Det er derfor vi ser det frafallet inforbi de kristne menighetene i den vestlige verden, Norge innberegnet!
Jan Kåre
Kommentar #27584, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 18:58
7.    Dere er nok ikke uenig i det meste. Dere er faktisk enige i en mengde.
Det bare virker som om dere er fryktelig uenige fordi du er så opphengt i det du hevder er den karismatiske vekkelse.
Kommentar #27585, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 19:02
8.    Kjenner vi bibelens språkbruk? Når det står at all verdens skulle skrives inn i manntall, så var det ikke etthvert menneske, men de som levde innforbi Romerrikkets grenser. Når jeg hevder alt, så er det selvfølgelig et måte å fremmlegge en sak på. For meg så har Åge Åleskjær alt av vesentlig betydning for man på 80-tallet forandret på “alt”, bare for å avkrefte det Holta sier er ubibelskt som jeg mener er godt Norskt!
Kommentar #27586, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 19:21
9.    Hvem er Guds Salvede? Uten enn evner å gå i seg selv, så vil en selvfølgelig miste Salvelsen. Så hvis jeg ikke hadde hatt evnene til å gå i meg selv, så hadde jeg mistet den enorme Salvelsene Gud har lakt på meg!
Det er den som lyder, er lydige, Gud gir sin Ånd. Vi synger også i en sang: Lyde og tro, gir hvile og ro! Det er der vi alle må leve og Gud ønsker å ha oss alle, det er også det allminnelige prestedømme som NT legger slik vekt på. Den elite-tenkning som mange har er ubibelsk, Gud har kun en “favoritt” det er hans Sønn Jesus Kristus. Når vi lever i ham og er lydige mot Ordet, Jesus er Ordet, da vil vi til fylle oppleve Guds Salvelse. Men beveger vi oss bort i fra Kristus og Guds ord, så bringer vi forvirring og mørke inn i våres og andre liv.
Hvem er de sanne Hyrder i Guds menighet? De som lever etter Guds ord og preker som Guds ord og tar ansvar også overfor ubibelsk lære og forkynnelse og levesett!
Jan Kåre
Kommentar #27587, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 19:28
10.“all verden” var den tids kjente verden.
Du kan selvsagt bruke dette for å undskylde at du skriver uklart, og fortsette å dra ting over samme kam.
Jeg forventet ikke selvkritikk. Imidlertid finner jeg det nødvendig å svare, da ikke alle leserne har fulgt med så lenge at de har oppdaget at du kritiserer andre i mengder, uten å ta selvkritikk selv.
Her var det veldig enkelt å ta selvkritikk, men du gjorde ikke det denne gangen heller, desverre.
Kommentar #27588, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 19:30
11.Arild
Du henger deg opp i det som er uvesentlig og det som har betydning, det overser du. Det har med mangel på modenhet på det menneskelig og åndelige plane, slik ser jeg det.
Men du har mye kunnskap, men kjennskap, det er 2 forsjellige ting.
Søk Herren på dine knær og Gud Den Hellige Ånd vil åpenbare for deg ufattelige ting både på det åndelige og naturlige planet. Jeg har erfart dette siden ungdommen, og jeg kan annbefale et liv på knær i sammen med Jesus, det bringer himmelen nær her på jorda og du blir Salvet med Den Hellige Ånd når du og jeg og alle andre lever der!
Jan Kåre
Kommentar #27590, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 19:53
12.Jack Tommy Anderfor sier mange Norske veldig lite. Men han er en av lederne eller Hyrdene i pinsebevegelsen i Sverige. Når striden med Livets Ord og pinsebevegelsen var der på 80-talet så fikk jeg det av Den Hellige Ånd da jeg holdt den svenske avisen Dagen da, at han som var mest i mot Ulf Ekman og Livets Ord kom til å “snu”.
Hvorfor? Han var en kirkasammfunnsmann og ikke noe annet. Han hadde og har mye kunnskap, men kjennskap til det som har med Gud og de åndelige virkningene i den åndelige verden, er dessverre han og de fleste Kristne lederne i Scandinavia veldig fremmede for, derfor er det åndelig staginasjon innforbi de kristne menigheter. Mye kunnskap i Guds ord, men lite kjennskap på det åndelige planet. Og de som har den erfaringen, blir tilsidesett og motarbeidet, men det vil komme en tid da Gud begynner uavhengi av menneskelige feil og anstrengelser å gjøre et verk, Den Hellige Ånds verk (Sakarja 4) Amen Hallelujah!
Kommentar #27596, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 20:16
13.Når du rakker ned på andre kristne, så henger du deg opp i, ikke bare uvesentligheter, men totale forvrengninger.
Du kan heller ikke skjule deg bak en anbefaling om bønn. Nedrakking av andre kristne og predikanter, blir ikke bedre av det.
Du kan begynne med å presist beskrive de andre sin lære. Slik at de kan kjenne seg igjenn i den.
Så kan du dokumentere med Bibelen at de har feil.
Til nå har jo dette i hovedsak handlet om å tilbakevise påstander om navngitte personer, som du ilegger meninger og motiv og kassifiserer mildt sagt forvirrende for de fleste.
Jeg er enig i at det er en skam å skille og gifte seg gang på gang, som du stadig poengterer. Spesielt å skille seg gang på gang. Men når du kategorisk hevder slike ikke skal være forkynnere senere i livet, så bygger du ikke på Bibelens klare ord, men på “hellige” tolkninger.
Men nå er jo dagens kristne lært opp til å tro på “hellige” tolkninger. Desverre. Det er vel dette som skiller oss fra fra Peter, Paulus og bibelforfatterne: De opphøyet Guds klare ord. Vi opphøyer sjeliskhetens mer eller mindre difuse fortolkninger.
Du kan selvsagt beskylde meg for uåndelighet, uvitenhet, umodenhet og annet du bruker, etter fast mønster, mot de som motsier deg. Etter en stund mister det effekt.
Det er imidlertid trist å måtte bruke tid på all din upresise og urimelige kritikk av forkynnere og bevegelser som du ikke liker.
Når hovedpersonene i den karismatiske bevegelse i hovedsak kan BEVISES (legg merke til “bevis”) å ha sin opprinnelse i pinsebevegelsen, da holder det ikke med konspirasjonsidéer om den katolske kirke. Slikt er i beste fall halvsannheter. Den katolske kirke vil ha kristenheten tilbake til seg. Likevel har de fremste pionerene i den såkalte karismatiske vekkelse og trosbevegelse, sitt opphav blant pinsevenner. Du kan like det eller ikke. Men du kan ikke forandre historien bare fordi du nekter å forholde deg til et større bilde av saken.
Kommentar #27598, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 20:29
14.Arild, den åndelige dømmer alt men selv blir han ikke dømmt av noen sier skriften, jeg rakker ikke ned på noen men viser bare hva Guds ord sier om saken.
Når vi leser troskapitlet i Hebreerbrevet 11 så ser vi at lydighet og tro er helt flettet inn i hverandre. Trosbevegelsen legger vekt på tro men lydighet mot Guds ord er nesten utelatt derfor er det som de holder på med også villfarelse!
Men Guds ord står fast allikevel; Herren kjenner sine.
Kommentar #27600, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 20:49
15.Til Arild
Les Arild Polleastad sine bøker (de er på Norsk, med det orker du sikker ikke da du ikke engang vil høre på en tale av meg), der kommer det klart frem at den Katolske Kirka først prøvde å motarbeide pinsevennene, noe som de fremdeles gjør i Sør-Amerika. Så ble det en ny taktikk, samarbeid. Det er akuratt det sm foregår over alt i dag; samarbeid. Akuratt som den homoseksuelle kjærligheten er unormal men reel, så er det at pinsevenner, karismatikere, katolikker, lutheranere og andre samarbeider uten å stå opp for sine “sannheter”.
At det bilde vi finner i Åpenbaringsboka 17-18 er i ferd med å skje, men de fleste ser det ikke da en er åndelig blind og nærsynt!
Men Herren har sine tjenere som har åndelige klarsyn, og jeg tror jeg er 1 av de, men han har mange, mange andre over den hele verden.
Likesom han kallte Paulus, Silas, Peter, Johannes og mange andre blant de første kristne så har han kallt meg og mange, mange andre til å være HANS sendebud i den siste tiden før HANS gjennkomst i skyen for å hente dem som er rede og elsker HANS åpenbarelse!
Jan Kåre
Kommentar #27610, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 22:35
16.Jeg har alltid lurt på hvorfor en skal høre dette når en forkynner eller skriver mot karismatiekre, en rører med Herrens Salvede!
Hvis en studerer disse forkynnerne, så minner de om om Beleam, Beors sønn, som elsket urettferdighets lønn, slik er nok de fleste “Herrens Salvede” karismatikereer.
Skriften sier klart at disse skal en vende seg i fra, det har jeg gjort og jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.
Der kan jeg si som Paulus; ha meg som forbilde!
Jan Kåre
Kommentar #27611, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 22:46
17.Tre sitater fra innleggene over:
“den åndelige dømmer alt men selv blir han ikke dømmt av noen sier skriften”
“Herren har sine tjenere som har åndelige klarsyn, og jeg tror jeg er 1 av de”
“Der kan jeg si som Paulus; ha meg som forbilde!”
Kommentar #27615, skrevet av Arild Holta | 01. august 2007 kl. 23:34
18.Motstand
Det er rart disse karismatikerne er så redd motstand og alle skal være enig med dem.
Jeg har opplevd slik motstand at jeg må ha mer av Gud, Jesus og Den Hellige Ånd for å “overleve”. Paulus trodde også han kom til å dø og regnet seg også som død. Men så hadde jan et Guddommelig kall og utrustning, men når en mangler det, så må en skånes hvis, men det er bare enda et av mange bevis at den karismatiske “fornyele” er et oppblåst menneskeverk stort sett!
Jan Kåre
Kommentar #27616, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 23:38
19.Til Arild
Veldig fine sitater du kom med, fortsett med det broder!
Kommentar #27617, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 23:39
20.får nesten komme med et sitat jeg også
Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke
Paulus var ydmyk i det minste.
Kommentar #27618, skrevet av olec | 01. august 2007 kl. 23:46
21.Til olec
Ja, av alt de rare beskyldningene som jeg har hørt opp gjennom åra, så er det å være ydmyk og leve i ordet og bønnen veldig nødvendigt og viktigt.
Men det går alltid til seier i Jesu navn for den som stoler på Herren!
Kommentar #27619, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 23:59
22.Vi kan i det minste enes om at det er full seier i Jesu navn Jan Kåre.
Det “ække” så ille bare det.
Kommentar #27621, skrevet av olec | 02. august 2007 kl. 0:13
23.“Det er seier, seier, det er seier i Jesu ærerike navn, ja det er er seier, i Jesu navn. Han frelste meg, han bevarer meg, han leder meg, det er seier i Jesu ærerike navn!”, Hallelujah og Takk og lov. Snart skal vi se vår Konge stor! Det er seier over alle onde makter i Jesu navn. Seieren han vant på korset!
Kommentar #27622, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 0:23
24.“… så har han kallt meg og mange, mange andre til å være HANS sendebud i den siste tiden før HANS gjennkomst i skyen for å hente dem som…”
Det høres jo bra ut, men jeg kan ikke undres over hvem disse “mange, mange andre” er, for de aller fleste forkynnere her i Norge utenom deg selv har du jo forlengst stemplet som kjettere, vranglærere og forførere for å si det høflig.
Ser gjerne at du nå kommer med en liste over norske nålevende forkynnere som er blant disse “mange, mange”. Hvis den ikke kan fremlegges, anser jeg påstanden om de “mange, mange” for bare å være tomme fraser.
Kommentar #27623, skrevet av LeGu | 02. august 2007 kl. 0:23
25.“Der kan jeg si som Paulus; ha meg som forbilde!”

9.    Det er rart at ingen ser galskapen i det karismatiske. Åge Åleskjær har startet en menighet der han har gått tilbake på omtrent alt han har lært før og ført inn en ny vranglære som han kaller for nådeforkunnelsen.

Men man kan få tak i bøker og alt annet som omhandler JDS-læren. åndelig krigføring og alt annet, for et sammensurium!

Kommentar #27541, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 7:04

10.Slik jeg ser det, så er det en forførelse i fra Satan den karismatiske “fornyelsen”.

Selvfølgelig så skjer det gode ting der også. Men allikevel så har det resultert i at mange ikke tar Guds ord på alvor lengre, selvmord, splittelser, frafall, mennesker har mistet troen på Gud, økenomisk ruin og mange, mange andre ting.

Og så langt jeg vet det, Ulf Ekman har ikke gått tilbake på JDS-læren.

Jan Kåre

Kommentar #27548, skrevet av jan | 01. august 2007 kl. 10:32

11.“Og så langt jeg vet det, Ulf Ekman har ikke gått tilbake på JDS-læren.”

Nei, og her er vi ved kjernen av problemet. Fordi du er så uvitende, så skriver du som en løs kanon med usanne beskyldninger i hytt og pine. Du rører ved flere av Guds salvede helt uten grunn, og du skal en gang stå til ansvar for all den galskapen du har servert bl.a. på denne bloggen.

Kommentar #27551, skrevet av LeGu | 01. august 2007 kl. 10:47

12.Til Leif

Vilmannen Ulf Ekmann i Sverige ble innterjuvet i Dagen, Bergen , da løy han og sa at han aldri hadde forkynnt denne vranglæren, det er du og likesinnede som er uvitende.

Kommentar #27552, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:29

13.Til Arild

Jeg må si at du virker her litt arrogant og uviten, mangel på kunnskap går mitt folk til grunne sier Hosea.

Det motsvare du gir er det lite og ingenting hold i, slik ser jeg det!

Veldig teoretiske og ikke sanne og troverdige.

Kommentar #27553, skrevet av Evangelist | 01. august 2007 kl. 11:33


 

1.    Her er da noen Norske forkynnere som har gitt meg mye; Morgan Kornmo, Bibelskolerektor Alfred Myreng, Emanuel Minos, Finn Arne Lauvås, Gordon Tobiassen, Jørn Strand, Tom Erlandsen, Willy Nilsen, Jan Veiby, Steinar Slotten, Thorsten Grotbækk, og mange, mange andre.

Og det er også enda flere avdøde Norske forkynnere som har gitt meg mye, slike som Åge Samuelsen, Thoralf Gilbrandt, Martin Ski, Sverre Kornmo og så har jeg lest enda mer av de første frie venner og pinsevenner som Barratt, Pethrus, Oscar Halvorsen, Werner Skibstad, Nordquelle, Maria Monsen, Dagmar Engstrøm og ikke minst Severin Larsen og mange, mange flere!

Og heldigvis, jeg mener at Gud har også kallt og utrustet meg, en blant mange brødre!

Jan Kåre

Kommentar #27625, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 0:37

2.    Og det er en som har gitt meg utrolig mye men som dessverre i dag er på det samme åndelige nivået som den nevnte karismatikernerne er, det er Torkild Terkelsen, men han er dessverre også 1 blant de mange som forkynner ubibelsk lære i dag!

Kommentar #27626, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 0:40

3.    Litt tatt ut av sin sammenhang:

1Kor 11:30-32
30 Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn.
31 Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt.
32 Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.

Det er meningen vi skal dømme oss selv.

Kommentar #27627, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 0:41

4.    “men han er dessverre også 1 blant de mange som forkynner ubibelsk lære i dag!”

Altså, er du ensom igjen som rettroende forkynner i vårt land.

Kommentar #27628, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 0:48

5.    “Her er da noen Norske forkynnere som har gitt meg mye;”

Det var beroligende. Men jeg kjenner jo en av de som ikke tror på noen kommende trengselstid eller antikrist, ei heller på at landet Israel har noen spesiell betydning idag.

Men jeg våger ikke nevne navnet…

Kommentar #27629, skrevet av LeGu | 02. august 2007 kl. 0:59

6.    Til Leif

Det er bare å nevne navnet det, jeg er hverken sint eller voldelig.

Kommentar #27630, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 1:04

7.    Til Arild

Jeg tror du har bommet litt på forståelsen? Eller tar jeg feil?

Torkild er i dag en av de som forkynner “Jesu only” som en må ta sterkt avstand i fra, slik ser jeg det.

Og jeg ble frelst i de frie venner der Egil og Arne og mange andre utrolig gode og bibeltro forkynnere, slike som Reidar Veiby, Far til han som driver Hermon Andersen og mange som jeg ikke husker navnet helt på siden det nærmer seg 30 år siden jeg ble frelst!

Og jeg har opplevd også yngre forkynnere som begynnt godt, men så glap det for, slike som Ove Larsen, Rune Kristiansen som reiste med ham og andre, Bjørn Hagen og andre, men mens de sto på var de gode forkynnere. Det er selvfølgelig mange andre også i andre sammenheng, men jeg kjener best til hva som har foregått innforbi Maranata, frie venner og pinsebevegelsen i Norge og til dels noen karismatiske grupperinger.

Kommentar #27631, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 1:12

8.    “Det er bare å nevne navnet det, jeg er hverken sint eller voldelig.”

Nei, sikkert ikke. Men jeg tar ikke sjansen på at du kaster han ut fra listen din over godkjente forkynnere… Og det er verre en sinne og vold…

Kommentar #27632, skrevet av LeGu | 02. august 2007 kl. 1:14

9.    Til Leif

Jeg har hørt at Finn Arne forkynner noe slikt. Men han ledet meg igjennom til Ånden dåp med tungene og han døpte meg i vann. Og når jeg var ny på veien, så opplevde jeg mye godt med ham. At han kansje har gått bort i fra noe i dag, det vet jeg ikke helt.

Men han har ihvertfall en meget klar og frigjørende Kristus-forkynnelse som løfter. Men at noen sporer av, det er vel ikke så underlig, Satan vil lure oss alle på 1 eller flere punkter, vi har alle våre kamper. Men det går ann å bli stående etter å ha overvunnet alt sier Paulus til Efesernerne!

Kommentar #27633, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 1:18

10.For meg så er det viktigst at de legger vekt på Guds ord i forkynnelsen\undervisningen, og at Den Hellige Ånd er virksom i og gjenom forkynnelsen.

Jeg hører en del på Norea Radio med mange gode og bibeltro Lutheraner, men Isak sa til sin Far Abraham; hvor er Lammet? Her når jeg hører mange fine og gode Lutheranere må jeg spørre: Hvor er Den Hellige Ånd? Den 3 person i Guddommen, vi lever i Nådens og Åndens tidshusholdning, da kan vi ikke utelatte Den Hellige Ånd!

Kommentar #27635, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 1:30

11.Nå var det en nytelse å høre deg, evangelist!

Kommentar #27638, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 2:24

12.Takk Arild

Men jeg mener det er avgjørende viktig at vi legger vekt på hva Den Hellige Ånd kan gjøre i og gjennom våre liv.

Er ikke Ånden virksom er det fånyttes alt det vi holder på med, men med Den Hellige Ånd så skjer det store og ufattelige ting. Noe jeg opplever mer eller mindre hver dag broder! Men mye vil ha mer!

Kommentar #27642, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 7:55

13.Til Evangelist.
Mist ikke motet av den overlegne tonen som noen svarer deg med her, jeg er helt enig med deg, hører også selv på de samme forkynnerne idag.
De som ennå lever.
Tror det er veldig viktig at vi får nådegaven til å bedømme ånder. Der er veldig mye ” grums” som sies fra talerstolene idag.
Hørte fra et sommerstevne i år en tale hvor det kun ble servert kvasi vitenskap. Kan ikke forstå at en talerstol kan bli brukt til slikt uten protest.

Kommentar #27643, skrevet av anonym | 02. august 2007 kl. 9:09

14.Til anonym

Jeg har advart mot utglidningen lenge, men det ar også kostet. De såkalt ledene brødrene i pinsebevegelsen og mange andre har gjort alt med å stoppe meg.

Men det er er tegn at jeg har et budskap og en tjeneste. Men Egil og Arne er noen herlige brødrer, de er spesielle!

Jan Kåre

Kommentar #27649, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 10:49

15.Til anonym

Nådegavene til prøve ånder begynnte å virke i livet allerede som ungdom uten jeg var klar og bevisst om det. Men etter hvert har jeg blitt mer og mer klar over det.

Men det aller viktigste er å prøve alt på Guds ord, det er det som er det avgjørende til syvende og sist søster!

Det er ikke store resultater, menneskelig annerkjennelse eller noe slikt, men stemmer det en forkynner med Guds ord og en lever selv etter det budskapet en selv forkynner, en slik person skal kalles stor i Guds rike sier Jesus i bergpreken!

Jan Kåre

Kommentar #27653, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 11:10

16.Den Hellige Ånd er en skapende ånd. Derfor er det så viktig at Den Hellige Ånd får rom i våre liv og i menigheter.

Den Hellige Ånd er den minst forståtte person og mest neglisjerte person i Guddommen.

Men det er ikke dermed sakt at alt det mennesker sier kommer fra Den Hellige Ånd er fra Gud, det må alltid stemme med Guds ord.

Noe av den siste løgnene mennesker holder på med er å tidfeste Jesu gjenkomst. Dette er en av mange villfarelser i dag. Ingen vet dag eller timen sa Jesus, kun Gud Fader alene!

Jan Kåre

Kommentar #27654, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 11:24

17.Til Evangelist

Kan bae si AMEN til det du skriver.

Kommentar #27661, skrevet av anonym | 02. august 2007 kl. 12:36

18.“men stemmer det en forkynner med Guds ord og en lever selv etter det budskapet en selv forkynner, en slik person skal kalles stor i Guds rike sier Jesus i bergpreken!”

Og sitatene fra lengre opp:

“den åndelige dømmer alt men selv blir han ikke dømmt av noen sier skriften”

“Herren har sine tjenere som har åndelige klarsyn, og jeg tror jeg er 1 av de”

“Der kan jeg si som Paulus; ha meg som forbilde!”

Vi kan finne svært mange slike sitater fra “evangelist”, men ikke fra anonym eller fra de aller fleste her på Kristenblogg.

2Kor 12:20-21
20 For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, når jeg kommer – og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse,…

Jak 3:14-16
14 Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!
15 Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk.
16 For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er.

Det er altså ikke pent, det som står i Bibelen om selvhevdelse. Jeg kan ikke se at det er en del av den sunne læren.

Kommentar #27666, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 13:36

19.Til Arild

Har du lest om de Profetene og Apostlene i bibelen. Det var menn, og noen få kvinner som virkelig hadde tro på det budskapet Gud hadde gitt dem.

Du viser enn veldig rar innstilling her. De karismatikerne som jeg har advart imot, de går ikke akuratt med noen ydmyk innstilling selv om de preker imot Guds ord i mange ting og mange lever også en form for dobbelliv. De er langt mer selvhevdene enn det jeg er som så langt jeg vet både preker rett og lever rett i motsetning til de karismatikerne som du, Leif og mange andre forsvarer.

Nei takke meg til å være frimodig, det gjør jeg med god samvitighet og med hevet hode, jeg er ikke redd for å si det at jeg vet 100 % at den karismatiske “fornyelsen” ikke er det Guds verk som du og mange andre hevder, det stemmer ikke med GUDS ORD, derfor er jeg ikke flau over å hevde det jeg gjør broder Arild!

Jan Kåre

Kommentar #27687, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 19:29

20.Til anonym

Takk for stadigvekk oppmuntrende ord. Jeg er frimodig da jeg vet at jeg holder frem Guds ord og Gud sanksjonerer det med en overveldene fred i mitt hjerte og liv, takk for forbønn også!

Kommentar #27688, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 19:33

21.Det er vel mye forlangt, men nå må Leif, Arild, Jone, olec og alle andre heller gå disse karismatikerne litt i “sømmene”?

De skal fortelle og belære meg hele tiden.

Men nå får fokuset heller værre disse vranglærerne Aril Edvardsen, Åge Åleskjær, Kenneth Hagin, Keneth Copeland, Benny Hinn, Ulf Ekman, Jan Hanvold og mange andre karismatikerer. Da har de sikker arbeid for lang tid fremover. For de er både frekke, freidig, og lever og forkynner ganske så annerledes enn Guds ord lærer!

At de mener jeg mangler selvinnsikt tror jeg er noe sprøyt! Jeg vet da at jeg trenger Guds nåde hver dag!

Kommentar #27689, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 19:53

22.vist trenger du Guds nåde Jan Kåre.

Akkurat som meg.

Jeg har ikke noe forhold til karismaterne.

Det jeg har hevdet, i og for seg fra dag 1, er at noen burde ristet deg litt, og lært deg litt folkeskikk.

Du kan fint komme med helt samme synspunkter, og helt de samme advarsler uten å fornærme/fordømme halve kristen Norge.

Jeg har også fortalt deg at da ville ordene dine hatt kraft. (nå preller de egentlig bare av)

Når du hevder at du “lever rett” så må jeg nesten trekke litt på smilebåndet. Jeg verdsetter og ikke minst beundrer pågangsmotet ditt Jan.

Ingen lever rett.

Og du bør tøyle tungen din litt. Faktisk en hel del.

Jeg syntes du skriver veldig mye godt. Og teologisk tror jeg vi er sånn tålig på nett, i alle fall om ting som er vesentlig.

Problemet er at plutslig svir du av en eller annen kraftsalve mot en eller annen stakkar, og det er rett og slett ikke Den Hellige Ånd. Sorry.

Saktmodig og ydmyk…husker du?

Kommentar #27695, skrevet av olec | 02. august 2007 kl. 21:21

23.For å avslutte:

Nå får de som har talt så ille i mot meg heller vende seg bort i fra meg og undersøke om det jeg sier er sannt eller usannt. Det var en her som anbefalte ei karesmatisk bok som han aldri hadde lest. Les og hør og sammenlign det med Guds ord, det har gjort meg forferdet over at troende mennesker kan tro på det som det karismatiske repensenterer. Det er en villfarelse i fra Satan, derfor får de som skal formane meg heller undersøke om det er slik jeg har sakt det er!

