fredag 22. mai 2015

Nr. 1128: Kenneth Copeland – den pinse-karismatiske største leder Guro er selv gjengiftet for tredje gang! Hvordan kan han være et mønster for hjorden som selv lever i synd?

Nr. 1128:
Kenneth Copeland – den pinse-karismatiske største leder Guro er selv gjengiftet for tredje gang! Hvordan kan han være et mønster for hjorden som selv lever i synd?

Etter at «dady» Hagin (Kenneth Hagin) døde så er vel Kenneth Copeland det nærmeste en kan kalle en leder for den pinse-karismatiske del av kristenheten?
I hvert fall, han har stor, stor innflytelse i sammen med sin tredje kone Gloria Copeland.
 
Bilde av pave Frants 1 her omgitt av Kenneth Copeland (som også er skilt og gift for 3 gang som Hanvold, hans tredje kone er Gloria Copeland) som blir som en smågutt å regne opp imot Pastor Jan Hanvold da Paven har tross alt har både moral og integritet. Hanvold mangler faktisk absolutt alt, trist, men sant.
 
Biskop Tony Palmer som sitter rett ved Pavens høyre side og Copeland venstre side, døde kort tid etter dette bildet i en motorsykkel ulykke. Vi har å gjøre med krefter som jeg ikke vil anbefale. Gjengifte er og forblir hor ut i fra Guds ord, uansett!
(NB! Det er første klasses Italiensk både rød og hvit vin som står på bordet).

 

Her noen ord om Kenneth Copeland. Han første kone var Ivy Sandra Bodiford Copeland som han også har barn med. Gift midten på 1950 tallet. Mens hans andre kone er det uvisst om han var skilt fra eller ble skilt fra for å gifte seg med Gloria Copeland som han ble totalt forelsket i etter hva han selv skriver.
Cynthia Ann Copeland er det som usikkert hvordan han ble skilt i fra. Men uansett, som en Herrens tjener er alt med og rundt denne Kenneth Copeland uanstendig, uverdig og totalt ubibelsk.

Tror du på noen forkynnere i trosbevegelsen – så får du hele «pakka» med Åndsmakter, synd, vranglære og alt som er ubibelsk og forførisk. Derfor, hold deg så langt unna dette som mulig.

Her fra nettet noe som er blitt skrevet om Copeland.
Fra mens vi Venter:
Vi har samme kraft som hekser, sier Benny Hinn.Denne artikkelen består hovedsakelig av korte sitater.

Ingen av oss er gitt oppgaven å dømme noen. Alle troende er imidlertid invitert til å kjenne Skriften, slik at de selv kan oppdage og bedømme om lære og forkynnelse er bibelsk. Samtidig er alle troende gitt oppgaven å lede andre fra falsk lære til Bibelens sannheter. Profetene, Jesus selv og alle apostlene søkte å hjelpe mennesker fra det falske til det sanne, ved å identifisere både sannhet og villfarelse. Det samme må dagens troende også gjøre, fordi Bibelen forteller at i endetiden vil kristenheten oversvømmes av falske profeter med ubibelsk forkynnelse. Gud har ikke sendt dem.

Enkelte av sitatene du vil lese her, har vi nevnt tidligere i MVV, men denne gangen er de hentet fra heftet Fokus på Trosbevegelsen, av Fred V. Hjortland, adr. Svartholvn. 38, 1404 Siggerud. Sitatene er fra litteraturen eller talene til meget kjente trosbevegelsesforkynnere, bl.a. Kenneth E. Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Morris Cerullo, Robert Schuller, Ulf Ekman, Åge Åleskjær, Paul Crouch, Fred Price, John Avanzini, Robert Tilton. Les sitatene og still deg selv spørsmålet, er dette Jesu lære? Vi inkluderer disse uttalelsene, sammen med en appell til pastorene som er sitert, og til alle som har lyttet til deres forkynnelse.La oss vende tilbake til Bibelens sanne evangelium! Jesus kommer snart igjen, og vi må ikke la satan forføre oss med en lære som ødelegger frelseserfaringen. Bibelen er kilden til all sannhet, ikke gnostiske og okkulte ideer som enkelte har innført i det kristne budskapet.