Og ikke til stadighet fortelle at jeg må være ydmyk og en hel del andre ting. Undersøk selv! Jeg har gjort det for 20-25 år siden og også i dag.

Jan Kåre

Kommentar #27699, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 21:39

24.Evangelist nekter å forstå hva den karismatiske bevegelse er. Derfor går det ikke ann å bli enig.

Jeg kan jo gjøre som han, bare mot pinsebevegelsen:

Jeg vet om flere menn som ikke brydde seg om konene sine, og brukte bibelens ord om underordning som manipulering for å få viljen sin. Altså noen ukjærlige undertrykkere.

Så kan jeg hevde at slik er pinsebevegelsen, og at den derfor ikke er av Gud.

Jeg kan ta med predikanten som ble stoppet i å kle av seg på et møte. Slik har skjedd hos pinsevennene - en pinsepredikant.

Man kan ta med ungdom som er med i pinsemenighetene, og som hopper til sengs med hverandre, og tar seg en og annen fyllekule.

Man kan jo også ta med pastoren i Sverige som skal ha drept kona si. Feminist og sosiologprofessor Eva Lundgren kalte menigheten en dødskult. Men så er jo ikke hun helt balansert.

Med det samme jeg roter i søppelet, så må jeg nevne pinsepastoren i Indonesia som skaffet seg en leiemorder for å drepe en annen pinsepastor.

Hva med gamle pinsepredikanter som mente det var galt å gå til lege fordi Herren er vår lege. De har ført mennesker i døden.

Nå har jeg brukt samme teknikker som Jan Kåre og “bevist” at pinsebevegelsen er fra Djevelen.

“Problemet” er bare at pinsebevegelsen er fra Gud.

Det jeg har beskrevet over, er ikke fra Gud.

Slik er det også med den karismatiske vekkelese. Den karismatiske vekkelse er primært kun to ting:

1. De kristne er ett.
2. Åndens dåp er for alle kristne.

Alt det andre er IKKE DEN KARISMATISKE VEKKELSE.

Det kommer imidlertid ikke Jan Kåre noen ganger til å oppdage. Om han ikke omveder seg fra sin kritikksyke, pinsesamfunnstilbedelse, selvhevdelse mm.

Ingenting tyder imidlertid på det.

Jeg vet ikke om Jan Kåre kan se at vi på mange måter er enige i sak. Men ikke i klassifisering. Jan Kåre makter ikke å se hva som er det elementære og “fellesnevneren” i den karismatiske bevegelse. I stedet kommer han med den type våsete angrep som jeg illustrerte ovenfor, overfor pinsebevegelsen.

Kommentar #27702, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 21:57

25.Den som anbefalte boken, sa ikke at vedkommende ikke hadde lest den. På dette er du korrigert tidligere. Til ingen nytte.

Kommentar #27703, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 22:09

26.Arild

Jeg har ikke fokusert på livsførselen til Ulf Ekman og andre, men læren, eller skal jeg si mangel på sann lære!

At det finest mange gode og opprikte kristne som tjener Herren innforbi de karismatiske menighetene har jeg aldri nektet på. Men forkynnelsen der er ubibelsk, også livet til enkelte er helt bak mål, der Jan Hanvold er et meget dårlig eksempel eller Robert Liardon som misbrukte gutter. Men det er forkynnelsen som jeg har satt i fokus. Men det er hvis enkelte som må angripe meg hele tiden istedenfor å holde fokus på det jeg vil ha sakt; at den karismatiske lære ikke stemmer med Guds ord og det er ikke en bevegelse som skulle ha blitt forenet med pinsebevegelsen eller noen annen evangelisk menighet, det er en villfarelse mener jeg som “ligner” på sannheten, men det er ikke det. Det er en væremåte som passer inn med Jannes og Jambres som sto Gud og Moses i mot (2.Tim.3).

Jan Kåre

Kommentar #27704, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 22:10

27.Til Arild

Jeg leste det med den boka etterpå, men der sa han utrykkelig at den boka hadde han ikke lest, men han anbefalt den. Men han kriteserte meg på et lite holdbart nivå, men allikevel, undersøk det jeg har skrivet istedenfor å angripe meg og allt det jeg står for. Det får vi ta ved en en senere annledning.

Jan Kåre

Kommentar #27706, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 22:14

28.Det jeg ville ha sakt med den boka og andre ting, ikke annbefal og kriteser ting før enn har satt seg inn i saken. Og fokus er ikke meg nå, men den karismatiske forkynnelsen!

Kommentar #27707, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 22:18

29.Jeg undersøker ikke ting jeg kjenner til.

Som jeg forutså, så lærte du ingenting av det jeg skrev om pinsevennene. Men en og annen leser kan nok ha lært litt.

Jeg kan jo også lett angripe læremessige idéer blant pinsevenner. Pinsebevegelsen er likevel fra Gud, som den karismatiske.

1. En del gamle pinsevenner krevde at åndsdåpen måtte skje slik at folk ropte og skrek, ramlet og gråt, eventuelt lo. Dette finnes ikke dokumentert i Bibelen. Bare at det gjerne kan skje slik.

2. En del pinsemenigheter har nektet folk å bli døpt, uten at de innskrev seg i menigheten.

3. En del har nektet folk å bli med i menigheten uten at de ble døpt.

4. Som tidligere nevnt, har noen gamle pinsepredikanter, ment det var galt å gå til lege, for Herren var vår lege.

5. Pinsevenner har også hevdet at man ikke var døpt i DHÅ om man ikke talte i tunger. Hvordan i all verden kan man begynne å tale i tunger om man ikke allerede er døpt i DHÅ?!

Nå har jeg vist feil lære hos en del pinsevenner. Lengre opp viste jeg til feil vandel.

På denne måten beviser Jan Kåre at den karismatiske bevegelse er fra Djevelen. Om slikt er bevis, så har jeg nå bevist at pinsebevegelsen var fra Djevelen.

Pinsebevegelsen var imidlertid fra Gud - tross alle feil og mangler.

Så også den karismatiske - tross alle feil og mangler.

Jeg tror det er svært få mennesker som ikke klarer å forstå sammenligningen min. Da må man ha problemer med å lytte.

Kommentar #27710, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 22:36

30.Jan Kåre:Når du sier at Hanvold er oppatgiftet 3-4 ganger og at du blir kvalm av å høre på han
Er det da å fremholde Guds ord eller læren??

Kommentar #27711, skrevet av Jone | 02. august 2007 kl. 22:37

31.Jan Hanvold fikk en datter idag, så de fleste av oss bør vel kunne være såpass siviliserte at vi lar ham få fri fra forfølgelse en ukes tid…

Kommentar #27713, skrevet av LeGu | 02. august 2007 kl. 22:42

32.Arild:Skjønte godt hva du mente i innleggene dine jeg.Og det sier jo litt :-)

Kommentar #27714, skrevet av Jone | 02. august 2007 kl. 22:43

33.LeGu:Så flott.Håper alt er bra med mor og datter

Kommentar #27715, skrevet av Jone | 02. august 2007 kl. 22:44

34.“LeGu:Så flott.Håper alt er bra med mor og datter”

Det er jeg sikker på. Det er ofte faren som har problemer. Men i dette tilfellet var det kunstig befruktning, så da er det kanskje mindre påkjenning for faren…man vet aldri.

Kommentar #27717, skrevet av LeGu | 02. august 2007 kl. 22:48

35.Til Jone

Jeg forstår ikke hvordan folk kan støtte Hanvold! For meg er han ekstrem og ubibelsk og usunn på alle måter.

Men det er læren eller mangel på sunn lære som er mitt hovedankepunkt i mot det karismatiske.

Så får da en begyne å undersøke saken selv, de fleste bortsett fra anonym har nok ikke satt seg særlig grundig inn i dette. Hvis en det hadde gjort, så hadde en nok ikke skrivet det enn har gjort!

Jan Kåre

Kommentar #27721, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 23:09

36.Mangel på kunnskap går mitt folk til grunnes skrev Hosea.

Når en ikke vil bøye seg for sannheten, så vil Gud sende enn villfarelse der enn tror løgnene fremfor sannheten skriver Paulus til menigheten i Tesselonika.

Ta det til hjerte og studer dette nøye og med bibelen i hånd og på dine knær, så vil Gud åpenbare sannheten!

Jan Kåre

Kommentar #27722, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 23:29

37.Denne repeteringen, fra Jan Kåre, uten å kunne forholde seg til hva de andre skriver, er tragisk.

Jeg har svart deg, Jan Kåre, og du har ikke forholdt deg til svarene. Da er det meningsløst å svare meg. Først må du forholde deg til debatten.

Våset om at vi som er uenige med deg ikke har kunnskap, er nettopp vås.

Bibelverset du bruker om mangel på kunnskap, har jeg tidligere her på bloggen, analysert ganske grundig, og lever etter som andre.

Repeteringen din begynner å bli veldig kjedelig og påtakelig.

Kommentar #27724, skrevet av Arild Holta | 02. august 2007 kl. 23:39

38.Til Arild

Nå har du endelig skjønnt det. Du har repetert og andre sur kritikk imot meg, derfor har jeg måttet gjenta at det er ikke meg dette dreier seg om.

Men all den ubibelske læren og forkynnelsen innforbi de karismatiske menigheten som du og andre lukker øynene for.

Når jeg er frimodig, det er feil. Når jeg er opptatt med det ene eller det andre, alt er hvis feil.

Nå må du og likesinnede rette øynene bort i fra meg og heller lese Guds ord og be og sammenlign det dere leser i bibelen med hva som blir forkynnt. Det har jeg gjort, og jeg er forskrekket over hva disse karismatiske forkynnerne kan forkynne og lære, det er like ille som Jehovas Vitner og Mormonerne, men mer fordekt!

Jan Kåre

Kommentar #27726, skrevet av Evangelist | 02. august 2007 kl. 23:52

39.Til Evangelist

Forstår du ikke at de IKKE VIL høre at de forkynnerne som du nevner kan ha noen gal forkynnelse.
Det er det samme hvor mange ganger du kan bevise det.
De er ikke istand til å se at det ikke er Bibelens Jesus som blir forkynt av disse.
De er blinde, men med en stor selvsikkerhet og selvtilfredshet.
Du kommer ingen veg med å legge fram argumenter, de sier at du ikke leser deres, men de leser heller ikke dine.

Kommentar #27727, skrevet av anonym | 03. august 2007 kl. 0:03

40.Til anonym

Men Paulus sier hvorfor de tror løgnen! De har først fått muligheten ved at de har hørt sannheten forkynnt, men den har de skyvet i fra seg. Derfor kommer det noe nytt inn; de tror løgnen istedenfor sannheten.

At en ikke ser at den karismatiske fornyelsen er en kraftig villfarelse kommer av at en er forført av mørke. Og hva sier skriften? Den som vandrer i mørke ser ikke lyset!

Jan Kåre

Kommentar #27728, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:08

41.Evangelist skrev:
“Nå har du endelig skjønnt det. Du har repetert og andre sur kritikk imot meg, derfor har jeg måttet gjenta at det er ikke meg dette dreier seg om.”

Hva er dette for manipulerende hersketeknikk?! Det skrev jeg ikke om, når jeg nevnte repeteringen din.

Følg med i debatten, ellers har du ikke noe i debatten å gjøre.

Kommentar #27730, skrevet av Arild Holta | 03. august 2007 kl. 0:16

42.Til Arild

Det er ingen som vil herske med deg, det er bare det at du ikke forstår dette med forsjellen på den karismatiske forførelsen og den herlige pinsevekkelsen. At pinsebevegelsen i Norge er helt åpen for det karismatiske er nok i grassrotta i pinsebevegelsen, men de manipulerende lederne på toppen!

Jan Kåre

Kommentar #27731, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:30

43.Arild Edvardsen som den ulven i fåreklær han er, vet nå mer enn Gud.

Han skal avlyse den store trengsel og den kommende dom. Men han er en løgner og bedrager.

Dette er fra Troens Bevis:

Bibelens fortelling om profeten ”Jonas og Ninive” forteller tydelig at alle forestående katastrofer kan utsettes og unngåes av hver generasjon. Bare den generasjon som sår hat, synd, krig og umoral drar over seg selv katastrofer som Gogkrigen og Harmageddonkrigen. Derfor må vi alle støtte fredsarbeide over alt på kloden, sier Aril Edvardsen i en pressemelding forut for denne talen. (link til pressemeldingen

Kommentar #27734, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:32

44.Rettelse:

Jeg skrev: At pinsebevegelsen i Norge er helt åpen for det karismatiske er nok i grassrotta i pinsebevegelsen, men de manipulerende lederne på toppen!

Jeg mente at det er nok ikke er grassrota i pinsebevegelsen som er fullt ut åpen for Ulf Ekman, Åge Åleskjær og andre karismatiske forkynnere, men de manipulerende lederne på toppen som lever nok et liv borte fra Kristus og Guds ord!

Jan Kåre

Kommentar #27735, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:36

45.Til Arild

Hvilken hersketeknikk er det du bruker? Du vil nekte meg i å være med i debatten fordi du ikke skjønner hva som er hva!

Nei, jeg kommer fremdeles til å advare mot forførelse! (Esekiel 34).

Kommentar #27736, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:41

46.Nå synes jeg noen må ta affære og få stanset Jan Kåres adgang til å skrive på www.kristenblogg.no. Han bør utestenges for ett år. Deretter bør han få en prøvetid.

Han er sykelig opptatt av sin egen fortreffelighet og omtrent alle andres feil og mangler. Han klarer knapt skrive et innlegg uten angrep på en eller annen forkynner eller bevegelse. Jeg tør ikke en gang forfølge tanken på hva slags inntrykk utenforstående må sitte igjen med etter å ha lest hans endeløse tirader om sin ufeilbarlige forståelse av Guds ord, selv om det går klart frem at hans forståelse av Bibelen er svært så mangelfull.

Er det dette sirkuset vi ønsker å invitere ufrelste til?

Jeg håper nå ansvarlig sier stopp en gang for alle og stenger ham ute for en tid.

Kommentar #27737, skrevet av LeGu | 03. august 2007 kl. 0:42

47.Anonym skrev:
“Forstår du ikke at de IKKE VIL høre at de forkynnerne som du nevner kan ha noen gal forkynnelse.”

Vi VET de kan ha gal forkynnelse og noen ganger har alvorlig gal forkynnelse.

Vi VET at de kan falle i synd og gjøre de dummeste ting.

Vi VET at det skjer i alle kristne leire.

Det er ikke det som er poenget. Poenget er f.eks om to enkle læresetninger er bibelske:

1. Alle kristne er ett.
2. Alle kristen kan døpes i Ånden.

Det er den karismatiske bevegelse. Verken mer eller mindre. Det er det som er fellesnevneren.

Når en babtist oppdager disse to punkter, så ramler ikke alle hans feil læresetninger bort. Når en i indremisjonen oppdager dette, så faller ikke alle feil i dennes liv bort.

Men om de ikke følger Gud inn i Åndsdåpen og enheten med andre, når Gud har åpenbart dette for dem og sier “kom”, så fornekter de Jesus som Herre. Dere hevder imidlertid at når de aksepterer disse bibelske to enkle punkter, så går de inn i noe djevelsk.

Tull!

Jeg vet ikke hvorfor dere tror at forutsetningen for å ta til seg disse helt elementære bibelske sannheter, krever å ha lys over alt annet i livet og Bibelen.

Gud bruker tid på helliggjørelse. Det er vel bare Jan Kåre og anonym som er unntaket. Alle vi andre er underlagt tiden, og helliggjøres og vokser etter hvert.

Å bli født på nytt, (1)døpt i Ånden, er ikke å bli en moden kristen over natta. Men man kan jo oppdage at man er (2)ett med andre kristne.

Dette var altså den karismatiske bevegelse.

Jeg er helt enig i at det er fra Djevelen at vi alle skal bli katolikker. Men det er altså ikke DET som er den karismatiske vekkelsen.

Den karismatiske vekkelse består kun av de to punktene jeg har nevnt litt for mange ganger. Og de to punktene er bibelske.

Når jeg har vist at også i pinsebevegelsen kan man ha feil lære og en forferdelig vandel, så burde vel anonym begynne å forstå poengene i hva jeg skriver.

Men da blir jeg altså tillagt et motiv: Å ikke ville høre.

Jeg har hørt. Jeg har forstått meningene deres. Det er nå 25-30 år siden.

Kan dere ikke i det minste si dere enige i at…

1. Jesus og Paulus snakker om at vi skal være ett?
2. Og at alle som tror på Jesus som sin Herre og frelser kan få være lydige mot vår Herre og få bli døpt i Ånden.

Jeg har aldri hevdet at den karismatiske vekkelse var mer enn dette. Folk må jo få lov å følge Gud på disse punktene uten å beskyldes for å ha blitt influrt av Djevelen.

Det kan jo ikke være slik at man først må melde seg inn i en pinsemenighet, og forkaste punktet om enhet med alle kristne, og først da kan man bli døpt i Ånden.

Å tro man skal bli enige om alle lærepunkter FØR man kan være ett, er tøv. Vi blir enige om det grunnleggende, nemlig at Jesus er vår frelser og Herre. Så følger resten i forskjellig tempo og forskjellig rytme. Avhengig av åpenbarelse og Guds kraft i den enkeltes liv.

Vi har ikke kun en enhet i læren. Hadde det vert slik så hadde vi ikke vert ett med nyfrelste. For de er gjerne ganske forvirret mht læren.

Kommentar #27738, skrevet av Arild Holta | 03. august 2007 kl. 0:49

48.Til Leif

Du skriver så bort i natta at det er ikke til å tro. Jeg er da ikke sykelig opptatt av noe. I går ville du ikke si meg som forkynnte et eller annet som ikke stemte med Guds ord, men da jeg sa hvem det var, så fikk jeg høre at jeg ikke hadde selvinnsikt. Du er helt ute å kjøre! Det er ikke hold i det du skriver i det hele tatt. Du vil kvervulere med meg og ikke høre på hva jeg har å si!

For det vil nok avsløre ditt åndelige ståsted, at du bygger ditt kristenliv på sand og ikke Guds ord og sannheten!

Jan Kåre

Kommentar #27739, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:49

49.Det LeGu skriver, kan ordnes enkelt ved at ansvarlig for denne bloggen definerer hva bloggen skal handle om. F.eks kristen tro og enhet. Så kan splitterne ødelegge et annet sted.

Kommentar #27740, skrevet av Arild Holta | 03. august 2007 kl. 0:53

50.Til Arild

Du har en god kunnskap og er belest og det er bra.

Men du vet omtrent ingenting hva som forgår i den åndelige verden, derfor blir du manipulert og styrt.

Jeg ønsker deg alt godt. Men det er så stor forsjell på kunnskap og kjennskap som det er på natt og dag. Derfor når det var noen som ville drive ut onde ånder leser vi i Apostelgjerningene, så måtte de fly nakne ut da de mangler åndelig tyngde. På det nivået lever du derfor tar du så feil besluttninger selv om du har et godt hjerte!

Ønsker deg alt godt og Guds signing over deg og familien.

Det er åndelig som naturlige lover som du ikke skjønner enda, men kansje en dag Herren vil opplatte ditt hjerte og forstand!

Jan Kåre

Kommentar #27741, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 0:55

51.Hvem er splitterne i Guds menighet? De som fører inn ny og ubibelsk lære!

Da er det den karismatiske forkynnelsen som splitter, ikke de som holder seg til Kristus og Guds ord og som annerkjenner de vekkelsen som Gud har sendt som Baptistene, Frie venner, Pinsevekkelsen og mange andre, men når det kommer en såkalt ny vekkelse med ubibelsk lære og forkynnelse, som desverre er blitt alt for mye akseptert, da må en si i fra!

Jan Kåre

Kommentar #27742, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 1:00

52.sukk hjerte

Kommentar #27743, skrevet av olec | 03. august 2007 kl. 1:01

53.Evangelist skrev:
“Men du vet omtrent ingenting hva som forgår i den åndelige verden”

Så dette har du diktet. Dette vet du ingenting om. Jeg vokste opp i en familie hvor dette var barnelærdom. Hvor mange timer i bønn og åndelig kamp tror du jeg gikk gjennom når psykiatrien, skolen og barnevernet gikk til angrep. I tillegg betalte ikke leieboerne. Det er nok flere enn deg som har opplevet helvetes krefter, og har måttet ta en åndelig kamp.

Tror du det går lenge mellom hver gang jeg snakker med min himmelske Far i mitt hjerte?

Forskjellen på kunnskap og kjennskap, har jeg undervist om her på Kristenblogg. Så det nytter ikke å feie bort med påstander om at jeg ikke forstår dette.

Skal du devaluere andre, så må du gjøre en bedre jobb.

Kommentar #27745, skrevet av Arild Holta | 03. august 2007 kl. 1:13

54.Når det gjelder lærevåset du kommer med i 27742, så har jeg litt lengre opp påpekt feil i læren i pinsebevegelsen. Din bevegelse var altså tidligere ute med feil lære. Følger man din argumentasjon, så er da pinsevennene fra Djevelen.

Men slik er det jo ikke.

I en hver bevegelse finnes det feil lære. Det skyldes at mennesker ikke er perfekte i lære og vandel. Gud er ikke ferdig med oss enda. Du er nok ensom som feilfri og med lys i alt Guds ord. Vi andre er begrenset.

Kommentar #27746, skrevet av Arild Holta | 03. august 2007 kl. 1:19

55.Til Arild

Jeg sier du er oppriktig og god broder. Men det å forstå forsjell på den karismatiske forførelse og den herlige pinsevekkelsen, det gjør du ikke enda!

Likesom Kain og Abel begge offret og ville tjene Gud, men Gud hadde behag i Abel men ikke Kain. Så mislikte Kain dette, det ser du også her, jeg skal bli stengt ute sier enn som er en åndelig slektning av Kain.

Men jeg regner deg som en oppriktig broder, som en som tjener Gud. Men det er allikevel enkelte ting som glipper som jeg ber om at Gud vil åpne ditt hjerte og forstand!

Sov godt i Jesu navn, nå må jeg dra på flyplassen for å hente jentene mine som kommer hjem fra ferie og jeg må legge meg etterpå for jeg blir 43 år i dag, så gratta med dagen til meg da?

Jan Kåre

Kommentar #27747, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 1:22

56.JAN KÅRE!
På hvilket grunnlag kan du si til en person at han mangler åndelig tyngde og at han omtrent ikke vet hva som foregår i den åndelige verden, bare ved å diskutere et tema her på bloggen?
Du gav meg lignende kommentarer en gang her og kallte det jeg sa for djevelsk, bare utfra en kommentar som jeg kom med. Prøv deg ikke med å forklare det med at du har gaven til å prøve ånder.
Jeg synes denne bloggen skulle ha vært brukt til å oppbygge mennesker istedet for å trampe på dem. I tillegg er det Guds ord som er Sannhet….ikke alle våre meninger om den og den…

Kommentar #27748, skrevet av Liss | 03. august 2007 kl. 1:28

57.Kain og Abel-tolkningen, holder nok ikke som bibeldokumentasjon.

Derimot gratulerer jeg deg så mye med dagen, Jan Kåre! Du er herved blitt like gammel som meg. :-)

Kommentar #27749, skrevet av Arild Holta | 03. august 2007 kl. 1:37

58.Til Arild

Tusen takk, det blir spennende å se døtrene mine etter de har vært 1 mnd nede i Spania hos bestemor.

Men det at du opplever motstand i livet ditt, og slik motstand du beskriver, er at du har et godt hjerte og at du tross alt har med Gud å gjøre, har opplevd det samme selv!

Jan Kåre

Kommentar #27750, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 1:45

59.Nå har jeg brukt lang tid på å lese innleggene her, og jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke.

Jeg kjenner godt til de fleste sammenhenger, og en god del av personene som er omtalt her. Jeg ser det er noen som kunne ha godt av å sette seg ned og ta en personlig samtale med flere av dem. Men det er jo kanskje mulig at det hele er et triks fra djevelen å få oss til å bruke så mye tid på å diskutere/krangle oss i mellom (i menighetslokaler eller forran pc’en) at vi ikke kommer oss ut blant vanlige folk med de GODE nyhetene om Jesus… Kanskje grunne til at vi ikke opplever vekkelse i Norge er at vi forventer at folk skal komme til VÅRE møter, i stedet for at vi kommer oss ut til dem? Nå vet jeg godt at man kan få tid til begge deler, men slik jeg ser det har vi kristne en lei tendens til å glemme det viktigste; Verden er på vei til fortapelsen, og vi har fått i oppdrag å bringe ut frelsesbudskapet. De vanskelige tingene får vi ta etter hvert, evt. få Jesus til å forklare de når vi kommer hjem. Men jeg tror ikke han kommer til å være så fornøyd hvis vi bruker all tia vår på interne kristne ting, og ikke kommer oss ut til de som han døde på korset for, men ennå ikke vet det.

God natt og Guds velsignelse!

Kommentar #27753, skrevet av Anders | 03. august 2007 kl. 2:39

60.Gratulerer med dagen, Jan Kåre!

Takk for at Du står for Guds Ord, slik at jeg som en vanlig legmann (med ivrig hunger etter å lære mest mulig selvfølgelig!) kan kjenne selv i Den Hellige Ånd at det er rett. Vi lever i de siste tider, og villfarelsen syntes å være komplett!
Stakkars oss “nyfrelste” enfoldige - for et kaos for oss og skulle forholde seg til alle de forskjellige ulike retninger innenfotr kristenheten. Den ene verre “ute å kjøre” i forhold til Bibelens klare tale, enn den andre. Nei, jeg trur jeg kryper attåt sia di jeg Jesus :”Du veit jo kjære Jesus…det er ikke så godt og skulle vite om alt som foregår - Du forstår og Vet - og Du ser at mitt hjerte bare vil en ting: Å BEHAGE DEG. Hjelp meg, vær så snill, å leve livet her på jorden, før Du kommer min Elskede, på den smale vei - og kjempe om å komme gjennom den trenge port (vokse i helligjørelse vær dag.) Takk da kjære Jesus. Gleder meg veldig til snart å få SE Deg og for ALLTID få være sammen med Deg. Godnattda.

Kommentar #27758, skrevet av siggen | 03. august 2007 kl. 3:00

61.Romerbrevet 16.17-18:” Men jeg formaner dere, brødre. Hold øye med dem som volder splitelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere i fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende”. Amen.

Kommentar #27759, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 3:50

62.Til Siggen og Evangelist.
Ja, og AMEN til de siste innleggene deres.

Kommentar #27792, skrevet av anonym | 03. august 2007 kl. 18:30

63.Tusen takk for det anonym

Du skriver også meget godt og hør på Egil og Arne og den forkynnelsen og du hører evangeliet!

Når det gjelder karismatikerne og trosbevegelsen så er det de som fører inn ny og ubibelsk lære og skaper splittelse, ikke vi som vil holde fast på Guds ord og hva de “gamle” har lært oss.

Jeg husker godt de “gamle” forkynnerne som advart mot det som nå blir lovprist!

Husk, det finnes ikke noe større bedrag enn det som ligner på sannheten men ikke er det.

Jeg ser for meg Arild Edvardsen som den aller værste av dem alle, det var han som åpnet opp for dette i Norge først i Sarons Dal!

Jan Kåre

Kommentar #27796, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 19:14

64.Til Liss

Du må komme med noe mer konkret. Jeg har ikke sakt at du er det du sier mener jeg.

Og jeg bygger ikke på noe annet enn Guds ord, ikke noe annet. Men jeg har opplevd mange ganger gaven gaven til å prøve ånder, det er en gave til uvurderlig hjelp overfor falske brødre og falske forkynnere! De er det noen av, spesielt innforbi de karismatiske menighetene!

Jan Kåre

Kommentar #27799, skrevet av Evangelist | 03. august 2007 kl. 23:05

65.Jesus sa som det første og viktigste endetidstegne i Matt. 24; pass på at ingen fører dere vill!

At det som er det første og viktigste tegne på at vi lever i endetiden rett før Jesu gjenkomst og Antikrist og den Falske Profet vil tre frem, burde fått flere troende til å våkne og bli vekket opp for den rusen de er blitt fylt av!

Jesus sa at det var ikke til å unngå at forførelse ville komme, men ve den som den kommer i fra. Det hadde vært bedre for disse karismatikerne og andre forførere at de hadde blitt hengt en kvernestein rundt deres hoder og drukknet. Dette er ikke mine ord, men bibelens ord.

Jan Kåre

Kommentar #27802, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 0:17

66.Er det virkelig ingen som kan få stoppet disse kommentarene fra Jan Kåre?? Han er jo tydelig en person som bør beskyttes mot seg selv. Han ødelegger jo for alle andre som gjerne har noe fornuftig å si.

Kommentar #27803, skrevet av LeGu | 04. august 2007 kl. 0:20

67.Til Leif G

Nå må du skjerpe deg. Jeg har kun svart på noen enkle ting i fra noen andre enn deg. Hold deg til Harry Potter du, der har du nok ditt virkeområde. Og de frekke kommentarene dine kan du ha for deg selv, du trenger beskyttelse mot sur oppstøtt fra et ondt og vanskelig sinn!

Jan Kåre

Kommentar #27806, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 0:42

68.Til Legu,

hei, da jeg har skjønt at du har/har hatt en stor interesse for historie lurer jeg på:

IN HOC SIGNO VINCES. i dette tegne skal du seire.

Historien jeg hørte var at konstantinopel fikk dette, og så korset på himmelen.

Har ikke klart å finne ut noe mere.

vet du noe?

Kommentar #27807, skrevet av olec | 04. august 2007 kl. 0:51

69.Det hadde vert fint om bibel-misbruket til “evangelist”/Jan Kåre hadde tatt en slutt.

Jan Kåre har enda ikke klart å vise at han forstår hva den karismatiske bevegelse består av.

Enda mye mindre har han kunnet vise hva som er vranglæren han mener seg gå imot.

Men vi har jo fått sett at han har den eneste rette lære. Han har den eneste rette åpenbaring. Han er den som har kunnskap. Han er den som har kjennskap. Han er den som står oppreist mot frafallet. Han har den beste undervisningen.

Når han nå hevder at Jesus ville hatt en kvernstein rundt halsen på meg og de andre såkalte karismatikerne, så illustrerer vel det problemstillingen relativt godt.

Kanskje det var dette bibelsitatet han brukte, pinsepastoren i Østen, som skaffet en leiemorder for å drepe en annen pastor? :-)

Kommentar #27808, skrevet av Arild Holta | 04. august 2007 kl. 0:54

70.Til Olec: Jeg har nok interesse av historie, men den er begrenset til det første århundret i Romerriket.

Jeg sjekket litt på internett, men der hevdes det endel at dette er en legende eller sagn. Jeg vet ikke om det står i noen historiebøker fra den tiden (senatorene i Roma var jo flinke historieskrivere). Men selvsagt kan beretningen være helt sann. Det var jo svært spennende ting som skjedde med Konstantin og hans etterfølger.

En som er svært dyktig i historie (foruten å være dyktig evangelist) er Aril Edvardsen. Send ham en email - han svarer på email.

Kommentar #27809, skrevet av LeGu | 04. august 2007 kl. 1:07

71.Stakksts Arild jeg hadde håpet du hadde kommet lengre!

Kommentar #27811, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 2:19


Jeg skal ikke uttale meg bombastisk, - noe jeg dessverre får inntrykk av at mange gjør her - men jeg tror det er grunn til å advare mot trossamfunn der økonomisk vekst for menigheten (av og til også for pastoren) og vekst i antall medlemmer er det viktigste.

Kommentar #27814, skrevet av libkon | 04. august 2007 kl. 3:26

73.Slike menigheter finnes ikke. Bare i hodene på en del mennesker med skylapper.

Kommentar #27816, skrevet av bla bla | 04. august 2007 kl. 4:40

74.libkon skriver så godt, så godt.

Det er akuratt det Jesus profeterte i åpenbaringsboka om den siste menigheten før han kommer å henter bruden. At den tror den er noe den ikke er. Den mener å være rik, ha overflod, men den er ynkelig, fattig, naken, blind. Det er akuratt som en leser om hvordan pinsebevegelsen er blitt etter den har åpnet seg opp for den karismatiske forførelsen. Dette gjaldt menigheten Laodikea (Åpenbaringen 3.14-22).

Men i dag så gjelder dette menighetene først og fremst i den vestlige verden. I den 3. verden går vekkelsen frem i Åndens og Jesu ærerike mektige navn.

I Norge og den vestlige verden vil den som holder seg til Guds ord og ikke fornekter Jesu navn møte problemer, spesielt av de religøse (Karismatikerne, Jehovas Vitner, Mormonerne og en del andre tilhører nok den gruppen).

Jan Kåre

Kommentar #27823, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 9:27

75.Til Arild

Nå kommer også libkon med de innternettsiden som jeg har kommet med før. Kunne du vært så snill å tatt deg tid til å lese dem så kunne du kansje sett at du er blitt villedet til å tro på løgnen og ikke sannheten. Kjære Broder, jeg regner deg som en av de som har med Gud å gjøre og som følger Jesus i ditt liv. En del andre opplever jeg ikke akuratt det med, men det er noe med deg som jeg liker om jeg ikke er enig med deg i alle ting, så er du en god broder!

Jan Kåre

Kommentar #27824, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 9:36

76.Å bli møtt med verdighet. Det er akuratt det siste jeg har opplevd med karismatikerne og en del moderne pinsevenner. Det er for meg et sikkert tegn på at det er kjødet som driver disse menneskene fremover, ikke Ånden.

Når en møter Jesus, så behandler enn tom sine fiender med verdighet og respekt. Med andre ord, det er et demonisk drag over hele dette, det var det samme demoniske drage som førte Jesus til korset, men han vant seier. Det vil vi også gjøre!

Jan Kåre

Kommentar #27825, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 9:44

77.Jeg skal knuse deg. Det er et standarutrykk for karismatikere når de møter motstand eller så må de fjærnes de som gjør motstand mot oss, det er den innstillingen de har.

Men den innstillingen som de religiøse hadde på Jesu tid over Jesus, det er akuratt de samme trekka for de har den samme demoniske ånd og draget over seg!

Eller så prøver de å tie deg ihjel!

Jan Kåre

Kommentar #27828, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 10:50

78.Tror folk her har en veldig forskjellig oppfatning av hva karismatisk er.

Karismatikk eller karismatisk kommer fra karisma, som igjen kommer fra gr. charis, som uttrykker nåde, vennlighet, godhet, takknemlighet, velbehag osv. Å være karismatisk handler dypest sett om å å handle ut fra nåde og godhet, å gi ut nåde, og således også å fungere i nådegaver. Dette virker tiltrekkende på folk, og ut fra det får vi at en karismatisk person er en som tiltrekker seg oppmerksomhet. Men det er ikke det som er utgangspunktet.

Ut fra dette ser vi at Jesus er den største karismatisker som har levd. Og siden Guds plan er at vi skal bli likedannet med Kristus kommer vi forhåpentligvis alle til å ende opp som karismatiskere i ordets rette forstand.

Når karismatisk blir brukt som en generell merkelapp på en del mennesker innenfor kristne kretser som gjør en del usunne ting, så er det en direkte feil bruk av ordet.

Når Jan Kåre skriver at “Jeg skal knuse deg” er et standaruttrykk for karismatikere som møter motstand er det kanskje mer rett en man skulle tro. Bibelens først messiasprofeti er jo når Gud sier til slangen i Eden at “HAN skal knuse ditt hode”, og det var det Jesus gjorde på korset.

Hvis vi derimot bruker ordet karismatiske om en som har “Jeg skal knuse deg” som standard reaksjon hver gang man møter en som ser anderledes på ting, så utelukker det jo 99,9% av alle som regner som karismatiske.

Til syvende og sist virker det som hele debatten her ender opp i en forskjellig bruk av ordet karismatisk. Vi er vel alle enige om at det finnes en del usunn og farlig lære ute og går, og derfor må vi prøve dette på Guds Ord, og gå i det vi har tro for selv. Noen har bare tro for å spise grønnsaker, men vi skal ikke dømme dem for det. Vi står alle ansvarlige innfor Gud.

Når noen kommer med vranglære må disse korrigeres ut fra Guds Ord. Men siden vi alle forstår stykkevis og delt, må dette gjøres med en ydmyk ånd. Noen ganger er det kanskje våre egne oppfatninger som må korrigeres? Til og med Peter gjorde feil, og Paulus måtte korrigere han ut fra Guds Ord. Problemene kommer imidlertid fort når vi begynner å korrigere folk ut fra en begrenset forståelse av Guds Ord. Mange leser bibelen selektivt (man velger ut det som passer til sine meninger), men Salme 119:160 sier SUMMEN AV GUDS ORD ER SANNHET. Hvis man basserer sine meninger på ett bibelvers kan man få til det meste. Både slaveri, apartheid, nazisme, egoisme osv. har blitt forsvart med bibelen i hånd. Men skal vi uttale oss på vegne av Guds Ord må vi gjøre det utfra HELE Guds Ord.

Kommentar #27832, skrevet av Anders | 04. august 2007 kl. 13:25

79.Til Jan Kåre:

Kunne du ha forklart for meg hva du har så veldig imot Aril Edvardsen for? Jeg er med på at denne bruken av ordet Allah og Gud i samme setning kan være forvirrende, men det må da vel være noe mer?

Sist jeg snakket med Edvardsen var han ganske så sterkt imot det meste som du tydeligvis mener er typisk for karismatikere (JDS-lære, rar oppførsel under “DHÅ”s kraft, apostelnettverk osv).

Det med økonomisk vekst for sin egen del kan det ikke være for mannen lever på en latterlig lav lønning. Å plassere seg selv i sentrum gjør han vel ikke noe mer enn oss andre, og i alt han gjør er at Jesu navn skal bli kjent det store temaet.

Kommentar #27833, skrevet av Anders | 04. august 2007 kl. 13:33

80.Til Andreas

Se hva jeg ellers har skrevet og du vil se at det som er forsjell på karismatiske menigheter og mer tradisjonelle menigheter er lære og menighetsstruktur.

Jeg vil også si at det egentlig ikke er en evangelisk bevegelse, men en avvart slik som Jehovas Vitner og Mormonernere er det.

Jan Kåre

Kommentar #27835, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 14:05

81.“Når Jan Kåre skriver at “Jeg skal knuse deg” er et standaruttrykk for karismatikere som møter motstand er det kanskje mer rett en man skulle tro.”

Jeg har beveget meg i karismatiske kretser siden vekkelsen kom til Norge på 70-tallet, og har samtalt med og kjent personlig svært mange “kjendiser” fra både inn- og utland.

Men dette uttrykket har jeg aldri hørt noen si i nærmere 40 år. Så noe standarduttrykk er det uansett ikke. Faktum er at jeg kan ikke huske noen som har beklaget seg i det hele tatt når de har hatt motstand.

Kommentar #27836, skrevet av LeGu | 04. august 2007 kl. 14:56

82.Helt enig med deg LeGu.

Poenget var at uttrykket “knuse” allerede ble brukt av Gud for å si til djevelen hva “karismatikeren” (les min definisjon over) Messias kom til å gjøre med han. Videre skriver jeg jo at en slik holdning ovenfor folk med andre meninger (som noen regner som motstandere) ikke passer for 99.9% av alle som regner seg som karismatikere.

Kommentar #27837, skrevet av Anders | 04. august 2007 kl. 15:20

83.Til Andreas

Når jeg bruker ordet “knuse deg” så innbefater det selvfølgelig så mye mer enn selve ordet. Det som jeg mener med det, er at her gjelder ikke kristen ydmykhet med å sette den andre høyere en deg selv, men jeg har opplevd å blitt forbannet og ønsket alt negativt av mange karismatikere da jeg har “avslørt” at den fornyelsen ikke er i fra Gud.

Og hvis det skjer noe negativt med den som er imot dette, så er det å få høre at det er et resultat av at en var imot Guds tjenere.

Dette er et av mange demoniske drag over det karismatiske!

Kommentar #27844, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 18:48

84.Til Leif

Du er ikke lett å diskutere med da du vrenger og vrir på alt som blir sakt. Du vet hva jeg mener om dette med å knuse, det gjelder ikke det du skriver!

Kommentar #27845, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 18:53

85.Til Andreas

Jeg tror på å prøve alt og holde fast ved det gode. Men for meg så er den karismatiske forkynnelsen\fornyelsen er verk fra Satan på lik linje med Jehovas Vitner, Mormonerne og “Jesu only”.

Kommentar #27846, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 18:58

86.Til Andreas

Jeg tror på å prøve alt og holde fast ved det gode.

Men for meg er ikke den karismatiske forkynnelsen\fornyelsen et verk av Gud om Gud også har virket der.

Jeg som pinsevenn ønsker ikke å samarbeide og dele plattform med dem som lærer og tror helt annerledes enn meg og det som pinsevekkelsen sto for i begynnelsen.

Med andre ord, avstanden er for stor fra pinsevekkelsen til det karismatiske.

Jeg tror det er helt feil å åpne opp for dette innforbi de etablerte menighetene da folk ikke klarer å se forsjell på hva!

Kommentar #27847, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:06

87.Til redaktøren

Jeg tror på å prøve alt og holde fast ved det gode.

Men for meg er ikke den karismatiske forkynnelsen\fornyelsen et verk av Gud om Gud også har virket der.

Jeg som pinsevenn ønsker ikke å samarbeide og dele plattform med dem som lærer og tror helt annerledes enn meg og det som pinsevekkelsen sto for i begynnelsen.

Med andre ord, avstanden er for stor fra pinsevekkelsen til det karismatiske.

Jeg tror det er helt feil å åpne opp for dette innforbi de etablerte menighetene da folk ikke klarer å se forsjell på hva!

Kommentar #27848, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:08

88.Til Redaktøren

Du skriver: Sist jeg snakket med Edvardsen var han ganske så sterkt imot det meste som du tydeligvis mener er typisk for karismatikere (JDS-lære, rar oppførsel under “DHÅ”s kraft, apostelnettverk osv).

Hvis Aril Edvardsen hadde ment dette, så hadde han ikke samarbeidet med de forkynnerne og solgt demmes bøker og CD`er. Så det viser vel nok en gang at Edvardsen er en luring som lurer slike godtroende mennesker som det står om i Guds ord.

Kommentar #27849, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:14

89.Hva er så feil med Edvardsen?

Selvfølgelig er det vanskelig å si det, men det er summen av hva han står for, han er tross alt slik jeg ser det ikke en sann evangelisk forkynner men en ulv i fåreklær!

Han samrbeider med alle uten å holde frem sannheten. Han sier en ting og gjør akuratt motsatt. Han setter seg selv i sentrum og ikke Jesus.

Han tror ikke på Jesu gjenkomst i skyen og den kommende dom men dette kan “sløyfes” hvis verden kristnes.

For meg så er han den største og verste bedragerne i Norge på det åndelige område da han manipulerer med ord, lære, kjærlighet, forståelse og hva som helst. Han er en redyrka psykopat som lurer og fordreier sannheten av godtroende mennesker akuratt som han selv vil! Han er manipulerende:

Romerbrevet 16.17-18:” Men jeg formaner dere, brødre. Hold øye med dem som volder splitelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere i fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende”.

Legg merke til dette, det må vel gjelde ganske så mange?

“Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende”.

Jan Kåre

Kommentar #27850, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 19:27

90.Evangelist skrev:
“Hvis Aril Edvardsen hadde ment dette, så hadde han ikke samarbeidet med de forkynnerne og solgt demmes bøker og CD`er. Så det viser vel nok en gang at Edvardsen er en luring som lurer slike godtroende mennesker som det står om i Guds ord.”

Igjen:
Den karismatiske bevegelse handler ikke om å kun samarbeide med dem man mener er perfekte i lære. Noen med perfekt lære finnes nemlig ikke. Det er kun noe som paven, evangelist og noen uten beina på bakken tror.

Den karismatiske vekkelse er primært:
1. Alle kristne er ett.
2. Alle kristne kan døpes i DHÅ.

Disse to punktene er bibelske. Vi er ett med kristne på alle modenhetsnivåer og med alle grader av lys over læren. Fra de som kun har forstått at Jesus er deres frelser og Herre, til de som har fått lys over mer i skriften.

Til alle disse tilbyr Gud dåpen i Ånden.

Dette kan man ikke fornekte, om man tar Bibelen alvorlig.

Men å se det fra den enkle måten, kan ikke de som sitter bom fast i at andre skal få deres inbildte perfekte lære først.

Evangelist har selv ikke en perfekt bibelsk lære. Dermed kaster han stein i glasshus. Når han heller ikke vil forholde seg til hva de han kritiserer, virkelig står for, så blir det bare surr.

Man kan skjelle ut folk i andre sammenhanger for å leve feil så mye man vil. Det blir bare dobbelmoralsk når folk i egne rekker har gjort feil i mengder.

Anders skrev:
“Sist jeg snakket med Edvardsen var han ganske så sterkt imot det meste som du tydeligvis mener er typisk for karismatikere (JDS-lære, rar oppførsel under “DHÅ”s kraft, apostelnettverk osv).”

Det er ingenting som tyder på at Jan Kåre/”evangelist” er villig til å forholde seg nyansert, og klasifisere deretter. Han velger ut det verste han kan finne, samt tolker ting på verste måte og klasifiserer deretter.

I en Bibeloversettelse står det:
“Kjærligheten tror alltid det beste.”

Bibelen kobler også kjærligheten til sannhet. De som ikke vil forholde seg til fakta eller virkligheten hos andre mennesker, men i stedet angriper de på en uærlig måte, har problemer med “kjærlighetsvandringen”. Selv våre fiender skal vi bedømme på en ærlig (sannhetens) måte. Om ikke så bedrar vi oss selv.

Gjelder oss alle:
1Joh 1:8
8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

Vi er ikke perfekte, verken i åpenbarelse/lys eller vandel/helliggjørelse. Likevel er vi brødre og søstre inntil vi nekter å ha Jesus som Herre og stopper opp.

Kommentar #27853, skrevet av Arild Holta | 04. august 2007 kl. 20:15

91.Du siterer Rom 16:17-18. Før vi sier noe om hvem som volder splittelse og anstøt imot den læren som menigheten i Roma hadde lært, må vi vel først se på hva de hadde lært. Dette innebærer bl.a. rettferdighet ved tro…

Rom 3:21-24
“Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og står uten ære for Gud. Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus”.

Ut fra dette utgangspunktet skal vi legge av synden, men leve for Gud i Åndens ledelse. Men dette er ikke vår fortjeneste og i vår kraft…

Rom 8:10-11
“Og dersom Kristus er i dere, er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere”.

Videre skal de troende framstille seg til tjeneste for Gud, bli forvandlet ved at sinner blir fornyet, de skal tjene hverandre med de åndelige gavene, de skal vide kjærlighet til alle, ære hverandre, og overvinne det onde med det gode, de skal være lydige mot myndighetene, elske sin neste, ikle seg kristus, ta seg av dem som er svak i troen…

Rom 14:1-4
“Dere skal ta dere av den som er svak i troen, men ikke for å sette dere til doms over forskjellige meninger. For den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak, spiser bare grønnsaker. Den som spiser, må ikke forakte ham som ikke spiser! Og den som ikke spiser, må ikke dømme ham som spiser! For Gud har tatt seg av ham. Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående, for Gud er mektig til å holde ham oppe”.

… leve etter kjerlighetens lov, bære hverandre byrder, og spre evangeliet til både jøder og hedninger.

Det store spørsmålet blir da; Har Aril Edvardsen voldt anstøt mot det som romerene hadde lært?

Kommentar #27854, skrevet av Anders | 04. august 2007 kl. 20:22

92.For å avslutte:

Jeg tror på samarbeid med Lutheraner, Baptister, Fresermeen og andre.

Men ikke med Jehovas Vitner, Katolikeerne og Karsmatikerne.

At det finnes kriste også i de “leirene” skal ikke jeg utelukke.

Og når pinsevennen som skal markere at det er 100-år siden pinsevekkelsen kom til Norge og Europa, så tror jeg det som skal foregå i Oslo Spektrum i September er en blekk skygge av hva som gentlig er pinsevekkelse!

Det er nok dette her vi ser skjer:
Det er akuratt det Jesus profeterte i åpenbaringsboka om den siste menigheten før han kommer å henter bruden. At den tror den er noe den ikke er. Den mener å være rik, ha overflod, men den er ynkelig, fattig, naken, blind. Det er akuratt som en leser om hvordan pinsebevegelsen er blitt etter den har åpnet seg opp for den karismatiske forførelsen. Dette gjaldt menigheten Laodikea (Åpenbaringen 3.14-22).

Kommentar #27855, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:24

93.Blant de første kristne så ble menigheten styrt av Apostlene og de eldste.

Men i dag så har de som skulle ledet og styrt menigheten rundt omkring sviktet så totallt, derfor så ser vi også dette store læreaviket som det er i dag i fra Apostolisk lære og tro i dag i Norge!

Kansje Visjon Norge og Jan Hanvold skal redde oss? Tror dere virkelig at Jesus, Paulus eller Peter hadde godtatt en slik mann? Hvis de det hadde gjort, om de troende i Norge gjør det, så viser vel det at vi lever på et åndelig lavmål her i Norge?

Derfor blir all dette åndelige surret godtatt! Men det kan jeg ikke se er bibelsk i det hele tatt.

Kommentar #27856, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:39

94.Igjen ser vi det samme. Når “Jan Kåre/ “evangelist” møter argumenter som krever at han må gjøre nye vurderinger, så ignorerer han argumentene, de fakta som legges frem.

Det er ikke mulig å ha en konstruktiv dialog med noen på et slikt nivå.

Kommentar #27858, skrevet av Arild Holta | 04. august 2007 kl. 20:47

95.Til Redaktøren (avsluttende replikk)!

Har Aril Edvardsen og den karismatiske fornyelsen ført Guds menighet nærmere Kristus og Guds ord? Til det er det å svare et klart Nei!

Har Lutheranernerne og Luther, har baptisten, har frelsarmeen. har pinsevekkelsen når den kom ført Guds menighet næremer Kristus og Guds ord? Ja.

For meg så er den karismatiske fornyelse ikke det den gir seg ut for å være! Men et bedrag på lik linje med Jehovas Vitner, Mormonerne og “Jesu only”!

Disse ska en vende seg i fra og i ha noe med å gjøre. Men jeg utelukker ikke at det finest gode og fine mennesker også der!

Jan Kåre

Kommentar #27859, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:49

96.Foreslår at denne tråden stenges.

Kommentar #27860, skrevet av Arild Holta | 04. august 2007 kl. 20:50

97.Til Andreas

Jeg er enig! Vi som diskuterer\samtaler her oppfatter det helt forsjellig og da er det en god løsning!

Jan Kåre

Kommentar #27861, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:53

98.Til Andreas

Paulus sa akuratt det samme til jødene når de ikke klarte å ta imot budskapet, det er historien som gjentar seg!

Jan Kåre

Kommentar #27862, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:55

99.hei Jan Kåre.

Når du sier: Jeg tror på samarbeid med Lutheraner, Baptister, Fresermeen og andre.

Men ikke med Jehovas Vitner, Katolikeerne og Karsmatikerne.