· Satan vant over Jesus på korset og tok hans ånd til helvetes mørke regioner. (Kenneth Copeland, Holy Bible Reference Edition, 1991, s.129.)

· Da Jesus døde, ble han ett med Satan . (Benny Hinn på TBN, 15. Des. 1990.)

· Gud... er et vesen som måler ca. 1.80-1.90 i høyden, som veier noe i nærheten av 100 kg. Og som har en avstand mellom tommel og lillefinger på ca. 23 cm. (Kenneth Copeland i; Spirit, Soul and Body, side 1.)

· Gud er på utsiden og kikker inn. Gud har ingen lovlig adgang til jorden. Den tilhører ham ikke . (Kenneth Copeland, The Image of God in You, 3. tape #01-4404, side 1.)

· Du er like mye inkarnasjon av Gud som Jesus Kristus var det, (Kenyon, The Father and his family s. 100 og Hagin, Word of Faith, des. 1980 s. 14.)

· Enhver kristen er gud , Copeland, Force of love, tape #02-0028.)

· Du har ikke en Gud inne i deg, du er en! (samme.)

· Jesus er ikke lenger Guds enbårne Sønn , (Copeland, Now we are in Christ Jesus, s. 24.)

· Kristne er små guder , (Benny Hinn, TBN, nov. 1990.)

· Vi er små messiaser. Vi er alt Jesus noen gang var , (Benny Hinn, Quotes for third wave leaders, s. 30.)

· Gud må få tillatelse til å virke på jorden på vegne av mennesker.... Ja, du har kontrollen! Så hvis du har kontrollen, hvem er det som ikke lenger har den? Gud. (Fred K.C. Price, sitert i artikelen; Church at the crossroads.)

· Hele Guds hensikt var å reprodusere seg selv… du ser ikke på Morris Cerullo, du ser på Gud, du ser på Jesus , (Morris Cerullo, The end time manifestations of the sons of God, tape 1, side 2.)

· Jeg er en liten gud. Bort med dere, alle kritikere! (Paul Crouch, TBN president. Praise the Lord-program på TBN, 7, juli 1986.)

· Jesus og hans disipler var rike, bare rike mennesker kunne ta seg fri I 3.5 år. (Fred Price, Ever Increasing Faith, tape recorded 23/11-1990.)

· Jesus hadde et flott hus, et stort hus. Jesus brukte skreddersydde klær. (John Avanzini, TBN, 15/9-88 og 20/1-91.)

· Å være fattig er synd . (Robert Tilton, Success in Life, recorded 2/12-1990.)

· Bibelen sier at Han har etterlatt oss et eksempel slik at vi skulle følge I hans fotspor. Det er derfor jeg kjører en Rolls Royce. Jeg følger i Jesu fotspor. (Fred Price, An Examination of the Word-Faith Movement, Richard J. Vincent, 1991.)

· Be til deg selv, for jeg er i ditt selv og du er i mitt selv, (Copeland, Believers Voice of Victory, febr. 1987, s. 9.)

· De som ber Gud om å gjøre noe med Djevelen, kaster bort tiden... dersom de troende ikke gjør noe med djevelen, så vil ingen ting bli gjort, (Hagin, Den troendes autoritet, s. 19.)

· Å bruke ordene ”hvis det er din vilje” er ødeleggende for den sanne tro. (Benny Hinn, The Facts of the Faith Movement, Harvest House Publishers, 1993, s. 22-23.)

· Vi kristne har kraft i vår munn til å helbrede eller drepe, akkurat som heksene har det, (Benny Hinn, Quotes from third wave leaders, side 30.)