At det finnes kriste også i de “leirene” skal ikke jeg utelukke.

så tror jeg at det finnes usunn lære blandt vitnene (som er en tanke på tur ut)og katolikkene.

Dog holder nå i det minste jeg fast ved:

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Nå mixer jo vitnene Michael og Jesus litt, og Katolikkene er jo litt ute mht ave Maria osv.
Spørsmålet vi må stille oss er: Hvor raus er vår Gud?

Jeg synes sjelden bibelen er helt svart/hvitt.
Ofte har jeg fått en annen forståelse av skriften etter at DHÅ har åpenbart noe for meg.

Jeg tror imidlertid at Gud er rause med oss, og at HAN i det minste tåler litt slingringsmonn. Han husker nok Joh. 3.16.

Han vet jo at vi har en tendens til å glemme ting så….

Kommentar #27863, skrevet av olec | 04. august 2007 kl. 20:56

100.                Til Redaktøren

Vi må godta at vi er uenig om dette! Derfor er det beste å godta at vi er helt uenige!

Jan Kåre

Kommentar #27864, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 20:58

101.                Jaja, nå trekker jeg meg tilbake fra denne tråden. Ble et kort besøk, men det var hyggelig å “hilse” på dere! Må Gud velsigne dere med kunnskap og visdom alle sammen!

Jak 1:5
“Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir alle, rikelig og uten å anklage, og den skal bli gitt ham”.

Bibelen - Guds Ord (det var den som lå på pulten).

Kommentar #27865, skrevet av Anders | 04. august 2007 kl. 21:33

102.                “Hva er så feil med Edvardsen? Selvfølgelig er det vanskelig å si det…”

Jasså?? Hvordan kan du da våge å si det du sier opp i mente om Aril Edvardsen? Det er tydelig at du ikke frykter Kristi domstol hvor vi skal lønnes etter det som har skjedd med legemet. (Les: hva vi har skrevet om andre).

Kommentar #27867, skrevet av LeGu | 04. august 2007 kl. 21:48

103.                Til LeGu

Har du hørt de 3 talene som han holdt på stevnet i år, så sier det det meste.
Kvasi-vitenskap, totalt uinteressant for folk flest.

Han var den første som slapp katolikker til på sin talerstol. Han har lagt helt i front med å slippe til alt mulig ” rart” på talerstolen sin.
Alle slags rariteter, som bl.annet har prolklamert at en ikke skulle be om en folkevogn når en kunne få en rosa cadilac og mye annet som det vil ta for langt å nevne.

Kommentar #27870, skrevet av anonym | 04. august 2007 kl. 22:22

104.                En bedrager som Edvardsen er vanskelig å “avsløre” da han er er slik garvet i faget å munipiluere og bedra godtroende mennesker. Jannes og Jambres form for bedrag er alltid den vanskeligste (2.Tim.3.9).

Når det gjelder å stå innfor Kristi Domstol så hadde jeg tapt lønn haddde jeg ikke advart mot slike manipulerende mennesker som karismatikerne mange ganger er!

Jan Kåre

Kommentar #27871, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 22:27

105.                Til anonym

Jeg er 100 % enig i deg gode søster. Hør på Egil og Arne og likesinnede forkynner og du får hva jeg elsker å høre; Guds ord!

Jan Kåre

Kommentar #27872, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 22:30

106.                Jeg har for lengst kommet ut av tellingen overfor hvor mange ganger evangelist kommer med beskyldninger mot predikanter, uten å kunne dokumentere hva som er galt.

Jeg ser “anonym” har problemer med “rosa cadilac”. Dokumenter gjerne fra Bibelen at problemstillingen er syndig. Gjør det helst uten å forkaste Bibelens løfter, så slipper jeg å vise at bibelvers blir slått ihjel med bibelvers.

Kommentar #27873, skrevet av Arild Holta | 04. august 2007 kl. 22:48

107.                “Hør på Egil og Arne og likesinnede forkynner og du får hva jeg elsker å høre; Guds ord!”

Ikke så lett - det er flere år siden de sluttet å reise sammen med evangeliet…

Kommentar #27874, skrevet av LeGu | 04. august 2007 kl. 22:58

108.                “Jeg har for lengst kommet ut av tellingen overfor hvor mange ganger evangelist kommer med beskyldninger mot predikanter, uten å kunne dokumentere hva som er galt.”

Nei, til dette trenger du nok en computer. Antagelig kan du i statistikken på kristenblogg.no finne antall kommentarer fra Jan Kåre. Avrund dette litt nedover, og du treffer ganske bra.

Men han skjønner ikke alvoret selv.

Kommentar #27875, skrevet av LeGu | 04. august 2007 kl. 23:00

109.                Til Leif

Du forsvarer vranglærer og forførere og de som har en forkynelse etter Guds ord fordreier du og er kvervulerende imot hele tiden, men du er under den samme påvirkning som Jannes og Jambres.

Og når det gjelder anonym, så døpte nettopp en av desse Evangelistene henne. Men jeg er “vokst” opp med begge to, defor sier jeg det jeg sier. Og de hadde et budskap fra Gud, derfor setter jeg pris på dem begge to om de ikke reiser slik som før da den ene er satt tilbake på grunn av sykdom.

Kommentar #27876, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:11

110.                Arne Gundersen og Egil Solheim hadde en sterk betoning på det mest elementære. Derfor ble folk frelst. Vi har noe å lære av betoningen, om folk skal bli frelst.

Fint for nyfrelste og åndelig umodne. Jeg husker hvor godt det gjorde meg i 7-8 års alder. Det var med å la en grunn og hjalp meg til å velge Jesus.

Senere har jeg fått en dypere forståelse i ordet. Det er nødvendig for å bli bavart og for å vokse.

De som vil ha det enkleste, men ikke vil vokse, må lytte til enkle men herlige og absolutt nyttige (!) evangelister.

Men det er nok smart om man lar sanne evangelister forkynne for ufrelste. Slik det var i Bibelen. Trosbevegelsen i Scandinavia har vert for dårlige til dette. Pinsevennene også.

Jeg husker jo godt vranglæren blandt pinsevenner, når jeg var gutt. De trodde det var bibelsk å kutte ut utadrettet evangelisasjon og heller drive å skjelle ut hverandre. Slike idéer ligger langt fra Jesu lære og det vi får se i apostlenes gjerninger.

Heldigvis er de fleste blitt - i det minste litt - mer bibelske på dette punktet.

Men noen henger igjen.

:-P

Kommentar #27877, skrevet av Arild Holta | 04. august 2007 kl. 23:22

111.                Jeg har kommet med uttallige dokumentasjoner både fra Guds ord, fra hva nevnte forkynnere har forkynnt og innternettsider. Men dere hverken vil eller ønsker å høre, derfor fordreier dere det jeg sier hele tiden som Jannes og Jambres gjorde med Moses, men jeg overlever dette også. Jeg vet på hvem og hva jeg tror!

Jan Kåre

Kommentar #27878, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:24

112.                Til Arild

Jeg tror jeg kan si dette, at jeg har mer oversikt over de bibelske sannheter en de fleste her på bloggen. Men jeg evner å glede meg både med klare Evangelister og dype bibellærere, vi trenger alle de tjenestene som Gud har opprettet!

Jan Kåre

Kommentar #27879, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:27

113.                Vi må bare innse at den karismatiske forkynnelsen er en forlengelse av Jannes og Jambres virksomhet inn i vår tid (2. Tim. 3.8).

Jan Kåre

Kommentar #27880, skrevet av Evangelist | 04. august 2007 kl. 23:36

114.                “Jeg tror jeg kan si dette, at jeg har mer oversikt over de bibelske sannheter en de fleste her på bloggen.”

Du har til gode å vise det. Men at du har høyere klasse enn de fleste, har du gjenntatt mange ganger.

Luk 18:11
11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren.

2Tim 3:2-8
2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige,
3 uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode,
4 svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.
5 De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.
6 Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster,
7 som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen.

Det er nevnt både skrytende, overmodige og oppblåste.

Jeg har da også vist at selvhevdelse er blant kjødets gjerninger.

Det med Jannes og “Jammer” har jeg imidlertid tydelig svart på tidligere. Men når jeg gikk grundigere gjennom dette, hoppet du over det jeg skrev.

Det går ikke å ha en seriøs debatt, om du hopper over det som krever at du må tenke nytt.

Kommentar #27883, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 0:00

115.                Til Arild

Det jeg mente som du ikke ville forstå. Hvis en enkel Evangelist holder seg til Guds ord så gleder jeg meg over det som når en dyp bibellærer holder seg til Guds ord.

For meg så er det aller viktigst at en holder seg til bibelen. Hvis en ikke det gjør, så har en ingenting å gjøre i evangelisk sammenheng!

Jeg har bevist alt det du og andre har bedt om mange ganger, men hvis forståelsen og viljen til forståelse er borte, da er det ikke lett!

Men det er da mange som skjøner hva jeg vil ha frem!

Jeg avslutter med det jeg ville ha sakt i en sluttreplikk:
Vi må bare innse at den karismatiske forkynnelsen er en forlengelse av Jannes og Jambres virksomhet inn i vår tid (2. Tim. 3.8).

Jan Kåre

Kommentar #27884, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 0:09

116.                “Jeg har bevist alt det du og andre har bedt om mange ganger, men hvis forståelsen og viljen til forståelse er borte, da er det ikke lett!”

Du har i vert fall bevist,
1. at du ikke vet hva bevis er, og
2. heller ikke kan dokumentere, samt
3. at du ikke forholder deg til det andre debatanter skriver.

Jeg har bevist alt det du og andre har bedt om mange ganger, men hvis forståelsen og viljen til forståelse er borte, da er det ikke lett!

For tredje eller fjerde gang:
Jeg har vert inne på internettsider du har henvist til. Dette har jeg svart på tidligere. Følg med på svarene, ellers er debatt meningsløst.

Kommentar #27885, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 0:36

117.                Her har vi TV Visjon og Jan Hanvolds virksomhet:

6 Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster,
7 som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Tenk Paulus viste ved Ånden at det var de som vile snike seg inn i stuene ved TV-apperate og lure kvinner spesielt og noen menn til å støtte en virksomhet som fører enn bort i fra Kristus og Guds ord.

Det er akuratt det den karismatiske fornyelse gjør, den virksomhet som Aril Edvardsen og Sarons Dal som var den første som åpnet seg opp for dette i Norge!

Kommentar #27886, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 0:37

118.                Beklager at jeg gjenntar teksten din to ganger her. Jeg trykket feil på PCen - ctrl/c - og oppfattet ikke at jeg hadde “tømt minnet” en gang til.

Kommentar #27887, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 0:39

119.                “Jeg husker jo godt vranglæren blandt pinsevenner, når jeg var gutt. De trodde det var bibelsk å kutte ut utadrettet evangelisasjon og heller drive å skjelle ut hverandre.”

Hva behager??

Kommentar #27888, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 0:43

120.                Apostelgjerningene 28. 24-27:” Noen ble overbevist ved det han sa, men andre ble vantro. De gikk så fra hverandre i uenighet, etter at Paulus hadde sakt dette ene: Rett talte Den Hellige Ånd ved profeten Jesaja til deres fedre da han sa; Gå til dette folket og si: Dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne! For dette folks hjerter er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem “.

Kommentar #27889, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 0:48

121.                LeGu skrev:
“Hva behager??”

Jeg skøyer bare litt.

Men det var jo slik i mange pinsemenigheter, for 25-30 år siden, at den utadrettede virksomheten var heller begrenset. Mange “forstandere” forstod evangelistene dårlig og bremset på det utadrettede arbeidet. Tilsvarende var det blandt de frie evangeliske.

(Min pappa, Ivar Holta, drev gjerne utadrettet virksomhet av forskjellige typer.)

Dette så jeg på Sørlandet og i Nordland.

På sørvestlandet, i Sauda, var det en persom i pinsemenigheten som sa det rett ut: -Vi ønsker ikke vekkelse, for det er så mye arbeid med det.

Men flere av menighetene kranglet slik at russen i Flekkefjord skrev “Pinsevenner og andre uvenner”. Jeg vokste faktisk langt på vei opp i splittelse.

Poenget med å påpeke dette, er at Jan Kåre/”evangelist”, skal gjøre oppdagelsen, at den fantastiske pinsevekkelsen, hadde sin svin på skogen akkurat som den karismatiske.

Det er feil og mangler over alt. Er det mennesker der, så er det også menneskelige feil og mangler.

Gud elsker oss likevel, og vi er åndelige søsken likevel.

(Jeg har alltid sett på meg som pinsevenn, tross manglende innskriving i noe kirkesamfunn.)

Håper dette var oppklarende. :-)

Kommentar #27891, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 1:52

122.                Faktisk første gang i livet jeg hører at pinsebevegelsen har vært både imot vekkelse og ytremisjon. Er oppvokst blant de “frie” som jo også bad om vekkelse hele tiden. Og pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen f.eks. har vel hatt flere misjonærer enn de selv husker.

Nei, dette er en annen verden enn jeg har kjent til. Når jeg tenker tilbake på mine erfaringer med kristne fra begge leire, så er det EN fellesnevner for dem alle: GODHET. De var og er primært GODE mennesker, sine teologiske svakheter på enkelte punkter til tross.

Det har slått meg at det samme vitnesbyrdet gis av mennesker som er oppvokst i disse miljøene, men har forlatt dem, og sågar valgt et annet livssyn, som det heter idag. De minnes “gamlemenigheten” med gode minner og varme tanker. Jeg vet ikke om noen - selv om slike sikkert finnes - som forlot troen p.g.a. krangel de observerte.

Kommentar #27894, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 3:44

123.                “Faktisk første gang i livet jeg hører at pinsebevegelsen har vært både imot vekkelse og ytremisjon. Er oppvokst blant de “frie” som jo også bad om vekkelse hele tiden.”

(Gjesp) :-)
Jeg har ikke nevnt ytremisjon.

Det har over alt vert noen herlige kristne som ber om vekkelse. Men når folk har drevet evangelisasjon i nærmiljøet, så har ofte de som har stått for denne evangelisasjonen, møtt motstand fra menigheten.

Jeg skrev imidlertid ikke “pinsebevegelsen” (håper jeg). Det er snakk om menigheter og grupperinger i menigheter, og ikke rent sjelden den grupperingen med mest makt. Ofte har eldstebrødre og forstander protestert overfor de som vil ut. Forstanderen sier “kom til oss” og evangelistene sier “ut til dem”. I det store og hele har det vert en “kom til oss og bli frelst-holdning”. (Med unntak av misjonærer, som etter hvert kunne dra til plasser som var mer kristne, enn i vert fall Helgeland!).

Skal vi ha vekkelser må vi møte mennesker der de er. Evangeliet må forkynnes der folk er, og folk må ledes til Jesus. Deretter kan man vente at de kommer på møtene.

Denne tenkningen er etter min mening underprioritert over det meste.

Kommentar #27895, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 5:09

124.                Til Arild

Pinsebevegelsen i dag er en blek skygge av hva den engang hvar, derfor “glir” karismatikerne så lett inn. Men jeg har da litt åpenbaring og så har vi Guds ord; der står det klart at den vei som pinsebevegelsen går på i dag i 2007 i Norge er frafallets vei.

Når det du nevner om evangelisering så har jeg akuratt motsatt syn en deg, før, for 25 år siden hadde pinsevenner og andre frie menigheter nød for ufrelste og drev med evangelisering.

I dag har de nød for alt annet en de ufrelste, men så er det som sakt frafall!

Men Herren har sine sannhetsvitner som lever i Ånden og har åpenbaring, jeg er glad for at jeg er en av de!

Jan Kåre

Kommentar #27899, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 7:26

125.                Mulig at pinsevennene ønsker vekkelse og at de har gjort det hele tiden
Men det merker nok ikke de ufrelste så mye til
Jeg hverken så eller hørte noe til dem enda vi nesten var nabo.
Etter at jeg ble frelst oppdaget jeg hvem som var frelste og til hørte menigheten
Da kan de ikke ha gjort så mye av seg

Kommentar #27904, skrevet av Jone | 05. august 2007 kl. 11:19

126.                Til Arild
Du viser med det du skriver at du ikke har hørt mye av Egil og Arne de siste 30 årene.
Du skriver at de lærer kun det enkle budskap til frelse.
Tror ikke at du er klar over at de holder både Bibelhelger og stevne, hver sommer som er så fullt at det ikke blir avertert vanlig, da mange står på venteliste.
Men en ting som slår meg er at det stort sett snakkes kun om pinseretningen her, der finnes da mange andre menigheter og grupperinger som ikke har dette som utgangspunkt. Og som har mye bedre klart å styre unna alt “dette nye” som faktisk har ødelagt og forvoldt spittelser rundt omkring.

Kommentar #27905, skrevet av anonym | 05. august 2007 kl. 11:40

127.                “Etter at jeg ble frelst oppdaget jeg hvem som var frelste og til hørte menigheten Da kan de ikke ha gjort så mye av seg…”

Eller kanskje de utviste litt visdom… Vårt vitnesbyrd er ikke våre ord, men våre liv. I Bibelen står det at en kvinne skal vinne sin mann MED SIN STILLE FRAMFERD.

Forrige dagen traff jeg en hyggelig bussjåfør som var herlig frelst, men som heller ikke lot vente lenge med å fortelle meg det. Jeg var selvsagt glad for å høre hans vitnesbyrd, men jeg undrer meg om han er istand til å vinne ett eneste menneske ved å vitne for sine passasjerer på den måten.

En av de amerikanske lederne i Full Gospel Business Men’s Fellowship sa engang at han ville sparke de av sine ansatte som vitnet på arbeidsplassen. Han betalte de for å jobbe - ikke for å vitne.

Jeg tror på hva kirkefader Augustin en gang sa: “Vitne for alle. Bruk ord om nødvendig”.

Akk ja - så var det den vanskelige balansen da.

Kommentar #27907, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 12:22

128.                Til LeGu

I min Bibel står det at det er med munnen du bekjenner:
Rom 10:9
9 For dersom du bekjenner Herren Jesus* med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.

Kommentar #27908, skrevet av anonym | 05. august 2007 kl. 12:28

129.                Har ikke naboene hørt at Kristus er blitt forkynt, så har den menigheten misbrukt sine sjanser vil nå jeg mene.

Det betyr ikke at en skal ” overfalle folk”,men det er da naturlig å fortelle til naboene hva en holder på med i forsamlingen.

Kommentar #27909, skrevet av anonym | 05. august 2007 kl. 12:30

130.                “I min Bibel står det at det er med munnen du bekjenner…”

BEKJENNER TIL FRELSE - Ja.

Men det er ikke evangelisering Paulus snakker om her.

Kommentar #27910, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 12:33

131.                Min bekjennelse til frelse kan jo også brukes som evangelisering for andre.

Kommentar #27911, skrevet av anonym | 05. august 2007 kl. 12:57

132.                Jeg er enig med Jone i at vi kristne er altfor anonyme i dagliglivet.
Selv er jeg faktisk nermeste nabo til den forsamlingen som Arild vokste opp i, jeg bodde her i nærmere 30 år uten å vite hva de sto for eller hva de drev med.
Det er en liten bygd på Sørlandet.
Kan ikke si at jeg er imponert over deres utadrettede virke, tenk om bare noen av de som gikk der hadde bekjent med munnen til oss som bodde i nabolaget.
Nå ble jeg nådd til slutt, av en av dem heldigvis.Tror nok at å knytte kontakter med folk og vinne en og en er en god måte å evangelisere på.Det beste er at den kan alle være med på.

Kommentar #27912, skrevet av anonym | 05. august 2007 kl. 13:03

133.                “Selv er jeg faktisk nermeste nabo til den forsamlingen som Arild vokste opp i, jeg bodde her i nærmere 30 år uten å vite hva de sto for eller hva de drev med.”

Da vil jeg påstå at du er betydelig mindre nysgjerrig enn folk flest. I løpet av disse 30 år burde det vært mulig å stille et spørsmål til en eller annen…

Kommentar #27914, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 13:39

134.                Anonym skriver:

Men en ting som slår meg er at det stort sett snakkes kun om pinseretningen her, der finnes da mange andre menigheter og grupperinger som ikke har dette som utgangspunkt. Og som har mye bedre klart å styre unna alt “dette nye” som faktisk har ødelagt og forvoldt spittelser rundt omkring.

Jeg har konfrontert mange med Guds ord sannheten også av såkalte ledenede brødre, alle som en er unnvikere, derfor har dette dessverre fått slik fotfeste.

Men Egil og Arne og en del andre har holdt seg til Guds ord og den sunne lære hele tiden og det takker vi Gud for!

Kommentar #27915, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 13:39

135.                Når det gjelder dette med evangelisering og synliggjøring så er det aller viktigste at det blir et gjenombrudd i den åndelige verden, da skjer det også i den synlige verden!

Kommentar #27916, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 14:06

136.                Jeg tror IKKE på kirkefader Augustin. Jeg tror på Guds Ord: “Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord; Rom 10,17

Kommentar #27917, skrevet av siggen | 05. august 2007 kl. 14:38

137.                Nå skal vi selvsagt ikke overfalle folk med evangeliet eller presse oss på
Med synes nok det hadde vært en fordel å vist at noen av naboene var kristne.Da jeg fant Jesus viste jeg ikke hvor jeg kunne få hjelp
Og de fra menigheten hverken så eller hørte jeg noe til,ennå jeg bøyde knær i deres menighet
Nei,jeg tror på å fortelle at man er frelst til alle man kan.Jeg evangeliserer ikke,men bekjenner

Kommentar #27918, skrevet av Jone | 05. august 2007 kl. 14:38

138.                Der jeg vokste opp var det så mange kristne at vi viste hvem som ikke var kristne. Men Egil og Arne hadde en kjempevekkelse der på slutten av 60-tallet der 200-300 ble kristne og det hadde vært mange vekkelser der før også!

Men annledningen kommer alltid før eller siden at en får vitne når en lever med Herren!

Kommentar #27919, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 14:56

139.                “Nei,jeg tror på å fortelle at man er frelst til alle man kan…”

Da vil du fort oppleve å bli ensom - folk flest vil unngå deg.

Tro meg, det er IKKE måten å vinne andre mennesker på. Skal du være effektiv i evangelisering, må du la Den Hellige Ånd åpne dørene. Invitér f.eks. naboen på kaffe. Ikke si et eneste ord om tro, religion e.l. før du merker at Gud påvirker naboen til å komme inn på åndelige temaer. Da er døren åpen, og da forteller du DIN historie - ikke hva naboen bør gjøre… Og DA begynner det å bli spennende…

Kommentar #27920, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 14:57

140.                Den beste måten å evangeliser på i hverdagen er å være seg selv og være fyllt av Ånden. Da skjer det utroligse rundt enn!

Kommentar #27921, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 15:15

141.                Til LeGu

Da vil jeg påstå at du er betydelig mindre nysgjerrig enn folk flest. I løpet av disse 30 år burde det vært mulig å stille et spørsmål til en eller annen…

Hvem skulle jeg spørre ?

Disse menneskene var fremmede for meg.
Nei, vil dere ha det for dere selv, ja så ser vi resultatet idag.
I tidligere generasjoner så var det ikke uvanlig å invitere naboer til et husmøte.
Tror ikke at med den holdningen som du har så klarer du ikke å nå så mange, dersom du venter at ufrelste skal ta konatkt med deg.

Kommentar #27923, skrevet av anonym | 05. august 2007 kl. 16:00

142.                Til anonym

Den kristendomsforsåelsen Leif har er nok mer etter hans eget hode enn det som Guds ord lærer derfor blir det også derefter det meste!

Men jeg innviterer mange til møter og ellers. Ha en traktat på lur det er bra!

Kommentar #27924, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 16:08

143.                Hvorfor ha så mange teorier rundt dette. Det finnes mange måter å gå frem på. Den Bibelen viser aller tydligest, er at man har forkynnelse der folk er.

1. Dette var det apostoliske funksjoner som tok seg av.
2. Det var også evangelisten Filip, hvor apostoliske funksjoner tok seg av etterarbeidet.
3. I Antiokia virker det være faktisk profeter og lærere (!) som var med i den frelsende virksomheten. Ap kap 13 (og 12 om jeg husker rett.) Angående lærere, så hadde vi en parallell i Jesus-vekkelsen, hvor det faktisk også var undervisning for ufrelste både i bøker og møter. Jeg tror man begrenser lærerfunksjonen, når det gjerne skal handle om “tørre” taler for troende.

Når det gjelder den lille bygden på Sørlandet, med menigheten jeg skal ha vokst opp i (nevnt lengre opp), så kom jeg dit i 3-4 års alder og flyttet når jeg var 9 år.

Angående at Arne og Egil har drevet med undervisning: Jeg vil jo mene at slikt ikke er en evangelist sin jobb, men veldig mange fungerer i flere funksjoner. Det er bare som det skal være.

“Siggen” var inne på et nøkkelvers over: Troen kommer av forkynnelsen. Kristen virksomhet skal legges opp slik at ufrelste har elementær kristen forkynnelse og undervisning, lett tilgjengelig.

Dette er det folk i menighetene som er kalt til. Disse blir gjerne bremset, og det har man normalt ingen rett til. Det hyrderiske er ikke til for å bremse dette, men for å gjøre det de selv er kalt til. Da får salvelsen fungere.

Kommentar #27925, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 16:23

144.                Men Arild

Når en går med Gud så fungerer vel det meste? Slik erfarer jeg det!

Jeg er ikke avhengi av en menighet som fungerer eller ikke. Jeg er et vitne 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, det får vel holde!

Arbeidoppgavene står i kø for meg ihvertfall og det har det altid gjort uberorende av en fungerende menighet, men jeg fungerer da!

Jan Kåre

Kommentar #27926, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 16:37

145.                “Jeg er ikke avhengi av en menighet som fungerer eller ikke. Jeg er et vitne 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, det får vel holde!”"

Mer kan man knapt forlange…

Kommentar #27927, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 16:48

146.                Til Leif

Jeg forlange ikke en ting av noen. Jeg har fått “pakken” selv. Den Hellige Ånd skal veilede oss til hele sannheten og han er akuratt den personen vi alle trenger.

Det er de som må reise hit og ditt og leter etter fornyelse. Jeg får min i lønnkammeret og det holder i massevis.

Men det kan være bra og reise, jeg var hos Jimmy Swaggart 1 mnd og jeg har vært andre plasser som har innspirert meg. Men jeg er ikke avhengi av noe slikt, kun Gud!

Kommentar #27928, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 17:05

147.                LeGu:Nå er jeg ensom i utgangs punktet,så det plager meg ikke så mye.Men mente ikke slik du oppfattet det.Prater ikke til alle og en hver om Jesus.Men er anledningen der så forteller jeg at jeg er frelst ja

Kommentar #27931, skrevet av Jone | 05. august 2007 kl. 18:20

148.                Men er anledningen der så forteller jeg at jeg er frelst ja..”

Vet ikke hva du mener med “anledningen” - det kan jo bety så mangt. Men mitt poeng er hele tiden at man må unngå å forsøke å høste umoden frukt. Det har jeg sett endel eksempler på - og resultatet er alltid det samme.

Men dersom du har lært deg å lytte til Guds stemme, så vet du når du skal vitne, men også når du IKKE skal gjøre det. Husk Paulus ble hindret av Gud i å reise til Makedonia. Uten at jeg vet hvorfor, så tror jeg personlig at de ikke var modne for å høre evangeliet, og dermed heller ikke mottagelige.

Kommentar #27932, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 18:25

149.                Dette med “umoden frukt” kan nok være et problem på tomannshånd.

Derimot finnes det “moden frukt” til enhver tid. Det er derfor man trenger å nå massene, i Norge og på våre hjemplasser.

Folk (les: “umoden frukt”) tar ikke skade av evangeliet. Men opplever folk seg tvungen, undertrykt, presset, så er det ikke av det gode.

Kommentar #27934, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 19:11

150.                LeGu:Det er nok litt vansklig å forklare
Men har kommet over baby stadiet,da jeg skulle fortelle og overtale hele verden
Et eks:Var på besøk hos en dame her forleden,hun er gammel og syk.Jeg spurte om hun ikke hadde noe besøk av en nabo,som jeg vet er kristen
Nei,sa hun.Hun går på Betel og hilser ikke på noe så uguderlig som meg.Da sa jeg at der går jeg oxo,men kan alikevel komme på kaffe besøk
Hun ble veldig glad,mulig jeg kan komme med noen små frø over en kaffe kopp.Men det hjelper ikke å presse noen

Kommentar #27935, skrevet av Jone | 05. august 2007 kl. 20:04

151.                Folk flest undrer over de grunnleggende “filosofiske” problemstillingene: Hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvor er vi på vei, og, ikke minst, hva er meningen med livet.

For normalt utadvendte mennesker skal det ikke være så veldig stort problem å samtale om slike ting. “Alle” er interessert, fra hver sine synsvinkler.

Når jeg var ung - i de periodene som ikke psyken, holdt på å ødelegge det meste, etter barneår med for mye slag, spark og onde ord på skolen - så hadde vi livlige og interessante diskusjoner om rett og galt, meningen, kristen tro etc. Det er alltid noen som lytter, og som ikke sier noe. Når man deretter treffer dem på tomannshånd, så er de svært så posetive. Dermed har man fått lagt et “frø” hos flere, som en gang kan gi de veien til himmelen. Om ikke før, så når de er kommet til jordelivets siste port.

Kommentar #27936, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 20:19

152.                Gå når Gud sier Gå.

Så enkelt, og allikevel så ytterst vannskelig.

Det kan være alt fra en uskyldig traktat i naboens postkasse, til å forkynne evangeliet fra ei søplekasse på Karl Johan.

Kommentar #27937, skrevet av olec | 05. august 2007 kl. 20:21

153.                Til olec

Du og en del andre gjør det vanskelig. Skriften sier at vi skal så ved alle vann. Vi vet vel ikke hva som virker alltid?

Det står at vi skal alltid være rede selv når den som ikke hører på er rede. Vi skal være et vitne og så får vi overlate resultatene til Gud, men vi skal be om visdom, men i Norge er de fleste kristne “overviselige”. Nei, så ved alle vann og vær frimodg, glad og fornøyd og en vil nå ut med budskapet til mange!

Jan Kåre

Kommentar #27938, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 20:55

154.                Nåt korrigerer Gud oss? ikke når vi er lydige og gjør det rete, da kjenner vi en uavbrutt fred.

Men Gud korrigerer oss når vi er ulydige og uvillige!

Kommentar #27939, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 20:57

155.                Til Evangelist

Er helt enig med deg !

Kommentar #27940, skrevet av anonym | 05. august 2007 kl. 21:09

156.                Til alle:Fikk foresten en traktat i postkassen her om dagen:Ta tilflukt
Der stod det om Stigmata,som vel olec snakket om her forleden dag
De eller han Pål Bryn har og en nett adr:www.ta-tilflukt.info

Hva er dette??

Kommentar #27941, skrevet av Jone | 05. august 2007 kl. 21:09

157.                Pål Bryn opplever at han får Jesu sårmerker og lidelser, jeg synes så abselutt ingenting om det. Men han når mange med at han er så pågående, så det fører noe godt med seg ved at han er ute å evangeliserer veldig mye.

Kommentar #27942, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 21:13

158.                Takk at du er enig med meg anonym.

Jeg tror at jeg er et brev kjennt og lest av alle mennesker, da trenger en vel ikke å pynte på brevet med at en skal føle 100000 forsjellige ting? Jesus bor ved troen i mitt hjerte og da er jeg et vitne der jeg er. Om jeg snakker om Gud eller ikke, men det er herlig å få snakke om evangeliet, det gir livet mening og innhold!

Kommentar #27943, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 21:17

159.                “Men har kommet over baby stadiet,da jeg skulle fortelle og overtale hele verden…”

Haha - da er du jo allerede kommet et stykke. Vi har alle vært der. Jeg husker hvordan jeg åpnet vinduet i huset der jeg bodde og satte platespilleren på full styrke med høyttaleren foran vinduet for å “vitne” for mine ugudelige naboer som satt ute på altanen.

De gikk bare inn og er såvidt vidt vites fortsatt ufrelst.

Kommentar #27944, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 21:27

160.                “… til å forkynne evangeliet fra ei søplekasse på Karl Johan.”

Vel - ta en tur til Majorstua før kl. 09 om morgenen. Der står det en velmenende broder med gitar og synger vekkelsessanger. Det har han gjort i månedsvis. Problemet er bare at det ikke er pent å høre på…

Når han et eneste menneske av Oslos sofistikerte borgere?? Antagelig ikke. Er man greker må man kommunisere som en greker forventer.

Kommentar #27945, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 21:31

161.                Leif skriver: Vel - ta en tur til Majorstua før kl. 09 om morgenen. Der står det en velmenende broder med gitar og synger vekkelsessanger. Det har han gjort i månedsvis. Problemet er bare at det ikke er pent å høre på…

Når han et eneste menneske av Oslos sofistikerte borgere?? Antagelig ikke. Er man greker må man kommunisere som en greker forventer

Men hvordan kan du da forsvare Hanvold? Han er vel alt annet enn det jeg vil si verdig i sin fremtonig av det kristne budskapet og livet hans er vel?

Kommentar #27946, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 21:43

162.                Fjerner kursiv. Ble dette bedre.

Kommentar #27947, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 21:44

163.                sukk, du er slå sloppy med html kodene dine leif :-D

Kommentar #27948, skrevet av olec | 05. august 2007 kl. 21:47

164.                Kjære Jan Kåre.

Hva er det du syntes jeg gjør vanskelig??????

Kommentar #27949, skrevet av olec | 05. august 2007 kl. 22:02

165.                At du bruker hode for mye!

Ikke tenk på at du skal være så viselig i alt men vær deg selv og snakk naturlig om Jesus og alt annet! Det gjør jeg og jeg mener jeg er et vitne! Jesus bor ved troren i mitt hjerte. Der jeg er, der er Jesus, det er vel nok?

Kommentar #27950, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:14

166.                LeGu:ja,takk og lov,så har jeg kommet et stykke på vei :-)
Og jobber meg fremover med Herrens hjelp,men det er mye jeg ikke skjønner noen ting av.Og kanskje aldri vil skjønne
Ja den med høy musikk har nok noen og enhver prøvd
Jeg kunne ikke skjønne at ikke andre ville vite hva slags skatt jeg hadde funnet
Jeg mener hadde jeg funnet en kur mot kreft ville alle ha hørt
Når jeg fant en kur(Jesus)mot døden ville ingen høre.Tror ikke jeg skjønner det ennu

Kommentar #27951, skrevet av Jone | 05. august 2007 kl. 22:15

167.                “Ikke tenk på at du skal være så viselig i alt”

Joda, tenk mye på det, Olec. :-)

Det er - som du nok vet så godt - en del av åndens frukt i galaterbrevet.

Kommentar #27952, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 22:20

168.                Til olec

Og der du er, der er Jesus.

Kommentar #27953, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:22

169.                Arild Holta skriver: De gamle pinsevennene var noen skikkelige bråkmakere!

Herlig at folk er forskjellige.

Dette er vel noe av den kjødelige naturen som broderen lovpriser?

Men kan det ha noe med det ufullkommne språket vårt?

Kommentar #27954, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:24

170.                Jeg spurte Leif hvorfor han angriper en enkel broder som spiller og synger rundt i Oslo for Jesus. Men han forsvarer Hanvold med nebb og klør som er vel ekstrem i det meste!

Får håpe på et svar når den stakkaran skal angripes enda en gang, han har gjort det flere ganger før. Hva en har gjort mot en av de minste nevnte Jesus i forbindele med å gjøre regsnskap for Gud!

Kommentar #27955, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:39

171.                Du er bare en skikkelig historieforfalsker, Jan Kåre. Jeg har aldeles ikke “angrepet” noen enkel broder i Oslo. Jeg har bare påpekt at hans fremgangsmåte ikke var spesielt viselig.

Dessuten har jeg ingen grunn overhodet til å tro at du er interessert i et svar fra meg. Bare på denne tråden er det et utall av angrep på meg. Noe du gjerne må fortsette med, men du kjeder de andre, og jeg bryr meg ikke.

Kommentar #27956, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 22:44

172.                Men Leif, du trenger ikke å svare meg. Jeg har mer tro på han som synger og spiller enn på Hanvold!

Jeg gir noen kroner i ny og ne til ham men Hanvold får ikke en krone, men du støtter han, så det er greit, jeg overlever dette sikkert også!

Jan Kåre

Kommentar #27957, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 22:47

173.                Du må slutte med historieforfalskningene dine Jan Kåre. Nå har du hevded ad nauseum at jeg støtter Jan Hanvold. Hvor har du det ifra? Ingen kritiserer vel Hanvold mer enn meg for hans ordbruk? Jeg har aldri en eneste gang forsvart at han er gjengift for 2. gang. Jeg har aldri sendt ham en krone. Du dikter villt etter behov. Heldigvis er det vel omtrent ingen som tror på deg lenger…

Men på samme måte som det er tilgivelse for Jimmy Swaggarts hyppige reiser til den prostituerte i New Orleans, så er det også tilgivelse for Jan Hanvolds synder.

Kommentar #27958, skrevet av LeGu | 05. august 2007 kl. 22:53

174.                Evangelist: jeg har ikke kommentert noe i denne tråden, så hvorfor skriver du kommentarer til meg?

Kommentar #27959, skrevet av Andreas | 05. august 2007 kl. 22:54

175.                “Evangelist”/Jan Kåre skrev:
“Arild Holta skriver: De gamle pinsevennene var noen skikkelige bråkmakere!

Herlig at folk er forskjellige.

Dette er vel noe av den kjødelige naturen som broderen lovpriser?”

Hmm. Er dette et slags kryptisk budskap? :-)

Har jeg lovprist kjødet, utover at jeg skryter av livvidden min. :-)

Kommentar #27961, skrevet av Arild Holta | 05. august 2007 kl. 23:14

176.                Til Andreas

Du var feil, det var en Anders, sorry. Men den personen det gjaldt skjønte svara mine så det gikk greit.

Til Leif

Det som er åndelig ser du på som dumt. Det som er kjødelig og menneskelig ser du på som stort! Den dømmekraften din er så oppblandet med ditt eget at det er umulig å nå inn til deg med Guds ord! Slik erfarer jeg deg!

Arild

Jeg synes du er herlig, jeg skal be for deg broder!

God natt og sov godt i Jesu navn!

Kommentar #27962, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 23:21

177.                Til Andreas, det var Anders.

Kommentar #27963, skrevet av Evangelist | 05. august 2007 kl. 23:27

178.                At du bruker hode for mye!

Jan Kåre min venn, her er nok du og min vakre kone uenige.

Forøvrig tror jeg ikke fornuft, logikk, (selv)innsikt og slike ting er noe motsats til ånd.

Det fungerer tvert i mot ganske godt sammen :-D

Jeg svever kanskje rundt i “villfarelse” når jeg tror vår Herre ga oss hodet fordi vi skulle bruke det.

Og da allerhelst til noe annet en å banke spiker.

Du får ha en fin dag.

Kommentar #27968, skrevet av olec | 06. august 2007 kl. 10:48

179.                Til ole

jeg tror ikke du helt forstår meg. Du skriver at du skal høre gå og en hel del andre ting. Ånden kom på pinsedag og siden har Ånden sakt Gå! Ikke noe dikedarierer der.

Kommentar #27981, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 16:37

180.                Kristen karakter

Tilgivelse er noe av det vesentlige. At Leif angriper Swaggart som har ei tvers igjennom åndelig kone som lever etter Guds ord og tilgir, er meg ubegripelig.

Jesus sa vi skulle tilgi 70 x 7, altså fullkomment!

Dette har med en kristen karakter som vi burde lovprist og når en enkel sanger synger evangeliet burde vi være glade når det er om Jesus!

Men hva gjorde Jannes og Jambres? Det same som Leif, de oppunerte hele tiden mot de Gud brukte og forsvarte trollmenn! Der har vi Leif og likesinnede karismatikere, disse skal en vende seg i fra! (2. Tim.3).

Kommentar #27982, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 16:50

181.                “At Leif angriper Swaggart som har ei tvers igjennom åndelig kone som lever etter Guds ord og tilgir, er meg ubegripelig.”

Slutt med historieforfalskningene dine, Jan Kåre. Jeg har aldri “angrepet” Jimmy Swaggart - bare påpekt kjente fakta, som hele verden kjenner til.

Og minst av alt har jeg angrepet ham for å ha en åndelig kone.

Kommentar #27985, skrevet av LeGu | 06. august 2007 kl. 16:58

182.                Til Leif

Det er du som driver med historieforfalskning og du angriper de som lever med Herren og de som ikke gjør det forsvarer du, at ikke flere ser det her på bloggen er meg ufattelig.

Du sa tom at Swaggart talte nedsettende om Billy Graham og når jeg sa at det vet jeg ingen ting om og hvis han har gjort det, så er det feil.

Så visste det seg at det var en predikant som hadde vært på gjennomreise i menigheten hans som hadde sakt etter eller annet. Nei du dikter opp dinne egne histortier akuratt som Edvardsen og likesinnede gjør.

Og en dag skal du stå innfor Gud med livet dit, med de holdningene og den frekke tunga\pennen din må det bli et mareritt!

Jan Kåre

Kommentar #27988, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 18:17

183.                Når noen er gift som forkynner og en blir skilt og ikke tilgitt, da skal en tre ut av predikantgjerningen og heller ta seg en vanlig jobb!

Men får man tilgivelse som bibelen taler om, da er man kommet inn i en gjennopprettelseprosses!

Det takker vi Gud for, Kong David er et klassisk eksempel på å få tilgivelse og gjennopprettelse etter et dypt fall!

Jan Kåre

Kommentar #27991, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 18:59

184.                Vi skal legge merke til utgangen på ens ferd til en forkynner. Har en bygd sitt liv på Guds ord, så legger en merke til at når en slik mann feiler, så står han allikevel. Det var det som skjedde med Swaggart. Kona tilgav han og alle som følgte Jesus også, hva kan grunnen være? Swaggart gjennom sin forkynnelse hadde bygget en karakter inn i sin medarbeidere og familie der tilgivelse var viktig.

Hva skjer med de som ikke bygger sitt liv på nytestamentelig kristendom, et fall leder til katastrofe og nye ekteskap og nye læresetninger og tragedier!

Det er deiligt og sikkert å bygge på Guds ord, da står en også når problemene kommer, Jesus er god!

Jan Kåre

Kommentar #27997, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 21:59

185.                “jeg tror ikke du helt forstår meg. Du skriver at du skal høre gå og en hel del andre ting. Ånden kom på pinsedag og siden har Ånden sakt Gå! Ikke noe dikedarierer der.”

Joda Jan Kåre, jeg forstår deg helt utmerket.
Jeg er bare ikke enig med deg alltid.

Det nytter ikke å gå, dersom man ikke vet vilken vei vet du.

Så det er greit at Ånden har sagt gå siden pinsedag.

Personlig liker jeg å spørre Gud om hvilken vei han ønsker jeg skal gå.

Kommentar #27998, skrevet av olec | 06. august 2007 kl. 22:03

186.                Til olec

Hvis det fungerer så er det greit!

Jeg sår ved alle vann, noen tar imot, andre ikke. Jeg er opptatt med å alltid være paratt, som i militæreret. Når noen spør meg, så svarer jeg, om det er den ene eller den andre!

Jeg har hørt så mange som skal høre så mye og som har fått gjort så lite.

At Jesus døde for mine synder og sto opp til min retttferdiggjørelse, det holder å vite, da går jeg og du og alle andre!

Jan Kåre

Kommentar #28000, skrevet av Evangelist | 06. august 2007 kl. 23:00

187.                JK/”evangelist” skrev”:
Hva skjer med de som ikke bygger sitt liv på nytestamentelig kristendom, et fall leder til katastrofe og nye ekteskap og nye læresetninger og tragedier!”

Det finnes fine kristne som jkke faller i grove synder, men som blir koneløse fordi kona driter i ekteskapet og springer fra mann til mann.

I den galne verden vi lever i, vil vi se mer og mer av dette.

Da mener altså du at mannen har skilt seg. Det mener ikke jeg. Jeg mener at kona har skilt seg.

På samme måte kan det være at en mann skiller seg fra sin kone.

Begge parter trenger ikke å ha skilt seg. Det holder at den ene gjør det.

Hva med den parten som ikke skilte seg? Det er her det blir litt vanskeligere, og din begrensede teologi ikke strekker til. Dette tar du ikke høyde for.

Teologien din tar ikke høyde for den som ble sveket og som levde rent.

Den som ble sveket og forkastet kan stå igjen og se at sin elskede får barn med en annen.

Da er “løsningen” din at denne skal leve ugift. Det klarer du ikke å dokumentere fra Bibelen.

Kommentar #28001, skrevet av Arild Holta | 06. august 2007 kl. 23:19

188.                “Det finnes fine kristne som jkke faller i grove synder, men som blir koneløse fordi kona driter i ekteskapet og springer fra mann til mann.”

Jeg tror vi også må stille spørsmålet om hvorfor denne kona er fed up med ekteskapet. Dersom mannen elsker sin kone som han skal, så reduseres ihvertfall muligheten for ekteskapsslitasje.

Men hvor mange kristne ekteskap har vi ikke sett gått fløyten fordi mannen brukte all sin fritid i menigheten, og kona gikk hjemme alene hele dagen og hele kvelden med ungene? Eller forkynneren som alltid var ute på reise? Kona orker ikke dette ensomme livet tilslutt og søker trøst hos en som “forstår”, viser ømhet og omsorg.

Spørsmålet blir da: Har hun all skylden alene?

Kommentar #28002, skrevet av LeGu | 06. august 2007 kl. 23:25

189.                Jeg kjenner problemstillingen godt. Og den er vel verd å merke seg!

Jeg kjenner også problemstillingen med mennesker som er blottet for det meste av empati, og som skifter menn/dame som andre skifter - i det minste - ny dress.

Psykopatforskning viser en del dramatisk. Men mye av denne type forskning er dårlig og ideologisk dominert. Men det er jo også en del interessante resultater. F.eks fra den kanadiske forskeren Robert Hare. På hans tester regner man vel med 1% psykopater. Disse gjør - om jeg husker rett - 90% av all kriminalitet.

Noen er dobbeltmennesker, som man ikke avslører. Mens andre kan bli “tatt” i løgndetektor, så finnes ikke normale reaksjoner hos disse på løgn. Heller ikke empati.

De har det ikke greit, som kommer ut for slike. Skal de ikke få forståelse, men gjøres til medskyldige samtidig, så er det ikke greit.

Men dette er nærmest umulig å bedømme godt. Bare Gud ser hjertene klart.

Kommentar #28007, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 0:46

190.                “På hans tester regner man vel med 1% psykopater. Disse gjør - om jeg husker rett - 90% av all kriminalitet…”

Dette kan umulig stemme. Det ville bety at 9 av 10 innsatte er psykopater, noe de selvsagt ikke er. Forøvrig er psykiatrikerne mer og mer tilbakeholdne med å klassifisere noen som psykopat. Videre ville det bety at ca 1,1% av befolkningen til enhver tid er straffedømt, mens tall fra USA forteller at en langt høyere prosent av befolkningen er på en straffeanstalt.

Nei - det må være hukommelsen din som spiller deg et lite puss. Selv har jeg nok med å huske navn…

Kommentar #28008, skrevet av LeGu | 07. august 2007 kl. 1:13

191.                Selv har jeg nok med å huske navn…

eget eller andres???

hehe, beklager så mye Leif, men den klarte jeg ikke å la gå, den var for morsom.

unnskyld min venn…

Kommentar #28009, skrevet av olec | 07. august 2007 kl. 1:19

192.                kjenner jeg angrer litt på den siste der.

beklager nok en gang Leif.

Det er ikke alltid like lett å være forbannet med en syrlig tunge.

Kommentar #28010, skrevet av olec | 07. august 2007 kl. 1:43

193.                Det er forskjellige beregninger for hvor mange psykopater det er. Fra 1-7% alt etter hva som legges til grunn.

Når det gjelder Robert Hares diagnosering, så er det forsket i norske fengsler (Kirsten Rasmussen), og prosentandelen var, som du hevdet, MYE lavere. Husker imidlertid ikke tallet.

Kommentar #28011, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 1:44

194.                Tror det er mye slutt på den tiden da psykiatrien diagnostiserte folk som psykopater. Det er nok heller at de diagnostiserer en del med “psykopatiske tendenser”.

Like bra, for etter Edin Løvås’ bok på 70-tallet om alle psykopatiske ledere i menighetene, ble det foruroligende mange som konkluderte med at pastoren deres var psykopat.

Og Edin Løvås angret på det hele har jeg hørt. Disiplene (les leserne) er ofte ivrigere enn sin herre.

Kommentar #28012, skrevet av LeGu | 07. august 2007 kl. 2:25

195.                Jeg kjenner tittelen på boka, men har aldri lest den. Min infallsvinkel til psykopati, er en helt annen - fra ikke-kristnet hold og forskning. Jeg leste en del om dette for 5-10 år siden.

Jeg tror det er mye ferre psykopater blandt kristne enn ellers. Psykopatene passer veldig dårlig inn i kristne miljø. De attraheres lite av selvbeherskelse, måtehold, moral, åndens frukt og slikt.

Men jeg har registrert dem. De er gjerne “ivrige” kristne en liten stund. Så får de ikke tilfredstilt sitt behov for å være midtpunkt, eller at folk ikke biter på selvforherligelsen eller konfronterer dem med grov synd. Så er det pluttselig ikke populært å være “frelst” lengre.

Det kan vel være problemer med de deler av hjernen sjelen bruker for empati… Gud vet hvor de ender til slutt, om de regelrett lever med hjernefeil.

Kommentar #28014, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 3:05

196.                “Gud vet hvor de ender til slutt, om de regelrett lever med hjernefeil.”

Det har jeg forlengst konkludert med at de har - tillike med reflekterte ateister.

Det er nylig gjort en interessant observasjon i USA. Nemlig at det finnes endel mennesker som har vært utsatt for slag mot en spesiell del av hodet, f.eks. ved bilkollisjon. Disse mennesker har etterpå ingen samvittiget, og opererer utelukkende etter ting de vet de har lært om hva som er rett og galt, uten selv lenger å forstå hvorfor hverken intellektuelt eller emosjonelt.

Kommentar #28015, skrevet av LeGu | 07. august 2007 kl. 3:31

197.                Dette har paralleller til likegyldigheten som gjerne fulgte lobotomering.

En klassisk historie fra psykiatrien var om en mann som vel fikk et stålrør inn hodet i en arbeidsulykke. Fra å være en stabil mann ble han likegyldig og upålitelig og uten evne til å ordne opp i eget liv. Det er en svært gammel historie.

Angående ateister, så har jeg også tenkt tanken: Det virker som om de har en mangel i hjernens funksjon. Mennesker er nemlig naturlig troende på Gud/gud.

Så får vår Herre ta den siste vurdering.

Kommentar #28018, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 4:29

198.                Til Arild

Hør nå den talen min om dette om ekteskap og skillsmisse, der tar jeg dete opp. Ydmyk deg selv og lytt!

Ingen som er gjengift som frelst har noe i en forkynnergjerning å gjøre!

Og det jeg skrev også, er at den som bygger sitt liv på Guds ord og lever i Ånden, selv når det glipper for han, så star han om han enn faller. Min erfaring er også at det, til mer vanskeligheter, til mer seier og glede. Ikke det at jeg ønsker vanskeligheter, men når enn kommer oppi vanskeligheter, og en holder fast ved Herren, så vinner vi mer enn seier sier Paulus i Romerbrevet 8.

Herren gjør en manns gang stø, og han har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd. (Salme 37.23-24).

For meg så er en som tjener Herren, som Swaggart et godt eksempel på og Jim Bakker har egentlig aldri vært inni i Guds fylde. Når de begge såkalt fallt, så ser vi i dag at det er milevis forsjell på dem, noe som dessverre de fleste kristne ikke vil se. Jim Bakker er skilt og gift opp igjen og har en ministry som egentleg er????

Swaggart har vel aldri vært så Salvet og god som han er nå, det er bare å gå på hans innternettsider, de er vidunderlige!

Kommentar #28020, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 6:14

199.                Til ole

Hvorledes bli ledet av Gud? Når en gjør Guds vilje så kjenner en fred!

Det er når man er ulydig eller Gud vil noe spesielt at det du nevner gjelder. Man kan ikke leve på dessert, ei heller på det du nevner. Men det er godt med en dessert, men det er ikke middagen!

Jeg har opplevd det du nevner mange ganger, men normalen er å være et vitne der en er og går uten noen spesiel form for ledelese, vi er ledet alltid egentlig, det er i ham vi lever, rører oss og er til.

Jan Kåre

Kommentar #28051, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 15:15

200.                Jan Kåre sa: “… det er i ham vi lever, rører oss og er til.”

Jeg må bare le. Dette er et sitat fra en historisk dikter fra Kreta i et dikt han laget om guden Zevs, og som Paulus siterte da han talte om “den ukjente gud” i Aten da han så en statue dedikert til Zevs…

Men uansett: Det står i Guds ord…

Kommentar #28052, skrevet av LeGu | 07. august 2007 kl. 15:20

201.                Til Leif

Du blander alltid alle ting. Da kan jeg sitere et annet skriftsted, at alt er rent for den rene. Jeg lever i renhet, derfor kan jeg være forvisset om at Gud er med med. Og jeg snakker ikke nedsettende om en orginal som synger heller, det tror jeg ikke er bra!

Kommentar #28056, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 15:29

202.                Hvem er ledet av Den Hellige Ånd? Å ha engleåpenbarelse eller andre mannifestasjoenr gjør ingen til et Herrens Vitne!

Det er den som er frelst og fyllt av Ånden som er et sannt Herrens Vitne! Da trenger en ikke å høre gå hit og dit, men en er konstant ledet av Gud fordi han bor og er i hjerte. Men jeg har som sakt opplevd at Gud har talt, og da er det om å gjøre å være lydig! Men Gud taler ikke hele tiden, men en gang iblant, der Gud taler alltid; det er i Guds ord!

Jan Kåre

Kommentar #28062, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 15:55

203.                Evangelist skrev:
“Hør nå den talen min om dette om ekteskap og skillsmisse, der tar jeg dete opp. Ydmyk deg selv og lytt!”

Å tillegge meg motivet manglende ydmykhet i denne sammenhangen, er tøv.

Leserne kan sikkert forstå at når jeg har vokst opp med forkynnelsen din, og har studert disse versene i Bibelen, og flere til, så får jeg ikke noen ting ut av å atter høre samme sak om igjen.

Jeg har lært for 30 år siden det du har snakket om her på bloggen. Versene du har vist til lærte jeg som gutt. Så har jeg sett at en del tradisjonelle kristne leser noe i få vers, som faktisk ikke står i verene. I tillegg har jeg sett at de fleste hopper over noen vers.

På bakgrunn av dette trekker jeg noen få konklusjoner på tvers av deg.

Da du i liten grad griper tak i motargument, og analyserer dem grundig, (kalles “hørsomhet”) så forventer jeg kun å høre det jeg har hørt “tusen ganger før”.

Kommentar #28083, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 20:07

204.                Arild

Du stiller deg utenfor enhver form for diskusjon med dine kjødelige og dårlige holdninger! Slik oppfatter jeg deg her nå.

Kommentar #28085, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 20:26

205.                Takk! :-)

Kommentar #28086, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 20:41

206.                Vil en ikke høre på motargumentene så kan en heller holde seg utenfor diskusjonen!

Ellers så må du ha en fin kveld broder!

Jan Kåre

Kommentar #28087, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 20:50

207.                Nå, nå, nå. :-)Du tilla meg motiv igjen.

“Vil en ikke høre på motargumentene”

Kommentar #28090, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 21:28

208.                Til Arild

Talen er god, men hvis du ikke vil bli velsignet så!

Kommentar #28092, skrevet av Evangelist | 07. august 2007 kl. 22:10

209.                Noen ganger er livet på sidelinjen ganske så snodig har jeg funnet ut:

Min venn Arild i 27730: “Følg med i debatten, ellers har du ikke noe i debatten å gjøre.”

Min venn Jan Kåre i 28087: “Vil en ikke høre på motargumentene så kan en heller holde seg utenfor diskusjonen”

Arilds opprinnelige innlegg var informativt og fint syntes jeg. Takk Arild!

Påfølgende informasjon har også vært nyttig. De som ikke kjenner historien er som kjent dømt til å gjenta den.

Når Arild sier: “Den karismatiske vekkelse er primært:
1. Alle kristne er ett.
2. Alle kristne kan døpes i DHÅ.”

Er dette selvfølgelig sannhet. I alle fall punktene 1 og 2.

Snodig at vi ikke alle kan enes om dette. Det er vel ikke fler en en brud?

Jan Kåre, min venn. Jeg har nå lest dine skriverier et års tid, og har for lengst gitt opp å snakke deg til rette.

Rent personlig tror jeg du er en skikkelig soldat for Jesus. Samtidig tror jeg at du tidvis må sortere tankene dine, og tenke en ekstra gang før du skriver. Hvis du har noe du vil “advare” oss mot vil du høyst sannsynlig få mere gehør hvis du ordlegger deg slik at du ikke fornærmer alle samtidig. Da får ordene tid til å synke inn så vil DHÅ gjøre resten, forutsatt at din tanke er rett.

Nå har jeg hørt noene av talene dine, (dog ikke den om skilsmisse, da jeg (håper) det ikke er så aktuellt. Det som slår meg er at du fremstår som en helt annen fyr i talene dine en du gjør når du skriver. Skriftspråket vi har her hjemme er fattig, dette gjør at man kanskje ikke får vidreformidlet akkurat det man føler/tenker eller har på hjertet.
vel, bare et tankekors fra meg.

Jeg har etter mye feiltråkking innsett at det er bedre å lære av andres feil, fremfor å gjøre egne, men men

Jeg konkluderer med at dere begge er enige om at Jesus er Herre,og at den andre bør holde seg unna diskusjonen/debatten. :-D

ps, Arild, grattis for den mest kommenterte posten på kr. blogg.

Jeg er, som alltid, glad for å lese dine tanker.

Kommentar #28094, skrevet av olec | 07. august 2007 kl. 22:18

210.                1. Alle kristne er ett.
2. Alle kristne kan døpes i Den Hellige Ånd.

Dette bør vi alle kunne enes om. Alle pånyttfødte kristne er ett, enten vi er uenige om en masse eller ikke.

Kommentar #28095, skrevet av LeGu | 07. august 2007 kl. 22:25

211.                Evangelist.

Nå, nå, nå. :-)Du tilla meg motiv igjen.

“hvis du ikke vil bli velsignet så!”

Jeg elsker å bli velsignet.

Men det er jo mulig taleren er bedre enn skribenten?

Slikt kan ha med salvelse å gjøre. Kristne er vel mer vant til å følge salvelsen når de taler enn når de skriver?

Olec.
Ja, det var utrolig som dette tok av da. Men jeg kan jo takke Jan Kåre som har deltat svært ivrig i denne debatten.

Kommentar #28097, skrevet av Arild Holta | 07. august 2007 kl. 22:34

212.                Til leif

Åndsfylde uten frukt har ingern betydning

Til Ole

Hvorfor må du snakke meg til rette?

Til Arild

Jeg gleder meg til den dagen du fordrer det samme av deg selv som du krever av andre.

Jan Kåre

Kommentar #28108, skrevet av jan | 08. august 2007 kl. 5:15

213.                Til ole

Det som du henviser som Arild skriver er jo man jeg som må gjenta det fordi han møter seg selv i døra med slike bombastiske meninger som han enkelte ganger har. Og når jeg oppfatter at de ikke stemmer med virkeligheten og Guds ord.

Jan Kåre

Kommentar #28119, skrevet av jan | 08. august 2007 kl. 12:13

214.                Hva er det som ikke er virkligheten?

Det er virkligheten at nesten alle de fremste personene som drev frem den karismatiske vekkelse, var pinsevenner.

Det er virkligheten at folk som blir frelst ikke forstår alt.

Det er virkligheten at Bibelen sier alle kristne er ett.

Det er virkligheten at folk ikke trenger å melde seg inn i en pinsemenighet for å bli åndsdøpt.

Det er virkelig at det har vert mange merkelige og ubibelske lære-idéer blant pinsevenner.

Det er virkelighet at pinsevenner også kan være kjødelige - som alle andre kristne - og at slik har det vert fra pinsebevegelsens begynnelse.

Det var heller ikke pinsevenner som fant på dette med helliggjørelse. Det kom før pinsebevegelsen.

:-)

Hilsen pinsevennen Arild.

Kommentar #28123, skrevet av Arild Holta | 08. august 2007 kl. 14:09

215.                Til Arild

Det er sant som du skriver at det er mye kjødelighet blant pinsevennene! Men jeg ønsker ikke å være blant dem. Jeg vil leve på “Hallelujah-siden”, vil ikke du?

Da må du innstille deg på den rette kanalen!

Du bare henveder deg til Gud Fader (ikke Zevs eller noen andre) i Jesu Navn, så be om hva du vil og du skal FÅ! Jeg har prøvd, prøv du også!

Kommentar #28124, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 14:17

216.                Er ikke ordet “gud” noe gammelt nordisk, som ikke har sin opprinnelse i bibelsk språk?

Om ikke noen i tidligere tider har fått kalle Gud for Zevs, hvorfor skal vi da få bruke det norrøne ordet “gud”?

Gjør Gud forskjell på folk? :-P

Kommentar #28127, skrevet av Arild Holta | 08. august 2007 kl. 14:52

217.                Til Arild

Hvorfor ikke kalle ham Jahve eller Far, da er du på trygg bibelsk grunn. Og Jesus kan du kalle Joshua eller min beste venn, da er du fremdeles på trygg bibelsk grunn!

Kommentar #28133, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 15:56

218.                ”Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, kom og talte med meg og sa: Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge, som sitter over de mange vann, som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden ble drukne av hennes horelevnets vin. Og han førte meg i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn…. Og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden” Joh.Åp. 17.1-3 og 5.

Dette er Bibelens egen beskrivelse av frafallets kirker og menigheter, den katolske kirke og alle hennes døtre (Baratt sa at den Katolske Kirka er den store skjøgen og alle som samarbeider med henne er hennes skjøgedøtre).

Sjokkert og i stor undring ser Jesu Kristi apostel Johannes på dette kirkeorganisasjons- monster og alt som er født ut av dette. Han tror knapt hva han ser, og får av Guds engel en detaljert beskrivelse og identifikasjon. Be også du om at Guds engel, en himmelsendt budbringer, må ta deg ved hånden og si: ”Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøge.” Og under Åndens åpenbarelse i Ordet vil du sjokkert bevitne at størstedelen av den såkalte ”kristenhet” er under Guds dom, og kanskje også din kirke og menighet! Og når du så blir smertefull klar over dette må du ta de nødvendige skritt for å komme unna Guds fastsatte dom over de falne kirker. Da lyder røsten til deg fra kp. 18.4: ”Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager!”
Det må interessere deg: Hvem er denne kvinne? Og Bibelens beskrivelse levner ingen tvil. Kp. 17.18: ”Og kvinnen som du så er den store by som har kongedømmet over kongene på jorden” Kvinnen representerer en by. Og på den tiden Johannes skriver var byen Rom verdens hovedstad og Cæsar utøvde makt over alle jordens konger. V. 9 forteller at ”de syv hoder er syv fjell, som kvinnen sitter på.” Alle leksikon vil betegne Rom som ”byen på de syv fjell.”

Verken Washington D.C., Moskva, Paris, Berlin, New York eller London regjerer over verden. Men det gjør Rom gjennom pavemakten og E.U. Paven bærer også tittelen “kongenes konge og herre over herrene på jorden.” Ved den siste pavens død, Johannes Paul den 2., så vi ”kongene på jorden” samlet i Vatikanet. Og her har de ”alle” vært for å få pavens velsignelse, politiske konger, verdensreligionenes ledere og kirkeorganisasjonenes religiøse overhoder. Og Bibelens ord i Hebr. 7.7 oppfylles:

Men uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høyere.” Paven står over dem.

Åp.17.1 sier ”den store skjøge som sitter over de mange vann.” Og i v.15: ”De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger.” Den katolske kirke hevder å ha mer enn en milliard medlemmer. De er i hvert land og paven hylles på alle språk. Dette visste den Allvitende Gud om på forhånd og informerte sin apostel.

Kp.17.4: ”Og kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler; hun hadde et gullbeger i sin hånd, fullt av styggheter og av hennes horelevnets urenheter.” Hvilken øyevitnebeskrivelse til den katolske kirkes parader og prakt slik vi har sett det på T.V. De purpurkledde kardinalene og skarlagenskledde biskopene og erkebiskopene og gullkrusifiksene de bærer rundt halsen og rosenkransene av perler og pavens tiara. Paulus advarer mot slike klær og utsmykninger i 1.Tim.2.9.

Kirkens ytre glamour kan dog ikke skjule stygghetene og horelivets urenheter. Kirkens lære er 100% fremmed for alt apostlene lærte. Så til de grader har skjøgen og hennes døtre hatet den Bibelske lære at de har systematisk forfulgt og drept alle som forkynte sannheten. Kp.17.6: ”Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod.” Et sted mellom 50-100 millioner sannhetsvitner måtte betale med sitt blod da de ikke ville bøye seg for den katolske kirke og hennes falske lære. Bare i løpet av en seksårsperiode drepte skjøgen 6 millioner foruten alle dem hun torturerte på det grusomste. Moderkirken er morderkirken. Hun er under strengere overvåking og internasjonale mennskerettsregler i dag, men vær du sikker: morderånden og hatet til Herrens sanne vitner lever i henne fremdeles og kommer til å blusse opp med full styrke under trengselstiden. Verden har enda ikke sett dybdene av de ”styggheter” denne kirke og hennes døtre rommer. Hun vil bli ”drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod”. Men enhver som har opponert mot henne og hennes døtre har følt hatet og forakten.

Kp.17.5: ”Og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og stygghetene på jorden.”

Hennes røtter og åndelige opphav er i Babylon. Der de like etter vann- flom men bygde et tårn til himmelen slik at om der kom en ny flom og Guds dom over synden kunne de bringe seg selv i sikkerhet ved å klatre opp i sitt menneskeproduserte frelsestårn. Her er opphavet til den menneskelagde religion som samlet alle i Babylon i samme sinn og tanke, politisk og religiøst.

Senere finner vi Babel og den stolte pave og konge Nebukadnesar, holde sin tale i Dan.4.30: ”Er ikke dette det store Babel, som jeg har bygget til kongesete ved min veldige makt og til ære for min herlighet?” Men før kongen var ferdig med sin tale ble riket revet ifra ham og Gud utstøtte ham fra menneskene og tok fra ham forstanden.

Så kom Belsasar. Vi husker storfesten hans og hans vanære av Guds hellige tempelkar og Guds finger som skrev på palassets kalkede vegg: ”Veiet er du på vektskål og funnet for lett, tellet er ditt kongedømmes dager…”

Og likesom Nimrod, Simiraris, Nebukadnesar og Belsasar, de tidligere herskere i Babylon mottok sin dom, kommer pavekirken, den store skjøge og hennes døtre til å få sin dom. Skriften på Vatikanets kalkede vegg og de andre kirke og menighetvegger er tydelig nok for den som har øyne å se med. Deres dager er talte og timeglasset er i ferd med å renne ut!

Babylon, skjøgen er mor til skjøgene. En skjøge som har fått barn uten å ha en ektemann. Guds menighet er gjennom Det nye Testamente kalt Jesu Kristi brud og hustru. Se 2.Kor.11.1-3, Efes.5.31-32, Åp.21.2 og 19.7-8.

Dere må ha det klinkenkende klart at Aril Edvardsen og den såkalte karismatiske fornyelsen som har åpnet opp for dette i Norge. At den såkalte pinsebevegelse skal ha en Katolsk Biskop å tale på 100-års markeringen i Oslo Spektrum viser vel bare hvor langt og stort dette frafallet er kommet også innforbi de frie menigheter, jeg er glad at jeg ser dette og ikke tar del i dette!

Jan Kåre

Kommentar #28139, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 17:47

219.                “Dette er Bibelens egen beskrivelse av frafallets kirker og menigheter, den katolske kirke og alle hennes døtre…”

Nei - det er det aldeles ikke.

“Baratt sa at den Katolske Kirka er den store skjøgen og alle som samarbeider med henne er hennes skjøgedøtre.”

Det tror jeg ikke noe på at han sa. Da bør du ihvertfall kunne komme med en henvisning til hvor og når han sa det. Lewi Pethus mente at dersom pinsevekkelsen hadde kommet i et katolsk land istedetfor et protestantisk, så ville den katolske kirke ha gjort pinsevekkelsen til en egen orden, og ikke som den lutherske gjorde - distansere seg fra den.

Kommentar #28140, skrevet av LeGu | 08. august 2007 kl. 17:54

220.                Man trenger ikke samarbeide med den katolske kirke for å få katolikker frelst og åndsdøpt.

Du skriver:
“Kirkens lære er 100% fremmed for alt apostlene lærte.”

Dette er selvsagt ikke tilfelle. Det som er tilfelle er at noen få praksiser og lærespørsmål er av så dårlig kvalitet at man ikke kan se på den katolske kirke som kristen.

Når det gjelder forfølgelse av kristne, så var det ikke DKK som fikk Hauge fengslet.

Jeg har da også sett kontrollånden i pinsebevegelsen. Blandt annet overfor de som ønsket fornyelse enhet og Åndens dåp for alle kristne.

Tro om ikke skjøgekristendommen er tibedelsen av egne organisasjoner, bevegelser og gamle vekkelser? Her er jo den katolske kirke vert i ledelsen. Men jeg vokste jo opp med pinsebevegelsen utstøting, utfrysning og bakvaskelse av fornyelseskristne. Så de behersker tydligvis også dette med forfølgelse.

Dette ødela eller skadet store deler av min barndom og jeg sliter enda - 30 år senere - med helsemessige virkninger av forfølgelsen.

Kommentar #28141, skrevet av Arild Holta | 08. august 2007 kl. 18:37

221.                ” en jeg vokste jo opp med pinsebevegelsen utstøting, utfrysning og bakvaskelse av fornyelseskristne. Så de behersker tydligvis også dette med forfølgelse.”

Nåja, alt var jo ikke idyll i denne tiden. Men å bruke ordet “forfølgelse” er altfor sterkt - iallefall etter hva jeg oppfatter ordet betyr.

Jeg prøver å lære junior i familien at man ikke bør snakke med store bokstaver - da blir man ikke tatt alvorlig.

Kommentar #28142, skrevet av LeGu | 08. august 2007 kl. 19:03

222.                Til Leif

Det står i Barratts samlede verker som Martin Ski er forfatter til.

Du vil allikevel ikke ha sannheten, hvorfor bryr du deg?

Kommentar #28143, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 19:09

223.                Når predikanter angripes, så går det på pengeboka løs. Å skade levebrød, boforhold og barnas sosiale liv, kan være ganske dramatisk.

Det er ikke alle plasser man lett kan skifte jobber eller menigheter. Hele Norge er jo ikke som Sørlandet og byer.

Kommentar #28146, skrevet av Arild Holta | 08. august 2007 kl. 19:16

224.                Jeg må få gratulere Jan Kåre med innlegg nr. 28139. Bortsett fra siste avsnitt er det uten skrivefeil.

Ikke ille.

Kommentar #28147, skrevet av per arne | 08. august 2007 kl. 19:37

225.                Ikke spesielt pent sagt, Per Arne. Kjenner ikke til Jan Kåre, men enkelte har dyslektiste problemer, andre slet med mobbing på skolen som ikke hjalp ortografien.

Synes ikke vi skal mobbe ut folk som kanskje sliter med dette….

Kommentar #28148, skrevet av LeGu | 08. august 2007 kl. 19:58

226.                Til Per Arne

Jeg skriver da stort sett alt rett inn og det er kun store innlegg jeg legger ned mye arbeid i. Slike som artikler og lignede.

Men innhold, kommenter det! Hvis du forstår det?

Kommentar #28149, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 20:11

227.                HEI!!

Ikke mobb kameraten min!!

Skrivefeil er så som så, å mobbe noen for det anser jeg som ..vel, lavmål.

du kan vel bedre en dette Per Arne?

Kommentar #28151, skrevet av olec | 08. august 2007 kl. 20:44

228.                Hmm.

Jeg ble bare overrasket når det plutselig kom god norsk fra den kanten.

Jan Kåre: Flott at du bruker tid på artikler og den slags. Men 28139 er det vel ikke du som har skrevet, eller?

Forøvrig er jeg dyslektiker selv.

Kommentar #28152, skrevet av per arne | 08. august 2007 kl. 20:56

229.                og nå gikk det plutselig opp for meg hvorfor Per A kommenterte som han gjorde.

Kommentar #28153, skrevet av olec | 08. august 2007 kl. 21:00

230.                Per Arne

Er du politimann? En gang var du opphengt i noe som ikke er ulovelig i det hele tatt, fakse artikler.

Jeg har selvfølgelig brukt noen andre, slike som C. H. Macintosh og andre forkynnere når de skriver det samme som jeg mener. Jeg har hentet mye der i fra, slik som Jannes og Jambres, men der fikk jeg også “korreks” av de fleste her på bloggen.

Les og ta stilling til det. For meg er den katolske Kirka en frafallen kirke som det er ufattelig av evangeliske Kristne kan samarbeide med, selv om jeg tror det finnes gjenfødte kristne også i den Katolske Kirka, og i enkelte karismatiske bevegelser, men jeg tror ikke på samarbeid!

Kommentar #28154, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 21:31

231.                Til Per Arne

Jeg har sitert mange forkynnere her før og fått slik at ørene har flagret. Men det er da godt at du følger¨med. Men hva var det som var ubibelskt? Det er vel det dette dreier seg om?

Men jeg kommer også til å bruke sitater i fra andre, både her på bloggen og når jeg preker!

Kommentar #28161, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 22:28

232.                Evangelist:

Nei, jeg er ikke politimann. Jeg mener imidlertid det er viktig på en kristenblogg å holde seg innenfor norsk lov. Særlig viktig er det kanskje for en forkynner og evangelist å stjele andres tekster og undertegne med sitt eget navn. Det er galt. Jeg ser at du liker å påpeke hva du mener er galt, så da kan vel jeg gjøre det også.

Jeg har aldri skrevet noe om faksing av artikler her på kristenblogg. At du sier jeg har vært opptatt av det er derfor ikke sant. Altså løgn. Jeg mener at det ikke sømmer seg for en forkynner og evangelist å fare med løgn.

Så til innholdet. Du har kopiert en tekst skrevet av Torkil Terkelsen. Når han skriver om skjøgekirkens døtre, inkluderer han stort sett alle andre menigheter enn sin egen. Pinsebevegelsen og din lille menighet på Lillestrøm er intet unntak.

Det forundrer meg ikke at du faller for Terkelsens retorikk, men jeg er sjokkert over at det er i slike sammenhenger du søker din inspirasjon.

Kommentar #28163, skrevet av per arne | 08. august 2007 kl. 22:46

233.                Evangelist skrev:
“selv om jeg tror det finnes gjenfødte kristne også i den Katolske Kirka, og i enkelte karismatiske bevegelser, men jeg tror ikke på samarbeid!”

Kanskje vi bare skulle samarbeide med kristne, og ignorere kirkesamfunn?

PS: Jeg tror Jan Kåre har veldig godt av å diskutere på Kristenblogg. :-)Her er vi jo et skikkelig herlig ekumenisk fellesskap. :-P

Kommentar #28164, skrevet av Arild Holta | 08. august 2007 kl. 22:49

234.                Når det gjelder synet på felleskristent arbeid, så har jeg veldig likt syn som Torkild, jeg har også reist med ham. Men jeg tar sterk avstand fra hans syn på treenigheten!

Men jeg har sitert flere andre, nå senest Barratt, men det mente Leif G ikke var sant.

Uansett hva jeg kommer med her på bloggen, så reagerer dere ganske så likt, om det er mine sitater ellers andres, jeg har brukt mest en gammel bibllærer her utenom hva jeg har fått selv av Herren.

Men dere skyver alltid det rene Guds ordet fra dere som dere har fått noe vondt. Men kommer noen med slike oppdiktete ting, f.eks som Leif, dere elsker det dre det her på bloggen. Det er som Jone sa det en gang, dette forstår jeg, og det var et visvas!

Ja, jeg får legge meg og tenke på at nå har også Ole gitt opp å formane meg. Men jeg har nesten til gode at han eller noen andre her på bloggen formaner andre. Man tom forsvarer den værste forføreren her i Norge, værre en Jehova sVitner og Mormonerne; Aril Edvardsen og den karismatiske “fornyelsen”!