· Adam... fløy ut i verdensrommet... med en tanke kunne han være på månen. Adam kunne svømme under vann og puste som en fisk. Adam gikk på vannet , (Benny Hinn, TBN, 2/4-1991.)

· Jeg tror ikke noe er blitt gjort i Kristi navn og under kristendommens banner som har vist seg mer destruktivt for den menneskelige personlighet og derfor i motsetning til vårt evangeliske oppdrag, enn den rå, besynderlige og ukristelige strategi som går ut på å gjøre mennesker klar over deres fortapte og syndfulle stilling, (Robert Schuller, en av hovedtalerne under kirkevekstkonferansen i Oslo mai 1994.)

· Jeg vet at det er mange som blir nervøse når vi roper, hopper og skriker. Men dersom min Gud i himmelen brøler, da har jeg også tenkt å brøle, (Ulf Ekman, Herren er en stridsmann, s. 126 og s. 116. Han forteller på s. 117 at han lærte å be slik i Tulsa, dvs. be i timesvis uten å bruke fornuft og tanke, ingen bønnemner, bare lyder.)

Observasjoner:

Åge Åleskjær kaller Tulsa (der hvor Hagin m.fl. holdt til) for kristenhetens hovedstad. (Sagt på seminar om trosbevegelsen, 24/25 april 1998.)

Hagins bøker utgjør hovedlitteraturen på bibelskolen til Åge Åleskjær. Det advares ikke mot Hagin, men han løftes i stedet opp som den store profet og bibellærer. Av de 32 bøkene som var pensum i 1994, var 16 skrevet av Hagin.

Spørsmålet om han (Åge Åleskjær) ikke har hatt noen motforestillinger til det som er lært her (hos Kenneth Hagin), besvarer han med et meget klart nei. (Vårt Land. 1/6-85.)
(sitat slutt).
Fra Apologeten:
Aktuelt Apologetisk

I Åge Åleskjærs blad "Rikere Liv" nr. 5, 2000 beskriver hans sønn, David Åleskjær, boken "God morgen Hellig Ånd" av Benny Hinn som "den fantastiske boka ... som jeg sterkt vil anbefale." Apologeten vil på sin side advare mot denne boka. Kanskje vi kan komme tilbake med en bokomtale i et senere nummer.

I følge Ulf Ekmans blad Magazinet (13/10-00) profeterte Benny Hinn over Russland i en møteserie i Moskva helt nylig. Han sa at antallet kristne ville bli tredoblet i løpet av fem år. Vel, i år 2005 vil vi bedre kunne vurdere dette utsagnet!

24. til 26. august i år holdt Benny Hinn en stor konferanse i Brussel. Ulf Ekman var en av talerne. (Kilde: Nyhetsbrev fra Livets Ord, 3/2000). Ulf Ekman har altså et nært samarbeide med Benny Hinn. For den opplyste troende er dette en interessant opplysning å ta med seg.

Visste du at forkynneren Ole Fredrik Steen i 1994 gikk et år på Kenneth Hagins bibelskole i Tulsa, USA? Dette forteller han om selv på omslaget av sitt hefte "Guds Israel - dine røtter" som ble utgitt i 1999. På side 62 i heftet fremsetter han tanken om at Jesus kanskje "holdt et vekkelsesmøte i helvete og et jubelmøte i Paradis på natten etter oppstandelsen." Personlig kan jeg ikke se at Bibelen gir grunnlag for slike tanker. Menneskets skjebne avgjøres her i livet. Ingen får noen ny sjanse i helvete. Helvete er ikke noe sted for vekkelsesmøter! Dessuten er helvete identisk med Guds fremtidige dom. Ingen mennesker blir kastet i helvete før på Dommens dag.