Jan Kåre

Kommentar #28165, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:02

235.                Ja her prøver vel de fleste å samarbeide uansett hvilket kirke samfunn vi tilhører
Kan jo tenkes at vi har vært enige med en fra fy menigheter til og med :-)
Innfor vår Herre er vi nok ganske så like alle mann og kvinner
Han ser til hjertet og spørr i allefall ikke meg hvor jeg går for å tilbe

Kommentar #28166, skrevet av Jone | 08. august 2007 kl. 23:05

236.                Jan Kåre:Har jeg kommenter at jeg skjønte noe,og så var det bare visvas???Ja,ja nå har jeg nok desverre ikke iq på 150 eller noe slikt.Og det er mye av Guds ord jeg ikke skjønner noe av.Men har i allefall fått med meg at å dømme andre ikke er min jobb,men Herrens jobb.Takk og lov,for jeg kan ikke se inn i hjerter
Og vet du hva Jan Kåre,vi enfoldige har nok en fordel når Herren kommer :-)

Kommentar #28167, skrevet av Jone | 08. august 2007 kl. 23:11

237.                Til Jone

Du misforstår igjen. Det er ingen fy menigheter eller fy mennesker.

Det er systemet og læren (vranglæren) jeg er imot, ikke menneskene som går der. De stakkarne som går i de karismatiske menigheten og mange andre menigheter, der også den bevegelsen jeg tilhører pinsebevegelsen, er blitt dradd inn i noe som leder menneskene bort i fra Kristus og Guds ord, istedenfor til Kristus og Guds ord!

Kommentar #28168, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:11

238.                Jan Kåre:Når du benevner med navn på folk,så er vel ikke det menigheter eller læren
Arild Edvardsen er da ikke en menighet,men et menneske
Da bør du ordlegge deg annerledes enn du gjør
Og det har vi vel sagt deg mange ganger
Jeg ønsker heller ikke å bli dratt inn i noe som ikke er fra Herren

Kommentar #28169, skrevet av Jone | 08. august 2007 kl. 23:15

239.                Til Jone

Jeg kan ikke forstå hvordan du kan forsvare slike som Leif, Hanvold og andre. Etter min oppfatning så er de åndelig sett ute på bærtur. Å være andelig uviten er ingen bra sak, vi skal være opplyste på det åndelige område, derfor ba Paulus for mengheten i Efesus og det gjelder oss alle, at de skulle få hjertes opplyste øyne!

At Ole har lakt sin elsk på å formane meg, da tenker jeg på hva Jesus sa til fariseerne, at de avsilte myggen og slukte kamelen. Det er akuratt det de fleste her på bloggen og i kristen Norge gjør. En er opptatt med om noe er litt for “harde”, men så godtar en det meste ellers, bortsett fra homofoli, det er liksom den eneste synden de fleste kristne bryr seg om, men det er vel stort sett ugjenfødte mennesker som holder på med det.

Nei det er ikke lett å tilfridstille kjødelig kristne!

Kommentar #28170, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:18

240.                Til Jone

Jeg skal ordlegge meg annerledes? Kansje det! Men når en opplever det samme som Paulus, noe vil tro og andre ikke, da får en bare godta det og be for de som ikke skjønner seg på åndelige ting.

Jeg har gang på gang ordlakt meg meget godt og forståeligt og også henvist til innternettsider og taler. Men da viser det seg gang på gang, da blir det ikke så inntresant lengre. Men kommer noen med et åndelig makverk, da har en både tid og forståelse.

Jesus nevnte noe om at en spillte på fløyte, men en ville ikke danse og en spilte på sørgesanger og en ville ikke sørge. Det er ikke lett å tilfridstille kjødelige mennesker, jeg klarer det ikke.

Men de som elsker Jesus og Guds ord, der skal det ikke mye til før en er mer enn førnøyd!

Jan Kåre

Kommentar #28172, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:25

241.                Jan Kåre:Jo,jeg kan jo se at noen av disse tar feil på noen områder,men det gjør du og jeg oxo
Ingen av oss er feilfrie eller uten synd
Kanskje jeg ikke er ånderlig nok til å se det som andre ser.Hva vet jeg

Kommentar #28173, skrevet av Jone | 08. august 2007 kl. 23:26

242.                At det er slik, det sier Guds ord også:

Apostelgjerningene 28. 24-27:” Noen ble overbevist ved det han sa, men andre ble vantro. De gikk så fra hverandre i uenighet, etter at Paulus hadde sakt dette ene: Rett talte Den Hellige Ånd ved profeten Jesaja til deres fedre da han sa; Gå til dette folket og si: Dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne! For dette folks hjerter er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem “.

Kommentar #28174, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:27

243.                “Evangelist” har godt av å delta i det karismatiske felleskepet på Kristenblogg. Det er vanskelig å ikke bli påvirket når man driver økumenisk arbeid sammen med andre som forkynner Guds ord. Selv om det “bare” er på en blogg.

Du skulle bare drevet med felleskristent sammarbeidet også i andre forum, Jan. Og ikke gjøre dette kun til et unntak fra regelen. Men det er jo flott at du kan fungere sammen med oss andre her i det minste.

Kommentar #28175, skrevet av Arild Holta | 08. august 2007 kl. 23:28

244.                Men en ting legger jeg merke til både på bloggen og ellers, den som står for Guds ord skal tas, men den som slår av litt her og der, han skal forsvares, det er noe som ligger tjukkt fremme i tiden. Men det sa Paulus at slik skulle det være rett før Jesus kom igjen (2.Tim 4).

Kommentar #28176, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:30

245.                Jan Kåre:Nå henviser du jo vel som regel kun til egne taler.Det blir veldig lite nyanser av det
Og hva mener du er ånderlig makkverk
Jeg ønsker å bli oppbygget og det blir jeg ikke av kritikk av andre forkynnere,men av Guds ord
Men her inne er det mere krangel enn undervisning og oppbyggelse

Kommentar #28177, skrevet av Jone | 08. august 2007 kl. 23:34

246.                Jan Kåre:Din kommentar i nr:28176
Der tror jeg du tar feil
Jeg vil ha Guds ord,men ikke kritikk og uthenging av andre
Da er vi ikke bedre enn verden da.Hva er Åndens frukt da.I allefall ikke kritikk

Kommentar #28178, skrevet av Jone | 08. august 2007 kl. 23:38

247.                Kritikk?

Hvorfor låser en døra hver natt? Fordi det ikke skal komme tyvere. Det er akuratt det som Guds menighet florerer av. Derfor de som kjenner Hyrderøsten, de vet forsjell på hva som er hva. Derfor kan der oppleves som kritikk av de som ikke kjenner hyrderøsten (Joh.e. 10).

Når en ikke skjønner slike elmentere ting som jeg har nevnt, så er det akuratt det samme som vi leser i Åpenbaringsboka 2 og 3 til sendebrevmenighetene. At det var kun 2 ut av 7 menigheter som holdt mål for Jesus!

Kommentar #28179, skrevet av Evangelist | 08. august 2007 kl. 23:44

248.                Evangelist skrev:
“Men en ting legger jeg merke til både på bloggen og ellers, den som står for Guds ord skal tas,”

Jeg mener du misforstår Guds ord, når det gjelder visse tilfeller av gjengifte. Samt mht om gjengifte kan virke som forkynnere.

Men lett skal man ikke ta på dette. Det har du rett i.

Men det er ikke så enkelt som at du står på Guds ord og andre ikke. Du og din tradisjon tar også feil. Dere er ikke ufeilbarlige. Den holdningen om at du har Guds ord, og de som leser noe annet i bibelversene, ikke har Guds ord, er hovmod og manglende hørsomhet.

Det er ingen automatikk i at du og din tradisjon har forstått alt rett.

Men det er jo flott at du deltar i dette kristne fellesskapsarbeidet på internett.

Kommentar #28180, skrevet av Arild Holta | 09. august 2007 kl. 0:03

249.                Arild:Amen,kunne bare Jan Kåre innse det så

Kommentar #28197, skrevet av Jone | 09. august 2007 kl. 10:18

250.                Til Arild

Jeg er enig med deg ar det finnes nyanser.

Men det er forsjell på å skjære hode av seg å barbere seg heter det i ordtakket.

Man skal prøve alt og holde fast på det gode i et sunt menighetsliv.

Men nå er en kommet slik på sidespor at det er som det står skrevet i Jesaja 5.20: “ve dem kaller det ondt godt og det ondt godt og gjør mørke tillys og lys til mørke”.

Her blir allt snudd på hode!

Jeg tror ikke du er helt oppdatert, pinsebevegelsen i Norge godtar omtrent alt, også gjengifte av forkynnere og utrolig mya annet ubibelsk.

Etter pinsebevegelsen som jeg kjenner best til, har åpnet seg opp for dette, så er bibeltroskapen blitt borte og den Åndelige nærveret er minimalt.

Men er en fornøyd med smuller som du og de fleste kristne er (det la jeg merke til hvordan dere her fortellt hvor anonyme de kristne var og dere er blitt akuratt like som de religøse dere advarte imot).

Da foretrekker jeg heller å sitte ved Herrens bord med margfulle retter og gamel klarnet vin og trives med å være Herren og Guds ord helt overgitt, istedenfor å gå der å halte til begge sider!

Og det som jeg virkelig savner, det er et gammelt pinsevær av det gammle slaget der helliggjørelse og helbredelelser og det overnaturlige går hånd i hånd i sammen med bibeltroskap og kjærlighet til Gud og sine medmennesker. Når en har opplevd dette, da er en ikke fornøyd med erstatninger. Da vil en si at den gammle vin er god og en vil ikke ønske seg noen ny vin!

Kommentar #28214, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 15:29

251.                Til Jone

Jeg skjønner meget godt hva du vil ha sakt, men jeg er dypt uenig med deg. Så trenger ikke å ha forhåpninger at jeg skal skjønne ting, men mitt åndelige virkelighetsbilde kontra ditt er som natt og dag.

Når det gjelder Hanvold, så har han et bedervet sinn og han har ingen samvitighet, mannen er fullstendig gal! Hvordan du og andre kan like han, fatter jeg ikke. Han er ikke mer kristen en mannen på månen! Hvis han er kristen, da er trollmanennen nede i Afrika bedre stilt, det er er mitt syn.

Kommentar #28215, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 15:34

252.                Avsluttende replikk

Jeg liker best det Ole sa, han har gitt opp å formane meg.

Så får han og alle dere andre begynne med å formane de som virkelig trenger til det som både lærer og lever i mot Guds ord og den sunne lære.

Jeg mener det å formane meg og “glemme” alle andre, som hvis de fleste gjør og innbiller seg at det er åndelig når det er kjødelig og menneskelig! Da blir det som Jesus sa til Fariseerne:” dere avsiler myggen men sluker kamelen!”.

Kommentar #28217, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 15:46

253.                Jeg liker best det Ole sa, han har gitt opp å formane meg.

Fordi jeg ikke tror det nytter min venn.

Legg forøvrig merke til at det er ikke læren din jeg har noe i mot. Jeg tror vi stort sett er enige (med unntak av gjengifte og hvem som faktisk skiller seg)

Det er ordlyden din jeg hele tiden har forsøkt å ta fatt i.

Som regel kommer man lengre med det gode Jan Kåre.

Av denn grunn har jeg, av ren kjærlighet, forsøkt å fortelle deg at du kommer lengere med kjære bror, en du gjør med “råtne ormeyngel”

(jada jeg vet du ikke har sagt noe slik, det var et eksempel)

Kommentar #28219, skrevet av olec | 09. august 2007 kl. 15:59

254.                “Når det gjelder Hanvold, så har han et bedervet sinn og han har ingen samvitighet, mannen er fullstendig gal! Hvordan du og andre kan like han, fatter jeg ikke. Han er ikke mer kristen en mannen på månen! Hvis han er kristen, da er trollmanennen nede i Afrika bedre stilt, det er er mitt syn.”

Nå må du for en gang slutte med barnslighetene dine Jan Kåre. Du oppfører deg som en tenåring, men jeg vet tilfeldigvis du er mye, mye eldre. Kom til moden åndelig alder som de fleste andre av oss.

Kommentar #28223, skrevet av LeGu | 09. august 2007 kl. 16:18

255.                Til Ole

Jeg gjør det gode hver dag. Men her debatterte vi karismatikere og annet negative trekk. Da er det rett og viktig å ha fokuset på det, ikke meg eller andre.

Jeg kan ikke se at jeg har ordlakt meg dårlig, men meget godt og i visdom og i kjærlighet.

Men hva sier skriften? ” Har vel Herren behag i brennoffer og slakoffer som i lydighet mot Herens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer,lydhørhet er bedre enn fetet av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trass er som avgydsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være Konge”. ( 1.Sameul. 15.22-23).

Dette var Samuels ord til Kong Saul når han gang på gang var ulydig mot Herren og jeg er sikker på at dette er Herrens ord til de troende i Norge. Gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd som trollmenene og kvinnene nede i det hedenske mørke holder på med. Akuratt der er vi i dag. Leste nettopp at Den Falske Profeten Aril Edvardsen kom hjen fra en fredskonferanse, det heter i et ordtak:” verden vil bedras”. Jeg vil si:” De frelste vil la seg bedra!”.

Nå får vi avslutte dete Ole, du vil ha din fylle hyre med nå å gå inn i en ny oppgave, å formane alle troende, da vil du nok ha hendene fylle til Jesus kommer igjen. Skriften sier at dommen begynner med Guds hus, ikke de ufrelste!

Kommentar #28224, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 16:26

256.                Så lenge man ikke får tilbake en klar analyse av motpartens argument, så går det ikke an å ta en debattant seriøst. Det er tøvete å kun gjenngi egne argumenter, når disse er besvart. Da må man ta utgangspunkt i svaret, og forklare hvorfor dette ikke stemmer.

Men det virker ikke som Jan Kåre forstår slikt. Han bare ignorerer motpartens argumenter og gjenntar sine.

Slikt lærer han ikke noe av. Men siden han alt har grepet alt, i motsettning til Paulus og alle oss andre, så trenger han ikke lære noe mer.

Jeg undrer over hvordan det oppleves å kunne all lære som er verd å kunne.

Hvorfor skriver ikke Bibelen:
“Først av alt må dere vite at gjengifte ikke får virke som forkynnere.”
“Fremfor alt må dere trykke ned forkynnere som er gjengifte, for Gud angrer sine gaver.”
“Det viktigste er å forkaste forkynnere som ligner på pinsevenner, men ikke tilhører kirkesamfunnet “pinsevenner”.”
“Over alt skal dere forkynne at den norske pinsebevegelsen er veien til himmelen.”
“Åndens dåp er kun for folk inmeldt i pinsemenigheter. Alt annet er fra Djevelen.”

Veldig rart at Gud ikke har poengtert dette klart, siden dette virker være så klart for “evangelist”. Gud bommet vel litt på språkbruken? Kanskje den gamle av dage slet litt med alderen? Eller var det pennen som ikke vil virke? Eller er Gud like løs i argumentasjon og språkbruk som “evangelist”?

Men nå¨har jeg vel snudd tingene på hodet igjen, siden det ikke passer inn i “evangelist” sine forestillinger.

Kommentar #28225, skrevet av Arild Holta | 09. august 2007 kl. 16:27

257.                Til Leif

Jeg mener det er du og de fleste som er umodne!

At ikke Dagen, Magazinet, Vårt Land, KS og andre kristne blader har debattert at Hanvold har startet en såkalt kristen TV-kanal og at en har satt i fokus hva han egentlig står for, vitner om stor unnfallenhet og stor umodenhet. Det er alltid de stakkars homsene og SV som skal angripes i Kristne aviser, jeg mener det er total feilslått!

Det er å legge trykke på synden og det abnorme i Guds menighet som vil være med å fremprodusere sann vekkelse. Først må vi som er troende komme til kort, før Herren kan og vil ikle oss sin ånd og kraft!

Jeg har prøvd å ta dette opp i samtlige aviser jeg har nevnt, men som vanlig, en blir boikotett! Det er ikke underlig at Herren står utenforbi mange mengiheter i dag og spør om han kan få komme inn. (Åpenbaringen 3.14-22).

Kommentar #28228, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 16:36

258.                Til Arild

Her har du fått over 600 svar på din artikel og jeg ba deg å høre en tale som du ikke ville høre på.

Nei, nå får vi stoppe og du høre talen og lese gjennom de over 600 kommentarene, det bør være nok for mange dager fremover broder!

Jan Kåre

Kommentar #28229, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 16:38

259.                Jeg vil bare si at Åndens dåp er for alt Guds folk! Men hvis vi ikke bærer frukt i våre liv, så er vi som klingende bjeller og det vi holder på med vil ikke være av betydning.

Det er når vi går frem på Ordets vei, ikke pinsebevegelsen vei, ikke Luthers vei eller noen andre veier, men Ordets vei at velsignelsen vil følge oss fullt ut! Dette har jeg erfart og erarer, derfor formidler jeg også dette med stor frimodighet, at det er å Følge Lammet hvor det går som er viktig og stort, ikke noe menneske eller kirkesammfunn, men Jesus!

Kommentar #28231, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 16:43

260.                Nei,det er ingen vits å diskuter med Jan Kåre
Enten gidder han ikke svare eller så svarer han noe helt bort i natta
Som regel gjentar han kun seg selv til det kjedsommelige
Jan Kåre:Hvordan vet du hva jeg har tenkt å si
Hvordan vet du hva Hanvold sitt sinn og samvittighet inneholder
Er du synsk Jan Kåre??

Kommentar #28232, skrevet av Jone | 09. august 2007 kl. 16:46

261.                “Jeg har prøvd å ta dette opp i samtlige aviser jeg har nevnt, men som vanlig, en blir boikotett!”

Hvis innleggene dine der har vært like tøvete som her, kan jeg ikke si at det forundrer meg.

Kommentar #28234, skrevet av LeGu | 09. august 2007 kl. 16:47

262.                Rom 11,29

Kommentar #28235, skrevet av olec | 09. august 2007 kl. 16:48

263.                Til Jone

Å være synsk passer nok med ditt språkbruk.

Men jeg kan se på livet og ordbruken hans, når han banner og sverger mot de som ikke godtar det horible livet han har levd som forkynner! På frukten skal treet kjennes, og de frukten han har er til å skjemmes over når han er Pastor og driver en TV-kanal, det er en som liker det han gjør, det er Satan som er syndens opphav!

Kommentar #28236, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 16:51

264.                Til Jone:

Det gjorde meg på en måte godt å lese de siste kommentarene dine om Jan Kåre, for du var en av de jeg var mest bekymret for, da det virket for noen uker siden som om du lyttet litt til det han sa. Nå ser det imidlertid ut som du har våknet for den redselsfulle holdningen han har mot omtrent alle forkynnere.

For meg så virker det som om han kun aksepterer forkynnere som enten er døde, pensjonerte, eller bor i utlandet.

Det er ikke noe helt ukjent fenomen at enkelte evangelister - han kaller seg jo det - er sykelig sjalu på alle andre som samler mer folk enn en selv.

Kommentar #28237, skrevet av LeGu | 09. august 2007 kl. 16:52

265.                Til Ole

Jeg hørte Hanvold første gang i 1985 da hverken hadde han utrustning eller åpenbaring i Guds ord. Det som han har opplevd etterpå med konkurser og ekteskap er en frukt av at han aldri har hatt noen tjenste fra Herren, og Flåten er akuratt like rar.

At troende mennesker kan støtte slike fatter jeg ikke, jeg såg dette før jeg var 20 år, og nå når jeg har passert 40 år, så er det bare en visshet om at det som Gud visste meg i ungdommen, det holder også når en begynner å bli gammel!

Gud er god uansett broder!

Jeg er glad jeg er frelst og ble det i ungdommen og det holder i dag også, frelsen er like stor, herlig og sikker i dag som alltid.

Kommentar #28238, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 16:57

266.                Til Leif

Jeg såg dette lenge før jeg ble forkynner, så der bommet du som vanlig igjen!

Så det kan da ikke være misunnelse, jeg hadde aldri en tanke om å bli forkynner før andre kom å sa at jeg hadde et kall og en utrustning.

Den første som sa det var Bjarne Stålstrøm i de frie venner rett etter jeg ble Åndsdøpt 17 år og jeg begynnte ikke å forkynne før jeg var godt 20 år og da hadde jeg sett allt dette som jeg har formidlet!

Så du må nok dikte opp noe negativt om meg enda en gang, hvis du har mer på lager?

Jan Kåre

Kommentar #28240, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 17:03

267.                Rom. 11, 29 viser Guds nåde både til evangelist, Hanevold og for såvidt til alle andre ufulkomne.

Kommentar #28241, skrevet av Arild Holta | 09. august 2007 kl. 17:08

268.                Hei Jan Kåre.
Nå vet ikke jeg noe som helst om Hanevold, og har aldri hørt hans forkynnelse. Så det er egentlig ikke noen faktor for meg.

Det jeg derimot gjør, er at jeg veier alt jeg hører opp mot skriften. Alltid.

Da er jeg som regel på tålig trygg grunn.

Dette gjør jeg selvfølgelig med dine skriverier også Jan Kåre.

Igjen vil jeg si at det primært ikke er læren din jeg har noe å si på, det er fordømmelsen din jeg reagerer på.

Hvorfor ikke bare “riste støvet av føttene?”

Bedre menn en oss har gjort det før…

Kommentar #28242, skrevet av olec | 09. august 2007 kl. 17:13

269.                Rom. 11, 29 viser Guds nåde både til evangelist, Hanevold og for såvidt til alle andre ufulkomne.

ikke sant?

og nå fikk jeg en ide til et nytt innlegg her inne.

Kommentar #28243, skrevet av olec | 09. august 2007 kl. 17:15

270.                Jan Kåre:Nå synes jeg du er riktig stygg
Du kan da ikke si at det er fra Gud å kalle fruktene for dårlige
Jeg har heller ikke utrustning eller åpenbarelse nok i Guds ord.Men jeg er da ikke fra satan av den grunn.Nå synes jeg du skulle gå litt i deg selv og se hva du ser
Dette er ikke fra Herren

Kommentar #28248, skrevet av Jone | 09. august 2007 kl. 17:36

271.                Ja Kåre:Nå bruker jeg vanligvis ikke ordet “Synsk”
Men om du kan se inn i hodet,finner jeg ikke noe annet ord

Olec:Flott,skriv det innlegg.Det tror jeg helt bestemt at vi alle trenger nå

Leif:Takk for bekymringen.Det var nok da en Guds ord diskusjon jeg hadde med evangelist
Jeg og tenker litt på nye som kommer inn her
Det først de ser er at skal man være skikkelig troende må man unngå de og de forkynnere og menigheter
Er ikke sikkert at det er det Jan Kåre mener,men slik oppfatter jeg og sikkert andre det
Har pugget hjemmeleksen min jeg Leif,så ingen fare her.Og så har jeg deg og olec til å holde meg på bakken :-)

Kommentar #28249, skrevet av Jone | 09. august 2007 kl. 17:47

272.                “Har pugget hjemmeleksen min jeg Leif,så ingen fare her.”

Godt å høre, men du vet, som ordet sier: Den som tykke seg å stå, se til at han ikke faller

Det var ikke meningen å ha noen ovenfra-og-ned holdning Jone, men siden jeg kjenner godt til Jan Kåres syke holdninger fra flere tiår tilbake, og samtidig syntes du viste litt for nesegrus beundring for ham i dine kommentarer, så ble jeg faktisk bekymret.

Sånn var det bare.

Kommentar #28260, skrevet av LeGu | 09. august 2007 kl. 20:02

273.                LeGu:Vet at du ikke prøver på å hevde deg
Og hjemmeleksen har jeg lært av deg og olec
Og jeg faller nok iblandt jeg som mange andre,men med Herrens hjelp har jeg reist meg igjen
Takk at du passer på meg,trenger det
Gud velsigne :-)

Kommentar #28264, skrevet av Jone | 09. august 2007 kl. 20:36

274.                Paulus sier at enhver skal gjøre regnskap for Gud. Så vil det seès om vi har bygget med høy, halm eller strå eller med edlere metaller.

Jeg ser ganske så annerledes på det meste en mange her på bloggen og ellers i Kristen-Norge. Men det gjør ingenting når Den Hellige Ånds sanksjonerer!

Men det er da noen som har stått med meg her på bloggen, som anonym og noen andre, det varmer.

Gud er god!

Jan Kåre

Kommentar #28276, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 22:54

275.                Men jeg tør allikevel påstå at Leif er en liten skribentforfører og andre som følger ham kommer inn under den samme dom som han.

Jesus sa at kan en blind lede en blind? De vil begge falle i grøften!

Jan Kåre

Kommentar #28282, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 23:20

276.                Godsakene hentes med ørene.

Kommentar #28287, skrevet av Arild Holta | 09. august 2007 kl. 23:31

277.                Jeg gjengir noen Skien sa her i kveld som treffer det som jeg alltid har sakt om Leif G. Og Skien er ikke en bekjennende kristen, men han skjønner mer alikevel mer en mange her.

Dette sier Skien om Leif G og jeg er helt enig:

LeGu: Din frekkhet og ditt hovmod har visst ingen ende så jeg velger fra nå av å ikke svare deg. Og du hoverer med at jeg bare vil krangle? Du har visst en og annen synd å jobbe med selv du. Måtte din Gud tilgi deg.

Kommentar #28288, skrevet av Evangelist | 09. august 2007 kl. 23:33

278.                Det klødde mest i ørene.

Kommentar #28289, skrevet av Arild Holta | 09. august 2007 kl. 23:37

279.                Hehe.. Jeg har ikke hengt med i denne debatten. Ville bare si at jeg syns alle her inne virker veldig sinte. ;)

Håper da ikke denne bloggen ble opprettet for at kristne skal samles og kjefte på hverandre. :)

Hyggelig å diskutere ting altså, men en stor del av innleggene her er jo bare kritikk.

Jeg er visst ikke noe bedre. Jeg kritiserer dere for å kritisere andre. ;)
Håper jeg ikke skaper enda mer bråk ved å si dette.

Kommentar #28291, skrevet av Statskirkelig | 09. august 2007 kl. 23:42

280.                Om LeGu har synder å jobbe med vet ikke jeg
Men vi er nok fler som bør tenke over hva vi sier og gjør
Nå er det vel ikke så troverdig at en som slenger ut alt mulig rart om vår Herre skal be Herren tilgi noen.Først må vel Skien be Herren om tilgivelse for seg selv

Kommentar #28292, skrevet av Jone | 09. august 2007 kl. 23:42

281.                Jone: Vet du hva som er en vesentlig forskjell her og som jeg synes er hykleri?

Jeg er IKKE kristen! Jeg har ingen Gud å be om tilgivelse til - iallefall ikke en som ligner deres.

Det fatale er at DERE er kristne og man burde faktisk forvente at DERE som kristne visste bedre. Det er ikke jeg som bruker de stygge ordene her inne eller som sitter og dømmer andre. Det er nettopp dette jeg kristiserer.. Tenk på det Jone!

Kommentar #28296, skrevet av skien | 09. august 2007 kl. 23:51

282.                “Jeg er IKKE kristen! Jeg har ingen Gud å be om tilgivelse til - iallefall ikke en som ligner deres.”

Da begriper jeg ikke hvorfor du hele tiden er så interessert i Bibelens svar, hvis det ikke er bare for å krangle…

Kommentar #28297, skrevet av LeGu | 09. august 2007 kl. 23:54

283.                Standarden her er langt høyere enn f.eks på VG Diskusjon! Der hater de meningsmotstanderne. Her er vi bare uenige, og litt irriterte når noen ikke gidder å forholde seg til motpartens argumenter. Eller når noen skjeller forkynnere ut på sviktende grunnlag.

Vi trenger da ikke bli for sukkersøte. :-)

Kommentar #28298, skrevet av Arild Holta | 09. august 2007 kl. 23:54

284.                LeGu: Før du sier mer burde du nok lese enda litt mere på bloggen min. Jeg tror på en Gud men jeg tror ikke på en menneskeskrevet Bibel. Jeg tror ingen kan klare å leve etter en Bibel skrevet for flere tusen år siden.

Enda en gang: Du bør ikke snakke om krangle og dessuten så burde du holde deg til temaet her.

Kommentar #28301, skrevet av skien | 10. august 2007 kl. 0:03

285.                Skien tar ikke inn over seg motpartens svar, eller analyserer det og forstår motparten. Jeg vet ikke hva som er hans beveggrunn(er) for dette.

Men man kan jo undre om motivet er å forkynne at homser er like bra som andre. Det er gjerne rett. Men kristent er det ikke.

Vi må regne med en del slike debatanter i en åpen diskusjon. Det virker forstyrrende, men er en del av livet.

Skien har heller ikke forstand på temaet i denne tråden. Ingenting tyder på at Skien er interessert i tråens tema heller.

Men en del kommentarer utenom tema må vi tåle i en så lang tråd. Dette begynner å minne om et chatteprogram. :-)

Kommentar #28302, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 0:04

286.                Holta: Jeg deltok ikke i denne tråden. Jeg svarte Jone fordi jeg så hun skrev om meg.

Kommentar #28303, skrevet av skien | 10. august 2007 kl. 0:10

287.                “Jeg deltok ikke i denne tråden. Jeg svarte Jone fordi jeg så hun skrev om meg.”

Jeg oppdaget også for sent at jeg var havnet i feil tråd… Beklager - det må ha vært forvirrende for de som ikke følger krangelen mellom Skien, meg, et.al.

Kommentar #28305, skrevet av LeGu | 10. august 2007 kl. 0:25

288.                Det står mange ord i bibelen om karismatikerne, spsielt i i Timoteusbrevene. Men jeg vil nevne et ord om karismatikerne. Det har alltid gått en sann vekkelse frem og en falsk “vekkelse”, som Kain og Abel.

2. Tim. 3.7:” som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse”.

Dette ordet er så klart. Her har jeg følgt med Jone, Leif og en del andre, de kan diskutere i det uendelige på dene bloggen, men de vil bare ødelgge for seg selv og andre så lenge de er fylt opp med det urene som de er.

Det står så klart i Guds ord om dem og andre karismatikere i 2.Tim. 2.26:” våkne opp av sin rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje”.

Kommentar #28321, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 5:49

289.                Hva er en karismatiker?

Han tror på Den Hellige Ånd, under og tegn men ikke på å følge Guds ord nøye og hele Guds råd til frelse er for ham ukjent.

Hva er en pinsevenn? En skikkelig pinsevenn tror på Den Hellige Ånd, under og tegn, men også å følge Guds ord nøye og hele Guds råd til frelse er det alt overskygende. Den Heligå Ånd vil alltid lede til alt Guds ord, også det som smerter for den “gamle” Adam.

Jan Kåre

Kommentar #28344, skrevet av jan | 10. august 2007 kl. 14:21

290.                Akkuratt som Jannes og Jambres trodde på Gud, de trodde på under og tegn og gjorde det også selv.

Så legger vi merke til at de hadde et inntenst hat i mot Moses, som var jordens mest ydmyke mann. Så har karismatikerne et hat imot Herrens tjenere i dag også. Det har vi ikke minst sett her på bloggen da Ole har en veldig trang til å formane meg, Roslamd og Leif kommer med spydige kommentarer og Jone og andre henger seg på. Det er historien som gjentar seg da både Guds Ånd og den samme Ånd som bodde og virket i Janmes og Jambres er virksom i dag.

Det sies om en person som opplevde å få en demoner utdrivet under A.A. Allens møter at når demomene for ut så skrek de:" Det var vi som bodde i Saulus fra Tarsus". Jeg lurer på hva som det hadde blitt skriket når det som bor i XXXXXXXX og andre hadde blitt drevet ut hadde skriket?

Jan Kåre

(Red.anm.: Fullt navn fjernet. Advarsel til Jan Kåre: ikke publisér fullt navn på folk her mer) 

Kommentar #28346, skrevet av jan | 10. august 2007 kl. 14:34

291.                Leser du hva du skriver selv noen ganger Jan Kåre?

Tenker du, og reflekterer over, hvordan du blir oppfattet?

Eller bryr du deg rett og slett ikke.

Nå syntes jeg det er mye råtten frukt i fruktkurven din Jan Kåre.

Nå bør du jammen gå i deg selv, og dernest bør du be noen her inne om tilgivelse.

Kommentar #28347, skrevet av olec | 10. august 2007 kl. 14:45

292.                "Jeg lurer på hva som det hadde blitt skriket når det som bor i XXXXXXXXXXXXXXXX og andre hadde blitt drevet ut hadde skriket?"

Jeg har aldri i mitt liv hørt om noen pinsevenn i hele verden som har en slikt språkbruk som deg. Aldri. Det er nesten vanskelig å tro at jeg leser riktig.

Jeg har vært på A.A.Allens møter. Jeg har truffet ham personlig.

Du vet åpenbart ikke hva du snakker om. Ikke overhodet.

Kommentar #28349, skrevet av LeGu | 10. august 2007 kl. 15:15

293.                Dette er dette bibelavsnittet som Jan Kåre forvrenger og misbruker. Forkynner bør ha så mye respekt for Gud at de ikke forsøker å endre på meningen i det som er skrevet. Han trekker også vers ut av sin sammenhang. Jeg har tatt opp lignende tidligere og sitert versene.

2Tim 3:1-9
1 Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.
2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige,
3 uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode,
4 svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.
5 De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.
6 Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster,
7 som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen.
9 Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte.

Dette handler om mennesker som fornekter Guds kraft. Karismatikerne er blandt de kristne som har størst tro på Guds kraft. Ofte så har de større tro på Guds kraft enn pinsevenner.

Det er også nevnt en del synder her. F.eks:
1. Skrytende, oppblåste - Jan Kåre har hevdet å ha noe av den beste undervisningen selv.
2. Overmodige - han går ensom ut i diskusjoner han er nødt til å tape.
3. Uten aktelse for det hellige - han forvrenger Guds ord, f.eks bibelstedet over som det passer han.
4. Baktalende - han baktaler predikanter som Edvardsen, Hanevoll og andre, så snart han har mulighet.

Angående Jannes og Jambres, så forklarer Studiebibelen dem med dette:
2M 7:11
11 Da sendte Farao bud på sine vismenn og trollmenn, og de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster.

I vår tid har vi også slikt. Det kalles f.eks for New Age. Det en viss prinsesse driver med, er også innenfor dette. Det skal handle om det overnaturlige utenfor Guds folks rekker - altså det ikke-kristne.

Når det gjelder Kain og Abel:
1M 4:1f
1 Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått* en mann ved Herren.
2 Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker.

Den som kom først, gikk løs på den som kom sist. Til sammenligning:
Pinsebevegelsen kom først og trampet på den som kom sist.

Bibelversene Jan Kåre bruker, kan altså brukes på Jan Kåre selv.

Jan Kåre skriver:
Så legger vi merke til at de hadde et inntenst hat i mot Moses, som var jordens mest ydmyke mann. Så har karismatikerne et hat imot Herrens tjenere i dag også.

Det er ikke hat å ville ha enhet med alt Guds folk. Det ligner imidlertid mye på hat når Jan Kåre skjeller ut andre predikanter, og ikke vil ha noe med en del andre kristne å gjøre.

Også på dette punktet skyter Jan Kåre seg i foten.

Kommentar #28350, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 15:19

294.                “Dette er dette bibelavsnittet som Jan Kåre forvrenger og misbruker.”

Hva ?? I mine øyne forvrenger han og misbruker det ene bibelavsnittet etter det andre…

Kommentar #28351, skrevet av LeGu | 10. august 2007 kl. 15:22

295.                Det med “Jannes og Jambres” er en gjenganger…

Kommentar #28352, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 15:28

296.                Til Arild:

Har du en email adresse? Jeg vurderer politianmeldelse av Jan Kåre siden han nå har gått over til personlig sjikane med mitt fulle navn. Du kan sende den til: l_g@email.com

Kommentar #28354, skrevet av LeGu | 10. august 2007 kl. 15:47

297.                Det er ingen av dere som kan forklare dette, det er latterlig å høre disse utlegningene. Men det blir som Atild Holta sa, jeg vil ikke høre talen din fordi du er så negativ!

Saulus fra Tarsus var også en meget religiøs mann som Leif og andre er, men ikke født på nytt og han hatet Herrens sanne vitner, de ville ikke ha enhet med fariseerne og de skriftlærde.

Men det er historien som gjentar seg!

Kommentar #28355, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 15:49

298.                Når du ikke kan tilbakevise det jeg skriver, avfeier du det som latterlig.

Jeg skrev en gang brev med en person som reagerte slik.

Hva han endte opp med å gjøre, og hviken diagnose han fikk, tar jeg foreløpig ikke opp her.

Du må gjerne “slakte” på en rasjonell måte, min analyse av nevnte vers, så kan vi lære noe.

Når du bare kan forkaste virkligheten - logiske analyser - når den ikke passer deg, uten å forholde deg rasjonelt til innholdet, så har du desverre problemer.

Kommentar #28357, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 16:10

299.                Til Leif

Du er fullstendig henrykt, hva har ike di skrevet? Er er et av mange kommentarer som kommer fra ditt tarvelige penn: siden jeg kjenner godt til Jan Kåres syke holdninger fra flere tiår tilbake

Når Saulus fra Tarsus ikke fikk det som han ønsket det, så ville han også fengsle Herrens vitner (Ap.gj. 9.1-2).

Og du har det samme hate og samme væremåte og det meste som Paulus hadde før han ble frelst. Skulle ikke jeg også bli boikottet? Det er dine ord ikke mine, for meg så kan du skrive så mye du vil. Det virker for meg at de fleste her på bloggen er enig med deg så det går nok bra! Det er vel kun anonym og noen få andre som er enig med meg her på denne bloggen.

Kommentar #28358, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 16:13

300.                Til Arild

Du forlanger det utroligse av andre, men selv vil du ikke løfte en finger, du virker lat! Du må omvende deg å søke Herren, det bor noe godt i deg som jeg ikke har sett av så mange andre her på bloggen!

Kommentar #28359, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 16:17

301.                Evangelist skrev:
“Du forlanger det utroligse av andre”

Du må gjerne vise meg og leserne hvor jeg har krevd “det utroligste”.

Kommentar #28360, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 16:28

302.                Til broder Arild

Du forlanger jeg skal lese alt det du skriver og jeg skal forstå alt det du skriver på din måte, hvis ikke det så har jeg ingenting i en diskusjon å gjøre. Men du vil ikke høre en tale av meg for jeg er for negativ og sitter fast i et mønster. Tenk om det er du som sitter fast i ditt eget mønster?

Kommentar #28361, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 16:37

303.                Jeg undrer jo over hvorfor du deltar i en debatt, og samtidig synes det er for mye forlangt at du leser debatten du deltar i.

Dette er debatt, ikke bare forkynnelse. I en debatt må man følge med de man debatterer mot.

Talene dine er ikke en del av debatten. Svarene du får er en del av debatten.

Kommentar #28363, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 16:42

304.                Til Arild

Det for å anskueliggjøre det jeg ville ha sakt på en bedre måte. Men det nådde tydeligvis ikke inn!

Kommentar #28365, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 16:48

305.                Til Leif

Jeg gjengir noen Skien sa her i kveld som treffer det som jeg alltid har sakt om Leif. Og Skien er ikke en bekjennende kristen, men han skjønner mer alikevel mer en mange her.

Dette sier Skien om Leif og jeg er helt enig:

LeGu: Din frekkhet og ditt hovmod har visst ingen ende så jeg velger fra nå av å ikke svare deg. Og du hoverer med at jeg bare vil krangle? Du har visst en og annen synd å jobbe med selv du. Måtte din Gud tilgi deg.

Kommentar #28366, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 16:51

306.                Dokumenter frekkheten heller.

Hva skrev han?
Hvorfor skrev han det han skrev?

Du må gripe tak i faktaene, for å tenke klart.

Kommentar #28367, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 16:54

307.                Jan Kåre: å stemple kristne medmennesker som demonbesatt er ikke velkomment her på Kristenblogg. Da vet du det.

Kommentar #28368, skrevet av Andreas | 10. august 2007 kl. 17:07

308.                Jan Kåre: Her på kristenblogg er det bare lov å være enig i at homofili er kreftsvulst på samfunnet og bringer død, skam og fordervelse. Kristne er fredet uansett - vel de som Andreas liker da.

Kommentar #28372, skrevet av skien | 10. august 2007 kl. 17:34

309.                Til Andreas

Jeg betviler meget sterk at Leif er kristen, det kan han umuligt være med slike ting han kommer med overfor meg. Han er en tro kopi av Paulus før han ble frelst, bortsett fra at han en gang sikker han opplevd frelse men er kommet bort i fra det!

Men han er vel karismatikere?

Jan Kåre

Kommentar #28373, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 17:39

310.                Til Andreas

Er Leif frelst? Trodde at en som var frelst var akuratt motsatt en Leif!

Kommentar #28374, skrevet av Evangelist | 10. august 2007 kl. 17:41

311.                Skien lyver:
“Jan Kåre: Her på kristenblogg er det bare lov å være enig i at homofili er kreftsvulst på samfunnet og bringer død, skam og fordervelse. Kristne er fredet uansett - vel de som Andreas liker da.”

Jeg har hevdet at homofile ikke er en en kreftsvulst i samfunnet. Det har jeg gjort på Kristenblogg i samtale med Skien.

Skien har også hevdet det motsatte flere ganger.

Det er altså bevist at det er romslighet for slikt her på Kristenblogg.

Det er også folk på Kristenblogg som ligger langt fra Hesselberg sin teologi. Disse får si sine meninger.

Prøv å være ærlige.

Jeg har bare registrert at “evangelist”, av kristne, er blitt begrenset. Og “evangelist”/Jan Kåre ligger ikke langt fra Hesselberg i teologi.

Kommentar #28375, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 18:08

312.                skien: jeg har fått flere klager på Jan Kåres ordbruk her i dag. Så det er ikke bare jeg som reagerer…

Kommentar #28376, skrevet av Andreas | 10. august 2007 kl. 18:11

313.                den som ikke bygger opp, river ned….

Kommentar #28377, skrevet av Liss | 10. august 2007 kl. 18:15

314.                Andreas: ..og jeg har mottatt anonyme telefoner med mennesker som tydelig støtter LeGu`s mening om at homosex er motbydelig.

Kommentar #28378, skrevet av skien | 10. august 2007 kl. 18:15

315.                Når jeg begynte i dette forumet for noen uker siden, og så at noen slukte det som Jan Kåre hevdet, satte jeg meg ett mål for øye: Å sørge for at Jan Kåre eksponerte seg selv såpass at alle ville se hva slags karakter vi hadde med å gjøre, siden jeg visste altfor godt om hans underlige teologi siden mange år tilbake.

Det tror jeg at jeg har klart å medvirke til, dog ikke uten å provosere ham endel. Det var kanskje ikke pent, men nødvendig.

Jeg anser derfor Mission Accomplished, og akter ikke å kommentere mere på denne tråden.

En spesiell takk til Andreas og Arild for hjelp i kulissene!

Kommentar #28379, skrevet av LeGu | 10. august 2007 kl. 18:39

316.                Hehe.. Utrolig mange hissige mennesker her inne.
;)
Hva med å ta en pustepause og prøve å få debatten tilbake i en konstruktiv retning. :)

Snakker litt til alle her inne. Jeg har lurt på hvorfor det er så mange tøffinger her inne på Kristenblogg.no. Tror det kommer av at bare tøffingene holder ut slike lange krangler som denne. Andre kristne finner sine egne fora hvor de kan snakke litt mer voksent. ;)

Kommentar #28380, skrevet av Statskirkelig | 10. august 2007 kl. 18:50

317.                Jeg tror ikke det er så mange som er så hissige, som det virker. Men når en debattant kaller andre for demonbesatt (fjernet), når den andre ikke er enig, og i tillegg går ut med fullt navn, for å ramme den andre som var anonym (for de aller fleste), så tror jeg det er bare EN som trenger virkelig å ordne opp med seg selv. Jeg tror imidlertid ikke vedkommende KAN det.

Jeg er ikke så helt sikker på at det er mulig å holde debatten saklig. Ikke alle mennesker KAN være saklige. Etter hvert tror jeg det er tilfelle her. Temaet traff en “øm tå” som ikke helt har kontrollen.

Jeg sier ikke dette i en sur sarkastisk tone. Det er kun en trist konklusjon bygd på en litt for rik erfaring med mennesker som ikke er som andre.

Årsaken til konklusjonen er at det ikke er mulig å få svar på relevante problemstillinger som er vanskelige å tilbakevise. Det er MÅTEN ting blir avfeid på, som overbeviser meg.

Man kan gjerne være uenige, men måten man forholder seg til andres argumenter, sier noe. Og da snakker jeg ikke bare om oppførsel.

Nå var jeg sånn passe “kryptisk” da ikke alt passer offentlig debatt på en en hvilken som helst plass, etter min mening.

Denne debatten kan stenges, etter min mening, da det heller ikke kommer nye aspekt inn.

Kommentar #28382, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 19:34

318.                Statskirkelig: Du må gjerne le men dette er mennesker som ikke er fornøyd med at de er overbevist om at homofile skal havne i helvete - de vil gjerne lage litt helvete for homofile her på jorden også.

Visst er det lite voksent og jeg hadde forventet så veldig mye mer av mennesker som kaller seg kristne. Hvorfor jeg er her? Jeg er ikke her for min egen skyld bare. Jeg vil kjempe mot disse fordommene så lenge jeg har mulighet til det.

Kommentar #28383, skrevet av skien | 10. august 2007 kl. 19:36

319.                Skien skrev:
“Jeg er ikke her for min egen skyld bare. Jeg vil kjempe mot disse fordommene så lenge jeg har mulighet til det.”

Fint at du sier dette rett ut. Det blir ærligere da. Da vet man jo hvorfor du ikke er så nøye med hva de andre sier. Du er her for å forkynne et budskap.

Det er også jeg. Men velger å prøve å forstå motparten. Ellers blir debatt meningsløst.

Angående “fordommer”. På meg virket det som om dette defineres: “Gamle myter og ikke relativt nye?”

Kommentar #28384, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 20:19

320.                Skien.
Vær så inderlig snill å ikke hiv ved på bålet nå er du snill.

Kommentar #28386, skrevet av olec | 10. august 2007 kl. 20:33

321.                Holta: Jeg har vært særdeles ærlig hele tiden jeg - mer enn jeg behøver. Og alle bør vite at det ikke er så lett å være alene mot alle men jeg tror jeg kan si at det er faktum. Har også sagt mange ganger før at jeg ikke er her bare for egen del. Jeg hater urettferdighet og alt dette som sies negativt om homofili er urettferdig. Så lenge dere mener at ALLE er syndere så skulle det ikke være nødvendig å gradere synden slik at homofili er den verste så lenge det drepes mennesker og utøves vold og overgrep overalt også blant deres egne. Dere er snare med å fortelle at det bare er promiller som er homofile så hvorfor all denne oppmerksomheten? Vi snakker antageligvis prosenter om kirkens menn som utøver overgrep på uskyldige mennesker. Iallefall er det ikke enda kommet ut brosjyrer som advarer mot homofili.

Mulig jeg er naiv i hva jeg forventer av kristne. Eller så har jeg feil forbilder. Det finnes utrolig mange flotte kristne - det finnes noen her inne også. Det er ikke nødvendigvis de som bare er enig med meg, men det er de som kan klare å diskutere med et åpent sinn - og som ikke oppleves som hyklere. Det er mennesker som også innser at de selv er syndere og som derfor er forsiktige med å dømme andre. Jeg har aldri sagt at det å være homofil er det mest fantastiske som kan skje et menneske. Det er mennesker på godt og vondt det også. Mange har hatt mange år med å finne seg selv. Mange har triste historier å fortelle - ikke minst de som kommer fra kristne familier. Jeg blir ofte oppsøkt av mennesker som ikke har det så bra med seg selv eller forholdet til familien pga sin legning. Ofte er det Bibelen som blir brukt mot dem. Ofte er alternativet å gi opp familien om ikke familien allerede har gitt opp dem. Jeg har blitt kontaktet av bestefedre som har levd et helt liv i løgn både overfor foreldrene sine i sin tid, søsken, kone, barn og barnebarn. En sa til meg en gang: ” det er godt å høre at jeg ikke er unormal for det var det jeg trodde jeg var”. Jeg kan ikke tenke meg hvordan disse menneskene har det - ikke dere heller. Vi kan bare prøve å forstå. Disse menneskene er det som gjør at jeg vil kjempe. Jeg er heldigere enn dem. Jeg har hatt den kampen som de ikke tør å ta. Og jeg har fått min Guds hjelp til å klare dette. Jeg er blitt hardhudet - men ikke så hard at jeg ikke kan kjenne sinne og oppgitthet. Mange homofile gjennomgår helvete når de lever her på jorden. For mange kristne er det ikke nok å dømme homofile til helvete ved livets slutt - de vil gjerne lage et helvete for oss mens vi lever også. Dette gjør dem i Jesu navn. Her snakker vi virkelig hykleri.

Det er plass til alle på denne jord - og vi er alle skapt av en grunn. Vi skal ikke gjøre oss selv så store og Gud så liten at vi stiller spørsmål ved alt - og har svarene klare i tillegg.

Dere trenger ikke like meg og det jeg gjør i livet mitt. Jeg har respekt for at det er vanskelig. Selv brukte jeg 20 år på å godta meg selv. Jeg har aldri forlangt at de som kjenner meg skal godta alt over natta heller. Men jeg er et menneske. Jeg har også en rett på å være lykkelig og å leve uten å måtte forsvare livet mitt. Jeg skader ingen med at jeg elsker et menneske. Hvem jeg elsker er likegyldig. Hva jeg gjør med den jeg elsker vedkommer bare meg og han. Det er frivillig kjærlighet og den er like stor som all annen kjærlighet. I dag er det ikke selvfølgelig å bli elsket. Vi lever i en verden i krig, sult og fattigdom. Det er mye å ta tak i - enten man er kristen eller ateist. Størst av alt er kjærligheten og kjærlighet kan det aldri gis nok av. Mye bedre det enn å bruke så mye tid på å dømme andre som ikke er som dere selv.

Kommentar #28388, skrevet av skien | 10. august 2007 kl. 20:58

322.                1. For meg må du gjerne leve som homoseksuell. Det har jeg gjentatt noen ganger nå.
2. Homoseksualitet er ikke en kreftbyll av biologiske årsaker. Også gjentatt.
3. Jeg tror ikke på å opphøye seksuell legning, eller seksualiteten generelt. Livet inneholder for mange andre mer viktige ting. Også gjentatt.
4. Kristen tro handler om at vi gir opp vårt liv, og får Guds liv tilbake. Homoseksuelle er inget unntak. Også gjentatt.
5. Du må gjerne være uenig i dette, men ikke våge å hevde at meningsmotstanderne dine skal sensureres. Vi skal ha ytringsfrihet også overfor alle. Homser er inget unntak. Siste var også gjentatt

Så må du gjerne ha et velsignet godt liv, sosialt, materielt, følelsesmessig og helsemessig!! Dette var også en gjentakelse.

Håper du har fått med deg hvordan jeg ser på det, denne gangen da. Jeg har fått med meg hvordan du ser på det. Ikke noe nytt der.

Huff, så uinteressant jeg finner dette! :-)

Kommentar #28390, skrevet av Arild Holta | 10. august 2007 kl. 21:34