Knut Sørsdal utgir et lite blad som heter BKI-nytt (Bladet for Kirkevekst). I nr.6, 2000 skriver han at "Benny Hinn og hans organisasjon er en viktig del av vår forbønnstjeneste." Benny Hinns TV-program "This is your day" - som forøvrig blir formidlet av Evangelisenterets lokal-TV - får positiv omtale. Det samme gjør Torontovekkelsen og Pensacolavekkelsen. Personlig er jeg overbevist om at dette lille bladet aldeles ikke er med på å føre mennesker inn i det som er sunt og godt og som i sannhet kommer fra Gud.I USA har flere kjente trosforkynnere gått sammen om å danne en felles internettside med navnet CFAITH.com. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Jerry Savelle og Creflo Dollar er noen av navnene bak foretaket. Det er interessant å se hvordan Kenneth Hagin i sitt blad "Word of Faith", oktober 2000 gir rosende omtale av disse menn. Han kaller deres virkegrener for "Well-respected ministries" (s.26). Apologeten på sin side vil på det sterkeste advare mot en mann som f.eks. Kenneth Copeland. (jmfr. mitt hefte "Fokus på trosbevegelsen"!)

I bladet "Det Gode Budskap", organ for De Frie Evangeliske Forsamlinger, kjøres salgsannonser for kassetter og videoer av Ulf Ekman, Enevald Flåten og Åge Åleskjær (se november 2000, s.21). Tror man at man gjør Guds folk en tjeneste ved dette?

10.-12- november arrangerte menigheten Noahs Ark (på Stovner i Oslo) v/pastor Roar Eriksen en møtehelg med en av pastorene fra Toronto, Gordon Grieve. I møteannonsen stod det at "møtene arrangeres i samarbeide med Hedmarktoppen." Bibellærer Øivind Gaarder Andersen var tolk og deltaker i møtene. I et flygeblad ble det snakket positivt om "den Åndens ild som falt i Toronto". Vi får altså bekreftet at både denne menigheten og Hedmarktoppen Folkehøyskole ser på Torontovekkelsen som noe positivt og gudgitt. Dette gir grunn til bekymring, ikke minst for foreldre som vurderer å sende sine barn til Hedmarktoppen!

I møtet søndag kveld sa Gordon Grieve at alle skulle få igjen det 100 dobbelte av det de ga i kollekten. Hvis ikke var han en falsk profet!

Han profeterte også at menigheten Noahs Ark ville få 1000 medlemmer fra 60 forskjellige nasjoner! Han nevnte også gullstøv i håret, hellig latter og rykninger. Under forbønnshandlingen til slutt i møtet falt flere om på gulvet.

Toronto er altså ikke et fenomen vi er ferdige med. Mitt hefte "Hellig latter - hvor hellig er den?" anbefales til de av Apologetens lesere som ennå ikke har lest det. Kanskje noen også vil vurdere om de ikke burde kjøpe inn en del eksemplarer for utdeling?

Det har vært mye snakk om apostler i det siste. Det som først og fremst bekymrer meg i denne forbindelse, er spørsmålet om hvilke personer det er som gir seg selv/blir utvalgt til slike titler.

Personlig vurderer jeg dette fenomenet mer som en fare enn som en velsignelse siden mange av disse personene heller er slike jeg vil advare mot enn slike jeg kunne tenke meg å oppfordre Guds folk til å følge!
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
På mange måter står vi overfor en bevegelse som er gjennom korrupt, forførisk og rett og slett Satanisk som Guds ord taler om. Her er egentlig alt lov, verre enn i verden. Derfor blir alt feil, usunt og ubibelsk. Her lever en rett og slett som det selv passer og alt blir velsignet og anerkjent i Jesu navn. Men dette er et falsk evangelium og har ikke noe med å gjøre med det sanne evangeliumet å gjøre. Kenneth Copeland lever med sin tredje kone akkurat som Jan Hanvold!

Og tror du på Joyce Meyer, så tror på Kenneth Copeland. Tror du på Kenneth Hagin Jr. så tror du også på all denne vranglæren. Du får alt i den samme «forundringsposen» eller «pakken»!

http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html
http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-438-navnet-jesus.html

Ingen kommentarer: